administracyjnych

Michał Wojtczuk

Jest zgoda na zburzenie Sezamu. Będzie nowy biurowiec

Jest zgoda na zburzenie Sezamu. Będzie nowy biurowiec

Sąd administracyjny odrzucił skargę wspólnoty mieszkaniowej, która próbowała zablokować zburzenie domu handlowego Sezam i zastąpienie go wyższym, dziewięciopiętrowym biurowcem.

Nowe rolety i markizy są opodatkowane obniżoną stawką VAT

Wymiana zainstalowanych w ścianach budynków, zewnętrznych rolet okiennych, zewnętrznych rolet drzwiowych oraz markiz, na nowe podlega opodatkowaniu stawką 8% VAT. Tak przyznał w wyroku z I Naczelny Sąd Administracyjny (FSK 1008/14). Zgodnie z realiami gospodarczymi usługę tę należy traktować jako jedną transakcję (usługę złożoną) mającą charakter modernizacji budynku (lokalu) mieszkalnego, opodatkowaną preferencyjną stawką VAT.

Hala namiotowa a podatek od nieruchomości

Hala namiotowa nie jest budowlą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, co powoduje że nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Tak wynika z wyroku z dnia 14 stycznia 2015 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie (I SA/Ol 911/14).

Obniżce ulegną opłaty za usunięcie drzew i krzewów

Obniżce ulegną opłaty za usunięcie drzew i krzewów

dotyczyło jednak tylko odłamanego pnia (kłody), a nie pniaka, tak aby możliwa była weryfikacja, czy rzeczywiście drzewo zostało nadgryzione przez bobra. Kar administracyjnych zarówno za usunięcie drzew i krzewów, jak i zniszczenie lub uszkodzenie drzew, nie będzie się stosować do drzew i krzewów, w

Zgoda na szeregowiec w parku krajobrazowym

pozwolenia budowlanego ktoś złapał się za głowę - według ustaleń "Gazety" był to dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Artur Hajdorowicz - i urzędnicy próbowali własne decyzje odkręcić. Wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny nie uznał tych starań za zgodne z prawem. Urzędnicy chcieli

W czerwcu okaże się, czy można wznowić budowę Złotej 44

W czerwcu okaże się, czy można wznowić budowę Złotej 44

. wojewódzki sąd administracyjny uchylił pozwolenie na budowę. Bez przywrócenia pozwolenia nie ma mowy o tym, by jakiś bank podjął rozmowy o finansowaniu inwestycji. Orco zaskarżyło wyrok wojewódzkiego sądu do Naczelnego Sądu Administracyjnego w październiku. W styczniu NSA odrzucił wniosek inwestora o to, by

Biura między węzłami

, tuż za biurowcami Batory i administracyjnymi granicami Warszawy, powstanie dwupoziomowy węzeł Salomea, który zwiąże Aleje Jerozolimskie z trasą ekspresową S8. Poza doskonałym dojazdem do nowej autostrady A2 (Niemcy - Poznań - Łódź - Warszawa) i dróg ekspresowych w kierunku Krakowa i Katowic te dwa

Możliwość zaliczenia straty w koszty podatkowe

Możliwość zaliczenia straty w koszty podatkowe

Organy podatkowe niechętnie przyznają, że w sytuacji gdy podatnik pozbywa się nie w pełni zamortyzowanego środka trwałego, strata z tego tytułu stanowi koszty podatkowe. Np. gdy najemca rozwiązuje wcześniej umowę najmu, w związku z która poczynił określone nakłady na przedmiot najmu i ponosi z tego

Deweloper wygrał. Miasto wykupi grunty za 500 mln?

. W kalendarzu inwestycji systematycznie odsuwano je na święty nigdy. Deweloper stracił cierpliwość i poszedł do sądu. Półtora roku temu wygrał w wojewódzkim sądzie administracyjnym, a w środę poinformował, że wyrok podtrzymał Naczelny Sąd Administracyjny. To wyrok prawomocny, nie można się już od

Koniec wieżowców wśród willi? Rewolucyjna decyzja NSA

Koniec wieżowców wśród willi? Rewolucyjna decyzja NSA

studium nie jest aktem prawa miejscowego i nie może stanowić podstawy prawnej do wydawania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. To jednak nie oznacza, że decyzje administracyjne wydawane dla terenów objętych studium mogą być sprzeczne z jego ustaleniami - orzekł NSA. - Studium stanowi swego rodzaju

Szkielet wieżowca Libeskinda będzie straszył na Euro

Szkielet wieżowca Libeskinda będzie straszył na Euro

. Tych siedem osób zaskarżyło do sądu pozwolenie na budowę 192-metrowego apartamentowca Złota 44, zaprojektowanego przez słynnego architekta Daniela Libeskinda. Prawie rok temu z ich argumentami zgodził się wojewódzki sąd administracyjny, odbierając inwestycji pozwolenie na budowę. Tamten werdykt zapadł

Ulga meldunkowa - jak z niej skorzystać?

