akt notarialny sprzedaży nieruchomości

Tomasz Konieczny, Gazeta Podatkowa Nr 443 z dnia 2008-04-07

Umowa przedwstępna bez udziału notariusza

Umowa przedwstępna bez udziału notariusza

Chcąc kupić lub sprzedać działkę, dom czy mieszkanie, musimy się przygotować na to, iż prawdopodobnie zaistnieje potrzeba zawarcia nieco wcześniej umowy przedwstępnej z przyszłym kontrahentem. Większość transakcji na rynku nieruchomości jest bowiem finansowana w całości lub w części z kredytów hipotecznych, a te nie są udzielane od ręki. W przeciwieństwie jednak do definitywnej sprzedaży nieruchomości, umowa przedwstępna nie wymaga dla swej ważności zachowania formy aktu notarialnego.

Umowa przedwstępna bez udziału notariusza

Chcąc kupić lub sprzedać działkę, dom czy mieszkanie, musimy się przygotować na to, iż prawdopodobnie zaistnieje potrzeba zawarcia nieco wcześniej umowy przedwstępnej z przyszłym kontrahentem. Większość transakcji na rynku nieruchomości jest bowiem finansowana w całości lub w części z kredytów hipotecznych, a te nie są udzielane od ręki. W przeciwieństwie jednak do definitywnej sprzedaży nieruchomości, umowa przedwstępna nie wymaga dla swej ważności zachowania formy aktu notarialnego.

Wspólny Cel - Bezpieczeństwo Transakcji

Rozmowa z notariuszem Iloną Sądel-Bendkowską, rzecznikiem prasowym Izby Notarialnej w Warszawie; Piotrem Jaskulskim, prezesem Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (WSPON) i Filipem Wierzchowskim, pełnomocnikiem ds. szkoleń w WSPON.

Ile zapłacimy z tytułu sporządzenia aktu notarialnego

(np. umowy sprzedaży nieruchomości) podaną przez strony. Jeśli jednak akt notarialny dotyczy umowy zamiany (np. nieruchomości), wówczas tą wartością będzie najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy - czyli wartość cenniejszej nieruchomości. Z kolei przy umowie dzierżawy lub najmu wartością

Ile zapłacimy z tytułu sporządzenia aktu notarialnego

(np. umowy sprzedaży nieruchomości) podaną przez strony. Jeśli jednak akt notarialny dotyczy umowy zamiany (np. nieruchomości), wówczas tą wartością będzie najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy - czyli wartość cenniejszej nieruchomości. Z kolei przy umowie dzierżawy lub najmu wartością

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa sprzedaży nieruchomości polega na tym, że Sprzedający zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność nieruchomości i wydać mu ją, a Kupujący zobowiązuje się nieruchomość odebrać i zapłacić Sprzedawcy określoną cenę. Przeniesienie własności nieruchomości w drodze sprzedaży wymaga zachowania

Umowa przedwstępna zamiany nieruchomości

- aktu notarialnego. W związku z tym może być zawarta tylko w obecności i potwierdzona przez notariusza. Jednak umowa przedwstępna może być zawarta w formie aktu notarialnego, jak i w zwykłej formie pisemnej. Niesie to jednak za sobą określone konsekwencje. W przypadku kiedy nie dojdzie do skutku

Kupno mieszkania - najtaniej wcale nie oznacza najlepiej

zakupu nieruchomości? 1. Umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego Na rynku wtórnym nie ma obowiązku zawierania umów przedwstępnych w formie notarialnej, a ryzyko związane z zawarciem umowy zwykłej nie jest wysokie. Moc umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości zależy jednak od jej treści i formy

Zmiany w użytkowaniu wieczystym jeszcze nie teraz

Zmiany w użytkowaniu wieczystym jeszcze nie teraz

Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym. Do powstania prawa wieczystego dotyczącego nieruchomości gruntowej niezbędne jest podpisanie aktu notarialnego i wpis do księgi wieczystej

Nieruchomość z hipoteką - można kupować

Nieruchomość z hipoteką - można kupować

kredytem w obcej walucie. Kolejnym etapem kupna nieruchomości obciążonej hipoteką, jest zawarcie umowy przedwstępnej zakupu podpisanej w formie aktu notarialnego. Dopiero z takim dokumentem notarialnym oraz uprzednio uzyskanym zaświadczeniem z banku można udać się do własnego banku w celu podpisania umowy

Pełnomocnictwo do obrotu nieruchomościami - jak działa, jak je sporządzić?

