agencje rolne

mawi

Agencji Nieruchomości Rolnych sprzedaje... pałace

Agencji Nieruchomości Rolnych sprzedaje... pałace

Prawdopodobnie w tym roku w sprzedaży pojawi się zabytkowy pałac położony w miejscowości Karżnica (gmina Potęgowo) - zapowiada Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), która właśnie zakończyła jego gruntowny remont

Grunty rolne - rekordowe ceny i sprzedaż

Grunty rolne cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem kupujących. Agencja Nieruchomości Rolnych poinformowała o odnotowanej w I półroczu br. rekordowej sprzedaży ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Po raz kolejny odnotowano wzrost średniej ceny sprzedaży gruntów.

Agencja daje ziemię, a potem odbiera

Czy Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR), zwalczając spekulację gruntami rolnymi, sama zachowuje się jak spekulant?

Rekordowa sprzedaż gruntów rolnych w 2012 roku

Z danych Agencji Nieruchomości Rolnych wynika, że łączna powierzchnia sprzedanej przez nią ziemi w I półroczu 2012 r. przekroczyła 132 tys. ha. Był to najlepszy wynik sprzedażowy od 2002 roku, w którym sprzedaż przekroczyła 159 tys. ha. Od 2010 r. sprzedaż gruntów rolnych przez Agencję

Brakuje ziemi pod domy? Tysiące hektarów czeka

rząd PiS-Samoobrony-LPR zapowiedział, że grunty budowlane znajdujące się w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Mienia Wojskowego będą przekazywane nieodpłatnie gminom. Dzięki radykalnemu zwiększeniu podaży działek budowlanych, a w konsekwencji spadku ich cen, domy i mieszkania miałyby być

Będzie więcej gruntów pod inwestycje w budownictwie

rolniczą. Wśród proponowanych zmian jest również postulowany przez Gazetę Prawną przepis odbierający Agencji Nieruchomości Rolnych prawo pierwokupu w stosunku do gruntów poniżej 1 ha. Zdaniem Jana Bielańskiego, dyrektora departamentu gospodarki ziemią w Ministerstwie Rolnictwa obrót tak niewielkimi

ANR sprzedała tereny inwestycyjne za 192 mln zł

warszawski oddział terenowy Agencji. Tam za nieruchomości o powierzchni 30 ha trzeba było zapłacić ok. 1,1 mln zł za jeden hektar. Najwięcej gruntów nierolnych w trzecim kwartale sprzedały oddziały: rzeszowski - 53 ha, warszawski - 52 ha, poznański - 41 ha, i opolski - 39 ha. Aż 92 proc. nabywców

RPO: Odkup wcześniej sprzedanej ziemi niekonstytucyjny

możliwość spekulacyjnego odkupowania przez Agencję Nieruchomości Rolnych nieruchomości, których wartość znacznie wzrosła od chwili sprzedaży. W uzasadnieniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego czytamy, że znaczna liczba skarg kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich potwierdza, iż Agencja czesto

Ceny gruntów rolnych przestały rosnąć

wciąż były dwucyfrowe, np. w 2008 średnio o 28 proc., zaś w 2009 r. o 19 proc. Oczywiście wpływ na to ma nie tylko liczba transakcji sprzedaży (w ubiegłym roku ANR zawarła ich ponad 12 tys.), ale także lokalizacja sprzedawanych gruntów. W 2010 r. najwięcej Agencja sprzedała ich w województwach

Rosną ceny gruntów rolnych

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat średnie ceny gruntu rolnego sprzedawanego przez ANR wzrosły o ponad jedną czwartą. Należy zaznaczyć, że na opłacalność takiej inwestycji wpływ ma wiele czynników. Jest to dobre rozwiązanie przede wszystkim dla osób cierpliwych nie należy się, bowiem spodziewać, że

