nabycie spadku

Dorota Ryterska, prawnik w spółce Ekspertax Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

Obowiązek zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych

Obowiązek zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych

Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2) stanowi warunek skorzystania z zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r. poz. 86, z późn. zm.), podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych na podstawie enumeratywnie wymienionych tytułów. Zwolnione od podatku jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę (art. 4a ust. 1 ww. ustawy). Jednocześnie ww. ustawa określa warunek, od spełnienia którego uzależnione jest stosowanie tego zwolnienia podatkowego.

Darowizna lokalu mieszkalnego obciążonego hipoteką

Jeśli darowizna nieruchomości nastąpiła między osobami najbliżej spokrewnionymi (nabycie nieruchomości przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę), może być całkowicie zwolniona z podatku od spadków i darowizn.

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

Mam zamiar skorzystać z ulgi mieszkaniowej w związku z planowanym nabyciem mieszkania (odrębna własność). Odziedziczyłem mieszkanie po matce, jednak jest ono dla mnie i mojej rodziny zbyt małe, zatem zamierzam kupić nowe - umowa przedwstępna zostanie zawarta w ciągu 2 lat, które upłyną od zbycia mieszkania ze spadku. Czy mam prawo do ulgi i jakie warunki muszę spełnić?

Podatnicy przestaną tracić na uldze podatkowej

Dziś warunkiem zwolnienia najbliższej rodziny z podatku od spadków i darowizn jest zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych fiskusowi. Podatnik ma na to miesiąc od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeśli spadkobierca nie zdąży - zapłaci podatek. Komisja Janusza Palikota chce

Odziedziczonej nieruchomości nie sprzedasz bez podatku?

Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij nasz gadżet. Odpłatne zbycie nieruchomości nabytej w drodze spadku lub darowizny stanowi źródło przychodu w podatku dochodowym. Podatek wynosi 19 proc. osiągniętego dochodu. Jak wskazuje "Gazecie Prawnej" Grzegorz Bącik

Zbycie mieszkania po śmierci współmałżonka nie zawsze podlega opodatkowaniu

Zbycie mieszkania po śmierci współmałżonka nie zawsze podlega opodatkowaniu

Problem, w niniejszej często pojawiającej się sytuacji, polega na rozstrzygnięciu, czy w przypadku nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego w trakcie trwania małżeństwa do majątku objętego wspólnością ustawową, w razie śmierci jednego z małżonków i nabycia spadku przez drugiego małżonka

Zawiadomienie urzędu skarbowego o otrzymaniu darowizny

Syn powinien zgłosić organom podatkowym nabycie w drodze darowizny środków pieniężnych w wysokości ceny za nabycie 1/2 udziału w zakupionym przez Państwa mieszkaniu.Co prawda nabycie ww. mieszkania nastąpiło w formie aktu notarialnego, jednak ze stanu faktycznego opisanego w pytaniu nie wynika, że

Mieszkanie w spadku dla współmałżonka i dzieci

ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Natomiast postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci

Odkupienie przez fundusz inwestycyjny jednostek nabytych w drodze dziedziczenia

Odkupienie przez fundusz inwestycyjny jednostek nabytych w drodze dziedziczenia

opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Co do zasady, że nabycie spadku po członkach najbliższej rodziny jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem dokonania zgłoszenia w urzędzie skarbowym w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie

Sprzedaż nieruchomości po śmierci małżonka

płacił podatku dochodowego. Moment nabycia, który jest istotny dla kwestii opodatkowania liczy się bowiem od chwili nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków.Dotychczas organy podatkowe uznawały, że z chwilą nabycia spadku po zmarłym małżonku, drugi nabywa część udziału nieruchomości ponownie

Sprzedaż mieszkania a podatek dochodowy

, jest data nabycia mieszkania - należy pamiętać, że jest to nie tylko zakup mieszkania, ale również nabycie w drodze darowizny, a także spadku. W przypadku, gdy nabycie mieszkania następuje w drodze umowy sprzedaży, bądź w drodze umowy darowizny - datą nabycia jest dzień, w którym został podpisany akt

Ile metrów mieszkania kupisz za przeciętną pensję?

Ile metrów mieszkania kupisz za przeciętną pensję?

cen nowych lokali mieszkalnych. Niemniej jednak, na przestrzeni ostatnich trzech lat, w naszym kraju miały miejsce obniżki cen mieszkań. Nie osiągnęły one wielkich rozmiarów, ale systematyczne spadki cen sprawiły, że są one wyraźnie niższe niż w szczytowym 2008 roku.Poniżej zamieszczono zestawienie

Zmieniasz mieszkanie? Uważaj na PIT

chcemy się przeprowadzić i sprzedać dotychczasową nieruchomość takie dokumenty będą bardzo cenne.  Jeśli sprzedawana nieruchomość została nabyta w drodze darowizny lub spadku, to do kosztów zalicza się kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn oraz udokumentowane nakładały, które zwiększyły

MdM - kiedy beneficjent zmuszony będzie zwrócić finansowanie?

