opłata

Dorota Ryterska, prawnik w spółce doradztwa podatkowego Ekspertax.pl

Opłaty za korzystanie z windy

Opłaty za korzystanie z windy

Jeśli statut spółdzielni przewiduje, że opłaty za korzystanie z windy dotyczą wyłącznie lokali położonych na piętrach, są to postanowienia generalne. Wszystkie osoby, które spełniają określone warunki, czyli w tym przypadku zajmują lokale na parterze, mogą korzystać ze zwolnienia z opłaty za korzystanie z windy.

Kredyt hipoteczny to dopiero początek. Są jeszcze inne opłaty

Z jakimi opłatami poza kredytem trzeba się liczyć, kupując mieszkanie?

Refakturowanie opłat za wywóz śmieci - stawka VAT

Działalność spółdzielni mieszkaniowych polegająca na wykonywaniu czynności, za które uiszczane są opłaty przez podmioty posiadające tytuł prawny do lokali użytkowych jest świadczeniem usług i podlega opodatkowaniu VAT.

Opłata za użytkowanie wieczyste 2013

Jeśli w końcówce ubiegłego roku dostałeś zawiadomienie o podwyżce opłaty za użytkowanie wieczyste, ale w ciągu 30 dni nie złożyłeś odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO), klamka zapadła. Do końca marca powinieneś uregulować tę opłatę za 2013 rok. Jednak wcześniej upewnij się, czy

Obniżce ulegną opłaty za usunięcie drzew i krzewów

Obniżce ulegną opłaty za usunięcie drzew i krzewów

udowodnienia, iż drzewo lub krzew było obumarłe, stanowiło złom lub wywrot, ciążył na ukaranym. Nowelizacja wprowadzi nowe definicje np. wywrotu, złomu, plantacji, a także w sposób istotny obniża opłaty po wycince drzew na podstawie zezwoleń (opłaty zmniejszono pięcio-, a w niektórych przypadkach

Co to jest opłata adiacencka ?

Innymi słowy, opłata adiacencka może zostać nałożona przez organ wykonawczy gminy, w przypadku zaistnienia jednego z trzech stanów faktycznych, o ile powodują one niewątpliwy wzrost wartości nieruchomości. Podmiotami zobowiązanymi do jej uiszczenia są: właściciel lub użytkownik wieczysty

Jedna spółdzielnia, a różne opłaty

tys. zł. Przeciętnie jest to jednak niecałe 780 zł. Najwięcej w Warszawie - średnio 1070 zł, a najmniej w Poznaniu - 510 zł. Jednak nie całą tę kwotę można uznać za straconą. Opłatę za udział w spółdzielni można bowiem odzyskać, sprzedając spółdzielcze mieszkanie. Według Home Broker ta zwrotna część

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Pierwsza opłata podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Istnieje również możliwość rozłożenia opłaty na oprocentowane raty na czas nie dłuższy niż 10 lat, jeżeli oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste następuje

Użytkowanie wieczyste: opłata może być niższa!

Przypomnijmy, że zwolnienie z opłaty za użytkowanie wieczyste uzyskuje się wówczas, kiedy się je przekształci we własność albo wykupi grunt. Niestety, w przypadku wielorodzinnych budynków często nie jest to możliwe, bo taka operacja wymaga zgodnego działania wszystkich właścicieli mieszkań. Sęk w

Kiedy trzeba dokonać opłaty adiacenckiej?

Opłata adiacencka to swoisty rodzaj renty gruntowej, przypisanej przez ustawodawcę gminie z cudzej nieruchomości. Uzasadnieniem dla ustalenia tej opłaty jest wzrost wartości nieruchomości na skutek jej ewidencyjnego podziału. Należy przy tym dodać, że podział nieruchomości jest zatwierdzany decyzją

Mieszkania bezczynszowe, ale z opłatami

Mieszkania bezczynszowe, ale z opłatami

500-600 zł) oszczędności mogą być spore. Telefon do agencji prowadzącej mieszkanie studzi jednak zapał - do opłat za media należy doliczyć koszty utrzymania części wspólnych budynku, a więc opłaty za światło na klatce schodowej, jej sprzątanie czy wywóz śmieci. Elewacja budynku niby została

Poznaniacy mają dość opłat wieczystych

W zeszłym roku miasto zarobiło 17 mln zł na opłatach wieczystych, które w ostatnim czasie znacznie wzrosły w niektórych częściach Poznania, m.in. na Naramowicach, Golęcinie, Strzeszynie. Podwyżki dotkną też mieszkańców innych dzielnic. Coraz więcej osób decyduje się więc na wykup gruntu (formalnie

Opłata klimatyczna - gdzie i ile płacić?

Opłata klimatyczna - gdzie i ile płacić?