, takie jak prowizje pośrednika (agenta) nieruchomości (opłacone przy sprzedaży i zakupie gruntu), opłaty notarialne i administracyjne (opłacone przy sprzedaży i zakupie gruntu) oraz np. wartość zachowku obciążającego nabytą w formie darowizny nieruchomość, który został faktycznie wypłacony. Zasadniczo

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

. 1439 oraz z 2010 r. Nr 167, poz. 1129); - wobec których toczy się postępowanie administracyjne, mające na celu nabycie nieruchomości lub jej części pod inwestycję celu publicznego. Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości, mogą również

Skarga wspólnoty odrzucona. Nowy Sezam coraz bliżej

Skarga wspólnoty odrzucona. Nowy Sezam coraz bliżej

- Pozytywne orzeczenie sądu pozwala na kontynuowanie procesu inwestycyjnego w projekcie Nowy Sezam zgodnie z harmonogramem - napisała spółka w komunikacie. Decyzję ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji BBI otrzymał w czerwcu 2012 r. Wtedy BBI zamierzała rozpocząć budowę nowego obiektu w III kw.

Dwa stumetrowe wieżowce obok fabryki Norblina

Dwa stumetrowe wieżowce obok fabryki Norblina

administracyjnych. I niedawno wygrał. Jednak partner niegdyś zainteresowany inwestycją już się wycofał. - Dzięki uprawomocnieniu się warunków zabudowy wartość działki przy Łuckiej jest zdecydowanie wyższa. Rozpoczęliśmy prace nad optymalną koncepcją zagospodarowania terenu. W grę wchodzi kilka scenariuszy, od

Orco nie ma pozwolenia na budowę. Szkielet wieżowca będzie straszył dłuzej

Orco nie ma pozwolenia na budowę. Szkielet wieżowca będzie straszył dłuzej

NSA podtrzymał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który zaskarżył inwestor. To bardzo komplikuje sytuację firmy Orco, która zapowiadała, że jeśli wygra w sądzie, robotnicy wrócą na budowę już jesienią. Sąd przyznał, że inwestor ma wiele racji, ale oddalił skargę z powodów formalnych. Teraz

Co będzie z wieżowcem przy Złotej 44?

Pozwolenie na budowę 192-metrowego apartamentowca Złota 44 wojewódzki sąd administracyjny uchylił latem ubiegłego roku. Inwestor budynku, firma Orco, w zaskarżył tę decyzję do NSA. Do dziś czeka na wyznaczenie terminu rozprawy. Pracownicy biura prasowego NSA mówią, że kolejka spraw czekających na

Udostępnienie własnej nieruchomości pod gazociąg

Udostępnienie własnej nieruchomości pod gazociąg

Ustanowienie służebności przesyłu na posiadanych działkach nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w VAT. W świetle art. 305 1 Kodeksu cywilnego, nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 &se

Jak zalegalizować samowolę budowlaną ?

Pod pojęciem robót budowlanych rozumiemy nie tylko budowę, ale także przebudowę, remont, montaż czy rozbiórkę obiektu budowlanego. Przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jednoznacznie przesądzają o losie obiektu budowlanego realizowanego samowolnie: jest to przymusowa rozbiórka. Usta

Po zakończeniu amortyzacji ulepszenie budynku nie pozwala na zmianę stawki

Po zakończeniu amortyzacji ulepszenie budynku nie pozwala na zmianę stawki

Kosztami uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16 (art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Stosownie do art.

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie decyzji starosty wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Skarbu Państwa następuje z urzędu (a także na skute

"ND": Likwidacja meldunku coraz bliżej.... kosza

Gazeta pisze, że zarówno sejmowi legislatorzy, jak i opiniujący specjaliści nie zostawili na projekcie suchej nitki. Podaje się w wątpliwość między innymi funkcjonowanie definicji "podstawowego miejsca zamieszkania", która jest niekompatybilna z przepisami kodeksu cywilnego, oraz "dod

Ekologiczna e-faktura w serwisach Domiporta i Autotrader

Ekologiczna e-faktura w serwisach Domiporta i Autotrader

Wszyscy Klienci abonamentowi będą mieli możliwość otrzymania faktury w dwojaki sposób:  Obie formy przekazania faktury są dla wszystkich klientów dostępne jednocześnie.  Logowanie do panelu administracyjnego Aby pobrać fakturę z panelu należy zalogować się do panelu zgodnie z poniższą

Murapolu inwestycje zagraniczne - jeden z czołowych polskich deweloperów buduje za granicą

przy Am Luckefeld w Berlinie, a w chwili obecnej opracowuje jej projekty wykonawcze. To nie koniec! Na zaawansowanym etapie w regulowaniu formalności administracyjnych jest druga niemiecka inwestycja. Tym razem posiadłość ma powstać w Zossen. O wyjściu z działalnością poza granice Polski

Otwarta furtka do większych osiedli w zamian za trzymanie się regulacji

gruntów, które do tej pory nie mogły być wykorzystane na cele mieszkaniowe, a znajdowały się w administracyjnych granicach miast. Zgodnie z nowym prawem inwestorzy będą mogli budować na terenach powojskowych, pokolejowych bądź rolnych. Samych gruntów rolnych w polskich miastach jest około 900 hektarów

Targi mieszkaniowe Nowy DOM Nowe MIESZKANIE - Stadion Narodowy - 14-15 kwietnia

decyzji, skargi na decyzje administracyjne, wnioski o zwrot nadpłaty i inne pisma z zakresu postępowania podatkowego, w tym wnioski o wydanie interpretacji podatkowej).  Więcej szczegółów na oficjalnej stronie wydarzenia TUTAJ WSTĘP NA TARGI14 i 15 kwietnia (sobota-niedziela) w godzinach: 10.00

Jakie obowiązki mają mieszkańcy w związku z dekomunizacją nazw ulic?

