obiekty budowlane

Tomasz Tatomir, Szef Departamentu Ochrony Środowiska i Nieruchomości, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, Wrocław

Pozwolenie na rozbudowę, przebudowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego

Pozwolenie na rozbudowę, przebudowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego

Prawo budowlane kształtuje generalną zasadę, zgodnie z którą roboty budowlane, do jakich należy budowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, można rozpocząć wyłącznie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane polega na zobowiązaniu się Wykonawcy do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Ocieplenie altany ogrodowej a konsekwencje podatkowe

Co do zasady budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające określonych norm powierzchni podlegają zwolnieniu z podatku od nieruchomości. Normy dla altan i obiektów gospodarczych ustalone są w przepisach Prawa budowlanego. Zwolnienie od podatku nie dotyczy jednak tego typu obiektów zajętych na działalność gospodarczą.

Jak wyliczyć limit metrażu powierzchni uprawniający do stawki 8% dla piwnicy i garażu?

Jak wyliczyć limit metrażu powierzchni uprawniający do stawki 8% dla piwnicy i garażu?

Kiedy 8%? Obecnie obniżoną stawkę VAT 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT

UM o Barbarze: To nie urzędnicy zrobili projekt tej kamienicy

UM o Barbarze: To nie urzędnicy zrobili projekt tej kamienicy

zagospodarowania przestrzennego i uzyskał uzgodnienie miejskiego konserwatora zbytków. Zostało to sprawdzone na etapie wydawania pozwolenia. W naszej ocenie, podczas realizacji obiektu nastąpiło jednak istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego, szczególnie jeśli chodzi o formę dachu. Zgodnie z

Zamieszkaj w lofcie

Zamieszkaj w lofcie

i wykorzystania wszystkich walorów pomieszczenia. Ważnym argumentem przemawiającym za inwestycją w tego typu nieruchomość są również widoki z ogromnych często 2-poziomowych okien. W nowych inwestycjach budowlanych lokale o loftowej charakterystyce zajmują głównie ostatnie piętra budynków. Dzięki

Budowlane Oscary 2009

-Sekom i Warbud). Z kolei w kategorii obiekty biurowo-administracyjne budowlanego Oscara dostała spółka Budimex (generalny wykonawca) za rozbudowę zespołu budynków biurowych firmy Radwar przy ul. Poligonowej w Warszawie oraz Curtis Development (deweloper) i Decoma (generalny wykonawca) za biurowiec klasy

Zobacz 10 "Budowli Roku" 2011 z Trójmiasta

Zobacz 10 "Budowli Roku" 2011 z Trójmiasta

otrzymało Przedsiębiorstwo Budowlane Górski za obiekty użyteczności publicznej w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9. Chodzi tu o tzw. "Gdańskie Centrum Sprawiedliwości", gdzie swoją siedzibę mają niektóre sądy Nagroda II stopnia w tej kategorii przypadła spółce Stabilator za budynek biurowo-warsztatowy

Inteligentne domy jednorodzinne

Inteligentne domy jednorodzinne

pomieszczenia. Do panelu sterującego wgrać można obrazki, ikony a nawet wprowadzić własne nazewnictwo odbiorników. Systemy budynku inteligentnego sprawdzą się także w obiektach już istniejących, gdzie funkcjonują tradycyjne instalacje. Co ciekawe w takim przypadku można użyć istniejących już elementów

Kryzysowa architektura Krakowa: plany i porażki

Kryzysowa architektura Krakowa: plany i porażki

oczekiwanego podziemnego parkingu pod placem Na Groblach, jednak na kolejne podobne obiekty przyjdzie nam jeszcze poczekać. Trwają przymiarki do ich budowy pod al. Focha i Nowym Kleparzem, ale przed nimi jeszcze długa droga. W bólach rodzi się też kładka pieszo-rowerowa przez Wisłę, która połączyć ma Kazimierz

Hala namiotowa a podatek od nieruchomości

Hala namiotowa a podatek od nieruchomości

Jeżeli hala namiotowa nie spełnia określonych warunków, nie jest budowlą i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Hala namiotowa jako tymczasowy obiekt budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego, jest niezwiązana trwale z gruntem. Podatnik wykorzystywał taka halę na cele prowadzonej

Nowelizacja Prawa budowlanego niedługo wejdzie w życie

Nowelizacja Prawa budowlanego niedługo wejdzie w życie

;    zniesienie wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę niektórych obiektów budowlanych (np. wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m 2 , przy czym łączna liczba tych obiektów na

Jak zalegalizować samowolę budowlaną ?

