akt notarialny umowa

Marek Wielgo

Pułapka w ustawie deweloperskiej? Słona opłata za zbędny papier

Pułapka w ustawie deweloperskiej? Słona opłata za zbędny papier

Zawierasz umowę z deweloperem? Wypisy aktu notarialnego mogą cię kosztować więcej niż sam akt. To nawet kilkaset złotych wyrzuconych w błoto!

Kupujesz mieszkanie od dewelopera? Zapytaj, kto usunie usterki

Relacje kupującego ze sprzedającym można podzielić na dwie fazy. Pierwsza to czas od zawarcia umowy deweloperskiej do podpisania aktu notarialnego i odbioru mieszkania. Druga rozpoczyna się podczas odbioru mieszkania i trwa do czasu, gdy deweloper przestaje ponosić odpowiedzialność za wybudowany lokal.

Umowa przedwstępna bez udziału notariusza

Chcąc kupić lub sprzedać działkę, dom czy mieszkanie, musimy się przygotować na to, iż prawdopodobnie zaistnieje potrzeba zawarcia nieco wcześniej umowy przedwstępnej z przyszłym kontrahentem. Większość transakcji na rynku nieruchomości jest bowiem finansowana w całości lub w części z kredytów hipotecznych, a te nie są udzielane od ręki. W przeciwieństwie jednak do definitywnej sprzedaży nieruchomości, umowa przedwstępna nie wymaga dla swej ważności zachowania formy aktu notarialnego.

Umowa przedwstępna bez udziału notariusza

Chcesz kupić mieszkanie lub dom? Przeszukaj nasze oferty Chcesz sprzedać mieszkanie? Dodaj ogłoszenie w naszym serwisie Odszkodowanie zamiast transakcji Brak formy aktu notarialnego dla umowy przedwstępnej, poprzedzającej sprzedaż/kupno działki, domu czy mieszkania, nie jest jednak całkowicie bez

Pierwsze budynki Olimpii Port mają pozwolenie na użytkowanie

Osiedle Olimpia Port ma zakontraktowanych czterysta mieszkań i kolejne etapy rozwoju w planach na najbliższe lata. Archicom zapowiada, że wkrótce zamieszka tam około tysiąca wrocławian. - Kiedy niemal dekadę temu kupowaliśmy pierwszą działkę nad Kanałem Żeglugowym, idea stworzenia położonej nad nado

Podpisanie aktu notarialnego

Akt notarialny - wzórOpłaty notarialne - cennik i kalkulatorUmowa przedwstępna - wzór umowy z komentarzemFinansowanie kupna mieszkania - informator Wbrew pozorom to nie jest tylko czysta formalność i trzeba tu zachować sporą ostrożność, aby nie kupić np. zadłużonego mieszkania z lokatorem bądź

Umowa przedwstępna - porady

Umowa przedwstępna - porady

inna niż w planie) terminach i warunkach odbioru lokalu konsekwencjach wycofania się z zawartej umowy (standardowo – przepadek zadatku, gdy wycofa się kupujący, zwrot zadatku w podwójnej wysokości, gdy wycofa się sprzedający). Pora na akt notarialny Umowa deweloperska zawierana jest w formie aktu

Obowiązek zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych

Obowiązek zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych

nabywanych składników majątkowych następuje zatem dopiero w zgłoszeniu dokonanym do organy podatkowego. Z tych też względów, wyłączony został obowiązek składania zgłoszenia w przypadkach, gdy nabycie dokonywane jest na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego (art. 4a ust. 2 ww. ustawy). W treści

Policja rozbija mafię mieszkaniową

Policja rozbija mafię mieszkaniową

notarialne, umowy pożyczek oraz wiele innych dokumentów.  Ilu osób straciło swoje nieruchomości?  Według pierwszych szacunków policji, swoje mieszkania na rzecz grupy przestępczej straciło ponad 40 osób. Kolejne 600 umów jest obecnie sprawdzanych, tak więc to nie koniec dochodzenia. W sprawie

Ile zapłacimy z tytułu sporządzenia aktu notarialnego

(np. umowy sprzedaży nieruchomości) podaną przez strony. Jeśli jednak akt notarialny dotyczy umowy zamiany (np. nieruchomości), wówczas tą wartością będzie najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy - czyli wartość cenniejszej nieruchomości. Z kolei przy umowie dzierżawy lub najmu wartością

Z rodziną najlepiej na zdjęciu? Nie tylko! Kredyt hipoteczny wzięty wraz z rodzicami może być korzystny

Z rodziną najlepiej na zdjęciu? Nie tylko! Kredyt hipoteczny wzięty wraz z rodzicami może być korzystny

by kredyt hipoteczny był obciążony hipoteką, a to można zrobić dopiero po akcie notarialnym, w którym muszą być wszyscy ujęci.   Minusy kredytu współdzielonego Jeżeli nasi rodzice spełniają wymienione wcześniej kryteria to pojawiają się pewne minusy takiego rozwiązania. Przede wszystkim kredyt w