Wiele polskich miast zmienia patronów ulic w ramach tzw. dekomunizacji. Według ustawy Polacy mieli nie płacić za zmianę nazw ulic. W praktyce z wydatkami musi się liczyć wiele osób, głównie właścicieli firm. Kiedy nie trzeba płacić? Koszty pism, postępowań sądowych i administracyjnych w

Meldunek a nieuczciwy najemca

postępowania administracyjnego będzie wynikało, że lokator rzeczywiście mieszka pod danym adresem, to i tak na mocy decyzji administracyjnej zostanie on zameldowany. Podstawą do zameldowania na pobyt stały jest umowa najmu na czas nieoznaczony. Tak więc - jeśli już mamy lokatora zameldowanego - pozostaje nam

Konieczność posiadania zabudowanego sąsiada wpłynie na ład przestrzenny

Freedom Nieruchomości w Elblągu.  Dopiero w 2003 roku poprzez orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zliberalizowano zapisy poprzedniej ustawy, co spowodowało masową, bezkształtną i często niemającą nic wspólnego z ładem i porządkiem przestrzennym zabudowę każdego wolnego kawałka ziemi

Nadchodzą zmiany - specustawa mieszkaniowa została przyjęta. Jakie czekają nas zmiany?

przygotowania inwestycji w budownictwie mieszkaniowym zostanie skrócony do niezbędnego minimum. Według założeń czas ten powinien się skrócić z pięciu lat do zaledwie roku.  Usprawnienia postępowania administracyjnego zostały odebrane pozytywnie. Jestem przekonany, że przepisy przygotowane z myślą o

Doręczanie pism w postępowaniu wywłaszczeniowym

W przypadku opisanym w pytaniu nie nastąpiło skuteczne doręczenie pisma starosty. Starosta nie posiada zapewne pokwitowania doręczenia wysłanego do Pana pisma. Wywłaszczenie nieruchomości następuje w ramach postępowania administracyjnego, w wyniku którego w indywidualnej sprawie z zakresu

Dom za 20 tysięcy złotych? Tak się rozwiązuje problemy mieszkań dla najuboższych w Kolumbii

. - Stwierdził współzałożyciel firmy, Oscar Mendez. Obecnie głównym celem firmy jest dostarczanie rozwiązań dla najgorzej sytuowanych warstw społecznych na terenie całej ameryki południowej. Są to głównie budynki o przeznaczeniu mieszkalnym, ale również szkoły, szpitale oraz budynki administracyjne. Obecnie

Gdzie zgłosić i czym zmierzyć. Jak wyciszyć mieszkanie. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o hałasie

budynków w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców 55 dB - w pomieszczeniach administracyjnych, biurowych i do prac koncepcyjnych 65 dB - w sekretariatach i biurach obsługi klienta 75 dB - w pomieszczeniach ze źródłami hałasu Mapy hałasu Przed kupnem nieruchomości można sprawdzić poziom

Przeniesienie własności nieruchomości w drodze umowy o dożywocie

terminu liczonego od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, m.in. w prawomocnych wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2011 r., II FSK 1101/10, i z dnia 10 lipca 2012 r., II FSK 2625/10

Osiedle Franciszkańskie rośnie w najbardziej "rowerowej" dzielnicy Katowic

Osiedle Franciszkańskie jest zlokalizowane w rejonie ulic Kijowskiej i Braci Mniejszych w Katowicach. Administracyjnie teren inwestycji wchodzi w obręb Ligoty-Panewnik, jednego z najbardziej zielonych obszarów miasta. W tym roku dzielnica wiedzie prym także pod względem liczby wypożyczalni rowerów

Drukarnia z widokiem na startujące samoloty [ZDJĘCIA]

Szymanowski, architekt z krakowskiej pracowni Studio S, która opracowała projekt nowego zakładu drukarni Multipress w podkrakowskiej Morawicy. Wnętrze robi wrażenie Udało się. Drukarnia to dowód, że architektura przemysłowa wcale nie musi być pozbawiona polotu. Z zewnątrz ten szary budynek administracyjny

Pałac Ślubów na Czerwonym Prądniku? Protest mieszkańców

Administracyjnym - mówi Filip Szatanik, rzecznik krakowskiego magistratu. Komu przeszkadzają śluby Rafał Miś, przewodniczący dzielnicy Prądnik Czerwony: - Nie bardzo rozumiem protesty mieszkańców od strony merytorycznej. W czym ten Pałać Ślubów miałby przeszkadzać? Wokół są przecież biurowce, niedawno postawiono

