akt notarialny umowy sprzedaży nieruchomości

Tomasz Konieczny, Gazeta Podatkowa Nr 443 z dnia 2008-04-07

Umowa przedwstępna bez udziału notariusza

Umowa przedwstępna bez udziału notariusza

Chcąc kupić lub sprzedać działkę, dom czy mieszkanie, musimy się przygotować na to, iż prawdopodobnie zaistnieje potrzeba zawarcia nieco wcześniej umowy przedwstępnej z przyszłym kontrahentem. Większość transakcji na rynku nieruchomości jest bowiem finansowana w całości lub w części z kredytów hipotecznych, a te nie są udzielane od ręki. W przeciwieństwie jednak do definitywnej sprzedaży nieruchomości, umowa przedwstępna nie wymaga dla swej ważności zachowania formy aktu notarialnego.

Umowa przedwstępna bez udziału notariusza

Chcąc kupić lub sprzedać działkę, dom czy mieszkanie, musimy się przygotować na to, iż prawdopodobnie zaistnieje potrzeba zawarcia nieco wcześniej umowy przedwstępnej z przyszłym kontrahentem. Większość transakcji na rynku nieruchomości jest bowiem finansowana w całości lub w części z kredytów hipotecznych, a te nie są udzielane od ręki. W przeciwieństwie jednak do definitywnej sprzedaży nieruchomości, umowa przedwstępna nie wymaga dla swej ważności zachowania formy aktu notarialnego.

"GP": Jak uniknąć podatku przy sprzedaży nieruchomości

Podatnicy znaleźli nowy sposób na uniknięcie podatku dochodowego przy sprzedaży nieruchomości - informuje "Gazeta Prawa". Według dziennika, podatnicy coraz częściej podpisują umowę przedwstępną opiewającą na 100 procent wartości transakcji. Natomiast z podpisaniem aktu notarialnego czekają pięć lat.

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa sprzedaży nieruchomości polega na tym, że Sprzedający zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność nieruchomości i wydać mu ją, a Kupujący zobowiązuje się nieruchomość odebrać i zapłacić Sprzedawcy określoną cenę.Przeniesienie własności nieruchomości w drodze sprzedaży wymaga zachowania

Umowa przedwstępna zamiany nieruchomości

- aktu notarialnego. W związku z tym może być zawarta tylko w obecności i potwierdzona przez notariusza. Jednak umowa przedwstępna może być zawarta w formie aktu notarialnego, jak i w zwykłej formie pisemnej. Niesie to jednak za sobą określone konsekwencje.W przypadku kiedy nie dojdzie do skutku zawarcie

Nieruchomość z hipoteką - można kupować

Nieruchomość z hipoteką - można kupować

kredytem w obcej walucie. Kolejnym etapem kupna nieruchomości obciążonej hipoteką, jest zawarcie umowy przedwstępnej zakupu podpisanej w formie aktu notarialnego. Dopiero z takim dokumentem notarialnym oraz uprzednio uzyskanym zaświadczeniem z banku można udać się do własnego banku w celu podpisania umowy

Ile zapłacimy z tytułu sporządzenia aktu notarialnego

sprzedaży nieruchomości) podaną przez strony. Jeśli jednak akt notarialny dotyczy umowy zamiany (np. nieruchomości), wówczas tą wartością będzie najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy - czyli wartość cenniejszej nieruchomości. Z kolei przy umowie dzierżawy lub najmu wartością czynności notarialnej

Kupno mieszkania - najtaniej wcale nie oznacza najlepiej

Kupno mieszkania - najtaniej wcale nie oznacza najlepiej

zakupu nieruchomości?1. Umowa przedwstępna w formie aktu notarialnegoNa rynku wtórnym nie ma obowiązku zawierania umów przedwstępnych w formie notarialnej, a ryzyko związane z zawarciem umowy zwykłej nie jest wysokie. Moc umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości zależy jednak od jej treści i formy

Ile zapłacimy z tytułu sporządzenia aktu notarialnego

sprzedaży nieruchomości) podaną przez strony. Jeśli jednak akt notarialny dotyczy umowy zamiany (np. nieruchomości), wówczas tą wartością będzie najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy - czyli wartość cenniejszej nieruchomości. Z kolei przy umowie dzierżawy lub najmu wartością czynności notarialnej

Pełnomocnictwo do obrotu nieruchomościami - jak działa, jak je sporządzić?

własności nieruchomości musi zostać zawarte w formie aktu notraialnego, również pełnomocnictwo do sprzedaży lub kupna nieruchomości musi być udzielone w tej formie.Zawierający umowę sprzedaży nieruchomości pełnomocnik powinien legitymować się pełnomocnictwem notarialnym, jednakże jeśli nie będzie go miał

Zakup za gotówkę mieszkania obciążonego kredytem

Zakup za gotówkę mieszkania obciążonego kredytem

wydaje bank, zwykle ma to miejsce w ciągu 14 dni od całkowitej spłaty kredytu. W akcie notarialnym można ustalić, że koszty wykreślenia hipoteki leżą po stronie sprzedającego - tak właśnie polecam. Jednak samo wykreślenie hipoteki może zrobić wyłącznie właściciel nieruchomości (a więc - kupujący, bo

