odstąpienie od umowy sprzedaży

Agnieszka Grzywka, aplikant adwokacki, Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzaty Sobol

Zadatek w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Zadatek w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Zadatek to ustalona przez strony suma pieniężna lub rzecz dana przy zawarciu umowy, stosowana w różnego typu umowach i wzorcach umownych. W umowach przedwstępnych sprzedaży nieruchomości jest instytucją bardzo często spotykaną.

UOKiK kontra deweloperzy w 2010 roku - 44 decyzje i 2,5 mln zł kar

44 decyzje, 23 kary o łącznej wysokości prawie 2,5 mln zł - to efekt postępowań, jakie w ubiegłym roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadził przeciwko deweloperom.

Deweloperzy wyprzedzili ustawę

29 kwietnia wchodzi w życie tzw. nowa ustawa deweloperska. Ale niektóre firmy nie czekały na nowe przepisy i już dziś zapewniają bezpieczeństwo realizacji inwestycji oraz środków finansowych wpłacanych przez nabywców mieszkań.

Umowa przedwstępna bez udziału notariusza

Chcesz kupić mieszkanie lub dom? Przeszukaj nasze oferty Chcesz sprzedać mieszkanie? Dodaj ogłoszenie w naszym serwisie Odszkodowanie zamiast transakcji Brak formy aktu notarialnego dla umowy przedwstępnej, poprzedzającej sprzedaż/kupno działki, domu czy mieszkania, nie jest jednak całkowicie bez

Umowa przedwstępna bez udziału notariusza

Chcesz kupić mieszkanie lub dom? Przeszukaj nasze oferty Chcesz sprzedać mieszkanie? Dodaj ogłoszenie w naszym serwisie Odszkodowanie zamiast transakcji Brak formy aktu notarialnego dla umowy przedwstępnej, poprzedzającej sprzedaż/kupno działki, domu czy mieszkania, nie jest jednak całkowicie bez

Umowa przedwstępna przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym

przez jedną ze stron, druga strona może bez wyznaczania dodatkowego terminu odstąpić od umowy i zachować otrzymany zadatek w kwocie nominalnej, a jeżeli sama go dała może żądać jego dwukrotnej wysokości. Oznacza to, że strona z przyczyn której do przyrzeczonej umowy sprzedaży nie dochodzi, traci kwotę

Klienci deweloperów rzadziej się na nich skarżą

przypadki, gdy odstąpienie od umowy z firmą nie było możliwe bez dotkliwych konsekwencji finansowych, mimo iż ta w trakcie jej obowiązywania zmieniła np. cenę, powierzchnię lub rozkład mieszkania. Od roku nie ma mowy o tego typu wolnoamerykance. Deweloperzy muszą np. podawać szczegóły inwestycji w

O co chodzi z ustawą deweloperską?

O co chodzi z ustawą deweloperską?

i 33 ustawy - kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto, jeżeli prospekt informacyjny dewelopera nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy, wówczas nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w

Ustawa deweloperska - nowa rzeczywistość dla kupujących

Ustawa deweloperska - nowa rzeczywistość dla kupujących

Umowa w formie aktu Wzrosną koszty podpisywania umów z deweloperem. Powód? - Umowa deweloperska będzie musiała być zawarta w formie aktu notarialnego. Dzięki tej formie klient będzie miał możliwość odstąpienia od umowy w sytuacji, kiedy deweloper nie dopełni ustawowych

Wszystko o ustawie deweloperskiej

Wszystko o ustawie deweloperskiej

tego są jeszcze rachunek powierniczy otwarty z umową ubezpieczeniową oraz rachunek powierniczy otwarty z gwarancją bankową. W zasadzie żaden z deweloperów w Trójmieście nie pro-wadzi rachunku powierniczego, otwartego czy zamknięte-go, bo wszyscy stara-li się rozpocząć sprzedaż przed wejściem ustawy. W

