lokal socjalny

Michał Świech

Co polska rodzina może dostać od państwa?

Co polska rodzina może dostać od państwa?

Kto zarabia średnio, ten za bardzo nie ma na co liczyć. Dodatek mieszkaniowy, lokal komunalny czy socjalny dostać mogą jedynie rodziny o najniższych dochodach. Wyjątkiem była "Rodzina na swoim", a w przyszłości być może będzie także "Mieszkanie dla młodych".

Miasto kupiło dwa mieszkania, a chętnych tysiące

Półtora tysiąca rodzin czeka na lokal socjalny lub komunalny. A do przyznania są tylko dwa mieszkania kupione przez miasto od Rewitalizacji i Administratora. Dla kogo te lokale i dlaczego kupiliśmy je od gminnych spółek? - pyta opozycja

Program Mieszkanie Plus z kontrowersyjnym zapisem ustawy

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości co można uznawać za początek programu Mieszkanie Plus. W ustawie znajdują się jednak kontrowersyjne zapisy o lokatorach.

Darmowe mieszkanie - jakie grupy zawodowe mogą liczyć na mieszkania służbowe

Darmowe mieszkanie - jakie grupy zawodowe mogą liczyć na mieszkania służbowe

kwatery albo innego lokalu mieszkalnego przydziału miejsca w internacie albo kwaterze internatowej wypłaty świadczenia mieszkaniowego Pierwsza i druga możliwość nie wymaga tłumaczenia. Żołnierz zawodowy otrzymuje kwaterę bądź mieszkanie w mieście pełnienia służby bądź w innym mieście (pod warunkiem, że

Polskie prawo teoretycznie zakazuje wykonywania eksmisji "na bruk"

Polskie prawo teoretycznie zakazuje wykonywania eksmisji "na bruk"

są koedukacyjne, a co za tym idzie, rodziny są rozdzielane do schronisk lub noclegowni osobnych dla kobiet i osobnych dla mężczyzn. W trakcie postępowania sądowego, organ zobowiązany jest do wskazania uprawnienia (lub jego braku) do otrzymania lokalu socjalnego. Jeśli orzeczenie nie zawiera

Mieszkasz na wynajmie - wcale nie otrzymasz dopłat. Obalamy mit o dopłatach do najmu

Mieszkasz na wynajmie - wcale nie otrzymasz dopłat. Obalamy mit o dopłatach do najmu

konkretniej programu Mieszkanie na Start. I będzie dotyczyło jedynie nowo wybudowanych budynków przeznaczonych konkretnie pod najem. Czyli chociażby budynków z programu Mieszkanie Plus. Według projektu ustawy dopłatę będą mogły otrzymać osoby ZASIEDLAJĄCE lokal PO RAZ PIERWSZY. To oznacza, brak dofinansowania

Mieszkanie Plus - pierwsza gmina zawiesza udział w programie

Mieszkanie Plus - pierwsza gmina zawiesza udział w programie

ofiarowują grunty pod inwestycje a państwowa spółka BGKN zajmuje się resztą inwestycji. W wybudowanych budynkach lokale mają być wynajmowane w cenach niższych niż rynkowo. Jak podaje Gazeta Wyborcza jedna z gmin, która przystąpiła do programu czasowo zawiesza swój udział. Chodzi mianowicie o gminę Busko

Na mieszkanie od gminy raczej nie ma co liczyć

powstaną: 994 lokale socjalne, 14 mieszkań chronionych, 942 mieszkania komunalne (dodatkowo powstanie odpowiednia liczba lokali socjalnych) oraz 63 miejsca noclegowe. Małe zainteresowanie gmin budownictwem socjalnym może dziwić, gdyż z raportu NIK wynika, że zmorą dla nich są wyroki eksmisyjne. W

Bloki socjalne gotowe. Na mieszkania czeka 500 rodzin

Bloki socjalne gotowe. Na mieszkania czeka 500 rodzin

przydzielającej lokale socjalne. Nowe bloki z mieszkaniami socjalnymi powstały tuż obok Radpecu, przy ul. Marii Gajl. W dwóch oddanych wcześniej do użytku mieszka już 120 rodzin. - To głównie osoby z wyrokami eksmisyjnymi, którym gmina zgodnie z przepisami musi zapewnić lokal socjalny, a także rodziny z miejskich

Polityka socjalna miasta kosztem prywatnych właścicieli

Dominika Maciejasz: We wczorajszej "Gazecie" opisaliśmy historię pani Luizy - właścicielki kamienicy przy ul. Sewera w Krakowie, która nie może pozbyć się uciążliwej lokatorki. Miasto nie płaci jej odszkodowania, a lokal socjalny oferuje tylko do remontu. Na jej koszt. Jan Dereszowski

Jak lepiej chronić lokatorów - po europejsku

Jak lepiej chronić lokatorów - po europejsku

jest między innymi prawo do lokalu socjalnego dla tych, którym grozi eksmisja na podstawie decyzji administracyjnej, aktu notarialnego, licytacji mieszkania. A więc także osobom, które mają zaległości czynszowe. Mieszkanie to zobowiązanie   To już kierunek przeciwny do brytyjskiego. Zgodny

