akt notarialny umowy sprzedaży nieruchomości

Tomasz Konieczny, Gazeta Podatkowa Nr 443 z dnia 2008-04-07

Umowa przedwstępna bez udziału notariusza

Umowa przedwstępna bez udziału notariusza

Chcąc kupić lub sprzedać działkę, dom czy mieszkanie, musimy się przygotować na to, iż prawdopodobnie zaistnieje potrzeba zawarcia nieco wcześniej umowy przedwstępnej z przyszłym kontrahentem. Większość transakcji na rynku nieruchomości jest bowiem finansowana w całości lub w części z kredytów hipotecznych, a te nie są udzielane od ręki. W przeciwieństwie jednak do definitywnej sprzedaży nieruchomości, umowa przedwstępna nie wymaga dla swej ważności zachowania formy aktu notarialnego.

Umowa przedwstępna bez udziału notariusza

Chcąc kupić lub sprzedać działkę, dom czy mieszkanie, musimy się przygotować na to, iż prawdopodobnie zaistnieje potrzeba zawarcia nieco wcześniej umowy przedwstępnej z przyszłym kontrahentem. Większość transakcji na rynku nieruchomości jest bowiem finansowana w całości lub w części z kredytów hipotecznych, a te nie są udzielane od ręki. W przeciwieństwie jednak do definitywnej sprzedaży nieruchomości, umowa przedwstępna nie wymaga dla swej ważności zachowania formy aktu notarialnego.

Wspólny Cel - Bezpieczeństwo Transakcji

Rozmowa z notariuszem Iloną Sądel-Bendkowską, rzecznikiem prasowym Izby Notarialnej w Warszawie; Piotrem Jaskulskim, prezesem Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (WSPON) i Filipem Wierzchowskim, pełnomocnikiem ds. szkoleń w WSPON.

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa sprzedaży nieruchomości polega na tym, że Sprzedający zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność nieruchomości i wydać mu ją, a Kupujący zobowiązuje się nieruchomość odebrać i zapłacić Sprzedawcy określoną cenę. Przeniesienie własności nieruchomości w drodze sprzedaży wymaga zachowania

Umowa przedwstępna zamiany nieruchomości

- aktu notarialnego. W związku z tym może być zawarta tylko w obecności i potwierdzona przez notariusza. Jednak umowa przedwstępna może być zawarta w formie aktu notarialnego, jak i w zwykłej formie pisemnej. Niesie to jednak za sobą określone konsekwencje. W przypadku kiedy nie dojdzie do skutku

Ile zapłacimy z tytułu sporządzenia aktu notarialnego

(np. umowy sprzedaży nieruchomości) podaną przez strony. Jeśli jednak akt notarialny dotyczy umowy zamiany (np. nieruchomości), wówczas tą wartością będzie najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy - czyli wartość cenniejszej nieruchomości. Z kolei przy umowie dzierżawy lub najmu wartością

Ile zapłacimy z tytułu sporządzenia aktu notarialnego

(np. umowy sprzedaży nieruchomości) podaną przez strony. Jeśli jednak akt notarialny dotyczy umowy zamiany (np. nieruchomości), wówczas tą wartością będzie najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy - czyli wartość cenniejszej nieruchomości. Z kolei przy umowie dzierżawy lub najmu wartością

Kupno mieszkania - najtaniej wcale nie oznacza najlepiej

zakupu nieruchomości? 1. Umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego Na rynku wtórnym nie ma obowiązku zawierania umów przedwstępnych w formie notarialnej, a ryzyko związane z zawarciem umowy zwykłej nie jest wysokie. Moc umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości zależy jednak od jej treści i formy

Zmiany w użytkowaniu wieczystym jeszcze nie teraz

Zmiany w użytkowaniu wieczystym jeszcze nie teraz

Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym. Do powstania prawa wieczystego dotyczącego nieruchomości gruntowej niezbędne jest podpisanie aktu notarialnego i wpis do księgi wieczystej

Nieruchomość z hipoteką - można kupować

Nieruchomość z hipoteką - można kupować

kredytem w obcej walucie. Kolejnym etapem kupna nieruchomości obciążonej hipoteką, jest zawarcie umowy przedwstępnej zakupu podpisanej w formie aktu notarialnego. Dopiero z takim dokumentem notarialnym oraz uprzednio uzyskanym zaświadczeniem z banku można udać się do własnego banku w celu podpisania umowy

Pełnomocnictwo do obrotu nieruchomościami - jak działa, jak je sporządzić?

