obiekty budowlane

PAP, bci

Nadzór budowlany skontrolował obiekty wielkopowierzchniowe

Nadzór budowlany skontrolował obiekty wielkopowierzchniowe

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) skontrolował stan techniczny obiektów wielkopowierzchniowych, Zbadano ok. 13 tys. budynków, w 125 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości.

Pozwolenie na rozbudowę, przebudowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego

Prawo budowlane kształtuje generalną zasadę, zgodnie z którą roboty budowlane, do jakich należy budowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, można rozpocząć wyłącznie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zmiany w Prawie budowlanym znoszą pozwolenia na budowę niektórych obiektów

Zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę niektórych obiektów przewiduje znowelizowane w czwartek wieczorem Prawo budowlane. Za przyjęciem noweli było 263 posłów, przeciw - 9, a 135 wstrzymało się od głosu.

Jak wyliczyć limit metrażu powierzchni uprawniający do stawki 8% dla piwnicy i garażu?

Jak wyliczyć limit metrażu powierzchni uprawniający do stawki 8% dla piwnicy i garażu?

Kiedy 8%? Obecnie obniżoną stawkę VAT 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT

Ocieplenie altany ogrodowej a konsekwencje podatkowe

Ocieplenie altany ogrodowej a konsekwencje podatkowe

Budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające powierzchni ustalonych w przepisach prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą, korzystają ze zwolnienia od podatku od nieruchomości (art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy

Umowa o roboty budowlane

W zamian za to, Inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia Wykonawcy.Strony w umowie o roboty budowlane

UM o Barbarze: To nie urzędnicy zrobili projekt tej kamienicy

UM o Barbarze: To nie urzędnicy zrobili projekt tej kamienicy

zagospodarowania przestrzennego i uzyskał uzgodnienie miejskiego konserwatora zbytków. Zostało to sprawdzone na etapie wydawania pozwolenia. W naszej ocenie, podczas realizacji obiektu nastąpiło jednak istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego, szczególnie jeśli chodzi o formę dachu. Zgodnie z

Zobacz 10 "Budowli Roku" 2011 z Trójmiasta

Zobacz 10 "Budowli Roku" 2011 z Trójmiasta

Budowlane Górski za obiekty użyteczności publicznej w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9. Chodzi tu o tzw. "Gdańskie Centrum Sprawiedliwości", gdzie swoją siedzibę mają niektóre sądyNagroda II stopnia w tej kategorii przypadła spółce Stabilator za budynek biurowo-warsztatowy oraz laboratorium będące

Budowlane Oscary 2009

-Sekom i Warbud).Z kolei w kategorii obiekty biurowo-administracyjne budowlanego Oscara dostała spółka Budimex (generalny wykonawca) za rozbudowę zespołu budynków biurowych firmy Radwar przy ul. Poligonowej w Warszawie oraz Curtis Development (deweloper) i Decoma (generalny wykonawca) za biurowiec klasy

Inteligentne domy jednorodzinne

Inteligentne domy jednorodzinne

wgrać można obrazki, ikony a nawet wprowadzić własne nazewnictwo odbiorników.Systemy budynku inteligentnego sprawdzą się także w obiektach już istniejących, gdzie funkcjonują tradycyjne instalacje. Co ciekawe w takim przypadku można użyć istniejących już elementów instalacyjnych.Sprawdź nowe oferty

Hala namiotowa a podatek od nieruchomości

Jeżeli hala namiotowa nie spełnia określonych warunków, nie jest budowlą i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Hala namiotowa jako tymczasowy obiekt budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego, jest niezwiązana trwale z gruntem. Podatnik wykorzystywał taka halę na cele prowadzonej

Kryzysowa architektura Krakowa: plany i porażki

Kryzysowa architektura Krakowa: plany i porażki

oczekiwanego podziemnego parkingu pod placem Na Groblach, jednak na kolejne podobne obiekty przyjdzie nam jeszcze poczekać. Trwają przymiarki do ich budowy pod al. Focha i Nowym Kleparzem, ale przed nimi jeszcze długa droga.W bólach rodzi się też kładka pieszo-rowerowa przez Wisłę, która połączyć ma Kazimierz

Budownictwo/ Budynki i mieszkania będą musiały mieć świadectwo charakterystyki energetycznej

całość techniczno- użytkową. Świadectwo będzie ważne przez 10 lat. Znowelizowana ustawa Prawo budowlane wprowadza regulacje, które umożliwiają m.in. ocenę energetyczną budynków oraz mieszkań, okresowe kontrole kotłów i systemów klimatyzacji w budynkach z punktu widzenia doboru oraz efektywności

Jak zalegalizować samowolę budowlaną ?

