najem lokalu użytkowego

red.

Umowa najmu lokalu użytkowego

Umowa najmu lokalu użytkowego

Umowa najmu nieruchomości polega na oddaniu przez Wynajmującego na rzecz Najemcy określonej nieruchomości do używania. W zamian za to, Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu umówiony czynsz.

Czy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy najemca zalega z zapłatą czynszu?

Art. 659§1 k.c. stanowi, że przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać rzecz najemcy do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Powyższe jednoznacznie wskazuje, iż jednym z niezbędnych elementów umowy najmu jest uiszczanie przez najemcę czynszu wynajmującemu.

Czy umowę najmu lokalu można rozwiązać, wysyłając wypowiedzenie faksem?

Możliwość rozwiązania umowy najmu poprzez wysłanie wypowiedzenia faksem zależy głównie od tego, jaki lokal jest wynajmowany. Przepisy prawa regulują bowiem inaczej najem lokali użytkowych, a inaczej - mieszkalnych.

Zawarcie umowy najmu i jej zmiana

Zawarcie umowy najmu i jej zmiana

Zasadą umów zawieranych na czas oznaczony jest precyzyjnie określony termin ich obowiązywania, który zawiera się w oznaczonym przedziale czasowym. Oznacza to, że upływem terminu dotychczasowa umowa wygasa. Oznacza to również, że skoro dotychczas obowiązująca umowa najmu niedługo przestanie

Co rozliczysz w kosztach prywatnego najmu?

dany wydatek stanowił koszt uzyskania przychodów z danego źródła, powinien wykazywać związek z uzyskanymi z niego przychodami lub mieć na celu zachowanie albo zabezpieczenia źródła tych przychodów. W przypadku odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu przeznaczonego na najem

Młody przedsiębiorco - możesz otrzymać lokal za złotówkę na prowadzenie działalności

Młody przedsiębiorco - możesz otrzymać lokal za złotówkę na prowadzenie działalności

maksymalnie 3 lata na rynku, a najlepsze warunki otrzyma gdy działa dopiero od roku. Po wygraniu konkursu przedsiębiorca przez pierwszy rok najmu będzie płacił zaledwie złotówkę za metr kwadratowy lokalu. W następnym roku będzie to jedyne 40 procent ceny rynkowej, a w trzecim 70 procent. W przypadku

Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu

umów, pozostaje nam możliwość rozwiązania umowy najmu poprzez zgodne porozumienie stron. Sprawdź oferty wynajmu mieszkań na Domiporta.pl Sprawdź oferty wynajmu domów na Domiporta.pl Sprawdź oferty wynajmu lokali użytkowych na Domiporta.pl

Najem lokali - rozliczenie za 2012 r. i wybór stawki w 2013 r.

Najem lokali w ramach działalności gospodarczej Najem lokali mieszkalnych i użytkowych, jako usługa podlega takim samym zasadom, jak inne przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej. Przychody lub starty z najmu mogą być wtedy kompensowane z przychodami lub stratami z innych rodzajów

Refakturowanie opłat za wywóz śmieci - stawka VAT

Refakturowanie opłat za wywóz śmieci - stawka VAT

lokalu. Przy takim porównaniu należy mieć na uwadze cel świadczonej usługi, zatem stwierdzić należy, że zarówno przy usłudze najmu, jak i wykonywania czynności na rzecz mieszkańców, korzystających z lokali mieszkalnych i użytkowych, prowadzi on do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych (w przypadku lokali

Ile za wynajem mieszkania?

Ile za wynajem mieszkania?

wyniku to 4,5 proc. Jak więc widzimy najbardziej opłacalnym rynkiem najmu jest Warszawa. Należy jednak pamiętać, że wyliczenie, które tu przeprowadziliśmy jest czysto poglądowe i ma raczej pokazywać "rząd wielkości" o który chodzi. By najem bowiem był dochodowy trzeba wybrać nieruchomość z

Mieszkanie typu Basement - co się za tym kryje?