Zawiadomienie urzędu skarbowego o otrzymaniu darowizny

od osób najbliższych (m.in. wstępnych) nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, wtedy też darowizna między rodzicami i dzieckiem jest zwolniona z opodatkowania.W opisanym przypadku wszyscy ww. zostali współwłaścicielami mieszkania

Zanim wybierzesz pośrednika, spotkaj się i porozmawiaj

Zanim wybierzesz pośrednika, spotkaj się i porozmawiaj

nieruchomości, przy najprostszej transakcji jaką jest na przykład najem, czyli brak weryfikacji aktu notarialnego, może oznaczać wynajęcie mieszkania od oszusta, który pobierze kaucję i zniknie. Z kolei przy zakupie mieszkania tych aspektów jest znacznie więcej. Podstawą jest oczywiście weryfikacja aktu

Każdy deweloper będzie rzetelny - nie ma innego wyboru

Każdy deweloper będzie rzetelny - nie ma innego wyboru

osób kupujących mieszkania. Jej przepisy weszły w życie 29 kwietnia 2012 roku.Od tego dnia wszystkie umowy deweloperskie muszą być zawierane w formie aktu notarialnego, a klient jeszcze przed podpisaniem umowy może poprosić dewelopera o prospekt informacyjny. Zawiera ona dane na temat sytuacji

Kupno mieszkania, a wysokość podatku

% dla umowy sprzedaży: nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu

Jak kupić mieszkanie na rynku wtórnym?

Jak kupić mieszkanie na rynku wtórnym?

"akceptowalne" - poszukajmy innego. Zasada ograniczonego zaufania Znaleźliśmy dom lub mieszkanie. Jeśli właściciel może je opuścić w każdej chwili, a my już mamy pieniądze, nie pozostaje nam nic innego jak zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży w formie aktu notarialnego. Takie sytuacje

Kupno mieszkania obciążonego kredytem

poprosić zbywcę nieruchomości o przedstawienie podstawy jej nabycia, czyli dokumentu, który określa w jaki sposób sprzedający stał się właścicielem nieruchomości - zwykle jest to akt notarialny. - Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego, z którego szczegółowo

Mieszkania objęte rachunkiem powierniczym

inwestycji zaczętych po 29 kwietnia nie jest to możliwe. Wpłaty mają bowiem trafiać na rachunek powierniczy w banku. Ten będzie je wypłacać w miarę postępu robót (rachunek otwarty) albo dopiero po zawarciu aktu notarialnego przenoszącego własność mieszkania (rachunek zamknięty). W pierwszym przypadku bank

Kupujemy bezpieczniej, ale dłużej

nie zauważamy, by ustawa wpłynęła istotnie na poziom sprzedaży. Nasi klienci często są jedynie zdziwieni, że w związku z wymogami ustawy otrzymują od nas tak dużą ilość materiałów dotyczących inwestycji oraz że umowę podpisujemy w postaci aktu notarialnego, za który muszą w połowie zapłacić. Często

Zadatek w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Zadatek w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

jednocześnie datą wymagalności roszczenia (art. 455 § 1 k.c.) o zwrot zadatku" (II CRN 84/94). Na marginesie należy zwrócić uwagę na formę odstąpienia od umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości. Pomimo że zawierana jest w formie aktu notarialnego odstąpienie od umowy - poza wypadkami wyraźnie

Wzory umów

Najczęściej budowa wiąże się z wieloma transakcjami, podczas których należy spisać stosowne umowy lub akty notarialne. Jeśli więc chcemy kupić działkę lub nawet działkę z domem albo chcemy sprzedać mieszkanie, to trzeba spisać umowę przedwstępną kupna - sprzedaży nieruchomości, a następnie

Umowa przedwstępna przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym

, jakim powinien się legitymować sprzedający jest dokument nabycia przez niego zbywanego prawa do lokalu oraz drugi dokument potwierdzający, że prawo to przysługuje mu w chwili obecnej. Dokumenty nabycia mogą być różne, najczęściej spotykanym dokumentem jest akt notarialny obejmujący np. umowę sprzedaży

Pytania do trójmiejskich deweloperów: Czy ustawa zmieniła rynek?

Pytania do trójmiejskich deweloperów: Czy ustawa zmieniła rynek?

sprzedaży tylko na większe "zmęczenie" Kupujących taką ilością informacji jakie ustawodawca nałożył na dewelopera do przekazania Kupującemu. Dodatkowo trzeba wspomnieć, że Kupujący zdają się być wręcz zaskoczeni taką formą podpisywania umów (akty notarialne), która w efekcie końcowym podraża zakup

Jak bezpiecznie kupić/sprzedać mieszkanie

notarialnego. Wybór należy do stron transakcji. Etap drugi: umowa sprzedaży. Obowiązkowo w formie aktu notarialnego. Umowa przedwstępnaUmowa przedwstępna w formie aktu notarialnego jest rozwiązaniem droższym, niż umowa zwykła. Kupujący - bo to on z reguły pokrywa koszty transakcji - myśli sobie: "Zamiast

Czy w Poznaniu wraca popyt na "dziury w ziemi"?