Za mało mieszkań socjalnych. Dostaną je tylko nieliczni

Według NIK ta sytuacja pogarsza się z każdym rokiem. Potrzebnych jest bowiem coraz więcej mieszkań socjalnych, zaś państwo i gminy najwyraźniej bagatelizują ten problem. W 18 skontrolowanych gminach brakuje lokali socjalnych dla ponad 80 proc. oczekujących. Co z tego, że jest ustawa, która zakłada

Rosną nowe bloki komunalne. Można się już starać o mieszkanie

lokale są zbliżone standardem do mieszkań socjalnych. Dzięki przeprowadzce takie rodziny znacznie polepszą swoje warunki mieszkaniowe, a my będziemy mogli zwiększyć zasób socjalnych mieszkań - tłumaczy rzeczniczka. Wkrótce w budynkach na Komandorii rozpoczną się prace wykończeniowe. - Oferujemy standard

Co miasto zrobi ze swoimi kamienicami i ich lokatorami?

na zakup własnych, oraz tym, którzy są w trudnej sytuacji mieszkaniowej. W tej chwili gmina jest właścicielem 59 tys. 828 lokali (niespełna 58 tys. to mieszkania komunalne, 1851 to lokale socjalne, a 80 - pomieszczenia zastępcze). Śmiały plan jest taki, że w 2020 roku w rękach gminy pozostanie około

O czym warto pamiętać, zawierając umowę najmu okazjonalnego?

O czym warto pamiętać, zawierając umowę najmu okazjonalnego?

wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik winien wstrzymać się z czynnościami egzekucyjnymi do czasu wskazania przez gminę lub wierzyciela (tu: wynajmującego) pomieszczenia zastępczego. W przypadku egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu wynajmowanego w

Dlaczego socjalne kontenery stoją puste?

dyspozycji otrzymają 12 dwupokojowych kontenerów i sześć jednopokojowych. Wszystkie są wyposażone w media. Na terenie osiedla jest także plac zabaw dla dzieci. Wiadomo też, że następne lokale socjalne powstaną przy ul. Odrzańskiej. Miasto nie zdecydowało jednak, czy będą to kontenery.

Jak mieszkać - dzisiaj dyskusja o polityce mieszkaniowej

proc. łódzkich kamienic nadaje się tylko do rozbiórki, a połowa jest w takim stanie technicznym, że kapitalny remont jest nieopłacalny. W mieście brakuje lokali socjalnych, a łodzianie są winni miastu prawie ćwierć miliarda złotych niezapłaconego czynszu. Sensownie prowadzona polityka mieszkaniowa

Zmiany w czynszówkach. Będą zabierać mieszkania?

socjalny (minimum 5 m kw. na osobę), jeśli eksmisja miałaby dotyczyć m.in.: kobiety w ciąży, rodziny z niepełnoletnim dzieckiem, osoby obłożnie chorej, niepełnosprawnej, a także znacznej części emerytów i rencistów oraz bezrobotnych. Niestety, lokali socjalnych oraz noclegowni i schronisk dla bezdomnych

Wynajmuj z głową

korzystniejsza, bowiem wymaga uzyskania wyroku eksmisji, jeżeli lokator nie chce opuścić lokalu. Co więcej - na bruk eksmitować go nie można, lecz w przypadku gdy sąd nie orzeknie, że przysługuje mu lokal socjalny, to i tak trzeba mu zapewnić pomieszczenie tymczasowe. Możliwe jest też zawarcie umowy najmu w

Najem okazjonalny - od strony prawnej

Najem okazjonalny - od strony prawnej

nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina wskaże tymczasowe pomieszczenie lub gdy dłużnik znajdzie takie pomieszczenie". Innymi słowy, zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu

100 miejskich mieszkań na Podolanach. Czy są chętni?

komunalni, którzy nie zalegają z czynszem i chcą poprawić swoje warunki mieszkaniowe. Oczywiście po przeprowadzce muszą też zwolnić dotychczasowe lokum. Miasta takie mieszkania o niższym standardzie przeznacza na lokale socjalne, których w Poznaniu bardzo brakuje. W podobny sposób zasiedlane były mieszkania

Budżet dołoży do czynszówek

Chodzi o nowelizację ustawy "o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych", która zakłada nawet 50-proc. dopłaty budżetowe do tego typu inwestycji. Z pomocy będą też mogły skorzystać gminy budujące czynszówki. Klucze do

Najem okazjonalny - nadzieja dla wynajmujących

, poz. 733), nierzadko wieloletnie oczekiwania na lokal socjalny mogą być dla wynajmującego prawdziwym dramatem. Wobec braku możliwość zapewnienie lokalu zamiennego bądź socjalnego, bezradny będzie nawet komornik. Wpłacona kaucja, która nie może być wyższa niż suma wartości rocznego czynszu, a w

Miasto może osłabić pozycję deweloperów. Jak to możliwe?

prawem do lokalu socjalnego, którego miasto nie potrafi zapewnić. Swego czasu proponowałem prezydentowi Grobelnemu rozpoczęcie programu budowy tanich mieszkań dla młodych ludzi. Na początku wpłacaliby 20-30 proc. wartości mieszkania, a potem w czynszu spłacaliby pozostałą jego wartość i w ten sposób