Pod pojęciem robót budowlanych rozumiemy nie tylko budowę, ale także przebudowę, remont, montaż czy rozbiórkę obiektu budowlanego.Przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jednoznacznie przesądzają o losie obiektu budowlanego realizowanego samowolnie: jest to przymusowa

Na celowniku są działki w bardzo dobrej lokalizacji wielkomiejskiej

Na celowniku są działki w bardzo dobrej lokalizacji wielkomiejskiej

świetnie zlokalizowane. Obecny trend adaptacji starszych budynków biurowych a nawet dawnych obiektów fabrycznych przekłada się na poszukiwanie dogodnych, nawet zabudowanych działek. Takie realizacje, jak np. Dzielna 60, czy Fabryka Norblina w Warszawie, pokazują jak wielki potencjał jest w starych

Handel nieruchomościami. Stawka VAT dla dostawy lokalu przez gminę

Kupujesz nieruchomość? Złóż wniosek o dobry kredyt   Obniżoną stawkę VAT 8%, co do zasady, stosuje się do dostawy obiektów budowlanych lub ich części, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, na podstawie art. 41 ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy z

Dokumenty potrzebne do odbioru domu

Wykaz potrzebnej dokumentacji określa ustawa prawo budowlane, art. 57, poniżej wyciąg: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Stan prawny: 22.01.2013:Art.57 Obowiązek dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy następujących dokumentów:1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu

Obszar oddziaływania obiektu

wymienione tytuł prawny do nieruchomości (np. dzierżawa, najem). Obszar oddziaływania obiektu określa się dla projektowanego obiektu budowlanego w chwili wszczęcia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę. Wstępne ustalenie obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać należy do inwestora i następuje

Wynajęcie budynku lub lokalu mieszkalnego na działalność gospodarczą

Wynajęcie budynku lub lokalu mieszkalnego na działalność gospodarczą

niższymi, niż stawki właściwe dla innych nieruchomości, w szczególności tych w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Po pierwsze podatnikiem podatku od nieruchomości, jest co do zasady właściciel nieruchomości lub obiektu budowlanego, chyba że tymi rzeczami włada posiadacz samoistny. Najemca

Galeria handlowa powstanie w zabytkowej fabryce

Galeria handlowa powstanie w zabytkowej fabryce

Ferio Wawer będzie niezwykle dogodna dla klientów. Można się tu dostać zarówno samochodem, autobusem, jak i kolejką podmiejską.Kiedy mieszkańcy Wawra będą mogli zrobić tu pierwsze zakupy? Termin oddania obiektu nie jest jeszcze znany, bo rozpoczęcie prac budowlanych uzależnione jest od uzyskania

Wolnostojący garaż - stawka VAT

Wolnostojący garaż - stawka VAT

Preferencyjna stawka VAT 8% ma zastosowanie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (na podstawie art. 41 ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT

Możliwa nowa opłata - od tablic i urządzeń reklamowych

Możliwa nowa opłata - od tablic i urządzeń reklamowych

Rady gmin będą mogły wprowadzić opłatę od reklam. Nową opłatę, która poniosą właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy lub urządzeniu reklamowym

Umowa najmu a obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości

spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: 1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych; 2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych; 3) użytkownikami wieczystymi gruntów; 4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części

Podatek od nowych budynków i budowli

budowlanego, na którego wzniesienie wymagane jest pozwolenie na budowę można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego należy dołączyć dokumenty, w szczególności: 1) oryginał dziennika budowy; 2) oświadczenie kierownika budowy

Spada liczba pozwoleń budowlanych. Polska już się nie buduje

Wprawdzie pozwolenie nie jest równoznaczne z rozpoczęciem inwestycji, jednak w powszechnej opinii specjalistów tego typu dane mówią o koniunkturze w branży budowlanej. Jakie są prognozy? Główny inspektor nadzoru budowlanego Robert Dziwiński poinformował w czwartek, że w 2012 r. wydano ponad 207,1

Zmiany w prawie budowlanym

całkowicie zwolnionych z reglamentacji administracyjno - prawnej.W zgłoszeniu trzeba będzie wskazać rodzaj obiektu, usytuowanie oraz planowany termin rozpoczęcia budowy. Projekt budowlany, sporządzony przez projektanta o odpowiednich uprawnieniach, będzie stanowił załącznik zgłoszenia. Przy liberalizacji

Przyjęto nowelizację ustawy "O pomocy Państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych "

, będzie mogła dotyczyć wyłącznie sytuacji, gdy bank stwierdzi, że nabywca nie ma zdolności kredytowej. .         dofinansowanie wkładu własnego do nabycia mieszkania, które powstało w wyniku przebudowy lub adaptacji, a nie tylko w wyniku budowy obiektu budowlanego. Rozwiązanie to

Deweloperzy coraz częściej nawiązują do zabytkowej architektury

W dużych miastach wspomniany wyżej trend najczęściej wiąże się z adaptacją zabytkowych kamienic lub wykorzystaniem dawnych obiektów poprzemysłowych. Moda na takie realizacje w naszym kraju ma nie więcej niż 10 lat. W warunkach wielkomiejskich "wejście" deweloperów do kamienic to niejako

