odprowadzanie ścieków

Aleksandra Lewińska, Krzysztof Aładowicz

Urosną podatki od nieruchomości

Urosną podatki od nieruchomości

Radni ostatecznie zgodzili się na podniesienie stawek, choć nie brakowało przeciwników. - Po podwyżce bydgoszczanie zapłacą też więcej za wodę i odprowadzanie ścieków - ostrzegali

Polscy działkowcy bronią swoich ogródków

Nieprawdziwe, krzywdzące, stronnicze - tak Polski Związek Działkowców ocenia zarzuty kierowane pod jego adresem przez Najwyższą Izbę Kontroli

Dlaczego socjalne kontenery stoją puste?

Na Siernieczku wybudowano kontenery socjalne dla najuboższych. Stoją jednak puste, mimo obietnic, że lokatorzy zamieszkają w nich już w maju.

Budowa pod ochroną prawa

(Dz. U. z 2005 r., nr 239, poz. 2019 ze zmianami) - reguluje przepisy dotyczące korzystania z wód powierzchniowych i podziemnych, a więc w zakresie budownictwa jednorodzinnego - reguluje zasady wykonywania ujęć wody i odprowadzania wód opadowych i ścieków do gruntu lub wód powierzchniowych; Ustawa

Ekologiczne rozwiązania w budownictwie

poprawi stan środowiska naturalnego i poziom czystości wód powierzchniowych. A wszystko dzięki wykorzystaniu technologii odprowadzania ścieków nowymi sieciami do oczyszczalni - dodaje Paweł Grzegorczyk. Proekologiczne budownictwo staje się wyznacznikiem standardu życia. Życia wygodnego i świadomego

Rekompensata za słupy energetyczne i rury gazowe na działce

Rekompensata za słupy energetyczne i rury gazowe na działce

Stawiane są m.in. słupy linii energetycznych, układane rury do przesyłania gazu, ciepła lub odprowadzania ścieków. Jest to służebność przesyłu. Służebność przesyłu stanowi rodzaj służebności gruntowej, czyli konieczności udostępnienia własnej działki. Z tego tytułu właściciele gruntów otrzymują

Jak oszczędzać na kosztach eksploatacji

zrobić wyprowadzenie wody na zewnątrz, założyć oddzielny licznik i zgłosić do naliczania opłat z uwzględnieniem - nie odprowadzania ścieków. Wtedy woda jest o połowę tańsza. Najtrudniej z ciepłem w starszych domach, gdzie nie ma dla każdego lokalu indywidualnego miernika ciepła, a często instaluje się

Jak oszczędzać na kosztach eksploatacji

zrobić wyprowadzenie wody na zewnątrz, założyć oddzielny licznik i zgłosić do naliczania opłat z uwzględnieniem - nie odprowadzania ścieków. Wtedy woda jest o połowę tańsza. Najtrudniej z ciepłem w starszych domach, gdzie nie ma dla każdego lokalu indywidualnego miernika ciepła, a często instaluje się

Off the grid - domy daleko od sieci

fotowoltaiki. Deszczówka odprowadzana z dachów i przechowywana w cysternach, po przefiltrowaniu trafia do użytku. Ścieki oczyszczane są biologicznie. Do tego nieduża plantacja warzyw i owoców. Domy stawiane w ramach projektu Earthship są stosunkowo niedrogie. Te najmniejsze można postawić za mniej więcej 100

Budowa przyłączy do domu jednorodzinnego

zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. Aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 (należy ją dołączyć do wniosku) pobiera się w wydziale geodezji miejscowego starostwa. Ile się czeka. Czas oczekiwania nie jest określony, ale w praktyce nie czeka się długo - każdy nowy klient to zysk. Opłata

Krótka instrukcja, jak postawić dom

Krótka instrukcja, jak postawić dom

jaki sposób będą odprowadzane lub oczyszczane ścieki (informacje te otrzymasz od architekta). Do wniosku musisz dołączyć mapę geodezyjną z zaznaczeniem granic działki obejmującej teren, na którym będziesz się budować, i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (zapytaj o to geodetę). Urzędy

Krótka instrukcja, jak postawić dom

Krótka instrukcja, jak postawić dom

(dostaniesz go w gminie) wpisujesz swoje dane, rodzaj inwestycji (dom jednorodzinny), charakterystykę obiektu, m.in. jakie będzie miał zapotrzebowanie na wodę, energię oraz w jaki sposób będą odprowadzane lub oczyszczane ścieki (informacje te otrzymasz od architekta). Do wniosku musisz dołączyć mapę

Porządna gmina

do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej (łączącej ścieki bytowo-gospodarcze i deszczowe). Jeśli w ulicy nie ma takiej sieci, wodę trzeba zagospodarowywać na terenie własnej działki - rozsączać drenażem lub studzienką chłonną albo magazynować w zbiornikach na deszczówkę. Można też

Jak sprawnie pokonać tor przeszkód przy budowie domu?

, np. ma za dużo pięter. Wniosek o warunki zabudowy musi zawierać m.in. twoje dane, rodzaj inwestycji (dom jednorodzinny), charakterystykę obiektu, tzn. jakie będzie miał zapotrzebowanie na wodę, energię oraz w jaki sposób będą odprowadzane lub oczyszczane ścieki (informacje te otrzymasz od architekta

Własny dom? Czemu nie!

rodzaj obiektu budowlanego chodzi, oznaczenie terenu, na którym ma stanąć budynek, czy charakterystyka inwestycji. Charakterystyka pokazuje, jaki budynek będzie miał zapotrzebowanie na wodę, energię oraz w jaki sposób będą odprowadzane lub oczyszczane ścieki (informacje te otrzymasz od architekta). Poza

Polacy kradną gaz, prąd i wodę

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 07.06.2001 r.). Kto za to płaci - pan, pani płaci O ile na kradzieżach gazu czy prądu cierpią zazwyczaj bezosobowe zakłady energetyczne (właściciele mieszkań podpisują z nimi umowy bezpośrednio), to w przypadku wody za złodziei rachunki płacą ich sąsiedzi

Mieszkać na wodzie - krok po kroku

Mieszkać na wodzie - krok po kroku

infrastruktura techniczna. Dzięki temu podłączenie mediów nie stanowiłoby większego problemu - właściciele musieliby jedynie zawrzeć zwyczajne umowy o ich dostarczanie, jak przy tradycyjnych nieruchomościach. I tak, jeśli chodzi o dostawy wody i odprowadzanie ścieków, odpowiadają za to w Polsce miejskie

Zbuduj własny dom na przekór formalnościom

Zbuduj własny dom na przekór formalnościom

inwestora (imię, nazwisko czy adres), informacja, o jaki rodzaj obiektu budowlanego chodzi, oznaczenie terenu, na którym ma stanąć budynek, czy charakterystyka inwestycji. Charakterystyka pokazuje, jakie budynek będzie miał zapotrzebowanie na wodę, energię oraz w jaki sposób będą odprowadzane lub