Pod pojęciem robót budowlanych rozumiemy nie tylko budowę, ale także przebudowę, remont, montaż czy rozbiórkę obiektu budowlanego. Przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jednoznacznie przesądzają o losie obiektu budowlanego realizowanego samowolnie: jest to przymusowa rozbiórka

Da się! Budynek z 1,5 miliona plastikowych butelek

Da się! Budynek z 1,5 miliona plastikowych butelek

Budynki, które powstają z surowców wtórnych obecnie służą za obiekty eksperymentalne. Dzięki nim, naukowcy i architekci mogą oszacować różne parametry, które kiedyś być może staną się normami budowlanymi.  Dom z plastiku to przyszłość Jednym z takich eksperymentalnych budynków jest położony w

Budynek Centrum Marszałkowska - ponad 40 proc. powierzchni biurowej wynajęte

Budynek Centrum Marszałkowska - ponad 40 proc. powierzchni biurowej wynajęte

renomowanej firmy z segmentu obrotu wierzytelnościami potwierdza jakość naszego projektu. Zainteresowanie najemców biurowych naszym obiektem jest dowodem na najlepszą lokalizację Centrum Marszałkowska. Powodzenie części handlowo-usługowej budynku, będącej częścią Ściany Wschodniej od początku było do

Łatwiej i szybciej wybudujemy dom - Maciej Górka dla Polskiego Radia

Łatwiej i szybciej wybudujemy dom - Maciej Górka dla Polskiego Radia

oddziaływania obiektu na sąsiednie działki Ekspert podpowiada, co należy zrobić, żeby jak najlepiej wykorzystać nowe ułatwienia. - Konieczne będzie przez projektanta, który realizuje projekt budowlany, określenie tzw. obszaru oddziaływania obiektu na sąsiednie działki. Jest to o tyle ważne, że umiejscowienie

Wyniki finansowe Warimpex za rok 2016. Więcej inwestycji w Polsce

Wyniki finansowe Warimpex za rok 2016. Więcej inwestycji w Polsce

otrzymał w lipcu 2016 r. dla budynku Mogilska Office w Krakowie o powierzchni 12 000 m². Obecnie spółka negocjuje z kluczowym najemcą, a prace budowlane mają  rozpocząć się niebawem. Również w Krakowie postępują prace projektowe nad kolejnym obiektem biurowym. Obok hotelu Chopin ma powstać

Nowe rolety i markizy są opodatkowane obniżoną stawką VAT

Nowe rolety i markizy są opodatkowane obniżoną stawką VAT

komponentów w sposób tworzący wraz z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części trwałą zabudowę. Instalacja markiz obejmuje zaprojektowanie, dopasowanie oraz montaż komponentów. Ze stanowiska NSA wynika, że opowiedział się on za szerszym rozumieniem pojęcia "modernizacja"

Dokumenty potrzebne do odbioru domu

Dokumenty potrzebne do odbioru domu

Wykaz potrzebnej dokumentacji określa ustawa prawo budowlane, art. 57, poniżej wyciąg: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Stan prawny: 22.01.2013: Art.57 Obowiązek dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy następujących dokumentów: 1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu

Warimpex z najlepszym wynikiem finansowym od wejścia na giełdę

Warimpex z najlepszym wynikiem finansowym od wejścia na giełdę

obiektów Ogrodowa Office w Łodzi i Mogilska Office w Krakowie postępują zgodnie z planem. W obu biurowcach zostały już podpisane umowy najmu na część powierzchni. Także w Krakowie planowana jest budowa biurowca o powierzchni ok. 21 000 m² na działce deweloperskiej położonej obok hotelu Chopin. W

Na celowniku są działki w bardzo dobrej lokalizacji wielkomiejskiej

Na celowniku są działki w bardzo dobrej lokalizacji wielkomiejskiej

świetnie zlokalizowane. Obecny trend adaptacji starszych budynków biurowych a nawet dawnych obiektów fabrycznych przekłada się na poszukiwanie dogodnych, nawet zabudowanych działek. Takie realizacje, jak np. Dzielna 60, czy Fabryka Norblina w Warszawie, pokazują jak wielki potencjał jest w starych

Obszar oddziaływania obiektu

wymienione tytuł prawny do nieruchomości (np. dzierżawa, najem). Obszar oddziaływania obiektu określa się dla projektowanego obiektu budowlanego w chwili wszczęcia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę. Wstępne ustalenie obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać należy do inwestora i następuje

Handel nieruchomościami. Stawka VAT dla dostawy lokalu przez gminę

Handel nieruchomościami. Stawka VAT dla dostawy lokalu przez gminę

Kupujesz nieruchomość? Złóż wniosek o dobry kredyt   Obniżoną stawkę VAT 8%, co do zasady, stosuje się do dostawy obiektów budowlanych lub ich części, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, na podstawie art. 41 ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy z

Piorunochrony - czy chronią sprzęt w domu oraz nasze zdrowie i życie?

