opłata

Dorota Ryterska, prawnik w spółce doradztwa podatkowego Ekspertax.pl

Opłaty za korzystanie z windy

Opłaty za korzystanie z windy

Jeśli statut spółdzielni przewiduje, że opłaty za korzystanie z windy dotyczą wyłącznie lokali położonych na piętrach, są to postanowienia generalne. Wszystkie osoby, które spełniają określone warunki, czyli w tym przypadku zajmują lokale na parterze, mogą korzystać ze zwolnienia z opłaty za korzystanie z windy.

Kredyt hipoteczny to dopiero początek. Są jeszcze inne opłaty

Z jakimi opłatami poza kredytem trzeba się liczyć, kupując mieszkanie?

Refakturowanie opłat za wywóz śmieci - stawka VAT

Działalność spółdzielni mieszkaniowych polegająca na wykonywaniu czynności, za które uiszczane są opłaty przez podmioty posiadające tytuł prawny do lokali użytkowych jest świadczeniem usług i podlega opodatkowaniu VAT.

Opłata za użytkowanie wieczyste 2013

Opłata za użytkowanie wieczyste 2013

Jeśli w końcówce ubiegłego roku dostałeś zawiadomienie o podwyżce opłaty za użytkowanie wieczyste, ale w ciągu 30 dni nie złożyłeś odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO), klamka zapadła. Do końca marca powinieneś uregulować tę opłatę za 2013 rok. Jednak wcześniej upewnij się, czy

Co to jest opłata adiacencka ?

Innymi słowy, opłata adiacencka może zostać nałożona przez organ wykonawczy gminy, w przypadku zaistnienia jednego z trzech stanów faktycznych, o ile powodują one niewątpliwy wzrost wartości nieruchomości.Podmiotami zobowiązanymi do jej uiszczenia są: właściciel lub użytkownik wieczysty

Użytkowanie wieczyste: opłata może być niższa!

Przypomnijmy, że zwolnienie z opłaty za użytkowanie wieczyste uzyskuje się wówczas, kiedy się je przekształci we własność albo wykupi grunt. Niestety, w przypadku wielorodzinnych budynków często nie jest to możliwe, bo taka operacja wymaga zgodnego działania wszystkich właścicieli mieszkań. Sęk w

Jedna spółdzielnia, a różne opłaty

tys. zł. Przeciętnie jest to jednak niecałe 780 zł. Najwięcej w Warszawie - średnio 1070 zł, a najmniej w Poznaniu - 510 zł. Jednak nie całą tę kwotę można uznać za straconą. Opłatę za udział w spółdzielni można bowiem odzyskać, sprzedając spółdzielcze mieszkanie. Według Home Broker ta zwrotna część

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Pierwsza opłata podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Istnieje również możliwość rozłożenia opłaty na oprocentowane raty na czas nie dłuższy niż 10 lat, jeżeli oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste następuje

Kiedy trzeba dokonać opłaty adiacenckiej?

Opłata adiacencka to swoisty rodzaj renty gruntowej, przypisanej przez ustawodawcę gminie z cudzej nieruchomości. Uzasadnieniem dla ustalenia tej opłaty jest wzrost wartości nieruchomości na skutek jej ewidencyjnego podziału. Należy przy tym dodać, że podział nieruchomości jest zatwierdzany decyzją

Poznaniacy mają dość opłat wieczystych

Poznaniacy mają dość opłat wieczystych

W zeszłym roku miasto zarobiło 17 mln zł na opłatach wieczystych, które w ostatnim czasie znacznie wzrosły w niektórych częściach Poznania, m.in. na Naramowicach, Golęcinie, Strzeszynie. Podwyżki dotkną też mieszkańców innych dzielnic.Coraz więcej osób decyduje się więc na wykup gruntu (formalnie

Mieszkania bezczynszowe, ale z opłatami

Mieszkania bezczynszowe, ale z opłatami

500-600 zł) oszczędności mogą być spore. Telefon do agencji prowadzącej mieszkanie studzi jednak zapał - do opłat za media należy doliczyć koszty utrzymania części wspólnych budynku, a więc opłaty za światło na klatce schodowej, jej sprzątanie czy wywóz śmieci. Elewacja budynku niby została

Opłata za użytkowanie wieczyste zbyt wysoka? Broń się!

