akt notarialny sprzedaży nieruchomości

Tomasz Konieczny, Gazeta Podatkowa Nr 443 z dnia 2008-04-07

Umowa przedwstępna bez udziału notariusza

Umowa przedwstępna bez udziału notariusza

Chcąc kupić lub sprzedać działkę, dom czy mieszkanie, musimy się przygotować na to, iż prawdopodobnie zaistnieje potrzeba zawarcia nieco wcześniej umowy przedwstępnej z przyszłym kontrahentem. Większość transakcji na rynku nieruchomości jest bowiem finansowana w całości lub w części z kredytów hipotecznych, a te nie są udzielane od ręki. W przeciwieństwie jednak do definitywnej sprzedaży nieruchomości, umowa przedwstępna nie wymaga dla swej ważności zachowania formy aktu notarialnego.

Umowa przedwstępna bez udziału notariusza

Chcąc kupić lub sprzedać działkę, dom czy mieszkanie, musimy się przygotować na to, iż prawdopodobnie zaistnieje potrzeba zawarcia nieco wcześniej umowy przedwstępnej z przyszłym kontrahentem. Większość transakcji na rynku nieruchomości jest bowiem finansowana w całości lub w części z kredytów hipotecznych, a te nie są udzielane od ręki. W przeciwieństwie jednak do definitywnej sprzedaży nieruchomości, umowa przedwstępna nie wymaga dla swej ważności zachowania formy aktu notarialnego.

"GP": Jak uniknąć podatku przy sprzedaży nieruchomości

Podatnicy znaleźli nowy sposób na uniknięcie podatku dochodowego przy sprzedaży nieruchomości - informuje "Gazeta Prawa". Według dziennika, podatnicy coraz częściej podpisują umowę przedwstępną opiewającą na 100 procent wartości transakcji. Natomiast z podpisaniem aktu notarialnego czekają pięć lat.

Ile zapłacimy z tytułu sporządzenia aktu notarialnego

sprzedaży nieruchomości) podaną przez strony. Jeśli jednak akt notarialny dotyczy umowy zamiany (np. nieruchomości), wówczas tą wartością będzie najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy - czyli wartość cenniejszej nieruchomości. Z kolei przy umowie dzierżawy lub najmu wartością czynności notarialnej

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa sprzedaży nieruchomości polega na tym, że Sprzedający zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność nieruchomości i wydać mu ją, a Kupujący zobowiązuje się nieruchomość odebrać i zapłacić Sprzedawcy określoną cenę.Przeniesienie własności nieruchomości w drodze sprzedaży wymaga zachowania

Umowa przedwstępna zamiany nieruchomości

- aktu notarialnego. W związku z tym może być zawarta tylko w obecności i potwierdzona przez notariusza. Jednak umowa przedwstępna może być zawarta w formie aktu notarialnego, jak i w zwykłej formie pisemnej. Niesie to jednak za sobą określone konsekwencje.W przypadku kiedy nie dojdzie do skutku zawarcie

Ile zapłacimy z tytułu sporządzenia aktu notarialnego

sprzedaży nieruchomości) podaną przez strony. Jeśli jednak akt notarialny dotyczy umowy zamiany (np. nieruchomości), wówczas tą wartością będzie najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy - czyli wartość cenniejszej nieruchomości. Z kolei przy umowie dzierżawy lub najmu wartością czynności notarialnej

Zakup domu w celach inwestycyjnych

Zakup domu w celach inwestycyjnych

wspólnej. Kolejne kroki to droga prawna. Zniesienie współwłasności, o które chodzi w tym przypadku może się dokonać poprzez wniesienie sprawy do sądu o zniesienie współwłasności, umowę notarialną, lub - jeśli jest jeden właściciel - poprzez jego jednostronną czynność - oświadczenie w formie aktu

Nieruchomość z hipoteką - można kupować

Nieruchomość z hipoteką - można kupować

kredytem w obcej walucie. Kolejnym etapem kupna nieruchomości obciążonej hipoteką, jest zawarcie umowy przedwstępnej zakupu podpisanej w formie aktu notarialnego. Dopiero z takim dokumentem notarialnym oraz uprzednio uzyskanym zaświadczeniem z banku można udać się do własnego banku w celu podpisania umowy

Kupno mieszkania - najtaniej wcale nie oznacza najlepiej

Kupno mieszkania - najtaniej wcale nie oznacza najlepiej

zakupu nieruchomości?1. Umowa przedwstępna w formie aktu notarialnegoNa rynku wtórnym nie ma obowiązku zawierania umów przedwstępnych w formie notarialnej, a ryzyko związane z zawarciem umowy zwykłej nie jest wysokie. Moc umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości zależy jednak od jej treści i formy

Pełnomocnictwo do obrotu nieruchomościami - jak działa, jak je sporządzić?

własności nieruchomości musi zostać zawarte w formie aktu notraialnego, również pełnomocnictwo do sprzedaży lub kupna nieruchomości musi być udzielone w tej formie.Zawierający umowę sprzedaży nieruchomości pełnomocnik powinien legitymować się pełnomocnictwem notarialnym, jednakże jeśli nie będzie go miał

