akt

Piotr Miączyński

Podpisanie aktu notarialnego

Podpisanie aktu notarialnego

Znalazłeś już mieszkanie, podpisałeś umowę przedwstępną, po wielu trudach udało ci się załatwić też kredyt. To jednak nie koniec wyścigu! Przed tobą jeszcze finalny akord, czyli podpisanie aktu notarialnego.

"Rzeczpospolita": Nawet akt notarialny nie chroni przed sztuczkami deweloperów

Nawet akt notarialny nie uratuje klienta przed szantażem nieuczciwych deweloperów- czytamy na łamach "Rzeczpospolitej".

Ile zapłacimy z tytułu sporządzenia aktu notarialnego

Dokonując zakupu nieruchomości, jej zamiany lub darowizny, odpowiednią umowę należy sporządzić w formie aku notarialnego. Wiąże się to z koniecznością poniesienia kosztów tzw. taksy notarialnej.

Ile zapłacimy z tytułu sporządzenia aktu notarialnego

Taksa notarialna to opłata uiszczana z tytułu sporządzenia aktu notarialnego, której wysokość - a w zasadzie maksymalny pułap - określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 148, poz. 1564). W rozporządzeniu

Akt notarialny - wzór

AKT NOTARIALNY Dnia .....................................................................przed ......................................notariuszem w ...................................................w kancelarii notarialnej przy ulicy

Spółdzielcza własność bez aktu notarialnego

tego typu umów, zawieranych pomiędzy lokatorami a spółdzielniami, jest podawana w wątpliwość. Rzecznik praw obywatelskich zauważył, że po ostatniej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (w sierpnia ub.r.) nie ma w niej przepisu, który zwalniał z konieczności zawarcia aktu notarialnego

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę osiedla Haven House

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę osiedla Haven House

osiedla Haven House wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych oraz reprezentanci firm współpracujących z deweloperem. Zebranych gości przywitał Prezes Profbudu Paweł Malinowski, który również jako pierwszy przemawiał podczas wydarzenia. Wybrani przedstawiciele złożyli swoje podpisy pod aktem

Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa - wpłynął zarzut

Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa - wpłynął zarzut

Według treści oskarżenia, w latach 2012-14 członkowie Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej doprowadzili do powstania szkód o wartości 42 milionów złotych oraz narazili Spółdzielnię na kolejne 120 milionów.  Osiedle "Za Żelazną Bramą" Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa zarządza m

Pułapka w ustawie deweloperskiej? Słona opłata za zbędny papier

jednorodzinnego", zwanej ustawą deweloperską. Wymaga ona bezwzględnie, by umowy były zawierane w formie aktu notarialnego. Roszczenie wynikające z tej umowy jest wpisywane do księgi wieczystej nieruchomości. Ale akurat to rozwiązanie chroni kupujących mieszkania, bo zyskują oni o wiele większą pewność, że

Zawiadomienie urzędu skarbowego o otrzymaniu darowizny

Syn powinien zgłosić organom podatkowym nabycie w drodze darowizny środków pieniężnych w wysokości ceny za nabycie 1/2 udziału w zakupionym przez Państwa mieszkaniu. Co prawda nabycie ww. mieszkania nastąpiło w formie aktu notarialnego, jednak ze stanu faktycznego opisanego w pytaniu nie wynika, że

W Gdyni budują hospicjum dla dzieci

W Gdyni budują hospicjum dla dzieci

. stanie na działce przekazanej przez miasto. Wokół niego zaplanowano ogród z placem zabaw. We wtorek w południe odbędzie się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Razem z aktem erekcyjnym w fundamenty domu hospicyjnego zostanie wmurowana dzisiejsza "Gazeta". Projekt obiektu nieodpłatnie

Rozdzielność majątkową można ustanowić zarówno przed, jak i w trakcie małżeństwa

Rozdzielność majątkową można ustanowić zarówno przed, jak i w trakcie małżeństwa

sądowym. Jeżeli małżonkowie są zgodni co do meritum i chcą podpisać umowę o ustanowienie rozdzielności, powinni to zrobić w formie aktu notarialnego. Brak formy aktu notarialnego powoduje, że umowa jest nieważna. W przypadku, gdy brak jest zgody jednego z małżonków i nie godzi się on na dobrowolne

"GP": Opłaty notarialne przy kupnie lokalu od dewelopera

W precedensowym wyroku Sąd Rejonowy w Krakowie orzekł, że kupujący mieszkanie nie ma obowiązku ponoszenia kosztów wypisów aktu notarialnego dla dewelopera. Jeżeli taka praktyka upowszechni się, przeciętny nabywca mieszkania zapłaci u notariusza mniej o 200-300 złotych, w zależności od objętości

Opłaty notarialne będą niższe

), Jako że mamy w Polsce 1,7 tys. notariuszy, średni miesięczny przychód kancelarii wynosi 38,8 tys. zł. Od tego trzeba odliczyć koszty utrzymania biura, pracowników, archiwizacji aktów czy poboru podatków dla państwa (ok. 1,5 mld zł rocznie). Według Zabielskiego pochłania to ok. 40 proc. przychodów

