hipoteka

Marcin Moneta, Dział Analiz WGN

Mieszkanie obciążone hipoteką

Mieszkanie obciążone hipoteką

Kupno mieszkania obciążonego hipoteką, to koszmar dla kupującego, ale nie oznacza to, że w takiej sytuacji jesteśmy bezradni. Mamy prawo odstąpić od umowy, domagać się odszkodowania itp. Sprawę reguluje kodeks cywilny.

Nieruchomość z hipoteką - można kupować

Nieruchomość obciążona hipoteką może być atrakcyjną propozycją. Tym bardziej, że zeszłoroczne regulacje ułatwiają zakup.

Odwrócona hipoteka, renta dożywotnia - regulacje po nowemu

Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, przejrzystość działania i większe wymogi kapitałowe to tylko niektóre z planowanych regulacji na rynku odwróconych hipotek i dożywotnich rent. O co konkretnie chodzi i dlaczego to takie ważne?

Kredyt pod hipotekę spłacanego lokalu

Kredyt pod hipotekę spłacanego lokalu

kolejny kredyt w swojej nieruchomości, np. obecne zadłużenie to kwota 220 000 zł, a wartość mieszkania to ok. 500 000 zł. Nie ma wówczas żadnych przeszkód, aby mocniej obciążyć hipotekę tego lokalu. Są tu jednak dwa "ale". Po pierwsze - należy wykazać się odpowiednią zdolnością kredytową, która

Odwrócona hipoteka - dylemat seniora

Odwrócona hipoteka - dylemat seniora

Planujesz zakup nieruchomości? Złóż wniosek o dobry kredyt   Odwrócony kredyt hipoteczny, popularnie zwany "odwróconą hipoteką", ma służyć przede wszystkim seniorom, być formą dofinansowania ich bieżących potrzeb życiowych z wykorzystaniem posiadanej przez nich nieruchomości

Z rodziną najlepiej na zdjęciu? Nie tylko! Kredyt hipoteczny wzięty wraz z rodzicami może być korzystny

Z rodziną najlepiej na zdjęciu? Nie tylko! Kredyt hipoteczny wzięty wraz z rodzicami może być korzystny

by kredyt hipoteczny był obciążony hipoteką, a to można zrobić dopiero po akcie notarialnym, w którym muszą być wszyscy ujęci.   Minusy kredytu współdzielonego Jeżeli nasi rodzice spełniają wymienione wcześniej kryteria to pojawiają się pewne minusy takiego rozwiązania. Przede wszystkim kredyt w

Darowizna lokalu mieszkalnego obciążonego hipoteką

W przypadku, gdy hipoteka przewyższa wartość nieruchomości, podatek od spadku i darowizn z tytułu nabycia nieruchomości w drodze darowizny będzie równy 0 zł, nawet jeśli darowizna miała miejsce między osobami, które nie są najbliżej spokrewnione (obcymi). Wartość nieruchomości, od której płacimy

Sprzedaż mieszkania obciążonego hipoteką

warte 300 tys. zł, aby pozbyć się hipoteki banku, który udzielił frankowego kredytu, dotychczasowy właściciel musiałby sam dodatkowo najpierw spłacić 200 tys. zł z własnej kieszeni - mówi Halina Kochalska, analityk Open Finance. Może też rozpocząć poszukiwania nabywcy: a) - z dużą zdolnością kredytową w

Hipoteka

Wpisywane do księgi wieczystej ograniczone prawo rzeczowe dające wierzycielowi (bankowi) zabezpieczenie na nieruchomości. Pozwala ono bankowi dochodzić zaspokojenia wierzytelności z nieruchomości, niezależnie od tego, czyją stanie się ona własnością. Hipoteka zabezpiecza wierzytelności pieniężne

Hipoteka

Ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, ustanowione między wierzycielem i dłużnikiem przez wpis do księgi wieczystej. Wniosek do sądu o dokonanie wpisu może być złożony przez właściciela nieruchomości lub bank udzielający kredytu. W bankowości hipoteka jest formą zabezpieczenia wierzytelności

Kredyt hipoteczny- informacje podstawowe

bezpłatne. Kredyt hipoteczny jest kredytem, którego prawną formą zabezpieczenia kredytu jest ustanowiona na nieruchomości hipoteka. Hipoteka w ujęciu prawnym jest ograniczonym prawem rzeczowym uregulowanym poza Kodeksem cywilnym w Ustawie o księgach wieczystych i hipotece. W przypadku, gdy nieruchomość

Hipoteka odwrócona

Hipoteka odwrócona skrótowo oznacza odwrócony kredyt hipoteczny. Głównym zadaniem wskazanego produktu jest pozyskanie dodatkowego źródła dochodów dla określonych osób, posiadających tytuł prawny do nieruchomości. Posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości (prawa własności do nieruchomości) przez

Uregulowanie odwróconej hipoteki przez rząd w marcu?