Mieszkanie typu Basement - co się za tym kryje?

mieszkanie bądź warsztat. Przez wielu kojarzone z prostytucją. Wszystko przez podobieństwo do słowa "sutener" które oznacza alfonsa. Jedno z drugim nie miało jednak związku. W XIX wieku w suterenach, ze względu na tańszy najem, często mieszkały wdowy oraz kobiety samotnie wychowujące dzieci. Co

Prawa najemcy lokalu

Prawa najemcy lokalu

posiada najmowana rzecz, to traci on powyższe roszczenia o obniżenie czynszu z powodu wad rzeczy najętej, jak również uprawnienie do niezwłocznego wypowiedzenia najmu. Sprawdź oferty wynajmu mieszkań na Domiporta.pl Sprawdź oferty wynajmu domów na Domiporta.pl Sprawdź oferty wynajmu lokali użytkowych na

Protokół zdawczo-zbiorczy - co to jest i dlaczego warto go spisać

powierzone najemcy. I tu trzeba dokładnie uregulować w umowie co będzie z zainstalowanymi urządzeniami po zakończeniu umowy. Dodatkowo w protokole powinny znaleźć się spisane stany wszystkich liczników na dzień wydania lokalu, a przy zakończeniu umowy najmu ponownie na dzień oddania lokalu. Najem lokalu w

Zakup domu w celach inwestycyjnych

Zakup domu w celach inwestycyjnych

powierzchnia, tym łatwiej również utargować niższą cenę transakcyjną. Tak więc kupno dużego domu może być po prostu szansą na kupno taniego mieszkania - jeśli dokonujemy transakcji ze wspólnikami, a następnie z całego obiektu wyodrębniamy osobne lokale. Poglądowe wyliczenie: dom o powierzchni użytkowej 200 mkw

Wynajem lokalu użytkowego bardziej opłacalny niż mieszkania

oczekuje wakacji czynszowych. Czynsz najmu to jednak niejedyne potencjalne źródło zysku w przypadku inwestowania w lokale użytkowe. W czasie zmienia się także ich wartość. Zależy ona głównie od dwóch czynników - potencjalnego dochodu i jego mnożnika - współczynnika kapitalizacji. Analitycy wyjaśniają, że

Mieszkanie na wynajem najlepiej kupić w Warszawie

Mieszkanie na wynajem najlepiej kupić w Warszawie

wysokości 8,5 proc. Maciej Górka, Domiporta.pl , nr tel. 606 9 69 235, maciej.gorka@trader.pl Szukasz mieszkania do wynajęcia? Sprawdź ogłoszenia   Chcesz wynająć lokal użytkowy? Zobacz oferty

Wynajem mieszkania czy pokoju - co bardziej opłacalne

Wynajem mieszkania czy pokoju - co bardziej opłacalne

kwadratowych przeciętny czynsz wyniósłby 3150 zł. Tymczasem średnie stawki czynszów najmu pokoju na stołecznym rynku kształtują się na poziomie około 60 zł od metra miesięcznie. A więc w przypadku naszego przykładowego mieszkania ogólny przychód z tytułu czynszu (przy założeniu, że wynajęty byłby cały lokal

Państwowe mieszkania na wynajem nie dla każdego

Państwowe mieszkania na wynajem nie dla każdego

rynku najmu. Chcesz kupić mieszanie? Sprawdź ogłoszenia na Domiporta.pl Szukasz lokalu użytkowe do wynajęcia? Zobacz nasze oferty

Warunki dyktują najemcy

Warunki dyktują najemcy

wpływają też na problemy z najmem lokali użytkowych przy ulicach handlowych. Dane, które dostarcza w tym zakresie WGN, potwierdzają ogólny obraz rynku. Przeciętna cena metra najmu metra kwadratowego lokalu handlowego w skali całego kraju wynosi około 30 zł. Średnie stawki nie spadają wyraźnie, ale

Rentowność najmu: Gdańsk bardziej zyskowny niż Warszawa

Rentowność najmu: Gdańsk bardziej zyskowny niż Warszawa

poprzednim raporcie stawka ta wynosiła 27,67 zł. W tym samym czasie średnia cena transakcyjna zakupu metra kwadratowego lokalu spadła o ponad 4 proc, co przełożyło się na wzrost rentowności najmu netto z 3,88 do 4,47 proc. Zyskała jeszcze po sąsiedzku Gdynia, gdzie przeciętny zysk wzrósł z 3,22 do 3,3

Sprzedają Piotrkowską. Wiemy, ile będzie kosztował metr!