Ile zapłacimy z tytułu sporządzenia aktu notarialnego

(np. umowy sprzedaży nieruchomości) podaną przez strony. Jeśli jednak akt notarialny dotyczy umowy zamiany (np. nieruchomości), wówczas tą wartością będzie najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy - czyli wartość cenniejszej nieruchomości. Z kolei przy umowie dzierżawy lub najmu wartością

Umowa przedwstępna zamiany nieruchomości

- aktu notarialnego. W związku z tym może być zawarta tylko w obecności i potwierdzona przez notariusza. Jednak umowa przedwstępna może być zawarta w formie aktu notarialnego, jak i w zwykłej formie pisemnej. Niesie to jednak za sobą określone konsekwencje. W przypadku kiedy nie dojdzie do skutku

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

szczególnej formy umowy - aktu notarialnego. W związku z tym może być zawarta tylko w obecności i potwierdzona przez notariusza. Jednak umowa przedwstępna może być zawarta w formie aktu notarialnego, jak i w zwykłej formie pisemnej. Niesie to jednak za sobą określone konsekwencje. W przypadku kiedy nie

Kredyt hipoteczny to dopiero początek. Są jeszcze inne opłaty

będącej przedmiotem aktu notarialnego prowadzona jest księga wieczysta, notariusz zobowiązany jest w umowie zawrzeć wniosek do sądu o zmianę wpisów w księdze wieczystej. Za zmianę wpisów pobierana jest przez notariusza opłata sądowa. Opłata za wniosek i sądowa kosztują po ok. 200 zł każda, niezależnie od

Wspólny Cel - Bezpieczeństwo Transakcji

Wspólny Cel - Bezpieczeństwo Transakcji

, a jak już udało nam się i ten etap przeskoczyć, musieliśmy wciągnąć do współpracy nie tylko projektantów klientki, ale również architekta całego budynku. Kolejne spotkania pomogły wypracować sposób postępowania i na samym końcu, ale jeszcze przed podpisaniem umowy notarialnej, musieliśmy jeszcze

Światowy Dzień Konsumenta - odpowiadamy na 3 najczęstrze pytania

Światowy Dzień Konsumenta - odpowiadamy na 3 najczęstrze pytania

.  2) Jak postępować w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez dewelopera? Do tego przypadku zaliczamy:  opóźnienie w oddaniu inwestycji nieterminowe podpisywanie aktów notarialnych kłopoty z urzędowymi odbiorami i decyzjami złą jakoś lokali wymagających naniesienie

Spółdzielcza własność bez aktu notarialnego

tego typu umów, zawieranych pomiędzy lokatorami a spółdzielniami, jest podawana w wątpliwość. Rzecznik praw obywatelskich zauważył, że po ostatniej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (w sierpnia ub.r.) nie ma w niej przepisu, który zwalniał z konieczności zawarcia aktu notarialnego

Wzory umów

Najczęściej budowa wiąże się z wieloma transakcjami, podczas których należy spisać stosowne umowy lub akty notarialne. Jeśli więc chcemy kupić działkę lub nawet działkę z domem albo chcemy sprzedać mieszkanie, to trzeba spisać umowę przedwstępną kupna - sprzedaży nieruchomości, a następnie

Kupno mieszkania - najtaniej wcale nie oznacza najlepiej

zakupu nieruchomości? 1. Umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego Na rynku wtórnym nie ma obowiązku zawierania umów przedwstępnych w formie notarialnej, a ryzyko związane z zawarciem umowy zwykłej nie jest wysokie. Moc umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości zależy jednak od jej treści i formy

Zawiadomienie urzędu skarbowego o otrzymaniu darowizny

darowizny od osób najbliższych (m.in. wstępnych) nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, wtedy też darowizna między rodzicami i dzieckiem jest zwolniona z opodatkowania. W opisanym przypadku wszyscy ww. zostali współwłaścicielami mieszkania

Klienci zapłacą więcej za mieszkanie?

Klienci zapłacą więcej za mieszkanie?

deweloperska musi być zawarta w formie aktu notarialnego i koszty zawarcia solidarnie pokrywają nabywca i deweloper. Przed wejściem w życie ustawy zawieraliśmy z klientami umowy cywilno prawne. Na przestrzeni ostatnich lat nadzór UOKiK spowodował, że większość deweloperów wypracowała wzorcowe zapisy w umowach

Zakup za gotówkę mieszkania obciążonego kredytem

Zakup za gotówkę mieszkania obciążonego kredytem

wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu. Zwykle zrobić to trzeba na co najmniej kilka dni przed planowaną spłatą. Potem trzeba bank pilnować, czy dyspozycja ta została wykonana - może to zrobić sprzedający (chyba, że udzieli w akcie notarialnym stosowne pełnomocnictwo dla kupującego).  Mając powyższą