Z podwyżką opłaty od przyszłego roku muszą się liczyć ci użytkownicy wieczyści gminnego lub państwowego gruntu, którzy od lat płacą tę samą, często symboliczną stawkę. Niewykluczone, że w tym miesiącu listonosz doręczy im stosowne zawiadomienie (jeśli gmina czy starosta chcą wprowadzić podwyżkę w

Opłata za wywóz śmieci z kilku nieruchomości

Powinien Pan uiszczać opłatę od wywozu śmieci według tego, jak faktycznie zamieszkuje Pan konkretną nieruchomość. W sezonie letnim zapłaci Pan opłatę np. w związku z zamieszkiwaniem w domku letniskowym, w sezonie zimowym w domu lub w mieszkaniu. Jeśli wynajmuje Pan którąś z nieruchomości, należy

Opłata klimatyczna - gdzie i ile płacić?

Opłata klimatyczna - gdzie i ile płacić?

Opłata klimatyczna pobierana jest od osób fizycznych, za każdy dzień ich pobytu w określonych miejscowościach, pod warunkiem, że pobyt ten trwa dłużej niż dobę. Jednakże nie każda podróż będzie rodzić obowiązek uiszczenia opłaty, gdyż pobyt taki musi mieć charakter turystyczny, wypoczynkowy lub

Stop podwyżkom opłat za użytkowanie wieczyste

dostajemy podwyżkę z 200 zł na 3000 zł rocznie, można uznać, że przekroczone zostały granice przyzwoitości.Co więc należy zrobić, gdy uznamy, że zastosowana wobec nas podwyżka opłaty jest nieadekwatna do zmian wartości gruntu oddanego nam w użytkowanie wieczyste? W każdym wypadku możliwe jest

Groźna opłata za użytkowanie wieczyste

Groźna opłata za użytkowanie wieczyste

Takie wnioski wypływają z raportu firmy doradczej Deloitte. Radca prawny w Deloitte Legal Kamil Żurek zwraca uwagę na duże ryzyko wzrostu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, która stanowi aż 3 proc. jego wartości. Wicedyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte Marta Kamionowska opowiada

Podwyżka opłat za użytkowanie wieczyste zniszczy firmy?

Zobacz też: Jak uwolnić się od opłaty za korzystanie z gminnego lub państwowego gruntu Tylko w Krakowie od decyzji gminy odwołało się ponad tysiąc spółek. Wśród nich są Drukarnia Związkowa oraz Małopolskie Centrum Dystrybucji Opakowań "Krakus". Od tej pierwszej gmina zażądała 76 tys. zł

Czy opłaty za śmieci wyczyszczą nasze portfele?

Gminy nie zamierzają dokładać do interesu. Dlatego też opłaty zostaną skalkulowane na poziomie, który powinien w całości pokryć ponoszone koszty. Co więcej będą one musiały pokryć nie tylko zbiórkę samych śmieci, ale również ich późniejsze zagospodarowanie. To wszystko sprawia, iż nowy system

Możliwa nowa opłata - od tablic i urządzeń reklamowych

Możliwa nowa opłata - od tablic i urządzeń reklamowych

Rady gmin będą mogły wprowadzić opłatę od reklam. Nową opłatę, która poniosą właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy lub urządzeniu reklamowym

Opłaty z gruntu o wiele wyższe

Opłaty z gruntu o wiele wyższe

Kiedy skarb państwa oddaje w wieczyste użytkowanie grunt, pobiera pierwszą opłatę - od 15 do 25 proc. ceny danej nieruchomości. A potem coroczne opłaty - wpłacane z góry za każdy rok - przez użytkowników znajdujących się na nim lokali. Trzeba je wnosić przez cały okres użytkowania wieczystego