Sprzedają Piotrkowską. Wiemy, ile będzie kosztował metr!

użytkowania wieczystego działek, na których stoją, w prawa własności. W magistracie nikt się jeszcze nie zastanawia, co dalej, jeśli nie będzie chętnych na kupowanie lokali we frontach kamienic. - Te warunki to nieporozumienie. Od miasta dostaje się w najem ruinę. Zanim otworzyłem klub, musiałem zerwać

Podpisanie protokółu zdawczo - odbiorczego lokalu

bezczynność wynajmującego, najemca uznaje lokal za zwrócony w tym i tym dniu. Proszę pamiętać, że o ile umowa najmu nie przewidywała możliwości takiego jednostronnego spisania protokołu, który byłby skuteczny i wiążący dla obu stron, nie będzie on wiążący, a jedynie może pomóc dowodowo w razie ewentualnego

Wysokość czynszu w lokalu własnościowym i wynajmowanym

należności z tytułu najmu, gdzie jest to czynsz najmu i dla określenia opłat wnoszonych przez właściciela na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną. W tym ostatnim przypadku jesteśmy na gruncie Ustawy o własności lokali i jesteśmy członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej. Zróżnicowanie wysokości opłat za 1

Mieszkanie obciążone hipoteką

trzeciej. Taka sytuacja ma również miejsce, gdy sprzedający jest właścicielem np. tylko części nieruchomości, a sprzedaje całość. Jeśli chodzi o hipotekę jest to wada prawna polegająca na sytuacji, w której nieruchomość jest obciążona prawem osoby trzeciej, tak jak np. zastaw, najem, służebność

Zmiany czynszu najmu lokali mieszkalnych

Kiedy najem okazjonalny? Po ostatniej gruntownej nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, która weszła w życie 1 stycznia 2007 r., pojawiła się możliwość niestosowania większości regulacji bądź co bądź ograniczających właścicieli lokali mieszkalnych, zwłaszcza w zakresie kształtowania

Lokal handlowy od dewelopera - gdzie i za ile?

23%. Najwyższe ceny lokali użytkowych odnotowano w Śródmieściu (16 350 zł/mkw.). Jeśli chodzi o całą Warszawę, to rozpiętość cenowa na tym rynku jest bardzo szeroka. Najtańsze lokale oferowane są w cenie poniżej 7 tys. zł/mkw. podczas gdy maksimum cenowe przekracza 22 tys. zł/mkw. Średnie

Kupić mieszkanie, czy je nająć?

Bartosz Turek zwraca uwagę, że kupując mieszkanie za kredyt w Warszawie trzeba liczyć się z tym, że łączne koszty będą wyższe niż przy najmie. W krótkim okresie najem jest więc bardziej opłacalny. - Problemem jest jednak to, że taki wydatek pozwala zabezpieczyć tylko bieżące potrzeby mieszkaniowe najemcy

Umowa najmu lokalu mieszkalnego - wzór

nr 1 do niniejszej umowy. § 2.1 Wynajmujący z dniem................................ oddaje Najemcy w najem lokal określony w § 1 ust. 1 wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na cele mieszkalne. 2. Wynajmujący przekaże Najemcy klucze do lokalu - jeden komplet - w dniu oddania lokalu w najem

Mieszkanie umeblowane łatwiej wynajmiesz

przypadkowych elementów, wyciągniętych ze strychu, czy z piwnicy. Dobrym rozwiązaniem nie muszą być sprzęty drogie. Liczy się ich funkcjonalność, prostota, dobry aranż i przede wszystkim trwałość.   Chcesz kupić mieszanie? Sprawdź ogłoszenia na Domiporta.pl Szukasz lokalu użytkowe do wynajęcia? Zobacz

Mieszkanie dla młodych: wszystkie wymagane dokumenty

posiadają spółdzielcze, lokatorskie prawo do lokalu zobowiązane są do rozwiązania umowy najmu lub zrzeczenie się prawa do lokalu miesz kalnego na rzecz spółdzielni i opróżnienia mieszkania w przeciągu sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy kupna mieszkania. Osoby te muszą złożyć pisemne zobowiązanie, że

Umowa najmu lokalu mieszkalnego - podstawowe elementy

1. Określenie miejsca i daty zawarcia umowy Określenie daty i miejsca zawarcia umowy powinno być elementem każdej umowy. W przypadku umowy najmu lokalu mieszkalnego data jej zawarcia ma o tyle ważne znaczenie, że zazwyczaj stanowi początek obowiązywania umowy, jak również jest dniem przekazania

Ile można zarobić na inwestycji w mieszkanie, sklep albo pokój w hotelu?