Deweloperom po łapach

deweloperskiej" - dokumencie, który towarzyszy kodeksowi dobrych praktyk przyjętemu przez PZFD. I który ma być wzorem do sporządzania umów sprzedaży mieszkań. UOKiK zwrócił uwagę na dwie klauzule potencjalnie niezgodne z prawem. Jedna z nich stwierdza, że klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie

(jaki rodzaj rachunku powierniczego zamierza wybrać) oraz warunkach odstąpienia od umowy i waloryzacji ceny. W części indywidualnej prospektu zawarte będą dane dotyczące konkretnego lokalu lub domu, w tym m.in. cena metra kwadratowego. Do prospektu deweloper dołączy w formie załączników m.in. wzór umowy

Ustawa deweloperska: firmy mogą się obawiać, klienci zacierać ręce

zakupu lokalu. W przypadku odmowy udzielenia kredytu, a przypomnijmy, że umowa przedwstępna została zawarta u notariusza i jej skutkiem jest wpis w księdze wieczystej, deweloper może mieć kłopot z ponowną sprzedażą lokalu. Konieczność wykreślania wpisów z hipoteki znacznie komplikuje i wydłuża proces

Prawie jak cyrograf - jak sporządzić dobrą umowę

), określona kwota (w umowie pożyczki), czy samochód (w umowie kupna-sprzedaży samochodu); czas, na jaki strony zawarły umowę, lub też terminy wynikające z zapisów umowy; w umowie kupna-sprzedaży samochodu będzie to termin uiszczenia należności i wydania samochodu, w umowie pożyczki - termin zwrotu pieniędzy

Ekspert: ustawa deweloperska do poprawki

Ekspert: ustawa deweloperska do poprawki

, które opisują uprawnienia klienta, takie jak prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nierzetelności dewelopera dają większe zabezpieczenie i pozwalają na wycofanie się z umowy w takim przypadku bez większych konsekwencji. Klient ma również prawo do bycia lepiej poinformowanym o powstającej inwestycji

Planujesz zakup mieszkania? Zanim się zdecydujesz prześwietl dewelopera

wglądu w biurach sprzedaży. Jednak przed zawarciem umowy przedwstępnej z pewnością dostaniesz do przeczytania ten dokument na trwałym nośniku, czyli np. w formie papierowej lub na płycie (to obowiązek dewelopera). Ponieważ prospekt jest załącznikiem do umowy, do umowy musi być dołączony w formie

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY MIESZKANIA 1 zawarta dnia............................ w ................................................. pomiędzy: 2 ..............................................., używając... imienia

Jak bezpiecznie kupić/sprzedać mieszkanie

notarialnego. Wybór należy do stron transakcji. Etap drugi: umowa sprzedaży. Obowiązkowo w formie aktu notarialnego. Umowa przedwstępna Umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego jest rozwiązaniem droższym, niż umowa zwykła. Kupujący - bo to on z reguły pokrywa koszty transakcji - myśli sobie: "

Klienci bez ochrony na rynku nieruchomości

ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stawia deweloperom wiele wymogów, których niedotrzymanie może skutkować nawet prawem nabywcy do odstąpienia od umowy. Tym bardziej niezrozumiałym jest działanie rządu, który chce ochroną objąć tylko klientów rynku pierwotnego, pozostawiając

Jak kupić mieszkanie z MdM i nie żałować?

Jak kupić mieszkanie z MdM i nie żałować?

. przeanalizowano 1162 wzorców umów sprzedaży mieszkania lub domu na rynku pierwotnym, 565 prospektów informacyjnych oraz 1239 faktycznie zawartych kontraktów. Urząd w sumie zakwestionował 470 niedozwolonych postanowień umownych. Jeden ze skontrolowanych deweloperów nie przestrzegał obowiązku posiadania rachunku

Jak się dobrze umówić... na mieszkanie

terminie siedmiu dni od podpisania protokołu odbioru technicznego, w którym zostały one określone, a wady istotne w terminie 30 dni. Odstąpienie od umowy Specjaliści Home Brokera rozszerzyli w swoim projekcie umowy katalog możliwości odstąpienia od umowy w stosunku do powszechnie stosowanych praktyk