Wojewoda mazowiecki apeluje o odśnieżanie dachów budynków

Jak przypomniał w czwartkowym komunikacie, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są zobowiązani ustawowo przez Prawo budowlane do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na ich terenie. Mazowiecki Urząd Wojewódzki ocenił, że większość obiektów wielkopowierzchniowych na

Grunty pod inwestycje to znów gorący rynek

danej lokalizacji. Pod biurowce, magazyny, obiekty usługowe Duże firmy deweloperskie, najczęściej z międzynarodowym kapitałem, inwestują przede wszystkim w grunty pod obiekty biurowe i magazynowe. Inwestycje w działki pod biurowce to obecnie domena lokalizacji poza Warszawą. W stolicy nasycenie

Zrównanie praw dla osób legalizujących samowolę budowlaną

osoby, które chciały zalegalizować samowolę budowlaną - w przypadku gdy obiekt był położony na terenie nieobjętym planem zagospodarowania przestrzennego - musiały w dniu wszczęcia postępowania rozbiórkowego dysponować ostateczną decyzją o warunkach zabudowy.Ci, którzy zrealizowali inwestycję budowlaną

Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa budowlanego

Do tej pory osoby, które chciały zalegalizować samowolę budowlaną w przypadku, gdy obiekt był położony na terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego - musiały w dniu wszczęcia postępowania rozbiórkowego dysponować ostateczną decyzją o warunkach zabudowy. Ci, którzy zrealizowali

Przekształcenie sposobu użytkowania lokalu

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga obecnie, przed przystąpieniem do dokonywania tej zmiany, dokonania zgłoszenia właściwemu organowi. Organem tym jest właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej (starosta). Jednakże czy zgłoszenia przez prowadzącego

Nowa inwestycja na Woli. Powstaną 74 mieszkania

Prace budowlane przy ul. Bryloweskiej 2 mają ruszyć wiosną. Sześciopiętrowy obiekt będzie składał się z 74 mieszkań (od 29 do 87 m kw.). Do wyboru będą zróżnicowane plany: od lokalu typu studio, aż po czteropokojowe mieszkania.Interesuje Cię zakup mieszkania od dewelopera? Sprawdź oferty Większość

O nas - Grupa Hetman

argumentem na rzecz tej właśnie rzetelności jest fakt, że Hetmanowi coraz częściej powierza się także zarządzanie już zamieszkałą nieruchomością. Bez wątpienia redukuje to koszty utrzymania obiektu w doskonałym stanie użytkowym i jest wyrazem dużego zaufania ze strony mieszkańców.   Grupa

Co dalej z rynkiem budowlanym?

Jak można przeczytać we wspomnianym raporcie w 2010 r. wartość polskiego rynku budowlanego wyniosła 158,4 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu z 2009 r. o niespełna 3%. W ciągu minionych dwunastu miesięcy kontynuowany więc był okres wzrostów sektora budownictwa, który trwa nieprzerwanie już

Na Okęciu powstanie centrum handlowe

m.in. CCC, Deichmann oraz Jeronimo Martins Dystrybucja, właściciel marki Biedronka. Z kilkoma innymi, wyselekcjonowanymi firmami prowadzimy zaawansowane rozmowy. Jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych powinniśmy wynająć ok. 75 proc. ogólnej powierzchni obiektu - ocenia prezes firmy Paged Daniel

Wysokie ceny domów zniechęcają kupujących

domu - wyłączając oczywiście obiekty objęte ochroną konserwatorską - i budowa według współczesnych standardów. Zamiast kupować drogi i energochłonny dom, wolą budować sami Wyceny budowlane pokazują, że podstawowy koszt realizacji 100-metrowego domu w popularnym standardzie metodą gospodarczą to kwota

Zabytkowe kamienice - rynkowymi hitami

, zabytkową kamienicę na starówce. Cena obiektu to 2,2 mln zł, a stawka za metr kwadratowy wynosi ponad 7 tysięcy złotych. Również bardzo drogo policzył sobie z jeden ze sprzedających z Pszczyny, gdzie za ponad 2,3 mln zł do kupienia jest zabytkowa kamienica, z luksusową restauracją. Stawka za metr wynosi

Sky Office Center. Nowy biurowiec na Mokotowie

Obiekt buduje spółka z grupy 5th Avenue Holding S.A. Roboty budowlane trwają, a zakończyć się mają na przełomie III i IV kwartału 2013 roku. Sky Office Center będzie miał łącznie sześć kondygnacji naziemnych i dwie kondygnacje podziemne przeznaczone na garaże. Na parterze budynku będą znajdowały