. Ponieważ przeniesienie własności nieruchomości musi zostać zawarte w formie aktu notraialnego, również pełnomocnictwo do sprzedaży lub kupna nieruchomości musi być udzielone w tej formie. Zawierający umowę sprzedaży nieruchomości pełnomocnik powinien legitymować się pełnomocnictwem notarialnym, jednakże

Wzory umów

Najczęściej budowa wiąże się z wieloma transakcjami, podczas których należy spisać stosowne umowy lub akty notarialne. Jeśli więc chcemy kupić działkę lub nawet działkę z domem albo chcemy sprzedać mieszkanie, to trzeba spisać umowę przedwstępną kupna - sprzedaży nieruchomości, a następnie

Zakup domu w celach inwestycyjnych

Zakup domu w celach inwestycyjnych

wspólnej. Kolejne kroki to droga prawna. Zniesienie współwłasności, o które chodzi w tym przypadku może się dokonać poprzez wniesienie sprawy do sądu o zniesienie współwłasności, umowę notarialną, lub - jeśli jest jeden właściciel - poprzez jego jednostronną czynność - oświadczenie w formie aktu

Zawiadomienie urzędu skarbowego o otrzymaniu darowizny

darowizny od osób najbliższych (m.in. wstępnych) nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, wtedy też darowizna między rodzicami i dzieckiem jest zwolniona z opodatkowania. W opisanym przypadku wszyscy ww. zostali współwłaścicielami mieszkania

Zakup za gotówkę mieszkania obciążonego kredytem

Zakup za gotówkę mieszkania obciążonego kredytem

wydaje bank, zwykle ma to miejsce w ciągu 14 dni od całkowitej spłaty kredytu. W akcie notarialnym można ustalić, że koszty wykreślenia hipoteki leżą po stronie sprzedającego - tak właśnie polecam. Jednak samo wykreślenie hipoteki może zrobić wyłącznie właściciel nieruchomości (a więc - kupujący, bo

Jak kupić mieszkanie na rynku wtórnym?

"akceptowalne" - poszukajmy innego. Zasada ograniczonego zaufania Znaleźliśmy dom lub mieszkanie. Jeśli właściciel może je opuścić w każdej chwili, a my już mamy pieniądze, nie pozostaje nam nic innego jak zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży w formie aktu notarialnego. Takie sytuacje

Jak bezpiecznie kupić/sprzedać mieszkanie

notarialnego. Wybór należy do stron transakcji. Etap drugi: umowa sprzedaży. Obowiązkowo w formie aktu notarialnego. Umowa przedwstępna Umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego jest rozwiązaniem droższym, niż umowa zwykła. Kupujący - bo to on z reguły pokrywa koszty transakcji - myśli sobie: "

Kiedy deweloperowi powinie się noga. Albo obie

- Od dłuższego czasu natrafiam w mediach na artykuły wykazujące wyższość umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego od umowy w formie pisemnej. I słusznie! Taka umowa ma bowiem szereg zalet - mówi ekspert fundacji Konrad Płochocki. - Jednak ogarnia mnie przerażenie, gdy odczytuję drugie

Kupno mieszkania, a wysokość podatku

Kupno mieszkania, a wysokość podatku

% dla umowy sprzedaży: nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu

Zadatek w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Zadatek w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

jednocześnie datą wymagalności roszczenia (art. 455 § 1 k.c.) o zwrot zadatku" (II CRN 84/94). Na marginesie należy zwrócić uwagę na formę odstąpienia od umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości. Pomimo że zawierana jest w formie aktu notarialnego odstąpienie od umowy - poza wypadkami wyraźnie

Mieszkania objęte rachunkiem powierniczym

inwestycji zaczętych po 29 kwietnia nie jest to możliwe. Wpłaty mają bowiem trafiać na rachunek powierniczy w banku. Ten będzie je wypłacać w miarę postępu robót (rachunek otwarty) albo dopiero po zawarciu aktu notarialnego przenoszącego własność mieszkania (rachunek zamknięty). W pierwszym przypadku bank

Umowa przedwstępna przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym

akt notarialny obejmujący np. umowę sprzedaży czy darowizny, ale może to być także inny dokument, np. stwierdzający nabycie spadku, w przypadku zaś praw spółdzielczych może to być chociażby przydział ze spółdzielni. Oprócz dokumentu nabycia, który może pochodzić sprzed wielu lat, pamiętajmy o

Kupno mieszkania obciążonego kredytem

poprosić zbywcę nieruchomości o przedstawienie podstawy jej nabycia, czyli dokumentu, który określa w jaki sposób sprzedający stał się właścicielem nieruchomości - zwykle jest to akt notarialny. - Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego, z którego szczegółowo

Sprzedajesz mieszkanie? A książeczka wojskowa jest?

konieczne i wskazane - mówią eksperci. Oto lista koniecznych i wskazanych dokumentów: 1. Umowy nabycia (akt notarialny umowy sprzedaży lub inny dokument może być również w formie aktu . Jeżeli weszliśmy w posiadanie lokalu w inny sposób niż umową sprzedaży , darowizny np. spadkobrania - postanowienie

Kupujemy bezpieczniej, ale dłużej

nie zauważamy, by ustawa wpłynęła istotnie na poziom sprzedaży. Nasi klienci często są jedynie zdziwieni, że w związku z wymogami ustawy otrzymują od nas tak dużą ilość materiałów dotyczących inwestycji oraz że umowę podpisujemy w postaci aktu notarialnego, za który muszą w połowie zapłacić. Często