. sprzedaży z Family House uważa, że klienci decydują się na zakup mieszkania na planach, bo przyciąga ich m.in. lokalizacja, na której im zależy, usytuowanie mieszkania w bloku oraz możliwość zmian w ustawieniu ścianek działowych, co w przypadku zakupu już istniejącej nieruchomości jest trudniejsze. - W

Sprzedajesz mieszkanie? A książeczka wojskowa jest?

wskazane - mówią eksperci.Oto lista koniecznych i wskazanych dokumentów:1. Umowy nabycia (akt notarialny umowy sprzedaży lub inny dokument może być również w formie aktu . Jeżeli weszliśmy w posiadanie lokalu w inny sposób niż umową sprzedaży , darowizny np. spadkobrania - postanowienie nabycia spadku

Condo System Dolcan już od 1,5 roku ułatwia zarabianie na nieruchomościach

bezpieczeństwo związane z posiadaniem materialnego dobra - mieszkania z aktem notarialnym. - Condo System Dolcan początkowo obejmował tylko Warszawę - inwestycje Skierniewicka City i Ogrody Ochota, ale jego sukces na stołecznym rynku skłonił nas do rozszerzenia oferty na Szczecin - Osiedle Arkadia. Od dnia

Ustawa deweloperska - nowa rzeczywistość dla kupujących

Umowa w formie aktu Wzrosną koszty podpisywania umów z deweloperem. Powód? - Umowa deweloperska będzie musiała być zawarta w formie aktu notarialnego. Dzięki tej formie klient będzie miał możliwość odstąpienia od umowy w sytuacji, kiedy deweloper nie dopełni ustawowych obowiązków

Deweloperzy wyprzedzili ustawę

wyłącznie w formie aktu notarialnego. Ustawa zapewnia także nowe zasady odstąpienia od umowy w tym prawo odstąpienia w razie niepodania lub nierzetelnego podania informacji zawartych w prospekcie informacyjnym. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego uchwalona we wrześniu

Kup mieszkanie na kredyt - przyjdź na Targi Nowy DOM Nowe MIESZKANIE

na usługę negocjacji ceny mieszkania czy domu, dodatkowo - kupon promocyjny ważny 7 dni po tragach uprawniający do bezpłatnego sprawdzenia umowy rezerwacyjnej i umowy w formie aktu notarialnego z deweloperem pod względem zapisów dotyczących: obliczania powierzchni nieruchomości, odbioru technicznego

Sprzedaż mieszkania a podatek dochodowy

sprzedawanego mieszkania. Dochodem jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie zbycia, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Do kosztów odpłatnego zbycia zalicza się m.in.: taksę notarialną, opłatę skarbową, opłatę sądową, koszty pośrednika obrotu nieruchomościami. Od kwoty otrzymanej ze sprzedaży

Kiedy deweloperowi powinie się noga. Albo obie

- Od dłuższego czasu natrafiam w mediach na artykuły wykazujące wyższość umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego od umowy w formie pisemnej. I słusznie! Taka umowa ma bowiem szereg zalet - mówi ekspert fundacji Konrad Płochocki. - Jednak ogarnia mnie przerażenie, gdy odczytuję drugie

Jakie zmiany wprowadzi ustawa deweloperska?

tylko na realizacje inwestycji, od teraz wszyscy deweloperzy będą do tego zobligowani - dodaje.Umowy w formie aktu notarialnego Kolejną zmianą jest wymóg zawarcia umowy przedwstępnej z nabywcą w formie aktu notarialnego. Ustawa deweloperska proponuje uregulowanie treści umowy, określając prawa i

O co chodzi z ustawą deweloperską?

. Jeżeli nie zawiera ona określonych elementów, wówczas nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od jej zawarcia. Umowa deweloperska, w myśl ustawodawcy ma być zawarta w formie aktu notarialnego. Ma to istotne znaczenie, ponieważ ta forma zawarcia umowy pozwala na wpisanie

Ile naprawdę kosztuje kupno nieruchomości...?

prowizji.Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) - stawka tego podatku wynosi 2 proc. wartości z aktu notarialnego i jest nienegocjowalna. Pobiera ją od razu notariusz, który później przekazuje ją do urzędu skarbowego. Taksa notarialna - wynagrodzenie notariusza za sporządzenie umowy kupna - sprzedaży

Ile naprawdę kosztuje kupno nieruchomości...?

prowizji.Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) - stawka tego podatku wynosi 2 proc. wartości z aktu notarialnego i jest nienegocjowalna. Pobiera ją od razu notariusz, który później przekazuje ją do urzędu skarbowego. Taksa notarialna - wynagrodzenie notariusza za sporządzenie umowy kupna - sprzedaży

Rodzina na swoim tylko z notariuszem?

problemu, gdyby deweloperzy i ich klienci zawierali od razu umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego z wpisem roszczenia do księgi wieczystej nieruchomości. Okazało się jednak, że wiele wniosków kredytowych było składanych w oparciu o tzw. umowy rezerwacyjne (czyli bez notariusza). Polski Związek Firm

Wszystko o ustawie deweloperskiej

przyszłego roku, kiedy na rynku pojawią się nowe projekty.Umowa w formie aktu To jedna z najważniejszych zmian jakie uregulowała ustawa. Chodzi o wymóg zawierania umów w formie aktu notarialnego. Roszczenia wynikające z tej umowy są wpisane do księgi wieczystej nieruchomości. Połowę kosztów notarialnych i