Na tę ustawę czekają tysiące emerytów, którzy ledwie wiążą koniec z końcem, mimo że są właścicielami nieruchomości wartych setki tysięcy złotych. Dzięki niej mogliby skorzystać z kredytu z odwróconą hipoteką lub - gdyby wybrali dożywotnią rentę hipoteczną od prywatnej spółki - z ochrony państwa

Scoring - tajna, samobójcza broń banków

1200 zł. Obecnie scoringiem podpiera się większość banków także w procesie decyzyjnym przy "hipotekach". Pionierem w tej dziedzinie był Bank Pekao SA, który 10 lat temu jako pierwszy wprowadził system scoringowy przy ocenie kredytów hipotecznych. Dodajmy, że każdy bank tworzy taki system

Co nowego w hipotekach?

W chwili obecnej istnieje podział na hipotekę zwykłą oraz kaucyjną, który obowiązuje w ramach ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Ta pierwsza ma zastosowanie w wypadku istniejących wierzytelności o ustalonej wartości, natomiast kaucyjna służy zabezpieczaniu przyszłych

Odwrócona hipoteka - co to jest, plusy, minusy

Teoria jest prosta - w zamian za oddanie prawa własności mieszkania lub innej nieruchomości emeryt ma otrzymywać od instytucji finansowej dożywotnie, miesięczne wypłaty. W praktyce odwrócona hipoteka to dość skomplikowane rozwiązanie. A problemy zaczynają się już na etapie jego definicji. Opcje z

Hipoteka kaucyjna

Hipoteka stanowiąca zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieoznaczonej - wpisana do księgi wieczystej

Hipoteka zwykła

Hipoteka stanowiąca zabezpieczenie wierzytelności oznaczonej co do rodzaju i wysokości - wpisana do księgi wieczystej

Emerytury zawiodły, rząd lansuje hipotekę

Po tym, jak się okazało, że z emerytur z ZUS i OFE nie da się wyżyć, rząd Donalda Tuska lansuje tzw. odwróconą hipotekę. Pomysł jest prosty. Jeśli emeryt jest właścicielem domu lub mieszkania i nie starcza mu do pierwszego, będzie mógł wziąć w kredyt pod zastaw nieruchomości. Jego kwota będzie

Czy Polacy przekonają się do odwróconej hipoteki?

Koncepcja ta - jak sama nazwa wskazuje, oparta na zasadzie odwrotnej do kredytu hipotecznego - skierowana jest właśnie do osób starszych. W ramach umowy odwróconej hipoteki instytucja finansowa zobowiązuje się do wypłacenia określonej kwoty na rzecz drugiej strony, która w zamian zrzeka się praw do

39 proc. rodziców w UK pożycza dzieciom pieniądze na mieszkanie. W podkarpackim jest to 72 proc.

39 proc. rodziców w UK pożycza dzieciom pieniądze na mieszkanie. W podkarpackim jest to 72 proc.

Problem z dostępem do mieszkań jest coraz większy. Ich ceny oraz dostępność są przyczyną problemów społecznych w krajach kojarzących się z dostatkiem, takimi jak: Kanada, UK czy Australia. Rodzice dorosłych Brytyjczyków dokładają się do rat za nieruchomości. Podobnie jest w Polsce.  Rodzice pła

"PB": Emerytura z odwróconej hipoteki

600-700 zł, a jednocześnie mieszka w lokalu wartym 300 tys. zł. Odwrócona hipoteka pozwala uwolnić majątek zamrożony w nieruchomości - wyjaśnia Majkowski. - Świadczenie wyliczane jest od 30-50 proc. wartości nieruchomości. To uzasadnione, bo bierzemy na siebie ryzyko: klient może żyć dłużej niż

Gdzie po hipotekę? Ranking najlepszych banków

artykule Banki odkręciły kurek z hipotekami). Cross-selling w modzie Nowe kredyty są coraz tańsze, ale gdzie są najtańsze? Poniżej przedstawiamy ranking trzech najkorzystniejszych oferty dla najpopularniejszych walut na naszym rynku. Jak zobaczycie, w zestawieniach prym wiodą przede wszystkim kredyty

Sprzedaż mieszkania z hipoteką

zostanie kilka warunków. Warunek podstawowy Nowa hipoteka (zwykle na rzecz innego banku) może być wpisana do księgi wieczystej dopiero po wykreśleniu starych zobowiązań. A "stary" bank zgodzi się na usunięcie swojego roszczenia dopiero wówczas, gdy dostanie z powrotem pożyczone pieniądze

Ukryte koszty hipotek - co i jak porównać?