Opłata klimatyczna pobierana jest od osób fizycznych, za każdy dzień ich pobytu w określonych miejscowościach, pod warunkiem, że pobyt ten trwa dłużej niż dobę. Jednakże nie każda podróż będzie rodzić obowiązek uiszczenia opłaty, gdyż pobyt taki musi mieć charakter turystyczny, wypoczynkowy lub

Stop podwyżkom opłat za użytkowanie wieczyste

dostajemy podwyżkę z 200 zł na 3000 zł rocznie, można uznać, że przekroczone zostały granice przyzwoitości. Co więc należy zrobić, gdy uznamy, że zastosowana wobec nas podwyżka opłaty jest nieadekwatna do zmian wartości gruntu oddanego nam w użytkowanie wieczyste? W każdym wypadku możliwe jest

Opłata za użytkowanie wieczyste zbyt wysoka? Broń się!

Z podwyżką opłaty od przyszłego roku muszą się liczyć ci użytkownicy wieczyści gminnego lub państwowego gruntu, którzy od lat płacą tę samą, często symboliczną stawkę. Niewykluczone, że w tym miesiącu listonosz doręczy im stosowne zawiadomienie (jeśli gmina czy starosta chcą wprowadzić podwyżkę w

Podwyżka opłat za użytkowanie wieczyste zniszczy firmy?

Zobacz też: Jak uwolnić się od opłaty za korzystanie z gminnego lub państwowego gruntu Tylko w Krakowie od decyzji gminy odwołało się ponad tysiąc spółek. Wśród nich są Drukarnia Związkowa oraz Małopolskie Centrum Dystrybucji Opakowań "Krakus". Od tej pierwszej gmina zażądała 76 tys. zł

Powalcz z miastem o niższą stawkę opłaty

Powalcz z miastem o niższą stawkę opłaty

rodzaju podatku we Wrocławiu była dokonywana 12 lat temu. Dlatego ktoś, kto do tej pory płacił grosze, może teraz zapłacić np. 300 zł. Roczna opłata za użytkowanie wieczyste wynosi jeden procent wartości działki. Może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku. Rzeczoznawcy majątkowi dokonują wtedy

Opłaty z gruntu o wiele wyższe

Opłaty z gruntu o wiele wyższe

Kiedy skarb państwa oddaje w wieczyste użytkowanie grunt, pobiera pierwszą opłatę - od 15 do 25 proc. ceny danej nieruchomości. A potem coroczne opłaty - wpłacane z góry za każdy rok - przez użytkowników znajdujących się na nim lokali. Trzeba je wnosić przez cały okres użytkowania wieczystego

Groźna opłata za użytkowanie wieczyste

Takie wnioski wypływają z raportu firmy doradczej Deloitte. Radca prawny w Deloitte Legal Kamil Żurek zwraca uwagę na duże ryzyko wzrostu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, która stanowi aż 3 proc. jego wartości. Wicedyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte Marta Kamionowska opowiada

Surowsze opłaty za samowole budowlane

W założeniach do nowego Prawa budowlanego Ministerstwo Budownictwa proponuje, aby opłata legalizacyjna samowolę wyniosła aż 50-100 proc. wartości obiektu! Wycenę robiłby rzeczoznawca budowlany na podstawie projektu dostarczonego przez inwestora. Gdyby specjalista policzył, że budowa domu pochłonie

Opłata za wywóz śmieci z kilku nieruchomości

Opłata za wywóz śmieci z kilku nieruchomości

Powinien Pan uiszczać opłatę od wywozu śmieci według tego, jak faktycznie zamieszkuje Pan konkretną nieruchomość. W sezonie letnim zapłaci Pan opłatę np. w związku z zamieszkiwaniem w domku letniskowym, w sezonie zimowym w domu lub w mieszkaniu. Jeśli wynajmuje Pan którąś z nieruchomości, należy

Opłata rezerwacyjna i kaucja

rzeczywiście podpisze z nami umowę najmu. Opłata rezerwacyjna Uwiarygodnia ona gotowość najemcy do podjęcia ostatecznego zobowiązania. Ponieważ do podpisania właściwej umowy może minąć kilka dni, ważne jest, abyś wiedziała, na czym stoisz. Chodzi o to, że przyjmując opłatę rezerwacyjną, ty także zobowiązujesz

Opłata rezerwacyjna i kaucja

rzeczywiście podpisze z nami umowę najmu. Opłata rezerwacyjna Uwiarygodnia ona gotowość najemcy do podjęcia ostatecznego zobowiązania. Ponieważ do podpisania właściwej umowy może minąć kilka dni, ważne jest, abyś wiedziała, na czym stoisz. Chodzi o to, że przyjmując opłatę rezerwacyjną, ty także zobowiązujesz

Właścicielom nieruchomości dojdzie nowa opłata

kosztuje odpowiednio 8,2 zł i 14,9 zł), a najdrożej w Poznaniu i Warszawie (opłaty nawet dwukrotnie wyższe). Konkurencja między firmami pozwala konsumentom na wybór tańszych firm. Różnice w opłatach mogą być znaczące. W Warszawie rodzina generująca 240 litrów odpadów tygodniowo może zapłacić za wywóz

Czy opłaty za śmieci wyczyszczą nasze portfele?