Będziemy mieli nowy amfiteatr. Piękny i supernowoczesny

open air. Kamień węgielny i akt erekcyjny są potrzebne, bo choć inwestycja oficjalnie jest tylko modernizacją, to jednak przedsięwzięcie polega na tak gruntownej przebudowie, że będzie to de facto nowy obiekt. Zmieni się zwłaszcza z zewnątrz. Z dawnego amfiteatru pozostanie chyba jedynie nazwa i

Ogródek z prawem (nie) pisanym

Wbrew nadchodzącej zimie marzysz o zielonym krzewie pod balkonem. Czy masz prawo do samodzielnego sadzenia rośliny lub postawienia jej w donicy? - Gdy ktoś kupuje mieszkanie od dewelopera, to już w akcie notarialnym sprzedaży pierwszego mieszkania (niezależnie od tego czy będzie ono miało ogródek

Kupujesz mieszkanie od dewelopera? Zapytaj, kto usunie usterki

Kupujesz mieszkanie od dewelopera? Zapytaj, kto usunie usterki

Sprawdź, od kogo kupujesz mieszkanie Decyzja o zakupie mieszkania jest jedną z ważniejszych, jakie podejmujemy w życiu. Dlatego zależy nam na tym, aby sama transakcja przebiegła sprawnie, a lokal był pozbawiony wszelkich usterek. I zazwyczaj tak jest. Musimy jednak pamiętać o tym, że wady niekiedy s

Sprzedaż mieszkania po przekształceniu w odrębną własność

od osób fizycznych. Natomiast po przekształceniu lokalu mieszkalnego w odrębną własność dotychczasowy użytkownik staje się właścicielem nie tylko lokalu, ale także udziału w gruncie. Zatem od uzyskanego z odpłatnego zbycia udziału w gruncie związanego z tym lokalem, nabytego na podstawie aktu

Pierwsze budynki Olimpii Port mają pozwolenie na użytkowanie

Osiedle Olimpia Port ma zakontraktowanych czterysta mieszkań i kolejne etapy rozwoju w planach na najbliższe lata. Archicom zapowiada, że wkrótce zamieszka tam około tysiąca wrocławian. - Kiedy niemal dekadę temu kupowaliśmy pierwszą działkę nad Kanałem Żeglugowym, idea stworzenia położonej nad nado

Kataster nieruchomości. O jakie zmiany można wnioskować?

Kataster nieruchomości. O jakie zmiany można wnioskować?

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków w związku z § 47 pkt 3 tego rozporządzenia i art. 22 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne). Z urzędu w ewidencji wprowadza się zmiany wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów

Jak podarować nieruchomość?

Umowa darowizny nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego, bo takiej umowy wymaga każde przeniesienie własności nieruchomości, również praw do niej - jak użytkowanie wieczyste czy własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. Darczyńca może odwołać darowiznę, jeżeli obdarowany okaże mu "

Odbiór mieszkania krok po kroku

zakupiony produkt. Przez kolejne półtora roku obowiązywania "zgodności towaru z umową" konieczność powołania rzeczoznawcy spoczywa na tobie. Stań do aktu Mieszkanie odebrane? To jeszcze nie koniec kłopotów. Teraz musisz zapłacić notariuszowi (taksa notarialna) oraz państwu (podatki). W grudniu

Umowa przedwstępna bez udziału notariusza

Chcesz kupić mieszkanie lub dom? Przeszukaj nasze oferty Chcesz sprzedać mieszkanie? Dodaj ogłoszenie w naszym serwisie Odszkodowanie zamiast transakcji Brak formy aktu notarialnego dla umowy przedwstępnej, poprzedzającej sprzedaż/kupno działki, domu czy mieszkania, nie jest jednak całkowicie bez

Umowa przedwstępna bez udziału notariusza

Chcesz kupić mieszkanie lub dom? Przeszukaj nasze oferty Chcesz sprzedać mieszkanie? Dodaj ogłoszenie w naszym serwisie Odszkodowanie zamiast transakcji Brak formy aktu notarialnego dla umowy przedwstępnej, poprzedzającej sprzedaż/kupno działki, domu czy mieszkania, nie jest jednak całkowicie bez

Wilanów z nową halą sportową

Budowa hali rozpoczęła się we wrześniu. - Gotowa jest już podziemna kondygnacja, na której znajdzie się parking, trwają prace nad pierwszym piętrem - relacjonuje Małgorzata Franaszczak, rzeczniczka wilanowskiego urzędu dzielnicy, który finansuje budowę hali. Wewnątrz niej znajdzie się boisko do piłk

Dolcan ostro przyspiesza

Nowoczesne osiedle powstanie u zbiegu al. Krakowskiej i ul. Instalatorów na pograniczu dwóch stołecznych dzielnic Włoch i Ochoty. W pierwszym etapie spółka Dolcan zamierza wybudować 350 mieszkań. Najmniejsze mieszkania to kawalerki o powierzchni 31,5 m kw. Największe lokale to mieszkania 5-pokojowe

