odprowadzanie ścieków

Aleksandra Lewińska, Krzysztof Aładowicz

Urosną podatki od nieruchomości

Urosną podatki od nieruchomości

Radni ostatecznie zgodzili się na podniesienie stawek, choć nie brakowało przeciwników. - Po podwyżce bydgoszczanie zapłacą też więcej za wodę i odprowadzanie ścieków - ostrzegali

Polscy działkowcy bronią swoich ogródków

Nieprawdziwe, krzywdzące, stronnicze - tak Polski Związek Działkowców ocenia zarzuty kierowane pod jego adresem przez Najwyższą Izbę Kontroli

Dlaczego socjalne kontenery stoją puste?

Na Siernieczku wybudowano kontenery socjalne dla najuboższych. Stoją jednak puste, mimo obietnic, że lokatorzy zamieszkają w nich już w maju.

Budowa pod ochroną prawa

2005 r., nr 239, poz. 2019 ze zmianami) - reguluje przepisy dotyczące korzystania z wód powierzchniowych i podziemnych, a więc w zakresie budownictwa jednorodzinnego - reguluje zasady wykonywania ujęć wody i odprowadzania wód opadowych i ścieków do gruntu lub wód powierzchniowych;Ustawa Prawo

Ekologiczne rozwiązania w budownictwie

poprawi stan środowiska naturalnego i poziom czystości wód powierzchniowych. A wszystko dzięki wykorzystaniu technologii odprowadzania ścieków nowymi sieciami do oczyszczalni - dodaje Paweł Grzegorczyk. Proekologiczne budownictwo staje się wyznacznikiem standardu życia. Życia wygodnego i świadomego

Rekompensata za słupy energetyczne i rury gazowe na działce

Rekompensata za słupy energetyczne i rury gazowe na działce

Stawiane są m.in. słupy linii energetycznych, układane rury do przesyłania gazu, ciepła lub odprowadzania ścieków. Jest to służebność przesyłu. Służebność przesyłu stanowi rodzaj służebności gruntowej, czyli konieczności udostępnienia własnej działki.Z tego tytułu właściciele gruntów otrzymują

Off the grid - domy daleko od sieci

mieszkańców planety Tatooine i Hobbitonu. Osiedle ogrzewane i chłodzone jest (w Nowym Meksyku temperatury spadają w zimie poniżej zera, a w lecie dochodzą do 40 stopni) z wykorzystaniem pasywnych systemów solarnych. Energia elektryczna produkowana jest z wykorzystaniem fotowoltaiki. Deszczówka odprowadzana z

Jak oszczędzać na kosztach eksploatacji

wyprowadzenie wody na zewnątrz, założyć oddzielny licznik i zgłosić do naliczania opłat z uwzględnieniem - nie odprowadzania ścieków. Wtedy woda jest o połowę tańsza.Najtrudniej z ciepłem w starszych domach, gdzie nie ma dla każdego lokalu indywidualnego miernika ciepła, a często instaluje się tzw. podzielniki

Jak oszczędzać na kosztach eksploatacji

wyprowadzenie wody na zewnątrz, założyć oddzielny licznik i zgłosić do naliczania opłat z uwzględnieniem - nie odprowadzania ścieków. Wtedy woda jest o połowę tańsza.Najtrudniej z ciepłem w starszych domach, gdzie nie ma dla każdego lokalu indywidualnego miernika ciepła, a często instaluje się tzw. podzielniki

Budowa przyłączy do domu jednorodzinnego

płynąć.Woda i kanalizacja Złożenie wniosku. Aby uzyskać dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, należy się zwrócić do miejscowego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego z wnioskiem o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. Aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową w

Krótka instrukcja, jak postawić dom

Krótka instrukcja, jak postawić dom

będą odprowadzane lub oczyszczane ścieki (informacje te otrzymasz od architekta).Do wniosku musisz dołączyć mapę geodezyjną z zaznaczeniem granic działki obejmującej teren, na którym będziesz się budować, i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (zapytaj o to geodetę). Urzędy wymagają dwóch

Porządna gmina

do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej (łączącej ścieki bytowo-gospodarcze i deszczowe). Jeśli w ulicy nie ma takiej sieci, wodę trzeba zagospodarowywać na terenie własnej działki - rozsączać drenażem lub studzienką chłonną albo magazynować w zbiornikach na deszczówkę. Można też