Masz zabytek? Złóż wniosek o dofinansowanie

Dotacje będą udzielane na wniosek o dofinansowanie planowanych w roku 2010 lub 2011 prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Obejmują one m.in. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, remonty obiektów zabytkowych, przeprowadzenie badań architektonicznych

Ul. Krzywoustego: Różowa kamienica zabiega o legalizację

użytkowanie. Z tym inwestor ma problem. "Podczas realizacji obiektu nastąpiło istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego, szczególnie jeśli chodzi o formę dachu" - poinformowało nas kilka miesięcy temu miasto.W tej sytuacji podlegający pod magistrat powiatowy inspektor nadzoru

Nowy biurowiec na Woli

Zaprojektowany przez pracownię Arch Magic Pawła Gralińskiego obiekt ma się składać z trzech częściowo przeszklonych dziewięciokondygnacyjnych brył, ułożonych w kształt litery H. Na parterze zaplanowano ogólnodostępną kantynę, biura oraz pomieszczenia techniczne. Przed wejściem ma powstać

Stawka VAT na prace projektowe w budownictwie

zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia

Rozbudowa czy przeprowadzka - łatwo nie będzie

. Według architekta Mariusza Jaworskiego z firmy Archipelag szacunkowy koszt to około 2,5 tys. zł za m2 gotowego obiektu. - Dokładne ceny oblicza się na podstawie konkretnych wymagań i planów inwestora, a także w oparciu o rodzaj używanych materiałów budowlanych - mówi Jaworski. Warto zaopatrzyć się w

Rosną tanie hotele Hiltona

budowę warszawskiego obiektu tej sieci. Dodajmy, że partnerem w tym przedsięwzięciu jest spółka Port-Hotel, którą utworzyło Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze.Czteropiętrowy budynek zaprojektowany przez pracownię AGK Architekci powstanie naprzeciwko hotelu Gromada, w narożniku ulicy 17 Stycznia i

Neocity oddaje I etap osiedla Intenso

oddania obiektu do użytku to I kwartał 2014 r. Generalnym wykonawcą budowy jest spółka Karmar. Cieszymy się, że udało nam się zamknąć pierwszy etap budowy zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakończenie robót budowlanych możliwe było dzięki wytężonej pracy wielu osób. W ostatecznym rozrachunku skorzystali

Nowy poznański dworzec po kontroli. Jest OK

elementy są wykonane zgodnie z projektem - tłumaczy Jerzy Witczak, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. - To dość duży obiekt, dlatego kontrola może potrwać dwa, trzy dni. Za tydzień powinno być już po wszystkim.Witczak przyznaje, że nie jest zachwycony sposobem, w jaki zbudowano ruchome schody

10 gwiazdek nad morzem. Nowe hotele w Świnoujściu

Chrobrego.- Tak zaplanowaliśmy całą inwestycję, że obiekty powstające w pierwszej kolejności później, gdy będziemy rozbudowywali kompleks, będą zasłaniały budowę - wyjaśnia Wróblewski.Prace budowlane ruszą jeszcze w tym roku. Jeśli nie przed wakacjami, to zaraz po nich, by zgodnie z harmonogramem można je

Budowa hali stoi. Wykonawca straszy: Zbudujemy ją jeszcze później

kwietnia.Jak się dowiedzieliśmy, do tej pory nie dostał odpowiedzi na to pismo. Ale pytany przez nas wówczas dyrektor MOSRiR Waldemar Gill stwierdził, że po pobieżnym zapoznaniu się z pismem firmy budowlanej nie widzi podstaw do przesunięcia terminu.W poniedziałek Erbud wysłał kolejne wystąpienie, ponownie

Jak zabezpieczyć siebie i mieszkanie przed zaczadzeniem?

); (wykonywanie okresowych czyszczeń przewodów kominowych: dymowych (co trzy miesiące), spalinowych (co sześć miesięcy) i wentylacyjnych (raz w roku), zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

PiS przeciw osłabianiu nadzoru budowlanego

grozi całkowitym paraliżem służb nadzoru budowlanego. - Wnioskodawcy projektów wracają do modelu, który obowiązywał w latach 70., 80. i 90., kiedy jeden urzędnik wydawał decyzję o pozwoleniu na budowę, nadzorował proces inwestycyjny i dopuszczał do użytkowania obiekt - dodał poseł. - Jesteśmy za

Kierownik budowy - jego rola i obowiązki

Inwestor może oczywiście zlecić realizację robót budowlanych wykonawcy, który zatrudni kierownika budowy, a inwestor jedynie zaakceptuje daną osobę na tym stanowisku.Obowiązki i rola kierownika budowyDo obowiązków kierownika budowy należy, m.in. zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu

Domy nie drożeją

Zdaniem prof. Zofii Bolkowskiej z Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie producenci materiałów budowlanych i firmy wykonawcze raczej nie mają co liczyć na znaczny wzrost zamówień na ich wyroby i usługi. W czasie poniedziałkowej konferencji Fundacji Wszechnicy Budowlanej pani profesor