Właścicielom nieruchomości dojdzie nowa opłata

Właścicielom nieruchomości dojdzie nowa opłata

kosztuje odpowiednio 8,2 zł i 14,9 zł), a najdrożej w Poznaniu i Warszawie (opłaty nawet dwukrotnie wyższe). Konkurencja między firmami pozwala konsumentom na wybór tańszych firm. Różnice w opłatach mogą być znaczące. W Warszawie rodzina generująca 240 litrów odpadów tygodniowo może zapłacić za wywóz

Powalcz z miastem o niższą stawkę opłaty

Powalcz z miastem o niższą stawkę opłaty

rodzaju podatku we Wrocławiu była dokonywana 12 lat temu. Dlatego ktoś, kto do tej pory płacił grosze, może teraz zapłacić np. 300 zł.Roczna opłata za użytkowanie wieczyste wynosi jeden procent wartości działki. Może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku. Rzeczoznawcy majątkowi dokonują wtedy

Opłata rezerwacyjna i kaucja

Opłata rezerwacyjna i kaucja

rzeczywiście podpisze z nami umowę najmu.Opłata rezerwacyjnaUwiarygodnia ona gotowość najemcy do podjęcia ostatecznego zobowiązania. Ponieważ do podpisania właściwej umowy może minąć kilka dni, ważne jest, abyś wiedziała, na czym stoisz. Chodzi o to, że przyjmując opłatę rezerwacyjną, ty także zobowiązujesz

Opłata rezerwacyjna i kaucja

rzeczywiście podpisze z nami umowę najmu.Opłata rezerwacyjnaUwiarygodnia ona gotowość najemcy do podjęcia ostatecznego zobowiązania. Ponieważ do podpisania właściwej umowy może minąć kilka dni, ważne jest, abyś wiedziała, na czym stoisz. Chodzi o to, że przyjmując opłatę rezerwacyjną, ty także zobowiązujesz

Właściciele domów skarżą się na bezzasadne opłaty

z tych nieruchomości".W liście do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka Trociuk pisze, że dla właścicieli domów jednorodzinnych budowanych w ramach spółdzielni mieszkaniowej, nie będących członkami spółdzielni i nie korzystających z nieruchomości wspólnych, opłaty takie są

Grabarczyk: rząd nie chce opłat na obwodnicach, ale musi to jeszcze policzyć

finansowana z budżetu państwa. Rząd podtrzymuje chęć zwolnienia z opłat za przejazd tymi drogami motocykli, samochodów osobowych oraz dostawczych do 3,5 t. Zwolnienie dotyczyłoby takich aglomeracji, jak: wrocławska, śląska, krakowska, tarnowska, rzeszowska, częstochowska i łódzka. - Chciałbym doprowadzić

Najemcy 1/4 lokali komunalnych w Warszawie zalegają z opłatami

. Celem programu jest przede wszystkim zachęcenie dłużników do jak najwcześniejszego reagowania, gdy problem zadłużenia powstanie. Z danych BPO wynika, że najczęstszą przyczyną zaniechania wnoszenia opłat za mieszkanie jest trudna sytuacja finansowa oraz brak wiedzy na temat konsekwencji zadłużenia

Pułapka w ustawie deweloperskiej? Słona opłata za zbędny papier

jednoznaczne - mówi Robert Dor. I dodaje, że aby ta opłata nie przewyższała notarialnej, wielu notariuszy zgadza się na niższe stawki za wypisy. Na przykład spółka Neocity dogadała się z notariuszem, który w zamian za przygotowanie dokumentacji zadowala się opłatą za zasadniczą część umowy, która ma "

"Użytkownicy dostaną grunty za symboliczną opłatą"