Własny dom? Czemu nie!

rodzaj obiektu budowlanego chodzi, oznaczenie terenu, na którym ma stanąć budynek, czy charakterystyka inwestycji. Charakterystyka pokazuje, jaki budynek będzie miał zapotrzebowanie na wodę, energię oraz w jaki sposób będą odprowadzane lub oczyszczane ścieki (informacje te otrzymasz od architekta). Poza

Zbuduj własny dom na przekór formalnościom

Zbuduj własny dom na przekór formalnościom

, nazwisko czy adres), informacja, o jaki rodzaj obiektu budowlanego chodzi, oznaczenie terenu, na którym ma stanąć budynek, czy charakterystyka inwestycji. Charakterystyka pokazuje, jakie budynek będzie miał zapotrzebowanie na wodę, energię oraz w jaki sposób będą odprowadzane lub oczyszczane ścieki

Jak sprawnie pokonać tor przeszkód przy budowie domu?

, np. ma za dużo pięter.Wniosek o warunki zabudowy musi zawierać m.in. twoje dane, rodzaj inwestycji (dom jednorodzinny), charakterystykę obiektu, tzn. jakie będzie miał zapotrzebowanie na wodę, energię oraz w jaki sposób będą odprowadzane lub oczyszczane ścieki (informacje te otrzymasz od architekta

Mieszkać na wodzie - krok po kroku

Mieszkać na wodzie - krok po kroku

infrastruktura techniczna. Dzięki temu podłączenie mediów nie stanowiłoby większego problemu - właściciele musieliby jedynie zawrzeć zwyczajne umowy o ich dostarczanie, jak przy tradycyjnych nieruchomościach. I tak, jeśli chodzi o dostawy wody i odprowadzanie ścieków, odpowiadają za to w Polsce miejskie

Krótka instrukcja, jak postawić dom

Krótka instrukcja, jak postawić dom

go w gminie) wpisujesz swoje dane, rodzaj inwestycji (dom jednorodzinny), charakterystykę obiektu, m.in. jakie będzie miał zapotrzebowanie na wodę, energię oraz w jaki sposób będą odprowadzane lub oczyszczane ścieki (informacje te otrzymasz od architekta). Do wniosku musisz dołączyć mapę geodezyjną z

Oczyszczalnia Ścieków Ostrów Grabowski

w Szczecinie poprzez budowę i eksploatację oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą dla ścieków lądowych i ścieków pochodzących ze statków. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z terenu Międzyodrza w Szczecinie. Odbiór ze statków ciekłych odpadów ropopochodnych, popłuczyn z mycia ładowni

Spółka Wodna Międzyodrze

wraz z niezbędną infrastrukturą dla ścieków lądowych i ścieków pochodzących ze statków. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z terenu Międzyodrza w Szczecinie. Odbiór ze statków ciekłych odpadów ropopochodnych, popłuczyn z mycia ładowni oraz ich oczyszczanie, unieszkodliwianie i odzysk. Ochrona wód

Pola irygacyjne Wrocławia

zakładu oczyszczenia ścieków: Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków na Janówku; systematycznie jednak intensywność ich eksploatacji jest ograniczana i docelowo planuje się tu odprowadzanie jedynie wody deszczowej z domieszką ścieków z kanalizacji ogólnospławnej; docelowo po 2014 roku mają tu trafiać wyłącznie

Kochłówka

. Przepływa w kierunku zachodnim przez dzielnice Rudy Śląskiej: Kochłowice, Wirek, Bielszowice oraz Makoszowy, dzielnicę Zabrza. Potok Bielszowicki płynie w uregulowanym korycie, z wyjątkiem rejonu dawnej oczyszczalni ścieków w Wirku. Obecnie Kochłówka uchodzi do rzeki Kłodnicy jako jej prawostronny dopływ

Bytomka

”, w ramach którego została zmodernizowana oczyszczalnia ścieków „Orzegów”, oddana do eksploatacji w grudniu 2007 r. Oczyszczalnia jest eksploatowana zgodnie z wydanym w dniu 18.12.2007 r. pozwoleniem wodnoprawnym na odprowadzanie oczyszczonych ścieków. Aktualnie w ramach tego projektu prowadzona

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.