Wynajem mieszkania gminie? W Polsce się nie opłaca

. Inwestorzy wynajmujący mieszkania mieliby to, co w biznesie jest najważniejsze, czyli pewne i przewidywalne wpływy w postaci państwowych dopłat do czynszów. Samorządy lokalne pozbyłyby się natomiast kłopotów z deficytem lokali socjalnych i zamiast wydawać 70 mln (dane za rok 2011) na odszkodowania za

Lokatorzy z eksmisją na garnuszku gmin

To konsekwencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego. We wrześniu sędziowie uznali, że właściciel mieszkania, który nie może pozbyć się lokatora z wyrokiem eksmisyjnym, bo gmina nie dostarcza mu lokalu socjalnego, ma prawo żądać od gminy odszkodowania odpowiadającego wysokości rynkowego czynszu. Do

Czy nadejdą zmiany w czynszówkach? Rząd przygotowuje zmiany w ustawie

potrzebującym pomocy. Dlatego umowy najmu nie będą, tak to jest obecnie, zawierane na czas nieokreślony (teraz wyjątkiem są lokale socjalne dla najuboższych). Zgodnie z założeniami do projektu gminy mają dostać możliwość zawierania umowy na okres od roku do pięciu lat. Jej przedłużenie za każdym razem będzie

Czy najem okazjonalny może być okazją?

zdecydowanie większym zakresie chronią interesy najemcy niż wynajmującego (Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 733), nierzadko wieloletnie oczekiwania na lokal socjalny, mogą być dla wynajmującego

Rząd chce uwolnić najem

Wielgo: Przy budowie rynku najmu nie obejdzie się bez ofiar Obecnie nikt przy zdrowych zmysłach nie zainwestuje w czynszówkę, ponieważ lokatorzy w praktyce są nieusuwalni. Ustawa o ochronie praw lokatorów gwarantuje bowiem lokal socjalny m.in.: eksmitowanym kobietom w ciąży, rodzinom z niepełnoletnim

Wykup tanio mieszkanie komunalne

stosunkowo nowych lub niedawno wyremontowanych, lokali socjalnych, nieruchomości zabytkowych o szczególnych walorach architektoniczno-konserwatorskich, lokali znajdujących się w szczególnie cennych strefach miasta. Aby dowiedzieć się, jak to wygląda w naszej gminie, musimy sprawdzić sami, podobnie jak w

Mieszkania w kontenerach - na razie w odstawkę

Jeszcze jesienią ubiegłego roku ZMK chciał budować domy socjalne w systemie modułowym na miejskiej działce przy ul. Marczukowskiej, a jeszcze wcześniej - większe skupisko takich mieszkań dla najbardziej uciążliwych lokatorów przy ul. Produkcyjnej. Na Marczuku, w pobliżu torów miało zamieszkać

Mieszkań dla najuboższych jak na lekarstwo

, wyglądało to tak: w 2007 r. na "wsparcie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych" rząd zarezerwował 100 mln zł. Gminy wykorzystały jednak tylko nieco ponad połowę tej kwoty. W tym czasie ustawa nie przewidywała jednak dotowania normalnych czynszówek

Mieszkania w TBS-ach będzie można wykupić

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. W dotychczasowym kształcie nie daje ona lokatorom żadnych nadziei na własność lokalu, mimo że wielu sfinansowało nawet 30 proc. kosztów budowy mieszkań. W dodatku w czynszu spłacają kredyt. Decyzja o

W tych dzielnicach deweloperzy sprzedają najwięcej mieszkań

bez wątpienia w głównej mierze spowodowany właśnie względami finansowymi. Przeciętna stawka za mkw. mieszkania deweloperskiego jest tutaj najniższa w stolicy. Tanio jest również na Bemowie. Podobna sytuacja ma miejsce w Krakowie, gdzie w pierwszych czterech dzielnicach, w których nowe lokale

Gminna mizeria mieszkaniowa

Dowiedzieliśmy się wczoraj, że w resorcie trwają prace nad stosowną nowelizacją ustawy "o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych". Wiceminister infrastruktury Piotr Styczeń wyjaśnił, że ustawa w obecnym kształcie nie

Preferencje kupujących bez zmian

, następnie nadejście kryzysu finansowego spowodowało wzrost w ofercie rynkowej liczby kawalerek. Przedstawione poniżej średnie wartości poszczególnych cech lokali mieszkalnych z rynku wtórnego, jakie były poszukiwane przez klientów firmy Emmerson S.A. w pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku wskazują

Mieszkanie czynszowe, znaczy dostępne

nikt przy zdrowych zmysłach nie zainwestuje w czynszówkę, gdyż lokatorzy w praktyce są nieusuwalni. Eksmisje blokuje zbyt mała w stosunku do potrzeb liczba lokali socjalnych. Dlatego ministerstwo chce skasować przepis, który gwarantuje taki lokal m.in. eksmitowanym kobietom w ciąży, rodzinom z

Inwestycja w mieszkanie na wynajem nadal opłacalna

takiej umowy to ok. 200 zł, a daje ona dużo wyższy poziom bezpieczeństwa niż tradycyjna umowa najmu - zaznacza Maciej Górka. Dotychczas aby pozbyć się uciążliwego lokatora, właściciel mieszkania musi przebrnąć przez mało skuteczny tryb eksmisyjny, a bez wskazania lokalu socjalnego jest to praktycznie