. Spłacający niestety nie ma wpływu na taką aktywność banku. Jedynie analiza działań kredytodawców w przeszłości może dawać pewne wskazówki, których dawców hipotek unikać. Jest jednak dobra wiadomość. Już od 1 lipca 2009 roku będzie możliwa spłata kredytu bezpośrednio w walucie, z ominięciem kosztownych

Obligacja zabezpieczona hipoteką (Mortgage Bond)

Dłużne papiery wartościowe spółki lub innego podmiotu zabezpieczone hipoteką na określonej nieruchomości należącej do emitenta. Por. definicja "Papiery wartościowe zabezpieczone gwarancjami rządowymi lub hipoteką (Covered Bonds)" Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in

Czy odwrócona hipoteka pomoże emerytom?

seniora w zamian za przeniesienie prawa własności nieruchomości. Trzeba podkreślić, że gwarantuje on emerytom możliwość zamieszkiwania nieruchomości aż do śmierci. Jak na razie, zagadnienie odwróconej hipoteki nie zostało uregulowane w polskim ustawodawstwie. Co prawda, Ministerstwo Finansów opracowało

Odwrócona hipoteka opóźnia się

bardziej pochłonięci są kampanią wyborczą. Osoby samotne, które nie mają komu zostawić majątku, pozostają więc na celowniku spółek oferujących w zamian za dom lub mieszkanie comiesięczną rentę i możliwość zamieszkiwania w nim do końca życia. Takie renty mają jednak niewiele wspólnego z odwróconą hipoteką

Banki boją się odwróconej hipoteki. A emeryci czekają

Odwrócona hipoteka to popularny na Zachodzie sposób na uzyskanie dodatkowych pieniędzy przez osoby, które mają już własne mieszkanie i są gotowe po swej śmierci oddać je bankowi. Pod zastaw zamieszkiwanej przez klienta nieruchomości bank wypłaca mu comiesięczną rentę. Cała transakcja jest

Uporządkuj "hipotekę", czyli notariusze doradzą

także wpisy innych praw i roszczeń). Natomiast w dziale czwartym księgi wieczystej wpisuje się hipoteki. W Krajowej Radzie Notarialnej (KRN) podkreślają, że zapisy w księdze wieczystej są wiążące. Oznacza to, że osoby trzecie mogą w pełnym do nich zaufaniu dokonywać czynności prawnych dotyczących danej

Ile banki pożyczają pod hipotekę?

Ile dostaniesz pod hipotekę? Odpowiedź jest oczywista - zazwyczaj banki są chętne pożyczyć całość wartości kredytowanego mieszkania. Ale dokładnie o polityce banku w zakresie pożyczanych kwot informuje maksymalny dopuszczalny współczynnik LTV. Jest to skrót od angielskich słów "Loan To

Hipoteki: głęboki spadek

prezentowane dane będą z opóźnieniem przedstawiać wpływ kryzysu na sprzedaż hipotek, choćby ze względu na bardzo dobry drugi kwartał ubiegłego roku, czy prosty fakt, że zaostrzenie kryzysu datuje się na upadek banku Lehman Bros. we wrześniu 2008 r.   Tabela2 Dynamika liczby udzielonych kredytów

Hipoteka dla firm może być tańsza

Przyznaje, że kredyty hipoteczne dla firm na zakup nieruchomości komercyjnej są droższe niż zwykłe hipoteki, czyli kredyty mieszkaniowe dla klientów indywidualnych. - Przedsiębiorcy muszą się liczyć z marżą wyższą o kilka punktów procentowych, co znacznie zwiększa miesięczną ratę - mówi Agata

Ile bank maksymalnie pożyczy pod hipotekę?

skrupulatnie sprawdzi wycenę nieruchomości wnoszonej pod hipotekę. Zestawiając ją z wnioskowaną kwotą kredytu przygotuje ofertę. Zakładając, że nie zakwestionuje zdolności kredytowej, warunki kredytu będą zależały głównie od LTV. Jest oczywiste, że im większy nasz wkład własny w inwestycję (czyli im niższy LTV

Amerykanie się buntują: Nie będziemy spłacać hipotek

oprogramowanie dla banków do obsługi pożyczek, szacuje, że 650 tys. hipotek nie było spłacanych regularnie w ciągu ostatnich 18 miesięcy. W przypadku co piątej nieruchomości bank nie wykonał żadnego kroku, żeby ją odzyskać. Rok temu taki scenariusz spotykał zaledwie co dziesiąty dom. W sumie postępowania

Odwrócona hipoteka czy dożywotnia renta - co lepsze dla emeryta?

świadczeń. Odwrócona hipoteka poczeka Niestety, resort gospodarki uparł się, by jego rozwiązania zostały włączone do założeń projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, nad którymi Ministerstwo Finansów pracowało blisko trzy lata. W poprzedniej kadencji Sejmu rząd w swoim planie pracy na 2011 r. miał

Kredyt hipoteczny - o czym pamiętać? Na co uważać?

Banki, udzielając kredytów hipotecznych, występują zazwyczaj z ofertą tzw. sprzedaży krzyżowej (z ang. cross-sell), tzn. w zamian za skorzystanie przez klienta z dodatkowych produktów z oferty banku (np. założenie konta, zakup karty kredytowej czy ubezpieczenia) są w stanie obniżyć marżę kredytową.