Zawiadomienie urzędu skarbowego o otrzymaniu darowizny

Syn powinien zgłosić organom podatkowym nabycie w drodze darowizny środków pieniężnych w wysokości ceny za nabycie 1/2 udziału w zakupionym przez Państwa mieszkaniu.Co prawda nabycie ww. mieszkania nastąpiło w formie aktu notarialnego, jednak ze stanu faktycznego opisanego w pytaniu nie wynika, że

Zakup za gotówkę mieszkania obciążonego kredytem

Zakup za gotówkę mieszkania obciążonego kredytem

wydaje bank, zwykle ma to miejsce w ciągu 14 dni od całkowitej spłaty kredytu. W akcie notarialnym można ustalić, że koszty wykreślenia hipoteki leżą po stronie sprzedającego - tak właśnie polecam. Jednak samo wykreślenie hipoteki może zrobić wyłącznie właściciel nieruchomości (a więc - kupujący, bo

Czy kupno nieruchomości może być strzałem w dziesiątkę

Czy kupno nieruchomości może być strzałem w dziesiątkę

odpowiednie zapisy w akcie notarialnym, że część lub całość kwoty transakcji w takim wypadku zostaje przelana na konto wierzyciela. Oczywiście należy pamiętać o późniejszym wykreśleniu hipoteki z księgi wieczystej. Inna, pokrewna, forma poszukiwania okazji to licytacje komornicze. Niestety w tego typu

Kupno mieszkania obciążonego kredytem

poprosić zbywcę nieruchomości o przedstawienie podstawy jej nabycia, czyli dokumentu, który określa w jaki sposób sprzedający stał się właścicielem nieruchomości - zwykle jest to akt notarialny. - Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego, z którego szczegółowo

Mieszkania objęte rachunkiem powierniczym

inwestycji zaczętych po 29 kwietnia nie jest to możliwe. Wpłaty mają bowiem trafiać na rachunek powierniczy w banku. Ten będzie je wypłacać w miarę postępu robót (rachunek otwarty) albo dopiero po zawarciu aktu notarialnego przenoszącego własność mieszkania (rachunek zamknięty). W pierwszym przypadku bank

Zanim wybierzesz pośrednika, spotkaj się i porozmawiaj

Zanim wybierzesz pośrednika, spotkaj się i porozmawiaj

nieruchomości, przy najprostszej transakcji jaką jest na przykład najem, czyli brak weryfikacji aktu notarialnego, może oznaczać wynajęcie mieszkania od oszusta, który pobierze kaucję i zniknie. Z kolei przy zakupie mieszkania tych aspektów jest znacznie więcej. Podstawą jest oczywiście weryfikacja aktu

Jak kupić mieszkanie na rynku wtórnym?

"akceptowalne" - poszukajmy innego. Zasada ograniczonego zaufania Znaleźliśmy dom lub mieszkanie. Jeśli właściciel może je opuścić w każdej chwili, a my już mamy pieniądze, nie pozostaje nam nic innego jak zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży w formie aktu notarialnego. Takie sytuacje

Każdy deweloper będzie rzetelny - nie ma innego wyboru

Każdy deweloper będzie rzetelny - nie ma innego wyboru

osób kupujących mieszkania. Jej przepisy weszły w życie 29 kwietnia 2012 roku. Od tego dnia wszystkie umowy deweloperskie muszą być zawierane w formie aktu notarialnego, a klient jeszcze przed podpisaniem umowy może poprosić dewelopera o prospekt informacyjny. Zawiera ona dane na temat sytuacji

Wzory umów

Najczęściej budowa wiąże się z wieloma transakcjami, podczas których należy spisać stosowne umowy lub akty notarialne. Jeśli więc chcemy kupić działkę lub nawet działkę z domem albo chcemy sprzedać mieszkanie, to trzeba spisać umowę przedwstępną kupna - sprzedaży nieruchomości, a następnie

Kupujemy bezpieczniej, ale dłużej

nie zauważamy, by ustawa wpłynęła istotnie na poziom sprzedaży. Nasi klienci często są jedynie zdziwieni, że w związku z wymogami ustawy otrzymują od nas tak dużą ilość materiałów dotyczących inwestycji oraz że umowę podpisujemy w postaci aktu notarialnego, za który muszą w połowie zapłacić. Często

Kupno mieszkania, a wysokość podatku

% dla umowy sprzedaży: nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu

Ile naprawdę kosztuje kupno nieruchomości...?

prowizji.Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) - stawka tego podatku wynosi 2 proc. wartości z aktu notarialnego i jest nienegocjowalna. Pobiera ją od razu notariusz, który później przekazuje ją do urzędu skarbowego. Taksa notarialna - wynagrodzenie notariusza za sporządzenie umowy kupna - sprzedaży

Ile naprawdę kosztuje kupno nieruchomości...?

. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) - stawka tego podatku wynosi 2 proc. wartości z aktu notarialnego i jest nienegocjowalna. Pobiera ją od razu notariusz, który później przekazuje ją do urzędu skarbowego. Taksa notarialna - wynagrodzenie notariusza za sporządzenie umowy kupna - sprzedaży

Darowizna lokalu mieszkalnego obciążonego hipoteką

aktu notarialnego. Oznacza to, że wszelkie kalkulacje związane z wyznaczeniem wartości darowanej rzeczy bądź prawa majątkowego na potrzeby określenia podstawy do opodatkowania, powinny zostać przeprowadzone w dniu podpisania przez darczyńcę i obdarowanego aktu notarialnego darowizny nieruchomości.Może

Pytania do trójmiejskich deweloperów: Czy ustawa zmieniła rynek?

pozytywnie wpłynąć na niedoinformowanych klientów i w efekcie na zwiększenie dynamiki popytu na rynku nieruchomości. Anna Michalak, Cztery Oceany: Nie można powiedzieć żeby koszty zakupu ponoszone przez klienta znacznie wzrosły. Dotąd koszty jednego aktu notarialnego zawsze leżały po stronie klienta. Dziś

Czy w Poznaniu wraca popyt na "dziury w ziemi"?

. sprzedaży z Family House uważa, że klienci decydują się na zakup mieszkania na planach, bo przyciąga ich m.in. lokalizacja, na której im zależy, usytuowanie mieszkania w bloku oraz możliwość zmian w ustawieniu ścianek działowych, co w przypadku zakupu już istniejącej nieruchomości jest trudniejsze. - W

Kiedy deweloperowi powinie się noga. Albo obie

- Od dłuższego czasu natrafiam w mediach na artykuły wykazujące wyższość umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego od umowy w formie pisemnej. I słusznie! Taka umowa ma bowiem szereg zalet - mówi ekspert fundacji Konrad Płochocki. - Jednak ogarnia mnie przerażenie, gdy odczytuję drugie

Jak bezpiecznie kupić/sprzedać mieszkanie

notarialnego. Wybór należy do stron transakcji. Etap drugi: umowa sprzedaży. Obowiązkowo w formie aktu notarialnego. Umowa przedwstępnaUmowa przedwstępna w formie aktu notarialnego jest rozwiązaniem droższym, niż umowa zwykła. Kupujący - bo to on z reguły pokrywa koszty transakcji - myśli sobie: "Zamiast

Sprzedaż mieszkania a podatek dochodowy

sprzedawanego mieszkania. Dochodem jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie zbycia, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Do kosztów odpłatnego zbycia zalicza się m.in.: taksę notarialną, opłatę skarbową, opłatę sądową, koszty pośrednika obrotu nieruchomościami. Od kwoty otrzymanej ze sprzedaży

Sprzedaż mieszkania po przekształceniu w odrębną własność

po przekształceniu lokalu mieszkalnego w odrębną własność dotychczasowy użytkownik staje się właścicielem nie tylko lokalu, ale także udziału w gruncie. Zatem od uzyskanego z odpłatnego zbycia udziału w gruncie związanego z tym lokalem, nabytego na podstawie aktu notarialnego, należy zapłacić

Deweloperzy wyprzedzili ustawę

wyłącznie w formie aktu notarialnego. Ustawa zapewnia także nowe zasady odstąpienia od umowy w tym prawo odstąpienia w razie niepodania lub nierzetelnego podania informacji zawartych w prospekcie informacyjnym. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego uchwalona we wrześniu

Sprzedajesz mieszkanie? A książeczka wojskowa jest?

wskazane - mówią eksperci.Oto lista koniecznych i wskazanych dokumentów:1. Umowy nabycia (akt notarialny umowy sprzedaży lub inny dokument może być również w formie aktu . Jeżeli weszliśmy w posiadanie lokalu w inny sposób niż umową sprzedaży , darowizny np. spadkobrania - postanowienie nabycia spadku

Jakie zmiany wprowadzi ustawa deweloperska?

tylko na realizacje inwestycji, od teraz wszyscy deweloperzy będą do tego zobligowani - dodaje.Umowy w formie aktu notarialnego Kolejną zmianą jest wymóg zawarcia umowy przedwstępnej z nabywcą w formie aktu notarialnego. Ustawa deweloperska proponuje uregulowanie treści umowy, określając prawa i

Transakcja sprzedaży mieszkania przy ul. Pandy

: Transakcja przebiegła bardzo sprawnie. Od oglądania do aktu notarialnego upłynęło zaledwie około 10 dni. Płatność gotówką, bez umowy przedwstępnej. Bardzo sympatyczni klienci. Mieszkanie kupiła osoba z tego samego osiedla. Agent: Piotr Kordzi Dział Nieruchomości Mieszkaniowych Dyrektor Oddziału - nr

Kup mieszkanie na kredyt - przyjdź na Targi Nowy DOM Nowe MIESZKANIE

na usługę negocjacji ceny mieszkania czy domu, dodatkowo - kupon promocyjny ważny 7 dni po tragach uprawniający do bezpłatnego sprawdzenia umowy rezerwacyjnej i umowy w formie aktu notarialnego z deweloperem pod względem zapisów dotyczących: obliczania powierzchni nieruchomości, odbioru technicznego

Hilton nie zapłacił kary. Ugoda czy sprawa w sądzie?

wynajęta przez firmę Bacoli Properties próbuje udowodnić, że kara nie obowiązuje, bo nie została wpisana do aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Nie musiała, bo została określona w warunkach przetargu. Liczymy ciągle na ugodę, bo zależy nam na tym, żeby hotel powstał.