"Puls Biznesu": Grunty zaczęły mocno drożeć

ANR sprzedała w 2010 roku 1586 hektarów gruntów inwestycyjnych, za które zainkasowała 287 milionów złotych, bijąc rekord z 2008 roku - 268 milionów. W 2009 roku nabywców znalazło 296 hektarów mniej, a wpływy ANR były o 104 miliony mniejsze. "Puls Biznesu" pisze, że mediana cen przekroczyła

Nieodpłatne przekazanie nieruchomości rolnych

"Proponowane przekazanie zasobów nieruchomości rolnych do dyspozycji poszczególnych gmin natychmiast przyczyni się do ożywienia rynku inwestycyjnego, powstaną projekty przeznaczone na wynajem" - uważa doradca rynku nieruchomości Tomasz Błeszyński. Według niego, na większą skalę

Rolnicy: Nie będą bogaci kupować nam działek

Rolnicy, uzbrojeni w flagi Solidarności i transparenty, pojawili się rano w budynku przy ul. Hetmańskiej. - Chcemy zmian w przetargach na sprzedaż ziem należących do agencji - tłumaczył Antoni Kuś, przewodniczący NSZZ ,,Solidarność" Rolników Indywidualnych. - Chodzi o to, żeby jeden rolnik

Grunty rolne na celowników inwestorów

Grunty rolne na celowników inwestorów

Z danych Agencji Nieruchomości Rolnych wynika, że średnia cena gruntu rolnego podrożała tylko w zeszłym roku o 13 proc. Najdroższe grunty ANR są na Opolszczyźnie (34 tys. za hektar), Mazowszu (30 tysięcy), Kujawach (27 tys.), Dolnym Śląsku (27 tys.) i w Wielkopolsce (26 tys.). Z kolei najtańszą

Ziemia rolna coraz bardziej atrakcyjna

Ziemia rolna coraz bardziej atrakcyjna

W Polsce ceny ziemi rolnej są nawet 3-4 razy niższe niż w krajach Europy Zachodniej, gdzie mogą sięgać poziomu 20 tysięcy euro za hektar. Według bieżących informacji Agencji Nieruchomości Rolnych średnia cena gruntów rolnych w Polsce sprzedanych w I kwartale 2013 wyniosła 18 835 zł za 1 ha

Ziemia rolna w cenie

W 1992 roku średnia cena 1 ha terenów rolnych wynosiła w Polsce 500 zł. Natomiast w 2000 roku hektar kosztował 3554 zł, w 2005 - 5607 zł, w 2010 - 15 281 zł, a w 2012 - już 19 228 zł, jak wynika z danych Agencji Nieruchomości Rolnych. Przykładowo, w okresie 2000-2012 grunty rolne zdrożały o 541

Kiedy koniec podwyżek cen na rynku gruntów rolnych

Kiedy koniec podwyżek cen na rynku gruntów rolnych

Zgodnie z danymi Agencji Nieruchomości Rolnych państwowa ziemia zdrożała w 2013 roku o 13 proc. w stosunku do 12 proc. rok wcześniej, jednak inne wyliczenia pokazują co innego. Średni roczny wzrost stawek wynosił do tej pory około 17 proc., tymczasem w ubiegłym roku było to 11 - 12 proc. Za

Kiedy koniec podwyżek cen na rynku gruntów rolnych?

Kiedy koniec podwyżek cen na rynku gruntów rolnych?