Kupiłeś mieszkanie i co dalej

stałe. Trzeba mieć ze sobą następujące dokumenty: dowód osobisty lub - jeśli chcesz zameldować osobę niepełnoletnią - skrócony odpis aktu urodzenia; mężczyźni do 50. roku życia - książeczkę wojskową. Oprócz tego będziesz musiał w urzędzie pokazać: Jeśli masz tytuł prawny do lokalu - akt

Jak wspólnie zarządzać nieruchomością

Zanim się zorganizujemy Wspólnota mieszkaniowa to najprościej mówiąc wszyscy właściciele mieszkań w ramach jednej nieruchomości. Istnieje automatycznie - w nowym bloku od momentu wykupu pierwszego mieszkania, w starym - od chwili odkupienia lokalu np. od miasta. Dopóki mieszkańcy nie podejmą żadnych

Obowiązek zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych

i unikanie opodatkowania), a także uzyskanie pewności prawnopodatkowej odnośnie nabytego majątku. W postanowieniu sądu oraz w akcie poświadczenia dziedziczenia wymienione są wyłącznie informacje dotyczące spadkobierców nabywających spadek oraz wysokość przypadających im udziałów. Skonkretyzowanie

Kto nie ryzykuje, ten nie... wygrywa zamku! Wygraj w loterii położony w Szkocji zamek Orchardton

narzuconej przez siebie liczby losów, szczęśliwy zwycięzca będzie jedynie współwłaścicielem posiadłości. Susan DeVere planuje sprzedać 550 tysięcy losów, a losowanie ma odbyć się 21 maja 2018 roku. Pierwsze miejsce to akt własności, jednak są również nagrody pocieszenia! Za drugie miejsce wylosowany otrzyma

Umowa przedwstępna - porady

wszystkim, należy się upewnić czy strona oferująca daną nieruchomość ma do tego pełne prawo. Jeżeli właściciel nieruchomości pozostaje w związku małżeńskim, należy się dowiedzieć czy istnieje rozdzielność majątkowa sprzedających. Jeżeli nie, pod aktem muszą podpisać oboje małżonkowie. Informacje można

Jak sprawdzić czy kupowany dom nie jest obciążony długiem

jeszcze księgi wieczystej. Co w takim przypadku? Należy poprosić właściciela mieszkania o potwierdzenie własności lokalu - chociażby poprzez okazania aktu notarialnego.  Na wstępie można się również udać do władz Wspólnoty mieszkaniowej. Po potwierdzeniu własności można od razu ustalić, czy

Policja rozbija mafię mieszkaniową

przez pożyczkobiorców dokumentom u notariusza wszystko teoretycznie działo się zgodnie z literą prawa.  Mafia mieszkaniowa  We wtorek specjalna grupa policyjna zatrzymała pierwsze 12 osób podejrzanych o udział w sprawie. Wraz z zatrzymanymi zarekwirowano komputery, nośniki pamięci, akty

Nie lubisz ludzi? Kup wyspę za cenę dwupokojowego apartamentu w Warszawie

właściciel poza aktem własności wyspy otrzyma również prawo do budowy przeprawy promowej, domu, wiatraka oraz paneli fotowoltaicznych. Do najbliższej miejscowości jest zaledwie 500 metrów. W miasteczku Walls znajduje się cała konieczna infrastruktura: szkoła podstawowa, przychodnia, basen, piekarnia oraz

Prawo budowlane ma zostać uproszczone zapowiada ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

zasadom transparentności i kontroli nadzorczej wojewody. OZI łączy etap planistyczny z wykonawczym, przewidując wydawanie zintegrowanych pozwoleń na budowę na podstawie ustaleń nowego aktu planistycznego - planu regulacyjnego. Plan ten zapewni stabilność ustaleń połączoną z wysoką jakością przestrzeni

Cesja wierzytelności

Stosowana jako zabezpieczenie kredytu. Polega na zabezpieczeniu wierzytelności banku w formie umowy między bankiem a jego klientem. Kredytobiorca ceduje na bank swoją wierzytelność wobec osoby trzeciej. Akt cesji wierzytelności powinien być dokonany w formie pisemnej. Dłużnik powinien potwierdzić

Wiecha, składanie ofiar ze zwierząt i inne zwyczaje związane z budową domu

rejonu Polski, zakopywano pod narożami domu medaliki, święcone zioła, chleb, ziarno bądź sól.   Oficjalne zwyczaje Odsłonięcie kamienia węgielnego oraz nadanie aktu erekcyjnego to praktycznie jedyne tradycje towarzyszące większym budynkom niż dom jednorodzinny. Nazwa kamień węgielny jest często

Skarga pauliańska - urzędnicy będą mogli unieważniać transakcje nieruchomości by odzyskać długi sprzedawcy

, o których mowa dotyczą tzw. skargi pauliańskiej - czyli możliwości unieważniania aktów sprzedaży i darowizn np. od osoby zadłużonej. Oto przykład, jeżeli Jan Kowalski kupi działkę od dłużnika, urzędnicy mogą cofnąć tą transakcję w celu zebrania podatku. Na przykład, poprzez zlicytowanie gruntu. 