MdM - kiedy beneficjent zmuszony będzie zwrócić finansowanie?

z dziedziczeniem, czyli gdy do nabycia prawa do lokalu doszło na mocy otrzymanego spadku. Beneficjent, również w okresie 5 lat, będzie zobowiązany do zwrotu części lub całości dofinansowania, gdy nabytą nieruchomość wynajmie, sprzeda, użyczy innej osobie lub będzie ją wykorzystywał w sposób

Własność mieszkania po zawarciu związku małżeńskiego i rozwodzie

Własność mieszkania po zawarciu związku małżeńskiego i rozwodzie

niżej wymienionych okoliczności:1. Nabył je jeden ze współmałżonków przed zawarciem związku małżeńskiego, bądź to w drodze zakupu, bądź też w drodze spadku lub darowizny. 2. Nabyli je współmałżonkowie jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego.3. Nabył je jeden ze współmałżonków już po zawarciu

Zadłużone lokale - jak wygląda sytuacja na rynku?

Zadłużone lokale - jak wygląda sytuacja na rynku?

Nasza gospodarka przeżywa obecnie trudne chwile, a rynek nieruchomości od przeszło sześciu lat nie może poradzić sobie z kryzysowymi nastrojami. Wahania kursów walut, zwłaszcza tak lubianego do niedawna przez banki i kredytobiorców franka szwajcarskiego, w połączeniu z drastycznymi spadkami cen na

Sprzedaż działek wydzielonych z gospodarstwa rolnego a VAT

Sprzedaż działek wydzielonych z gospodarstwa rolnego a VAT

sprzedaży osoba taka będzie działać w charakterze handlowca. Nabycie gruntu rolnego nie nastąpiło bowiem w celach zarobkowych w związku z jego sprzedażą. Sprzedając nieruchomości gruntowe, wydzielone z gruntów rolnych sprzedający korzysta z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem

Ceny mieszkań do kwietnia 2015 roku

Ceny mieszkań do kwietnia 2015 roku

600 Kraków 6 500 Wrocław 5 700 Gdynia 5 500 Poznań 5 300 Łódź 3 600   W zależności od miasta spadki cen ofertowych na przestrzeni roku mieszczą się w przedziale 0,5 - 4,0% (wg danych WGN). Największe

Ceny mieszkań do kwietnia 2015 roku

Ceny mieszkań do kwietnia 2015 roku

600 Kraków 6 500 Wrocław 5 700 Gdynia 5 500 Poznań 5 300 Łódź 3 600   W zależności od miasta spadki cen ofertowych na przestrzeni roku mieszczą się w przedziale 0,5 - 4,0% (wg danych WGN). Największe

Spadek bez podatku - krok po kroku

, po przyjęciu spadku wszyscy spadkobiercy muszą złożyć w skarbówce odpowiedni druk (SD-Z2). Deklaracja składana jest w urzędzie, któremu podlega miejscowość, w której położone jest wchodzące w skład spadku mieszkanie. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzą nabycie nieruchomości - w

Spadają ceny mieszkań i kredytów

(-13,7 proc.) oraz Gdańsku (-11,3 proc.). W porównaniu z tymi miastami spadek cen transakcyjnych odnotowany w Poznaniu jest nieduży. W skali 2012 roku ceny używanych lokali zmniejszyły się tylko o 3,7 proc. Według danych Home Broker poznańskie mieszkanie z rynku wtórnego pod koniec 2012 roku kupowane

Czy Euro 2012 przyspieszy spadek cen... mieszkań?

Czy Euro 2012 przyspieszy spadek cen... mieszkań?

miastem, w którym Metrohouse & Partnerzy odnotował wyraźny spadek cen, jest Kraków. Tu średnia cena m kw. sprzedawanego mieszkania wyniosła 6060 zł, czyli była o 3,6 proc. mniejsza niż kwietniu. - Ostatnie transakcje pokazują, że nawet tu można nabyć mieszkania w cenie znacznie poniżej 5000 zł za m kw

Zamiana mieszkania z kredytem "Rodzina na swoim"

nabycia w drodze spadku. Sytuacja taka będzie miała miejsce właśnie w przypadku opisanym w pytaniu, ponieważ, jak już wyżej wspomniałem, zamiana lokali mieszkalnych wywoła skutek sprzedaży kredytowanego lokalu i nabycia w jego miejsce innego lokalu. Kredytobiorcy w okresie stosowania dopłat zobowiązani

Kiedy i jak przepisać mieszkanie?

. Aby testament był skuteczny - a nabycie spadku było automatyczne - musi być on sporządzony w formie aktu notarialnego. Przed wejściem w życie nowych przepisów spadkodawca miał jedynie do dyspozycji instytucję zapisu zwykłego. - Sprowadzał się do tego, że babcia mogła w testamencie jedynie zobowiązać

Ziemia w spadku? Zadbaj o prawa spadkobierców

testamentu i brak zapisu windykacyjnego będą oznaczały, że majątek zmarłego trafi do spadkobierców niejako w całości. Spadkobiercy ustawowi nabędą wspólnie wszystkie składniki majątku wchodzące do spadku, a udział każdego z nich w tym spadku będzie określony w formie ułamka (np. jedna druga majątku dla

Mieszkanie dla rodziny

, czyli wedle kolejności zapisanej w kodeksie cywilnym. Nie ma groźby, że dom czy mieszkanie trafią w cudze ręce, jeśli spadkodawca miał rodzinę. Bo rodzina dziedziczy w pierwszej kolejności. Spadkobiercy ustawowi nabędą wspólnie wszystkie składniki majątku wchodzące do spadku, a udział każdego z nich w

Czy warto kupić mieszkanie z licytacji?