Zaczarowane Ogrody Pozbruku

obiektów znajdują się również punkty sprzedaży. Osoby pragnące wykreować piękną ogrodową przestrzeń mogą liczyć na bezpłatną usługą projektową firmy przy zamówieniu powyżej 150 m kw. *** Informacje o firmie: POZBRUK to czołowy polski producent materiałów wibroprasowanych.  Lider nowoczesnych

Fala remontów starych galerii handlowych [WIZUALIZACJE]

Warszawska Galeria Mokotów od kilku tygodni osłonięta jest z dwóch stron parkanami budowlanymi. Właściciel centrum handlowego podjął decyzję o rozbudowie: do istniejącego obiektu doda 3,5 tys. m kw. nowych sklepów. Gruntownie przebuduje ponadto piętro z restauracjami, powiększając część

Jak zalegalizować samowolę budowlaną?

Liczba zalegalizowanych obiektów budowlanych może nie robić wrażenia. W pierwszej połowie 2010 roku było takich budynków 256. Około połowy to domy jednorodzinne. Wielorodzinnych - tylko jeden. Znacznie więcej Główny Urząd Nadzoru Budowlanego nalicza obiektów, które otrzymały nakaz rozbiórki. Tych

Inwestorzy poszukują terenów w miastach

najczęściej znaczenie ma dawna zabudowa pofabryczna). Tzw. lofty, czyli mieszkania w obiektach pofabrycznych, to już u nas nie nowość, przybywa też biurowców i centrów handlowych, które dzięki niebanalnej architekturze, zyskują rozpoznawalność i marketingowy potencjał. Udanych realizacji tego typu

Ustawa deweloperska - nowa rzeczywistość dla kupujących

lub zawrze z kupującym umowę niezgodną z ustawą. Może się tak zdarzyć gdy np. prace budowlane nie będą postępowały zgodnie z harmonogramem i realizacja inwestycji zostanie opóźniona - tłumaczy Marcin Płoszka, radca prawny z Robaszewska&Płoszka. Radcowie Prawni. Rachunek powierniczy

W Toruniu powstanie Solaris Center

Prace budowlane ruszą za kilka miesięcy. Obiekt o łącznej powierzchni najmu 35 tys. m kw. to największa z planowanych dotąd inwestycji w bezpośredniej bliskości centrum Torunia. Solaris Center powstanie u zbiegu ulicy Gałczyńskiego z Szosą Chełmińską i Aleją 700-lecia. Dzięki lokalizacji w centrum

Kiedy nieruchomość jest zabytkiem

kolei rozbiórka obiektu możliwa jest jedynie po uprzednim wykreśleniu go z rejestru zabytków przez Generalnego Konserwatora Zabytków (art. 39 ust. 1 i 2 prawa budowlanego). Ustawa dalece ingeruje w konstytucyjnie chronione prawo własności nieruchomości (jak i rzeczy ruchomych), nakładając na właścicieli

Galerie handlowe - przebudowa, dobudowa, powiększenie

Warszawska Galeria Mokotów od kilku tygodni osłonięta jest z dwóch stron parkanami budowlanymi. Właściciel centrum handlowego podjął decyzję o rozbudowie: do istniejącego obiektu doda 3,5 tys. m kw. nowych sklepów. Gruntownie przebuduje ponadto piętro z restauracjami, powiększając część

Prace dostosowawcze na potrzeby najemców powierzchni biurowych

lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz do piśmiennictwa i orzecznictwa sądów administracyjnych. W myśl prawa budowlanego remontem jest wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a

Dom na kółkach, bez pozwoleń

płacić podatku od nieruchomości. - Tymczasem nawet za lekkiej konstrukcji domek letniskowy trzeba zapłacić taki podatek - mówi Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care. - Za budynek uważa się obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z

Komunikacja wokół biurowca - czy zawsze jest utrapieniem

, myśląc o nich już na etapie projektu. Inwestor i miasto razem Za każdym razem oprócz projektu architektoniczno-budowlanego deweloper uzgadnia z władzami miasta i właścicielem lub administratorem drogi, przy której zlokalizowana jest inwestycja, tzw. układ drogowy. To projekt rozwiązań urbanistycznych

Resort nie pomoże walczyć z korupcją

gastronomiczny. W tym przypadku opłata legalizacyjna jest drakońska - w zależności od wielkości tego typu obiektu może wynieść od 375 tys. do nawet 937,5 tys. zł. I jaką decyzję podjął inspektor? Zaniżył opłatę o... 350 tys. zł! Według NIK, "powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego działają jak państwo w

Kopernik obronił się przed wielką wodą - zobacz zdjęcia

zalewowy. Żywioł uszkodził wykonane roboty drogowe I etapu od strony nabrzeża. Natomiast konstrukcja obiektu oraz wykonane roboty budowlane zostały nienaruszone. Więcej informacji na stronie warbud.pl. Zobacz jak rośnie Centrum Nauki Kopernik