Z rodziną najlepiej na zdjęciu? Nie tylko! Kredyt hipoteczny wzięty wraz z rodzicami może być korzystny

by kredyt hipoteczny był obciążony hipoteką, a to można zrobić dopiero po akcie notarialnym, w którym muszą być wszyscy ujęci.   Minusy kredytu współdzielonego Jeżeli nasi rodzice spełniają wymienione wcześniej kryteria to pojawiają się pewne minusy takiego rozwiązania. Przede wszystkim kredyt w

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o zawodzie pośrednika nieruchomości

nieruchomości.  Podstawą jest oczywiście weryfikacja aktu własności i obciążeń, po to aby np. wiedzieć co należy zrobić kupując mieszkanie obciążone hipoteką lub dożywociem. Ważne są także kwestie związane ze stanem technicznym nieruchomości. To że budynek jest po remoncie nie oznacza, że był on wykonany

Zakup za gotówkę mieszkania obciążonego kredytem

wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu. Zwykle zrobić to trzeba na co najmniej kilka dni przed planowaną spłatą. Potem trzeba bank pilnować, czy dyspozycja ta została wykonana - może to zrobić sprzedający (chyba, że udzieli w akcie notarialnym stosowne pełnomocnictwo dla kupującego).  Mając powyższą

Kredyt hipoteczny to dopiero początek. Są jeszcze inne opłaty

. ceny nieruchomości. Gdy dokonujemy zakupu na rynku pierwotnym, w cenę mieszkania wliczony jest już podatek VAT - 23 proc. - mówi Maciej Górka z serwisu nieruchomościowego Domiporta.pl.  » Taksa notarialna. Tylko w obecności notariusza można podpisać niezbędny przy zakupie nieruchomości akt

?DGP": Trzeba powtórzyć uwłaszczenie lokali

- czytamy w artykule. - Pomimo wieloosobowego zarządu akty notarialne były podpisane tylko przez dyrektora administracyjnego. W dodatku ani notariusz, ani spółdzielnia nie chcieli im takiego umocowania pokazywać - mówi "Dziennikowi Gazecie Prawnej" Maria Kondratowicz z Warszawskiej Spółdzielni

Umowa przedwstępna zamiany nieruchomości

- aktu notarialnego. W związku z tym może być zawarta tylko w obecności i potwierdzona przez notariusza. Jednak umowa przedwstępna może być zawarta w formie aktu notarialnego, jak i w zwykłej formie pisemnej. Niesie to jednak za sobą określone konsekwencje. W przypadku kiedy nie dojdzie do skutku

Darmowe mieszkanie - jakie grupy zawodowe mogą liczyć na mieszkania służbowe

zaproponowanymi przez MEN - zlikwidowano dodatki socjalne (dodatek mieszkaniowy i na zagospodarowanie) oraz prawa do mieszkania służbowego.  Źródła: Rozporządzenie MSWiA z dnia 22 grudnia 1999 r. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej Baza aktów prawnych policji 

Światowy Dzień Konsumenta - odpowiadamy na 3 najczęstrze pytania

.  2) Jak postępować w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez dewelopera? Do tego przypadku zaliczamy:  opóźnienie w oddaniu inwestycji nieterminowe podpisywanie aktów notarialnych kłopoty z urzędowymi odbiorami i decyzjami złą jakoś lokali wymagających naniesienie

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

szczególnej formy umowy - aktu notarialnego. W związku z tym może być zawarta tylko w obecności i potwierdzona przez notariusza. Jednak umowa przedwstępna może być zawarta w formie aktu notarialnego, jak i w zwykłej formie pisemnej. Niesie to jednak za sobą określone konsekwencje. W przypadku kiedy nie

Eko-biurowiec rośnie nad Maltą. Będzie gotowy za rok

- Cieszy nas, że w Poznaniu powstaje kolejny biurowiec. Dzięki takim inwestycjom chcielibyśmy zmienić profil inwestycyjny miasta, z przemysłowego na usługowy - mówi Jerzy Stępień, wiceprezydent Poznania, podczas uroczystości podpisania aktu erekcyjnego na budowie ekologicznego biurowca Malta House

Nieruchomościowy przekręt stulecia. Sprzedał Francuzom wieżę Eiffla. Dwa razy

na 20 lat wiezienia na wyspie Alcatraz. Victor Lustig zmarł w 1947 roku z powodu powikłań po zapaleniu płuc. W akcie zgonu jako zawód wpisano mu "pomocnik sprzedawcy", ale Francuzi na zawsze zapamiętają go jako "tego, który sprzedał wieżę Eiffla. Dwa razy". 