Na zawarciu transakcji się nie kończy

spółdzielnia, a nowy właściciel mieszkania powinien oddać pani Ewie owe 800 zł. Ale ten nie kwapił się z poinformowaniem jej o nadpłacie. Całe szczęście, że się o niej dowiedziała, bo prawdopodobnie przepadłyby jej te pieniądze. Rozliczenie w akcie notarialnym Prezes poznańskiej firmy Nieruchomości

Zawarcie umowy najmu i jej zmiana

swoboda co do formy, bo ustawa tego nie reguluje, czy też nie wymaga zawarcia jej w formie szczególnej (np. nie jest wymagane zawarcie umowy w formie aktu notarialnego), to strony mogą w różny sposób uregulować formę jej zawarcia oraz jej zmiany lub uzupełnienia w aneksie. Z tego względu nawet istotna

Ustawa deweloperska - co zyska nabywca mieszkania

jego części, jeszcze przed ukończeniem budowy, a co za tym idzie - przed przeniesieniem własności zamówionego lokalu. Wówczas jedynym sposobem na zapewnienie ochrony było zawarcie umowy z deweloperem w formie aktu notarialnego. Zachowanie tej formy skutkowało powstaniem roszczenia nabywcy o

Zakup domu w celach inwestycyjnych

wspólnej. Kolejne kroki to droga prawna. Zniesienie współwłasności, o które chodzi w tym przypadku może się dokonać poprzez wniesienie sprawy do sądu o zniesienie współwłasności, umowę notarialną, lub - jeśli jest jeden właściciel - poprzez jego jednostronną czynność - oświadczenie w formie aktu

Jak kupić mieszkanie na rynku wtórnym?

"akceptowalne" - poszukajmy innego. Zasada ograniczonego zaufania Znaleźliśmy dom lub mieszkanie. Jeśli właściciel może je opuścić w każdej chwili, a my już mamy pieniądze, nie pozostaje nam nic innego jak zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży w formie aktu notarialnego. Takie sytuacje

Najem a dobrowolne poddanie się egzekucji

jest wyłącznie poprzez złożenie stosownego oświadczenia przed notariuszem, który sporządzi z czynności akt notarialny. Wyłącznie taki dokument, po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności, pozwala na bezpośrednie skierowanie sprawy do komornika, w razie zadłużenia najemcy. Warto podkreślić, iż

Jak "wygasić" hipotekę

względu na okres oczekiwania na zaświadczenia banku i wpisy sądowe. Jeżeli jednak strony się na nie zdecydują, muszą pamiętać, że umowa przedwstępna dla zabezpieczenia nabywcy powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, gdyż w grę wchodzą duże kwoty. Proces sądowy ze zwykłej umowy cywilnej jest

Stop nieuczciwym deweloperom

hipoteki naszych mieszkań. Ale takiego wpisu bez aktów notarialnych nie dostaniemy. Bank może więc odstąpić od umowy kredytowej i wtedy zamiast kredytu i mieszkania masz dług - skarży się Maciej Skowroński, "prawie właściciel" jednego z mieszkań przy ul. Nowoursynowskiej 139. Warszawski deweloper

Pełnomocnictwo do obrotu nieruchomościami - jak działa, jak je sporządzić?

. Ponieważ przeniesienie własności nieruchomości musi zostać zawarte w formie aktu notraialnego, również pełnomocnictwo do sprzedaży lub kupna nieruchomości musi być udzielone w tej formie. Zawierający umowę sprzedaży nieruchomości pełnomocnik powinien legitymować się pełnomocnictwem notarialnym, jednakże

Darowizna mieszkania spółdzielczego

nie jest konieczne członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej. Warunkiem koniecznym dla zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest jedynie zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. Wypis tego aktu notariusz przesyła niezwłocznie spółdzielni. W przedmiocie braku obowiązku członkostwa w

Jak bezpiecznie kupić/sprzedać mieszkanie

notarialnego. Wybór należy do stron transakcji. Etap drugi: umowa sprzedaży. Obowiązkowo w formie aktu notarialnego. Umowa przedwstępna Umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego jest rozwiązaniem droższym, niż umowa zwykła. Kupujący - bo to on z reguły pokrywa koszty transakcji - myśli sobie: "

Jak podarować nieruchomość?

Umowa darowizny nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego, bo takiej umowy wymaga każde przeniesienie własności nieruchomości, również praw do niej - jak użytkowanie wieczyste czy własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. Darczyńca może odwołać darowiznę, jeżeli obdarowany okaże mu "

"DGP": Deweloperzy zarabiają zawyżając metraż lokali

podany w aktach notarialnych mogą żądać obniżenia ceny mieszkania, zwrotu nadpłaconego czynszu lub mogą odstąpić od umowy. Błąd w obliczeniu metrażu należy zgłosić sprzedającemu w ciągu trzech lat od dnia wydania lokalu. Termin ten nie obowiązuje, gdy sprzedawca podstępnie zataił przed kupującym