Zaostrzenie wymogów uzyskania kredytu na zakup mieszkania oraz spora podaż na rynku deweloperskim spowodowały spadek cen mieszkań. W dużych miastach, jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, cena za metr kwadratowy mieszkania nadal jest jednak dość wysoka. I o ile deweloperzy zaczynają kusić atrakcyjnymi

Ile mieszkania kupisz za średnią pensję?

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej z roku na rok obserwowano systematyczny wzrost cen mieszkań, które historyczne szczyty osiągnęły w 2008 r. Od tamtej pory na rynku dominują spadki średnich stawek za mkw. powierzchni nowych lokali.Zgodnie z takim rozwojem wypadków można by się spodziewać

Słabnie popularność kawalerek i małych mieszkań

ponad 1300 zł za mieszkanie ok. 40 m2 w Kwidzynie, w stanie deweloperskim, do niemal 8 tys. zł za mieszkanie dwupokojowe, 39 m2 we Wrocławiu, w dzielnicy Huby. Nasuwa się wniosek, że to właśnie kawalerki i małe mieszkania są obecnie najtańsze. Taki stan rzeczy można tłumaczyć ogólnym spadkiem cen na

Zasiedzenie - co to jest i w jakich okolicznościach do niego dochodzi

Zasiedzenie nieruchomości to jest sposób jej nabycia na skutek upływu czasu. Może to być nabycie prawa własności ale również zasiedzieć można prawo użytkowania wieczystego jak i służebności a także współwłasność.Dobra i zła wiara bez definicji Zasiedzieć nieruchomość można w dobrej i złej wierze

Sprzedajesz mieszkanie? A książeczka wojskowa jest?

wskazane - mówią eksperci.Oto lista koniecznych i wskazanych dokumentów:1. Umowy nabycia (akt notarialny umowy sprzedaży lub inny dokument może być również w formie aktu . Jeżeli weszliśmy w posiadanie lokalu w inny sposób niż umową sprzedaży , darowizny np. spadkobrania - postanowienie nabycia spadku

Kredyt w MDM do 35 roku życia

35 lat. Inaczej sprawa ma się w przypadku kwestii własności innego mieszkania. Tutaj ustawodawca nakłada na małżonków ten sam obowiązek - do dnia nabycia lokalu w MDM oboje nie mogą być posiadaczami mieszkań, budynków mieszkalnych jednorodzinnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, bądź

8 rzeczy, o które zapomnisz zapytać kupując mieszkanie

. Czy mieszkanie było kiedyś zalane? fot. Thinkstock Ze zniszczonym w przeszłości mieszkaniem jest jak z nabytą kontuzją. Niby zagipsowana, zrośnięta i wyleczona, ale czasem, np. przy gorszej pogodzie, pojawia się jakiś "dyskomfort". Zwłaszcza jeśli "leczenie" było powierzchowne, a

Dom w spadku bez podatku

Chcesz kupić mieszkanie lub dom? Przeszukaj nasze oferty Chcesz sprzedać mieszkanie? Dodaj ogłoszenie w naszym serwisieOd początku zeszłego roku nabycie w ramach spadku czy darowizny nieruchomości (nie tylko domu czy mieszkania, ale także np. ziemi lub gospodarstwa rolnego) jest wolne od podatku

Umowa przedwstępna przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym

czy darowizny, ale może to być także inny dokument, np. stwierdzający nabycie spadku, w przypadku zaś praw spółdzielczych może to być chociażby przydział ze spółdzielni. Oprócz dokumentu nabycia, który może pochodzić sprzed wielu lat, pamiętajmy o aktualnym dokumencie potwierdzającym, że sprzedającemu

Podatek od nieruchomości w trzech odsłonach

sprzedaży musimy zgłosić chęć skorzystania z takiej ulgi do urzędu skarbowego, albo zapłacić podatek.Wolna od podatku jest także sprzedaż nieruchomości nabytych w spadku lub darowiźnie.Zakup nieruchomości od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008 roku:Zmianie ulega wysokość podatku. Sprzedając nieruchomość

Spokojna rewolucja, czyli rynek kredytów mieszkaniowych w 2014 roku

pomagać w zakupie pierwszego mieszkania młodym osobom. Skierowany jest do osób, które nie ukończyły 35 roku życia i chcą nabyć swoje pierwsze mieszkanie. Jednak jednym z wymagań, które skutecznie ogranicza dostępność do kredytu z dopłatą, jest objęcie programem tylko mieszkań z rynku pierwotnego. Zatem

Jak podarować nieruchomość?