Condo System Dolcan już od 1,5 roku ułatwia zarabianie na nieruchomościach

bezpieczeństwo związane z posiadaniem materialnego dobra - mieszkania z aktem notarialnym. - Condo System Dolcan początkowo obejmował tylko Warszawę - inwestycje Skierniewicka City i Ogrody Ochota, ale jego sukces na stołecznym rynku skłonił nas do rozszerzenia oferty na Szczecin - Osiedle Arkadia. Od dnia

Ustawa deweloperska - nowa rzeczywistość dla kupujących

Umowa w formie aktu Wzrosną koszty podpisywania umów z deweloperem. Powód? - Umowa deweloperska będzie musiała być zawarta w formie aktu notarialnego. Dzięki tej formie klient będzie miał możliwość odstąpienia od umowy w sytuacji, kiedy deweloper nie dopełni ustawowych obowiązków

Umowa przedwstępna przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym

, jakim powinien się legitymować sprzedający jest dokument nabycia przez niego zbywanego prawa do lokalu oraz drugi dokument potwierdzający, że prawo to przysługuje mu w chwili obecnej. Dokumenty nabycia mogą być różne, najczęściej spotykanym dokumentem jest akt notarialny obejmujący np. umowę sprzedaży

Najem a dobrowolne poddanie się egzekucji

wyłącznie poprzez złożenie stosownego oświadczenia przed notariuszem, który sporządzi z czynności akt notarialny. Wyłącznie taki dokument, po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności, pozwala na bezpośrednie skierowanie sprawy do komornika, w razie zadłużenia najemcy.Warto podkreślić, iż podstawą

Leopard - jeszcze nie wszystko stracone

drugie - wpis w księdze wieczystej nieruchomości (roszczenie z takiej księgi wypłaca się z ceny sprzedaży danej nieruchomości, a nie tylko z masy upadłościowej). Klienci Leoparda na szczęście mają akty notarialne, wpisali się też do ksiąg i na listę wierzycieli, którą sporządził syndyk po upadłości

Czy warto kupić mieszkanie z parkingiem?

najsłabszym ogniwem. Jeżeli wspólnota ma notarialny akt własności na teren wokół budynku i teren ów jest ogrodzony a miejsca parkingowe oznakowane (najczęściej namalowanymi "kopertami" z oznaczeniem numerów rejestracyjnych pojazdów właścicieli lub blokowane mocowanymi w asfalcie klamrami metalowymi

Deweloper kupi mieszkanie

bierze również na siebie ryzyko sprzedaży starego mieszkania i ponosi koszty jego renowacji. Finałem jest oddanie klientowi nowego mieszkania i akt notarialny. Jak zapewnia Ewa Perkowska, dyrektor handlowy Budimeksu Nieruchomości, klient bez zmartwień i bez zbędnego ryzyka może przejść przez wszystkie

Wszystko o ustawie deweloperskiej

połowie przyszłego roku, kiedy na rynku pojawią się nowe projekty. Umowa w formie aktu To jedna z najważniejszych zmian jakie uregulowała ustawa. Chodzi o wymóg zawierania umów w formie aktu notarialnego. Roszczenia wynikające z tej umowy są wpisane do księgi wieczystej nieruchomości. Połowę kosztów

Pierwsze w Warszawie mieszkania w Condo Systemie

Ochota Według części klientów przewagą condo są niższe koszty najmu, za standard porównywalny z hotelowym. Klient decydując się na zakup lokalu w inwestycji Dolcan otrzymuje pełnowartościowe mieszkanie - nieruchomość z aktem notarialnym i udziałem w gruncie. Dzięki temu, lokal może być w przyszłości

Zadatek w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

jednocześnie datą wymagalności roszczenia (art. 455 § 1 k.c.) o zwrot zadatku" (II CRN 84/94). Na marginesie należy zwrócić uwagę na formę odstąpienia od umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości. Pomimo że zawierana jest w formie aktu notarialnego odstąpienie od umowy - poza wypadkami wyraźnie

O co chodzi z ustawą deweloperską?

. Jeżeli nie zawiera ona określonych elementów, wówczas nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od jej zawarcia. Umowa deweloperska, w myśl ustawodawcy ma być zawarta w formie aktu notarialnego. Ma to istotne znaczenie, ponieważ ta forma zawarcia umowy pozwala na wpisanie

Brakuje ziemi pod domy? Tysiące hektarów czeka

ustne (licytacje), których zadaniem jest uzyskanie najwyższej ceny. Co do zasady cena sprzedaży ustalona w przetargu za nieruchomość inwestycyjną płatna jest w 100 proc. gotówką przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Przypomnijmy, że w 2006 r. w ramach planu budowy 3 mln mieszkań