Gminy nie zamierzają dokładać do interesu. Dlatego też opłaty zostaną skalkulowane na poziomie, który powinien w całości pokryć ponoszone koszty. Co więcej będą one musiały pokryć nie tylko zbiórkę samych śmieci, ale również ich późniejsze zagospodarowanie. To wszystko sprawia, iż nowy system

Możliwa nowa opłata - od tablic i urządzeń reklamowych

Rady gmin będą mogły wprowadzić opłatę od reklam. Nową opłatę, która poniosą właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy lub urządzeniu reklamowym

Pułapka w ustawie deweloperskiej? Słona opłata za zbędny papier

jednoznaczne - mówi Robert Dor. I dodaje, że aby ta opłata nie przewyższała notarialnej, wielu notariuszy zgadza się na niższe stawki za wypisy. Na przykład spółka Neocity dogadała się z notariuszem, który w zamian za przygotowanie dokumentacji zadowala się opłatą za zasadniczą część umowy, która ma "

Jak zmieniają się opłaty

Obecnie: 40 zł - założenie księgi wieczystej 1820 zł - opłata za wpis do księgi wieczystej 1781,2 - taksa notarialna zero bądź 455 zł - wniosek o wpis do hipoteki 244 zł - wniosek do sądu notariusza i czynności z nim związane 250-350 zł - wypisy Suma: 4135,2-4690,2 zł W marcu: 60 zł

"GP": Opłaty notarialne przy kupnie lokalu od dewelopera

W precedensowym wyroku Sąd Rejonowy w Krakowie orzekł, że kupujący mieszkanie nie ma obowiązku ponoszenia kosztów wypisów aktu notarialnego dla dewelopera. Jeżeli taka praktyka upowszechni się, przeciętny nabywca mieszkania zapłaci u notariusza mniej o 200-300 złotych, w zależności od objętości aktu

Opłaty notarialne będą niższe

(Dziennik Ustaw nr 167 z 2005 r.). Dzięki niej opłata sądowa za wpis własności do księgi wieczystej nieruchomości wyniesie - bez względu na jej wartość - 200 zł. Poprzednio przy zakupie mieszkania o wartości 150 tys. trzeba było zapłacić ok. 1800 zł! Nowa taksa notarialna wejdzie w życie najprawdopodobniej

Maleją dodatkowe opłaty przy kupnie mieszkania

opłacie skarbowej. Co to jest weksel? To papier, w którym zobowiązujesz się, że zapłacisz pieniądze bankowi. Gdy nie spłacasz kredytu, bank wypisze na wekslu kwotę odpowiadającą wielkości długu i termin realizacji, następnie przedstawi go tobie i powie: "płać". Jeśli nie zapłacisz - zacznie

Trzeci etap Chojny Park trafił do oferty

Park postanowiliśmy zaproponować model mieszkań o ograniczonych kosztach użytkowania, których dostępność w Łodzi jest niska. – mówi Mateusz Juroszek, wiceprezes ATAL. Niższe opłaty będą możliwe dzięki temu, że budynki będą posiadały niewielkie części wspólne, co obniży koszty administracji i

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, czyli opłata za hojność banku

Zdecydowana większość banków udziela kredytów hipotecznych na całą kwotę wartości nieruchomości. Bywają nawet banki (choćby mBank, MultiBank czy Alior Bank), które są w stanie udzielić kredytu nawet na 110-120 proc. wartości kredytowanej nieruchomości. Mowa tu przede wszystkim o kredytach w złotych,

Czy rzeczoznawcy wyceniają, jak im się podoba?

Taki postulat przedstawiła w czasie poniedziałkowej konferencji Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM), która skupia ok. 3,5 tys. specjalistów. Mają oni dość obwiniania ich za drastyczne podwyżki opłat. - Czujemy się jak chłopcy do bicia - mówił prezydent Federacji

Kolejne podwyżki za użytkowanie wieczyste

podwyżka cię ominęła. Uwaga! Muszą się z nią liczyć ci użytkownicy wieczyści gminnego lub państwowego gruntu, którzy od lat płacą tę samą, często symboliczną stawkę. Zwykle opłaty za użytkowanie wieczyste są aktualizowane raz na kilka lat, ale zdarza się, że o wiele rzadziej, a wtedy podwyżki mogą być

Nie przepłacaj za grunt. 1200 zł zamiast 300 zł? Możesz podważyć podwyżkę

nieruchomości potaniały. Niestety, czasem można odnieść wrażenie, że urzędnicy kompletnie nie liczą się z możliwościami finansowymi mieszkańców. Uwaga! Od otrzymania decyzji wypowiadającej wysokość dotychczasowej opłaty za użytkowanie wieczyste i ustalającej jej nową wysokość masz tylko 30 dni na złożenie

Czy dostawa tzw. mediów przy najmie stanowi część kompleksowej usługi?

należności za dostawę mediów w sposób odrębny od czynszu najmu. W zakresie podatku VAT należy stwierdzić, że ustawa o VAT nie sprzeciwia się wliczaniu w cenę usługi najmu tych innych opłat, jeśli strony tak postanowią. Wtedy dostawa towarów i usług nie będzie traktowana jako odrębne świadczenie, lecz jako