Zanim wybierzesz pośrednika, spotkaj się i porozmawiaj

nieruchomości, przy najprostszej transakcji jaką jest na przykład najem, czyli brak weryfikacji aktu notarialnego, może oznaczać wynajęcie mieszkania od oszusta, który pobierze kaucję i zniknie. Z kolei przy zakupie mieszkania tych aspektów jest znacznie więcej. Podstawą jest oczywiście weryfikacja aktu

Pytania do trójmiejskich deweloperów: Czy ustawa zmieniła rynek?

sprzedaży tylko na większe "zmęczenie" Kupujących taką ilością informacji jakie ustawodawca nałożył na dewelopera do przekazania Kupującemu. Dodatkowo trzeba wspomnieć, że Kupujący zdają się być wręcz zaskoczeni taką formą podpisywania umów (akty notarialne), która w efekcie końcowym podraża zakup

Ile naprawdę kosztuje kupno nieruchomości...?

. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) - stawka tego podatku wynosi 2 proc. wartości z aktu notarialnego i jest nienegocjowalna. Pobiera ją od razu notariusz, który później przekazuje ją do urzędu skarbowego. Taksa notarialna - wynagrodzenie notariusza za sporządzenie umowy kupna - sprzedaży

Ile naprawdę kosztuje kupno nieruchomości...?

. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) - stawka tego podatku wynosi 2 proc. wartości z aktu notarialnego i jest nienegocjowalna. Pobiera ją od razu notariusz, który później przekazuje ją do urzędu skarbowego. Taksa notarialna - wynagrodzenie notariusza za sporządzenie umowy kupna - sprzedaży

Ustawa deweloperska - nowa rzeczywistość dla kupujących

Umowa w formie aktu Wzrosną koszty podpisywania umów z deweloperem. Powód? - Umowa deweloperska będzie musiała być zawarta w formie aktu notarialnego. Dzięki tej formie klient będzie miał możliwość odstąpienia od umowy w sytuacji, kiedy deweloper nie dopełni ustawowych

Deweloperzy wyprzedzili ustawę

wyłącznie w formie aktu notarialnego. Ustawa zapewnia także nowe zasady odstąpienia od umowy w tym prawo odstąpienia w razie niepodania lub nierzetelnego podania informacji zawartych w prospekcie informacyjnym. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego uchwalona we

Sprzedaż mieszkania a podatek dochodowy

sprzedawanego mieszkania. Dochodem jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie zbycia, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Do kosztów odpłatnego zbycia zalicza się m.in.: taksę notarialną, opłatę skarbową, opłatę sądową, koszty pośrednika obrotu nieruchomościami. Od kwoty otrzymanej ze sprzedaży

Jakie zmiany wprowadzi ustawa deweloperska?

przeznaczane tylko na realizacje inwestycji, od teraz wszyscy deweloperzy będą do tego zobligowani - dodaje. Umowy w formie aktu notarialnego Kolejną zmianą jest wymóg zawarcia umowy przedwstępnej z nabywcą w formie aktu notarialnego. Ustawa deweloperska proponuje uregulowanie treści umowy, określając prawa i

Najem a dobrowolne poddanie się egzekucji

jest wyłącznie poprzez złożenie stosownego oświadczenia przed notariuszem, który sporządzi z czynności akt notarialny. Wyłącznie taki dokument, po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności, pozwala na bezpośrednie skierowanie sprawy do komornika, w razie zadłużenia najemcy. Warto podkreślić, iż

Transakcja sprzedaży mieszkania przy ul. Pandy

: Transakcja przebiegła bardzo sprawnie. Od oglądania do aktu notarialnego upłynęło zaledwie około 10 dni. Płatność gotówką, bez umowy przedwstępnej. Bardzo sympatyczni klienci. Mieszkanie kupiła osoba z tego samego osiedla. Agent: Piotr Kordzi Dział Nieruchomości Mieszkaniowych Dyrektor Oddziału - nr

O co chodzi z ustawą deweloperską?

. Jeżeli nie zawiera ona określonych elementów, wówczas nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od jej zawarcia. Umowa deweloperska, w myśl ustawodawcy ma być zawarta w formie aktu notarialnego. Ma to istotne znaczenie, ponieważ ta forma zawarcia umowy pozwala na wpisanie

Czy w Poznaniu wraca popyt na "dziury w ziemi"?