Sąsiad nie płaci czynszu.

może nikogo eksmitować (nie tylko lokatora, ale i właściciela) do czasu, aż wierzyciel lub gmina zapewni eksmitowanemu dach nad głową - tzw. pomieszczenie tymczasowe (coś w rodzaju lokalu socjalnego). UWAGA! Bardzo często jednak właściciela dyscyplinuje już samo wysłanie pisma ostrzegającego o

Ratusz kupi hurtem mieszkania od deweloperów?

o powierzchni do 40 m kw. - W gminie jest ok. tysiąca osób uprawnionych do przydziału lokalu socjalnego - mówi Zdzisław Lis (PO), wiceburmistrz. Mówi, że Piaseczno ma działkę z pozwoleniem na budowę domu socjalnego, ale z szacunków wynika, że metr kwadratowy tam kosztowałby 8 tys. zł. - Tymczasem

Czy bank może wymeldować dłużnika z jego mieszkania?

będzie do zapewnienia dłużnikowi jedynie tzw. lokalu tymczasowego czy też przyznane zostanie dłużnikowi mieszkanie socjalne. Uprawnienie do otrzymania takiego lokalu przysługuje: kobietom w ciąży, małoletnim, niepełnosprawnym, ubezwłasnowolnionym oraz sprawującym nad taką osobą opiekę i wspólnie z

Rząd chce zwiększyć liczbę czynszówek ograniczając prawa lokatorów

Dotarliśmy do założeń projektowanej nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, która wielu najpewniej przerazi. W obecnym kształcie gwarantuje lokal socjalny m.in.: eksmitowanym kobietom w ciąży, rodzinom z niepełnoletnim dzieckiem, osobom obłożnie chorym, niepełnosprawnym, a także znacznej

8 najważniejszych zmian na rynku nieruchomości w 2015

niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z którym zostanie wybudowane 30 tys mieszkań o umiarkowanych czynszach. Według rządu adresatami nowego programu będą osoby, które zarabiają za dużo, aby móc ubiegać się o lokal komunalny lub socjalny, ale za mało, aby móc zaciągnąć kredyt na

Możesz zamienić mieszkanie na nowsze

pozwalający ubiegać się o lokal socjalny. Ale mniej niż trzeba mieć, żeby ubiegać się o mieszkanie z TBS. Dla przykładu w rodzinie jednoosobowej są to kwoty w granicach 1-2,6 tys. zł, dwuosobowej - 1,1-3,9 tys. zł, a trzyosobowej - 1,6-4,8 tys. zł brutto. To nie wszystkie warunki. Z programu nie mogą

Mieszkanie po europejsku

250 tys. osób. W 2008 roku zbudowano we Francji w sumie około 367 tys. mieszkań. Mimo, że rząd wspiera budownictwo własnościowe, około 40 proc. Francuzów wciąż mieszka w lokalach wynajmowanych. Oprócz wspomnianych, traktowanych jako lokale socjalne HLMów jest znacznie większa grupa tych, którzy

Domy socjalne na Marczuku wstrzymane

mieszkań socjalnych w Białymstoku. Dotyczy to przede wszystkim lokatorów, którzy mają sądowy wyrok eksmisji z prawem do lokalu zastępczego. W tej chwili gmina jest w posiadaniu 450 takich mieszkań, a według szacunków potrzeba jeszcze około tysiąca. Ku radości mieszkańców wsi Fasty i okolicznych osiedli nie

Nie ma mieszkań za opiekę

zasponsorować głównemu najemcy wykup i zadbać o to, żeby mieszkanie na nas przepisał. Co stanie się z Dorotą? Prawdopodobnie, zgodnie z wyrokiem sądu dostanie prawo do lokalu socjalnego. Wówczas możliwe, że jako lokal socjalny zostanie jej przyznane mieszkanie, w którym... aktualnie mieszka.

Kiedy poprawi się sytuacja mieszkaniowa Polaków?

zł. Szansą na poprawę jest rządowy program budownictwa mieszkaniowego na najbliższe dziesięć lat, którego projekt ma być gotowy w czerwcu. Na jego główne założenia ma się składać zwiększenie liczby lokali socjalnych oraz rozwój społecznego budownictwa na wynajem w ramach tzw. społecznych grup

Mieszkania najtańsze od... komornika

przez gminę. Praktyka pokazuje, że tego typu sprawy ciągną się latami. Sytuacja powoli zaczyna się jednak zmieniać. Odszkodowania za niedostarczenie lokatorowi lokalu socjalnego lub tymczasowego można się domagać od gminy. Potwierdził to 21 stycznia 2011 r. Sąd Najwyższy. Ponadto o wszystkich wadach

Przywrócić normalność w centrum! By ludzie chcieli tu żyć

wyższych uczelni. I zapewnia, że jego koledzy z UAM chcą żyć właśnie w centrum. Dziś, w zrujnowanych kamienicach nie mieszkają zamożni poznaniacy. Raczej ci biedni - bo zniszczone mieszkania stają się lokalami socjalnymi, a komunalni lokatorzy wyprowadzani są na Głuszynę, gdzie miasto buduje trzy bloki