. Ponieważ przeniesienie własności nieruchomości musi zostać zawarte w formie aktu notraialnego, również pełnomocnictwo do sprzedaży lub kupna nieruchomości musi być udzielone w tej formie. Zawierający umowę sprzedaży nieruchomości pełnomocnik powinien legitymować się pełnomocnictwem notarialnym, jednakże

Zawiadomienie urzędu skarbowego o otrzymaniu darowizny

Syn powinien zgłosić organom podatkowym nabycie w drodze darowizny środków pieniężnych w wysokości ceny za nabycie 1/2 udziału w zakupionym przez Państwa mieszkaniu. Co prawda nabycie ww. mieszkania nastąpiło w formie aktu notarialnego, jednak ze stanu faktycznego opisanego w pytaniu nie wynika, że

Zakup domu w celach inwestycyjnych

Zakup domu w celach inwestycyjnych

wspólnej. Kolejne kroki to droga prawna. Zniesienie współwłasności, o które chodzi w tym przypadku może się dokonać poprzez wniesienie sprawy do sądu o zniesienie współwłasności, umowę notarialną, lub - jeśli jest jeden właściciel - poprzez jego jednostronną czynność - oświadczenie w formie aktu

Zakup za gotówkę mieszkania obciążonego kredytem

Zakup za gotówkę mieszkania obciążonego kredytem

wydaje bank, zwykle ma to miejsce w ciągu 14 dni od całkowitej spłaty kredytu. W akcie notarialnym można ustalić, że koszty wykreślenia hipoteki leżą po stronie sprzedającego - tak właśnie polecam. Jednak samo wykreślenie hipoteki może zrobić wyłącznie właściciel nieruchomości (a więc - kupujący, bo

Mieszkania objęte rachunkiem powierniczym

inwestycji zaczętych po 29 kwietnia nie jest to możliwe. Wpłaty mają bowiem trafiać na rachunek powierniczy w banku. Ten będzie je wypłacać w miarę postępu robót (rachunek otwarty) albo dopiero po zawarciu aktu notarialnego przenoszącego własność mieszkania (rachunek zamknięty). W pierwszym przypadku bank

Jak kupić mieszkanie na rynku wtórnym?

"akceptowalne" - poszukajmy innego. Zasada ograniczonego zaufania Znaleźliśmy dom lub mieszkanie. Jeśli właściciel może je opuścić w każdej chwili, a my już mamy pieniądze, nie pozostaje nam nic innego jak zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży w formie aktu notarialnego. Takie sytuacje

Wzory umów

Najczęściej budowa wiąże się z wieloma transakcjami, podczas których należy spisać stosowne umowy lub akty notarialne. Jeśli więc chcemy kupić działkę lub nawet działkę z domem albo chcemy sprzedać mieszkanie, to trzeba spisać umowę przedwstępną kupna - sprzedaży nieruchomości, a następnie

Kupno mieszkania obciążonego kredytem

poprosić zbywcę nieruchomości o przedstawienie podstawy jej nabycia, czyli dokumentu, który określa w jaki sposób sprzedający stał się właścicielem nieruchomości - zwykle jest to akt notarialny. - Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego, z którego szczegółowo

Kiedy deweloperowi powinie się noga. Albo obie

- Od dłuższego czasu natrafiam w mediach na artykuły wykazujące wyższość umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego od umowy w formie pisemnej. I słusznie! Taka umowa ma bowiem szereg zalet - mówi ekspert fundacji Konrad Płochocki. - Jednak ogarnia mnie przerażenie, gdy odczytuję drugie

Ile naprawdę kosztuje kupno nieruchomości...?

. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) - stawka tego podatku wynosi 2 proc. wartości z aktu notarialnego i jest nienegocjowalna. Pobiera ją od razu notariusz, który później przekazuje ją do urzędu skarbowego. Taksa notarialna - wynagrodzenie notariusza za sporządzenie umowy kupna - sprzedaży

Ile naprawdę kosztuje kupno nieruchomości...?

. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) - stawka tego podatku wynosi 2 proc. wartości z aktu notarialnego i jest nienegocjowalna. Pobiera ją od razu notariusz, który później przekazuje ją do urzędu skarbowego. Taksa notarialna - wynagrodzenie notariusza za sporządzenie umowy kupna - sprzedaży

Darowizna lokalu mieszkalnego obciążonego hipoteką

złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego. Oznacza to, że wszelkie kalkulacje związane z wyznaczeniem wartości darowanej rzeczy bądź prawa majątkowego na potrzeby określenia podstawy do opodatkowania, powinny zostać przeprowadzone w dniu podpisania przez darczyńcę i obdarowanego aktu

Kupujemy bezpieczniej, ale dłużej

nie zauważamy, by ustawa wpłynęła istotnie na poziom sprzedaży. Nasi klienci często są jedynie zdziwieni, że w związku z wymogami ustawy otrzymują od nas tak dużą ilość materiałów dotyczących inwestycji oraz że umowę podpisujemy w postaci aktu notarialnego, za który muszą w połowie zapłacić. Często

Jak bezpiecznie kupić/sprzedać mieszkanie

kieszeniami wypchanymi pieniędzy. Dokumenty wymagane przy sprzedaży: numer księgi wieczystej, jeśli notariusz sam dokona jej sprawdzenia, lub odpis; akt notarialny lub inny dokument potwierdzający fakt nabycia nieruchomości; wypis z rejestru gruntów (budynków, lokali); jeżeli mieszkanie jest ze spadku