. sprzedaży z Family House uważa, że klienci decydują się na zakup mieszkania na planach, bo przyciąga ich m.in. lokalizacja, na której im zależy, usytuowanie mieszkania w bloku oraz możliwość zmian w ustawieniu ścianek działowych, co w przypadku zakupu już istniejącej nieruchomości jest trudniejsze. - W

Wszystko o ustawie deweloperskiej

połowie przyszłego roku, kiedy na rynku pojawią się nowe projekty. Umowa w formie aktu To jedna z najważniejszych zmian jakie uregulowała ustawa. Chodzi o wymóg zawierania umów w formie aktu notarialnego. Roszczenia wynikające z tej umowy są wpisane do księgi wieczystej nieruchomości. Połowę kosztów

Rodzina na swoim tylko z notariuszem?

problemu, gdyby deweloperzy i ich klienci zawierali od razu umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego z wpisem roszczenia do księgi wieczystej nieruchomości. Okazało się jednak, że wiele wniosków kredytowych było składanych w oparciu o tzw. umowy rezerwacyjne (czyli bez notariusza). Polski Związek Firm

Czy warto kupić mieszkanie z parkingiem?

najsłabszym ogniwem. Jeżeli wspólnota ma notarialny akt własności na teren wokół budynku i teren ów jest ogrodzony a miejsca parkingowe oznakowane (najczęściej namalowanymi "kopertami" z oznaczeniem numerów rejestracyjnych pojazdów właścicieli lub blokowane mocowanymi w asfalcie klamrami metalowymi

Leopard - jeszcze nie wszystko stracone

drugie - wpis w księdze wieczystej nieruchomości (roszczenie z takiej księgi wypłaca się z ceny sprzedaży danej nieruchomości, a nie tylko z masy upadłościowej). Klienci Leoparda na szczęście mają akty notarialne, wpisali się też do ksiąg i na listę wierzycieli, którą sporządził syndyk po upadłości

Współpraca z pośrednikiem w pięciu krokach

, że nawet jeśli w umowie zapisano, że wynagrodzenie dla pośrednika podzielone jest na dwie raty (pierwsza płatna po podpisaniu umowy przedwstępnej, druga po akcie notarialnym), to pierwsza z nich traktowana jest jak zaliczka. Jeśli do zawarcia transakcji nie dojdzie, klient powinien ją odzyskać. Krok

Pierwsze w Warszawie mieszkania w Condo Systemie

Ochota Według części klientów przewagą condo są niższe koszty najmu, za standard porównywalny z hotelowym. Klient decydując się na zakup lokalu w inwestycji Dolcan otrzymuje pełnowartościowe mieszkanie - nieruchomość z aktem notarialnym i udziałem w gruncie. Dzięki temu, lokal może być w przyszłości

Deweloper przyjmuje zapłatę w barterze

tylko z usług ekspertów, z którymi umowę zawarł Budimex). Gdy już znana jest jego wartość, klient dopłaca kwotę brakującą do wartości nowego mieszkania i podpisuje akt notarialny kupna nowego mieszkania. - Później są dwie możliwości. Klient może z marszu się przeprowadzić do nowego mieszkania, klucze do

Jak dobrze kupić ładny dom

, kredytu czy ewentualnej sprzedaży mieszkania lub innych dóbr - możesz przeznaczyć na zakup domu. Weź też pod uwagę to, że z umową kupna-sprzedaży nieruchomości wiążą się dodatkowe opłaty: podatek od czynności cywilnoprawnych, taksa notarialna (do której notariusz doliczy podatek VAT w wysokości 22%) i

Ustawa deweloperska: firmy mogą się obawiać, klienci zacierać ręce

obowiązków dla dewelopera. Wśród jej zapisów pojawiają się nowe kategorie takie jak prospekt informacyjny, rachunek powierniczy, zgromadzenie nabywców. Ustawa wymaga zawierania umów, w tym także tych przedwstępnych, w formie aktów notarialnych i precyzuje jej niektóre, od teraz obowiązkowe zapisy

Kup mieszkanie na kredyt - przyjdź na Targi Nowy DOM Nowe MIESZKANIE

wartości 500 zł do wykorzystania przez 5 dni po targach na usługę negocjacji ceny mieszkania czy domu, dodatkowo - kupon promocyjny ważny 7 dni po tragach uprawniający do bezpłatnego sprawdzenia umowy rezerwacyjnej i umowy w formie aktu notarialnego z deweloperem pod względem zapisów dotyczących

Co daje umowa

na ciebie własność mieszkania) oraz dwa razy za wpis do księgi wieczystej (przy umowie przedwstępnej i potem przy akcie notarialnym). Umowa zobowiązująca z wpisem praw do księgi wieczystej Umowa sprzedaży mieszkania składa się z dwóch faz: w pierwszej deweloper zobowiązuje się do przeniesienia jego

Brakuje ziemi pod domy? Tysiące hektarów czeka

ustne (licytacje), których zadaniem jest uzyskanie najwyższej ceny. Co do zasady cena sprzedaży ustalona w przetargu za nieruchomość inwestycyjną płatna jest w 100 proc. gotówką przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Przypomnijmy, że w 2006 r. w ramach planu budowy 3 mln mieszkań

Nowa ustawa nie ochroni klientów deweloperów?

lodzie. Dyrektor generalny PZFD Jacek Bielecki przekonuje, że nie da się budować mieszkań z aptekarską dokładnością. Proponuje więc wpisanie do ustawy jakiejś "tolerancji w powierzchni mieszkań". Związek krytykuje też zapis, że umowy przedwstępne muszą być zawierane w formie aktu notarialnego