Darowizna mieszkania spółdzielczego

Wnuczka nie musi być członkiem spółdzielni mieszkaniowej, aby darowizna mieszkania przez babcię była skuteczna. Darowizna dla wnuczki, jak zresztą dla kogokolwiek innego, musi jednak nastąpić w formie aktu notarialnego. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest majątkowym prawem zbywalnym

8 wskazówek, jak szybko i bezpiecznie wynająć mieszkanie - poradnik dla początkujących

, z którą zawierasz umowę ma prawo do dysponowania lokalem. Masz pełne prawo zażądać od właściciela okazania aktu własności mieszkania i numeru księgi wieczystej, aby móc to później zweryfikować korzystając np. z  elektronicznego dostępu do ksiąg wieczystych. A jeśli masz do czynienia z

Najem a dobrowolne poddanie się egzekucji

jest wyłącznie poprzez złożenie stosownego oświadczenia przed notariuszem, który sporządzi z czynności akt notarialny. Wyłącznie taki dokument, po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności, pozwala na bezpośrednie skierowanie sprawy do komornika, w razie zadłużenia najemcy. Warto podkreślić, iż

Na zawarciu transakcji się nie kończy

spółdzielnia, a nowy właściciel mieszkania powinien oddać pani Ewie owe 800 zł. Ale ten nie kwapił się z poinformowaniem jej o nadpłacie. Całe szczęście, że się o niej dowiedziała, bo prawdopodobnie przepadłyby jej te pieniądze. Rozliczenie w akcie notarialnym Prezes poznańskiej firmy Nieruchomości

Mieszkanie dla młodych: wszystkie wymagane dokumenty

tak uczynią. Akt urodzenia i informacja o mieszkaniu Nie zawsze wyżej wymienione dokumenty będą wystarczające. Jeśli potencjalny beneficjent ubiega się o dopłatę w wysokości 10-15 proc., powinien przedstawić odpisy aktu urodzenia dzieci. W celu ich otrzymania należy złożyć wniosek w urzędzie miasta

Pierwsi najemcy Senatora

gospodarki Vincent Van Quickenborne (Ghelamco jest firmą belgijską).Specjalny dźwig umieścił kamień węgielny oraz akt erekcyjny w fundamentach przyszłego gmachu biurowca, na poziomie -3. Wraz z aktem w tubie schowano także aktualne wydania najważniejszych polskich dzienników. Finalnie tuba zostanie

"DGP": Deweloperzy zarabiają zawyżając metraż lokali

Dziennik Gazeta Prawna opisuje przypadek mieszkań w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie okazało się, że metraż podany w aktach notarialnych jest inny niż stan faktyczny. Co za tym idzie, kupujący zapłacili nie tylko wyższą cenę za samo mieszkanie, ale płacili też wyższy czynsz. Jak podaje gazeta, podobne

Stop nieuczciwym deweloperom

» Grasz na aukcjach w sieci? Uważaj na skarbówkę "Stop nieuczciwym deweloperom" - banery z takimi napisami wywiesili na swoich balkonach mieszkańcy budynku przy ul. Nowoursynowskiej 139 w Warszawie. Kilkadziesiąt osób już dwa lata czeka na akty notarialne potwierdzające, że są

Jak "wygasić" hipotekę

względu na okres oczekiwania na zaświadczenia banku i wpisy sądowe. Jeżeli jednak strony się na nie zdecydują, muszą pamiętać, że umowa przedwstępna dla zabezpieczenia nabywcy powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, gdyż w grę wchodzą duże kwoty. Proces sądowy ze zwykłej umowy cywilnej jest

Wzory umów

Najczęściej budowa wiąże się z wieloma transakcjami, podczas których należy spisać stosowne umowy lub akty notarialne. Jeśli więc chcemy kupić działkę lub nawet działkę z domem albo chcemy sprzedać mieszkanie, to trzeba spisać umowę przedwstępną kupna - sprzedaży nieruchomości, a następnie

Wspólny Cel - Bezpieczeństwo Transakcji

żądania, których celem jest dokonanie wpisu/wpisów w księdze wieczystej zgodnie z aktualnym, rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości. Ponadto żaden notariusz nie sporządzi aktu, jeśli wszystkie wzmianki w księgach wieczystych nie będą sprawdzone i należycie wyjaśnione. Notariusze przy sporządzaniu

Klienci zapłacą więcej za mieszkanie?

deweloperska musi być zawarta w formie aktu notarialnego i koszty zawarcia solidarnie pokrywają nabywca i deweloper. Przed wejściem w życie ustawy zawieraliśmy z klientami umowy cywilno prawne. Na przestrzeni ostatnich lat nadzór UOKiK spowodował, że większość deweloperów wypracowała wzorcowe zapisy w umowach

Kupno mieszkania - najtaniej wcale nie oznacza najlepiej

zakupu nieruchomości? 1. Umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego Na rynku wtórnym nie ma obowiązku zawierania umów przedwstępnych w formie notarialnej, a ryzyko związane z zawarciem umowy zwykłej nie jest wysokie. Moc umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości zależy jednak od jej treści i formy

Ustawa deweloperska - co zyska nabywca mieszkania

- pozostając z kredytem, który będzie spłacał przez wiele lat. Akt notarialny - konieczny W stosunkach deweloperskich charakterystyczne jest wykorzystanie środków finansowych nabywców już w trakcie przedsięwzięcia, co w praktyce zobowiązywało klienta do zapłaty deweloperowi całego wynagrodzenia lub znacznej

Jak kupić mieszkanie na rynku wtórnym?