opodatkowane. Kwestie podatkowe reguluje ustawa o podatku od spadków i darowizn. Od 2007 roku została ona zmieniona bardzo korzystnie dla podatników.Od 1 stycznia 2007 r. najbliższa rodzina, do której fiskus zaliczył małżonków, wstępnych (czyli rodziców, dziadków i pradziadków), zstępnych (czyli dzieci, wnuki

Łatwo uniknąć podatku od sprzedaży mieszkania

ramach obowiązującej ulgi mieszkaniowej. Ulga zwalnia od podatku nabycie w drodze spadku lub darowizny (podatnicy zaliczeni do tzw. pierwszej grupy podatkowej, czyli bliska rodzina) bądź tylko spadku (druga grupa, czyli dalsza rodzina, a także - pod pewnymi warunkami - trzecia grupa, czyli osoby

Mniej oddanych mieszkań, ale wciąż dużo

najwięcej mieszkań. Spadek produkcji mieszkań nie jest jeszcze odzwierciedlony w statystykach GUS. Natomiast krążące po rynku informacje wskazują na wstrzymywanie wielu nie rozpoczętych inwestycji budowlanych. Deweloperzy zaczynają mieć problemy finansowe, utrudniające kontynuowanie trwających budów

Jak sprzedać odziedziczony dom bez podatku

pytania publikujemy.Od początku tego roku nabycie w ramach spadku czy darowizny nieruchomości (nie tylko domu czy mieszkania, ale także np. ziemi lub gospodarstwa rolnego) jest wolne od podatku od spadków i darowizn. W całości. Nawet jeśli nieruchomość jest bajecznie droga. Ale uwaga, taką nieruchomość

"Rodzina na swoim" coraz bardziej popularna

próbujących sprzedać mieszkanie na rynku wtórnym (upusty mogą sięgać nawet kilkunastu procent).Taka sytuacja sprzyja osobom chcącym nabyć mieszkanie w ramach programu"Rodzina na swoim". Mogą one zaciągnąć kredyt hipoteczny w złotych, w którym państwo przez osiem lat spłaca połowę miesięcznych

Za te same pieniądze dzisiaj kupisz większe mieszkanie, niż 3 lata temu

W okresie od II kwartału 2008 r. do II kwartału 2011 r. w gronie pięciu głównych rynków mieszkaniowych największe spadki odnotowano w grodzie Kraka, gdzie przeciętna stawka za mkw. obniżyły się o blisko 18%. Na drugim miejscu znalazł się Poznań z redukcją średniej ceny na poziomie 17%. We Wrocławiu

Jak nie płacić podatku od spadku lub darowizny

. Przy spadku miesięczny termin na zgłoszenia biegnie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Pamiętaj, chcesz zwolnienia, idź do banku. Darowizny pieniężne od najbliższych, jeśli mają być wolne od podatku, muszą wpłynąć na twoje konto bankowe. Rodzice, dziadkowie itd

Zakup gruntu - na co zwrócić uwagę?

czasach bardzo często w celach "spekulacyjnych" - to znaczy, aby po przekształceniu dokonać podziału i odsprzedać je z zyskiem. W tym przypadku, należy przed nabyciem gruntu upewnić się, czy działka da się wykorzystać na cele inne niż rolnicze i w jakim czasie. Zdecydowanie najwięcej pułapek

Jak kupić mieszkanie na rynku wtórnym?

zobowiązań względem spółdzielni i że nie ma przeciwwskazań do sprzedaży mieszkania. Jeśli sprzedawane mieszkanie pochodzi ze spadku, potrzebne jest postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia. Jeśli zaś mieszkanie należało do małżeństwa, które się rozwiodło

U dewelopera taniej

Osoby zamierzające nabyć mieszkanie planują przeznaczyć na jego zakup najczęściej ponad 330 tys. zł. Dane Home Broker wskazują, że potencjalni nabywcy w największych miastach w kraju deklarują właśnie takiej wysokości wydatek na cele mieszkanie. Analitycy wskazują jednocześnie, że poszukujący

Jak wygląda sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych?

spadek może spowodować ograniczenie możliwości udzielania pożyczek. Taka sytuacja na razie nam nie grozi, ale zabezpieczając się na przyszłość ZBP zabiega o uruchomienie specjalnego Narodowego Programu Oszczędzania i stara się wypracować ścieżkę pozyskiwania przez banki funduszy z rynku

Wieczyste na własność

udokumentować: zaświadczeniem o zarobkach, odpisem zupełnym z księgi wieczystej oraz - jeśli potrzeba - umową notarialną, postanowieniem o nabyciu spadku lub decyzją administracyjną. Wartość bonifikaty trzeba będzie zwrócić, jeśli nieruchomość zostanie sprzedana przed upływem pięciu lat od momentu

Zmiany w podatkach od darowizny i sprzedaży mieszkań

12 miesięcy przed datą zbycia". Ktoś, kto w styczniu dostanie dom czy mieszkanie w spadku bądź darowiźnie i od razu się w nim zamelduje, będzie je mógł sprzedać bez podatku np. na początku lutego 2008 r.UWAGA! UWAGA! "Po nowemu" jest opodatkowana sprzedaż nieruchomości nabytych po 1

Grunty rolne - dobra inwestycja ?