Jak wykupić mieszkanie od gminy

zasada nie dotyczy budynków jedno- lub dwulokalowych). Miasto nie sprzedaje lokali socjalnych ani mieszkań w czynszówkach wybudowanych lub wyremontowanych po 1990 r. Nie może też sprzedać mieszkań w bloku, który m.in.: przeznaczony jest do wyburzenia lub kapitalnego remontu, wpisany do rejestru zabytków

PO ma pomysł na tanie mieszkania

mieszkania w budowie. Po ich zakończeniu zaczęłaby obowiązywać wieloletnie umowy na dzierżawę lokalów przez gminę. Projekt ma się opierać na przepisach kodeksu cywilnego, nie zaś na ustawie o partnerstwie prywatno-publicznym. Mieszkania powstawałyby na gruntach należących do gminy i prywatnych. Deweloperzy

Gdzie można znaleźć najtańsze mieszkania?

zaznaczyć, że właśnie w tym rejonie stolicy zlokalizowana jest zdecydowanie największa oferta mieszkań z pierwszej ręki w całym mieście. Wynika to z faktu, że od pewnego już czasu na tym obszarze na masową skalę budowane są lokale z segmentu popularnego. W Krakowie najmniej, za mkw. powierzchni nowego

Lokator dewastujący mieszkanie nie do ruszenia

podwórko różne przedmioty. Sąd: eksmisja bez lokalu socjalnego Anna Feiner kilkakrotnie wnosiła o eksmisję lokatora. W końcu w grudniu 2008 roku sąd nakazał mu opuszczenie mieszkania i to bez lokalu socjalnego. Bo jak się okazało, jest on współwłaścicielem domu w jednej z miejscowości koło Suchej

Nie płacisz, dostaniesz lokatora

mieszkaniu przekształconym na lokal socjalny, czyli o obniżonym standardzie, każdy dłużnik będzie miał swój pokój, a wspólną kuchnię i łazienkę, nic złego się nie stanie. Przecież nie musi od razu dochodzić do kłótni. Pierwsze zawiadomienia już wysłaliście do dłużników. Jakie były reakcje? - Nasz pomysł ma

Jeśli kupować, to tylko teraz

socjalnych zmniejsza atrakcyjność inwestycji - dodaje. Jest kryzys, wszyscy dostają mało Dlatego zamiast nowych lokali będą wyłącznie dokończenia rozpoczętych inwestycji. Główne zadanie to przebudowa lokali na os. Złotej Jesieni, gdzie z 25 dużych mieszkań wyodrębnionych zostanie 45. Na to pójdzie 1,2 mln zł

Czynsze za komunalne w górę nawet o sto procent

najuboższych, tych z dochodem w wysokości ok. 500 zł brutto na osobę. Takich osób w tej chwili jest około 2,5 tys. Częściowo to najemcy mieszkań socjalnych, którzy płacili do tej pory za lokale 50 gr za mkw, a po podwyżce będą płacić 1,18 zł. Choć stawka czynszu będzie u nich podwyższona, to jednocześnie będą

Zmiany czynszu najmu lokali mieszkalnych

się w tym pojęciu i znajduje swoje uzasadnienie. Należy też dodać, iż nie w każdym przypadku zysk właściciela stanowić będzie składnik czynszu. Kategoria ta nie dotyczy bowiem stosunków najmu lokali socjalnych. Wraz ze wzrostem inflacji Druga podstawa dla uzasadnienia podwyższenia czynszu nawiązuje do

Likwidacja barier na rynku wynajmu mieszkań

, na jaki została zawarta umowa lub po jej wypowiedzeniu. W żądaniu tym powinna być podana przyczyna ustania stosunku najmu, jak i termin opróżnienia lokalu, ale nie może być on krótszy niż siedem dni od doręczenia żądania najemcy. Wynajmujący nie ma przy tym obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego

Likwidacja barier na rynku wynajmu mieszkań

, na jaki została zawarta umowa lub po jej wypowiedzeniu. W żądaniu tym powinna być podana przyczyna ustania stosunku najmu, jak i termin opróżnienia lokalu, ale nie może być on krótszy niż siedem dni od doręczenia żądania najemcy. Wynajmujący nie ma przy tym obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego

Komfortowe mieszkanie komunalne u dewelopera

Do lokali przy ul. Opielińskiej i Częstochowskiej przeprowadzą się mieszkańcy kamienicy położonej między pasami ul. Warszawskiej 20, którą miasto chce wyburzyć. - Zależało nam na ich wykwaterowaniu, będą się mogli przeprowadzić w ciągu miesiąca, dwóch - mówi Marek Klikowicz, dyrektor Biura

"Rz": Nie ma szans na nieco tańsze mieszkania

zapewnić lokale socjalne. Ale też niewystarczająco dużo, by kupić (nawet na kredyt) mieszkanie od dewelopera lub wybudować dom we własnym zakresie. Jeden z rozmówców "Rz" wskazuje, że aby spółdzielnie mogły się ze swoich zadań wywiązać, potrzebna jest jasna polityka mieszkaniowa państwa, a tej

Klucze wręczone. Nowe miejskie mieszkania na Głuszynie

lokale socjalne, których w Poznaniu najbardziej brakuje. Mirosław Nowakowski jest w Poznaniu 300. najemcą, który w ten sposób zamienił sobie miejskie mieszkanie. Szklana piramida w miejscu Bałtyku [GALERIA] »