Zgodnie z danymi Agencji Nieruchomości Rolnych państwowa ziemia zdrożała w 2013 roku o 13 proc. w stosunku do 12 proc. rok wcześniej, jednak inne wyliczenia pokazują co innego. Średni roczny wzrost stawek wynosił do tej pory około 17 proc., tymczasem w ubiegłym roku było to 11 - 12 proc. Za

Polskie grunty są już droższe niż w Niemczech

W pierwszym kwartale średnia cena państwowej ziemi rolnej była wyższa o 31 proc. niż przed rokiem i wynosiła prawie 12 tys. zł/ha. Zdaniem rzeczniczki Agencji Nieruchomości Rolnych ceny państwowych gruntów będą nadal rosły, choć nieco wolniej niż w ostatnich latach. - Tereny dotychczas uznawane za

Ziemia rolna coraz droższa

Ziemia rolna coraz droższa

zachodnich województwach. Z punktu widzenia inwestorów pozytywną cechą jest również duża otwartość w zakresie obrotu. Obecnie nie ma żadnych uregulowań co do obrotu na rynku wtórnym. Rynek pierwotny nadzoruje Agencja Nieruchomości Rolnych. Istotnymi elementami zwiększającymi atrakcyjność naszego rynku będą

Jak się wybudować na działce rolnej

wszystkie wymagania, które będą musieli spełnić przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Działkę gruntu rolnego może kupić każdy, również nie będący rolnikiem. Wówczas jednak prawo pierwokupu ziemi ma Agencja Nieruchomości Rolnych - albo też gmina, jeżeli wynika to z lokalnej uchwały - która otrzyma

Grunty rolne - dobra inwestycja ?

roku 2009 cena gruntów rolnych systematycznie rosła. Z jednej strony faktyczni rolnicy powiększali swój areał, a z drugiej liczni inwestorzy chcieli zarówno skorzystać z unijnych pieniędzy, jak i wykorzystać obejmujące rolników udogodnienia podatkowe. Najłatwiej zakupić grunty rolne od Agencji

Ceny ziemi rolnej w Polsce rosną w zawrotnym tempie

inwestycje trudno jest potem przywrócić do wykorzystania w rolnictwie. Ceny ziemi w transakcjach prywatnych wzrosły w porównaniu z ubiegłym rokiem o ponad jedną trzecią. Średnio cena jednego ha przekroczyła już 17 tys. zł. Natomiast koszt jednego ha w transakcjach w ramach Agencji Nieruchomości Rolnych

Umowa najmu a obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości

, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych

Coraz więcej pięknych obiektów zabytkowych w Polsce

jak pałace w Kamieńcu Ząbkowickim, czy też w Gorzanowie. Coraz więcej zrujnowanych zabytków zyskuje też inwestorów. W zeszłym roku Agencja Nieruchomości Rolnych w szóstym przetargu znalazła kupca dla barokowego pałacu w Parchowie, który zdecydowała się kupić, wyremontować i przywrócić do życia osoba

Co wpływa na ceny działek rekreacyjnych

przed otwarciem rynku gruntów rolnych w 2016 roku. Obecnie inwestorzy szukają atrakcyjnych lokalizacji i terenów, które można będzie później sprzedać z zyskiem. Ponieważ w polskim prawie nie ma definicji działki rekreacyjnej, o jej funkcji przesądza po prostu plan miejscowy, bądź warunki zabudowy

Działki budowlane w cenie

gruntów sprzedanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych (ANR). W pierwszym kwartale najwyższe ceny Agencja uzyskała w województwach: opolskim, śląskim, pomorskim, kujawsko- -pomorskim i wielkopolskim, najniższe zaś w lubelskim i lubuskim. Cena w przeliczeniu na hektar zależy też od powierzchni pola. Z

Kupuj ziemię rolną zamiast działki budowlanej

, by otrzymywać większe dopłaty unijne. Nic więc dziwnego, że ceny gruntów szybko rosną. W III kwartale ub.r. średnia cena hektara ziemi sprzedawanej przez Agencję Nieruchomości Rolnych wyniosła 5,9 tys. zł. To o 30 proc. więcej w porównaniu z tym samym okresem 2004 roku. Najdroższe grunty są w