podstawową opcją wydaje się być zakup mieszkania pod wynajem, jednak sytuacja na tym rynku wciąż nie jest do końca jasna. Mimo iż można liczyć na pewne zyski z najmu, to ewentualny wzrost wartości lokalu mieszkalnego pozostaje nadal niewiadomą. W takim wypadku ciekawą alternatywą może być nabycie gruntu

Ile zapłacimy z tytułu sporządzenia aktu notarialnego

lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn - nie więcej niż 7 500 zł. Ważny jest przy tym sposób ustalania wartości przedmiotu czynności notarialnej, który też reguluje ww. rozporządzenie. Co do zasady, za wartość przedmiotu czynności notarialnej notariusz przyjmuje wartość czynności (np. umowy

Raport Hipotrendy - I kwartał 2009

i waluta kredytuPodsumowanieW I kwartale 2009 roku Comperia obserwuje radykalny spadek popularności kredytów we frankach szwajcarskich na korzyść kredytów w polskiej walucie. Z kwartału na kwartał systematycznie spada też popularność kredytów refinansowych. Oferowane dzisiaj marże takich kredytów

Wciąż więcej oddawanych mieszkań

, że z miesiąca na miesiąc przybywać będzie mieszkań do sprzedaży, ponieważ wszystkie te lokale dawno już są na rynku, sprzedawane przez deweloperów. Część z nich można też kupić ,,z drugiej ręki'', od osób, które nabyły lokale na początku budowy w celach inwestycyjnych. Jednak to, czy teraz decydują

Nowe limity kredytu "Rodzina na swoim" Obowiązują od kwietnia.

140 metrów kwadratowych dla domu jednorodzinnego.Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza wskaźniki przeliczeniowe na dany kwartał. Cena nabycia mieszkania lub koszt budowy domu nie może przekroczyć wartości iloczynu powierzchni użytkowej i maksymalnego wskaźnika kosztu obowiązującego w lokalizacji

Transakcja sprzedaży mieszkania przy ul. Kossaka

Opis NieruchomościGdańsk - Wrzeszcz; ul. Kossaka; m-3; 41 m2Komentarz AgentaKlientka, która zgłosiła na sprzedaż w/w nieruchomość odziedziczyła ją w spadku. Chciała ją zachować, ale pomimo, że babcia w testamencie tylko ją określiła jako spadkobierczynię, jej ciocia, która nigdy nie interesowała

Ile zapłacimy z tytułu sporządzenia aktu notarialnego

lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn - nie więcej niż 7 500 zł. Ważny jest przy tym sposób ustalania wartości przedmiotu czynności notarialnej, który też reguluje ww. rozporządzenie. Co do zasady, za wartość przedmiotu czynności notarialnej notariusz przyjmuje wartość czynności (np. umowy

Coraz więcej rodzin na swoim!

której kredytobiorca jest najemcą mieszkania lub ma spółdzielcze prawo lokatorskie do niego. Wówczas jednak jest zobowiązany do rezygnacji z tego lokalu w ciągu sześciu miesięcy od chwili nabycia nowej nieruchomości. Ze względu na bezpieczeństwo (brak ryzyka kursowego) kredyty preferencyjne udzielane są

Pensja wystarczy na 0,5 metra mieszkania

mieszkania o średnio 4 proc. Często jednak sprzedawca jest gotów znacznie bardziej obniżyć cenę mieszkania. Te czynniki, czyli wzrost płac oraz spadek cen mieszkań, spowodowały, że w relacji do naszych zarobków średni koszt nabycia mieszkania obniżył się. Najwyższe zarobki są na Mazowszu, jednak w stolicy są

Mieszkania wyborcze

partie W programie PO można znaleźć zapowiedź budowy mieszkań na wynajem, z możliwością nabycia z czasem własności przez lokatora oraz wspomagania budownictwa czynszowego i socjalnego. W Ministerstwie Infrastruktury powstały już nawet założenia do projektów stosownych ustaw. Gruntownej modyfikacji ma

Rynek mieszkaniowy w 2011. Bez radykalnych zmian?

pokazowych domów jednorodzinnychRobert Ziółek, dyrektor generalny firmy Dolcan Sp. z o.o., zwraca uwagę na to, że w Polsce miesięczna płaca pozwala nabyć od 0,6 do 0,8 m kw. mieszkania. Według danych firmy Emmerson w Warszawie jest jeszcze gorzej: średnia miesięczna pensja netto wystarcza zaledwie na 0,34 m

W Londynie najlepiej udawać Greka

osiedliło się w Zjednoczonym Królestwie, nabyło w Londynie wspaniałe rezydencje i kształciło tam dzieci. Pociąg do Wysp Brytyjskich częściowo tylko wynikał z tego, że właśnie tu greckim milionerom najbardziej się podobało. Po prostu uważają Londyn za centrum europejskiej przedsiębiorczości

Ile można dostać za pensję

Poniżej przeanalizowano jak dużą powierzchnię mieszkania mogli nabyć mieszkańcy Warszawy i Krakowa za przeciętną pensję w miesiącach wrzesień i grudzień 2009 oraz marzec, czerwiec i wrzesień 2010 roku.Średnia cena ofertowa mieszkań w Warszawie zwiększyła się w okresie od września 2009 do września