Zanim wybierzesz pośrednika, spotkaj się i porozmawiaj

nieruchomości, przy najprostszej transakcji jaką jest na przykład najem, czyli brak weryfikacji aktu notarialnego, może oznaczać wynajęcie mieszkania od oszusta, który pobierze kaucję i zniknie. Z kolei przy zakupie mieszkania tych aspektów jest znacznie więcej. Podstawą jest oczywiście weryfikacja aktu

Kupno mieszkania, a wysokość podatku

% dla umowy sprzedaży: nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu

Sprzedaż mieszkania a podatek dochodowy

sprzedawanego mieszkania. Dochodem jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie zbycia, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Do kosztów odpłatnego zbycia zalicza się m.in.: taksę notarialną, opłatę skarbową, opłatę sądową, koszty pośrednika obrotu nieruchomościami. Od kwoty otrzymanej ze sprzedaży

Pytania do trójmiejskich deweloperów: Czy ustawa zmieniła rynek?

pozytywnie wpłynąć na niedoinformowanych klientów i w efekcie na zwiększenie dynamiki popytu na rynku nieruchomości. Anna Michalak, Cztery Oceany: Nie można powiedzieć żeby koszty zakupu ponoszone przez klienta znacznie wzrosły. Dotąd koszty jednego aktu notarialnego zawsze leżały po stronie klienta. Dziś

Czy kupno nieruchomości może być strzałem w dziesiątkę

odpowiednie zapisy w akcie notarialnym, że część lub całość kwoty transakcji w takim wypadku zostaje przelana na konto wierzyciela. Oczywiście należy pamiętać o późniejszym wykreśleniu hipoteki z księgi wieczystej. Inna, pokrewna, forma poszukiwania okazji to licytacje komornicze. Niestety w tego typu

Najem a dobrowolne poddanie się egzekucji

jest wyłącznie poprzez złożenie stosownego oświadczenia przed notariuszem, który sporządzi z czynności akt notarialny. Wyłącznie taki dokument, po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności, pozwala na bezpośrednie skierowanie sprawy do komornika, w razie zadłużenia najemcy. Warto podkreślić, iż

Sprzedajesz mieszkanie? A książeczka wojskowa jest?

konieczne i wskazane - mówią eksperci. Oto lista koniecznych i wskazanych dokumentów: 1. Umowy nabycia (akt notarialny umowy sprzedaży lub inny dokument może być również w formie aktu . Jeżeli weszliśmy w posiadanie lokalu w inny sposób niż umową sprzedaży , darowizny np. spadkobrania - postanowienie

Deweloperzy wyprzedzili ustawę

wyłącznie w formie aktu notarialnego. Ustawa zapewnia także nowe zasady odstąpienia od umowy w tym prawo odstąpienia w razie niepodania lub nierzetelnego podania informacji zawartych w prospekcie informacyjnym. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego uchwalona we

Transakcja sprzedaży mieszkania przy ul. Pandy

: Transakcja przebiegła bardzo sprawnie. Od oglądania do aktu notarialnego upłynęło zaledwie około 10 dni. Płatność gotówką, bez umowy przedwstępnej. Bardzo sympatyczni klienci. Mieszkanie kupiła osoba z tego samego osiedla. Agent: Piotr Kordzi Dział Nieruchomości Mieszkaniowych Dyrektor Oddziału - nr

Czy w Poznaniu wraca popyt na "dziury w ziemi"?

. sprzedaży z Family House uważa, że klienci decydują się na zakup mieszkania na planach, bo przyciąga ich m.in. lokalizacja, na której im zależy, usytuowanie mieszkania w bloku oraz możliwość zmian w ustawieniu ścianek działowych, co w przypadku zakupu już istniejącej nieruchomości jest trudniejsze. - W

Sprzedaż mieszkania po przekształceniu w odrębną własność

nie nabycie nieruchomości. Problem jest istotny, bowiem niekiedy organy podatkowe stoją na stanowisku, że sprzedaż mieszkania nabytego na zasadzie własnościowego prawa do lokalu, na który przeniesiono tytuł własności może nie stanowić źródła przychodów i nie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Hilton nie zapłacił kary. Ugoda czy sprawa w sądzie?

wynajęta przez firmę Bacoli Properties próbuje udowodnić, że kara nie obowiązuje, bo nie została wpisana do aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Nie musiała, bo została określona w warunkach przetargu. Liczymy ciągle na ugodę, bo zależy nam na tym, żeby hotel powstał.