Mieszkanie z hipoteką

o wykreślenie hipoteki TWOJEGO banku. Dopiero kiedy to zrobisz, dostaniesz resztę pieniędzy za mieszkanie. Uwaga! Cała ta operacja niesie ze sobą pewne zagrożenia dla kupującego. 1. Sprzedający wziął kredyt w walucie obcej, a w momencie sprzedaży mieszkania jej kurs wzrósł tak, że kwota pożyczki

Papiery wartościowe, których zabezpieczenie stanowią wierzytelności zabezpieczone hipoteką (Mortgage Backed Security)

Instrumenty dłużne, dla których zastaw stanowią hipoteki na nieruchomościach mieszkaniowych lub przemysłowych. Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005

Jak obniżyć sobie marżę od hipoteki

- ponad dwie trzecie wszystkich banków pożyczających pod hipotekę ma w swojej ofercie regularne obniżki marży. O obniżkę marży warto się starać, bo o ile stopy procentowe są raz wysokie, raz niskie, o tyle z wysoką marżą kredytową trzeba będzie żyć przez długie lata. Banki zwykle ustalają marżę raz na

Odwrócona hipoteka i renta dożywotnia za nieruchomość

wkrótce dostępne na polskim rynku rozwiązania finansowe. Dodatkowym źródłem dochodów dla osób starszych, posiadających wolną od obciążeń hipotecznych nieruchomość, może okazać się odwrócona hipoteka lub renta dożywotnia za nieruchomość . Produkty te w Polsce są jeszcze mało znane. Żadna instytucja

Różne warunki na wakacjach kredytowych

Wakacje kredytowe to już standard w bankowych ofertach kredytów hipotecznych. Każdy bank daje możliwość czasowego zawieszenia spłaty raty kredytu, co jest zapisane w umowie kredytowej lub regulaminie i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Aby skorzystać z karencji w spłacie kredytu wystarcz

Spór o odwróconą hipotekę. Kto dostanie licencję?

Prezes Funduszu Hipotecznego Familia Katarzyna Brzeska-Miksa ostrzega, że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyrządza niedźwiedzią przysługę wielu emerytom, bo forsowane rozwiązanie ograniczyłoby konkurencję na rynku. Chodzi o to, że KNF chce pozbawić prywatne fundusze możliwości zarabiania na senior

Kup, a my wynajmiemy

Dolcan buduje w Warszawie kilkanaście osiedli. Dwie największe inwestycje to osiemnastopiętrowy gmach Skierniewicka City u zbiegu Kasprzaka i Skierniewickiej na Woli (budynek od kilku lat jest gotowy) oraz Ogrody Ochota przy al. Krakowskiej i Instalatorów (to zespół domów o wysokości od sześciu do d

Hipoteki - kolejny kwartał spadku

Można zatem mówić o kontynuacji pewnej tendencji, która zaczyna przyspieszać. Jeśli już w III kwartale mówiliśmy o spadku liczby udzielonych kredytów o 1,4 proc. r/r (a był on tak niewielki tylko ze względu na silny spadek rynku w wakacje 2007 r.), to teraz liczby robią znacznie większe wrażenie, ch

Banki odkręciły kurek z hipotekami

Średnia rata kredytu hipotecznego w EUR i PLN spadała przez niemal całą pierwszą połowę roku. Ile obecnie kosztują kredyty hipoteczne? Kto pożycza najtaniej? Sprawdź razem z Comperią! Raty w dół Tańsze kredyty hipoteczne to już fakt. Taki wniosek wypływa z analizy ofert bankowych na przestrzeni osta

Coraz częściej chcemy refinansować hipoteki

Jeśli spłacamy kredyt hipoteczny zaciągnięty w złotówkach, to w drugim kwartale nasza miesięczna rata była o średnio 8,7 proc. wyższa, niż w pierwszych trzech miesiącach roku - taki wniosek płynie z raportu Hipotrendy, który dla Gazety Wyborczej przygotował portal finansowy Comperia.pl. Co to oznacz

Banki ostro rywalizują w hipotekach

W tym tygodniu na obniżkę zdecydował się Dombank. Wcześniej zrobił to także ING Bank Śląski, Bank BGŻ oraz Millennium Bank. W Dombanku marżę obniżono o 0,5 pkt proc. i wynosi ona teraz w zależności od wkładu własnego od 0,55 do 1,45 proc. ING obniżyło marżę do 0,5 proc. bez względu na wysokość wkład

Rosyjskie rezerwy w amerykańską hipotekę

Odkąd ceny ropy naftowej i surowców poszły w górę, rosyjskie rezerwy waluty i złota rosną jak na drożdżach. Na początku maja miały prawie 537 mld dol. i ustępowały tylko rezerwom Chin i Japonii. Co Rosja robi z tą górą waluty? Pod koniec lutego wiceprezes banku centralnego Rosji Aleksander Uljukajew

Jak mieć więcej na emeryturze?