Condo System Dolcan już od 1,5 roku ułatwia zarabianie na nieruchomościach

bezpieczeństwo związane z posiadaniem materialnego dobra - mieszkania z aktem notarialnym. - Condo System Dolcan początkowo obejmował tylko Warszawę - inwestycje Skierniewicka City i Ogrody Ochota, ale jego sukces na stołecznym rynku skłonił nas do rozszerzenia oferty na Szczecin - Osiedle Arkadia. Od dnia

Jak bezpiecznie kupić własne M

współwłaścicieli w razie ich nieobecności przy umowie sprzedaży (wymagana forma aktu notarialnego). Jeśli kupujesz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, żądaj: - odpisu z księgi wieczystej (jeżeli lokal taką posiada), - przydziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub umowy ze spółdzielnią

Podpisanie aktu notarialnego

Akt notarialny - wzórOpłaty notarialne - cennik i kalkulatorUmowa przedwstępna - wzór umowy z komentarzemFinansowanie kupna mieszkania - informator Wbrew pozorom to nie jest tylko czysta formalność i trzeba tu zachować sporą ostrożność, aby nie kupić np. zadłużonego mieszkania z lokatorem bądź

Ratusz chce odebrać działkę wartą miliard złotych

nieruchomości. W jego ocenie inne miasta niechętnie wchodzą w tego typu spory, głównie ze względu na wartość gruntów, które mogłyby odzyskać. - Poza Warszawą za sukces uważana jest sprzedaż nieruchomości za 15 mln zł, gdy u nas transakcje sięgają 600 mln zł. Unieważnienie aktu notarialnego i wystawienie takiej

Pamiętaj o podatkach

mieszkanie we wrześniu 2005 r., pięć lat liczyć się będzie dopiero od 31 grudnia 2005 r. Podatek płaci się od kwoty wpisanej w akcie notarialnym umowy kupna-sprzedaży pomniejszonej o koszty sprzedaży (opłaty notarialne, sądowe, koszty wyceny biegłych). Trzeba go uiścić w terminie 14 dni od podpisania umowy

Zmiany w podatkach od darowizny i sprzedaży mieszkań

stycznia 2007. Czyli jeśli ktoś chce sprzedać mieszkanie kupione przed tym terminem, obowiązują go stare zasady - 10 proc. zryczałtowany podatek dochodowy. Podatek płaci się od kwoty wpisanej w akcie notarialnym umowy kupna-sprzedaży pomniejszonej o koszty sprzedaży (opłaty notarialne, sądowe, koszty

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania

lokalu. Przy umowie okazane zostały: 6 a) akt notarialny własności lokalu, b) wypis z księgi wieczystej lokalu. § 3 1. Sprzedający i kupujący zobowiązują się zawrzeć umowę sprzedaży (przyrzeczona umowa sprzedaży), mocą której

Sprzedaż mieszkania z hipoteką

. Dlatego właśnie w akcie notarialnym kupna/sprzedaży nieruchomości (w tej formie musi być bowiem zawarta każda taka umowa) należy zawrzeć informację, że część pieniędzy od kupującego trafi bezpośrednio do banku - na poczet spłaty kredytu. I dopiero różnica między ceną sprzedaży a zadłużeniem w dniu

Jak podnieść się z upadku dewelopera?

zabezpiecza naszych interesów na wypadek upadłości dewelopera. Przed takimi skutkami chroni zawarcie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego, co pozwoli żądać zawarcia umowy przyrzeczonej, tj. dokonania sprzedaży lokalu na warunkach określonych w umowie przedwstępnej lub starać się o odzyskanie

Zasiedzenie - co to jest i w jakich okolicznościach do niego dochodzi

, zostawił gospodarstwo, na którym gospodarzyło jedno z dzieci. Pozostałe rozjechały się po świecie, nie upominały się o ojcowiznę i ten, który został i zagospodarował ziemię może po latach wystąpić o zasiedzenie. Są też inne przypadki np. zawieranie umów sprzedaży nieruchomości na kartce papieru bez udziału

Targi Nowy DOM Nowe MIESZKANIE w Warszawie już 2 i 3 marca

rezerwacyjnej i umowy w formie aktu notarialnego z deweloperem pod względem zapisów dotyczących: obliczania powierzchni nieruchomości, odbioru technicznego lokalu, kar umownych, gwarancji oraz terminów płatności. Interesują Cię nieruchomości z rynku pierwotnego? Zobacz oferty na Domiporta.pl Chcesz kupić

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

- wpłaty na poczet ceny, bez wątpienia mogą prowadzić do nabycia własności lokalu, ale nie są z nim równoznaczne. Sąd potwierdził zatem, że: "Przeniesienie własności lokalu mieszkalnego wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Natomiast uzyskanie ekspektatywy odrębnej własności lokalu nie