Leopard - jeszcze nie wszystko stracone

drugie - wpis w księdze wieczystej nieruchomości (roszczenie z takiej księgi wypłaca się z ceny sprzedaży danej nieruchomości, a nie tylko z masy upadłościowej). Klienci Leoparda na szczęście mają akty notarialne, wpisali się też do ksiąg i na listę wierzycieli, którą sporządził syndyk po upadłości

Jakie zmiany wprowadzi ustawa deweloperska?

przeznaczane tylko na realizacje inwestycji, od teraz wszyscy deweloperzy będą do tego zobligowani - dodaje. Umowy w formie aktu notarialnego Kolejną zmianą jest wymóg zawarcia umowy przedwstępnej z nabywcą w formie aktu notarialnego. Ustawa deweloperska proponuje uregulowanie treści umowy, określając prawa i

Deweloper kupi mieszkanie

bierze również na siebie ryzyko sprzedaży starego mieszkania i ponosi koszty jego renowacji. Finałem jest oddanie klientowi nowego mieszkania i akt notarialny. Jak zapewnia Ewa Perkowska, dyrektor handlowy Budimeksu Nieruchomości, klient bez zmartwień i bez zbędnego ryzyka może przejść przez wszystkie

Ustawa deweloperska - nowa rzeczywistość dla kupujących

Umowa w formie aktu Wzrosną koszty podpisywania umów z deweloperem. Powód? - Umowa deweloperska będzie musiała być zawarta w formie aktu notarialnego. Dzięki tej formie klient będzie miał możliwość odstąpienia od umowy w sytuacji, kiedy deweloper nie dopełni ustawowych

Umowa przedwstępna przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym

akt notarialny obejmujący np. umowę sprzedaży czy darowizny, ale może to być także inny dokument, np. stwierdzający nabycie spadku, w przypadku zaś praw spółdzielczych może to być chociażby przydział ze spółdzielni. Oprócz dokumentu nabycia, który może pochodzić sprzed wielu lat, pamiętajmy o

Czy warto kupić mieszkanie z parkingiem?

najsłabszym ogniwem. Jeżeli wspólnota ma notarialny akt własności na teren wokół budynku i teren ów jest ogrodzony a miejsca parkingowe oznakowane (najczęściej namalowanymi "kopertami" z oznaczeniem numerów rejestracyjnych pojazdów właścicieli lub blokowane mocowanymi w asfalcie klamrami metalowymi

Brakuje ziemi pod domy? Tysiące hektarów czeka

ustne (licytacje), których zadaniem jest uzyskanie najwyższej ceny. Co do zasady cena sprzedaży ustalona w przetargu za nieruchomość inwestycyjną płatna jest w 100 proc. gotówką przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Przypomnijmy, że w 2006 r. w ramach planu budowy 3 mln mieszkań

Kup mieszkanie na kredyt - przyjdź na Targi Nowy DOM Nowe MIESZKANIE

otwockiej, wołomińskiej a także te zlokalizowane przy linii kolejki WKD. Wszyscy przedstawiciele WSPON urzędujący w targowym Centrum Rynku Wtórnego służą pomocą i radą przy transakcjach kupna, sprzedaży, najmu i wynajmu, wycenie nieruchomości, obsłudze posprzedażowej. Prowadzą również: doradztwo finansowe i

Zadatek w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

jednocześnie datą wymagalności roszczenia (art. 455 § 1 k.c.) o zwrot zadatku" (II CRN 84/94). Na marginesie należy zwrócić uwagę na formę odstąpienia od umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości. Pomimo że zawierana jest w formie aktu notarialnego odstąpienie od umowy - poza wypadkami wyraźnie

Sprzedaż mieszkania z hipoteką

. Dlatego właśnie w akcie notarialnym kupna/sprzedaży nieruchomości (w tej formie musi być bowiem zawarta każda taka umowa) należy zawrzeć informację, że część pieniędzy od kupującego trafi bezpośrednio do banku - na poczet spłaty kredytu. I dopiero różnica między ceną sprzedaży a zadłużeniem w dniu

Deweloper przyjmuje zapłatę w barterze

tylko z usług ekspertów, z którymi umowę zawarł Budimex). Gdy już znana jest jego wartość, klient dopłaca kwotę brakującą do wartości nowego mieszkania i podpisuje akt notarialny kupna nowego mieszkania. - Później są dwie możliwości. Klient może z marszu się przeprowadzić do nowego mieszkania, klucze do

Jak dobrze kupić ładny dom

pociągnie za sobą dodatkowe nakłady. Sprawdź papiery właściciela Upewnij się, czy osoba, która sprzedaje dom, jest jego prawowitym właścicielem. Najlepiej nie polegać na akcie notarialnym (kupna-sprzedaży czy darowizny), lecz zapoznać się z informacjami zawartymi w księdze wieczystej (KW) nieruchomości

Pierwsze w Warszawie mieszkania w Condo Systemie

Ochota Według części klientów przewagą condo są niższe koszty najmu, za standard porównywalny z hotelowym. Klient decydując się na zakup lokalu w inwestycji Dolcan otrzymuje pełnowartościowe mieszkanie - nieruchomość z aktem notarialnym i udziałem w gruncie. Dzięki temu, lokal może być w przyszłości

Zmiany w podatkach od darowizny i sprzedaży mieszkań

stycznia 2007. Czyli jeśli ktoś chce sprzedać mieszkanie kupione przed tym terminem, obowiązują go stare zasady - 10 proc. zryczałtowany podatek dochodowy. Podatek płaci się od kwoty wpisanej w akcie notarialnym umowy kupna-sprzedaży pomniejszonej o koszty sprzedaży (opłaty notarialne, sądowe, koszty

O co chodzi z ustawą deweloperską?