Dobrą działkę tanio kupię

znajduje się 300 km od Poznania - pod Nowogardem. Cenowa centralizacja W Warszawie za działkę o powierzchni tysiąca metrów trzeba zapłacić przeciętnie 741 tys. zł. Sto tysięcy mniej zapłaci osoba, która od Agencji Nieruchomości Rolnych kupi zabytkowy dwór obronny z XVI wieku razem z działką o powierzchni

Rolne jak budowlane - i co z tego?

miejscowego planu zagospodarowania, wypis z rejestru gruntów wraz z odbitką mapy czy kopię mapy działki. Jeśli działka nie należała do inwestora, musiał także zwrócić się do Agencji Własności Rolnej, która posiada prawo pierwokupu takiej nieruchomości. Cała procedura mogła trwać nawet do sześciu tygodniu

Kolejny pruski pałac w prywatny rękach. Co z nim będzie?

rodziny Siegfried. Na początku XX wieku miał powierzchnię ponad 600 hektarów. W czasach PRL-u, gdy w Jegławkach funkcjonował PGR, w pałacu było przedszkole i mieszkania. Dziś nieruchomość - którą administruje Agencja Nieruchomości Rolnych - wraz z pałacem, parkiem, budynkami folwarcznymi i gruntami

Zielona Białołęka - nowa dzielnica dziurą bez centrum

Agencja Nieruchomości Rolnych wystawiła właśnie na przetarg dwie działki w sąsiedztwie skrzyżowania Ostródzkiej z Warzelniczą. W sumie ok. 3,5 hektara we wschodniej Białołęce. - Nasza część dzielnicy zajmuje obszar taki jak Wola i Żoliborz razem wzięte, a wciąż nie ma tu ani jednej publicznej

Grunty pod inwestycje to znów gorący rynek

posiadają wytyczne Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz uzbrojenie w sieci infrastrukturalne. Ich ceny należą jeszcze do przystępnych, ponieważ mają stanowić przynętę dla inwestorów. Również Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Mienia Wojskowego oraz departamenty nieruchomości PKP mają

Przybywa gruntów budowlanych. Maciej Górka dla Newseria.pl

;sięgają 2,5 tys. zł za mkw. - W ostatnim czasie podaż działek budowlanych znacząco wzrosła - mówi w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Maciej Górka, ekspert ds. nieruchomości portalu Domiporta.pl. - Wynika to z faktu, że wiele gruntów

Niska wycena ziemi dla zakonnic

warszawskie grunty za rolne i wycenili na 30,7 mln zł. Tymczasem władze dzielnicy uznały, że ziemia jest warta aż 240 mln zł. Jej przekazanie zakonowi uznały za "rażącą niegospodarność" i zawiadomiły prokuraturę. Zastrzeżenia do wyceny miała również Agencja Nieruchomości Rolnych, która w imieniu

Działki budowlane drogie, więc może kupić rolną?

m kw. - Często muszę jednak tłumaczyć zainteresowanym, że jest to działka rolna, a nie budowlana. Wielu się wydaje, że jest ona działką siedliskową tylko dlatego, że nie została jeszcze objęta planem zagospodarowania przestrzennego - mówi pośrednik. Wyjaśnijmy, że jeśli działka rolna w gminnym

Coraz większy rynek pałaców i zamków w Polsce

budynki gospodarcze. Spory zasób pałaców ma Agencja Nieruchomości Rolnych, która sukcesywnie je wyprzedaje. Obiekty po renowacjach potrafią kosztować nawet kilkadziesiąt milionów złotych - są tym droższe im lepsza lokalizacja (najlepsze to duże miasta, bądź znane ośrodki turystyczne). Przykładem może być

Dla rzeczoznawców każda wycena jest możliwa

Panu Jackowi Wilczyńskiemu, który jest użytkownikiem wieczystym tej pierwszej, mniejszej działki, nie jest do śmiechu. Od wyceny, którą wykonała rzeczoznawca majątkowy Hanna Antczak na zlecenie Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa, zależy bowiem wysokość opłaty za przekształcenie użytkowania

Chcesz kupić działkę? Zimą najtaniej!

danych Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Na przełomie roku 2008 i 2009 średnia cena obniżyła się o blisko 2 proc., a pomiędzy trzecim i czwartym kwartałem 2009 przecena sięgnęła prawie 12 proc. Jeszcze korzystniej dla kupujących wyglądają ceny na rynku prywatnych gruntów. - Najbardziej

Czy opłaca się kupować ziemię rolną?

