budowa bez zezwolenia

Justyna Golonko

Łatwiej i szybciej wybudujemy dom - Maciej Górka dla Polskiego Radia

Łatwiej i szybciej wybudujemy dom - Maciej Górka dla Polskiego Radia

Już niedługo wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Zmiany mają uprościć i przyspieszyć proces budowlany dla większości inwestycji budowlanych. Nowela przewiduje m.in. zniesienie pozwolenia na budowę oraz rozbudowę domu jednorodzinnego.

Kupujemy dom w stanie surowym

Kupno domu w stanie surowym niesie za sobą jedno zasadnicze zagrożenie: ponieważ dom w stanie surowym jest znacznie tańszy niż wykończony, podświadome poczucie ?okazji?, tak dominuje w umyśle kupującego, że utrudnia to podjęcie rozsądnej decyzji.

Mini-domy - przegląd pomysłów

Idea budowy bardzo małych domów ma na forach dyskusyjnych rzesze zwolenników. Mikro-domy mają w ofercie biura architektoniczne, producenci domów prefabrykowanych, a w portfoliach znani designerzy. Pojęcie mini-dom zawiera zagadnienia: technologiczne, architektoniczne, socjologiczne, prawne i finansowe. Jest już przedmiotem unijnych debat. Nasze vademecum skrótowo omówi te zjawiska.

Tanie mieszkania to zwykła fikcja

tak się stało, natychmiast by je uchwaliły. Kolejną barierą dla budownictwa mieszkaniowego stanowią zezwolenia na budowę, których uzyskanie wydłuża realizację inwestycji nawet o dwa lata. - Likwidacja pozwoleń pozwoliłaby na zerwanie z kolejną pozostałością komunizmu. Chodzi o czas. W PRL nie miał on

Jak pozbyć się drzew uniemożliwiających budowę

planujesz budowę domu i dostałeś zezwolenie z gminy na wycinkę drzew i krzewów ze swojej działki, to nie musisz nic płacić. 2. Nic nie płacą również osoby fizyczne, które są przedsiębiorcami, ale robią wycinkę w celu niezwiązanym z prowadzonym biznesem, np. właściciel małej firmy transportowej buduje sobie

Czy pejzaż Wrocławia muszą zdominować wieżowce?

Wrocław jest na razie miastem bez wieżowców. Ponad równy rząd budynków gdzieniegdzie tylko wystają wieże kościołów i kilka smukłych sylwetek nieco wyższych budynków - jak Kredka z Ołówkiem. Wiadomo jednak, że miasto musi się rozwijać: wszerz, wzdłuż, a może i w górę. Będziemy potrzebować coraz

Ekspresówki zamiast autostrad? Premier nie wie, co mówi

Budowy i Eksploatacji Autostrad za rządów AWS. Kotlarek tłumaczy: - Na odcinkach objętych koncesjami wszystkie wydane już decyzje i zezwolenia dotyczyły budowy autostrad. Zmiana kategorii na drogę ekspresową wymagałaby ubiegania się od początku o zupełnie nowe zgody, poprzedzone nowymi konsultacjami

Surowsze opłaty za samowole budowlane

szybko i bezpłatnie można byłoby zalegalizować np. domy letniskowe, których mnóstwo powstało w czasach PRL bez zezwolenia. Tymczasem Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) poinformował, że w 2006 r. 3441 inwestorów dostało nakaz rozbiórki nielegalnych obiektów, w tym 387 budynków mieszkalnych

Przydomowe baseny - co musisz wiedzieć planując basen?

Warto wiedzieć, że zezwolenie budowlane wymagane jest wyłącznie w przypadku budowy klasycznego basenu o konstrukcji żelbetowej. Trzeba, bowiem w takich wypadkach spełnić odpowiednie wymagania konstrukcyjne dotyczące grubości ścian niecki i jej zbrojenia. Ściany betonowanego basenu wymagają

Spór architektów o blok na Tysiącleciu w Katowicach

muzyczne czy literackie. - Przepisy mówią wyraźnie, że ktoś, kto korzysta z opracowania cudzego utworu, jest uzależniony od zezwolenia twórcy. My na tę budowę się nie zgodziliśmy. Architekci spornego wieżowca uważają, że nie złamali prawa. - W miejscu, gdzie powstał blok, zmieniono plan zagospodarowania

Wysyp drogowych inwestycji

świecie - mówi Janusz Koper. Przetarg na tę budowę wygrała grecka firma J&P-Avax, która buduje dochodzący do węzła odcinek autostrady A1 z Bełka. Trzy dni po odwołaniu Janusza Kopra Dyrekcja bez rozgłosu podpisała zaś z Budimeksem kontrakt za ponad 50 mln euro na budowę do listopada 2009 r. obwodnicy

Nowe drogi? Nie teraz

- opowiada Słotwiński. Co przeszkadza? Są problemy są projektowaniem dróg, wykupem gruntów, zezwoleniami na budowę. Poślizgi widać też w rozmowach GDDKiA z firmami, które miały zbudować połowę planowanych autostrad w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego za własne pieniądze w zamian za prawo do pobierania

Jak uzyskać własność przez zasiedzenie?

odprowadzanych składkach podatku od nieruchomości lub gruntowego za cały okres zasiedzenia. Dowodem może być również np. zezwolenie na budowę domu, polisa ubezpieczeniowa lub zeznania świadków. Jeśli wynajmowałeś dom lub oddałeś ziemię w dzierżawę, przedstaw w sądzie stosowną umowę. Ponadto do wniosku dołączasz