znajdującym się poniżej. Nie ma więc sensu dublowania instalacji. Prawo chyba daje swobodę w decydowaniu o tym czy zakładamy instalacje czy też nie MM: W latach 60 i 70 XX wieku instalacje odgromowe były wymogiem budowlanym . Wykonywano wówczas wolnostojące wysokie maszty , które zależnie od regionu

Jakie korzyści płyną z nowego prawa budowlanego

określony. Wśród wielu zmian w nowelizacji warto wskazać również na łagodniejsze potraktowanie samowoli budowlanych. Kary za nie będą dużo mniejsze, choć nie jeśli chodzi o domy jednorodzinne. Legalizacja takich obiektów, które nie zostaną zgłoszone jak garaż, wiata do 50 mkw. , domek letniskowy, ganek

Galeria handlowa powstanie w zabytkowej fabryce

Ferio Wawer będzie niezwykle dogodna dla klientów. Można się tu dostać zarówno samochodem, autobusem, jak i kolejką podmiejską. Kiedy mieszkańcy Wawra będą mogli zrobić tu pierwsze zakupy? Termin oddania obiektu nie jest jeszcze znany, bo rozpoczęcie prac budowlanych uzależnione jest od uzyskania

Budynek przyszłego zakładu opiekuńczo-leczniczego to budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym

budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych

Żyj nowocześnie i postaw na wygodę - nowa inwestycja na Mokotowie

oszczędność energii, ekologiczne materiały budowlane, a także rozwiązania zapewniające wysoki komfort termiczny i akustyczny budynków oraz retencjonowanie wody opadowej w nawierzchni terenów zielonych. Moduo Apartments będzie idealnym miejscem do zamieszkania, przyjaznym zarówno ludziom, jak i środowisku

Pałac na własność

Poznania. Obiekt wymaga generalnego remontu budowlanego i konserwatorskiego. Z tego względu cena nieruchomości jest wyjątkowo atrakcyjna. Cena: 800 000 zł »> SPRAWDŹ OFERTĘ SPRZEDAŻY «< Powierzchnia: 1852,90 m2 Zabytkowy pałac myśliwski o pięknej eklektycznej architekturze z

Wynajęcie budynku lub lokalu mieszkalnego na działalność gospodarczą

niższymi, niż stawki właściwe dla innych nieruchomości, w szczególności tych w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Po pierwsze podatnikiem podatku od nieruchomości, jest co do zasady właściciel nieruchomości lub obiektu budowlanego, chyba że tymi rzeczami włada posiadacz samoistny. Najemca

Fotel za 30 tysięcy złotych - takie meble projektują architekci

Są to meble uznawane za kanon dobrego stylu. Ich posiadanie jest równoznaczne z dobrym gustem i grubym portfelem. Wiele z nich jest zaprojektowanych przez słynnych architektów odpowiedzialnych za najlepsze budowlane realizacje XX wieku. Chaise Longue/LC4 - Le Corbusier Leżanka bądź szezlong. To

Zmiany w prawie budowlanym

, inwestor będzie mógł przystąpić do robót, uprzednio zawiadamiając o tym organ nadzoru budowlanego. Wedle założeń ustawa będzie zawierała przejrzysty wykaz obiektów do budowy, których będzie konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę oraz tych, które nie będą wymagać przedłożenia projektu, jak również

Umowa najmu a obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości

spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: 1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych; 2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych; 3) użytkownikami wieczystymi gruntów; 4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części

Możliwa nowa opłata - od tablic i urządzeń reklamowych

Rady gmin będą mogły wprowadzić opłatę od reklam. Nową opłatę, która poniosą właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy lub urządzeniu reklamowym

Podatek od nowych budynków i budowli

budowlanego, na którego wzniesienie wymagane jest pozwolenie na budowę można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego należy dołączyć dokumenty, w szczególności: 1) oryginał dziennika budowy; 2) oświadczenie kierownika budowy

Spada liczba pozwoleń budowlanych. Polska już się nie buduje

Wprawdzie pozwolenie nie jest równoznaczne z rozpoczęciem inwestycji, jednak w powszechnej opinii specjalistów tego typu dane mówią o koniunkturze w branży budowlanej. Jakie są prognozy? Główny inspektor nadzoru budowlanego Robert Dziwiński poinformował w czwartek, że w 2012 r. wydano ponad 207,1

Zakup domu w celach inwestycyjnych

powierzchnia, tym łatwiej również utargować niższą cenę transakcyjną. Tak więc kupno dużego domu może być po prostu szansą na kupno taniego mieszkania - jeśli dokonujemy transakcji ze wspólnikami, a następnie z całego obiektu wyodrębniamy osobne lokale. Poglądowe wyliczenie: dom o powierzchni użytkowej 200 mkw