.. - Ale zbudowanie bezpiecznego portfela, który generowałby zadowalające zyski, wymaga zaangażowania w mieszkania, grunty i lokale użytkowe przynajmniej miliona złotych - zastrzega Bartosz Turek. Mieszkanie na wynajem To najprostsza i najczęściej praktykowana forma inwestycji na rynku nieruchomości. W

Dla menedżera tylko pięć gwiazdek

. Cena wynajmu - 6 tys. złotych miesięcznie plus 900 zł czynszu do spółdzielni oraz kaucja -15 tys. zł. Inne przykłady? - Mieszkaniem dla menedżera może być 3- pokojowy apartament położony przy ul. Pokornej w Warszawie. Za najem tego 100- metrowego lokalu trzeba miesięcznie zapłacić ponad 9,5 tys. zł. Z

Prowizja od niedokonanej transakcji

, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, 3) najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części, 4) innych niż określone w pkt 1-3, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części." Co oznacza, iż jest to usługa starannego działania

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce - podsumowanie 2014 roku

najwyższe ofertowe stawki czynszów najmu dla klasy A w lokalizacjach ścisłego centrum do 22 - 24 euro/ mkw./ m-c netto. Poza centrum stawki dla wysokiego standardu znalazły się w przedziale 12 - 15 euro/mkw./ m-c, natomiast lokale biurowe w niższym standardzie można było wynająć za 10 - 11,5 euro/mkw./m

Student szuka mieszkania w Krakowie

zgłaszaniu wszelkich, nawet najdrobniejszych wątpliwości. Pomoże nam to w przyszłości uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji.   Chcesz kupić mieszkanie? Sprawdź nasze propozycje   Planujesz zakup lokalu użytkowego? Zobacz nasze ogłoszenia

Spadają ceny mieszkań do wynajmu

Sopot 800 - 2200 1200 - 2500 1500 - 4000 Gdynia 1000 - 1500 1100 - 2000 1400 - 2800 Chcesz wynająć lokal użytkowy? Zobacz nasze propozycje   Szukasz mieszkania? Sprawdź nasze oferty

Umowa najmu a obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości

wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku

Jak wykupić mieszkanie od gminy

albo gdy powierzchnia lokali użytkowych przewyższa powierzchnię mieszkań. Szczecin. Mieszkania komunalne sprzedawane są co do zasady z 95-proc. bonifikatą. Ale jeśli na wykup zdecydują się równocześnie wszyscy mieszkańcy danego bloku, gmina daje dodatkowe 2 proc. W ten sposób pozbywa się całych

Zakup mieszkania w celu wynajmu

finansową.       Chcesz kupić mieszkanie? Sprawdź ogłoszenia   Szukasz lokalu użytkowego? Zobacz oferty

Właściciel czy najemca - kto odpowiada za naruszenie porządku publicznego?

najemcy innych lokali mogą w oparciu o nie reagować na zakłócanie przez sąsiadów spokoju i spoczynku nocnego. Czytaj także: Czy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy najemca zalega z zapłatą czynszu? Stosownie do art. 13 ustawy o ochronie

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

ustawa o podatku od spadków). Ulga ta polega na tym, że nie wlicza się do podstawy opodatkowania czystej wartości nabytego lokalu do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m² powierzchni użytkowej. W przypadku nabycia własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość przez osoby

Wykup tanio mieszkanie komunalne

doprowadzić do wzrostu czynszów w niektórych gminach - opłata ma pokrywać co najmniej koszty związane z utrzymaniem nieruchomości. Dotyczy to zwłaszcza nieruchomości, w których dotychczasowe czynsze w stosunku do kosztów utrzymania były zaniżone. Nowe stawki będą uwzględniać tzw. walory użytkowe lokali, czyli

Na centrach handlowych w stolicy nie można stracić?

powyżej 100 m kw. w najlepszych centrach handlowych jest bliska zeru. To sprawia, że odsetek wolnych powierzchni w Warszawie jest marginalny i wynosi obecnie 1,6 proc. - mówi Magdalena Frątczak, dyrektor działu powierzchni handlowych w CBRE Polska. Sprawdź oferty wynajmu lokali użytkowych na Domiporta.pl