Firma chce 600 mln zł odszkodowania za wstrzymanie budowy wieżowca Libeskinda

Budowa rozpoczęła się w maju 2008 roku. W marcu 2009 została wstrzymana z powodu kryzysu. Zbudowano tylko 17-piętrowy betonowy szkielet. Gdy firma chciała wznowić budowę, okazało się to niemożliwe, gdyż Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił pozwolenie. Prezes firmy Orco Jean-Francois Ott twierdzi

Sąd nad prawem własności. Miasto kontra właściciel działki

fundamentalnych: czy władze miasta, decydując o tym, co w danym miejscu powstanie, mogą przedłożyć interes społeczny nad prawo własności czy interes właścicieli? A wszystko przez wtorkowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie przyjętego w październiku 2009 roku przez krakowskich radnych miejscowego

Pozwolenie jest ważne. Można budować wieżowiec Złota 44

wysokości 17. piętra. Światowy kryzys sprawił, że Orco miało kłopoty ze zdobyciem pieniędzy na kontynuację robót. Z czasem sytuacja ekonomiczna firmy poprawiła się, a banki znów zaczęły pożyczać pieniądze deweloperom. Jednak rok temu inwestycję dobił wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego. Poskarżyło

Fiskus żąda VAT od sprzedaży ziemi

Podatnicy, którzy sprzedają działki z własnego majątku, powinni korzystać z drogi sądowej, jeśli organy podatkowe żądają zapłaty podatku od towarów i usług. Linia orzecznicza wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie opodatkowania VAT sprzedaży działek

Jakie wydatki czekają właścicieli budynków po dekomunizacji nazw ulic?

symbolizujących „represyjny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989”. Co to oznacza? Koszty pism, postępowań sądowych i administracyjnych w sprawach dotyczących zmian nazwy w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych poniosą samorządy. Czyli po prostu

Likwidacja pozwoleń może nie przyspieszyć budowy

będzie to ten sam proces decyzyjny, który skończy się wydaniem decyzji administracyjnej przez urzędnika. Ich zdaniem rozpoczęcie budowy w ciągu 30 dni będzie fikcją. Na staroście nie ciąży bowiem żadna sankcja za niedotrzymanie terminu. "GP" zauważa, że teoretycznie wojewoda będzie mógł nałożyć

Wieżowiec przy Marszałkowskiej

godzinach pracy w biurowcu" - zapowiada Qualia. Zarówno inwestor, jak i projektant rozważają ubieganie się o certyfikat LEED. Na razie nieznany jest termin rozpoczęcia inwestycji, Qualia dopiero rozpoczyna kompletowanie zgód administracyjnych. Chcesz kupić powierzchnię biurową? Sprawdź ogłoszenia na

Kataster nieruchomości. O jakie zmiany można wnioskować?

weryfikacji w odstępach czasowych krótszych. Dopiero stwierdzone w wyniku weryfikacji operatu niezgodności podlegają usunięciu w trybie przewidzianym dla aktualizacji operatu ewidencyjnego tj. w toku indywidualnego postępowania administracyjnego, ale wszczynanego z urzędu (§ 54 pkt 6 rozporządzenia

Co zrobić aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego z tytułu sprzedaży nieruchomości

zwolnienia podatkowego, którego realizacja warunkuje zwolnienia tego zastosowanie, tak wynika z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie: z dnia 13 marca 2015 r., II FSK 43/13, z dnia 27 III 2014 r., II FSK 1064/12. Termin do jego złożenia jest terminem prawa materialnego, a przepisy Ordynacji

Segregacja rasowa i domy za parę tysięcy dolarów. Tak rodziły się amerykańskie przedmieścia

takich jak Urząd Pocztowy czy szkołę. Przedmieścia szybko zaczynały się rozrastać i choć były planowane, to jednak urzędy nie nadążały z przesuwaniem granic administracyjnych, a rodziło to wiele prawnych problemów. Począwszy od regulacji związanych z prawem gruntowym, skończywszy na takich niuansach jak

Fiskus też będzie czerpać korzyści z integracji

uchylane przez sądy administracyjne. Nie zmienia to jednak faktu, że podatnicy muszą najpierw wejść w spór z organami podatkowymi aby obronić korzystne dla siebie stanowisko, zgodne z logiką oraz ekonomicznym sensem tej operacji.   Rozliczenia z właścicielem hali Rozliczenia z wydzierżawiającym

Sprzedają apartamenty bez pozwolenia na budowę

. - Absolutnie! Bierzemy kredyt i budujemy - uspokaja pracownica biura i kusi cenami od 10,3 tys. zł za m kw. Ale ani słowem nie wspomina, że inwestycja nie ma prawomocnego pozwolenia na budowę. Nie dodaje też, że tzw. warunki zabudowy, na podstawie których pozwolenie zostało wydane, uchylił sąd administracyjny