Przekształcenie sposobu użytkowania lokalu

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga obecnie, przed przystąpieniem do dokonywania tej zmiany, dokonania zgłoszenia właściwemu organowi. Organem tym jest właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej (starosta). Jednakże czy zgłoszenia przez prowadzącego

Campus 2 - wideo z placu budowy

Steve Jobs - ostatnie dzieło Za projekt budynku odpowiada studio sir Normana Fostera . Projektant znany ze swoich neo-futurystycznych budynków zaprojektował swoje dzieło już w 2011, lecz roboty budowlane ruszyły na dobre dopiero w 2013 roku. Planowane zakończenie inwestycji jest wyznaczone na

Toruńskie ?Obiekty roku" - zobacz zdjęcia

kolorystykę i estetykę zastosowanych materiałów budowlanych. Z kolei Hotel Bulwar urządzony w Koszarach Racławickich przy Bulwarze Filadelfijskim 18 nagrodzono w kategorii modernizacji i adaptacji istniejących obiektów. Zdaniem jurorów, inwestorzy - Ryszard i Małgorzata Urbańscy - uchronili charakterystyczny

Wolnostojący garaż - stawka VAT

Preferencyjna stawka VAT 8% ma zastosowanie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (na podstawie art. 41 ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT

Apartament z gwiazdami!

, monitoring czy dobrze wyposażona salę fitness, posiada wiele innych! Na mieszkańców czekają również niestandardowe udogodnienia takie jak pole do golfa (umieszczone na jednym z dachów), ścianka wspinaczkowa oraz wewnętrzny VIP Club. Prace budowlane na tym etapie są ukończone na 80% zaawansowanego stanu

Pierwsze kroki w budowie domu jednorodzinnego

". Budowę możemy podzielić na dwa etapy stan surowy oraz wykończenie obiektu. Oba etapy trwają około roku. Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie, które wydaje organ nadzoru budowlanego (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego). A teraz do zamieszkania

Co dalej z rynkiem budowlanym?

Jak można przeczytać we wspomnianym raporcie w 2010 r. wartość polskiego rynku budowlanego wyniosła 158,4 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu z 2009 r. o niespełna 3%. W ciągu minionych dwunastu miesięcy kontynuowany więc był okres wzrostów sektora budownictwa, który trwa nieprzerwanie już

Nowy poznański dworzec po kontroli. Jest OK

elementy są wykonane zgodnie z projektem - tłumaczy Jerzy Witczak, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. - To dość duży obiekt, dlatego kontrola może potrwać dwa, trzy dni. Za tydzień powinno być już po wszystkim. Witczak przyznaje, że nie jest zachwycony sposobem, w jaki zbudowano ruchome schody

Kierownik budowy - jego rola i obowiązki

Inwestor może oczywiście zlecić realizację robót budowlanych wykonawcy, który zatrudni kierownika budowy, a inwestor jedynie zaakceptuje daną osobę na tym stanowisku. Obowiązki i rola kierownika budowy Do obowiązków kierownika budowy należy, m.in. zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu

Masz zabytek? Złóż wniosek o dofinansowanie

Dotacje będą udzielane na wniosek o dofinansowanie planowanych w roku 2010 lub 2011 prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Obejmują one m.in. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, remonty obiektów zabytkowych, przeprowadzenie badań architektonicznych

Resort nie pomoże walczyć z korupcją

gastronomiczny. W tym przypadku opłata legalizacyjna jest drakońska - w zależności od wielkości tego typu obiektu może wynieść od 375 tys. do nawet 937,5 tys. zł. I jaką decyzję podjął inspektor? Zaniżył opłatę o... 350 tys. zł! Według NIK, "powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego działają jak państwo w

Na Okęciu powstanie centrum handlowe

m.in. CCC, Deichmann oraz Jeronimo Martins Dystrybucja, właściciel marki Biedronka. Z kilkoma innymi, wyselekcjonowanymi firmami prowadzimy zaawansowane rozmowy. Jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych powinniśmy wynająć ok. 75 proc. ogólnej powierzchni obiektu - ocenia prezes firmy Paged Daniel

Dachy przetrzymały zimę

Wprawdzie na Śnieżce uszkodzeniu uległ budynek obserwatorium meteorologicznego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Skutki tej katastrofy budowlanej nie były jednak groźne. W GUNB-ie przyznają, że w większości regionów Polski opady śniegu nie były tej zimy zbyt obfite. Z drugiej strony

Nowy biurowiec na Woli

Zaprojektowany przez pracownię Arch Magic Pawła Gralińskiego obiekt ma się składać z trzech częściowo przeszklonych dziewięciokondygnacyjnych brył, ułożonych w kształt litery H. Na parterze zaplanowano ogólnodostępną kantynę, biura oraz pomieszczenia techniczne. Przed wejściem ma powstać