Hala namiotowa a podatek od nieruchomości

budowli w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wojewódzki Sad Administracyjny w Olsztynie, wskazał, że bez wątpienia hala namiotowa nie jest, ani budynkiem, ani obiektem małej architektury w rozumieniu prawa budowlanego. Dlatego pozostaje jedynie rozważyć, czy można ja

Dodatkowe koszty - na co uważać podczas wynajmu?

niższego czynszu często jest przeważającym argumentem, nawet kosztem jakości mieszkania i jego lokalizacji. Lista kosztów wiążących się z wynajmem mieszkania może być o wiele dłuższa i obejmować osobno liczone opłaty za wywóz śmieci, miejsca parkingowe, ochronę, a także koszty pośrednie, takie jak paliwo

Wciąż można zarobić na inwestycji w mieszkanie na wynajem

5,19 proc. wynosi obecnie przeciętna rentowność netto inwestycji w mieszkanie na wynajem w największych miastach w Polsce. Z aktualnych danych wynika, że najlepiej wróży posiadaczowi lokal w Gdańsku (6,5 proc.) i Katowicach (6 proc.). Najniższe w historii stopy procentowe nie zachęcają do odkładania

Czym kuszą mieszkania bezczynszowe

mieszkańcy na drodze porozumienia (wynajmują firmy, organizują, wyceniają itp.). Jedyne comiesięczne koszty "stałe" w tego typu nieruchomościach to opłaty za media każdego z mieszkańców Mieszkania bezczynszowe na rynku wtórnym najczęściej spotyka się w kamienicach. Jeśli chodzi o rynek

Chcesz płacić mniejsze raty? Spróbuj przewalutować kredyt

opłatą będzie koszt przewalutowania kredytu. W większości przypadków jest on zależny od kwoty kredytu pozostałej do spłaty. Maksymalnie zapłacimy dwa procent od tej kwoty, natomiast w niektórych bankach przewalutowanie kredytu jest bezpłatne. Poniższa tabela przedstawia koszty przewalutowania

Umowy z elektrownią, gazownią i innymi dostawcami

Aby zapewnić sobie nieprzerwane (i właściwie rozliczane) dostawy energii elektrycznej i gazu musisz udać się razem z byłym właścicielem mieszkania do firm dostarczających te nośniki energii i zgłosić fakt zmiany właściciela mieszkania. W czasie wizyt w tych firmach nastąpi rozwiązanie umów z poprzed

Jakie trzeba ponieść nakłady, by korzystać z własnego mieszkania

przeciętnej, 50 - metrowej nieruchomości. Gdy dodamy do tego koszty wykończenia i dodatkowe opłaty kredytowe - wyjdzie kwota zbliżona do 100 tysięcy. Tak duże nakłady mogą istotnie hamować popyt na rynku nieruchomości mieszkaniowych i nie poprawią i tak słabych, w obliczu najniższych w historii stóp

Wysokość czynszu w lokalu własnościowym i wynajmowanym

Niestety w pytaniu nie zawarto kluczowej informacji, czy jest to mieszkanie własnościowe, czy jedynie wynajmowane przez Czytelniczkę. Czytelniczka użyła w prawdzie słowa czynsz na określenie wnoszonych przez nią za mieszkanie opłat, ale potocznie używa się tego słowa i prawidłowo na określenie

Zamiast płacić więcej, może grunt wykupić?

Wysokość opłaty za wieczyste użytkowanie zależy od wartości nieruchomości i wynika z ustawy. 1 proc. rocznie płaci się od gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe, a 3 proc. od tych pod usługi. Opłata zmienia się, gdy gmina dochodzi do wniosku, że wartość nieruchomości wzrasta. Aktualizacji może

Inwestycja w mieszkanie na wynajem nadal opłacalna

// // // ga('create', 'UA-103394713-1', 'auto', {'name': 'wpis'});ga('wpis.send', 'pageview'); // Biorąc pod uwagę ceny mieszkań oraz stawki najmu wygląda na to, że najwięcej zarobić można kupując mieszkanie na wynajem w Gdańsku (6,53 proc. rocznie netto) i Katowicach (5,98 proc. rocznie ne

Wykup grunt z dużą bonifikatą

Użytkownicy gruntów należących do gminy na razie mogą spać spokojnie. Powody do narzekania mogą mieć ci, którzy mają w użytkowaniu wieczystym grunt należący do skarbu państwa. Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu nalicza się według określonego wzoru, takiego samego dla całego kraju. Nie znaczy to

Ile więcej zapłacimy we Wrocławiu za wodę i ścieki

Spółka wyliczyła, że dotychczas miesięczna opłata wynosi średnio 20,52 zł od osoby (założono, że jeden człowiek zużywa miesięcznie 3,5 m szesc. wody). Po marcowej podwyżce stawka ta wzrośnie do 23,52 zł. Według MPWiK mimo wzrostu cen we Wrocławiu, w porównaniu z innymi dużymi miastami w kraju, woda