Gdańsk: mieszkania za grunt i drogę

socjalne. - Ale w tym roku oddamy kolejne 170 lokali wybudowanych przez gminną spółkę - dodaje Lisicki. - Niewiele miast w Polsce w takim tempie radzi sobie z brakiem mieszkań komunalnych. Gdańsk otrzymał jeszcze 58 mieszkań na Zakoniczynie, które dziewięć miesięcy temu również wybudowała spółka Olivia

Lokatorzy z problemami poza miasto

sześciu osób. Rozmowa z wiceprezydentem Monika Kosz-Koszewska: Ludzie z Zaczerlan obawiają się, że w okolicach MONAR-u gmina Białystok chce postawić kontenery socjalne, czyli zrealizować koncepcję socjalnego osiedla dla uciążliwych lokatorów, która dotychczas wiązana była z ul. Produkcyjną w pobliżu Fast

Dlaczego Europejczycy wolą wynajmować niż kupować?

proc. wszystkich mieszkań. Prywatne firmy wyspecjalizowane w wynajmie to około 10 proc. rynku. Reszta należy od osób prywatnych. We Francji z kolei duże znaczenie mają mieszkania komunalne i socjalne (znane pod skrótami APL, ALF, HLM), których wynajem jest subsydiowany przez państwo. Aż 18 proc. lokali

Więcej pieniędzy na mieszkaniówkę

kwotę. Wydatki przewidziane w tegorocznym budżecie są wyższe od tych sprzed roku głównie za sprawą dotacji na Fundusz Dopłat przy Banku Gospodarstwa Krajowego. Za pośrednictwem tego funduszu budżet wspiera "tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych"

Samodzielne mieszkanie nie dla każdego

się z każdym rokiem. Potrzebnych jest bowiem coraz więcej mieszkań socjalnych, zaś państwo i gminy najwyraźniej bagatelizują ten problem. W 18 skontrolowanych gminach brakuje lokali socjalnych dla ponad 80 proc. oczekujących. Co z tego, że jest ustawa, która zakłada nawet 50-proc. dopłaty budżetowe

W pięciu smakach, czyli jak się mieszka w Azji

tylko dla najgorzej zarabiających. Także klasa średnia ma problemy z kupnem odpowiedniego lokalu. Żeby kupić mieszkanie o powierzchni około 50 m2, trzeba mieć w HK około 320 tys. zł. Jeszcze dziesięć lat temu wystarczyło około 130 tys. zł. Jak wynika z danych miejscowego urzędu statystycznego 81 proc

Spółdzielnie właścicieli mieszkań. Miliony Polaków czeka rewolucja

automatycznie wspólnota mieszkaniowa. W dodatku inny przepis miałby umożliwić przekształcenie spółdzielczych praw do lokali w pełną własność bez udziału notariusza, a więc odbywałoby się to niemal bez kosztów. Wystarczyłoby, że władze spółdzielni wydadzą uchwałę określającą przedmiot odrębnej własności

Wynajem po europejsku

wynajmowanych z 32,5 proc. w 1970 roku do 24,7 proc. w 1990. Lata dziewięćdziesiąte to okres liberalizacji przepisów. Czynsze nie są obecnie regulowane (za wyjątkiem mieszkań socjalnych), umowy zawierać można na dowolny okres. W 2006 roku odsetek lokali wynajmowanych wzrósł do 31 proc. Nie ma jednak róży bez

Wynajem po europejsku

wynajmowanych z 32,5 proc. w 1970 roku do 24,7 proc. w 1990. Lata dziewięćdziesiąte to okres liberalizacji przepisów. Czynsze nie są obecnie regulowane (za wyjątkiem mieszkań socjalnych), umowy zawierać można na dowolny okres. W 2006 roku odsetek lokali wynajmowanych wzrósł do 31 proc. Nie ma jednak róży bez

Wola: 300 rodzin dostanie mieszkania komunalne

niezamożnych to wciąż towar deficytowy. Kolejka osób, którym miasto ma zapewnić lokal, liczy 5 tys. nazwisk. To osoby czekające na mieszkania komunalne i tańsze socjalne (o niższym standardzie i czynszu 1,2 zł za metr kw.). Miasto musi też zapewnić dach nad głową lokatorom, którzy zajmują budynki przeznaczone

Mieszkania komunalne na własność

, co jest jego zadaniem, gdy pozbędzie się swoich lokali? Dodaje, że mieszkania komunalne w Jastrzębiu powinny zostać zamienione na socjalne (dla najuboższych), a miasto powinno na budowę nowych komunalnych zdobyć dotację. Podobnie było w Opolu. Tam kilka miesięcy temu urzędnicy wstrzymali sprzedaż

Ratusz obiecuje 2,5 tys. mieszkań komunalnych do 2012 r.

już jeden budynek komunalny. Ma ok. 100 mieszkań. Teraz na działce o powierzchni 14 tys. m kw. powstaną cztery kolejne domy połączone garażem. Za 61 mln zł dzielnica wybuduje 298 mieszkań komunalnych i dwa socjalne. Podziemny garaż pomieści około 152 samochodów. Budowa ma zakończyć się na początku

Co może wpłynąć na proces sprzedaży mieszkania?