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania

Jak podpisać umowę kupna mieszkania - poradnik UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY MIESZKANIA zawarta dnia............................ w ................................................. pomiędzy: ..............................................., używając... imienia ......................... syn (córka

Ustawa deweloperska jest korzystna, ale niedopracowana

Ustawa deweloperska jest korzystna, ale niedopracowana

sprzedaży mieszkań, wprowadzono nowe standardy, które generalnie należy ocenić jako korzystne. Wymóg sporządzania umów przez notariusza oceniamy również pozytywnie gdyż klient, jak również deweloper mają pewność, że umowa będzie sporządzona w profesjonalny sposób. Pół roku po wejściu ustawy widać że rynek

Wykup tanio mieszkanie komunalne

nabycia mieszkania, które nas interesuje, będą mieli byli właściciele nieruchomości lub ich spadkobiercy. Ale do tego dochodzi niezwykle rzadko, bo przed sprzedażą urzędnicy muszą dokładnie sprawdzić stan prawny budynków. - Etap czwarty. Musimy podpisać umowę notarialną z urzędem i dokonać wpisu do

Odwrócona hipoteka - dylemat seniora

: - kredytobiorca pozostaje właścicielem nieruchomości do śmierci i nie musi obawiać się wyprowadzki, co często jest najtrudniejszą decyzją życiową dla starszej osoby, - kredytobiorca może odstąpić od umowy kredytowej do 30 dni po jej podpisaniu - bez żadnych konsekwencji finansowych, - kredytobiorca w każdej

Pomyśl dwa razy, nim podpiszesz umowę z deweloperem

. Jeżeli w umowie jako osoba reprezentująca dewelopera wskazany jest prezes i wiceprezes, umowy nie może z nami podpisywać, skądinąd sympatyczna, pani Zosia z biura sprzedaży. Dopiero teraz czas na analizowanie kolejnych zapisów umowy. Przede wszystkim pamiętajmy, że umowa z deweloperem (jak w teorii każda

Fiskus też będzie czerpać korzyści z integracji

halę na gruncie prawa cywilnego, mogą rodzić określone konsekwencje w zakresie obciążeń podatkowych. Jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, (te przepisy Kodeksu cywilnego stosuje się również w przypadku dzierżawy), wynajmujący, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru: . albo zatrzymać

Mieszkaniowe "chwilówki"?

może w każdej chwili odstąpić od umowy bez żadnych kosztów. Wygląda na to, że Home Broker ma pomysł, jak upiec trzy pieczenie przy jednym ogniu: prowizję od dewelopera za sprzedane mieszkanie, ewentualną prowizję od banku za kredyt oraz tzw. stałą opłatę za usługę gwarantowanego najmu w wysokości 10

Nowy wieżowiec w Alejach? O ile sprzedadzą działkę

stoją puste. Przetarg został unieważniony w 2007 r.,, gdy Ministerstwem Obrony Narodowej kierował Aleksander Szczygło. - Nastąpiło załamanie kontaktów z WAM, jej władzom przestało zależeć na naszych mieszkaniach. Jednostronnie odstąpili od umowy z powodów formalnych - relacjonuje Jan Kędzierski. Jego

Deweloper bankrutuje, ale klient jest bezpieczny

się musiał odbyć w obecności nabywcy. Marta Stanisławska z Kancelarii Bird & Bird zwraca uwagę, że deweloper będzie mógł odstąpić od umowy z klientem, który nie stawi się do odbioru mieszkania. Wcześniej firma będzie musiała dwukrotnie doręczyć mu wezwanie w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60

W stolicy powstanie wielki kompleks biurowy

oddziaływania na środowisko. Nie jest jeszcze nawet właścicielem działki. - Nasi akcjonariusze podjęli co prawda uchwałę o zgodzie na sprzedaż naszej nieruchomości, ale umowy jeszcze z nikim nie podpisaliśmy - mówi Tomasz Koziejowski z firmy Carserwis. Hochtief Project Development dobrze zna tę część Warszawy