. Jeżeli nie zawiera ona określonych elementów, wówczas nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od jej zawarcia. Umowa deweloperska, w myśl ustawodawcy ma być zawarta w formie aktu notarialnego. Ma to istotne znaczenie, ponieważ ta forma zawarcia umowy pozwala na wpisanie

Podpisanie aktu notarialnego

sprzedający nieruchomość (np. deweloper, spółdzielnia, osoba prywatna) podpisze akt notarialny, w którym będzie wyraźnie napisane, że mieszkanie (dom) od dzisiaj jest twoją własnością. PAMIĘTAJ! Zgodnie z polskim prawem własność nieruchomości można przenieść na ciebie tylko aktem notarialnym. Innymi słowy

Wszystko o ustawie deweloperskiej

połowie przyszłego roku, kiedy na rynku pojawią się nowe projekty. Umowa w formie aktu To jedna z najważniejszych zmian jakie uregulowała ustawa. Chodzi o wymóg zawierania umów w formie aktu notarialnego. Roszczenia wynikające z tej umowy są wpisane do księgi wieczystej nieruchomości. Połowę kosztów

Pamiętaj o podatkach

mieszkanie we wrześniu 2005 r., pięć lat liczyć się będzie dopiero od 31 grudnia 2005 r. Podatek płaci się od kwoty wpisanej w akcie notarialnym umowy kupna-sprzedaży pomniejszonej o koszty sprzedaży (opłaty notarialne, sądowe, koszty wyceny biegłych). Trzeba go uiścić w terminie 14 dni od podpisania umowy

Condo System Dolcan już od 1,5 roku ułatwia zarabianie na nieruchomościach

bezpieczeństwo związane z posiadaniem materialnego dobra - mieszkania z aktem notarialnym. - Condo System Dolcan początkowo obejmował tylko Warszawę - inwestycje Skierniewicka City i Ogrody Ochota, ale jego sukces na stołecznym rynku skłonił nas do rozszerzenia oferty na Szczecin - Osiedle Arkadia. Od dnia

Notarialna niespodzianka za tysiąc złotych

: - Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność jest decyzją administracyjną, więc akt notarialny jest zbędny. Problem w tym, że najpewniej wielu spośród ok. miliona użytkowników wieczystych o tym nie wie. Nie widzą różnicy między wykupem a przekształceniem gruntu we własność. W tym pierwszym przypadku

Ratusz chce odebrać działkę wartą miliard złotych

nieruchomości. W jego ocenie inne miasta niechętnie wchodzą w tego typu spory, głównie ze względu na wartość gruntów, które mogłyby odzyskać. - Poza Warszawą za sukces uważana jest sprzedaż nieruchomości za 15 mln zł, gdy u nas transakcje sięgają 600 mln zł. Unieważnienie aktu notarialnego i wystawienie takiej

Zakup materiałów budowlanych przed nabyciem nieruchomości

materiały budowlane na budowę domu zostały zakupione już po nabyciu prawa własnosci do nieruchomości gruntowej (data nabycia z aktu notarialnego). Planujesz budowę domu i chcesz kupić działkę? Wejdź na Domiporta.pl Chcesz kupić dom od dewelopera? Odwiedź nasz serwis

Jak bezpiecznie kupić własne M

cywilnoprawnych (PCC). Jeśli kwota, którą zapłaciłeś, wyda się fiskusowi za niska, może cię wezwać (razem ze sprzedającym, bo przed fiskusem odpowiadacie solidarnie) i poprosić o wyjaśnienia. Skąd urzędnicy znają ceny nieruchomości? Mają specjalny program komputerowy, który przetwarza dane z aktów notarialnych i

Co daje umowa

na ciebie własność mieszkania) oraz dwa razy za wpis do księgi wieczystej (przy umowie przedwstępnej i potem przy akcie notarialnym). Umowa zobowiązująca z wpisem praw do księgi wieczystej Umowa sprzedaży mieszkania składa się z dwóch faz: w pierwszej deweloper zobowiązuje się do przeniesienia jego

Ustawa deweloperska: firmy mogą się obawiać, klienci zacierać ręce

obowiązków dla dewelopera. Wśród jej zapisów pojawiają się nowe kategorie takie jak prospekt informacyjny, rachunek powierniczy, zgromadzenie nabywców. Ustawa wymaga zawierania umów, w tym także tych przedwstępnych, w formie aktów notarialnych i precyzuje jej niektóre, od teraz obowiązkowe zapisy

Ogródek z prawem (nie) pisanym

Wbrew nadchodzącej zimie marzysz o zielonym krzewie pod balkonem. Czy masz prawo do samodzielnego sadzenia rośliny lub postawienia jej w donicy? - Gdy ktoś kupuje mieszkanie od dewelopera, to już w akcie notarialnym sprzedaży pierwszego mieszkania (niezależnie od tego czy będzie ono miało ogródek