"akceptowalne" - poszukajmy innego. Zasada ograniczonego zaufania Znaleźliśmy dom lub mieszkanie. Jeśli właściciel może je opuścić w każdej chwili, a my już mamy pieniądze, nie pozostaje nam nic innego jak zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży w formie aktu notarialnego. Takie sytuacje

Sprzedajesz mieszkanie? A książeczka wojskowa jest?

konieczne i wskazane - mówią eksperci. Oto lista koniecznych i wskazanych dokumentów: 1. Umowy nabycia (akt notarialny umowy sprzedaży lub inny dokument może być również w formie aktu . Jeżeli weszliśmy w posiadanie lokalu w inny sposób niż umową sprzedaży , darowizny np. spadkobrania - postanowienie

Ustawa deweloperska - nowa rzeczywistość dla kupujących

Umowa w formie aktu Wzrosną koszty podpisywania umów z deweloperem. Powód? - Umowa deweloperska będzie musiała być zawarta w formie aktu notarialnego. Dzięki tej formie klient będzie miał możliwość odstąpienia od umowy w sytuacji, kiedy deweloper nie dopełni ustawowych

Naprawdę wieczysta?

Określenie "księga wieczysta" nie jest przypadkowe - oznacza ono, iż akta ksiąg wieczystych, w przeciwieństwie do innych akt sądowych, nie są nigdy niszczone. Dzięki temu można poznać historię nieruchomości, np. kto, kiedy i na jakiej podstawie był jej właścicielem lub jakich innych

Zmiany w użytkowaniu wieczystym jeszcze nie teraz

Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym. Do powstania prawa wieczystego dotyczącego nieruchomości gruntowej niezbędne jest podpisanie aktu notarialnego i wpis do księgi wieczystej

Kiedy deweloperowi powinie się noga. Albo obie

- Od dłuższego czasu natrafiam w mediach na artykuły wykazujące wyższość umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego od umowy w formie pisemnej. I słusznie! Taka umowa ma bowiem szereg zalet - mówi ekspert fundacji Konrad Płochocki. - Jednak ogarnia mnie przerażenie, gdy odczytuję drugie

Kupujemy bezpieczniej, ale dłużej

obowiązku podpisywania każdej umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego. Ponadto klient powinien otrzymać prospekt informacyjny, a w nim: bardzo szczegółowe dane o deweloperze, jego sytuacji prawno-finansowej oraz odpisy z KRS i ksiąg wieczystych, pozwolenia na budowę, sprawozdania finansowe, projekty

Ustawa deweloperska: koszty dziś, korzyści w przyszłości!

wątpliwości. Jednym z nich jest wymóg zawarcia umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego. Taki warunek wpływa wprawdzie na bezpieczeństwo obrotu jednak oznacza również, że kupujący musi ponieść koszty opłaty notarialnej nie wiedząc jeszcze, czy otrzyma kredyt hipoteczny. W razie odmownej decyzji banku

Jakie zmiany wprowadzi ustawa deweloperska?

przeznaczane tylko na realizacje inwestycji, od teraz wszyscy deweloperzy będą do tego zobligowani - dodaje. Umowy w formie aktu notarialnego Kolejną zmianą jest wymóg zawarcia umowy przedwstępnej z nabywcą w formie aktu notarialnego. Ustawa deweloperska proponuje uregulowanie treści umowy, określając prawa i

Zawarcie umowy najmu i jej zmiana

swoboda co do formy, bo ustawa tego nie reguluje, czy też nie wymaga zawarcia jej w formie szczególnej (np. nie jest wymagane zawarcie umowy w formie aktu notarialnego), to strony mogą w różny sposób uregulować formę jej zawarcia oraz jej zmiany lub uzupełnienia w aneksie. Z tego względu nawet istotna

Nie buduj domu tam, gdzie wyleguje się kot! Sprawdź inne przesądy!

Dni Maryjne. Dawniej pod progiem składano ofiarę z kury lub koguta. Obecnie mniej krwawym zwyczajem jest podkładanie pod próg tzw. aktu erekcyjnego, (uroczyście rozpoczyna budowę domu) wydania miejscowej gazety – zgodnej z datą rozpoczęcia budowy, monety czy zdjęcia rodziny. Dodatkowo jajko w

Co daje umowa

mieszkanie w określonym terminie i za umówioną cenę. Nie daje ci żadnych praw do mieszkania. Deweloper może je np. sprzedać komuś innemu, bo tamten dawał więcej. Na podstawie umowy przedwstępnej zawartej tylko na papierze możesz żądać jedynie zwrotu wpłaconych pieniędzy. Umowa przedwstępna w formie aktu

Spółdzielcze własnościowe mieszkania nie do sprzedaży

orzeczenie w tej sprawie. Przyznał w nim rację notariuszowi, który odmówił sporządzenia aktu darowizny mieszkania o statusie spółdzielczym własnościowym. Pod koniec ubiegłego roku było ono przekształcone z lokatorskiego na podstawie zwykłej umowy pisemnej ze spółdzielnią, a jej legalność została przez sąd

Pełnomocnictwo do obrotu nieruchomościami - jak działa, jak je sporządzić?