Dekalog klienta

;Zawsze, a szczególnie w przypadku inwestycji dopiero rozpoczętej musisz dokładnie przeanalizować umowę kupna-sprzedaży. Sprawdź czy nie ma w niej zapisów umożliwiających deweloperowi zmianę ceny, materiałów, terminu oddania lub odstąpienia od umowy bez żadnych konsekwencji. Bardzo pomocny jest oficjalny

Jakie zmiany przyniesie ustawa deweloperska

nabywcy. W praktyce deweloperzy najpewniej będą umieszczali prospekty informacyjne na swojej stronie internetowej lub udostępnią do wglądu w biurach sprzedaży. Jednak przed zawarciem umowy przedwstępnej potencjalny nabywca z pewnością dostanie do przeczytania ten dokument na trwałym nośniku, czyli np. w

Kryzys. Szkoła przetrwania

inwestycji. Kiedy ten termin minął, klient, który na oku miał już dużo tańsze mieszkanie, poinformował pisemnie firmę o odstąpieniu od umowy. Na zwrot pieniędzy, w tym kary za nieterminowość, przewidywała ona trzy miesiące. Tymczasem firma po dwóch miesiącach odmówiła. I miała do tego prawo, gdyż termin

Sprzedaż domu z dożywociem

sprzedawana, obowiązki wynikające z tego prawa przechodzą na kolejnego właściciela. Nie zawiera on w tym celu nowej umowy - obowiązki te przechodzą na niego automatycznie wraz z zawarciem umowy kupna-sprzedaży nieruchomości. Uwaga! Prawo dożywocia można ujawnić w księdze wieczystej nieruchomości. Nie jest to

Jak kupić dom lub działkę z pośrednikiem

, na jaki strony zawierają umowę - może być 3-, 6- czy też 12-miesięczny; można też ustalić, że umowa zostaje zawarta aż do dnia skutecznej sprzedaży czy też zakupu nieruchomości; wynagrodzenie pośrednika - zazwyczaj prowizyjne, od 1,5 do 6% wartości nieruchomości, przy czym wysokość prowizji

Kredyt hipoteczny krok po kroku

sprawdzić czy nie zawiera ona żadnych nie akceptowalnych warunków, a wszystkie niezrozumiałe zapisy trzeba wyjaśnić. Samo podpisanie umowy nie równa się jeszcze wypłacie kredytu. Po pierwsze, zarówno bank, jak i klient, mogą odstąpić od umowy bez podania przyczyny oraz bez konsekwencji pieniężnych i

Jak wybrać kredyt hipoteczny?

kredytu stosuje kurs kupna, a spłata następuje po kursie sprzedaży, wyższym o 6-10%. Co to oznacza w praktyce? Jeśli dziś planujemy wziąć kredyt w wysokości 400 000 zł, z założeniem, że spłacimy go w ciągu roku (np. ze względu na sprzedaż innej nieruchomości), to przy spłacie oddać musimy bankowi o

Złe praktyki do lamusa - KNF szykuje rewolucję

zweryfikował listę złych praktyk stosowanych przez banki w celu zwiększenia dynamiki sprzedaży kredytów hipotecznych. Już dzisiaj jest ona podstawą do umocnienia nadzoru nad tą częścią ich działalności, wprowadzenia zmian oraz standaryzacji zasad kredytowania w całym sektorze bankowym. Trwają prace nad nową

Wielki kłopot ze zmianami, czyli VAT po nowemu

odstąpienia od wykonania umowy bez jakichkolwiek konsekwencji, np. bez kary umownej lub przepadku zadatku. Szacowanie usług, szacowanie podatków Innym problemem może być kwestia oszacowania wartości podatku przy stosowaniu tzw. okresów rozliczeniowych. Jeśli np. płacimy firmie za stałą dostawę (usługi