Kokosów z tego nie będzie. Wprawdzie odwrócona hipoteka da więcej niż ostatnia, zapowiedziana, podwyżka emerytur, jednak nadal będą to pieniądze stosunkowo niewysokie. Alternatywą może być samodzielna sprzedaż dotychczasowego i kupno mniejszego mieszkania, a kwotę uzyskaną z nadwyżki sprzedaży

Czy kupno nieruchomości może być strzałem w dziesiątkę

ryzykiem, w praktyce jednak gra jest warta świeczki a banki są gotowe nawet kredytować tego typu zakup. Oczywiście jeśli się zdecydujemy warto korzystać z fachowej wiedzy w tym zakresie itp. Mieszkanie z wpisem hipoteki na rzecz wierzyciela zazwyczaj "uwalnia się" od zobowiązania poprzez

Hipoteka jak na dłoni. Każdy może wiedzieć, ile masz kredytu

Maciej Śnieżek, handlowiec i podróżnik, napisał do ''Gazety'': ''Chcecie poznać dane osobowe właścicieli mieszkań w dowolnym budynku wielorodzinnym? Wejdźcie na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości: http://ekw.ms.gov.pl''. Księgi wieczyste przez internet można przeglądać od 16 czerwca. Jest to jedno

Hipoteczne nieporozumienie

Niektóre media , m.in. "Dziennik Gazeta Prawna", alarmują, że wchodząca w życie 20 lutego 2011 r. nowelizacja ustawy o hipotekach i księgach wieczystych uderzy w ten rynek. Mieszkania kupione od deweloperów miałyby być bowiem obciążane ich długiem. Prawnicy, na których powołują się

Jak "wygasić" hipotekę

Czasami kupujący decyduje się dać duży zadatek, by sprzedający spłacił swoje długi (w tym również zaległości czynszowe czy kredytowe), a potem bierze kredyt na "czystą" nieruchomość. Większość banków pozwala zrefinansować zadatek. Takie rozwiązanie jest więc możliwe, ale długotrwałe, ze wz

Hipoteczne nieporozumienie

sztucznie rozdmuchany. Ba, nowa hipoteka lepiej chroni nabywców mieszkań. Chodzi o to, że co do zasady hipoteka obciążająca cały budynek wielorodzinny (deweloper zaciągnął kredyt na jego budowę) obciąża wszystkie wydzielone z niego lokale. Nazywa się to hipoteką łączną. Dlaczego tak jest? Bo wierzyciel (np

Nadmierność zabezpieczenia hipotecznego

racjonalnej potrzeby ochrony interesu np. banku jako wierzyciela - określana jest mianem nadzabezpieczenia lub nadmiernością zabezpieczenia. 20 lutego 2011 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece, która wprowadziła narzędzie, służące ochronie interesów kredytobiorców lub

Jak kupić zadłużoną nieruchomość?

Jest to prawo wierzyciela do zaspokojenia jego roszczeń właśnie z nieruchomości, na której zostało ustanowione. Trwałość gruntu i jego ograniczone zasoby powodują, że hipoteka uważana jest za bardzo dobre zabezpieczenie wierzytelności. Hipoteka obciąża nieruchomość czyli pomniejsza jej wartość

Jak ratować mieszkanie?

mieszkanie po 4,6 tys. zł za m kw. Dziś można za nie wziąć 8 tys. zł za metr. To, co zostanie po spłacie kredytu, wystarczy więc na kawalerkę. - Sprzedaż mieszkania obciążonego hipoteką nie jest skomplikowana. Trzeba tylko spłacić aktualny kredyt - zapewnia Marcin Krasoń z Open Finance. - Najłatwiej jest

Jak wybrać kredyt hipoteczny?

nieruchomości, itp. Parametrami wpływającymi na łączną cenę kredytu są także: koszty ubezpieczenia pomostowego (do momentu wpisu obciążenia hipoteki w księdze wieczystej), koszty ubezpieczenia obniżonego wkładu własnego, wycena nieruchomości, wysokość prowizji banku za wcześniejszą spłatę części lub całości

Już za tydzień krajowe "Drzwi Otwarte PFRN" w biurach nieruchomości

polskim rynku produktu odwróconej hipoteki. Patronat honorowy nad XIX Kongresem PFRN objęli: Ministerstwo Gospodarki, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, Business Centre Club, Prezydent Pracodawców RP Andrzej

?Gazeta Prawna: Nowe prawo ułatwi bezpieczne budowanie na cudzym gruncie

Osoby prywatne, inwestorzy i deweloperzy uzyskają prawo do legalnej zabudowy na cudzych gruntach . Pozwoli ono na wznoszenie osiedli, centrów handlowych, budowę parkingów podziemnych lub metra na cudzych działkach. Inwestor będzie mógł ustanawiać na prawie zabudowy hipotekę. Ułatwi to zaciąganie

Chcesz wyższej emerytury? Zastaw mieszkanie!