Rekompensata za słupy energetyczne i rury gazowe na działce

nich nieruchomości. Zgodnie zaś zaś z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odszkodowania dotyczące gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych, są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym. Również w interpretacji sądów administracyjnych rekompensaty wypłacane

Wieżowiec Libeskinda. O krok do wznowienia budowy

inwestycji - komentuje Alicja Kościesza, dyrektor sprzedaży i marketingu Orco. Inwestycji przy Złotej sprzeciwiają się sąsiedzi. To oni oprotestowali wszystkie decyzje administracyjne związane z wieżowcem. Orco niecierpliwie czeka teraz na wyznaczenie terminu rozprawy w NSA w sprawie pozwolenia na budowę

Problemy deweloperów: jakie mieszkania budować i gdzie

dużym problemem są procedury administracyjne, przez które przejść musi deweloper, aby na posiadanym gruncie zbudować budynek zgodnie z posiadanym projektem. Administracyjne procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz częste zmiany procedur administracyjnych związanych z procesem budowlanym jako

Biurowiec z przystanią powstanie nad Wartą?

- Nasze biura rozproszone są w różnych częściach miasta - przy ul. Grunwaldzkiej, Szewskiej i Czarnej Roli. Jeżdżenie między budynkami jest nieefektywne administracyjnie i finansowo. A przecież mamy wolną działkę na Chwaliszewie, gdzie mogłaby powstać nasza nowa siedziba - tłumaczy Dariusz

Rozbudują biurowiec przy Prymasa Tysiąclecia

reprezentacyjne dla gości, pomieszczenia dyrekcji, sale konferencyjne, magazyn, pomieszczenia administracyjne, techniczne i gospodarcze. Na ostatnim piętrze znajdą się pomieszczenia gościnne - trzy pokoje dwuosobowe. Na każdym z pięter zostaną zamontowane sufity podwieszane mineralne pochłaniające dźwięk powyżej

Zbycie mieszkania po śmierci współmałżonka nie zawsze podlega opodatkowaniu

wyroku z 4 listopada 2009 r. (II FSK 1054/09). Takie stanowisko jest jednak kwestionowane przez podatników i niektóre sądy administracyjne przyznają im rację, wydając wyroki w tego typu sprawach. Uproszczeniem jest bowiem przyjęcie, że małżonek spadkobierca dwukrotnie nabywa nieruchomość, w której z

Inwestycja na wynajem: Kupić trzy kawalerki czy jeden apartament

administracyjne (woda, utrzymanie porządku, ewentualny fundusz remontowy, zarządzanie), których przeciętna wysokość to 200 - 300 zł. Mieszkanie 2- lub 3-pokojowe Żeby stać się właścicielem mieszkania 2- lub 3-pokojowego, trzeba przygotować się na wydatek rzędu 170 - 390 tys. złotych w takich miastach, jak

Autostrada A1: Sąd sobie, minister sobie

prawo do budowy kolejnej części autostrady, z Grudziądza do Torunia. I ogłosił, że koncesja firmy wygasła. Niespełna dwa tygodnie temu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję ministra. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, bo resort rozważa kasację do NSA.

J.W. Construction obniżyło prognozy na 2008 r.

administracyjnych w ramach procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę (decyzje środowiskowe, różnego rodzaju pozwolenia itp.), - braki odpowiednich decyzji administracyjnych, dotyczących wyżej wymienionych inwestycji, w terminach prognozowanych we wcześniejszych harmonogramach, powodujące opóźnienia w realizacji

Kiedy trzeba dokonać opłaty adiacenckiej?

administracyjną organu wykonawczego gminy, działającego w tym przypadku jako organ administracji rozstrzygający indywidualną sprawę z zakresu administracji publicznej. Przesłanki wydania decyzji Przepisy ustawy wymagają zaistnienia określonych przesłanek, aby decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu

Sprzedaż nieruchomości z majątku prywatnego a VAT

rozstrzygany przez sądy administracyjne krajowe i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawy C-180/10 i C-181/10). Trybunał Sprawiedliwości orzekł że liczba i zakres transakcji sprzedaży nie ma charakteru decydującego i nie może stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie

Ocieplenie altany ogrodowej a konsekwencje podatkowe

powiększyła powierzchnię, którą altana zajmuje w terenie, lecz nie może powiększyć jej powierzchni użytkowej, czyli powierzchni budynku wyliczonej w oparciu o fizyczny obmiar jego powierzchni po wewnętrznej długości ścian. Takie też stanowisko zajmują sądy administracyjne. W jednej z rozstrzyganych spraw

Czy dostawa tzw. mediów przy najmie stanowi część kompleksowej usługi?