Jak rozliczyć się z fiskusem, gdy wynajmujesz mieszkanie

użytkowy? UWAGA! Do końca ubiegłego roku od podatku były zwolnione osoby, które za lokal dostawały mniej niż równowartość 10 tys. euro rocznie. Teraz ten limit się zmienia z euro na złotówki i rośnie do 50 tys. zł. Mąż i żona rozliczający się oddzielnie z najmu mają swój własny limit po 50 tys. na głowę

Jak podarować nieruchomość?

nieruchomości mieszkalnej (domu ani mieszkania), nie dysponuje żadnego rodzaju lokalem spółdzielczym, ani nie jest najemca innego lokalu (chcąc skorzystać z tej ulgi musi rozwiązać umowę najmu). Korzystając z ulgi - musi w darowanej nieruchomości zamieszkać przynajmniej 5 lat. Informacja o tym, że obdarowany

Zabytkowe kamienice - rynkowymi hitami

. Najdrożej obecnie wśród ofert WGN jest we Wrocławiu, ale podobne, choć nieco niższe wyceny, dotyczą Poznania, Krakowa, czy Gdańska.   Wyremontowana kamienica w centrum miasta, to doskonała oferta inwestycyjna z przeznaczeniem na wynajem - pod lokale użytkowe jako siedziby firm, punkty handlowe

Samodzielność lokalu - ustanowienie odrębnej własności lokalu

może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy najemca zalega z zapłatą czynszu?

Prace dostosowawcze na potrzeby najemców powierzchni biurowych

biurowych nie stanowią modernizacji środka trwałego, ale mają charakter remontów i związane są z potrzebą dostosowania lokali użytkowych do wymagań najemców, a zatem mają na celu uzyskanie przychodu. Opisane we wniosku prace adaptacyjne i ulepszeniowe dotyczą napraw oraz konserwacji niezbędnych dla

Cena za metr dużego mieszkania jest wyraźnie niższa

kupujący mieszkanie dla siebie, ale także klienci, zainteresowani inwestycjami i rynkiem najmu nadal cieplejszym okiem będą spoglądać na duże metraże.   Szukasz mieszkania w Warszawie? Sprawdź oferty na Domiporta.pl Chcesz wynająć lokal użytkowy? Zobacz nasze propozycje

Nieruchomości komercyjne w Polsce na celowniku inwestorów

regionalnych do około 25 euro w najlepszych warszawskich lokalizacjach. Przeciętne ceny najmu dla całego kraju w WGN wynoszą obecnie 33 zł za metr kwadratowy. Chcesz kupić mieszkanie z rynku pierwotnego? Zobacz oferty na Domiporta.pl Wolisz lokal z rynku wtórnego? Sprawdź ogłoszenia w naszym serwisie

Wielka płyta dobrze się sprzedaje - ale nie każda

. Poza tym bloki nie wypadną z rynku z powodu ich rozpowszechnienia. Szacuje się, że w Polsce są 4 miliony mieszkań z wielkiej płyty, w których żyje nawet kilkanaście milionów Polaków.   Szukasz mieszkania? Sprawdź nasze oferty Chcesz wynająć lokal użytkowy? Zobacz ogłoszenia na Domiporta.pl

Skutki wzrostu wkładu własnego przy kredytach hipotecznych

od wielu lat. Szukasz mieszkania? Sprawdź nasze oferty Chcesz wynająć lokal użytkowy? Zobacz ogłoszenia na Domiporta.pl

Dla kogo dopłaty do kredytów mieszkaniowych?

w otrzymaniu kredytu preferencyjnego przeznaczonego dla małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci nadal stanowi zbyt wysoka cena domu lub mieszkania. Nie może ona bowiem przekraczać kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i średniego

Warszawa lepsza niż Londyn

usytuowana jest w centrum, na Mokotowie, wzdłuż Alei Jerozolimskich i na Okęciu. Jednak jedną z najdynamiczniej rozwijających dzielnic jest obecnie Wola. Sprawdź oferty wynajmu magazynów na Domporta.pl Sprawdź oferty wynajmu biur na Domporta.pl Sprawdź oferty sprzedaży, wynajmu i kupna lokali użytkowych na

Balkon - czyją stanowi własność?

oraz Monika Góralczuk - aplikant radcowski Departament Nieruchomości Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna Czytaj także: Kto odpowiada za naruszenie porządku publicznego - właściciel czy najemca? Czy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy

Jak płacić małe podatki za wynajem mieszkania

wpisana wysokość czynszu). Współmałżonkowie mogą zadecydować, że jedno z nich rozlicza najem w całości bądź że chcą rozliczać go po połowie. Możesz korzystać z ryczałtu także wtedy, gdy wynajmujesz komuś lokal użytkowy. Minusy: Przy ustalaniu wysokości podatku ryczałtowego nie uwzględnia się

Jak wynająć mieszkanie bezpiecznie i tanio

Chodzi o nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów. Jeden z zawartych w niej przepisów, który obniża podatek od przychodów z najmu nie tylko mieszkań i domów, ale także m.in. lokali użytkowych i garaży, miał wejść w życie 1 stycznia 2010 r. Ale mimo że ustawa trafiła na biurko prezydenta 18

Finansowa strona wynajmu

warunków bytowych, utrzymania lokalu w należytym stanie, napraw lub wymiany mediów. Jednakże to ustalenia zawarte w umowie najmu (przy akceptacji przez strony umowy) mogą określać poszczególne kwestie, m.in. związane z potrzebami remontowymi. Z reguły remonty należą do właściciela. Kiedy właściciel może

Podatki od wynajmu nieruchomości

gospodarczej osiągające przychody z tytułu umowy najmu". Czyli ryczałt możesz płacić zarówno jeśli wynajmujesz swoje mieszkanie osobie fizycznej, jak i firmie. Warunek? Nie możesz prowadzić działalności gospodarczej. UWAGA! Możesz korzystać z ryczałtu także wtedy, gdy chcesz wynająć komuś lokal użytkowy

Mieszkanie po rozwodzie

art. 680 (1) kodeksu cywilnego małżonkowie bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe (np. mają podpisaną intercyzę) są najemcami lokalu, jeśli służy on zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny lub umowa najmu została podpisana już po ślubie. Uwaga ! Rozwód

Jak przygotować mieszkanie do najmu

muzyczny albo ekspres do kawy. To mogą być mile widziane elementy, ale nie dadzą nam kolejnych 100 zł co miesiąc. Nie warto wykańczać lokalu użytkowego. Najemcy zwykle mają precyzyjną wizję wyglądu swojej firmy i najprawdopodobniej będą woleli wykończyć lokal sami. Jedyne, o czym warto pamiętać, to duża

Jak przygotować mieszkanie do najmu

muzyczny albo ekspres do kawy. To mogą być mile widziane elementy, ale nie dadzą nam kolejnych 100 zł co miesiąc. Nie warto wykańczać lokalu użytkowego. Najemcy zwykle mają precyzyjną wizję wyglądu swojej firmy i najprawdopodobniej będą woleli wykończyć lokal sami. Jedyne, o czym warto pamiętać, to duża

Lokator czy właściciel? Wykup mieszkania od spółdzielni

samych prawach. Lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej przypomina zwykły najem. Lokator ma prawa zbliżone do najemcy. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa. W wypadku gdy przysługuje ono małżonkom, wygaśnięcie prawa

Co zastąpi "Rodzinę na Swoim"?

; przez następne 8 lat odczuwali mniejsze obciążenie finansowe - w dużych miastach rata kredytu wynosiła mniej niż koszt najmu lokalu. Teraz beneficjenci otrzymają całą pomoc w momencie zakupu mieszkania, co w praktyce oznacza, że od początku będą musieli wpisać wyższe rachunki w domowy budżet. - mówi

Kup mieszkanie na kredyt - przyjdź na Targi Nowy DOM Nowe MIESZKANIE

oferty mieszkań, domów, działek i gruntów, lokali użytkowych i biurowych, czy nieruchomości komercyjnych m.in.: na Mokotowie, w Śródmieściu, Wawrze, Ursynowie, Wilanowie i Ursusie. Przedstawione zostaną także nieruchomości w południowych okolicach Warszawy od Piaseczna po Grójec, lokalizacje na linii

Mieszkania komunalne na własność

minęło 15 lat lub w których najem z osobą występującą o sprzedaż trwa krócej niż 7 lat. ** Bydgoszcz nie sprzeda ok. 3,9 tys. mieszkań, które są w budynkach należących w 100 proc. do miasta. ** Podobnie jest w Szczecinie, gdzie ok. 8 tys. lokali nie będzie sprzedawanych, bo miasto przeznacza je tylko na

Mieszkania do wynajęcia - poradnik studencki

pracę. Czy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy najemca zalega z zapłatą czynszu?