Pierwsze w Warszawie mieszkania w Condo Systemie

OchotaWedług części klientów przewagą condo są niższe koszty najmu, za standard porównywalny z hotelowym. Klient decydując się na zakup lokalu w inwestycji Dolcan otrzymuje pełnowartościowe mieszkanie - nieruchomość z aktem notarialnym i udziałem w gruncie. Dzięki temu, lokal może być w przyszłości

Współpraca z pośrednikiem w pięciu krokach

jeśli w umowie zapisano, że wynagrodzenie dla pośrednika podzielone jest na dwie raty (pierwsza płatna po podpisaniu umowy przedwstępnej, druga po akcie notarialnym), to pierwsza z nich traktowana jest jak zaliczka. Jeśli do zawarcia transakcji nie dojdzie, klient powinien ją odzyskać. Krok 5

Czy warto kupić mieszkanie z parkingiem?

najsłabszym ogniwem. Jeżeli wspólnota ma notarialny akt własności na teren wokół budynku i teren ów jest ogrodzony a miejsca parkingowe oznakowane (najczęściej namalowanymi "kopertami" z oznaczeniem numerów rejestracyjnych pojazdów właścicieli lub blokowane mocowanymi w asfalcie klamrami metalowymi

Ustawa deweloperska: firmy mogą się obawiać, klienci zacierać ręce

obowiązków dla dewelopera. Wśród jej zapisów pojawiają się nowe kategorie takie jak prospekt informacyjny, rachunek powierniczy, zgromadzenie nabywców. Ustawa wymaga zawierania umów, w tym także tych przedwstępnych, w formie aktów notarialnych i precyzuje jej niektóre, od teraz obowiązkowe zapisy

Transakcja sprzedaży mieszkania przy ul. Pandy

przebiegła bardzo sprawnie. Od oglądania do aktu notarialnego upłynęło zaledwie około 10 dni. Płatność gotówką, bez umowy przedwstępnej. Bardzo sympatyczni klienci. Mieszkanie kupiła osoba z tego samego osiedla. Agent:Piotr KordziDział Nieruchomości Mieszkaniowych Dyrektor Oddziału - nr licencji 1822Zobacz

Nowy francuski deweloper wkroczył do Polski

wpłacenia kaucji w wysokości na ogół 5 proc. ceny mieszkania (rezygnacja grozi utratą tych pieniędzy). Rozpoczęcie budowy jest już zaś równoznaczne z zawarciem umów sprzedaży. To oznacza, że klienci dewelopera stają się współwłaścicielami gruntu, na którym powstaje budynek. Jeśli ktoś chce się wycofać z

Targi Nowy DOM Nowe MIESZKANIE w Warszawie już 2 i 3 marca

rezerwacyjnej i umowy w formie aktu notarialnego z deweloperem pod względem zapisów dotyczących: obliczania powierzchni nieruchomości, odbioru technicznego lokalu, kar umownych, gwarancji oraz terminów płatności. Interesują Cię nieruchomości z rynku pierwotnego? Zobacz oferty na Domiporta.pl Chcesz kupić

Nowa ustawa nie ochroni klientów deweloperów?

lodzie. Dyrektor generalny PZFD Jacek Bielecki przekonuje, że nie da się budować mieszkań z aptekarską dokładnością. Proponuje więc wpisanie do ustawy jakiejś "tolerancji w powierzchni mieszkań". Związek krytykuje też zapis, że umowy przedwstępne muszą być zawierane w formie aktu notarialnego

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

- wpłaty na poczet ceny, bez wątpienia mogą prowadzić do nabycia własności lokalu, ale nie są z nim równoznaczne. Sąd potwierdził zatem, że: "Przeniesienie własności lokalu mieszkalnego wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Natomiast uzyskanie ekspektatywy odrębnej własności lokalu nie

Targi Nowy DOM Nowe Mieszkanie na Stadionie Narodowym już 6 i 7 kwietnia

budowy, kontakt do biura sprzedaży i wizualizację budynku. A także m.in.: kupon promocyjny do wykorzystania do 5 dni po targach, uprawniający do bezpłatnego sprawdzenia umowy rezerwacyjnej i umowy w formie aktu notarialnego z deweloperem pod względem zapisów dotyczących: obliczania powierzchni

Najem a dobrowolne poddanie się egzekucji

wyłącznie poprzez złożenie stosownego oświadczenia przed notariuszem, który sporządzi z czynności akt notarialny. Wyłącznie taki dokument, po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności, pozwala na bezpośrednie skierowanie sprawy do komornika, w razie zadłużenia najemcy.Warto podkreślić, iż podstawą

Leopard - jeszcze nie wszystko stracone

- wpis w księdze wieczystej nieruchomości (roszczenie z takiej księgi wypłaca się z ceny sprzedaży danej nieruchomości, a nie tylko z masy upadłościowej). Klienci Leoparda na szczęście mają akty notarialne, wpisali się też do ksiąg i na listę wierzycieli, którą sporządził syndyk po upadłości inwestora.Co

Klienci deweloperów rzadziej się na nich skarżą

specjalnym prospekcie informacyjnym. Większość tych danych musi się później znaleźć w umowie z deweloperem, która jest zawierana u notariusza. Roszczenia klienta są wpisane do księgi wieczystej nieruchomości, dzięki czemu ma on o wiele większą pewność, że mieszkanie będzie jego. W umowie powinien być także