Zakup materiałów budowlanych przed nabyciem nieruchomości

budowlane na budowę domu zostały zakupione już po nabyciu prawa własnosci do nieruchomości gruntowej (data nabycia z aktu notarialnego).Planujesz budowę domu i chcesz kupić działkę? Wejdź na Domiporta.plChcesz kupić dom od dewelopera? Odwiedź nasz serwis

Nowy francuski deweloper wkroczył do Polski

firmie te pieniądze w miarę postępu robót (rachunek otwarty) albo dopiero po podpisaniu aktu notarialnego przenoszącego własność mieszkania (rachunek zamknięty). Francuzów ten wymóg nie zniechęcił. Corinti przyznaje jedynie, że ich system finansowania jest bardziej praktyczny od naszego. Adam Dąbkowski

Targi Nowy DOM Nowe MIESZKANIE w Warszawie już 2 i 3 marca

rezerwacyjnej i umowy w formie aktu notarialnego z deweloperem pod względem zapisów dotyczących: obliczania powierzchni nieruchomości, odbioru technicznego lokalu, kar umownych, gwarancji oraz terminów płatności. Interesują Cię nieruchomości z rynku pierwotnego? Zobacz oferty na Domiporta.pl Chcesz kupić

Ustawa deweloperska: firmy mogą się obawiać, klienci zacierać ręce

obowiązków dla dewelopera. Wśród jej zapisów pojawiają się nowe kategorie takie jak prospekt informacyjny, rachunek powierniczy, zgromadzenie nabywców. Ustawa wymaga zawierania umów, w tym także tych przedwstępnych, w formie aktów notarialnych i precyzuje jej niektóre, od teraz obowiązkowe zapisy

Rodzina na swoim tylko z notariuszem?

problemu, gdyby deweloperzy i ich klienci zawierali od razu umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego z wpisem roszczenia do księgi wieczystej nieruchomości. Okazało się jednak, że wiele wniosków kredytowych było składanych w oparciu o tzw. umowy rezerwacyjne (czyli bez notariusza). Polski Związek Firm

Targi Nowy DOM Nowe Mieszkanie na Stadionie Narodowym już 6 i 7 kwietnia

budowy, kontakt do biura sprzedaży i wizualizację budynku. A także m.in.: kupon promocyjny do wykorzystania do 5 dni po targach, uprawniający do bezpłatnego sprawdzenia umowy rezerwacyjnej i umowy w formie aktu notarialnego z deweloperem pod względem zapisów dotyczących: obliczania powierzchni

Deweloper przyjmuje zapłatę w barterze

tylko z usług ekspertów, z którymi umowę zawarł Budimex). Gdy już znana jest jego wartość, klient dopłaca kwotę brakującą do wartości nowego mieszkania i podpisuje akt notarialny kupna nowego mieszkania. - Później są dwie możliwości. Klient może z marszu się przeprowadzić do nowego mieszkania, klucze do

Jak dobrze kupić ładny dom

, kredytu czy ewentualnej sprzedaży mieszkania lub innych dóbr - możesz przeznaczyć na zakup domu. Weź też pod uwagę to, że z umową kupna-sprzedaży nieruchomości wiążą się dodatkowe opłaty: podatek od czynności cywilnoprawnych, taksa notarialna (do której notariusz doliczy podatek VAT w wysokości 22%) i

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

- wpłaty na poczet ceny, bez wątpienia mogą prowadzić do nabycia własności lokalu, ale nie są z nim równoznaczne. Sąd potwierdził zatem, że: "Przeniesienie własności lokalu mieszkalnego wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Natomiast uzyskanie ekspektatywy odrębnej własności lokalu nie

Ogródek z prawem (nie) pisanym

Wbrew nadchodzącej zimie marzysz o zielonym krzewie pod balkonem. Czy masz prawo do samodzielnego sadzenia rośliny lub postawienia jej w donicy? - Gdy ktoś kupuje mieszkanie od dewelopera, to już w akcie notarialnym sprzedaży pierwszego mieszkania (niezależnie od tego czy będzie ono miało ogródek

Ratusz chce odebrać działkę wartą miliard złotych

nieruchomości. W jego ocenie inne miasta niechętnie wchodzą w tego typu spory, głównie ze względu na wartość gruntów, które mogłyby odzyskać. - Poza Warszawą za sukces uważana jest sprzedaż nieruchomości za 15 mln zł, gdy u nas transakcje sięgają 600 mln zł. Unieważnienie aktu notarialnego i wystawienie takiej

Własność mieszkania po zawarciu związku małżeńskiego i rozwodzie

właścicielem ułamkowej jego części, która będzie wynikała z aktu notarialnego (np. 1/2). Zawarcie małżeństwa nie zmienia tego stanu, bowiem współmałżonkowie w dalszym ciągu pozostają współwłaścicielami ułamkowej części mieszkania. Stanu tego nie zmieniają również późniejsze nakłady ponoszone z majątku

Zasiedzenie - co to jest i w jakich okolicznościach do niego dochodzi

pełnoletniości. Fiskus upomni się o swoje Jeżeli sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości i samoistny posiadacz stanie się jej prawowitym właścicielem musi zapłacić podatek - jak od darowizny. Podatek wynosi 7 proc. i na pewno przed nim nie da się uciec, bo sądowe przyznanie własności - tak jak akt notarialny

