ceny mieszkań ciszkowo

Cena maksymalna

, gdy według decydentów wymaga tego ważny interes społeczny (np. ceny mieszkań komunalnych dla najbiedniejszych rodzin). Często jest przedmiotem kontrowersji. Cena maksymalna ma chronić interes konsumenta.Skutki: powstawanie i rozwój czarnego rynku niedobór towaru (nieopłacalność produkcji) marnowanie produktów

Stancja

Stancja – z stanza (czyt. stanca) – pokój, izba – określenie mieszkania, pokoju lub izb wynajmowanych poza miejscem stałego zamieszkania, głównie na czas nauki lub studiów. Cena najmu mieszkania na ten cel, podobnie jak ceny innych mieszkań, uzależnione

Cenowa elastyczność popytu

klientów. Jeżeli jednak wzrosną ceny mieszkań o 10%, których cena jest znacznie wyższa, konsumenci będą przedkładać przeprowadzenie remontów nad kupno nowej nieruchomości, zatem ogólnie mówiąc spadnie popyt na mieszkania. upływ czasu od wprowadzenia zmiany w cenie danego dobra - cenowa elastyczność popytu

Westwood (Los Angeles)

Village oraz budynków uniwersyteckich. Z powodu bliskości uczelni i innych atrakcji oraz ograniczonej liczby mieszkań, ceny zarówno ich zakupu jak i wynajmu osiągają w Westwood bardzo wysokie sumy, nawet jak na aglomerację Los Angeles.W Westwood przy Wilshire Blvd. mieści się także kwatera FBI

Model koncentryczny miasta

. Druga w kolejności od centrum strefa jest strefą przejściową, zamieszkiwaną przez nieustabilizowane społecznie kategorie, ceny mieszkań są w niej najniższe, a poprzez fakt, że znajduje się w bezpośredniej styczności ze strefą pierwszą, gdzie ceny ziemi i lokali są najwyższe, określana jest jako strefa

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.