Ogródek z prawem (nie) pisanym

Wbrew nadchodzącej zimie marzysz o zielonym krzewie pod balkonem. Czy masz prawo do samodzielnego sadzenia rośliny lub postawienia jej w donicy? - Gdy ktoś kupuje mieszkanie od dewelopera, to już w akcie notarialnym sprzedaży pierwszego mieszkania (niezależnie od tego czy będzie ono miało ogródek

Jak się przygotować do sprzedaży mieszkania?

notarialny. Prawo to powinno być też wpisane do księgi wieczystej nieruchomości. W przypadku mieszkań spółdzielczych własnościowych dokumentem potwierdzającym prawo do lokalu może być przydział spółdzielczy. W przypadku lokali spółdzielczych potrzebne jest zaświadczenie o gotowości lokalu do sprzedaży

Targi Nowy DOM Nowe Mieszkanie na Stadionie Narodowym już 6 i 7 kwietnia

budowy, kontakt do biura sprzedaży i wizualizację budynku. A także m.in.: kupon promocyjny do wykorzystania do 5 dni po targach, uprawniający do bezpłatnego sprawdzenia umowy rezerwacyjnej i umowy w formie aktu notarialnego z deweloperem pod względem zapisów dotyczących: obliczania powierzchni

Ustawa deweloperska - nie taki diabeł straszny?

. Kolejną zmianą wprowadzaną przez Ustawę jest wymóg zawarcia umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego. Dodatkowo Ustawa proponuje również uregulowanie treści umowy deweloperskiej, określając prawa i obowiązki obydwu stron transakcji. Przyjęte przepisy można uznać za kompromis pomiędzy postulatami

Planujesz zakup mieszkania? Zanim się zdecydujesz prześwietl dewelopera

się w sprzedaży. Z drugiej strony ustawa deweloperska zawiera także inne rozwiązania, które znacznie zmniejszają twoje ryzyko. Umowa tylko u notariusza Absolutnie kluczowy jest ustawowy wymóg zawierania umów w formie aktu notarialnego. Twoje roszczenia wynikające z tej umowy będą wpisane do księgi

O czym pamiętać przy wyborze pośrednika w obrocie nieruchomościami

bowiem, że pośrednicy dzielą opłatę na dwie części - pierwszą sprzedający nieruchomość płaci po podpisaniu umowy przedwstępnej, drugą - po zawarciu aktu notarialnego. Tą pierwszą ratę należy traktować jako zaliczkę, którą pośrednik musi zwrócić, jeżeli strony ostatecznie nie sfinalizują transakcji

Pół bliźniaka poproszę

sprawnej i szybkiej transakcji. Warto też sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na koniec nie zapominajmy o formie aktu notarialnego przy umowie przedwstępnej (o ile zamierzamy ją zawierać przed transakcją docelową) - mówi Karolina Słowińska, prawnik Metrohouse & Partnerzy. Pod

Mieszkanie w Rozliczeniu

przeze mnie mieszkanie będzie w stanie deweloperskim? KO - Jest taka możliwość, mamy też w ofercie mieszkania z rynku pierwotnego. Będzie to więc również forma zamiany, z tym ,że umowa z deweloperem wymaga odpowiednich zapisów w akcie notarialnym. Przeprowadziliśmy sporo takich transakcji

Klienci deweloperów rzadziej się na nich skarżą

specjalnym prospekcie informacyjnym. Większość tych danych musi się później znaleźć w umowie z deweloperem, która jest zawierana u notariusza. Roszczenia klienta są wpisane do księgi wieczystej nieruchomości, dzięki czemu ma on o wiele większą pewność, że mieszkanie będzie jego. W umowie powinien być także

Deweloper bankrutuje, ale klient jest bezpieczny

będziemy mogli ocenić zalety i wady inwestycji, bo firma poda określone informacje o niej i o sobie w specjalnym prospekcie informacyjnym. Ponadto dojdzie obowiązek zawierania umów deweloperskich w formie aktu notarialnego i wpisywanie roszczeń nabywców wynikających z tej umowy do księgi wieczystej

Mieszkanie w Rozliczeniu

przeze mnie mieszkanie będzie w stanie deweloperskim? KO - Jest taka możliwość, mamy też w ofercie mieszkania z rynku pierwotnego. Będzie to więc również forma zamiany, z tym ,że umowa z deweloperem wymaga odpowiednich zapisów w akcie notarialnym. Przeprowadziliśmy sporo takich transakcji

Bezpieczeństwo klienta czy dewelopera - co ryzykujesz wykładając pieniądze na przyszłe mieszkanie?

deweloperskich w formie aktu notarialnego i wpisywanie roszczeń nabywców wynikających z tej umowy do księgi wieczystej nieruchomości. Ponadto w przypadku bankructwa dewelopera pieniądze klientów na rachunku powierniczym wraz z budową byłyby wyłączone z masy upadłościowej. Syndyk na żądanie tych osób musiałby

Zanim kupisz mieszkanie na rynku wtórnym, sprawdź je dokładnie

mieszkanie i skompletujemy dokumenty, czas na podpisanie umowy przedwstępnej. Dla naszego bezpieczeństwa najlepiej podpisać ją w formie aktu notarialnego. Jednak bez względu na to, czy jest to umowa notarialna czy cywilno-prawna musimy pamiętać o najważniejszych zapisach. Bardzo ważne jest określenie