Rozdzielność majątkową można ustanowić zarówno przed, jak i w trakcie małżeństwa

sądowym. Jeżeli małżonkowie są zgodni co do meritum i chcą podpisać umowę o ustanowienie rozdzielności, powinni to zrobić w formie aktu notarialnego. Brak formy aktu notarialnego powoduje, że umowa jest nieważna. W przypadku, gdy brak jest zgody jednego z małżonków i nie godzi się on na dobrowolne

?DGP": Trzeba powtórzyć uwłaszczenie lokali

- czytamy w artykule. - Pomimo wieloosobowego zarządu akty notarialne były podpisane tylko przez dyrektora administracyjnego. W dodatku ani notariusz, ani spółdzielnia nie chcieli im takiego umocowania pokazywać - mówi "Dziennikowi Gazecie Prawnej" Maria Kondratowicz z Warszawskiej Spółdzielni

Umowa przedwstępna przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym

szczególnej formy, to często zawierana jest ona w zwykłej formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego. Zawierając umowę przedwstępną, niezależnie od jej formy, zabezpieczamy się na wypadek, gdyby strona zobowiązana do zawarcia transakcji uchylała się od jej wykonania. Wtedy druga strona może żądać

Kiedy deweloperowi powinie się noga. Albo obie

- Od dłuższego czasu natrafiam w mediach na artykuły wykazujące wyższość umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego od umowy w formie pisemnej. I słusznie! Taka umowa ma bowiem szereg zalet - mówi ekspert fundacji Konrad Płochocki. - Jednak ogarnia mnie przerażenie, gdy odczytuję drugie

"GP": Gdy deweloper upadnie, klient straci

. "Gazeta Prawna" radzi, aby podpisywać umowę w formie aktu notarialnego. Warto też najpierw sprawdzić sytuacje finansową dewelopera i to, skąd finansowana jest planowana inwestycja. Według ekspertów najlepiej kupować gotowe mieszkania i podpisywać ostateczne umowy przeniesienia własności.

Porady niezbędne przy odbiorze mieszkania od dewelopera

strony firmy deweloperskiej, ani też wszelkim formom szantażu uzależniającym podpisanie aktu notarialnego od dokonania odbioru. Jeśli tak się dzieje jest to również postępowanie niezgodne z prawem. Skutkiem odbioru mieszkania będzie podpisanie protokołu odbioru, lub jeśli wykryjesz wady, protokołu

Zmiany w użytkowaniu wieczystym jeszcze nie teraz

Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym. Do powstania prawa wieczystego dotyczącego nieruchomości gruntowej niezbędne jest podpisanie aktu notarialnego i wpis do księgi wieczystej

Zadatek w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

jednocześnie datą wymagalności roszczenia (art. 455 § 1 k.c.) o zwrot zadatku" (II CRN 84/94). Na marginesie należy zwrócić uwagę na formę odstąpienia od umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości. Pomimo że zawierana jest w formie aktu notarialnego odstąpienie od umowy - poza wypadkami wyraźnie

Konsumenci niechętni umowom najmu okazjonalnego - podsumowanie akcji BEZPIECZNY NAJEM

wykonalności spisywane jest w formie aktu notarialnego, co wiąże się z dodatkową opłatą ok. 250 zł - wylicza Leszek A. Hardek. Przypuszczenia te potwierdzają obserwacje pośredników. 43 proc. badanych jako powodu unikania umów najmu okazjonalnego wskazuje niechęć do ponoszenia przez klientów dodatkowych

Co daje umowa

osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli zastępuje to oświadczenie". Innymi słowy, sąd stwierdza, że mieszkanie jest twoje. Masz więc tytuł prawny do lokalu i deweloper musi ci go wydać. Wady? Płacisz dwa razy za akt notarialny (raz przy umowie przedwstępnej i drugi przy umowie przenoszącej

Najem - uważaj na pułapki w umowie

niepotrzebnych nieporozumień. Jeśli osoba fizyczna chce skorzystać z dobrodziejstw najmu okazjonalnego musi spełnić przesłanki z art. 19a ust. 2 ustawy, w którym to ustawodawstwa wprost określił, że do umowy najmu okazjonalnego należy dołączyć w szczególności: - oświadczenie w formie aktu notarialnego złożone

Jakie zmiany wprowadzi ustawa deweloperska?

przeznaczane tylko na realizacje inwestycji, od teraz wszyscy deweloperzy będą do tego zobligowani - dodaje. Umowy w formie aktu notarialnego Kolejną zmianą jest wymóg zawarcia umowy przedwstępnej z nabywcą w formie aktu notarialnego. Ustawa deweloperska proponuje uregulowanie treści umowy, określając prawa i

Mieszkanie spółdzielcze bez taksy notarialnej?

więcej od tych, którzy uzyskują pełną własność. Oni korzystają bowiem z ustawowej zniżki. Jednak z taką opinią nie zgadzają się... notariusze. - Jeżeli spółdzielnia nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym gruntu, nie jest wymagane zawarcie umowy w formie aktu notarialnego - przekonuje Czesława