Domy nie drożeją

Zdaniem prof. Zofii Bolkowskiej z Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie producenci materiałów budowlanych i firmy wykonawcze raczej nie mają co liczyć na znaczny wzrost zamówień na ich wyroby i usługi. W czasie poniedziałkowej konferencji Fundacji Wszechnicy Budowlanej pani profesor

Nowa inwestycja na Woli. Powstaną 74 mieszkania

Prace budowlane przy ul. Bryloweskiej 2 mają ruszyć wiosną. Sześciopiętrowy obiekt będzie składał się z 74 mieszkań (od 29 do 87 m kw.). Do wyboru będą zróżnicowane plany: od lokalu typu studio, aż po czteropokojowe mieszkania. Interesuje Cię zakup mieszkania od dewelopera? Sprawdź oferty

Jak zalegalizować samowolę budowlaną?

Liczba zalegalizowanych obiektów budowlanych może nie robić wrażenia. W pierwszej połowie 2010 roku było takich budynków 256. Około połowy to domy jednorodzinne. Wielorodzinnych - tylko jeden. Znacznie więcej Główny Urząd Nadzoru Budowlanego nalicza obiektów, które otrzymały nakaz rozbiórki. Tych

Ul. Krzywoustego: Różowa kamienica zabiega o legalizację

użytkowanie. Z tym inwestor ma problem. "Podczas realizacji obiektu nastąpiło istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego, szczególnie jeśli chodzi o formę dachu" - poinformowało nas kilka miesięcy temu miasto. W tej sytuacji podlegający pod magistrat powiatowy inspektor nadzoru

Sky Office Center. Nowy biurowiec na Mokotowie

Obiekt buduje spółka z grupy 5th Avenue Holding S.A. Roboty budowlane trwają, a zakończyć się mają na przełomie III i IV kwartału 2013 roku. Sky Office Center będzie miał łącznie sześć kondygnacji naziemnych i dwie kondygnacje podziemne przeznaczone na garaże. Na parterze budynku będą znajdowały

Państwo dotuje renowację zabytków

. obiektów. W zeszłym roku na 1600 wniosków o dotację ministerialną dofinansowania doczekało się 400 obiektów, a więc tylko 1/4 . Dotacje ministerialne z inwestycyjnego punktu widzenia mają istotną zaletę - o ile zostaną przyznane są wypłacane, niezależnie czy inwestycja już jest zrealizowana, czy też

Kopernik obronił się przed wielką wodą - zobacz zdjęcia

zalewowy. Żywioł uszkodził wykonane roboty drogowe I etapu od strony nabrzeża. Natomiast konstrukcja obiektu oraz wykonane roboty budowlane zostały nienaruszone. Więcej informacji na stronie warbud.pl. Zobacz jak rośnie Centrum Nauki Kopernik

Rosną tanie hotele Hiltona

budowę warszawskiego obiektu tej sieci. Dodajmy, że partnerem w tym przedsięwzięciu jest spółka Port-Hotel, którą utworzyło Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze. Czteropiętrowy budynek zaprojektowany przez pracownię AGK Architekci powstanie naprzeciwko hotelu Gromada, w narożniku ulicy 17 Stycznia i

Więcej osób będzie mogło zalegalizować samowole budowlane

procesie legalizacji samowoli decydujące znaczenie powinno mieć zatem udowodnienie przed nadzorem budowlanym, że samowolnie wybudowany obiekt swym istnieniem nie narusza przepisów prawa, w tym przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - mówi "GP" Mirosław Wyrzykowski, sędzia

W Toruniu powstanie Solaris Center

Prace budowlane ruszą za kilka miesięcy. Obiekt o łącznej powierzchni najmu 35 tys. m kw. to największa z planowanych dotąd inwestycji w bezpośredniej bliskości centrum Torunia. Solaris Center powstanie u zbiegu ulicy Gałczyńskiego z Szosą Chełmińską i Aleją 700-lecia. Dzięki lokalizacji w centrum

Surowsze opłaty za samowole budowlane

W założeniach do nowego Prawa budowlanego Ministerstwo Budownictwa proponuje, aby opłata legalizacyjna samowolę wyniosła aż 50-100 proc. wartości obiektu! Wycenę robiłby rzeczoznawca budowlany na podstawie projektu dostarczonego przez inwestora. Gdyby specjalista policzył, że budowa domu pochłonie