Prezydent zaakceptował zmiany w użytkowaniu wieczystym

Zmian w podpisanej właśnie przez prezydenta ustawie jest więcej. Przedsiębiorcy będą mogli również uwolnić się od tej drakońskiej opłaty, która stanowi równowartość aż 3 proc. wartości działki, żądając jej odpłatnego przekazania na własność. Obecnie mogą oni wystąpić o wykup, ale gmina może się nie

Ratusz: ci z mieszkań komunalnych wcale nie są biedni

Pierwsza od lat i do tego duża podwyżka czynszów w mieszkaniach komunalnych weszła w życie w kwietniu. Ratusz zebrał właśnie informacje z kilku miesięcy funkcjonowania nowych opłat. Są pierwsze wnioski. - Nie potwierdza się teza, że w mieszkaniach komunalnych żyją tylko ludzie znajdujący się w

Najszybciej w Polsce drożeją śmieci

Usługi komunalne to lider pod względem wzrostu cen - pisze gazeta. W zeszłym roku opłaty za sprzątanie śmieci wzrosły średnio o 35. proc. W niektórych miastach tempo było jeszcze szybsze, np. w Kaliszu ceny wzrosły o 60 proc. Ceny w poszczególnych miastach bardzo różnią się od siebie. Np. w

Chętniej płacimy za mieszkanie niż za energię

czynsze najmu, gorzej jednak wypadamy w przypadku opłat za media. Problemy z regulowaniem rachunków za nie ma 6,7 proc. obywateli "piętnastki". Niechlubna palma pierwszeństwa należała się w 2011 roku Bułgarii. W kraju tym aż 28,6 proc. obywateli ma zaległości w płaceniu za energię elektryczną

Banki skubią klientów na szybkich kredytach

. Ale większość instytucji finansowych dodatkowo nalicza wysokie prowizje za udzielenie lub korzystanie z kredytu. Porównując oferty banków, najlepiej robić to na podstawie całkowitego kosztu kredytu, czyli sumy odsetek i wszystkich innych opłat, które trzeba zapłacić, aby kredyt uzyskać. Same odsetki

Nakło - miasto zniechęcające do biznesu

Aureliusz Osetek, właściciel firmy Karteso handlującej papierem, dotychczas za dzierżawę działki o powierzchni 580 m kw. płacił gminie niespełna tysiąc złotych rocznie. Teraz opłata wzrosła do 6,7 tys. zł. - Nie rozumiem decyzji Urzędu Miasta. Z powodu kryzysu ludziom żyje się ciężko, a ja będę

Dom, mieszkanie, działka coraz droższe

Wiele wskazuje na to, że nie skończy się na drastycznych podwyżkach opłat za użytkowanie wieczyste gminnych gruntów. Wielokrotnie pisaliśmy w "Gazecie", że niektóre gminy w majestacie prawa łupią swoich mieszkańców. W Wałbrzychu doszło do kuriozalnej sytuacji. Jeden z użytkowników

Ratusz sięga coraz głębiej do kieszeni warszawiaków

Opłaty dotyczą tych właścicieli domów jednorodzinnych i mieszkań w blokach oraz w kamienicach, którzy nie są właścicielami działek pod budynkami. Grunty należą do gminy, a właściciele lokali mają je tylko w użytkowaniu wieczystym. Miasto pobiera za to roczną opłatę. Najmniej kosztuje to właścicieli

Ile kosztuje kredyt

Banki potrafią pobierać opłaty za: rozpatrzenie wniosku (ok. 50-100 zł, choć zwykle jest za darmo); przyznanie kredytu (najczęściej do 2 proc. wartości kredytu), i tak w niektórych bankach przy kredycie 100 tys. zł zapłacisz 1,5 tys. zł prowizji, przy 200 tys. zł - 3 tys.; ubezpieczenie

Lokator chroniony mniej. Rewolucja w prywatnych czynszówkach!

ludzie bez kwalifikacji. Resort gospodarki musi się też liczyć z niezadowoleniem samorządowców. Inna poprawka do ustawy o gospodarce nieruchomościami ograniczy bowiem podwyżki opłaty za użytkowanie wieczyste. Ta kwestia zaczyna spędzać sen z powiek wielu mieszkańcom największych aglomeracji. Jeśli grunt

Najem niewykończonego lokalu

umowy najmu (która to może zostać zawarta np. na okres 5 lat), nie pobiera żadnych opłat z tytułu czynszu najmu. Dodatkowo, w postanowieniach umowy najmu powinien znaleźć się także artykuł regulujący i określający wysokość czynszu najmu obowiązującego po okresie "zwolnienia" z jego uiszczania

Teraz możesz obniżyć marżę kredytu

? Na szczęście istnieje na to sposób. Po trzech latach spłaty w części banków kredytobiorcy są zwalniani z prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. Dzięki temu takie osoby, bez opłat, mogą uwolnić się od drogiego kredytu. Można to zrobić na dwa sposoby. - Po pierwsze, można zawnioskować o

Kiedy pośrednik rezygnuje z prowizji

sytuacji dla niego żadnej usługi, więc i opłata nie jest konieczna. Kupujący przychodzi po towar, a nie usługę. Co innego oczywiście, gdy chce np. podzielić działkę czy zmienić przeznaczenie lokalu - czyli zamówić konkretną, indywidualną usługę. Nie wszystkim pośrednikom się to podoba. Pojawiają się głosy

Koszty transakcyjne - zmora polskiego rynku nieruchomości?