Jak bezpiecznie kupić własne M

. Przy umowie zwykłej, gdy transakcja nie dojdzie do skutku, bo deweloper odstąpi od sprzedaży, przysługuje ci jedynie zwrot zadatkowanej kwoty. Przy umowie notarialnej masz wybór: możesz żądać zwrotu pieniędzy albo zawarcia umowy ostatecznej, czyli de facto dokończenia budowy i wydania mieszkania

Strzeżcie się, deweloperzy

spekulanci mogą sobie pozwolić na sprzedaż po cenie nabycia od firmy deweloperskiej. Przez ostatnie dwa lata złoty umocnił się względem euro i funta, a to oznacza, że zysk liczony w tych właśnie walutach jest całkiem pokaźny. Załóżmy, że pan Smith podpisał na początku marca 2007 r. umowę z deweloperem. W

Jak pożyczać od rodziny

umowy pożyczkodawca ma prawo odstąpić od umowy i nie wypłacić pożyczki - na przykład jeśli się dowiedział, iż stan majątkowy pożyczkobiorcy jest tak zły, że zwrot pożyczki stał się wątpliwy (np. okłamał pożyczkodawcę, że uzyskuje dochody z umów o dzieło, podczas gdy od kilku lat utrzymuje się z zasiłków

Polski rynek nieruchomości komercyjnych ma się dobrze

sprzedaży metra kwadratowego powierzchni odpowiada cenie metra kwadratowego mieszkania w danym budynku. Najważniejsze kryteria decydujące o cenie sprzedaży lokalu handlowego to: - lokalizacja, - bezpośrednia dostępność z ulicy, - aktualna umowa wynajmu długoterminowego, - duże witryny dające możliwość

Deweloperzy zrywają umowy, by więcej zarobić

Warszawie. Choć zakończenie inwestycja opóźniło się o ponad pół roku, klientka cały czas spłacała kolejne raty. Wystarczyło jednak, że nie wpłaciła w terminie przedostatniej raty za mieszkanie, by deweloper zerwał umowę i natychmiast wystawił je na sprzedaż za prawie dwa razy wyższą cenę. Mecenas z firmy

Jak wykupić mieszkanie komunalne ze zniżką?

sprzedaż. Najemców lokali komunalnych (z umowami na czas nieoznaczony) zawiadamia się na piśmie o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia oraz o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu tej nieruchomości, pod warunkiem złożenia wniosków o nabycie w terminie określonym w zawiadomieniu. Termin ten nie może

Odbiór mieszkania krok po kroku

nowe. Możesz też odstąpić od umowy i domagać się zwrotu wypłaconych pieniędzy. W przypadku wad istotnych domagaj się ich usunięcia w okresie 14-30 dni. NA JAKIEJ PODSTAWIE 4. W przypadku "wady nieistotnej" musisz wyznaczyć wykonawcy termin (7-14 dni), w jakim powinien wadę usunąć. Po jego

Wykup mieszkanie od gminy lub pracodawcy

gmina zdecyduje się na sprzedaż nieruchomości, zawiadamia o tym na piśmie i podaje termin, w którym należy złożyć niezbędne dokumenty. Chodzi m.in. o: ** decyzję o przydziale lokalu, ** umowę najmu, ** zaświadczenie o zameldowaniu, ** ksero dowodu osobistego, ** w szczególnych przypadkach - skrócony akt

Mieszkanie wreszcie własne

Będące własnością gminy Uwaga: nie wszystkie mieszkania gminy mogą i chcą sprzedać. Przed złożeniem wniosku o wykup zajmowanego mieszkania warto sprawdzić, czy to w ogóle możliwe. Miasto nie sprzeda mieszkania, którego nie jest właścicielem. Może też odmówić sprzedaży, jeśli właśnie wyremontowało

Mieszkania komunalne na własność

spadkobiercy. Ale do tego w rzeczywistości dochodzi niezwykle rzadko, bo przed sprzedażą urzędnicy dokładnie sprawdzają stan prawny budynków. Etap 4. To już końcówka. Pozostaje zawarcie umowy notarialnej (urzędnicy spiszą wcześniej wszystkie postanowienia, które się w niej znajdą) i wpis do księgi wieczystej