Rozbudowa czy przeprowadzka - łatwo nie będzie

. Według architekta Mariusza Jaworskiego z firmy Archipelag szacunkowy koszt to około 2,5 tys. zł za m2 gotowego obiektu. - Dokładne ceny oblicza się na podstawie konkretnych wymagań i planów inwestora, a także w oparciu o rodzaj używanych materiałów budowlanych - mówi Jaworski. Warto zaopatrzyć się w

Neocity oddaje I etap osiedla Intenso

oddania obiektu do użytku to I kwartał 2014 r. Generalnym wykonawcą budowy jest spółka Karmar. Cieszymy się, że udało nam się zamknąć pierwszy etap budowy zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakończenie robót budowlanych możliwe było dzięki wytężonej pracy wielu osób. W ostatecznym rozrachunku skorzystali

Kiedy nieruchomość jest zabytkiem

kolei rozbiórka obiektu możliwa jest jedynie po uprzednim wykreśleniu go z rejestru zabytków przez Generalnego Konserwatora Zabytków (art. 39 ust. 1 i 2 prawa budowlanego). Ustawa dalece ingeruje w konstytucyjnie chronione prawo własności nieruchomości (jak i rzeczy ruchomych), nakładając na

Ustawa deweloperska - nowa rzeczywistość dla kupujących

obowiązków lub zawrze z kupującym umowę niezgodną z ustawą. Może się tak zdarzyć gdy np. prace budowlane nie będą postępowały zgodnie z harmonogramem i realizacja inwestycji zostanie opóźniona - tłumaczy Marcin Płoszka, radca prawny z Robaszewska&Płoszka. Radcowie Prawni. Rachunek powierniczy

Jak zabezpieczyć siebie i mieszkanie przed zaczadzeniem?

); (wykonywanie okresowych czyszczeń przewodów kominowych: dymowych (co trzy miesiące), spalinowych (co sześć miesięcy) i wentylacyjnych (raz w roku), zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

EKO - Ekologicznie ekonomiczni

przykład DOM-EKO , stawiają na naturalne materiały budowlane. Parkowa Aleja zbudowana będzie w 100% naturalnej cegły wapienno-piaskowej oraz przyjaznych środowisku materiałów izolacyjnych z włókna drzewnego. Oba te rozwiązania zapewniają doskonałą izolację termiczną, oraz chronią przed upałem w lecie i

Poznań znowu się buduje, choć ub. rok był kiepski

Kiedy pod koniec 2008 r. zaczęto głośno mówić o kryzysie, budowlańcy wstrzymali oddech. I inwestycje. W całym Poznaniu w pierwszym półroczu ubiegłego roku oddano do użytku zaledwie 45 budynków wielorodzinnych i 161 jednorodzinnych - wynika z danych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Duda Development - mocno akcentuje obecność na rynku inwestycji mieszkaniowych

Firma działa od 1997 roku, kompleksowo realizując projekty mieszkaniowe i komercyjne. Buduje nowoczesne domy i mieszkania, bazując na najnowszych trendach budowlanych. Zajmuje się wynajmem powierzchni biurowych oraz handlowych w całym kraju, a także nabywaniem i zbywaniem gruntów pod działalność

Grunty pod inwestycje to znów gorący rynek

danej lokalizacji. Pod biurowce, magazyny, obiekty usługowe Duże firmy deweloperskie, najczęściej z międzynarodowym kapitałem, inwestują przede wszystkim w grunty pod obiekty biurowe i magazynowe. Inwestycje w działki pod biurowce to obecnie domena lokalizacji poza Warszawą. W stolicy nasycenie

Najwięksi chcą budować szczeciński stadion

najkorzystniejszy obiekt. Aktualne szacunki mówią, że stadion na 35 tys. widzów kosztować będzie 400 mln zł. - Musieliśmy stosować w analizach koszty porównywalne z obecnie budowanymi obiektami w Polsce, ale wiemy, że ostatnio ceny materiałów budowlanych i robocizny spadły, więc jest duża szansa, że szczeciński

Przyjęto nowelizację ustawy "O pomocy Państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych"

, będzie mogła dotyczyć wyłącznie sytuacji, gdy bank stwierdzi, że nabywca nie ma zdolności kredytowej. .         dofinansowanie wkładu własnego do nabycia mieszkania, które powstało w wyniku przebudowy lub adaptacji, a nie tylko w wyniku budowy obiektu budowlanego. Rozwiązanie to

Fala remontów starych galerii handlowych [WIZUALIZACJE]

Warszawska Galeria Mokotów od kilku tygodni osłonięta jest z dwóch stron parkanami budowlanymi. Właściciel centrum handlowego podjął decyzję o rozbudowie: do istniejącego obiektu doda 3,5 tys. m kw. nowych sklepów. Gruntownie przebuduje ponadto piętro z restauracjami, powiększając część