, czy zastrzeżenia powoduje, że rozliczanie opłat z tego rodzaju usług powinno odbywać się na zasadach ogólnych. W wyroku z dnia 27 maja 2014 r. (I FSK 1523/12), Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że to, iż w orzecznictwie sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazuje

Zamiana mieszkania z kredytem "Rodzina na swoim"

wniosek do wójta burmistrza lub prezydenta miasta o jego wymeldowanie w trybie administracyjnym, podając jako przyczynę nieprzebywanie w miejscu zamieszkania przez okres przekraczający trzy miesiące. W wyniku wniosku oraz po przeprowadzeniu stosownego postępowania administracyjnego wydana zostanie

Wynajem mieszkania czy pokoju - co bardziej opłacalne

administracyjnego dzieli się w takiej sytuacji po równo między wszystkich. Umowa najmu pokoju, z racji tego, że grupą najbardziej zainteresowaną taką formą będą studenci, powinna być oczywiście podpisana na okres roku. Dobrze jest, by kończyła się np. we wrześniu, kiedy studenci szukają stancji, wtedy łatwiej

Nowy inwestor na Skrze: już nie chcą budować wieżowców

Skry jest w katastrofalnym stanie. Inwestor i klub sportowy dowodzą, że użytkowanie wieczyste powinno być przedłużone automatycznie. Sprawa trafiła do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Wyrok jak dotąd nie zapadł, na dodatek przysługuje od niego skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który

Pozwolenie na budowę: gdzie się odwoływać od decyzji urzędu?

Większość pozwoleń, które trzeba uzyskać od organu administracji architektoniczno-budowlanej, wydawana jest w formie decyzji administracyjnej. Są to m.in.: pozwolenie na budowę, rozbiórkę obiektu, a także pozwolenie na użytkowanie (wymagane na przykład wtedy, gdy inwestor chce się wprowadzić do

Sąd nie dał Polaczkowi szansy na odwołanie

decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a ten 3 października uchylił decyzję ministra. Wyrok nie jest prawomocny i resort zapowiadał apelację. Ale do odwołania potrzeba uzasadnienia wyroku na piśmie. - Do tej pory nie dostaliśmy uzasadnienia, choć obiecywano je w dwa tygodnie po

Odsprzedajesz nieruchomości z zyskiem? Uważaj!

Podobne stanowisko zajmują sądy administracyjne, uznając, że działania polegające na nabywaniu po atrakcyjnych cenach w drodze przetargów lokali na przykład o dużych powierzchniach, pozwalających na dalszy ich podział, podnoszenie ich wartości przy stosunkowo niskim nakładzie środków, a przez to

Wkrótce zacznie się remont legendarnego wieżowca

w księdze wieczystej. Ten argument odrzucił sąd administracyjny i urzędnicy nie mieli wyjścia. Z ich decyzji skorzysta już nowy właściciel budynku krakowska rodzina Likusów, milionerów zajmujących się m.in. inwestycjami hotelowymi. Polimex zagwarantował sobie, że przeprowadzi dwuletni remont. Dawny

?DGP": Trzeba powtórzyć uwłaszczenie lokali

- czytamy w artykule. - Pomimo wieloosobowego zarządu akty notarialne były podpisane tylko przez dyrektora administracyjnego. W dodatku ani notariusz, ani spółdzielnia nie chcieli im takiego umocowania pokazywać - mówi "Dziennikowi Gazecie Prawnej" Maria Kondratowicz z Warszawskiej Spółdzielni

Zmienił się rząd, a budowanie nadal z przeszkodami

budowę, bo dopatrzył się niedociągnięć proceduralnych miejskiego urzędnika. Choć błędy były szybko naprawione, wojewoda pozostał nieugięty. Kowalski zaproponował likwidację decyzji administracyjnych, czyli pozwoleń na budowę i użytkowanie. Np. wystarczyłoby zgłosić budowę. Projektant odpowiadałby (karnie

Kupić czy wynająć mieszkanie?

ponosić koszty opłat administracyjnych i dwumiesięcznej kaucji, którą wpłaca się właścicielowi - dodaje. Porównując te koszty, łatwo wywnioskować, że są one zbliżone. Różnicę w koszcie zakupu i wynajęcia kawalerki można więc oszacować na 200 - 400 zł miesięcznie. Warto również przeanalizować rentowność

Umorzenie zaległego czynszu wobec najemcy

administracyjnych. Przyjmuje się w nim, że pojęcie to ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest

Inwestor podał kolejną datę ukończenia budowy Focusa

w Piotrkowie Trybunalskim. Jednak i tym razem tak się nie stało. Obecnie Parkridge Retail sytuację argumentuje złymi warunkami atmosferycznymi oraz niewyjaśnionymi sprawami administracyjnymi. Tuż obok stanie czteropiętrowy parking na 1600 samochodów, a w zachodniej części działki Parkridge Retail

Garaż wielostanowiskowy będący częścią budynku mieszkalnego

wielostanowiskowych był już przedmiotem uchwały podjętej w składzie siedmiu sędziów przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 27 lutego 2012 r., II FPS 4/11. W uchwale tej stwierdzono, że garaż może stanowić pomieszczenie przynależne do samodzielnego lokalu mieszkalnego, albo może stanowić odrębną własność lokalową

Czy refinansując kredyt zachowujemy ulgę odsetkową?