Co to jest zasiedzenie nieruchomości

sytuacja, gdy ktoś latami opiekuje się działką sąsiada, uprawia cudze pole, albo mieszka w nieswoim domu - co było poruszone wcześniej. To też zakup nieruchomości na podstawie umowy nie w formie aktu notarialnego , a tylko pomiędzy sprzedającym i nabywcą, bez udziału notariusza. Nowy użytkownik nie jest

Wszystko o ustawie deweloperskiej

połowie przyszłego roku, kiedy na rynku pojawią się nowe projekty. Umowa w formie aktu To jedna z najważniejszych zmian jakie uregulowała ustawa. Chodzi o wymóg zawierania umów w formie aktu notarialnego. Roszczenia wynikające z tej umowy są wpisane do księgi wieczystej nieruchomości. Połowę kosztów

Rodzina na swoim tylko z notariuszem?

problemu, gdyby deweloperzy i ich klienci zawierali od razu umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego z wpisem roszczenia do księgi wieczystej nieruchomości. Okazało się jednak, że wiele wniosków kredytowych było składanych w oparciu o tzw. umowy rezerwacyjne (czyli bez notariusza). Polski Związek Firm

Kupujemy bezpieczniej, ale dłużej

obowiązku podpisywania każdej umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego. Ponadto klient powinien otrzymać prospekt informacyjny, a w nim: bardzo szczegółowe dane o deweloperze, jego sytuacji prawno-finansowej oraz odpisy z KRS i ksiąg wieczystych, pozwolenia na budowę, sprawozdania finansowe, projekty

Mniej kredytów i dłużej na nie czekamy

czas ten jest liczony dopiero od złożenia kompletu dokumentów, np. aktu notarialnego potwierdzającego nabycie nieruchomości na rynku wtórnym. Wielu klientów po podpisaniu umowy kredytowej nie spieszy się z podpisaniem aktu notarialnego, często odkładając ten termin o kilka czy nawet kilkanaście dni, w

Ustawa deweloperska - nowa rzeczywistość dla kupujących

Umowa w formie aktu Wzrosną koszty podpisywania umów z deweloperem. Powód? - Umowa deweloperska będzie musiała być zawarta w formie aktu notarialnego. Dzięki tej formie klient będzie miał możliwość odstąpienia od umowy w sytuacji, kiedy deweloper nie dopełni ustawowych

O co chodzi z ustawą deweloperską?

. Jeżeli nie zawiera ona określonych elementów, wówczas nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od jej zawarcia. Umowa deweloperska, w myśl ustawodawcy ma być zawarta w formie aktu notarialnego. Ma to istotne znaczenie, ponieważ ta forma zawarcia umowy pozwala na wpisanie

Umowy z elektrownią, gazownią i innymi dostawcami

poprzednim właścicielem i podpisanie umów z tobą. Konieczne będzie przedstawienie wskazań liczników prądu i gazu (spisanych w momencie przekazania kluczy), a także wypisu aktu notarialnego sprzedaży. Za prąd i gaz zużyty do momentu spisania stanu liczników zapłaci były właściciel. Za prąd i gaz zużyty

Sprzedajesz mieszkanie? A książeczka wojskowa jest?

konieczne i wskazane - mówią eksperci. Oto lista koniecznych i wskazanych dokumentów: 1. Umowy nabycia (akt notarialny umowy sprzedaży lub inny dokument może być również w formie aktu . Jeżeli weszliśmy w posiadanie lokalu w inny sposób niż umową sprzedaży , darowizny np. spadkobrania - postanowienie

Czy warto kupić mieszkanie z parkingiem?

najsłabszym ogniwem. Jeżeli wspólnota ma notarialny akt własności na teren wokół budynku i teren ów jest ogrodzony a miejsca parkingowe oznakowane (najczęściej namalowanymi "kopertami" z oznaczeniem numerów rejestracyjnych pojazdów właścicieli lub blokowane mocowanymi w asfalcie klamrami metalowymi

Kiedy i jak przepisać mieszkanie?

Agnieszka, 57 lat i Franciszek 60 lat. Cztery lata temu przepisali (spisali umowę darowizny w formie aktu notarialnego) mieszkanie najmłodszej 27-letniej córce. Ich starszy syn Adam już kilka lat wcześniej kupił mieszkanie. Pewnego dnia rodzice zrobili rodzinną naradę w sprawie ich mieszkania. Co

Obniżka taksy nie dla nowych mieszkań

Notarialna w Warszawie. Według niej zniżka na nowe lokale dotyczy tylko mieszkań, gdzie klient podpisał z deweloperem tzw. umowę zobowiązującą. Takich osób jest jednak bardzo mało. W praktyce podpisuje się inny rodzaj umowy tzw. umowę przedwstępną. Ministerstwo Sprawiedliwości z zarzutami notariuszy się nie

Ustawa deweloperska: koszty dziś, korzyści w przyszłości!