Dom na kółkach, bez pozwoleń

trzeba za nią płacić podatku od nieruchomości. - Tymczasem nawet za lekkiej konstrukcji domek letniskowy trzeba zapłacić taki podatek - mówi Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care. - Za budynek uważa się obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem

10 gwiazdek nad morzem. Nowe hotele w Świnoujściu

Chrobrego. - Tak zaplanowaliśmy całą inwestycję, że obiekty powstające w pierwszej kolejności później, gdy będziemy rozbudowywali kompleks, będą zasłaniały budowę - wyjaśnia Wróblewski. Prace budowlane ruszą jeszcze w tym roku. Jeśli nie przed wakacjami, to zaraz po nich, by zgodnie z harmonogramem można je

Polscy działkowcy bronią swoich ogródków

się na ogrodach, z których mieli sygnały o nieprawidłowościach. Według działaczy przyczyną wielu z nich - wbrew temu, co podaje NIK - nie jest zła ustawa o ogrodach działkowych. I to nie PZD, ale gminy i powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego powinni być adresatami wniosków pokontrolnych. NIK

Jakie obowiązki ciążą na właścicielu domu czy kamienicy?

ogrodzona. Remont? Przeciwnie, jej stan jest już tak zły, że w zasadzie nadaje się już tylko do rozbiórki. Takich budynków było w 2009 roku znacznie więcej. Według danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego liczba nakazów rozbiórki spowodowanych niewłaściwym utrzymaniem obiektów wzrosła w stosunku do 2008

Jutro wielkie otwarcie nowego dworca Poznań Główny!

jeszcze budować. Do końca 2013 Obiekt pomyślnie przeszedł kontrole sanepidu, strażaków i nadzoru budowlanego. Ten ostatni wydał zgodę na użytkowanie dworca. - To oznacza, że można już z niego korzystać - mówi Jerzy Witczak, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Co podróżni znajdą w środku? Na dworzec

Budowa Centrum Nauki Kopernik - zobacz nowe zdjęcia

obiekt A jest ogrzewany, bez przeszkód można prowadzić wewnętrzne roboty instalacyjno-budowlane. Montaż wind w tym budynku potrwa do połowy marca. Natomiast na module B wykonywane są zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowej. Rozpoczęło się też wykonywanie posadzek i wznoszenie ścianek

Galerie handlowe - przebudowa, dobudowa, powiększenie

Warszawska Galeria Mokotów od kilku tygodni osłonięta jest z dwóch stron parkanami budowlanymi. Właściciel centrum handlowego podjął decyzję o rozbudowie: do istniejącego obiektu doda 3,5 tys. m kw. nowych sklepów. Gruntownie przebuduje ponadto piętro z restauracjami, powiększając część

Budowa hali stoi. Wykonawca straszy: Zbudujemy ją jeszcze później

. Jak się dowiedzieliśmy, do tej pory nie dostał odpowiedzi na to pismo. Ale pytany przez nas wówczas dyrektor MOSRiR Waldemar Gill stwierdził, że po pobieżnym zapoznaniu się z pismem firmy budowlanej nie widzi podstaw do przesunięcia terminu. W poniedziałek Erbud wysłał kolejne wystąpienie, ponownie

Komunikacja wokół biurowca - czy zawsze jest utrapieniem

, myśląc o nich już na etapie projektu. Inwestor i miasto razem Za każdym razem oprócz projektu architektoniczno-budowlanego deweloper uzgadnia z władzami miasta i właścicielem lub administratorem drogi, przy której zlokalizowana jest inwestycja, tzw. układ drogowy. To projekt rozwiązań urbanistycznych

O nas - Grupa Hetman

argumentem na rzecz tej właśnie rzetelności jest fakt, że Hetmanowi coraz częściej powierza się także zarządzanie już zamieszkałą nieruchomością. Bez wątpienia redukuje to koszty utrzymania obiektu w doskonałym stanie użytkowym i jest wyrazem dużego zaufania ze strony mieszkańców.   Grupa

Zamieszkaj w nieukończonym domu - legalnie

wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania z drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; c) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów

Deloitte House najlepszym biurowcem w Polsce

, która zajmuje 14,6 tys. m kw. Deloitte House jest pierwszym ulokowanym w ścisłym centrum Warszawy biurowcem o najwyższej klasie energooszczędności - dysponuje wydawanym przez Komisję Europejską zaświadczeniem Green Building, które dostają obiekty zużywające o jedną czwartą mniej energii, niż przewidują

Deweloperzy coraz częściej nawiązują do zabytkowej architektury

W dużych miastach wspomniany wyżej trend najczęściej wiąże się z adaptacją zabytkowych kamienic lub wykorzystaniem dawnych obiektów poprzemysłowych. Moda na takie realizacje w naszym kraju ma nie więcej niż 10 lat. W warunkach wielkomiejskich "wejście" deweloperów do kamienic to niejako