Deloitte: Francuzi, Niemcy i Szwedzi w czołówce firm budowlanych

Raport Deloitte na temat europejskich potęg budowlanych 2008 roku zawiera roczny ranking stu największych firm budowlanych pod względem przychodów. "Obecne spowolnienie wzrostu gospodarczego wpływa na spadek dynamiki rynku budowlanego, który rozpoczął się już w 2007 roku. Firmy działające w

Pierwsze kroki w budowie domu jednorodzinnego

możemy podzielić na dwa etapy stan surowy oraz wykończenie obiektu. Oba etapy trwają około roku.Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie, które wydaje organ nadzoru budowlanego (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego).A teraz do zamieszkania pozostaje "

Dachy przetrzymały zimę

Wprawdzie na Śnieżce uszkodzeniu uległ budynek obserwatorium meteorologicznego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Skutki tej katastrofy budowlanej nie były jednak groźne. W GUNB-ie przyznają, że w większości regionów Polski opady śniegu nie były tej zimy zbyt obfite. Z drugiej strony

Zamieszkaj w nieukończonym domu - legalnie

obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania z drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; c) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów

Szczecin inwestycjami stoi

osiedla, biurowce czy też długo oczekiwana hala widowiskowo-sportowa.Mieszkańcy Szczecina na halę widowiskową czekali przeszło 20 lat. Obecnie na terenie inwestycji trwają zaawansowane prace budowlane, a obiekt ma być ukończony w połowie 2013 roku, aby mogły się tu odbyć Mistrzostwa Europy w siatkówce

Wieżowiec geodetów - "łódzkie WTC" - gotowy. Zobacz, jak wygląda w środku

odporności ogniowej, instalacje były u kresu zdolności, z czterech wind działała tylko jedna, kiedy przekazywaliśmy obiekt wykonawcy - wspomina Jacek Szopiński, wicedyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji, który administruje wieżowcem.Dzisiaj trudno wprost uwierzyć, że to ten sam budynek, o którym opowiada

Barak przy Wielickiej do mieszkania czy do rozebrania?

Maria.Wykwaterowali najemcówPowiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Krakowie informuje jednak, że decyzji o rozebraniu baraku nie wydał. - Zarząd Budynków Komunalnych poinformował nas, że obiekt nie stwarza bezpośredniego zagrożenia życia i mienia zarówno osób użytkujących, jak i osób trzecich. Przystąpiono również

Wielka płyta pod lupę

dobrym stanie technicznym" - czytamy w dezyderacie. I dalej: "...zatem, aby znać i określić żywotność tych budynków, tak aby mogły bezpiecznie służyć kolejnym pokoleniom mieszkańców, muszą zostać stworzone ramy do wykonywania bezinwazyjnych badań technicznych obiektów i znalezione instrumenty

Polscy działkowcy bronią swoich ogródków

ogrodach, z których mieli sygnały o nieprawidłowościach. Według działaczy przyczyną wielu z nich - wbrew temu, co podaje NIK - nie jest zła ustawa o ogrodach działkowych. I to nie PZD, ale gminy i powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego powinni być adresatami wniosków pokontrolnych.NIK wskazuje m.in. na

Najwięksi chcą budować szczeciński stadion

. Aktualne szacunki mówią, że stadion na 35 tys. widzów kosztować będzie 400 mln zł.- Musieliśmy stosować w analizach koszty porównywalne z obecnie budowanymi obiektami w Polsce, ale wiemy, że ostatnio ceny materiałów budowlanych i robocizny spadły, więc jest duża szansa, że szczeciński stadion może być

Więcej osób będzie mogło zalegalizować samowole budowlane

procesie legalizacji samowoli decydujące znaczenie powinno mieć zatem udowodnienie przed nadzorem budowlanym, że samowolnie wybudowany obiekt swym istnieniem nie narusza przepisów prawa, w tym przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - mówi "GP" Mirosław Wyrzykowski, sędzia

Piękny Transatlantyk

Transatlantyk mieści kilkadziesiąt luksusowych mieszkań z atrakcyjnymi widokami na zatokę, port oraz na spory obszar miasta oraz kilkadziesiąt lokali biurowych. Obiekt znajduje się w centrum Gdyni, dopełnia wschodnią pierzeję placu Kaszubskiego - jedynego w mieście placu o charakterze zbliżonym do

Zielony biurowiec powstaje na Żoliborzu

dobrze doświetlony, a otwierane okna zapewnią dostęp świeżego powietrza, gwarantując przyjazne środowisko pracy. Ponadto wszystkie nowoczesne rozwiązania budowlane pozwolą na elastyczny podział powierzchni. Garden Plaza stara się o ekologiczną certyfikację BREEAM, świadczącą o jakości środowiska