. Kolejnym wydatkiem, na który powinni być gotowi uczestnicy rynku nieruchomości jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Ta opłata stanowi 2% wartości nieruchomości kupowanej na rynku wtórnym (na rynku pierwotnym ta opłata nie występuje, gdyż deweloperzy podlegają przepisom o podatku VAT). Poza tym

Mieszkanie spółdzielcze bez taksy notarialnej?

umowa pisemna z zarządem spółdzielni. Zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk uważa, że teraz niezbędna jest wizyta u notariusza. A ponieważ Sejm nie uregulował kwestii opłaty notarialnej, w praktyce lokatorzy uzyskujący spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zapłacą kilka razy

Zamiana użytkowania wieczystego we własność

mieszkańcy, w większości emeryci, byli przestraszeni drastyczną podwyżką opłaty za użytkowanie wieczyste, postanowili skorzystać z możliwości przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność. Oczywiście liczyli na przysługującą wówczas użytkownikom 90-proc. bonifikatę (trzeba było spełnić warunek

Jak rozwiązać kwestię płatności przy wynajmie

Z jakiego rodzaju płatnościami będziesz miał do czynienia? 1. Czynsz najmu Jedyny niezmienny element opłat, jaki ponosi najemca, przynajmniej w tych przypadkach, gdy umowa jest podpisana na czas określony. Nie powinno się zaskakiwać najemcy niespodziewaną podwyżką, ponieważ on lub ona także ma

Jak rozwiązać kwestię płatności przy wynajmie

Z jakiego rodzaju płatnościami będziesz miał do czynienia? 1. Czynsz najmu Jedyny niezmienny element opłat, jaki ponosi najemca, przynajmniej w tych przypadkach, gdy umowa jest podpisana na czas określony. Nie powinno się zaskakiwać najemcy niespodziewaną podwyżką, ponieważ on lub ona także ma

Prowizje bankowe - można sporo przepłacić

Klienci banków co miesiąc uiszczają prowizje za prowadzenie konta, korzystanie z karty, czy za zlecane przelewy. Zwykle są to niewielkie kwoty nie przekraczające kilku złotych. W bankowych tabelach opłat i prowizji można znaleźć jednak również bardzo wysokie prowizje. Co prawda te podawane

Czy Stalexport zbuduje główne autostrady na Euro 2012?

opłat autostrady A4 między Katowicami i Wrocławiem. A tymi właśnie drogami powinien płynąć strumień samochodów rozwożących najpierw zaopatrzenie, a potem kibiców między głównymi stadionami w Polsce i na Ukrainie. Na dodatek Stalexport ma mocnego partnera dla swoich planów. Tuż przed objęciem rządów

Dzień Lokatora - 2 października

budynku opłat to dwa najczęstsze powody eksmisji. Ale myli się ten, kto uważa, że ludzie nie płacą, bo nie chcą. Oni często stoją przed wyborem: albo będę miał co jeść, albo zapłacę czynsz. To są często ludzie bezrobotni albo zarabiający 1,2-1,5 tys. złotych pensji, z które trzeba jeszcze opłacić gaz czy

Zyskaj kilkadziesiąt tysięcy na wykupie mieszkania!

lat temu w ramach pomocy państwa. Należy też uregulować zaległe opłaty czynszowe. Przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt nowelizacji wprowadza zapisy pozwalające członkom spółdzielni podjąć samodzielną decyzję w sprawie wprowadzenia dodatkowej (oprócz obecnie obowiązującej) opłaty przy

"GP": Legalizacja samowoli budowlanej do końca roku

administracyjną za użytkowanie obiektu bez wymaganego przepisami zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Dziennik wyjaśnia, że taka opłata może wynieść nawet 10 tysięcy złotych.

Mieszkania na pokaz

Firma Bouygues Immobilier Polska uruchomiła w ten weekend mieszkania pokazowe w inwestycji Villa Parc, powstającej na trójkątnej działce pomiędzy ulicami Włodarzewską, Maszynową i Drawską. Stanie na niej pięć budynków o wysokości od trzech do dziewięciu pięter. Zaprojektowała je pracownia FBT Marius

Użytkowanie wieczyste do kosza - nowy pomysł rządu

odpowiednią kwotę za możliwość korzystania z gruntu.  Użytkowanie wieczyste zamienione w prawo własności Za projekt najprawdopodobniej odpowiada Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Zmiana w prawie ma polegać na tym, że zamiast opłaty za użytkowanie wieczyste (płatną raz do roku), właściciel

Jak sprawdzić czy kupowany dom nie jest obciążony długiem

obciążona, czy pozostałe opłaty (w tym czynsz) były uiszczane w terminie.  Korzystając podczas transakcji z pomocy profesjonalnego pośrednika nieruchomości bądź notariusza możemy liczyć na jego pomoc. Profesjonalista dopilnuje wszystkich szczegółów za nas. Co w przypadku gdy jesteśmy pozostawieni sami