Kalkulator kredytowy- porównaj oferty kredytów Wyroki sądów administracyjnych w tej sprawie były jednak inne. Pierwszy z nich - orzeczenie sądu administracyjnego ze Szczecina (z 21 czerwca 2007 r., I SA/Sz 489/06) - jasno określił, że zmiana instytucji kredytowej faktycznie nie wiąże się z

Ile jest Krzyków w Krzykach, czyli sztuczki deweloperów

Zapytałem dewelopera o to, dlaczego "zaingerował" w podział administracyjny Wrocławia. Przyznał czytelnikowi rację, tłumacząc jednocześnie zastosowany zabieg "dobrem klienta". I tu padło średnio zrozumiałe usprawiedliwienie o kryteriach wyszukiwania mieszkań. Ot, klasyczna PR

Zbudować piękne miasto na gruzach tego, co szpetne

: - dochodzenie roszczeń w drodze cywilnej a nie administracyjnej. To normalne i słuszne, by sąsiedzi rekompensowali swe szkody, jak brak słońca czy spękania, finansowo poprzez sądy cywilne. Ale dlaczego akurat sąsiedzi mają przymiot strony w postępowaniu administracyjnym (gdzie liczą się tylko argumenty formalne

Nowa inwestycja we Wrocławiu

spółka realizuje w granicach administracyjnych Wrocławia, w dzielnicy Krzyki. Zobacz również: Oferty dewelopera Atal

Wynajęcie budynku lub lokalu mieszkalnego na działalność gospodarczą

mieszkalny, to powinien tę kwestię wyjaśnić w urzędzie organu, który wydał decyzję. Dla zmiany kwalifikacji budynku podstawowe znaczenie ma uzyskanie przekwalifikowania budynku na mieszkalny od organu, który wydał pozwolenie na budynek letniskowy. Sądy administracyjne często idą dalej w swych orzeczeniach

Państwa nie stać na reprywatyzację. Dawni właściciele zdani na sądy

państwa z tytułu prawomocnych wyroków sądowych i ostatecznych decyzji administracyjnych". Ci, którzy są w stanie udowodnić, że mienie zabrano im z pogwałceniem prawa PRL, mają bowiem szansę na odzyskanie pełnej własności lub stosowną rekompensatę, np. na drodze sądowej. Rząd ocenia zobowiązania

Szkieletor Libeskinda postraszy podczas Euro 2012?

Kościesza. Pozwolenie na budowę uchylił w lipcu ubiegłego roku wojewódzki sąd administracyjny, do którego poskarżyło się siedmioro mieszkańców sąsiedniego bloku. Dowodzili, że dokument został wydany z błędami, m.in. nie przeprowadzono wszystkich niezbędnych analiz wpływu inwestycji na środowisko. Orco

Zarzuty za inwestycję przy zamku w Lidzbarku Warm.

mógł Prokuratura w Lidzbarku przyjrzała się postępowaniu administracyjnemu, w toku którego firma dostała zezwolenie na rozpoczęcie prac. Śledczy przejrzeli dokumenty i przesłuchali osoby zaangażowane w wydawanie tego pozwolenia. -Początkowo było to postępowanie sprawdzające. Teraz prowadzimy je w

Zawieszenie działalności - co z podatkiem do nieruchomości?

Jest tak dlatego, że faktyczne czasowe niewykonywanie działalności gospodarczej nie pozbawia podatnika statusu przedsiębiorcy. Na takim stanowisku stoją organy podatkowe oraz sądy administracyjne (patrz np. orzeczenie z dnia 8 lutego 2012 r., I SA/Bk 387/11). Nieruchomości przedsiębiorcy są

Wojewoda sam zdecyduje o losach Złotej 44

Budowa 192-metrowego wieżowca obok Złotych Tarasów zatrzymała się na wysokości 17. piętra wiosną ubiegłego roku. Inwestorowi, firmie Orco, najpierw brakło pieniędzy, a potem wznowienie prac uniemożliwiły mu wyroki sądów administracyjnych, które z powodu drobnych niedociągnięć formalnych odebrały

Apartamenty na Mokotowie oddane do użytku

wojewody oraz wojewódzkiego sądu administracyjnego. Mieszkańcy okolicy niesłusznie podważyli warunki zabudowy, na których oparte zostało pozwolenie na budowę. Po wieloletnich perypetiach, w sądach kilku instancji, Wawel Service otrzymał prawomocne i ostateczne pozwolenie na budowę. Decyzja, nadająca

Sprzedaż nieruchomości po śmierci małżonka

wspólnego małżonków następuje raz. Po śmierci jednego z małżonków, jeśli drugi chce sprzedaż nieruchomość, nie musi czekać z tym aż pięć lat od momentu nabycia spadku, aby takie zbycie było nieopodatkowane. Sądy administracyjne orzekają korzystnie dla podatników Takie rozumienie konsekwencji nabycia

Legendarny Prudential ożyje jesienią

windę). Inwestor przewalczył zmianę zapisu w księdze wieczystej, ale ratusz uzależnił wydanie pozwolenia na budowę od wpłacenia słonej opłaty z tytułu zmiany charakteru użytkowania gmachu. Polimex nie chciał się na to zgodzić i sprawa trafiła do sądu administracyjnego. - W lipcu zapadł wyrok po naszej