Własność mieszkania po zawarciu związku małżeńskiego i rozwodzie

właścicielem ułamkowej jego części, która będzie wynikała z aktu notarialnego (np. 1/2). Zawarcie małżeństwa nie zmienia tego stanu, bowiem współmałżonkowie w dalszym ciągu pozostają współwłaścicielami ułamkowej części mieszkania. Stanu tego nie zmieniają również późniejsze nakłady ponoszone z majątku

Jak dobrze kupić ładny dom

, kredytu czy ewentualnej sprzedaży mieszkania lub innych dóbr - możesz przeznaczyć na zakup domu. Weź też pod uwagę to, że z umową kupna-sprzedaży nieruchomości wiążą się dodatkowe opłaty: podatek od czynności cywilnoprawnych, taksa notarialna (do której notariusz doliczy podatek VAT w wysokości 22%) i

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie

i ostrożności. Umowa przedwstępna bezpieczniejsza z notariuszemPierwszym krokiem do zakupu mieszkania jest podpisanie umowy przedwstępnej. Najczęściej jest to zwykła pisemna umowa cywilno-prawna. Warto jednak, z kilku powodów, zawrzeć ją w formie aktu notarialnego:> Przede wszystkim gwarantuje to

Zasiedzenie - co to jest i w jakich okolicznościach do niego dochodzi

, zostawił gospodarstwo, na którym gospodarzyło jedno z dzieci. Pozostałe rozjechały się po świecie, nie upominały się o ojcowiznę i ten, który został i zagospodarował ziemię może po latach wystąpić o zasiedzenie. Są też inne przypadki np. zawieranie umów sprzedaży nieruchomości na kartce papieru bez udziału

Ogródek z prawem (nie) pisanym

Wbrew nadchodzącej zimie marzysz o zielonym krzewie pod balkonem. Czy masz prawo do samodzielnego sadzenia rośliny lub postawienia jej w donicy? - Gdy ktoś kupuje mieszkanie od dewelopera, to już w akcie notarialnym sprzedaży pierwszego mieszkania (niezależnie od tego czy będzie ono miało ogródek

Jak bezpiecznie kupić własne M

sprzedaży (wymagana forma aktu notarialnego). Jeśli kupujesz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, żądaj:- odpisu z księgi wieczystej (jeżeli lokal taką posiada),- przydziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub umowy ze spółdzielnią,- jeśli lokal pochodzi ze spadku - postanowienia o

Jak bezpiecznie kupić własne M

sprzedaży (wymagana forma aktu notarialnego). Jeśli kupujesz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, żądaj:- odpisu z księgi wieczystej (jeżeli lokal taką posiada),- przydziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub umowy ze spółdzielnią,- jeśli lokal pochodzi ze spadku - postanowienia o

Planujesz zakup mieszkania? Zanim się zdecydujesz prześwietl dewelopera

się w sprzedaży. Z drugiej strony ustawa deweloperska zawiera także inne rozwiązania, które znacznie zmniejszają twoje ryzyko. Umowa tylko u notariusza Absolutnie kluczowy jest ustawowy wymóg zawierania umów w formie aktu notarialnego. Twoje roszczenia wynikające z tej umowy będą wpisane do księgi

Ratusz chce odebrać działkę wartą miliard złotych

nieruchomości. W jego ocenie inne miasta niechętnie wchodzą w tego typu spory, głównie ze względu na wartość gruntów, które mogłyby odzyskać. - Poza Warszawą za sukces uważana jest sprzedaż nieruchomości za 15 mln zł, gdy u nas transakcje sięgają 600 mln zł. Unieważnienie aktu notarialnego i wystawienie takiej

Deweloper przyjmuje zapłatę w barterze

tylko z usług ekspertów, z którymi umowę zawarł Budimex). Gdy już znana jest jego wartość, klient dopłaca kwotę brakującą do wartości nowego mieszkania i podpisuje akt notarialny kupna nowego mieszkania. - Później są dwie możliwości. Klient może z marszu się przeprowadzić do nowego mieszkania, klucze do

Jak się przygotować do sprzedaży mieszkania?

notarialny. Prawo to powinno być też wpisane do księgi wieczystej nieruchomości. W przypadku mieszkań spółdzielczych własnościowych dokumentem potwierdzającym prawo do lokalu może być przydział spółdzielczy. W przypadku lokali spółdzielczych potrzebne jest zaświadczenie o gotowości lokalu do sprzedaży

Wykup tanio mieszkanie komunalne

nabycia mieszkania, które nas interesuje, będą mieli byli właściciele nieruchomości lub ich spadkobiercy. Ale do tego dochodzi niezwykle rzadko, bo przed sprzedażą urzędnicy muszą dokładnie sprawdzić stan prawny budynków. - Etap czwarty. Musimy podpisać umowę notarialną z urzędem i dokonać wpisu do

Ustawa deweloperska jest korzystna, ale niedopracowana

traktowaniem Klientów, dotrzymywaniem terminów, podpisywaniem umów w formie aktu notarialnego etc., dlatego dodatkowe obostrzenia w postaci ustawy z naszego akurat punktu widzenia nie były konieczne.Rafał Zdebski, Inpro: Ustawa uporządkowała rynek i zasady sprzedaży mieszkań, wprowadzono nowe standardy, które

Ustawa deweloperska - nie taki diabeł straszny?