Były rządowy ośrodek Cyranka k. Olsztynka ma nowego właściciela

W środę w starostwie odbył się przetarg, do którego stanęło trzech oferentów. Ośrodek kupiła ostatecznie firma Zespoły Inwestycyjne Projektowo-Wdrożeniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Jeszcze w tym roku podpisany zostanie akt notarialny z właścicielem. Zgodnie z umową, jaką powiat zawarł z

Jak bezpiecznie kupić własne M

cywilnoprawnych (PCC). Jeśli kwota, którą zapłaciłeś, wyda się fiskusowi za niska, może cię wezwać (razem ze sprzedającym, bo przed fiskusem odpowiadacie solidarnie) i poprosić o wyjaśnienia. Skąd urzędnicy znają ceny nieruchomości? Mają specjalny program komputerowy, który przetwarza dane z aktów notarialnych i

Pół bliźniaka poproszę

sprawnej i szybkiej transakcji. Warto też sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na koniec nie zapominajmy o formie aktu notarialnego przy umowie przedwstępnej (o ile zamierzamy ją zawierać przed transakcją docelową) - mówi Karolina Słowińska, prawnik Metrohouse & Partnerzy. Pod

Nowa ustawa nie ochroni klientów deweloperów?

lodzie. Dyrektor generalny PZFD Jacek Bielecki przekonuje, że nie da się budować mieszkań z aptekarską dokładnością. Proponuje więc wpisanie do ustawy jakiejś "tolerancji w powierzchni mieszkań". Związek krytykuje też zapis, że umowy przedwstępne muszą być zawierane w formie aktu notarialnego

Współpraca z pośrednikiem w pięciu krokach

określone rezultaty - czyli sprzedaż nieruchomości. Potwierdzają to wyroki sądowe, w myśl których wynagrodzenie przysługuje pośrednikowi tylko wtedy, kiedy dojdzie do transakcji dzięki jego zabiegom. Nie może być o niej mowy, gdy klient znalazł nieruchomość samodzielnie. Dobrze jest też wiedzieć, że nawet

Zmiany w podatkach od darowizny i sprzedaży mieszkań

stycznia 2007. Czyli jeśli ktoś chce sprzedać mieszkanie kupione przed tym terminem, obowiązują go stare zasady - 10 proc. zryczałtowany podatek dochodowy.Podatek płaci się od kwoty wpisanej w akcie notarialnym umowy kupna-sprzedaży pomniejszonej o koszty sprzedaży (opłaty notarialne, sądowe, koszty wyceny

Podpisanie aktu notarialnego

sprzedający nieruchomość (np. deweloper, spółdzielnia, osoba prywatna) podpisze akt notarialny, w którym będzie wyraźnie napisane, że mieszkanie (dom) od dzisiaj jest twoją własnością. PAMIĘTAJ! Zgodnie z polskim prawem własność nieruchomości można przenieść na ciebie tylko aktem notarialnym. Innymi słowy

Jak bezpiecznie kupić własne M

). Jeśli kwota, którą zapłaciłeś, wyda się fiskusowi za niska, może cię wezwać (razem ze sprzedającym, bo przed fiskusem odpowiadacie solidarnie) i poprosić o wyjaśnienia. Skąd urzędnicy znają ceny nieruchomości? Mają specjalny program komputerowy, który przetwarza dane z aktów notarialnych i na ich

Notarialna niespodzianka za tysiąc złotych

: - Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność jest decyzją administracyjną, więc akt notarialny jest zbędny. Problem w tym, że najpewniej wielu spośród ok. miliona użytkowników wieczystych o tym nie wie. Nie widzą różnicy między wykupem a przekształceniem gruntu we własność. W tym pierwszym przypadku

Mieszkanie w Rozliczeniu

przeze mnie mieszkanie będzie w stanie deweloperskim? KO - Jest taka możliwość, mamy też w ofercie mieszkania z rynku pierwotnego. Będzie to więc również forma zamiany, z tym ,że umowa z deweloperem wymaga odpowiednich zapisów w akcie notarialnym. Przeprowadziliśmy sporo takich transakcji

Rekordowa podaż nowych mieszkań w Warszawie

możliwe. Wpłaty mają bowiem trafiać na rachunek powierniczy w banku. Ten wypłaci je w miarę postępu robót (rachunek otwarty) albo dopiero po zawarciu aktu notarialnego przenoszącego własność mieszkania (rachunek zamknięty). A to oznacza, że deweloper musi sfinansować budowę samodzielnie lub poszukać

Mieszkanie w Rozliczeniu

przeze mnie mieszkanie będzie w stanie deweloperskim? KO - Jest taka możliwość, mamy też w ofercie mieszkania z rynku pierwotnego. Będzie to więc również forma zamiany, z tym ,że umowa z deweloperem wymaga odpowiednich zapisów w akcie notarialnym. Przeprowadziliśmy sporo takich transakcji