- za hektar ziemi trzeba tu zapłacić średnio prawie 10 tys. zł. W Wielkopolsce - ponad 8,5 tys. zł, na Śląsku - przeszło 8 tys. zł, w województwie mazowieckim 7,8 tys. zł, a w kujawsko-pomorskim 7,5 tys. zł. Grunty z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych, największego obszarnika w Polsce (zarządza 3300

Przepiękna działka nad Krzywym na sprzedaż

, zarządza olsztyński oddział Agencji Nieruchomości Rolnych. - Część zabudowana posiada atrakcyjny dostęp do brzegu jeziora - agencja zachwala swoją nieruchomość. Reszta oznaczona jest jako polana wypoczynkowa z punktem widokowym, a częściowo jako park leśny. Szefowie agencji postanowili wystawić ją na

Miasteczko Targówek

stacja powstanie, podróż koleją z Osiedla Wilno do dworca Warszawa Wileńska zajmie mniej więcej cztery minuty. Konkretów na razie brakuje w sprawie budowy przedszkoli i szkoły w sąsiedztwie osiedla Dom Development - władze dzielnicy chcą przejąć grunt od Agencji Nieruchomości Rolnych, ale starania o

Nowy właściciel "błękitnego wieżowca"

, tramwajowych oraz metra. Wśród jego najemców są m.in. Peugeot, Agencja Nieruchomości Rolnych, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. - Niestety, nie możemy ujawniać informacji dotyczących szczegółów nabycia przez nas udziału w "błękitnym wieżowcu" - uchyla się od odpowiedzi na pytanie o kwotę

W Strasburgu nie chcą już zabużan

rekompensat o łącznej wartości przeszło 105,7 mln zł. Tymczasem Fundusz dysponuje obecnie kwotą przeszło 797 mln zł, którą do tej pory przekazała Agencja Nieruchomości Rolnych ze sprzedaży ziemi. - Pieniędzy na rekompensaty nie powinno zabraknąć - zapewniał minister. Dodajmy jednak, że w kolejce po nie

Komisja majątkowa do Trybunału

uwagę dwie wyceny. Na posiedzenia będą zapraszane wszystkie zainteresowane strony, w tym przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnych.

Kup pan działkę w Białowieży

"Działka z warunkami zabudowy o powierzchni 1150 mkw. położona w okolicy Białowieży, kupiona w całości będzie bardzo dobrą inwestycją na wybudowanie hotelu. Działka nie jest w obszarze Natura 2000 (...) Działka rolna, położona w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego, ze ścianą lasu, z

Kto zrealizuje budowlane obietnice PiS?

resortowym projekcie ustawy zakładającej przekazanie gminom na cele budowlane gruntów będących w gestii Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Mienia Wojskowego. Jednak ten pomysł przypisano wicepremierowi Lepperowi, który pierwszy go upublicznił. Poza tym Jaszczak dystansował się od zapowiedzi polityków

Kościół chce Białołęki

Co o tym sądzisz? Napisz: listydogazety@gazeta.pl Jak Kościół odzyskuje ziemię - raport "Gazety" Działka liczy 25 ha, a w imieniu skarbu państwa zarządza nią Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR). O jej przekazanie, jako rekompensatę za utracone w czasach PRL ziemie w Małopolsce, zwróciła