. Kolejną zmianą wprowadzaną przez Ustawę jest wymóg zawarcia umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego. Dodatkowo Ustawa proponuje również uregulowanie treści umowy deweloperskiej, określając prawa i obowiązki obydwu stron transakcji. Przyjęte przepisy można uznać za kompromis pomiędzy postulatami

Deweloper bankrutuje, ale klient jest bezpieczny

będziemy mogli ocenić zalety i wady inwestycji, bo firma poda określone informacje o niej i o sobie w specjalnym prospekcie informacyjnym. Ponadto dojdzie obowiązek zawierania umów deweloperskich w formie aktu notarialnego i wpisywanie roszczeń nabywców wynikających z tej umowy do księgi wieczystej

Bezpieczeństwo klienta czy dewelopera - co ryzykujesz wykładając pieniądze na przyszłe mieszkanie?

deweloperskich w formie aktu notarialnego i wpisywanie roszczeń nabywców wynikających z tej umowy do księgi wieczystej nieruchomości. Ponadto w przypadku bankructwa dewelopera pieniądze klientów na rachunku powierniczym wraz z budową byłyby wyłączone z masy upadłościowej. Syndyk na żądanie tych osób musiałby

Wykup mieszkanie zakładowe na własność

podpisania aktu notarialnego - trwa bowiem kilka miesięcy i trzeba ją zakończyć przed dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów. Sprawdź jak zmieniają się ceny nieruchomości »

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie

warunki dewelopera są z mocy ustawy nieważne, np. wysokość odsetek zastrzeżonych na rzecz dewelopera nie może przewyższać kar umownych zastrzeżonych na rzecz nabywcy. U notariusza bezpieczniej Absolutnie kluczowy jest ustawowy wymóg zawierania umów w formie aktu notarialnego. Twoje roszczenia wynikające z

Certyfikaty energetyczne, ale niestosowane

wprowadzane do obrotu mieszkanie, w przypadku rynku wtórnego nikt nie zawraca sobie tym głowy. Od początku 2013 roku miał wejść w życie przepis, w myśl którego dokument ten miałby być dołączany do umowy najmu, do aktu notarialnego lub do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Miał, ale nie wejdzie. Ustawa, w

Czas na budownictwo energooszczędne

sami oferowali programy poprawiające warunki finansowania nieruchomości. W ostatnich tygodniach to właśnie "Rodzina na swoim" nadała dynamikę sprzedaży. Mogliśmy zaobserwować dużą mobilizację nabywców chcących skorzystać z dopłat rządowych tuż przed ostateczną likwidacją programu. Jaki wpływ

Były rządowy ośrodek Cyranka k. Olsztynka ma nowego właściciela

W środę w starostwie odbył się przetarg, do którego stanęło trzech oferentów. Ośrodek kupiła ostatecznie firma Zespoły Inwestycyjne Projektowo-Wdrożeniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.Jeszcze w tym roku podpisany zostanie akt notarialny z właścicielem. Zgodnie z umową, jaką powiat zawarł z

Mieszkanie w Rozliczeniu

przeze mnie mieszkanie będzie w stanie deweloperskim? KO - Jest taka możliwość, mamy też w ofercie mieszkania z rynku pierwotnego. Będzie to więc również forma zamiany, z tym ,że umowa z deweloperem wymaga odpowiednich zapisów w akcie notarialnym. Przeprowadziliśmy sporo takich transakcji

Mieszkanie w Rozliczeniu

przeze mnie mieszkanie będzie w stanie deweloperskim? KO - Jest taka możliwość, mamy też w ofercie mieszkania z rynku pierwotnego. Będzie to więc również forma zamiany, z tym ,że umowa z deweloperem wymaga odpowiednich zapisów w akcie notarialnym. Przeprowadziliśmy sporo takich transakcji

Jak podnieść się z upadku dewelopera?

zabezpiecza naszych interesów na wypadek upadłości dewelopera. Przed takimi skutkami chroni zawarcie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego, co pozwoli żądać zawarcia umowy przyrzeczonej, tj. dokonania sprzedaży lokalu na warunkach określonych w umowie przedwstępnej lub starać się o odzyskanie

O czym pamiętać przy wyborze pośrednika w obrocie nieruchomościami

opłatę na dwie części - pierwszą sprzedający nieruchomość płaci po podpisaniu umowy przedwstępnej, drugą - po zawarciu aktu notarialnego. Tą pierwszą ratę należy traktować jako zaliczkę, którą pośrednik musi zwrócić, jeżeli strony ostatecznie nie sfinalizują transakcji.Niezależnie od tego, jak bardzo

Zmiany w podatkach od darowizny i sprzedaży mieszkań

stycznia 2007. Czyli jeśli ktoś chce sprzedać mieszkanie kupione przed tym terminem, obowiązują go stare zasady - 10 proc. zryczałtowany podatek dochodowy.Podatek płaci się od kwoty wpisanej w akcie notarialnym umowy kupna-sprzedaży pomniejszonej o koszty sprzedaży (opłaty notarialne, sądowe, koszty wyceny