Apartamenty na miejscu gazowni

. wartości mieszkania. Trzeba ją wpłacić w ciągu siedmiu dni po podpisaniu aktu notarialnego. Kolejne raty są uzależnione od zakończenia określonych etapów budowy. Inwestorem osiedla jest spółka Powiśle Park. Została założona przez dwie firmy z grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Pamiętaj o podatkach

mieszkanie we wrześniu 2005 r., pięć lat liczyć się będzie dopiero od 31 grudnia 2005 r. Podatek płaci się od kwoty wpisanej w akcie notarialnym umowy kupna-sprzedaży pomniejszonej o koszty sprzedaży (opłaty notarialne, sądowe, koszty wyceny biegłych). Trzeba go uiścić w terminie 14 dni od podpisania umowy

Sprzedaż mieszkania z hipoteką

właśnie w akcie notarialnym kupna/sprzedaży nieruchomości (w tej formie musi być bowiem zawarta każda taka umowa) należy zawrzeć informację, że część pieniędzy od kupującego trafi bezpośrednio do banku - na poczet spłaty kredytu. I dopiero różnica między ceną sprzedaży a zadłużeniem w dniu transakcji

Jak się przygotować do sprzedaży mieszkania?

notarialny. Prawo to powinno być też wpisane do księgi wieczystej nieruchomości. W przypadku mieszkań spółdzielczych własnościowych dokumentem potwierdzającym prawo do lokalu może być przydział spółdzielczy. W przypadku lokali spółdzielczych potrzebne jest zaświadczenie o gotowości lokalu do sprzedaży

Bezpieczeństwo klienta czy dewelopera - co ryzykujesz wykładając pieniądze na przyszłe mieszkanie?

deweloperskich w formie aktu notarialnego i wpisywanie roszczeń nabywców wynikających z tej umowy do księgi wieczystej nieruchomości. Ponadto w przypadku bankructwa dewelopera pieniądze klientów na rachunku powierniczym wraz z budową byłyby wyłączone z masy upadłościowej. Syndyk na żądanie tych osób musiałby

Czas na budownictwo energooszczędne

sami oferowali programy poprawiające warunki finansowania nieruchomości. W ostatnich tygodniach to właśnie "Rodzina na swoim" nadała dynamikę sprzedaży. Mogliśmy zaobserwować dużą mobilizację nabywców chcących skorzystać z dopłat rządowych tuż przed ostateczną likwidacją programu. Jaki wpływ

Rewolucja w spółdzielniach mieszkaniowych

Staroń uspokaja, to nie jest transakcja kupna-sprzedaży, i że w tym przypadku przeniesie własności jest czystą formalnością, a akt notarialny tylko niepotrzebnie ją podraża. Notariusze przekonują, że ich praca nie polega tylko na zweryfikowaniu dokumentów. O wiele ważniejsze jest wyjaśnienie kwestii: kto

Sprzedałeś mieszkanie? Zapłać podatek za przypisany do niego grunt

od sprzedaży mieszkania nie zapłaciła podatku, ale... - Nagle, już po sprzedaży, od tego samego urzędnika, który mówił mi, że podatku nie będzie, usłyszałam, że muszę zapłacić podatek od sprzedaży gruntu - mówi zdenerwowana pani Janina. - Trzeba było wiedzieć, że pani sprzedaje nieruchomość. A

"GP": Można sprzedać mieszkanie, nie tracąc bonifikaty

wiadomo, czy zwolnienie z obowiązku zwrotu bonifikaty dotyczy tylko przypadków sprzedaży mieszkań nabytych od gminy po dacie wprowadzenia przepisów, czy również odnoszą się do lokali wykupionych wcześniej. Urzędnicy twierdzą, że nowe regulacje nie mogą odnosić się do aktów notarialnych podpisanych przed

Ustawa deweloperska - nie taki diabeł straszny?

. Kolejną zmianą wprowadzaną przez Ustawę jest wymóg zawarcia umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego. Dodatkowo Ustawa proponuje również uregulowanie treści umowy deweloperskiej, określając prawa i obowiązki obydwu stron transakcji. Przyjęte przepisy można uznać za kompromis pomiędzy postulatami

Deweloper bankrutuje, ale klient jest bezpieczny

będziemy mogli ocenić zalety i wady inwestycji, bo firma poda określone informacje o niej i o sobie w specjalnym prospekcie informacyjnym. Ponadto dojdzie obowiązek zawierania umów deweloperskich w formie aktu notarialnego i wpisywanie roszczeń nabywców wynikających z tej umowy do księgi wieczystej

Certyfikaty energetyczne, ale niestosowane

wprowadzane do obrotu mieszkanie, w przypadku rynku wtórnego nikt nie zawraca sobie tym głowy. Od początku 2013 roku miał wejść w życie przepis, w myśl którego dokument ten miałby być dołączany do umowy najmu, do aktu notarialnego lub do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Miał, ale nie wejdzie. Ustawa, w

Wykup tanio mieszkanie komunalne

nabycia mieszkania, które nas interesuje, będą mieli byli właściciele nieruchomości lub ich spadkobiercy. Ale do tego dochodzi niezwykle rzadko, bo przed sprzedażą urzędnicy muszą dokładnie sprawdzić stan prawny budynków. - Etap czwarty. Musimy podpisać umowę notarialną z urzędem i dokonać wpisu do