Ustawa deregulacyjna: jakie zmiany w zawodzie pośrednika

działki o przeznaczeniu rolnym zamiast budowlanym. Zamiast płacić za niepewne i nieprofesjonalne usługi, można na własną rękę przeprowadzić transakcję, wobec czego idea nowych miejsc pracy może okazać się tylko życzeniem. Zniesienie wymogów wykształcenia i samo wpisanie do rejestru nie musi gwarantować

Osiedle na 2 tys. mieszkań. Z koleją, ale bez szkoły

miasta, co pozwoli na umieszczenie placówki oświatowej w planie zagospodarowania tej okolicy. To da podstawę do przejęcia gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnych - planuje Grzegorz Zawistowski, burmistrz Targówka. To sekwencja operacji, która może zająć nawet parę lat. Przeczytaj także: Wszystkie

Krótka instrukcja, jak postawić dom

zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na nierolne i nieleśne. Decyzję powinieneś otrzymać w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych (czy dana sprawa jest skomplikowana, decyduje urząd!) termin rozpatrzenia wynosi dwa miesiące. UWAGA! Gmina może zawiesić

Ceny ziemi, gruntów i działek - raport

. - Od początku roku działki zdrożały o blisko 15 proc., może trochę więcej - mówi Tomasz Pusz z Agencji Obrotu Nieruchomościami "Centrum". Jednak motyw zakupu działek jest podobny jak w innych miastach - ludzie mają dość wysokich cen mieszkań i decydują się na wybudowanie domu. Ceny pompują

Zmiany na zielonej mapie stolicy

odkupić grunty od Agencji Rynku Rolnego. > Mokotów Dzielnica jest jedną z najbardziej doświadczonych w przepychankach z deweloperami o parki. - W ostatnim czasie musieliśmy bronić już parku Arkadia, a później także parku im. Stanisława Dygata oraz Pola Mokotowskiego - wylicza Jacek Dzierżanowski

Kościół sprzedał działkę z ludźmi

meble, bo pokój obok jest zagrzybiony. Do łazienki przechodzi korytarzem, w którym temperatura zimą jest bliska zeru. Kiedyś było to zakładowe mieszkanie ogrodniczej spółki Polan należącej w całości do Agencji Nieruchomości Rolnych. - Przez kilkanaście lat moja rodzina starała się o wykup mieszkania za

Jak wykupić mieszkanie zakładowe

proc. za grunt - takie zasady prywatyzacji obowiązują w wojsku. Na największy upust - 95 proc. - mogą liczyć m.in. emeryci wojskowi, osoby na wojskowej rencie inwalidzkiej. Reszta może liczyć na 90-proc. zniżkę. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa ma jeszcze ok. 40 tys. mieszkań. Sprzedaje je na podstawie

Chroń swoje mieszkanie

okolicznościach. Inne wymagania będziemy mieli, mieszkając w dużym mieście na zamkniętym osiedlu, a inne prowadząc gospodarstwo rolne. Najczęściej towarzystwa ubezpieczeniowe zachęcają klientów do wykupienia kompleksowego ubezpieczenia - tzw. all risk. Chroni ono nas od skutków: pożaru, uderzenia pioruna

Jak wybrać ubezpieczenie mieszkania?

mieszczuch z zamkniętego osiedla, a inne właściciel gospodarstwa rolnego. Do wyboru jest cały wachlarz polis: od najtańszych i najprostszych, jak ubezpieczenie murów, po pełen pakiet "bezpieczny dom" czy "bezpieczna rodzina", gdzie oprócz zwykłego ubezpieczenia 

Jak ubezpieczyć mieszkanie i mienie, by spać spokojnie

ubezpieczeniowych, które chętnie ubezpieczą nas od wszystkiego, czego tylko zapragniemy. Na początek zastanówmy się, co i od czego chcemy ubezpieczyć, no i oczywiście - na jaką kwotę. Inne wymagania będzie miał przecież mieszczuch z zamkniętego osiedla, a inne właściciel gospodarstwa rolnego. Do wyboru jest cały