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie

warunki dewelopera są z mocy ustawy nieważne, np. wysokość odsetek zastrzeżonych na rzecz dewelopera nie może przewyższać kar umownych zastrzeżonych na rzecz nabywcy. U notariusza bezpieczniej Absolutnie kluczowy jest ustawowy wymóg zawierania umów w formie aktu notarialnego. Twoje roszczenia wynikające z

Wykup tanio mieszkanie komunalne

nabycia mieszkania, które nas interesuje, będą mieli byli właściciele nieruchomości lub ich spadkobiercy. Ale do tego dochodzi niezwykle rzadko, bo przed sprzedażą urzędnicy muszą dokładnie sprawdzić stan prawny budynków. - Etap czwarty. Musimy podpisać umowę notarialną z urzędem i dokonać wpisu do

Własność mieszkania po zawarciu związku małżeńskiego i rozwodzie

umowy (w przypadku mieszkania jest to akt notarialny) lub rozstrzygnięcie sprawy przez sąd zgodnie z wola rozwodzących się małżonków. Najczęściej jednak tak nie jest. W takiej sytuacji sąd w wyroku orzekającym rozwód (lub osobno) rozstrzyga o sposobie podziału lub korzystania ze wspólnego mieszkania

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania

oświadcza, że: - nieruchomość widział i że nie wnosi zastrzeżeń co do jej stanu technicznego, wyglądu i lokalizacji, - zna treść dokumentów będących podstawą zawarcia niniejszej umowy, - posiada środki na zakup prawa do lokalu. Przy umowie okazane zostały: a) akt notarialny własności lokalu, b) wypis z

Sprzedajesz mieszkanie, to zapłać podatek

(chyba że wpierw kupiłeś działkę, a później postawiłeś dom - w takim przypadku termin liczy się od daty zakupu działki). A jeśli sprzedajesz wcześniej niż przed upływem pięciu lat? Musisz zapłacić 10-proc. zryczałtowany podatek dochodowy. Podatek płaci się od kwoty wpisanej w akcie notarialnym umowy

Wykup mieszkanie zakładowe na własność

podpisania aktu notarialnego - trwa bowiem kilka miesięcy i trzeba ją zakończyć przed dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów. Sprawdź jak zmieniają się ceny nieruchomości »

Ustawa deweloperska jest korzystna, ale niedopracowana

. Nigdy nie mieliśmy problemu z właściwym traktowaniem Klientów, dotrzymywaniem terminów, podpisywaniem umów w formie aktu notarialnego etc., dlatego dodatkowe obostrzenia w postaci ustawy z naszego akurat punktu widzenia nie były konieczne. Rafał Zdebski, Inpro: Ustawa uporządkowała rynek i zasady

Polacy kupują coraz więcej mieszkań w Hiszpanii

raz drugi pojechałem do Hiszpanii, już załatwić formalności w banku i podpisać akt notarialny w obecności tłumacza. Obsługa była naprawdę kompleksowa - mówi. Teraz pan Andrzej ma swoje 58 m kw. dziesięć minut od plaży. Skąd ten boom na Hiszpanię? Powodów jest kilka. Po kryzysie wiele nieruchomości

Upadłość deweloperska

jeszcze dokładniejsze standardy prawne umów z deweloperami. Tak by obowiązkiem było zawieranie umów deweloperskich najlepiej w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym z jednoczesną zgodą dewelopera na wpis takiego roszczenia do księgi wieczystej. Roszczenie

Nieruchomości - prowizja bez gwarancji

dowód, że doszło do zawarcia transakcji między klientami biura - będzie nim np. kopia aktu notarialnego czy też umowy najmu. Zdarza się, że pośrednicy ustalają płatność prowizji określając, iż jej połowa należna jest przy podpisaniu umowy przedwstępnej, a resztę wyliczonej kwoty klient powinien uiścić

Jak uciec przed podatkiem

potwierdzającym nabycie nieruchomości będzie umowa kupna-sprzedaży zawarta w formie aktu notarialnego. Inne wydatki - budowa, rozbudowa, remont, modernizacja - muszą być udokumentowane w taki sposób, by wynikało z nich, kto i w jakiej wysokości poniósł dany wydatek (rachunki, faktury, pisemne umowy). Jeśli zaś

Czas na budownictwo energooszczędne

, najczęściej sami oferowali programy poprawiające warunki finansowania nieruchomości. W ostatnich tygodniach to właśnie "Rodzina na swoim" nadała dynamikę sprzedaży. Mogliśmy zaobserwować dużą mobilizację nabywców chcących skorzystać z dopłat rządowych tuż przed ostateczną likwidacją programu. Jaki

Kredyt hipoteczny - za co płacisz?