Jak bezpiecznie kupić własne M

nabyciu spadku i dowodu zapłaty podatku od spadku,- zaświadczenia ze spółdzielni, że sprzedający nie zalega z opłatami, a na lokalu nie ciążą żadne kredyty,- zaświadczenia ze spółdzielni uprawniającego do zbycia go,- bieżących książeczek opłat, rachunków za media,- zaświadczenia z wydziału ewidencji

Jak bezpiecznie kupić własne M

, - jeśli lokal pochodzi ze spadku - postanowienia o nabyciu spadku i dowodu zapłaty podatku od spadku, - zaświadczenia ze spółdzielni, że sprzedający nie zalega z opłatami, a na lokalu nie ciążą żadne kredyty, - zaświadczenia ze spółdzielni uprawniającego do zbycia go, - bieżących książeczek opłat

Raport kredytowy - Hipotrendy, styczeń 2009

kredytowaniaźródło: porównywarka finansowa Comperia.plWprowadzone restrykcje w polityce kredytowej banków dotknęły zarówno osoby zamierzające nabyć nieruchomość mieszkalną, jak i osoby planujące kupić ziemię. Niezależnie od celu kredytowania o kredyt jest po prostu trudniej. Z kolei z punktu widzenia preferencji

Kraków przecenia swoje nieruchomości

gminnych nieruchomości były dość wysokie. Witkowicz tłumaczy, że ich wyceny pochodziły z 2007 r., a więc z czasu największego boomu na krakowskie kamienice i mieszkania. - Spadek zainteresowania naszymi nieruchomościami zauważyliśmy już w okolicach lipca tego roku. Potem było już tylko gorzej, bo doszedł

Ożywienie na rynku nieruchomości mieszkaniowych

zawyżają średnią. To dwa główne czynniki, które nałożyły się na siebie, wywołując tak gwałtowne i wyraźne odbicie średniej ceny mieszkań, niwelujące spadki z ostatniego półrocza. Rekordowa średnia cena na nowo wchodzących inwestycjach, dobiła do najwyższego poziomu cen w historii rynku deweloperskiego w

Jak uzyskać własność przez zasiedzenie?

nieruchomości (jeśli nie ma księgi wieczystej) oraz odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (jeśli zasiedzenie rozpoczął twój spadkodawca).Uwaga! Opłata za wpis sądowy od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia wynosi 2 tys. zł. Gdyby zasiedzenie dotyczyło służebności (o tym w dalszej części informatora

Jak bezpiecznie kupić/sprzedać mieszkanie

, jeśli notariusz sam dokona jej sprawdzenia, lub odpis; akt notarialny lub inny dokument potwierdzający fakt nabycia nieruchomości; wypis z rejestru gruntów (budynków, lokali); jeżeli mieszkanie jest ze spadku - prawomocne orzeczenie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia oraz zaświadczenie naczelnika

W mieszkaniach pora na średnie miasta

mieszkań można to uznać za sukces. Problemy z płynnością finansową pojawiły się w pierwszym półroczu bieżącego roku. Sprzedaż malała, a raty kredytów zaciągniętych przez deweloperów były ciągle takie same. Duża podaż nowych mieszkań spowodowała spadki sprzedaży w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu sięgające

Nowe banki w programie ,,Rodzina na swoim'' - komentarz Home Broker

Polska, Euro-City II, Dantex, oraz wiele innych, mniejszych deweloperów chcących sprzedać swoje mieszkania.Jak widać, dzięki podwyższeniu limitów oraz spadku cen mieszkań liczba nieruchomości, które nabyć można w ramach programu "Rodzina na swoim", jest coraz większa. W efekcie tego więcej osób

Jak rozliczyć się ze sprzedaży nieruchomości

będzie dopiero od 31 grudnia 2006 r. Druga to owo tajemnicze nabycie czy wybudowanie. Tu przepisy są dość niejasne, ale można przyjąć, że nabycie to po prostu dzień podpisania aktu notarialnego. Datą wybudowania domu jest z kolei data oddania go do użytku (chyba że wpierw kupiłeś działkę, a później

Rozterki kupującego mieszkanie

. Zdecydować się więc na kupno mieszkania już teraz, czy odłożyć inwestycję na później? Argumentów zarówno za, jak i przeciw nie brakuje.5 powodów, dla których warto już teraz kupić mieszkanieZacznijmy od plusów decyzji o szybkim nabyciu mieszkania lub domu.1. Jest z czego wybierać Na rynku znajduje się w tym

Ożywienie na rynku nieruchomości

potencjalnych nabywców. Na reakcje nie trzeba było długo czekać. Zarówno deweloperzy jak i osoby prywatne zaczęli obniżać ceny i przystawać na coraz większe upusty. Jednak od pewnego czasu sytuacja zaczyna się zmieniać. Łatwiejszy dostęp do kredytów hipotecznych, spadki cen mieszkań i znikające widmo kryzysu