Pół bliźniaka poproszę

sprawnej i szybkiej transakcji. Warto też sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na koniec nie zapominajmy o formie aktu notarialnego przy umowie przedwstępnej (o ile zamierzamy ją zawierać przed transakcją docelową) - mówi Karolina Słowińska, prawnik Metrohouse & Partnerzy. Pod

Zasiedzenie - co to jest i w jakich okolicznościach do niego dochodzi

pełnoletniości. Fiskus upomni się o swoje Jeżeli sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości i samoistny posiadacz stanie się jej prawowitym właścicielem musi zapłacić podatek - jak od darowizny. Podatek wynosi 7 proc. i na pewno przed nim nie da się uciec, bo sądowe przyznanie własności - tak jak akt notarialny

Targi Nowy DOM Nowe MIESZKANIE w Warszawie już 2 i 3 marca

rezerwacyjnej i umowy w formie aktu notarialnego z deweloperem pod względem zapisów dotyczących: obliczania powierzchni nieruchomości, odbioru technicznego lokalu, kar umownych, gwarancji oraz terminów płatności. Interesują Cię nieruchomości z rynku pierwotnego? Zobacz oferty na Domiporta.pl Chcesz kupić

Sprzedajesz mieszkanie, to zapłać podatek

osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym). UWAGA! Podatek jest ryczałtowy i zaliczkowy. To jednak nie znaczy, że w akcie notarialnym można podać zaniżoną cenę. Pracownicy fiskusa są na to mocno wyczuleni i jeśli uznają, że

Rodzina na swoim tylko z notariuszem?

problemu, gdyby deweloperzy i ich klienci zawierali od razu umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego z wpisem roszczenia do księgi wieczystej nieruchomości. Okazało się jednak, że wiele wniosków kredytowych było składanych w oparciu o tzw. umowy rezerwacyjne (czyli bez notariusza). Polski Związek Firm

Nowa ustawa nie ochroni klientów deweloperów?

lodzie. Dyrektor generalny PZFD Jacek Bielecki przekonuje, że nie da się budować mieszkań z aptekarską dokładnością. Proponuje więc wpisanie do ustawy jakiejś "tolerancji w powierzchni mieszkań". Związek krytykuje też zapis, że umowy przedwstępne muszą być zawierane w formie aktu notarialnego

Jak się przygotować do sprzedaży mieszkania?

notarialny. Prawo to powinno być też wpisane do księgi wieczystej nieruchomości. W przypadku mieszkań spółdzielczych własnościowych dokumentem potwierdzającym prawo do lokalu może być przydział spółdzielczy. W przypadku lokali spółdzielczych potrzebne jest zaświadczenie o gotowości lokalu do sprzedaży

Mieszkanie w Rozliczeniu

przeze mnie mieszkanie będzie w stanie deweloperskim? KO - Jest taka możliwość, mamy też w ofercie mieszkania z rynku pierwotnego. Będzie to więc również forma zamiany, z tym ,że umowa z deweloperem wymaga odpowiednich zapisów w akcie notarialnym. Przeprowadziliśmy sporo takich transakcji

Targi Nowy DOM Nowe Mieszkanie na Stadionie Narodowym już 6 i 7 kwietnia

budowy, kontakt do biura sprzedaży i wizualizację budynku. A także m.in.: kupon promocyjny do wykorzystania do 5 dni po targach, uprawniający do bezpłatnego sprawdzenia umowy rezerwacyjnej i umowy w formie aktu notarialnego z deweloperem pod względem zapisów dotyczących: obliczania powierzchni

Sprzedałeś mieszkanie? Zapłać podatek za przypisany do niego grunt

od sprzedaży mieszkania nie zapłaciła podatku, ale... - Nagle, już po sprzedaży, od tego samego urzędnika, który mówił mi, że podatku nie będzie, usłyszałam, że muszę zapłacić podatek od sprzedaży gruntu - mówi zdenerwowana pani Janina. - Trzeba było wiedzieć, że pani sprzedaje nieruchomość. A

Współpraca z pośrednikiem w pięciu krokach

przynoszące określone rezultaty - czyli sprzedaż nieruchomości. Potwierdzają to wyroki sądowe, w myśl których wynagrodzenie przysługuje pośrednikowi tylko wtedy, kiedy dojdzie do transakcji dzięki jego zabiegom. Nie może być o niej mowy, gdy klient znalazł nieruchomość samodzielnie. Dobrze jest też wiedzieć

Mieszkanie w Rozliczeniu

przeze mnie mieszkanie będzie w stanie deweloperskim? KO - Jest taka możliwość, mamy też w ofercie mieszkania z rynku pierwotnego. Będzie to więc również forma zamiany, z tym ,że umowa z deweloperem wymaga odpowiednich zapisów w akcie notarialnym. Przeprowadziliśmy sporo takich transakcji

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

- wpłaty na poczet ceny, bez wątpienia mogą prowadzić do nabycia własności lokalu, ale nie są z nim równoznaczne. Sąd potwierdził zatem, że: "Przeniesienie własności lokalu mieszkalnego wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Natomiast uzyskanie ekspektatywy odrębnej własności lokalu nie

Jak podnieść się z upadku dewelopera?

zabezpiecza naszych interesów na wypadek upadłości dewelopera. Przed takimi skutkami chroni zawarcie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego, co pozwoli żądać zawarcia umowy przyrzeczonej, tj. dokonania sprzedaży lokalu na warunkach określonych w umowie przedwstępnej lub starać się o odzyskanie

Ustawa deweloperska - nie taki diabeł straszny?