Podatek od nowych budynków i budowli

W tym wypadku mamy do czynienia z preferencją dotyczącą nowych obiektów. Nawet obiekt, którego budowę zakończono w styczniu 2013 r., będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości dopiero od dnia 1 stycznia 2014 roku. Problem w przypadku nowo wybudowanych budynków i budowli powstaje w przy

Coraz więcej mieszkań trafia na licytację

Gazeta zauważa, że w Internecie pojawia się mnóstwo ogłoszeń komorników o licytacjach zadłużonych mieszkań. O ile jednak jeszcze dwa lata temu takie lokale cieszyły się dużym wzięciem, o tyle dziś bardzo trudno je sprzedać. Zobacz: Licytacje mieszkań Dlaczego? Gazeta zauważa, że ludzie boją się ryzy

Jakie pułapki zastawiają banki na klientów?

szykuje BZ WBK, narady wojenne trwają w kilku innych bankach. Pretekstem do wojny o hipotecznych klientów są niższe opłaty sądowe związane z założeniem księgi wieczystej i wpisaniem hipoteki. Do tej pory opłaty były uzależnione od wartości nieruchomości (oznaczało to wydatek rzędu 1-2 tys. zł). Od marca

Domowe sposoby na oszczędzanie

Zacznijmy od kuchni, w której zużycie energii jest największe. Sporo też wylewa się wody. Jednak to właśnie tu możemy poczynić największe oszczędności. W jaki sposób? 1. Kupując nowe AGD, wybierajmy urządzenia w klasie efektywności energetycznej A. Oznaczenie znajduje się na metce. Klas energetyczn

Spread, czyli parę słów o ukrytym koszcie

Spread jest standardem w przypadku kredytów mieszkaniowych w walutach obcych. Banki podwyższają faktyczny koszt pożyczki, stosując inny kurs przy wypłacie kredytu, a inny (wyższy) przy jego spłacie. Tego typu praktykę można zrozumieć w przypadku kantorów walutowych, dla których różnica między jednym

Rzeczywista roczna stopa procentowa

Uwzględnia nie tylko oprocentowanie tzw. nominalne, ale również prowizję za przyznanie kredytu, opłaty manipulacyjne i przygotowawcze, sposób naliczania odsetek.

Zmiany w ochronie praw lokatorów - właściciel szybciej otrzyma pieniądze za eksmitowanego lokatora

, właściciel mieszkania jest na przegranej pozycji. Lokator musi może zostać eksmitowany do momentu, aż gmina nie zapewni mu mieszkania komunalnego. Może to trwać wiele lat, a w tym czasie lokator prawie na pewno nie będzie płacił czynszu oraz opłacał mediów. Opłaty spadają wtedy na właściciela mieszkania

Mieszkanie to nie siedziba firmy - skarbówka bierze się za mikroprzedsiębiorców

Gdy powstawały obecne przepisy dotyczące rejestracji firm, nikt nawet nie znał pojęcia freelancer czy mikroprzedsiębiorca. Przez wiele lat osoby prowadzące jednoosobowe firmy mogły rejestrować firmy w miejscu zamieszkania i dzięki temu oszczędzały na amortyzacji opłat.  Skarbówka na tropie Jak

Rusza sprzedaż Osiedla Życzliwego

pozwala obniżyć domowe opłaty nawet  o 30%. Osiedle Życzliwe to przede wszystkim wygodna lokalizacja niedaleko ważnych szlaków komunikacyjnych i rozrastającej się sieci transportu miejskiego oraz funkcjonalny i nowoczesny projekt, który zapewni komfort przyszłym lokatorom. – mówi Joanna

Najczęściej nie płacimy czynszu w okresie wakacji i przed świętami, a największe długi mają kobiety - raport

Opłacany czynsz jest wykorzystywany na przeróżne działania w obrębie osiedla i budynku. Z niego opłaca się służby porządkowe, wywóz śmieci oraz opłaca się remonty. Mimo to, jest to jedna z najbardziej lekceważonych opłat. Polacy mają coraz mniejsze długi Kwota 136 milionów złotych może wydawać się

Prowizja

Wynagrodzenie za usługi i czynności bankowe świadczone przez bank (np. za udzielenie kredytu albo za wcześniejszą spłatę kredytu) na rzecz klienta. Jej wysokość ustalana jest procentowo w stosunku do wartości kredytu albo określona w Tabeli opłat i prowizji.