Gorzki smak wuzetki. Deweloperzy ocenili miasta

Warunki zabudowy (nazywane popularnie "wuzetkami") określają wstępny kształt inwestycji. Inwestor musi się o nie starać, jeżeli zamierza budować na terenie, który nie ma planu zagospodarowania. - W kodeksie postępowania administracyjnego zapisane jest, że decyzja o "wuzetce"

Przy Buforowej sprzedają metr kwadratowy za trzy tysiące

. - Trzeba też dodać, że chociaż osiedle jest jeszcze w obrębie Wrocławia, to administracyjnie podlega pod Iwiny - mówi Grzegorz Dawidek. - Oznacza to chociażby zupełnie inne, niższe stawki podatkowe. Bunkry, tunele, krypty - tajemnice podziemnego Wrocławia Chcesz być na bieżąco? Polub nasz profil na

Jest zgoda. Zbudują nowy Sezam z wejściem do metra

można się jeszcze odwoływać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale nie blokuje to procedury wydawania pozwolenia na budowę. Budynek zaprojektowany został przez pracownię Juvenes należącą do BBI. Ma to być przeszklony gmach, którego front będzie przypominać literę S (jak Sezam?). Parter i pierwszą

Kredyt w Polsce na mieszkanie zagranicą

. euro, przy czym od terminu ich płatności nie upłynęło 5 lat, a w określonych przypadkach 10 lat. Egzekucja odbywa się w trybie administracyjnym, na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego, zgodnie z prawem państwa, w którym znajduje się majątek. Mimo, że obecnie łatwiej byłoby np. sprzedać

Pozytywny krakowski nałóg budowania muzeów

tylko nasze muzeum, ale i okolicę, serwerownia, wentylatornia, magazyny, pomieszczenia administracyjne, punkt informacyjny, a także przestrzeń zabaw dla dzieci, których rodzice odwiedzą muzeum - wyjaśnia Michał Niezabitowski, dyrektor MHMK. I dodaje: - Mówimy o czymś w rodzaju muzealnego przedszkola

Rotunda przetrwa? Bank już nie taki stanowczy

- Załóżmy, że uruchomimy procedurę wpisu Rotundy do rejestru zabytków. Z odwołaniami do ministra kultury i sądów administracyjnych ta procedura może zająć dwa lata. Czy nie prościej poprzestać na modernizacji budynku - apelowała do banku wojewódzka konserwator zabytków Barbara Jezierska. Marek

86 metrów historii, czyli remont na Wawelu

wielu lat nie była używana. Po zakończeniu prac na nowo będzie mógł odbywać się tutaj ruch pieszych i transport pojazdów technicznych. Droga ta łączy budynki 7 i 8. Jest to gmach dawnego Seminarium Duchownego, który stanowią trzy przebudowane domy z XV wieku oraz budynek administracyjny w północnej

Wrzeszcz: budują Quattro Towers, a ściany pękają

komunikacyjne wokół Manhattanu. Protesty słali m.in. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, prokuratury, CBA, wojewody. Próbowali też zainteresować sprawą pomorskich posłów. Do sądu administracyjnego zaskarżyli decyzje o warunkach zabudowy i pozwoleniu na budowę. Podkreślali, że inwestycja w tak bliskiej

GTC walczy z ministrem o budowę A1 pod Toruniem

Jerzy Polaczek ogłosił decyzję o wygaśnięciu koncesji dla GTC. W ten sposób firma zostałaby wyeliminowana z budowy odcinka A1 z Grudziądza do Torunia. GTC odwołało się do sądu i pierwszą bitwę wygrało. Na początku października Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję ministra Polaczka

Działalność gospodarcza w mieszkaniu. Jaka stawka podatku?

posiadaniu przedsiębiorcy. Tezę tę potwierdza także orzecznictwo sądowe, na przykład wyrok z dnia 11 sierpnia 1992 r. w którym Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż ww. przepis wymaga, aby część budynku mieszkalnego była przeznaczona dla prowadzenia w niej działalności gospodarczej z wyłączeniem funkcji

Skutki wzrostu wkładu własnego przy kredytach hipotecznych

kupić rodzina z dzieckiem w wieku przedszkolnym, której miesięczne dochody wynoszą około 6000 zł netto (dwa razy średnia krajowa), a miesięczne wydatki na opłacenie wynajmowanego mieszkania w dużym mieście to około 2000 zł (1500 czynszu najmu plus 500 czynszu administracyjnego i opłat za media), naszej

Wyburzyli kamienicę przy ul. Piotrkowskiej. Co dalej?

Dystrybucja znajduje się w Lublinie. - Jeśli nie dochowamy procedur i w kontroli nie będzie uczestniczył przedstawiciel PGE, to firma będzie się mogła odwołać od jej wyników i zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego będzie miała rację. Prowadzimy z firmą korespondencję, ale nie dostajemy odpowiedzi