być przyczyną spadku wartości domu. Analizy prowadzone przez tamtejszych agentów pokazują, że jeśli sąsiedzi nie płacą rachunków, ceny spadają. Sugerują, że osoby, które nie płacą, są mniej skłonne do remontów swoich domów, przez co otoczenie sprawia wrażenie biedniejszego. Socjalne ok, gorzej z

Jaki jest stan polskich mieszkań?

można, bo gminy nie mają dla nich lokali socjalnych. Może kiedyś ci lokatorzy ich doczekają, ale obawiam się, że jeśli urzędnicy nie pójdą po rozum do głowy, kamienice mogą nie doczekać. Dodajmy, że w tej sytuacji dalsze utrzymywanie przeszło 70-letnich domów, jeśli nie są zabytkami, zaczyna tracić sens

Dzień Lokatora - 2 października

dochody są niewielkie, nie byli w stanie płacić zawyżonego czynszu. Przestali go płacić, a ich sprawa trafiła do sądu, który orzekł, że maja prawo do lokalu socjalnego. Teraz im takich przydzielono, ale nie spełnia on podstawowych warunków do życia - to historia opisana przez Darię na forum internetowym

Komunalne osiedle na Służewcu

, inwestycja powinna się zacząć we wrześniu. Budowa będzie podzielona na etapy, pierwsza część osiedla będzie gotowa pod koniec 2010 r., reszta - w następnym roku - planuje wiceburmistrz Blażević. Część opróżnionych starych mieszkań komunalnych Ursynów przekwalifikuje na lokale socjalne, których dziś w ogóle

Rewolucja w spółdzielniach mieszkaniowych

pełni własnościowe (ma status prawa odrębnej własności), powstawałaby automatycznie wspólnota mieszkaniowa. W dodatku inny przepis miałby umożliwić przekształcenie spółdzielczych praw do lokali w pełną własność bez udziału notariusza, a więc odbywałoby się to niemal bez kosztów. Wystarczyłoby, że władze

Rynek pierwotny - taniej, ale czy opłacalnie?

Czynniki, na które powinno się zwrócić szczególną uwagę to standard budynku, wykończenie samego lokalu, lokalizacja, otoczenie itp. Z drugiej jednak strony to nadal cena pozostaje głównym wyznacznikiem decydującym o rezygnacji, bądź o kupnie danego mieszkania. Poniżej przedstawiono zestawienie

Lokator chroniony mniej. Rewolucja w prywatnych czynszówkach!

podania powodu! Lokatorowi, który w tym czasie nie znalazłby sobie nowego lokum, groziłaby eksmisja do lokalu socjalnego zapewnionego przez gminę. Eksmisji nie musiałyby się obawiać jedynie osoby, które ukończyły 75 lat. A i to tylko wtedy, gdy nie miałyby innego lokum ani nikogo, kto mógłby się nimi

Poznań zaczyna walczyć o mieszkańców. Budujcie się u nas!

niestety Kobylepole jest słabo skomunikowane z centrum ze względu na wieloletnie zaniedbania komunikacyjne - tłumaczy. Dodaje, że zysk ze sprzedaży działek powinien zostać przeznaczony na budowę lokali socjalnych i komunalnych, i to w śródmieściu.

Kto może liczyć na niższy czynsz?

osób. Miasto ma w swoich zasobach 23 tysiące lokali, ale blisko 40 proc. lokatorów komunalnych będzie mogło skorzystać ze zniżek. Niektóre z nich sięgną nawet 70 procent. - W efekcie najubożsi najemcy będą płacić mniej niż płacili przed podwyżką, a ci najlepiej zarabiający dostaną najwyższą stawkę. Z

Miasto pustostanów

. Mieszkającym na dziko w lokalach ZBM naliczany jest karny, bardzo wysoki czynsz, jednak zwykle w taki sposób mieszkają ludzie z marginesu, którzy nie mają zamiaru go płacić. - Te osoby powinny być eksmitowane do lokali socjalnych lub zamiennych - mówi Adam Wajda. Zajęte przez dzikich lokatorów mieszkania nie

Jak zostać właścicielem, czyli wykup mieszkań komunalnych

niż 15-letnie przeznaczonych do rozbiórki lub kapitalnego remontu czy przebudowy oraz takich, w których zużycie ocenione przez rzeczoznawców przekracza 70 proc. Nie wykupisz też pracowni twórczych i lokali socjalnych. Bonifikaty zależą od wieku budynku. Gdy okres eksploatacji wynosi 15-25 lat

Czynsze mają zarobić na remonty kamienic

Jak jest dziś? Kamienice się rozpadają. Zżera je grzyb, ciekną dachy, schody to śmiertelna pułapka. A na lokale socjalne czeka kilka tysięcy osób. Urzędnicy rozkładają ręce i tłumaczą: nie mamy lepszych mieszkań, nie ma pieniędzy na remonty. Jest jednak szansa, że sytuacja zacznie się zmieniać

Sprawę mieszkań wzięli w swoje ręce

Pani Beata z mężem i trójką dzieci mieszkała przez 12 lat przy ul. Grodzkiej. Kiedy kamienicę kupił prywatny właściciel, lokatorzy otrzymali nakaz eksmisji. Rodzina stanęła przed perspektywą przeprowadzki do bloków socjalnych przy ul. Grygowej. - Bardzo zależało mi na pozostaniu w śródmieściu