Porównaj oferty kredytów w naszym Centrum Finansowym Gazeta wyjaśnia, że odwrócona hipoteka polega na tym że pod zastaw posiadanej nieruchomości bank wypłaca przyznaną kwotę kredytu w comiesięcznych ratach - spłata całej kwoty kredytu wraz z odsetkami następuje w momencie sprzedaży nieruchomości

Polacy wciąż po uszy w kredytach walutowych

złotego) nowych kredytów pod hipotekę banki udzielały w walucie obcej. Jednak mniejsza popularność kredytów walutowych nie zmieniła zasadniczo struktury bankowych portfeli. Według KNF dziś wciąż 63 proc. naszych długów hipotecznych wyrażona jest w euro, frankach lub dolarach. Rok temu było to tylko o 7

Wejście do strefy euro a kredyty hipoteczne? Jaki scenariusz będzie najlepszy?

zakładano, jednak nieuchronnie stanie się faktem. Czym szybciej tym taniej? Z perspektywy oceny parametrów kredytu wydaje się, im szybciej przejdziemy na euro, tym lepiej. Spadnie przecież oprocentowanie hipoteki w wyniku przejścia z wyższego dzisiaj WIBOR-u (określa oprocentowanie kredytów w złotych

Domów nie mają, wielkie kredyty i owszem

Feniks sprzedała swoje aktywa Przedsiębiorstwu Budowlanemu "Feniks" spółka komandytowa, które zaciągnęło kredyt w banku na dokończenie budowy osiedla. Jako zabezpieczenie kredytu bank miał przejąć całe osiedle i obciążyć nasze nieruchomości hipoteką. Pismo kończyło się groźbą, że temu, kto nie

Zamień mieszkanie na mniejsze. To się opłaca!

W "Gazecie Wyborczej" opisaliśmy projektowany przez Ministerstwo Finansów kredyt z odwróconą hipoteką oraz dożywotnią rentę, którą oferują seniorom prywatne spółki w zamian za mieszkanie lub dom. Wygląda na to, że kredyt może być finansowo korzystniejszy, a do tego bezpieczniejszy od

O czym wie księga wieczysta?

zasłaniać się nieznajomością dokonanych w niej wpisów. Jeśli na przykład w księdze widnieje zapis, iż nieruchomość jest obciążona hipoteką, to kupujący nie może się tłumaczyć, że celowo zatajono przed nim informacje o ciążących na niej ograniczeniach. Kto uważnie czyta, ten nie ma kłopotów Jeśli planujemy

W 2008 r. kredyty we frankach odzyskają swój blask

Już wiadomo, że kończący się rok był rekordowy dla banków pożyczających pieniądze pod hipotekę. Z danych NBP wynika, że tylko od stycznia do listopada br. Polacy zaciągnęli kredyty mieszkaniowe o wartości ponad 33 mld zł. To więcej niż wzrosły nasze hipoteczne długi w całym, rekordowym do tej pory

Gdzie po kredyt hipoteczny? - ranking najlepszych banków

końcowym rozrachunku do zdobycia było aż 61 pkt. Alior Bank najlepszym bankiem od hipotek! Zwycięzcą naszego rankingu został Alior Bank, który pomimo metodologicznego liftingu rankingu utrzymał pozycję lidera, a nawet powiększył przewagę nad rywalami w porównaniu do lipcowego zestawienia. "Bank

Restrukturyzacja kredytu

Na czym polega restrukturyzacja? Restrukturyzacja oznacza zmianę sposobu spłaty rat kredytowych, poprzez zawarcie nowej umowy (aneksu). Przez wskazany w aneksie okres czasu, np. rok spłacasz jedynie raty odsetkowe, nie spłacasz raty kapitałowej. To istotna ulga w terminarzu spłat. Obok odsetek od ra

Zadłużone lokale - jak wygląda sytuacja na rynku?

Nasza gospodarka przeżywa obecnie trudne chwile, a rynek nieruchomości od przeszło sześciu lat nie może poradzić sobie z kryzysowymi nastrojami. Wahania kursów walut, zwłaszcza tak lubianego do niedawna przez banki i kredytobiorców franka szwajcarskiego, w połączeniu z drastycznymi spadkami cen na r

Gdzie po najkorzystniejszy kredyt mieszkaniowy w euro?