Najdroższa w Polsce nieruchomość AMW na sprzedaż

Zbigniew Sieja w środę powiedział PAP, że Kępa Mieszczańska to kluczowa nieruchomość w zasobach AMW. Dodał, pieniądze uzyskane w drodze przetargu zasilą Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych. Dodał, że zgłosili się już pierwsi oferenci. W skład nieruchomości wchodzi kilkanaście budynków i obiektów budowlanych

Nowe centrum handlowe w Wilanowie. Już drugie

głównie z budowy biurowców. Firma w ubiegłym roku ogłosiła, że przymierza się do budowy niedużego (11 tys. m kw sklepów) centrum handlowego w Łomiankach. Finiszują także przygotowania do budowy podobnego projektu w Wilanowie. Obiekt roboczo nazywany Plac Vogla ma powstać na czterohektarowej działce na

Jakie obowiązki ciążą na właścicielu domu czy kamienicy?

. Remont? Przeciwnie, jej stan jest już tak zły, że w zasadzie nadaje się już tylko do rozbiórki.Takich budynków było w 2009 roku znacznie więcej. Według danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego liczba nakazów rozbiórki spowodowanych niewłaściwym utrzymaniem obiektów wzrosła w stosunku do 2008 roku o 1

"ŻW": Nieprawidłowości przy nadzorze budowlanym Złotych Tarasów

Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij nasz gadżet. Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała 18 delegatur Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Negatywnie oceniła pracę ośmiu z nich, w tym ośrodka warszawskiego. Najcięższy zarzut dotyczy nierzetelnego dopuszczenia do

Budowa Centrum Nauki Kopernik - zobacz nowe zdjęcia

obiekt A jest ogrzewany, bez przeszkód można prowadzić wewnętrzne roboty instalacyjno-budowlane. Montaż wind w tym budynku potrwa do połowy marca. Natomiast na module B wykonywane są zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowej. Rozpoczęło się też wykonywanie posadzek i wznoszenie ścianek

Likwidację pozwoleń na budowę zakłada projekt zmian prawa budowlanego

" ? przekonuje. Projekt ustawy przewiduje także rezygnację z procedury wydawania decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych. Ma być ona zastąpiona czynnością rejestracji zakończonych robót budowlanych. Projekt ustawy proponuje też powiązanie systemu lokalizacji inwestycji z

Nowe, energooszczędne biurowce z podziemnym parkingiem dla rowerów

Dotychczas deweloper Unidevelopment miał na swoim koncie szereg inwestycji mieszkaniowych, teraz rozpocznie realizację pierwszego projektu biurowego. Obiekt powstanie przy ulicy Grzybowskiej. Nowa inwestycja to prawie 10 tys. m kw. powierzchni użytkowej, z czego aż 9 tys. m kw. stanowić będą biura

Hala w Czyżynach: wzmocniony dach, więcej osób przed sceną

Hala widowiskowo-sportowa ma zostać oddana do użytku w kwietniu przyszłego roku. To ogromny, wielofunkcyjny obiekt, w którym będzie można organizować zarówno międzynarodowe imprezy sportowe, jak i koncerty największych gwiazd. Miasto buduje ją kosztem prawie 400 mln zł (ze zwrotu VAT otrzyma 70 mln

Co się dzieje za murami dawnego Browaru Lubicz [ZDJĘCIA]

Od roku w olbrzymiej dziurze powstają żelbetowe fundamenty - kanwa dla nowej części miasta. Jednak nowy szkielet betonowymi kołnierzami wspiera także zabytkowe obiekty. Bo miasto to kontynuacja. Rozumieją to inwestorzy z Balmoral Properties, którzy finansują budowę kompleksu złożonego z mieszkań

Wrocław: kameralna inwestycja na Zabrodzkiej

oraz komórki lokatorskie. Większość lokali posiada oddzielne kuchnie, w tym niektóre możliwość połączenia ich z salonem.Architektura obiektu przypomina estetykę modernistyczną. Swym wyglądem nawiązuje do niskiej sąsiedniej zabudowy wielorodzinnej. Projekt uwzględnia bryłę budynku o nieregularnym

Deloitte House najlepszym biurowcem w Polsce

, która zajmuje 14,6 tys. m kw. Deloitte House jest pierwszym ulokowanym w ścisłym centrum Warszawy biurowcem o najwyższej klasie energooszczędności - dysponuje wydawanym przez Komisję Europejską zaświadczeniem Green Building, które dostają obiekty zużywające o jedną czwartą mniej energii, niż przewidują

Biurowiec przy Czerniakowskiej

nasza trzecia inwestycja biurowa na terenie Warszawy. Szczególny nacisk położyliśmy na jej funkcjonalność, m.in. poprzez zaprojektowanie przestronnego podziemnego parkingu, oraz wysoką jakość i trwałość wykorzystanych materiałów. Obiekt nawiązuje również swoim wyglądem do stojącej po sąsiedzku naszej