Co daje umowa

na ciebie własność mieszkania) oraz dwa razy za wpis do księgi wieczystej (przy umowie przedwstępnej i potem przy akcie notarialnym). Umowa zobowiązująca z wpisem praw do księgi wieczystej Umowa sprzedaży mieszkania składa się z dwóch faz: w pierwszej deweloper zobowiązuje się do przeniesienia jego

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie

i ostrożności. Umowa przedwstępna bezpieczniejsza z notariuszem Pierwszym krokiem do zakupu mieszkania jest podpisanie umowy przedwstępnej. Najczęściej jest to zwykła pisemna umowa cywilno-prawna. Warto jednak, z kilku powodów, zawrzeć ją w formie aktu notarialnego: > Przede wszystkim gwarantuje

Zamień mieszkanie na mniejsze. To się opłaca!

poprosić kogoś, kto ma dostęp do internetu o wydrukowanie tego dokumentu (ekw.ms.gov.pl ). To nic nie kosztuje. Uwaga! W przypadku mieszkań spółdzielczych do notariusza trzeba się stawić z aktualnym zaświadczeniem ze spółdzielni, aktem notarialnym dokumentującym nabycie lokalu lub przydziałem ze

Akt notarialny - wzór

AKT NOTARIALNY Dnia .....................................................................przed ......................................notariuszem w ...................................................w kancelarii notarialnej przy ulicy................................................w

Jak podnieść się z upadku dewelopera?

zabezpiecza naszych interesów na wypadek upadłości dewelopera. Przed takimi skutkami chroni zawarcie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego, co pozwoli żądać zawarcia umowy przyrzeczonej, tj. dokonania sprzedaży lokalu na warunkach określonych w umowie przedwstępnej lub starać się o odzyskanie

Wykup mieszkanie zakładowe na własność

podpisania aktu notarialnego - trwa bowiem kilka miesięcy i trzeba ją zakończyć przed dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów. Sprawdź jak zmieniają się ceny nieruchomości »

Kredyt hipoteczny - za co płacisz?

zostaną przelane na konto. Mowa np. o wycenie nieruchomości (kilkaset złotych), taksie notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego ustanowienia hipoteki (nawet kilka tysięcy), opłacie za wpis do księgi wieczystej (kilkaset złotych) czy podatku od czynności cywilnoprawnych (2 proc. kwoty transakcji), gdy

Jak napisać ogłoszenie idealne?

informacji (metrażu, liczby pokoi), zawyżanie metrażu (kłamstwo, które wychodzi wraz z wglądem do aktu notarialnego), inna odległość od centrum i mniej terenów zielonych niż obiecywało ogłoszenie, zaniżone opłaty eksploatacyjne czy zdjęcia, które nie oddają rzeczywistego wyglądu lokalu. Opis to uzupełnienie

Planujesz zakup mieszkania? Zanim się zdecydujesz prześwietl dewelopera

się w sprzedaży. Z drugiej strony ustawa deweloperska zawiera także inne rozwiązania, które znacznie zmniejszają twoje ryzyko. Umowa tylko u notariusza Absolutnie kluczowy jest ustawowy wymóg zawierania umów w formie aktu notarialnego. Twoje roszczenia wynikające z tej umowy będą wpisane do księgi

Klienci deweloperów rzadziej się na nich skarżą

powierniczego, który ma chronić wpłaty klientów dewelopera. Bank może wypłacić mu te pieniądze w miarę postępu robót (rachunek otwarty) lub dopiero po zawarciu aktu notarialnego przenoszącego własność mieszkania (rachunek zamknięty). Dlaczego przepis jest "martwy"? Bo rachunek powierniczy nie dotyczy

Polacy kupują coraz więcej mieszkań w Hiszpanii

raz drugi pojechałem do Hiszpanii, już załatwić formalności w banku i podpisać akt notarialny w obecności tłumacza. Obsługa była naprawdę kompleksowa - mówi. Teraz pan Andrzej ma swoje 58 m kw. dziesięć minut od plaży.Skąd ten boom na Hiszpanię?Powodów jest kilka. Po kryzysie wiele nieruchomości

Ustawa deweloperska jest korzystna, ale niedopracowana

. Nigdy nie mieliśmy problemu z właściwym traktowaniem Klientów, dotrzymywaniem terminów, podpisywaniem umów w formie aktu notarialnego etc., dlatego dodatkowe obostrzenia w postaci ustawy z naszego akurat punktu widzenia nie były konieczne. Rafał Zdebski, Inpro: Ustawa uporządkowała rynek i zasady

Mieszkania przestały tanieć, ceny znów idą w górę

ożywił - diagnozuje Piotr Krochmal, prezes Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości. Od razu jednak dodaje, że jest to naturalną i cykliczną prawidłowością. Kryzys wyłonił kilku liderów sprzedaży, którzy mimo trudnego okresu radzą sobie całkiem nieźle. - To głównie ci, którzy w swych kalkulacjach