Raport kredytowy - hipotrendy, październik 2008

zakupu nowego lokum. Wszystkie inne cele kredytowania nieznacznie straciły na rzecz spełnienia marzenia o nabyciu własnego "m".Wciąż bardzo małą popularnością cieszą się kredyty konsolidacyjne, a więc te przeznaczone na spłatę zobowiązań o charakterze konsumpcyjnym. Jest to zjawisko zaskakujące

Od kwietnia niższe limity w "Rodzinie na swoim"

patrząc globalnie, zyskujących w dłuższym terminie będzie znacząco więcej!Nieoczekiwany wzrost popularności programu "Rodzina na swoim" to efekt kryzysu finansowego, który ze szczególną siłą dotknął polski rynek we wrześniu ubiegłego roku. Chociaż w USA spadki cen nieruchomości zaczęły się już w

Kryzys finansowy a rynek mieszkaniowy w Rumunii

zmniejszyła się o około 40%. Kryzys niewątpliwie nie ominie rynku mieszkaniowego w Rumunii, zarówno po stronie nabywców jak i deweloperów, wyrażając się poprzez spadek obrotów i aktywności uczestników obu stron rynku - popytu i podaży.Popyt Od kilku miesięcy na rynku bukaresztańskim zaobserwować można

Skarb Państwa walczy o kamienice przyznane Niemcowi

Opolu. W 1945 roku wyjechała do Niemiec. Należące do jej rodziny budynki zostały dekretem z 1946 roku znacjonalizowane, ale nie te dwie kamienice. I teraz 80-letni wnuk właścicielki zwrócił się do sądu o ich zasiedzenie. Sąd Rejonowy w Opolu w styczniu 2008 roku uznał, że Słowik nabył kamienice przez

Jak uniknąć podatku przy sprzedaży lub kupnie mieszkania

pokazały, w jakim jest złym stanie. Koncentruj się na zaciekach, pęknięciach, pokazaniu łazienki bez glazury, drewnianej podłogi przed cyklinowaniem itp.Dostajesz bądź dajesz spadek lub darowiznęOd spadku i darowizny płaci się ten sam podatek. Jego wysokość zależy od stopnia pokrewieństwa spadkodawcy i

Znowu będzie drożej?

perspektywie trudno będzie znaleźć nabywcę. Wcale nie spadają, a często nawet rosną ceny mieszkań atrakcyjnych i dobrze zlokalizowanych. Spadki były chwilowe Sytuacja na krakowskim rynku nieruchomości zmienia się co kilka miesięcy. Pod koniec roku ceny wyhamowały, eksperci mówili o stabilizacji i regularnym

Jak wybrać kredyt hipoteczny?

, pamiętajmy też, że możemy trochę zaoszczędzić na każdej racie, jeśli zdecydujemy się na spłatę bezpośrednio w tej walucie. Wymaga to zawarcia odpowiedniego aneksu do umowy kredytowej, a następnie ustalenia, w jaki sposób możemy nabyć jak najtaniej daną walutę, aby spłacać kolejne raty. Coraz więcej osób

Ceny mieszkań - jak długo potrwa korekta?

z terminami oddania za rok-dwa, płacąc przy tym rekordowo wysokie ceny.Uspokojenie i korekta - wiosna 2007Od marca b.r. sytuacja wyraźnie się uspokoiła. Zaobserwowaliśmy wyraźny spadek popytu oraz wzrost podaży nowych mieszkań. Przede wszystkim ceny mieszkań osiągnęły bardzo wysokie poziomy

Żony to dom czy męża?

(bibeloty, zastawa stołowa, książki), jak i te o dużej wartości (samochód, nieruchomość, antyki);- zapisane albo przekazane w spadku lub darowiźnie - nie tylko przed ślubem, lecz także w trakcie trwania małżeństwa (zawsze będą majątkiem odrębnym, chyba że darowano je obojgu małżonkom);- nabyte za pieniądze

Jak dobrze kupić ładny dom

zawarte w księdze usystematyzowane są w jej czterech działach - informacji o właścicielu i sposobie nabycia należy szukać w dziale II. Jeśli sprzedający otrzymał dom w spadku, zostanie ujawniony w KW jako właściciel dopiero po przeprowadzeniu postępowania spadkowego i spłaceniu ewentualnych pozostałych

Krach nieruchomościowy. Czy trzeba się bać?

jaki pamiętają żyjący" - czyli amerykańskie problemy z "subprime mortgage" i spadkiem wartości nieruchomości, dotknęły już miliony ludzi. Czy Polacy mogą doświadczyć podobnej traumy? W XXI wiek Amerykanie wchodzili z optymizmem. Alan Greenspan, ówczesny szef banku centralnego FED

Życie na krawędzi

bogatym obywatelom, ale nie przyspieszyło procesu wychodzenia gospodarki amerykańskiej z recesji, w jakiej znalazła się ona po załamaniu się tzw. nowej ekonomii (drastyczny spadek kursów akcji spółek informatycznych i internetowych) i na skutek zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Aby