Życie w tej kamienicy grozi śmiercią

. - Ustawa o ochronie praw lokatorów nakłada w takim przypadku na właściciela obowiązek udostępnienia lokatorom lokali zamiennych, z czynszem w podobnej wysokości. Jeśli jednak mieszkańcy nie zgodzą się na zaproponowane lokum, właściciel może wypowiedzieć im umowę - tłumaczy Justyna Palkiewicz z kancelarii

Czynszówki mogą uratować rynek

kredytów, lepiej niech rząd wyda te pieniądze na wsparcie budowy mieszkań socjalnych. A równocześnie doprowadzi do zniesienia nadmiernej ochrony lokatorów przed eksmisją. Na rynku najmu powinna obowiązywać prosta zasada: kto nie płaci czynszu lub dewastuje lokal, musi się z niego wynieść. Żeby była jasność

Nie płaciłeś czynszu? Będziesz mógł go odpracować

odpracowania długu to po działającym przy ZKZL od czerwca ubiegłego roku, Biurze Zamiany Mieszkań, kolejny pomysł na pomoc najbardziej zadłużonym. Tych, którzy nie zdecydują się pójść do pracy, czeka stary scenariusz: sprawa w sądzie, eksmisja, długie oczekiwanie na lokal socjalny lub kontener.

Kolejna przedwojenna willa zagrożona wyburzeniem

centralnego ogrzewania ani ciepłej wody. Właściciel złożył przeciw niej pozew do sądu. A ten orzekł eksmisję z mieszkania bez prawa do lokalu socjalnego. Nakazał też spłacić dług. - Miałem pięciu lokatorów - opowiada Roman Kloc. - Z czterema rodzinami doszedłem do ugody, proponując im mieszkania. Ostatniej

Czy firmę interesuje, czy masz gdzie mieszkać?

mniej więcej kwoty (30-40 zł/m kw.) odnotowuje się czynsz za najem w mieszkaniach w zabudowie wielorodzinnej (peryferia miasta, starsza zabudowa, lokal zazwyczaj nie umeblowany, do dyspozycji łóżka, ewentualnie stolik, krzesła, szafa, kuchnia, łazienka o niskim standardzie wykończenia) - mówi Adam

Miasta nie kuszą mieszkaniami

inwestycji w zaawansowane technologie, przyjezdnym nie oferuje żadnego wsparcia. Jak informuje wydział mieszkalnictwa urzędu miasta, na mieszkania socjalne czeka w Krakowie kilkaset osób. Nie sposób myśleć o zapewnieniu lokali innym, zwłaszcza takim, którzy i tak dobrze sobie radzą. Podobnie jest we

Dlaczego Polaków nie stać na kredyt mieszkaniowy?

problemem mieszkaniowym w Polsce. Jesienią odbędzie się debata z ekspertów i polityków, aby opracować strategię walki z biedą mieszkaniową. Gdybym bił pił i bił żonę, to miałbym chociaż mieszkanie socjalne. Michał Gos z żoną Agatą, dwuletnią córką Zuzią i trzymiesięczną Roksaną żyją w ośmiometrowym pokoju

Jak pomóc lokatorom czynszówek, które wracają w prywatne ręce?

mieszkania zamienne w pierwszej kolejności. Ale ponieważ nie ufam naszym samorządowcom, proponuję zmusić ich do tego ustawowo. Wyobrażam sobie, że gmina byłaby zobowiązana do zapewniania najemcom lokali zamiennych w określonym terminie. W tej operacji powinno partycypować państwo. Stosowny program wspierania

Śmierć francuskich blokowisk

Claire Pernet-Delon, Jérome Georgel i Florence Vernet (seminarium pt. 'Mieszkania socjalne', Nancy, 2001 r.) badający francuskie blokowiska, dzieląc istnienie osiedli na 15-letnie cykle: powstanie - degradacja - renowacja lub jej brak, czyli likwidacja. Sielanka kończy się około roku 1965

Mieszkania na własność czy na wynajem?

przynajmniej jedna osoba nie posiada stałej pracy, ewentualnie pobiera świadczenia socjalne". Resort zaproponował więc rewolucję w finansowaniu mieszkaniówki przez państwo. Do tej pory z różnych form wsparcia korzystały głównie osoby stosunkowo zamożne. Natomiast praktycznie na żadną pomoc nie mogły

Czego uczy nas kryzys na rynku nieruchomości?

więcej z ciemną jego stroną. Kireczyk uważa bowiem, że przyszły rok może przynieść znaczną liczbę przejęć nieruchomości z powodu niespłacalnych rat kredytowych. - Oznaczać to może eksmisje z kredytowanych lokali mieszkalnych, a w konsekwencji wzrośnie zapotrzebowanie na mieszkania czynszowe i socjalne

Kraków szykuje się do skoku przez Wisłę

ślad za nim podążyła Cava - pierwszy w mieście lokal specjalizujący się w przyrządzaniu ślimaków. Moda na Zabłocie cieszy władze miasta. Historycy, konserwatorzy, miłośnicy Krakowa biją jednak na alarm: napór inwestorów na Kraków zagraża integralności zespołu urbanistycznego wpisanego na listę