Kredyty mieszkaniowe w euro wracają do łask. Z jednej strony coraz więcej banków otwiera worki z "eurohipoteką", z drugiej strony klienci coraz chętniej do nich sięgają . Czy jednak w obecnej sytuacji makroekonomicznej warto zadłużać się w walucie? Jak obecny kryzys w Grecji wpłynie na kur

Amerykański profesor prawa radzi, żeby nie spłacać kredytów

Jego zdaniem, powinniśmy rezygnować ze spłaty długu jeśli przekracza on wartość domu lub mieszkania i nie mieć w związku z tym żadnego poczucia winy. W Stanach Zjednoczonych jest około 15 milionów właścicieli nieruchomości, którzy znaleźli się "pod wodą", czyli spłacają kred

Wtórny rynek hipoteczny (Secondary Mortgage Market)

Rynek, na którym inicjatorzy hipotek mogą je sprzedać, uwalniając środki na dalsze udzielanie kredytów, dzielący fundusze hipoteczne według krajów, od obszarów o dużych zasobach finansowych po obszary o małych zasobach finansowych. Zobacz także: Hipoteka zwykła Hipoteka kaucyjna Hipoteka Pierwotny

Jakie pułapki zastawiają banki na klientów?

szykuje BZ WBK, narady wojenne trwają w kilku innych bankach. Pretekstem do wojny o hipotecznych klientów są niższe opłaty sądowe związane z założeniem księgi wieczystej i wpisaniem hipoteki. Do tej pory opłaty były uzależnione od wartości nieruchomości (oznaczało to wydatek rzędu 1-2 tys. zł). Od marca

Okres przejściowy

Okres obowiązywania zabezpieczenia przejściowego, ustanowionego do momentu uzyskania prawomocnego oraz prawidłowego wpisu hipoteki na rzecz Banku.

Pożyczki z tytułu renty hipotecznej (Equity Release Loans)

Zabezpieczone (hipoteką) pożyczki zaciągane na cele konsumpcyjne. Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005

Kredyt hipoteczny

Każdy kredyt, który zabezpieczony jest hipoteką . Kredytami hipotecznymi są na ogół wszelkie kredyty budowlane (mieszkaniowe), czyli przeznaczone np. na budowę domu albo kupno mieszkania.

Ceny nieruchomości w Anglii spadły - pierwsza taka sytuacja od 6 lat

rosnąca średnia cena nieruchomości dla Londynu stała się już niemal legendą.   Spadki w hipotekach Sytuacja przypomina tą sprzed wielkiego kryzysu w 2009 roku. Choć rząd stara się przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu spowodowanym brakiem własnego mieszkania, to nie odnosi to większych skutków

Ograniczone prawo rzeczowe

Ograniczonymi prawami rzeczowymi są użytkowanie, służebność, zastaw, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz hipoteka.

Jak sprawdzić czy kupowany dom nie jest obciążony długiem

Kupno mieszkania na rynku wtórnym to prawdziwa loteria. Ważne jest to by przed sfinalizowaniem transakcji dokładnie sprawdzić czy nieruchomość nie jest obarczona jakimś długiem. Mieszkanie z obciążeniem To co należy sprawdzić przed kupnem to prawa do własności nieruchomości, czy hipoteka nie jest

Zabezpieczenie przejściowe (tymczasowe)

Zabezpieczenie stosowane przez bank, najczęściej w formie ubezpieczenia kredytu w towarzystwie ubezpieczeniowym, do czasu prawomocnego wpisu hipoteki. Zobacz także: Zabezpieczony kredyt (Secured Loan) Zabezpieczenie (Security) Zabezpieczenie (Collateral) Wierzyciel Ubezpieczenie kredytu

Zabezpieczony kredyt (Secured Loan)

Kredyt, którego zabezpieczenie stanowi hipoteka (lub inna instytucja). Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005 Zobacz także: Zabezpieczenie przejściowe (tymczasowe) Zabezpieczenie (Security) Zabezpieczenie (Collateral) Ubezpieczenie kredytu

Roczna stopa oprocentowania (Annual Percentage Rate, APR)

Znormalizowana metoda obliczania kosztów hipoteki w postaci stawki rocznej, uwzględniającej np. odsetki, ubezpieczenie kredytu hipotecznego, niektóre koszty kredytu. Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005

Pożyczka hipoteczna

Pożyczka zaciągana w banku na dowolny cel (niekoniecznie mieszkaniowy). Jej zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości. Pożyczki hipoteczne są udzielane na długi okres i dość nisko oprocentowane (tylko ok. 2% więcej niż kredyty mieszkaniowe).