Zabytkowe kamienice - rynkowymi hitami

, zabytkową kamienicę na starówce. Cena obiektu to 2,2 mln zł, a stawka za metr kwadratowy wynosi ponad 7 tysięcy złotych. Również bardzo drogo policzył sobie z jeden ze sprzedających z Pszczyny, gdzie za ponad 2,3 mln zł do kupienia jest zabytkowa kamienica, z luksusową restauracją. Stawka za metr wynosi

Uciekające inwestycje

Jeszcze kilka miesięcy temu jednym z głównych problemów związanych z inwestycjami były opóźnienia procedur przetargowych w dużych zamówieniach publicznych z powodu wzrostu kosztów budowlanych. Wystarczy wspomnieć o nierozstrzygniętych przetargach na budowę Mostu Północnego i II linii metra

Szczecin inwestycjami stoi

osiedla, biurowce czy też długo oczekiwana hala widowiskowo-sportowa. Mieszkańcy Szczecina na halę widowiskową czekali przeszło 20 lat. Obecnie na terenie inwestycji trwają zaawansowane prace budowlane, a obiekt ma być ukończony w połowie 2013 roku, aby mogły się tu odbyć Mistrzostwa Europy w siatkówce

Prace dostosowawcze na potrzeby najemców powierzchni biurowych

lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz do piśmiennictwa i orzecznictwa sądów administracyjnych. W myśl prawa budowlanego remontem jest wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a

Nagroda BUDOWA ROKU 2008 przyznana

Branżowy Konkurs BUDOWA ROKU jest organizowany corocznie przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Jego celem jest wyłonienie obiektów budowlanych, na których osiągnięto

Wysokie ceny domów zniechęcają kupujących

domu - wyłączając oczywiście obiekty objęte ochroną konserwatorską - i budowa według współczesnych standardów. Zamiast kupować drogi i energochłonny dom, wolą budować sami Wyceny budowlane pokazują, że podstawowy koszt realizacji 100-metrowego domu w popularnym standardzie metodą gospodarczą to kwota

Nowe, energooszczędne biurowce z podziemnym parkingiem dla rowerów

Dotychczas deweloper Unidevelopment miał na swoim koncie szereg inwestycji mieszkaniowych, teraz rozpocznie realizację pierwszego projektu biurowego. Obiekt powstanie przy ulicy Grzybowskiej. Nowa inwestycja to prawie 10 tys. m kw. powierzchni użytkowej, z czego aż 9 tys. m kw. stanowić będą biura

Biurowiec przy Czerniakowskiej

nasza trzecia inwestycja biurowa na terenie Warszawy. Szczególny nacisk położyliśmy na jej funkcjonalność, m.in. poprzez zaprojektowanie przestronnego podziemnego parkingu, oraz wysoką jakość i trwałość wykorzystanych materiałów. Obiekt nawiązuje również swoim wyglądem do stojącej po sąsiedzku naszej

Wieżowiec geodetów - "łódzkie WTC" - gotowy. Zobacz, jak wygląda w środku

odporności ogniowej, instalacje były u kresu zdolności, z czterech wind działała tylko jedna, kiedy przekazywaliśmy obiekt wykonawcy - wspomina Jacek Szopiński, wicedyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji, który administruje wieżowcem. Dzisiaj trudno wprost uwierzyć, że to ten sam budynek, o którym opowiada

Stawka VAT na prace projektowe w budownictwie

zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia

"GP": Legalizacja samowoli budowlanej do końca roku

oszczędności z darmowej legalizacji mogą być znaczne. Gazeta wyjaśnia, że legalizacja domu jednorodzinnego kosztuje obecnie 50 tysięcy złotych, a garażu - dwadzieścia pięć tysięcy. Z przeprowadzonej przez GP sondy wynika jednak, że zainteresowanie darmową legalizacją samowoli budowlanej nie jest tak duże jak

Podpisano umowę na projekt hotelu na Okęciu

JEMS Architekci sprawować będzie nadzór autorski nad przedsięwzięciem do czasu zakończenia prac budowlanych i oddania hotelu do użytkowania. Wartość podpisanego kontraktu wynosi 6,7 mln złotych netto. Wartość robót budowlanych szacowana jest na ok. 90 mln złotych, a wyposażenie hotelu na ok. 30 mln

8 najważniejszych zmian na rynku nieruchomości w 2015

tej pory urząd miał 60 dni na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a przez kolejne 14 należało czekać, aż decyzja się uprawomocni. Nadal trzeba będzie dołączyć projekt budowlany, ale w wersji skróconej. Znajdzie się w nim informacja o oddziaływaniu obiektu na dany grunt oraz na grunty przyległe