wątpliwości. Jednym z nich jest wymóg zawarcia umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego. Taki warunek wpływa wprawdzie na bezpieczeństwo obrotu jednak oznacza również, że kupujący musi ponieść koszty opłaty notarialnej nie wiedząc jeszcze, czy otrzyma kredyt hipoteczny. W razie odmownej decyzji banku

"Rzeczpospolita": Nawet akt notarialny nie chroni przed sztuczkami deweloperów

zawartych umów. Dziennik zaznacza, że nawet akt notarialny nie uratuje klienta przed szantażem nieuczciwych deweloperów. Firmy po wybudowaniu mieszkań żądają znacznych dopłat, argumentując to wzrostem cen materiałów budowlanych. Deweloperzy żądają też często od kupujących zrzeczenia się wszelkich roszczeń

Ile naprawdę kosztuje kupno nieruchomości...?

. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) - stawka tego podatku wynosi 2 proc. wartości z aktu notarialnego i jest nienegocjowalna. Pobiera ją od razu notariusz, który później przekazuje ją do urzędu skarbowego. Taksa notarialna - wynagrodzenie notariusza za sporządzenie umowy kupna - sprzedaży

Ile naprawdę kosztuje kupno nieruchomości...?

. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) - stawka tego podatku wynosi 2 proc. wartości z aktu notarialnego i jest nienegocjowalna. Pobiera ją od razu notariusz, który później przekazuje ją do urzędu skarbowego. Taksa notarialna - wynagrodzenie notariusza za sporządzenie umowy kupna - sprzedaży

Pytania do trójmiejskich deweloperów: Czy ustawa zmieniła rynek?

sprzedaży tylko na większe "zmęczenie" Kupujących taką ilością informacji jakie ustawodawca nałożył na dewelopera do przekazania Kupującemu. Dodatkowo trzeba wspomnieć, że Kupujący zdają się być wręcz zaskoczeni taką formą podpisywania umów (akty notarialne), która w efekcie końcowym podraża zakup

Nabywanie mieszkań od spółdzielni

fakt, iż zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku spółdzielnia obowiązana jest do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, na podstawie której nabędziemy prawo własności mieszkania. Tylko w przypadku, gdy nie spełniamy ustawowych warunków

Kupno mieszkania, a wysokość podatku

mieszkalnym. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierze płatnik, jakim jest notariusz, przed którym zostanie zawarta umowa dotycząca wskazanego w pytaniu mieszkania. Płatnik jest zobowiązany uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku. Notariusz umieści w akcie

Spółdzielcze własnościowe mieszkania nie do sprzedaży

przekształcenia w formie aktu notarialnego, bo umowy pisemne są w tym przypadku nieważne. Jednak nie wszyscy prawnicy uznali, że jest coś na rzeczy. W dodatku notariusz kosztuje, więc najprawdopodobniej tysiące lokatorów zignorowało radę rzecznika. Np. tylko w warszawskiej spółdzielni Wyżyny przeszło 100 ze 160

Deweloperzy wyprzedzili ustawę

wyłącznie w formie aktu notarialnego. Ustawa zapewnia także nowe zasady odstąpienia od umowy w tym prawo odstąpienia w razie niepodania lub nierzetelnego podania informacji zawartych w prospekcie informacyjnym. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego uchwalona we

Kupno mieszkania obciążonego kredytem

poprosić zbywcę nieruchomości o przedstawienie podstawy jej nabycia, czyli dokumentu, który określa w jaki sposób sprzedający stał się właścicielem nieruchomości - zwykle jest to akt notarialny. - Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego, z którego szczegółowo

Nieruchomość z hipoteką - można kupować

kredytem w obcej walucie. Kolejnym etapem kupna nieruchomości obciążonej hipoteką, jest zawarcie umowy przedwstępnej zakupu podpisanej w formie aktu notarialnego. Dopiero z takim dokumentem notarialnym oraz uprzednio uzyskanym zaświadczeniem z banku można udać się do własnego banku w celu podpisania umowy

Leopard - jeszcze nie wszystko stracone

składek na ubezpieczenia pracowników oraz należności ze stosunku pracy. Tak też stanie się w przypadku Leoparda. Prawnicy podkreślają, że aby znaleźć się na liście wierzycieli dewelopera i mieć szansę na odzyskanie czegokolwiek, trzeba po pierwsze mieć umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego, po

Jak bezpiecznie kupić własne M

opóźnienia w budowie. Nie zgadzaj się na żadne krzywdzące cię zapisy. Umów się na konkretną datę odbioru mieszkania. Gdy deweloper nie dotrzyma terminu, będzie musiał płacić odsetki. W umowie zapisz też konkretną datę przeniesienia na ciebie własności lokalu, czyli termin podpisania aktu notarialnego

Ustawa deweloperska: firmy mogą się obawiać, klienci zacierać ręce

obowiązków dla dewelopera. Wśród jej zapisów pojawiają się nowe kategorie takie jak prospekt informacyjny, rachunek powierniczy, zgromadzenie nabywców. Ustawa wymaga zawierania umów, w tym także tych przedwstępnych, w formie aktów notarialnych i precyzuje jej niektóre, od teraz obowiązkowe zapisy