Na 90-proc. zniżkę będą mogli liczyć użytkownicy, którzy mają niskie zarobki. Z kolei połowę opłaty wniosą do kasy gminy użytkownicy wieczyści, którzy otrzymali prawo do korzystania z gruntu przed 5 grudnia 1990 r. Podobna ulga będzie przysługiwała wszystkim, którzy chcą nabyć własność

"GP": Opłaty notarialne przy kupnie lokalu od dewelopera

W precedensowym wyroku Sąd Rejonowy w Krakowie orzekł, że kupujący mieszkanie nie ma obowiązku ponoszenia kosztów wypisów aktu notarialnego dla dewelopera. Jeżeli taka praktyka upowszechni się, przeciętny nabywca mieszkania zapłaci u notariusza mniej o 200-300 złotych, w zależności od objętości aktu

Jak zmieniają się opłaty

Obecnie: 40 zł - założenie księgi wieczystej 1820 zł - opłata za wpis do księgi wieczystej 1781,2 - taksa notarialna zero bądź 455 zł - wniosek o wpis do hipoteki 244 zł - wniosek do sądu notariusza i czynności z nim związane 250-350 zł - wypisy Suma: 4135,2-4690,2 złW marcu: 60 zł - założenie

Spółdzielcy skarżą na opłaty notarialne przy wykupie

sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, opłata stanowić będzie określony procent liczony od wartości transakcji. Ponadto, nie wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe są świadome zmian zachodzących w ustawie i nadal zawierają umowy w formie pisemnej, co powoduje nieważność dokumentów - informuje Trociuk

Maleją dodatkowe opłaty przy kupnie mieszkania

Zobacz także:Zalety i wady szybkiego kupowania mieszkańUmowa z pośrednikiem nieruchomościMieszkania z wyprzedażyOd początku tego roku, biorąc kredyt, nie będziesz już musiał kupować blankietów wekslowych. Można dzięki temu oszczędzić przynajmniej kilkaset złotych. To efekt zmian w ustawie o opłacie

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, czyli opłata za hojność banku

Zdecydowana większość banków udziela kredytów hipotecznych na całą kwotę wartości nieruchomości. Bywają nawet banki (choćby mBank, MultiBank czy Alior Bank), które są w stanie udzielić kredytu nawet na 110-120 proc. wartości kredytowanej nieruchomości. Mowa tu przede wszystkim o kredytach w złotych,

Maksymalne stawki opłat za usuwanie drzew

ministra środowiska z 18 października 2005 r. w sprawie stawek za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2006 oraz Rozporządzenie ministra środowiska z 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzewZobacz projekty domów

Hala namiotowa a podatek od nieruchomości

budowli w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wojewódzki Sad Administracyjny w Olsztynie, wskazał, że bez wątpienia hala namiotowa nie jest, ani budynkiem, ani obiektem małej architektury w rozumieniu prawa budowlanego. Dlatego pozostaje jedynie rozważyć, czy można ja

Czy rzeczoznawcy wyceniają, jak im się podoba?

Taki postulat przedstawiła w czasie poniedziałkowej konferencji Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM), która skupia ok. 3,5 tys. specjalistów. Mają oni dość obwiniania ich za drastyczne podwyżki opłat.- Czujemy się jak chłopcy do bicia - mówił prezydent Federacji Krzysztof

Kolejne podwyżki za użytkowanie wieczyste

podwyżka cię ominęła. Uwaga! Muszą się z nią liczyć ci użytkownicy wieczyści gminnego lub państwowego gruntu, którzy od lat płacą tę samą, często symboliczną stawkę. Zwykle opłaty za użytkowanie wieczyste są aktualizowane raz na kilka lat, ale zdarza się, że o wiele rzadziej, a wtedy podwyżki mogą być

Nie przepłacaj za grunt. 1200 zł zamiast 300 zł? Możesz podważyć podwyżkę

nieruchomości potaniały. Niestety, czasem można odnieść wrażenie, że urzędnicy kompletnie nie liczą się z możliwościami finansowymi mieszkańców.Uwaga! Od otrzymania decyzji wypowiadającej wysokość dotychczasowej opłaty za użytkowanie wieczyste i ustalającej jej nową wysokość masz tylko 30 dni na złożenie