Zmiany w użytkowaniu wieczystym jeszcze nie teraz

umowa określa przeznaczenie gruntu, obowiązki użytkownika wieczystego i wysokość opłat. Osoba posiadająca taki tytuł prawny do gruntu może wznosić na nim budynki, które będą stanowiły jej własność. Budowanie na użytkowaniu wieczystym jest bardzo atrakcyjne dla inwestorów, gdyż takie nieruchomości są

Dom przecięty granicą jest wystawiony na sprzedaż. Łączy Kanadę i Stany

domu stało się bardzo uciążliwe. Dom jest pod stałą obserwacją obu Agencji Granicznych. A nieposiadanie uprawnionych dokumentów może skończyć się nawet aresztowaniem. To nie koniec problemów. Właściciel domu jest zobowiązany do opłaty podatków na rzecz Stanów jak i Kanady. Z drugiej strony, dzięki temu

Rząd zakaże budowy mikroapartamentów - tak informuje Puls Biznesu

co klienci cenią sobie mikroapartamenty? Przede wszystkim za niską cenę oraz niewielkie opłaty eksploatacyjne. Ale oferta o tej specyfice trafia do określonej grupy odbiorców, którzy potrzebują niewielkiego mieszkania. To np. pracownicy korporacji potrzebujący miejsca, w którym mogą się jedynie

Lokatorzy otrzymali mieszkania z programu Mieszkanie Plus w Białej Podlaskiej

Podlaskiej opłata za wynajem 50-metrowego lokalu wraz z mediami wyniesie około 900 zł. Rodziny otrzymujące teraz lokale nie będą musiały do końca wakacji płacić czynszu. Zaoszczędzone pieniądze będą mogli przeznaczyć na wykończenie wnętrza.  Program Mieszkanie Plus Dawniej mówiło się: ciasne, ale własne

Kiedy nie odpowiada się za odśnieżanie chodnika? Co grozi za zaniedbanie tego obowiązku

musi odśnieżać chodnika w miejscu gdzie parkują auta, a zarządca drogi pobiera za to opłaty z tytułu postoju lub parkowania samochodów.  Właściciel nie musi odśnieżać chodnika, jeżeli chodnik NIE ZNAJDUJE SIĘ bezpośrednio przy granicy nieruchomości.  Co grozi za nie odśnieżenie Przede

Jakie obowiązki mają mieszkańcy w związku z dekomunizacją nazw ulic?

sprawach dotyczących zmian nazwy w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych są zwolnione z opłat. Na szczęście, zgodnie z ustawą nie ma konieczności wymiany dokumentów zawierających obecną nazwę takich jak dowód osobisty, prawo jazdy czy paszport. Te będą wiążące, dopóki nie

Wzrośnie maksymalna stawka podatku od nieruchomości

Katarzyna Rola-Stężycka z Tax Care przypomina, że wysokość maksymalnych stawek podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat lokalnych określa ustawa. Jednak co roku minister finansów waloryzuje je w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług. Obwieszczenie ministra w tej sprawie ukazało się

Dom ma twarz kobiety - trzy inspirujące sposoby na własny kąt

mieszkanie płaciła co miesiąc 400 euro plus opłaty. Choć było to rozwiązanie jedynie chwilowe (przy okazji, swoje doświadczenia wykorzystała w swojej pracy doktoranckiej), to trzeba pochwalić pomysłowość i wytrwałość! Jej sposób na mieszkanie był także manifestem, który skupił uwagę mediów na problem drogich

Ile kosztuje powierzchnia biurowa na świecie

zerwanie umowy. W podaną cenę nie wliczają się też opłaty za media, ubezpieczenie bądź inne opłaty nie związane z czynszem. Dużo, więcej... za drogo Bezkonkurencyjny jest zdecydowanie Hong Kong , gdzie za metr powierzchni biurowej trzeba zapłacić średnio 851,7 złotych . W przypadku, wynajmu minimum

Czynsz za mieszkanie komunalne wystawione na sprzedaż

W przypadku wykupionego na własność mieszkania komunalnego, nie ma już obowiązku wnoszenia opłat tytułem czynszu do gminy. Na skutek wykupu mieszkania na własność weszło ono jednak zapewne w skład wspólnoty mieszkaniowej. Zgodnie zaś z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności

Złotówka do złotówki - na co zwrócić uwagę licząc koszty eksploatacji mieszkania

Różnice w kosztach utrzymania mieszkania podobnej wielkości mogą sięgać kilkudziesięciu, a nawet kilkuset złotych miesięcznie. W zależności od tego, czy lokal należy do wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni czy znajduje się w prywatnej kamienicy, miesięczne opłaty mogą być różnej wysokości. Dlatego

Rewolucja w transakcjach nieruchomości! Pierwszy dom do kupienia tylko za Bitcoiny

zabronioną na terytorium Anglii, ale kupujący muszą wyrazić zgodę na przeprowadzenie transakcji za pomocą tej kryptowaluty. Do ich obowiązku należy też doliczenie opłaty skarbowej na rzecz HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs) w wysokości prawie 2 milionów funtów.  Obecnym właścicielem

Tak się mieszka - Niemcy

. Czynsz Warto pamiętać te dwa terminy: Kaltmiete oraz Warmmiete. Ten pierwszy odnosi się do wynajmu "bez opłat na ogrzewanie". Kaltmiete obejmuje jedynie te opłaty które umożliwiają korzystanie z mieszkania. Dopiero kwota uzupełniona o wartość Warmiete daje prawie pełną kwotę wynajmu. Do tego