Jak podnieść się z upadku dewelopera?

umowa przedwstępna. Umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego W momencie, kiedy deweloper ogłasza upadłość, jego istniejący majątek staje się częścią masy upadłościowej, którą zarządza syndyk masy upadłościowej. Klienci stają się wierzycielami dewelopera, a ich roszczenia kwalifikowane są zgodnie z

Mieszkania objęte rachunkiem powierniczym

inwestycji zaczętych po 29 kwietnia nie jest to możliwe. Wpłaty mają bowiem trafiać na rachunek powierniczy w banku. Ten będzie je wypłacać w miarę postępu robót (rachunek otwarty) albo dopiero po zawarciu aktu notarialnego przenoszącego własność mieszkania (rachunek zamknięty). W pierwszym przypadku bank

Bezpieczny wynajem okiem właściciela

prawidłowo skonstruowana umowa najmu? - Przede wszystkim powinna zawierać dane stron umowy wraz z numerami dowodów osobistych, PESEL i NIP oraz dokładne informacje o przedmiocie najmu, czyli adres, powierzchnia, i o prawie własności przysługującym wynajmującemu (jako załącznik kopia aktu notarialnego

Ziemia w spadku? Zadbaj o prawa spadkobierców

notariuszu, lekko licząc, tysiąc złotych. Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność jest bowiem decyzją administracyjną, a więc akt notarialny jest zbędny. Korzyść z własności Dlaczego warto starać się o własność gruntu? Wszak użytkowanie wieczyste też jest prawem zbywalnym oraz dziedzicznym. Ba

Nowa ustawa nie ochroni klientów deweloperów?

lodzie. Dyrektor generalny PZFD Jacek Bielecki przekonuje, że nie da się budować mieszkań z aptekarską dokładnością. Proponuje więc wpisanie do ustawy jakiejś "tolerancji w powierzchni mieszkań". Związek krytykuje też zapis, że umowy przedwstępne muszą być zawierane w formie aktu notarialnego

Najem okazjonalny - od strony prawnej

o najem okazjonalny może być zawarta tylko na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 10 lat, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W umowie zawarte być musi obowiązkowo: oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie

warunki dewelopera są z mocy ustawy nieważne, np. wysokość odsetek zastrzeżonych na rzecz dewelopera nie może przewyższać kar umownych zastrzeżonych na rzecz nabywcy. U notariusza bezpieczniej Absolutnie kluczowy jest ustawowy wymóg zawierania umów w formie aktu notarialnego. Twoje roszczenia wynikające z

Ogródek z prawem (nie) pisanym

Wbrew nadchodzącej zimie marzysz o zielonym krzewie pod balkonem. Czy masz prawo do samodzielnego sadzenia rośliny lub postawienia jej w donicy? - Gdy ktoś kupuje mieszkanie od dewelopera, to już w akcie notarialnym sprzedaży pierwszego mieszkania (niezależnie od tego czy będzie ono miało ogródek

Założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

tym celu nie będzie trzeba sporządzać aktu notarialnego. Wystarczy uchwała zarządu spółdzielni lub walnego zgromadzenia, w której określony zostanie przedmiot odrębnej własności. Podstawą wpisu będzie mogło być także orzeczenie sądu. Zgodnie z projektem prawo lokatorskie zbliży się do obecnego

Sprzedaż mieszkania z hipoteką

. Dlatego właśnie w akcie notarialnym kupna/sprzedaży nieruchomości (w tej formie musi być bowiem zawarta każda taka umowa) należy zawrzeć informację, że część pieniędzy od kupującego trafi bezpośrednio do banku - na poczet spłaty kredytu. I dopiero różnica między ceną sprzedaży a zadłużeniem w dniu

Co należy sprawdzić przed zakupem nowego mieszkania?

praktycznie nie istnieje, a na pewno jest minimalne, jeżeli przedmiotem transakcji jest już gotowy lokal. Wówczas wystarczy jedna umowa w formie aktu notarialnego ustanawiająca odrębną własność lokalu i przenosząca to prawo na klienta. Zastój na rynku nieruchomości powoduje, że takich ofert stale przybywa

Pierwsze w Warszawie mieszkania w Condo Systemie

Ochota Według części klientów przewagą condo są niższe koszty najmu, za standard porównywalny z hotelowym. Klient decydując się na zakup lokalu w inwestycji Dolcan otrzymuje pełnowartościowe mieszkanie - nieruchomość z aktem notarialnym i udziałem w gruncie. Dzięki temu, lokal może być w przyszłości

Co warto sprawdzić, zaciągając kredyt?

cenie zakupu, zaciągając odrobinę wyższy kredyt, bo łączny koszt miesięczny zakupu i utrzymania nieruchomości może być bardziej racjonalny - mówi analityk. Zajrzyj do księgi wieczystej i aktu notarialnego - Zanim ostatecznie podpiszemy umowę kupna mieszkania, warto sprawdzić księgę wieczystą pod kątem