. Kolejną zmianą wprowadzaną przez Ustawę jest wymóg zawarcia umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego. Dodatkowo Ustawa proponuje również uregulowanie treści umowy deweloperskiej, określając prawa i obowiązki obydwu stron transakcji. Przyjęte przepisy można uznać za kompromis pomiędzy postulatami

Własność mieszkania po zawarciu związku małżeńskiego i rozwodzie

się właścicielem ułamkowej jego części, która będzie wynikała z aktu notarialnego (np. 1/2). Zawarcie małżeństwa nie zmienia tego stanu, bowiem współmałżonkowie w dalszym ciągu pozostają współwłaścicielami ułamkowej części mieszkania. Stanu tego nie zmieniają również późniejsze nakłady ponoszone z

Bezpieczeństwo klienta czy dewelopera - co ryzykujesz wykładając pieniądze na przyszłe mieszkanie?

deweloperskich w formie aktu notarialnego i wpisywanie roszczeń nabywców wynikających z tej umowy do księgi wieczystej nieruchomości. Ponadto w przypadku bankructwa dewelopera pieniądze klientów na rachunku powierniczym wraz z budową byłyby wyłączone z masy upadłościowej. Syndyk na żądanie tych osób musiałby

Apartamenty na miejscu gazowni

. wartości mieszkania. Trzeba ją wpłacić w ciągu siedmiu dni po podpisaniu aktu notarialnego. Kolejne raty są uzależnione od zakończenia określonych etapów budowy. Inwestorem osiedla jest spółka Powiśle Park. Została założona przez dwie firmy z grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Deweloper bankrutuje, ale klient jest bezpieczny

będziemy mogli ocenić zalety i wady inwestycji, bo firma poda określone informacje o niej i o sobie w specjalnym prospekcie informacyjnym. Ponadto dojdzie obowiązek zawierania umów deweloperskich w formie aktu notarialnego i wpisywanie roszczeń nabywców wynikających z tej umowy do księgi wieczystej

Czas na budownictwo energooszczędne

, najczęściej sami oferowali programy poprawiające warunki finansowania nieruchomości. W ostatnich tygodniach to właśnie "Rodzina na swoim" nadała dynamikę sprzedaży. Mogliśmy zaobserwować dużą mobilizację nabywców chcących skorzystać z dopłat rządowych tuż przed ostateczną likwidacją programu. Jaki

Wykup tanio mieszkanie komunalne

nabycia mieszkania, które nas interesuje, będą mieli byli właściciele nieruchomości lub ich spadkobiercy. Ale do tego dochodzi niezwykle rzadko, bo przed sprzedażą urzędnicy muszą dokładnie sprawdzić stan prawny budynków. - Etap czwarty. Musimy podpisać umowę notarialną z urzędem i dokonać wpisu do

Polacy kupują coraz więcej mieszkań w Hiszpanii

raz drugi pojechałem do Hiszpanii, już załatwić formalności w banku i podpisać akt notarialny w obecności tłumacza. Obsługa była naprawdę kompleksowa - mówi. Teraz pan Andrzej ma swoje 58 m kw. dziesięć minut od plaży. Skąd ten boom na Hiszpanię? Powodów jest kilka. Po kryzysie wiele nieruchomości

Rekord. 9,5 mln zł za miejską kamienicę

rozciąga się aż po ulicę Kapitulną. Uważana była za najatrakcyjniejszą od lat miejską nieruchomość wystawioną na sprzedaż. Potwierdziła to wczorajsza, niezwykle emocjonująca licytacja. Zgłosiła się do niej tylko jedna znana firma deweloperska - kielecki Dorbud, pozostałych czterech oferentów nie jest

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania

lokalu. Przy umowie okazane zostały: 6 a) akt notarialny własności lokalu, b) wypis z księgi wieczystej lokalu. § 3 1. Sprzedający i kupujący zobowiązują się zawrzeć umowę sprzedaży (przyrzeczona umowa sprzedaży), mocą której

Rewolucja w spółdzielniach mieszkaniowych

Staroń uspokaja, to nie jest transakcja kupna-sprzedaży, i że w tym przypadku przeniesie własności jest czystą formalnością, a akt notarialny tylko niepotrzebnie ją podraża. Notariusze przekonują, że ich praca nie polega tylko na zweryfikowaniu dokumentów. O wiele ważniejsze jest wyjaśnienie kwestii: kto

Kredyt hipoteczny - za co płacisz?