Ile zapłacimy z tytułu sporządzenia aktu notarialnego

dewelopera do wybudowania budynku oraz przeniesienia własności znajdującego się w nim lokalu na nabywcę, - umowę sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub domu rozdzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, - umowę darowizny lokalu

Ile zapłacimy z tytułu sporządzenia aktu notarialnego

dewelopera do wybudowania budynku oraz przeniesienia własności znajdującego się w nim lokalu na nabywcę, - umowę sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub domu rozdzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, - umowę darowizny lokalu

Cudzoziemcy kupują domy w Polsce tylko dla zysku?

Krakowa, którego walory turystyczne doceniło blisko 500 obcokrajowców, kupując tu przede wszystkim mieszkania, rzadziej lokale użytkowe (sklepy, usługowe czy biura). Co jednak zdecydowało o popularności Świnoujścia (182 transakcje), które wyprzedziło Gdańsk, Poznań i Wrocław? Szef Zachodniopomorskiego

Kredyty dla młodych małżeństw - państwo dopłaci na dobry start

przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania lub jest najemcą mieszkania, pod warunkiem zobowiązania się do zrzeczenia się prawa do lokalu lub wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, a w przypadku najmu - rozwiązania umowy najmu i opróżnienia mieszkania, w terminie 6 miesięcy od

Kto może zaciągnąć kredyt z dopłatami rządowymi?

mieszkalnego (przy czym dotyczy to również posiadania prawa spółdzielczego własnościowego oraz spółdzielczego lokatorskiego), a także, gdy nie jest najemcą lokalu mieszkalnego. W przypadku własności domu lub mieszkania nie ma tutaj wyjątków, natomiast przy spółdzielczym lokatorskim prawie do lokalu i najmie

Zamieszkaj z ,,Rodziną na swoim"

państwa, na łączną kwotę ponad 1 miliarda złotych. O Home Broker Home Broker jest doradcą na rynku nieruchomości. Świadczy usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (rynek pierwotny i wtórny) oraz komercyjnymi (lokale usługowe, magazyny i hale produkcyjne). Pośredniczymy również w najmie mieszkań

Jak załapać się na kredyt z dopłatami?

Swoim został przyznany osobie po 35 roku życia. Warto przypomnieć - dopłaty do kredytu w programie RnS mogą być stosowane tylko w przypadku, gdy kredytobiorca w dniu podpisania umowy kredytowej nie był właścicielem żadnego mieszkania ani nie przysługiwało mu spółdzielcze prawo do lokalu. W razie

Wakacje na swoim - dom nad morzem, jeziorem lub w górach

. Deweloperzy do tej pory często budowali dosłownie bloki, by wycisnąć z działki jak najwięcej metrów kwadratowych powierzchni użytkowej mieszkań do sprzedania. Cieszę się, że kryzys wyhamował tego typu zapędy - dodaje. Twardowski przyznaje też, że równie ważne, jeśli nie ważniejsze z punktu widzenia inwestora

Jak wykupić mieszkanie od gminy lub zakładu pracy?

na lokal użytkowy wcześniej niż pięć lat od daty jego wykupu. Od tego zapisu są jednak wyjątki: ** Jeżeli zamienisz się na mieszkania albo inną nieruchomość, którą wykorzystasz na mieszkanie, to ulgi nikt ci nie odbierze. Pamiętaj jednak, że nie może to być działka, na której dopiero chcesz stawiać

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy najemca zalega z zapłatą czynszu?

Rewitalizacja, a rynek nieruchomości

opisywanego przez nią Kazimierza na miejsce starych wskoczyli nowi. W Katowicach tych, którzy opuścili Mariacką nie zastąpił nikt. Czynsze i ceny rosną zawsze, gdy odnawiana jest część miasta. Zdaniem ekspertów z firmy Home Broker wynika to przede wszystkim ze wzrostu kosztów najmu lokali użytkowych. Za

Nieruchomości - prowizja bez gwarancji

nieruchomościami. Polega ona na wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów nabycia lub zbycia nieruchomości, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, umów najmu lub