Zanim kupisz mieszkanie na rynku wtórnym, sprawdź je dokładnie

mieszkanie i skompletujemy dokumenty, czas na podpisanie umowy przedwstępnej. Dla naszego bezpieczeństwa najlepiej podpisać ją w formie aktu notarialnego. Jednak bez względu na to, czy jest to umowa notarialna czy cywilno-prawna musimy pamiętać o najważniejszych zapisach. Bardzo ważne jest określenie

Jak dobrze kupić ładny dom

, ale jeśli to on nie zechce się wywiązać z umowy, zobowiązany będzie wypłacić ci dwukrotność sumy zadatku. Umowa przedwstępna nie musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Jeśli jednak jest zawarta bez notariusza, można dochodzić tylko zwrotu zadatku (w podwójnej wysokości). Forma notarialna umowy

Deweloper przyjmuje zapłatę w barterze

tylko z usług ekspertów, z którymi umowę zawarł Budimex). Gdy już znana jest jego wartość, klient dopłaca kwotę brakującą do wartości nowego mieszkania i podpisuje akt notarialny kupna nowego mieszkania. - Później są dwie możliwości. Klient może z marszu się przeprowadzić do nowego mieszkania, klucze do

Transakcja sprzedaży mieszkania przy ul. Pandy

: Transakcja przebiegła bardzo sprawnie. Od oglądania do aktu notarialnego upłynęło zaledwie około 10 dni. Płatność gotówką, bez umowy przedwstępnej. Bardzo sympatyczni klienci. Mieszkanie kupiła osoba z tego samego osiedla. Agent: Piotr Kordzi Dział Nieruchomości Mieszkaniowych Dyrektor Oddziału - nr

Jak wykupić mieszkanie spółdzielcze?

to także aktywnie cały samorząd notarialny. Podkreślić należy, że stawka wynagrodzenia za tego rodzaju umowy ustalona została w ustawie na bardzo niskim poziomie (1/4 najniższego wynagrodzenia) i w zasadzie na granicy opłacalności, gdyż są to akty notarialne wbrew pozorom trudne i pochłaniające wiele

Trudno o kredyt na własne M

prestiżowych mają większą szansę na skredytowanie niż te zlokalizowane na peryferiach miasta. Argumentem za udzieleniem kredytu hipotecznego przez bank może być też umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego . Jeśli kredytobiorcy mają już inną, nieobciążoną nieruchomość, rozwiązaniem może być ustanowienie

Zamieszkaj w nieukończonym domu - legalnie

deweloperowi środki pieniężne wpłacone przez nabywcę na zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego umowy przenoszącej na nabywcę prawo, o którym mowa w art. 1, w stanie wolnym od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, z wyjątkiem obciążeń na które wyraził zgodę

Zamiana mieszkania z kredytem "Rodzina na swoim"

Zamiana mieszkania z rodzicami nie powinna nastręczać jakichkolwiek trudności. Wystarczy bowiem udać się do notariusza w celu sporządzenia umowy zamiany (wymagana forma aktu notarialnego). W jej wyniku każda ze strony umowy zobowiązuje się przenieść własność mieszkania na drugą stronę. Umowa taka

Planujesz zakup mieszkania? Zanim się zdecydujesz prześwietl dewelopera

się w sprzedaży. Z drugiej strony ustawa deweloperska zawiera także inne rozwiązania, które znacznie zmniejszają twoje ryzyko. Umowa tylko u notariusza Absolutnie kluczowy jest ustawowy wymóg zawierania umów w formie aktu notarialnego. Twoje roszczenia wynikające z tej umowy będą wpisane do księgi

Bezpieczeństwo klienta czy dewelopera - co ryzykujesz wykładając pieniądze na przyszłe mieszkanie?

otwarty z umową ubezpieczeniową oraz rachunek powierniczy otwarty z gwarancją bankową. W pierwszym przypadku deweloper mógłby sięgnąć po wpłacane przez klientów pieniądze dopiero po zawarciu aktu notarialnego przenoszącego własność mieszkania. A to oznacza, że deweloper musiałby sfinansować budowę

Ustawa deweloperska - nie taki diabeł straszny?

. Kolejną zmianą wprowadzaną przez Ustawę jest wymóg zawarcia umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego. Dodatkowo Ustawa proponuje również uregulowanie treści umowy deweloperskiej, określając prawa i obowiązki obydwu stron transakcji. Przyjęte przepisy można uznać za kompromis pomiędzy postulatami

Sprzedaż mieszkania a podatek dochodowy

, jest data nabycia mieszkania - należy pamiętać, że jest to nie tylko zakup mieszkania, ale również nabycie w drodze darowizny, a także spadku. W przypadku, gdy nabycie mieszkania następuje w drodze umowy sprzedaży, bądź w drodze umowy darowizny - datą nabycia jest dzień, w którym został podpisany akt