Unijny przepis miesza w nieruchomościach

przedstawi klientowi takiego certyfikatu, ten może odstąpić od umowy lub domagać się odszkodowania w sądzie cywilnym - wyjaśnia mecenas Jan Znamiec. Aleksander Paszyński z domu kredytowego Notus podkreśla: - Może się okazać, że banki uzależnią przyznanie kredytu mieszkaniowego od tego, czy lokal posiada

Jak odebrać mieszkanie bez kłopotów?

do usunięcia wady w zakupionym towarze (w naszym przypadku mieszkaniu) przez sprzedawcę. Jeżeli mieszkanie ma wady, kupujący może żądać obniżenia ceny albo nawet odstąpić od umowy, o ile sprzedawca niezwłocznie nie wymieni albo nie usunie wad. Naprawy usterek domagaj się w formie pisemnej, w ten

Jak wykupić mieszkanie od gminy lub zakładu pracy?

sprzedaży, to firma będzie mogła przekazać mieszkanie gminie. Także lokatorzy, którzy nie pracowali dla Lasów, mogą kupować mieszkania przeznaczone do sprzedaży. Muszą je jednak zajmować co najmniej od trzech lat i mieć umowę najmu na czas nieokreślony. Ulga wyniesie 3 proc. za każdy rok najmu, ale nie

Znowu będzie drożej?

deweloperów również jest głośno. Klientów ma ochronić nowa ustawa, która wejdzie w życie prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Uporządkuje ona zasady sprzedaży mieszkań, wprowadzi rachunek powierniczy i zagwarantuje kupującym prawo do podpisania umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego. Dzięki ustawie

Kupując mieszkanie w nowym roku poznasz jego energooszczędność

, że nabywca będzie mógł na tej podstawie np. żądać od sprzedawcy obniżenia ceny, a nieraz nawet odstąpić od umowy. Potrzebni rzeczoznawcy energetyczni W pierwszym okresie funkcjonowania świadectw energetycznych może być problem ze znalezieniem osoby uprawnionej do sporządzenia takiego dokumentu

Jak się odnaleźć we wspólnocie

Na początku o blok troszczy się deweloper. Ba, większość firm wręcz zastrzega sobie w umowie przedwstępnej sprzedaży mieszkania, że będzie administrować wybudowanym przez siebie budynkiem przez rok lub dwa lata. Takie rozwiązanie ma plusy i minusy. Plusy to oczywiście brak kłopotów. Deweloper

Jak odebrać mieszkanie bez kłopotów

mieszkanie ma wady, kupujący może żądać obniżenia ceny albo nawet odstąpić od umowy, o ile sprzedawca niezwłocznie nie wymieni albo nie usunie wad. Naprawy usterek domagaj się w formie pisemnej, w ten sposób będziesz miał dowód podczas ewentualnego sporu w sądzie. PAMIĘTAJ! Rękojmia przysługuje ustawowo

Kredyt po Unii

dni odstąpić od umowy. Obecne przepisy dyrektywy o kredycie konsumenckim nie obejmują jednak wszystkich kredytów - według polskiej ustawy za ten typ kredytu uznaje się kredyt o wartości od 500 zł do 80 tys. zł. Kredytem konsumenckim nie jest też kredyt hipoteczny. W UE trwają prace nad nową dyrektywą

Własność na zawsze, a nie tylko na sto lat

realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych 1%,"; 2) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: "4a. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Przepisu art. 241 kodeksu cywilnego nie

Dom za granicą - masz wolne środki, zainwestuj

tym miejscu niezwykle istotne jest dookreślenie wszelkich szczegółów, a mianowicie tego co dostajemy za kwotę, którą zobowiązani jesteśmy uiścić we właściwym terminie. Zapoznanie się z terminami wpłat, karami za opóźnienia ze strony naszej jak i wykonawcy, karami umownymi za odstąpienie od umowy jest