Kupiłeś mieszkanie i co dalej

notarialny, wyciąg z księgi wieczystej (lokal własnościowy), decyzję przydziału lokalu, umowę najmu (spółdzielcze własnościowe, najem). Jeśli masz tylko umowę przedwstępną - idziesz do administratora osiedla (będzie to przedstawiciel dewelopera albo spółdzielni), który da ci specjalny formularz meldunkowy

Mieszkanie na dom zamienię

powierzchni 100 metrów – trzeba pamiętać, że takie lokale trudniej jest wynająć, zwłaszcza jeśli położone są w znacznej odległości od centrów miast. W takiej sytuacji mimo wszystko bezpieczniej będzie sprzedać mieszkanie i kupić dom niż je wynająć.Założenia:mieszkanie o powierzchni 50 m2. Wpływy z najmu

Mieszkaniowa posucha raczej nam nie grozi

, weryfikują wycenę oraz jakość oferty mieszkań i wybierają te najbardziej dopasowane do ich potrzeb. To właśnie dzięki temu albo poprzez ten fakt średnia cena mieszkań sprzedanych wciąż delikatnie opada - wybierane są lokale najbardziej atrakcyjne, najkorzystniej wycenione - czytamy w najnowszym raporcie

W jakie pułapki możesz wpaść, kupując mieszkanie od dewelopera

będzie mieć wymiary. Pułapka. Klient, który chce się wycofać z umowy z deweloperem, musi: zapłacić karę umowną (zazwyczaj ok. 5 proc. ceny kupna mieszkania); znaleźć chętnego na mieszkanie, bo pieniądze są mu zwracane np. "w ciągu trzech tygodni od znalezienia nowego nabywcy tego samego lokalu

Zanim podpiszesz umowę z deweloperem

musiał rozstrzygnąć sąd). Odbierasz lokal PUŁAPKA. Deweloper zastrzega w umowie, że "jeśli powierzchnia użytkowa będzie większa lub mniejsza o więcej niż 10 proc., to cena zakupu zostanie odpowiednio skorygowana". Oznacza to tyle, że jeśli kupujesz mieszkanie o pow. 100 m kw., a deweloper

Co się dzieje po uwolnieniu czynszów

pierwszej kolejności lokatorzy mieszkający w atrakcyjnych punktach dużych miast, np. przy warszawskim Krakowskim Przedmieściu czy rynku w Krakowie. Właściciele żądają tam minimum kilkaset proc. więcej niż do tej pory - w granicach 30-40 zł za m kw. Przy 40-m. lokalu oznacza to miesięczny czynsz w granicach

Jak uniknąć podatku przy sprzedaży lub kupnie mieszkania

, skorzystaj z pomocy rzeczoznawcy majątkowego. Kosztuje to od 500 do 1 tys. zł. Płacenia podatku można jednak uniknąć. Możesz nie wliczyć do podstawy opodatkowania wartości nieruchomości mieszkalnej (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy odrębnej własności) o powierzchni użytkowej do 110 m kw

Ranking kredytów hipotecznych - wrzesień 2010

mieszkanie nie może być większe niż 75 m kw., a dom niż 140 m kw., natomiast dopłata będzie dotyczyła powierzchni użytkowej nieprzekraczającej dla lokalu mieszkalnego 50 m kw. i domu jednorodzinnego 70 m kw. Co jakiś czas powracają pomysły związane z ograniczeniem lub zlikwidowaniem kredytów z dopłatami z

Sprzedaż węgla dla ogrzewania mieszkań a podatek akcyzowy

korzysta ze zwolnienia z akcyzy, a nabyty opał zostałby użyty do ogrzania pomieszczeń użytkowych, to w takim przypadku obowiązek podatkowy w zakresie akcyzy powstałby po stronie nabywcy, bo wyrób węglowy byłby zużyty niezgodnie z warunkami zwolnienia z podatku. Za sprzedaż wyrobów węglowych uznaje się

Co to jest "efekt Scheiblera"? Raport - październik 2007 (rynek pierwotny)

rentowność najmu liczona bez uwzględnienia przyszłego wzrostu wartości mieszkań jest kilkuprocentowa. Pomimo wysokich cen wskaźniki przedsprzedaży są nadal wysokie, nie tylko dla inwestycji planowanych do oddania w 2007 roku, ale także tych, które mają zostać ukończone w 2008 roku. Zauważalne jest zjawisko