zostaną przelane na konto. Mowa np. o wycenie nieruchomości (kilkaset złotych), taksie notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego ustanowienia hipoteki (nawet kilka tysięcy), opłacie za wpis do księgi wieczystej (kilkaset złotych) czy podatku od czynności cywilnoprawnych (2 proc. kwoty transakcji), gdy

Kupiłeś mieszkanie i co dalej

założyć. Dlaczego? Bo wpis do księgi wieczystej jest najlepszym dowodem na to, że jesteś właścicielem danej nieruchomości. W przypadku aktu notarialnego sprzedaży czy darowizny nieruchomości właściciel może powiedzieć notariuszowi, aby ten w akcie notarialnym zawarł wniosek o założenie księgi wieczystej i

Zamień mieszkanie na mniejsze. To się opłaca!

poprosić kogoś, kto ma dostęp do internetu o wydrukowanie tego dokumentu (ekw.ms.gov.pl ). To nic nie kosztuje. Uwaga! W przypadku mieszkań spółdzielczych do notariusza trzeba się stawić z aktualnym zaświadczeniem ze spółdzielni, aktem notarialnym dokumentującym nabycie lokalu lub przydziałem ze

Jak uciec przed podatkiem

potwierdzającym nabycie nieruchomości będzie umowa kupna-sprzedaży zawarta w formie aktu notarialnego. Inne wydatki - budowa, rozbudowa, remont, modernizacja - muszą być udokumentowane w taki sposób, by wynikało z nich, kto i w jakiej wysokości poniósł dany wydatek (rachunki, faktury, pisemne umowy). Jeśli zaś

Wykup mieszkanie zakładowe na własność

podpisania aktu notarialnego - trwa bowiem kilka miesięcy i trzeba ją zakończyć przed dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów. Sprawdź jak zmieniają się ceny nieruchomości »

Zanim kupisz mieszkanie na rynku wtórnym, sprawdź je dokładnie

sprzedająca mieszkanie podaje się za właściciela, sprawdźmy, czy na pewno nim jest. Nie chcemy paść przecież ofiarą oszusta, który twierdzi, że mieszkanie jest jego własnością, a w rzeczywistości tylko je wynajmuje. Po pierwsze poprośmy o dokumenty świadczące o własności, czyli akt notarialny nabycia

O czym wie księga wieczysta?

Malinowski nie był już jej właścicielem - minął termin zasiedzenia i właścicielem została inna osoba, która nie ujawniła tego faktu w księdze wieczystej. W takiej sytuacji akt notarialny kupna-sprzedaży przedmiotowej nieruchomości jest ważny - w księdze wieczystej jako właściciele gruntu zostaną wpisani

Planujesz zakup mieszkania? Zanim się zdecydujesz prześwietl dewelopera

się w sprzedaży. Z drugiej strony ustawa deweloperska zawiera także inne rozwiązania, które znacznie zmniejszają twoje ryzyko. Umowa tylko u notariusza Absolutnie kluczowy jest ustawowy wymóg zawierania umów w formie aktu notarialnego. Twoje roszczenia wynikające z tej umowy będą wpisane do księgi

Jak zamienić się na mieszkanie

taka, zresztą tak samo jak kupno czy sprzedaż mieszkania, wymaga formy aktu notarialnego. Wystarczy znaleźć osobę, z którą chcemy dobić targu. Po ustaleniu warunków zamiany (ewentualna dopłata, szczegóły dotyczące przekazania) należy udać się do notariusza. - Potrzebny będzie odpis księgi wieczystej

O czym pamiętać przy wyborze pośrednika w obrocie nieruchomościami

bowiem, że pośrednicy dzielą opłatę na dwie części - pierwszą sprzedający nieruchomość płaci po podpisaniu umowy przedwstępnej, drugą - po zawarciu aktu notarialnego. Tą pierwszą ratę należy traktować jako zaliczkę, którą pośrednik musi zwrócić, jeżeli strony ostatecznie nie sfinalizują transakcji

Upadłość deweloperska

prowadzenia upadłości, stan prawny już istniejącego lokalu, czy dopiero etap, na jakim prace się znajdują będą miały wpływ na to, czy i w jakim rozmiarze wierzyciele zostaną zaspokojeni. Dla przykładu, w momencie sprzedaży nieruchomości w ramach likwidacji masy upadłościowej, prawa i roszczenia osobiste

Jak napisać ogłoszenie idealne?

informacji (metrażu, liczby pokoi), zawyżanie metrażu (kłamstwo, które wychodzi wraz z wglądem do aktu notarialnego), inna odległość od centrum i mniej terenów zielonych niż obiecywało ogłoszenie, zaniżone opłaty eksploatacyjne czy zdjęcia, które nie oddają rzeczywistego wyglądu lokalu. Opis to uzupełnienie

Uwaga na spółdzielczą własność

prawo do lokalu". Od tej pory trzymajmy się tych dwóch prawniczych określeń. Jeśli przekształciłeś swoje mieszkanie w prawo odrębnej własności, na co masz dowód w postaci aktu notarialnego, możesz spać spokojnie. Mieszkanie wraz z udziałem w gruncie jest twoje i możesz z nim zrobić, co zechcesz