zostaną przelane na konto. Mowa np. o wycenie nieruchomości (kilkaset złotych), taksie notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego ustanowienia hipoteki (nawet kilka tysięcy), opłacie za wpis do księgi wieczystej (kilkaset złotych) czy podatku od czynności cywilnoprawnych (2 proc. kwoty transakcji), gdy

Mieszkanie dla studenta

Metrohouse & Partnerzy radzą, by przy podpisywaniu umowy najmu koniecznie żądać od osoby podającej się za właściciela mieszkania dokumentów świadczących o jego prawie do lokalu. Najczęściej będzie to akt notarialny (umowa sprzedaży nieruchomości) oraz odpis z księgi wieczystej, gdzie można skonfrontować dane

Kupiłeś mieszkanie i co dalej

założyć. Dlaczego? Bo wpis do księgi wieczystej jest najlepszym dowodem na to, że jesteś właścicielem danej nieruchomości. W przypadku aktu notarialnego sprzedaży czy darowizny nieruchomości właściciel może powiedzieć notariuszowi, aby ten w akcie notarialnym zawarł wniosek o założenie księgi wieczystej i

Inne niebezpieczne pułapki, na które, podpisując umowę, możesz się naciąć:

jest ono zbudowane tak, jak należy. Termin podpisania aktu notarialnego jest już wyznaczony. Kilka dni przed jego nadejściem deweloper zaczyna cię szantażować. Uzależnia podpisanie aktu np. od: rezygnacji z wypłacenia kar umownych; podpisania umowy o zarządzanie nieruchomością na bardzo długi termin

Jak zamienić się na mieszkanie

- informuje notariusz Lech Borzemski. Strony umowy zobowiązują się przenieść własność jednej nieruchomości w zamian za zobowiązanie do przeniesienia własności innej nieruchomości, czyli po prostu zamieniają się mieszkaniami. Z chwilą podpisania aktu notarialnego stajemy się właścicielami nowego lokum. Proste

Uwaga na spółdzielczą własność

przekształcenie prawa lokatorskiego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu było prostą operacją, bo niewymagającą zawarcia aktu notarialnego. Początkowo nikt nie zwrócił na to uwagi. Dopiero w grudniu ubiegłego roku rzecznik praw obywatelskich ostrzegł, że przekształcenia na podstawie umów pisemnych są

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie z pierwszej i drugiej ręki

! W trakcie podpisywania aktu notarialnego przenoszącego własność mieszkania znajdziesz w nim paragraf "Strony oświadczają, że zawierając niniejszą umowę, nie zachowują względem siebie żadnych roszczeń wynikających z umowy przedwstępnej sprzedaży". Znaczy to tyle, że po podpisaniu aktu nie

Akt notarialny - wzór

oświadcza, że: - nieruchomość widział, i że nie wnosi zastrzeżeń co do jej stanu technicznego, wyglądu i lokalizacji, - zna treść dokumentów będących podstawą zawarcia niniejszej umowy, - posiada środki na zakup prawa do Lokalu. Przy umowie okazane zostały: a) akt notarialny własności Lokalu, b) wypis z

Dom po rozwodzie - podział majątku

całości wspólnego majątku. Podziału dokonuje się w formie umowy, przy czym jeśli w skład podziału wchodzi nieruchomość, wymagana jest forma aktu notarialnego (koszt należnej taksy notarialnej zależy od ogólnej wartości majątku podlegającego podziałowi). Umowa wyszczególnia posiadane przedmioty (w tym

Zamień mieszkanie na mniejsze. To się opłaca!

jest zameldowany. Umowa zamiany jest zawierana w formie aktu notarialnego. Opłatę z tego tytułu liczoną od wartości większego, a więc z reguły droższego mieszkania płaci zwykle ten, kto je przejmuje. Kontrahenci mogą się też umówić, że zapłacą po połowie. Przykład. Pani Ewa mieszka sama w

Kredyt hipoteczny tylko na papierze

już napięta do tego stopnia, że wierzyciel zaczął planować wystawienie nieruchomości na licytację. Z kolei dom, w którym jeszcze w czwórkę mieszkają może być przedmiotem roszczeń sprzedającego w trybie przyśpieszonym z art. 777 kodeksu postępowania cywilnego, uprawnionym aktem notarialnym. Państwo

Deweloperzy zrywają umowy, by więcej zarobić

zarobi na takiej operacji. Szczeciński deweloper stawia klientów pod ścianą - przeczytaj artykuł Jak się zabezpieczyć Rynek nieruchomości należy teraz do dewelopera, dlatego najlepiej od razu podpisywać umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego. Kosztuje to ok. 1000-1500 zł. W odróżnieniu od ceny z

Prawie jak cyrograf - jak sporządzić dobrą umowę

zresztą - na przykład umowa pożyczki kwoty większej niż 500 złotych - muszą być sporządzone w takiej właśnie formie (wymaga tego kodeks cywilny). Są też szczególne rodzaje umów wymagające zachowania formy aktu notarialnego, na przykład wszystkie umowy przenoszące własność nieruchomości (działki, domu