. Ponieważ przeniesienie własności nieruchomości musi zostać zawarte w formie aktu notraialnego, również pełnomocnictwo do sprzedaży lub kupna nieruchomości musi być udzielone w tej formie. Zawierający umowę sprzedaży nieruchomości pełnomocnik powinien legitymować się pełnomocnictwem notarialnym, jednakże

Czy warto kupić mieszkanie z parkingiem?

najsłabszym ogniwem. Jeżeli wspólnota ma notarialny akt własności na teren wokół budynku i teren ów jest ogrodzony a miejsca parkingowe oznakowane (najczęściej namalowanymi "kopertami" z oznaczeniem numerów rejestracyjnych pojazdów właścicieli lub blokowane mocowanymi w asfalcie klamrami metalowymi

Hilton nie zapłacił kary. Ugoda czy sprawa w sądzie?

wynajęta przez firmę Bacoli Properties próbuje udowodnić, że kara nie obowiązuje, bo nie została wpisana do aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Nie musiała, bo została określona w warunkach przetargu. Liczymy ciągle na ugodę, bo zależy nam na tym, żeby hotel powstał.

Leopard - jeszcze nie wszystko stracone

składek na ubezpieczenia pracowników oraz należności ze stosunku pracy. Tak też stanie się w przypadku Leoparda. Prawnicy podkreślają, że aby znaleźć się na liście wierzycieli dewelopera i mieć szansę na odzyskanie czegokolwiek, trzeba po pierwsze mieć umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego, po

100 miejskich mieszkań na Podolanach. Czy są chętni?

To tu budowanych jest 105 mieszkań. Wczoraj prezydent Poznania Ryszard Grobelny wmurował akt erekcyjny. Zostało w nim odnotowane, że budowę rozpoczęto, "gdy w stolicy Piotrowej przyszedł czas sede vacante". Z pewnością nie będzie to jednak miało wpływu na tempo budowy trzech

Jak bezpiecznie kupić/sprzedać mieszkanie

Większość transakcji na rynku nieruchomości odbywa się dwuetapowo. Etap pierwszy: umowa przedwstępna - sprzedający ma czas na zebranie potrzebnych dokumentów, a kupujący, jeśli musi się wesprzeć kredytem, na załatwienie formalności bankowych. Umowa przedwstępna może być pisemna lub w formie aktu

Kupno mieszkania obciążonego kredytem

poprosić zbywcę nieruchomości o przedstawienie podstawy jej nabycia, czyli dokumentu, który określa w jaki sposób sprzedający stał się właścicielem nieruchomości - zwykle jest to akt notarialny. - Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego, z którego szczegółowo

Nabywanie mieszkań od spółdzielni

fakt, iż zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku spółdzielnia obowiązana jest do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, na podstawie której nabędziemy prawo własności mieszkania. Tylko w przypadku, gdy nie spełniamy ustawowych warunków

Rusza budowa nowoczesnego budynku dla Politechniki

Uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego przewodniczyły władze Politechniki Warszawskiej. Dziekan wydziału matematyki profesor Irmina Herburt ma nadzieję, że budynek zostanie otwarty jeszcze jesienią przyszłego roku, i najpóźniej wiosną 2012 roku będzie służył studentom. Dziekan podkreśliła, że

Księga wieczysta

; oznacza ono, iż akta ksiąg wieczystych - w przeciwieństwie do innych akt sądowych - nie są nigdy niszczone. Dzięki temu można dokładnie poznać całą historię nieruchomości, na przykład dowiedzieć się, kto, kiedy i na jakiej podstawie był jej właścicielem albo jakich innych wpisów dokonano od momentu

Hanza Tower urośnie później. Na razie budowa stanęła

obszaru [mają one pozwolić na budowę tam biur i sklepów - przyp.red.]. Procedury rozpoczęte zostały jeszcze w tamtym roku, ale ostatecznych aktów prawnych, które umożliwiałyby nam kontynuację inwestycji, jeszcze nie ma - mówi Piotr Misiło, menedżer projektu z ramienia J.W. Construction. Ta firma Józefa

Inne niebezpieczne pułapki, na które, podpisując umowę, możesz się naciąć:

jest ono zbudowane tak, jak należy. Termin podpisania aktu notarialnego jest już wyznaczony. Kilka dni przed jego nadejściem deweloper zaczyna cię szantażować. Uzależnia podpisanie aktu np. od: rezygnacji z wypłacenia kar umownych; podpisania umowy o zarządzanie nieruchomością na bardzo długi termin

Kiedy i jak przepisać mieszkanie?