Zakup za gotówkę mieszkania obciążonego kredytem

. prowizja banku z tego tytułu. Zaświadczenie powinno także zawierać informacje na jakie konto należy spłacić całość kredytu (nie zawsze jest to konto, na które sprzedający spłaca raty). Na tym dokumencie winno też być zobowiązanie banku do wykreślenia hipoteki po dokonaniu całkowitej spłaty kredytu

Apartamenty Amber Gold i Marcina P. Nieruchomości warte miliony [ZDJĘCIA]

. Uliczkę znajdziemy idąc Drogą Królewską w Gdańsku - od Bramy Wyżynnej przez Długą, Długi Targ aż do Motławy. Za mostkiem znajduje się Stągiewna. Hipoteka biura przy Stągiewnej jest obciążona kwotą 5,6 mln zł. Tyle od spółki domaga się naczelnik I Urzędu Skarbowego w Gdańsku za niezapłacony VAT jeszcze z

Uwięzieni w cudzym kredycie. Spółdzielcy w pułapce

Co to za pułapka? Notariusz Szymon Posadzy wyjaśnia, że 4 grudnia wejdzie w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która może być groźna dla spółdzielców mających mieszkania w blokach stojących na gruntach obciążonych hipoteką. Ludzie ci jeszcze długo mogą nie być świadomi tego

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o zawodzie pośrednika nieruchomości

nieruchomości.  Podstawą jest oczywiście weryfikacja aktu własności i obciążeń, po to aby np. wiedzieć co należy zrobić kupując mieszkanie obciążone hipoteką lub dożywociem. Ważne są także kwestie związane ze stanem technicznym nieruchomości. To że budynek jest po remoncie nie oznacza, że był on wykonany

Księgi Wieczyste Online - kompedium

znajdziemy informacje o tym, jakie są to hipoteki (kaucyjna czy zwykła), z dokładnym określeniem wysokości, waluty, nazwą banku, który udzielił kredytu oraz terminu spłaty. Wpisana hipoteka nie jest niczym niebezpiecznym, ponieważ po spłacie kredytu przez zbywcę zostanie wykreślona z księgi wieczystej. Jak

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt występujący w ofercie niektórych banków, którego celem jest spłata zadłużenia z tytułu kilku kredytów zaciągniętych na różne cele (np. kredyt mieszkaniowy, kredyt na zakup samochodu, kredyt na zakup sprzętu AGD), zabezpieczenia ich hipoteką oraz ujednolicenia oprocentowania. Zazwyczaj kredyt

Kupujemy działkę pod budowę domu - poradnik dla początkujących

, kto jest prawowitym właścicielem (bądź właścicielami) gruntu oraz to czy nie jest na przykład objęty hipoteką. By poznać całą historię działki należy zapytać właściciela o numer Księgi Wieczystej i sprawdzić ją samodzielnie na stronie internetowej - EUKW . Jeżeli właściciel nie zna numeru, można

Księga wieczysta

, służebność, własnościowe prawo do lokalu w spółdzielniach mieszkaniowych oraz hipoteka . Księga wieczysta składa się z czterech działów, w których wymienione są: w dziale 1 - oznaczenia nieruchomości oraz praw związanych z nieruchomością, w dziale 2 - właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości

Co zrobić, by sprzedać mieszkanie obciążone kredytem?

najczęściej poniesiemy stratę. Mówiąc prościej - będziemy musieli nie tylko przekazać całą kwotę transakcji bankowi, ale jeszcze do tego dopłacić. Bank powinien wystawić nam promesę, czyli zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej pod warunkiem zapłaty określonej kwoty. Takie rozwiązanie jednak, mimo

Kupno mieszkania obciążonego kredytem

hipoteki - tłumaczy Alicja Pietruszkiewicz, Idea Expert SA, ZFDF. Należy jednak pamiętać, że hipoteka może być także związana z roszczeniami wierzycieli innych niż bank np. instytucji państwowych takich jak Urząd Skarbowy i wtedy musi zostać wykreślona przed transakcją sprzedaży. Eksperci ZFDF radzą też

Zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Podstawowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest wpis do hipoteki. Ale to nie wszystko. Oprócz tego istnieją inne obowiązkowe zabezpieczenia: weksel, przelew praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, zabezpieczenia przejściowe do momentu ustanowienia hipoteki

Ile naprawdę kosztuje kupno nieruchomości...?

ustanowienia hipoteki - hipoteka po podstawowe zabezpieczenie kredytu musi być wpisana do księgi wieczystej. W tym przypadku nie ma możliwości negocjacji. Po zmianach prawnych, od 20 lutego nie istnieje już podział na hipotekę kaucyjną i zwykłą. Teraz mamy jeden rodzaj hipoteki umownej - po prostu. Nawiązuje

Ile naprawdę kosztuje kupno nieruchomości...?

ustanowienia hipoteki - hipoteka po podstawowe zabezpieczenie kredytu musi być wpisana do księgi wieczystej. W tym przypadku nie ma możliwości negocjacji. Po zmianach prawnych, od 20 lutego nie istnieje już podział na hipotekę kaucyjną i zwykłą. Teraz mamy jeden rodzaj hipoteki umownej - po prostu. Nawiązuje

Co to znaczy?

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym dającym wierzycielowi zabezpieczenie na nieruchomości. Hipoteka może obciążać nieruchomość, a także niektóre zbywalne prawa rzeczowe, jak np.: spółdzielcze prawo do lokalu, prawo własności nieruchomości, użytkowanie wieczyste czy prawo do domu