Pamiętaj o podatkach

mieszkanie we wrześniu 2005 r., pięć lat liczyć się będzie dopiero od 31 grudnia 2005 r. Podatek płaci się od kwoty wpisanej w akcie notarialnym umowy kupna-sprzedaży pomniejszonej o koszty sprzedaży (opłaty notarialne, sądowe, koszty wyceny biegłych). Trzeba go uiścić w terminie 14 dni od podpisania umowy

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania

: 6a) akt notarialny własności lokalu,b) wypis z księgi wieczystej lokalu. § 3 1. Sprzedający i kupujący zobowiązują się zawrzeć umowę sprzedaży (przyrzeczona umowa sprzedaży), mocą której............................................................. sprzeda wolne od wad, opisane w

Pół bliźniaka poproszę

sprawnej i szybkiej transakcji. Warto też sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na koniec nie zapominajmy o formie aktu notarialnego przy umowie przedwstępnej (o ile zamierzamy ją zawierać przed transakcją docelową) - mówi Karolina Słowińska, prawnik Metrohouse & Partnerzy. Pod

Mieszkanie dla studenta

Metrohouse & Partnerzy radzą, by przy podpisywaniu umowy najmu koniecznie żądać od osoby podającej się za właściciela mieszkania dokumentów świadczących o jego prawie do lokalu. Najczęściej będzie to akt notarialny (umowa sprzedaży nieruchomości) oraz odpis z księgi wieczystej, gdzie można skonfrontować dane

Podpisanie aktu notarialnego

Akt notarialny - wzórOpłaty notarialne - cennik i kalkulatorUmowa przedwstępna - wzór umowy z komentarzemFinansowanie kupna mieszkania - informatorWbrew pozorom to nie jest tylko czysta formalność i trzeba tu zachować sporą ostrożność, aby nie kupić np. zadłużonego mieszkania z lokatorem bądź przez

"GP": Można sprzedać mieszkanie, nie tracąc bonifikaty

wiadomo, czy zwolnienie z obowiązku zwrotu bonifikaty dotyczy tylko przypadków sprzedaży mieszkań nabytych od gminy po dacie wprowadzenia przepisów, czy również odnoszą się do lokali wykupionych wcześniej.Urzędnicy twierdzą, że nowe regulacje nie mogą odnosić się do aktów notarialnych podpisanych przed 22

Mieszkania przestały tanieć, ceny znów idą w górę

czasie.Rachunek powierniczy, ochrona, za którą zapłacimy Ponad rok temu weszła w życie nowa Ustawa o ochronie praw nabywców mieszkań deweloperskich, czyli tzw. ustawa deweloperska. Projekt ten wprowadził wiele zmian, przede wszystkim wymóg zawierania umów przedwstępnych w formie aktu notarialnego, dodatkowo

Polacy kupują coraz więcej mieszkań w Hiszpanii

raz drugi pojechałem do Hiszpanii, już załatwić formalności w banku i podpisać akt notarialny w obecności tłumacza. Obsługa była naprawdę kompleksowa - mówi. Teraz pan Andrzej ma swoje 58 m kw. dziesięć minut od plaży.Skąd ten boom na Hiszpanię?Powodów jest kilka. Po kryzysie wiele nieruchomości

Akt notarialny - wzór

oświadczeniami stawiających. UMOWA SPRZEDAŻY ORAZ OŚWIADCZENIE O USTANOWIENIU HIPOTEKI § 1 1. Sprzedający oświadcza, iż jest właścicielem nieruchomości lokalowej - mieszkania położonego w ....................................................... przy ul

Ekspert: ustawa deweloperska do poprawki

niejasnych, wiele zaś w mojej ocenie niepotrzebnych.Przede wszystkim ustawa wprowadziła znaczny formalizm, który wymusza zachowania szeregu warunków przez obie strony aby w ogóle mogły zawrzeć umowę. Konieczna jest wizyta u notariusza - umowa ma być zawarta w formie aktu notarialnego - co i utrudnia zawarcie

Sprzedaż mieszkania z hipoteką

właśnie w akcie notarialnym kupna/sprzedaży nieruchomości (w tej formie musi być bowiem zawarta każda taka umowa) należy zawrzeć informację, że część pieniędzy od kupującego trafi bezpośrednio do banku - na poczet spłaty kredytu. I dopiero różnica między ceną sprzedaży a zadłużeniem w dniu transakcji

Kredyt hipoteczny - za co płacisz?

zostaną przelane na konto. Mowa np. o wycenie nieruchomości (kilkaset złotych), taksie notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego ustanowienia hipoteki (nawet kilka tysięcy), opłacie za wpis do księgi wieczystej (kilkaset złotych) czy podatku od czynności cywilnoprawnych (2 proc. kwoty transakcji), gdy

Analitycy: upadek dewelopera nie zwalnia ze spłaty kredytu

umowa cywilno-prawna nie zabezpiecza interesów klientów na wypadek upadłości dewelopera. Radzą zawierać przedwstępne umowy w formie aktu notarialnego, co "daje gwarancję, że nie stracimy pieniędzy czy mieszkania". "Najlepszym rozwiązaniem jednak jest wybieranie inwestycji już zakończonych

Zanim kupisz mieszkanie na rynku wtórnym, sprawdź je dokładnie

mieszkanie podaje się za właściciela, sprawdźmy, czy na pewno nim jest. Nie chcemy paść przecież ofiarą oszusta, który twierdzi, że mieszkanie jest jego własnością, a w rzeczywistości tylko je wynajmuje. Po pierwsze poprośmy o dokumenty świadczące o własności, czyli akt notarialny nabycia nieruchomości. Tam