Szeregówki wcale nie tańsze niż domy wolnostojące

osobnych domach, choć można ten mankament zminimalizować poprzez zastosowanie materiałów budowlanych pozwalających na maksymalne wyciszenie pomieszczeń, czy też np. połączenie segmentów poprzez garaże. Szeregówka to - jak sama nazwa wskazuje - obiekt w ciągu połączonych ze sobą domów. Ma mniejszą

Nagroda BUDOWA ROKU 2008 przyznana

Branżowy Konkurs BUDOWA ROKU jest organizowany corocznie przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Jego celem jest wyłonienie obiektów budowlanych, na których osiągnięto

Lotnisko obrasta hotelami

jest spółka PORR Polska. Operatorem hotelu będzie spółka Polish Hotel Company. Planowany termin otwarcia obiektu to wrzesień 2012. Inwestor podkreśla, że hotel wzbogaci ofertę usług największego w Polsce parku biznesu. Kompleks Poleczki Business Park jest realizowany przez austriackie spółki UBM i CA

Dzielnica biznesowa rośnie w Bonarce. Nowy biurowiec

kwadratowych przestrzeni do wynajęcia. Nowy budynek to jeden z ładniejszych obiektów tego typu. Zamiast surowej, zimnej szarości typowej dla wielu biurowców tu zdecydowano się na wykorzystanie cegły ocieplającej wizerunek budynku. Charakterystyczne ukośne ułożenie okien wprowadza w nim nieco miłej dla oka

Chcesz budować dom? Wystarczy, że zgłosisz

Formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę są istną zmorą inwestorów, czego potwierdzeniem jest 160. miejsce naszego kraju w rankingu Banku Światowego "Doing Business" w kategorii "czas potrzebny na uzyskanie pozwolenia budowlanego". Ankietowani polscy przedsiębiorcy

Podpisano umowę na projekt hotelu na Okęciu

JEMS Architekci sprawować będzie nadzór autorski nad przedsięwzięciem do czasu zakończenia prac budowlanych i oddania hotelu do użytkowania.Wartość podpisanego kontraktu wynosi 6,7 mln złotych netto. Wartość robót budowlanych szacowana jest na ok. 90 mln złotych, a wyposażenie hotelu na ok. 30

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce - podsumowanie 2014 roku

centra handlowe; przy głównych trasach komunikacyjnych - pod hotele i motele z częścią gastronomią. Uwagę inwestorów przyciągały również tereny pod obiekty przemysłowe, w tym magazynowe z częścią produkcyjną. Optymalne wymagane powierzchnie dla tych funkcji to 3000 - 6000 mkw. w granicach miast, a

Ile jest warte mieszkanie?

Wszechnicy Budowlanej, że udział robocizny w kosztach budowy domów wynosi 15-18 proc. W tym roku stawki robocizny kosztorysowej praktycznie się nie zmieniły (wzrost o 0,4 proc.). Deweloperom odpada więc ten argument.To, ile pieniędzy pochłonie budowa domu, zależy więc przede wszystkim od cen materiałów

Nieistniejące obiekty budowlane Torunia

drewnianego z powodu oddania nowego mostu kolejowo-drogowego II wojna światowa – polityka III Rzeszy, polegająca na unicestwieniu kultury polskiej, a zwłaszcza żydowskiej październik 1939 – rozebranie przez hitlerowców Wielkiej Synagogi w Toruniu, pochodzącej z 1847 Wybrane obiekty uległe

Nieistniejące obiekty budowlane Poznania

Nieistniejące obiekty budowlane Poznania1. Mosty i wiadukty: Most Tumski Most Chwaliszewski 2. Budowle sakralne: Kolegiata św. Marii Magdaleny Kolegiata św. Piotra Wieża kościoła św. Marcina 3. Zamki i pałace: Palatium Mieszka I Zamek Królewski 4. Pomniki: Pomnik Ottona von Bismarcka Pomnik

Roboty budowlane

prawnych, obowiązujących podczas wykonywania robót budowlanych uczestników procesu budowlanego. Do najważniejszych należą: przepisy techniczno-budowlane (tj. warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych), przepisy

Przepisy techniczno-budowlane

Przepisy techniczno-budowlane – zbiór przepisów i norm określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania tych obiektów. Źródła Sutkowski T.: Zasady sporządzania dokumentacji projektowej w zakresie

BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane

BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. - polskie przedsiębiorstwo budowlane z siedzibą w Rzeszowie i oddziałami w Niemczech (od 2002 roku), Holandii i na Słowacji (od 2007 roku). Działa na rynku od 1991 roku, od 2009 roku prowadzi działalność deweloperską. Członek grupy kapitałowej Polservice

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.