Agnieszka, 57 lat i Franciszek 60 lat. Cztery lata temu przepisali (spisali umowę darowizny w formie aktu notarialnego) mieszkanie najmłodszej 27-letniej córce. Ich starszy syn Adam już kilka lat wcześniej kupił mieszkanie. Pewnego dnia rodzice zrobili rodzinną naradę w sprawie ich mieszkania. Co

Możliwość zaliczenia straty w koszty podatkowe

uzyskania przychodów, jeżeli jej powstanie wynika z działań podatnika podjętych dla realizacji celu określonego w art. 15 ust. 1 tej ustawy. Takie stanowisko potwierdził jednak uchwałą z dnia 25 czerwca 2012 r., sygn. akt II FPS 2/12, NSA podjętą w składzie siedmiu sędziów. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o

"GP": Gdy deweloper upadnie, klient straci

. "Gazeta Prawna" radzi, aby podpisywać umowę w formie aktu notarialnego. Warto też najpierw sprawdzić sytuacje finansową dewelopera i to, skąd finansowana jest planowana inwestycja. Według ekspertów najlepiej kupować gotowe mieszkania i podpisywać ostateczne umowy przeniesienia własności.

Mieszkanie z rynku pierwotnego czy wtórnego - co lepsze dla kredytobiorcy?

tys. zł. To, jak długo należy składki opłacać, zależy od sprawności sądu wieczysto - księgowego. Od złożenia wniosku do jego rozpatrzenia może minąć 3-6 miesięcy albo i więcej. Jeśli ktoś zakupuje mieszkanie z rynku wtórnego, wniosek o dokonanie wpisu na rzecz banku składa się zaraz po podpisaniu aktu

Sprzedaż mieszkania z hipoteką

. Dlatego właśnie w akcie notarialnym kupna/sprzedaży nieruchomości (w tej formie musi być bowiem zawarta każda taka umowa) należy zawrzeć informację, że część pieniędzy od kupującego trafi bezpośrednio do banku - na poczet spłaty kredytu. I dopiero różnica między ceną sprzedaży a zadłużeniem w dniu

"Rz": Mieszkanie sprzedasz także bez świadectwa

użytkowanie. Świadectwa powinny być teoretycznie załączone do aktów notarialnych, ale nie reguluje tego żaden przepis. - Nowe uregulowania mówią jedynie, że nabywcy budynku, lokalu, powinno być udostępnione świadectwo - podkreśla Robert Dor, członek Rady Izby Notarialnej w Warszawie. Listę uprawnionych do

Jak się wykupić od gminy

- decyzję o zmianie; w szczególnych przypadkach - skrócony akt małżeństwa lub akt zgonu (gdy o wykup występuje wdowa po zmarłym najemcy lub jego dzieci). Gdy gmina udziela dodatkowych bonifikat kombatantom - także kserokopię legitymacji kombatanckiej. UWAGA! Wniosek nie podlega opłacie skarbowej. 2. Gdy

Jak bezpiecznie kupić własne M

cywilnoprawnych (PCC). Jeśli kwota, którą zapłaciłeś, wyda się fiskusowi za niska, może cię wezwać (razem ze sprzedającym, bo przed fiskusem odpowiadacie solidarnie) i poprosić o wyjaśnienia. Skąd urzędnicy znają ceny nieruchomości? Mają specjalny program komputerowy, który przetwarza dane z aktów notarialnych i

Deweloperzy wyprzedzili ustawę

wyłącznie w formie aktu notarialnego. Ustawa zapewnia także nowe zasady odstąpienia od umowy w tym prawo odstąpienia w razie niepodania lub nierzetelnego podania informacji zawartych w prospekcie informacyjnym. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego uchwalona we

Mieszkania objęte rachunkiem powierniczym

inwestycji zaczętych po 29 kwietnia nie jest to możliwe. Wpłaty mają bowiem trafiać na rachunek powierniczy w banku. Ten będzie je wypłacać w miarę postępu robót (rachunek otwarty) albo dopiero po zawarciu aktu notarialnego przenoszącego własność mieszkania (rachunek zamknięty). W pierwszym przypadku bank

Darowizna lokalu mieszkalnego obciążonego hipoteką

, A. Mariański, W. Nykiel, Ustawa o podatki od spadków i darowizn. Komentarz, wstęp, uwaga nr 2, Lex/el. 2010). Skoro opodatkowuje się podatkiem od spadków i darowizn, nieodpłatny przyrost majątku czy akt wzbogacenia, to nie budzi wątpliwości, że wartość całkowita hipoteki powinna pomniejszać wartość

Zakup domu w celach inwestycyjnych

wspólnej. Kolejne kroki to droga prawna. Zniesienie współwłasności, o które chodzi w tym przypadku może się dokonać poprzez wniesienie sprawy do sądu o zniesienie współwłasności, umowę notarialną, lub - jeśli jest jeden właściciel - poprzez jego jednostronną czynność - oświadczenie w formie aktu