Upadłość deweloperska

dokładniejsze standardy prawne umów z deweloperami. Tak by obowiązkiem było zawieranie umów deweloperskich najlepiej w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym z jednoczesną zgodą dewelopera na wpis takiego roszczenia do księgi wieczystej. Roszczenie ujawnione w

Mieszkania na wynajem czekają na studentów

sposób można jednak uniknąć takiej sytuacji. W Metrohouse & Partnerzy radzą, by przy podpisywaniu umowy najmu koniecznie żądać od osoby podającej się za właściciela mieszkania dokumentów świadczących o jego prawie do lokalu. Najczęściej będzie to akt notarialny (umowa sprzedaży nieruchomości) oraz odpis

Zamiana mieszkania - sposób na podreperowanie budżetu?

zamiany jest dokument, że w lokalu nikt nie jest zameldowany.Ile kosztuje taka zamiana?Umowa zamiany jest zawierana w formie aktu notarialnego. Opłatę z tego tytułu liczoną od wartości większego, a więc z reguły droższego mieszkania płaci zwykle ten, kto je przejmuje. Kontrahenci mogą się też umówić, że

Rynek pierwotny nabiera rozpędu

bezpieczeństwo transakcji, poprzez umowę w formie aktu notarialnego czy przekazanie przez dewelopera wpłaconych środków na rachunek powierniczy.Oprócz możliwości wyboru rynku pierwotnego lub wtórnego, podstawowym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę podczas planowania inwestycji, jest jej finansowanie. Nie

Nieruchomości - prowizja bez gwarancji

, że doszło do zawarcia transakcji między klientami biura - będzie nim np. kopia aktu notarialnego czy też umowy najmu. Zdarza się, że pośrednicy ustalają płatność prowizji określając, iż jej połowa należna jest przy podpisaniu umowy przedwstępnej, a resztę wyliczonej kwoty klient powinien uiścić po

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania

oświadcza, że: - nieruchomość widział i że nie wnosi zastrzeżeń co do jej stanu technicznego, wyglądu i lokalizacji, - zna treść dokumentów będących podstawą zawarcia niniejszej umowy, - posiada środki na zakup prawa do lokalu. Przy umowie okazane zostały: a) akt notarialny własności lokalu, b) wypis z

Mieszkaniowy dylemat: z pośrednikiem czy bez?

też zwracałam się do pośrednika, który świadczył kompleksową usługę. U nas władztwo pośrednika kończy się w momencie podpisania aktu sprzedaży mieszkania czy też umowy najmu. I jeszcze jedno: tam o wiele łatwiej jest ustalić cenę nieruchomości, czy też cenę najmu, gdyż są to ogólnodostępne informacje

Mieszkaniowy dylemat: z pośrednikiem czy bez?

też zwracałam się do pośrednika, który świadczył kompleksową usługę. U nas władztwo pośrednika kończy się w momencie podpisania aktu sprzedaży mieszkania czy też umowy najmu. I jeszcze jedno: tam o wiele łatwiej jest ustalić cenę nieruchomości, czy też cenę najmu, gdyż są to ogólnodostępne informacje

Dom po rozwodzie - podział majątku

się w formie umowy, przy czym jeśli w skład podziału wchodzi nieruchomość, wymagana jest forma aktu notarialnego (koszt należnej taksy notarialnej zależy od ogólnej wartości majątku podlegającego podziałowi). Umowa wyszczególnia posiadane przedmioty (w tym nieruchomości), określa ich wartość i

Akt notarialny

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością]] (strona 1 i 7) zawarty w roku 1923 w formie aktu notarialnego Akt notarialny – szczególna forma dokumentu urzędowego potwierdzającego dokonanie określonej czynności prawnej. Akt notarialny zostaje sporządzony jeżeli wymagają tego przepisy prawa

Wartość nieruchomości

się wartość rynkową, wartość odtworzeniową, wartość katastralną, wartość bankowo-hipoteczną, wartość godziwą, wartość indywidualną, wartość ubezpieczeniową oraz wartość dla wymuszonej sprzedaży nieruchomości. Ponadto w Międzynarodowych Standardach Wyceny definiuje się również wartości takie jak: wartość

Wartość rynkowa nieruchomości

Wartość rynkowa nieruchomości – oznacza szacunkową kwotę, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie

Rynek pierwotny nieruchomości

Rynek pierwotny nieruchomości – ogół warunków, w których odbywa się transfer praw do nowych nieruchomości oraz są zawierane umowy, które stwarzają wzajemne prawa i obowiązki, połączone z władaniem nieruchomościami. Przedmiotem obrotu na rynku pierwotnym są nowe nieruchomości oferowane

Dług gruntowy (prawo niemieckie)

towarzyszy zgoda właściciela na poddanie się egzekucji z nieruchomości. Podobnie jak w prawie polskim, akt notarialny zawierający oświadczenie właściciela stanowi tytuł egzekucyjny pozwalający na skierowanie egzekucji do nieruchomości bez potrzeby uzyskiwania wyroku sądowego. Oświadczenie to podlega

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.