Przekształcenie sposobu użytkowania lokalu

Przekształcenie sposobu użytkowania lokalu

, np.: bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Podobnie gabinet lekarski, stomatologiczny czy kosmetyczny nie może być prowadzony w mieszkaniu bez dokonania stosownych zgłoszeń (i uzyskania odrębnych zezwoleń sanitarnych). Jest to zmiana sposobu użytkowania obiektu, nawet jeśli nie będą zatrudnieni

Jesienne trendy

rozpoczął przygotowania do budowy czterech dużych osiedli mieszkań bezczynszowych w Warszawie, w planach ma kolejne inwestycje. Dolcan otrzymał już zezwolenie na budowę pierwszego osiedla "Czerwona Jarzębina". Na czym polega idea mieszkań bezczynszowych? Osiedle będzie składało się z

Bez oszczędzania, bez kredytów na mieszkania

Bez oszczędzania, bez kredytów na mieszkania

O taki program od dwóch lat zabiega Związek Banków Polskich (ZBP), ale - jak dotąd - bez skutku. Tymczasem, Komisja Nadzoru Finansowego zamierza zalecić bankom, aby te od przyszłego roku wymagały od kredytobiorców posiadania co najmniej 10-procentowego wkładu własnego. Zaś od 2015 r. kredytobiorca

Inwestycja nie rusza, bo kłócą się archeolodzy

Inwestycja nie rusza, bo kłócą się archeolodzy

, że sobie tego życzył. Gawiński ripostuje: - Liczy się to, co jest w sentencji zezwolenia: że dopuszcza się usunięcie przy pomocy sprzętu mechanicznego tylko wierzchniej warstwy. Nawarstwienia znajdujące się poniżej należało eksplorować ręcznie. Reszta to nadinterpretacja pani archeolog. Dokumenty

Mądry buduje dwa razy lepiej

Mądry buduje dwa razy lepiej

ciepła U przegród budowlanych zapisane w załączniku do "rozporządzenia o warunkach technicznych" jako minimum, które musimy wypełnić, by uzyskać zezwolenie na budowę. Dodatkowe ocieplenie potraktujmy jako inwestycję kapitałową, której opłacalność porównamy z alternatywnymi inwestycjami o

Dom za granicą - masz wolne środki, zainwestuj

granicą przewyższające wartością 50 000 euro bez zezwolenia NBP, jeżeli nabywamy je w granicach państw należących do Unii Europejskiej. Doskonała inwestycja Reasumując, zakup nieruchomości za granicą jest doskonałą inwestycją, gdyż nabywamy np. piękny apartament nad brzegiem Morza Czarnego, korzystamy z

Fundamenty

Fundamenty

materiałów budowlanych; - nasypowe, czyli uformowane przez człowieka, często bez odpowiedniego zagęszczenia; najczęściej znajdują się nad różnego typu wyrobiskami, wysypiskami śmieci i zagłębieniami terenu; podłoże z takich gruntów bardzo słabo nadaje się pod budowę. Rozpoznanie warunków wodnych polega

Mieszkać na wodzie - krok po kroku

Mieszkać na wodzie - krok po kroku

. Najlepiej więc zwrócić się do urzędu miejskiego z wnioskiem o wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określający przeznaczenie interesującego nas terenu. Bez pozwolenia na budowę Na gruncie obowiązujących przepisów należy stwierdzić, że budując dom na wodzie nie ma

Jak kupować materiały budowlane

materiałów, a więc drogich, kupią tańsze, często bez atestów i złej jakości. Dlatego warto choćby ogólnie zapoznać się z tym, co oferuje rynek i na co zwrócić uwagę, patrząc na ręce wykonawcy. Gdy kupujemy sami Jest to z pewnością najrozsądniejszy sposób, choć wymaga nie tylko mnóstwo czasu, ale też dość

Porządna gmina

pomieszczenia w budynku mające posadzkę powyżej poziomu nawierzchni dojazdu śmieciarki (lecz nie wyżej niż 0,15 m), utwardzone place do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi. Zgłoszenie budowy śmietnika. Śmietnik można zbudować bez pozwolenia, zgodnie bowiem z prawem budowlanym nie jest ono

Domy na wodzie

za korzystanie z tak rozumianego gruntu zostałaby jednak wprowadzona. Pozwolenie wodnoprawne W zależności od okoliczności samo zezwolenie na korzystanie z gruntu znajdującego się pod powierzchnią wody może nie być wystarczające. Oprócz gruntu, którego inwestor nie jest właścicielem, pozostaje bowiem

Poradnik poszukiwacza działki

decyzji może być zawarte zezwolenie na budowę domu mieszkalnego, jeżeli na działce sąsiadującej z "naszą" działką i mającej dostęp z tej samej drogi publicznej jest wybudowany lub znajduje się w trakcie budowy dom o takim samym przeznaczeniu. Ponadto decyzja - podobnie jak i plan - określa

Uwaga na nierzetelnych deweloperów bez zezwoleń

, że ich sprzedaż bez zamknięcia przygotowania inwestycji od strony formalnoprawnej, czyli uzyskania pozwolenia na budowę, może doprowadzić do niedotrzymania zobowiązań umowy, np. w kwestii terminu zakończenia inwestycji czy też ceny - wyjaśnia. Prezes firmy doradczej Reas Kazimierz Kirejczyk

Raport: Kryzys finansowy - Dlaczego nie grozi Polsce

ten sposób amerykańskie banki przestały wystarczająco dbać o jakość portfela kredytowego, nie zwracały uwagi na to, komu udzielają kredytów. W latach 90-tych XX wieku ogłoszenia o treści "Non proof incomes", czyli reklamujące udzielanie kredytów hipotecznych bez konieczności dokumentowania