Czas na remont! Pomyśl, jak go sfinansować

, a jego wysokość zależy od tego, czy inwestycja wymagała pozwolenia na budowę czy nie. W przypadku gruntownego remontu możemy odzyskać ok. 15,2 tys. zł.Uwaga! Wykaz robót zaliczanych do remontu zawiera załącznik do ustawy www.mf.gov.pl .Premia z książeczki mieszkaniowejW spadku po PRL zostało jeszcze

Ranking kredytów mieszkaniowych

niższe niż w styczniu, kiedy wynosiło 7,65 proc. Spadek oprocentowania jest wynikiem spadku stawki WIBOR. Na początku roku trzymiesięczna stawka WIBOR wynosiła 5,84 proc., następnie spadała do przełomu marca i kwietnia (najniżej w okolice 4,14 proc.). Od tego czasu WIBOR rośnie, przekraczając obecnie

Jaką podpisać umowę kupna mieszkania

mieszkanie nabył przed ślubem, w umowie powinien znaleźć się taki fragment: "Sprzedający oświadcza, że prawa do lokalu stanowią jego majątek osobisty, gdyż nabył je przed zawarciem związku małżeńskiego, a umów majątkowych małżeńskich rozszerzających wspólność ustawową z żoną nie zawierał".Jeśli

Bezpiecznie z kredytem

ubezpieczenia na życie, warto mieć taką polisę - zwłaszcza gdy się spłaca kredyt w kwocie 100 czy 200 tys. zł. Jeżeli okres spłaty zaplanujemy na przykład na 35 lat, nie możemy wykluczyć w tym czasie własnej śmierci. Na taką okoliczność warto oszczędzić swoim bliskim kłopotów z bankiem. Dług w spadku?W spadku

"Polska norma", czyli mieszkaniowy dobrobyt na wstecznym biegu

grupy średnio sytuowanych gospodarstw domowych z kosztem nabycia lub wynajmu typowych nieruchomości, możliwościami obsługi długu hipotecznego itp. Najpopularniejszym z nich jest tzw. wskaźnik siły nabywczej, będący relacją średniej płacy brutto do ceny metra kwadratowego mieszkania w największych

Polski rynek magazynowy

, choć nie tak szybko jak dotąd. King Sturge ocenia, że będące konsekwencją kryzysu większe problemy z uzyskaniem finansowania sprawiły, że w Europie buduje się mniej magazynów w celach spekulacyjnych. Ale nie jest to tak duży spadek, jak można by się spodziewać, zwłaszcza w Europie Środkowej i w Polsce

Dom tańszy od mieszkania

tego roku. Katarzyna Kuniewicz: Pierwszy kwartał przyniósł w porównaniu z czwartym kwartałem ubiegłego roku spadek liczby mieszkań wprowadzonych przez deweloperów po raz pierwszy do sprzedaży. Na sześciu rynkach - w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Krakowie - było ich łącznie ok

Wykup mieszkań spółdzielczych: droższy albo niemożliwy

zwaloryzowanej ceny nabycia budynku. Przy tym ustawodawca nie określił sposobu waloryzacji tej ceny, a więc czy ma to być np. aktualna wartość rynkowa, czy powinna się odnosić do dnia kupienia bloku. A to oznacza, że zarządy spółdzielni mają w zasadzie wolną rękę i trudno uwierzyć, że nie skorzystają z

Koszty przeniesienia własności nieruchomości

kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dziennik Ustaw nr 167 z 2005 r.). Spadek opłat powoduje, że spora część rodaków wstrzymuje się z załatwianiem formalności do marca. Dotyczy to przede wszystkim inwestycji deweloperskich, gdzie termin podpisania aktu następuje zazwyczaj kilka miesięcy po odebraniu

Kupić mieszkanie czy zbudować dom?

spadają. No i czekamy na spadek cen ziemi.M.W .: Chyba rzeczywiście możemy liczyć, że działki potanieją. Jedna z międzynarodowych firm doradczych podała, że ceny gruntów inwestycyjnych w okolicach Warszawy spadły nawet o połowę.ADAM BRONISZ : Ostatnio jeden z deweloperów zgłosił nam do sprzedaży dwa

Kupować tylko "do remontu"?

tygodni spędza mu sen z powiek. - Właściciele takich mieszkań to najczęściej osoby, które otrzymały je w spadku. Chcą je jak najszybciej sprzedać licząc na dobry zysk. Podobnie myślą osoby kupujące. Za niewielkie pieniądze chcą nabyć mieszkanie do remontu. A taka cena to dużo niższy zysk dla mojej firmy

Barometr kredytów mieszkaniowych

m kw., a powierzchnia domu nie może przekraczać 140 m kw. Poza tym cena nieruchomości musi mieścić się w limicie wyznaczonym dla danego miasta lub województwa. W rezultacie często nie ma możliwości nabycia za preferencyjny kredyt nieruchomości położnych w atrakcyjnych lokalizacjach. Wadą jest

Mój jest ten kawałek drogi

ma 40 m długości?Co wolno gminiePrzejęcie części nieruchomości pod budowę drogi możliwe jest przez nabycie praw do tej części nieruchomości w następstwie zawarcia umowy z właścicielem (rokowania w tej sprawie prowadzi starosta lub zarząd gminy).Jeśli między stronami nie ma porozumienia (np. gmina nie