Czym kuszą mieszkania bezczynszowe

mieszkańcy na drodze porozumienia (wynajmują firmy, organizują, wyceniają itp.). Jedyne comiesięczne koszty "stałe" w tego typu nieruchomościach to opłaty za media każdego z mieszkańców Mieszkania bezczynszowe na rynku wtórnym najczęściej spotyka się w kamienicach. Jeśli chodzi o rynek

Dodatkowe koszty - na co uważać podczas wynajmu?

niższego czynszu często jest przeważającym argumentem, nawet kosztem jakości mieszkania i jego lokalizacji. Lista kosztów wiążących się z wynajmem mieszkania może być o wiele dłuższa i obejmować osobno liczone opłaty za wywóz śmieci, miejsca parkingowe, ochronę, a także koszty pośrednie, takie jak paliwo

Wysokość czynszu w lokalu własnościowym i wynajmowanym

Niestety w pytaniu nie zawarto kluczowej informacji, czy jest to mieszkanie własnościowe, czy jedynie wynajmowane przez Czytelniczkę. Czytelniczka użyła w prawdzie słowa czynsz na określenie wnoszonych przez nią za mieszkanie opłat, ale potocznie używa się tego słowa i prawidłowo na określenie

Chcesz płacić mniejsze raty? Spróbuj przewalutować kredyt

opłatą będzie koszt przewalutowania kredytu. W większości przypadków jest on zależny od kwoty kredytu pozostałej do spłaty. Maksymalnie zapłacimy dwa procent od tej kwoty, natomiast w niektórych bankach przewalutowanie kredytu jest bezpłatne.Poniższa tabela przedstawia koszty przewalutowania

Umowy z elektrownią, gazownią i innymi dostawcami

Aby zapewnić sobie nieprzerwane (i właściwie rozliczane) dostawy energii elektrycznej i gazu musisz udać się razem z byłym właścicielem mieszkania do firm dostarczających te nośniki energii i zgłosić fakt zmiany właściciela mieszkania. W czasie wizyt w tych firmach nastąpi rozwiązanie umów z poprzed

Sejm za zmianami w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

spółdzielnia co najmniej na trzy miesiące wcześniej musiała informować o zmianie wysokości opłat za mieszkanie czy lokal. Spółdzielnia ma też obowiązek na piśmie poinformować, jaki jest powód tej zmiany. W przypadku zmiany kosztów niezależnych od spółdzielni - np. prądu, gazu, wody oraz ścieków, termin wynosi

"Dziennik Gazeta Prawna": koniec z gminną samowolką

"Lawinowe podwyżki w wycenach gruntów prowadzą do zachwiania budżetów, a nawet bankructw firm" - ocenia Arkadiusz Protas, wiceprezes Business Centre Club. Przykładowo aż o 5600 proc. wzrosła opłata za użytkowanie wieczyste jednej z działek w Krakowie. Nie musimy się na to godzić - zauważa

Chętniej płacimy za mieszkanie niż za energię

czynsze najmu, gorzej jednak wypadamy w przypadku opłat za media. Problemy z regulowaniem rachunków za nie ma 6,7 proc. obywateli "piętnastki". Niechlubna palma pierwszeństwa należała się w 2011 roku Bułgarii. W kraju tym aż 28,6 proc. obywateli ma zaległości w płaceniu za energię elektryczną

Prezydent zaakceptował zmiany w użytkowaniu wieczystym

Zmian w podpisanej właśnie przez prezydenta ustawie jest więcej. Przedsiębiorcy będą mogli również uwolnić się od tej drakońskiej opłaty, która stanowi równowartość aż 3 proc. wartości działki, żądając jej odpłatnego przekazania na własność. Obecnie mogą oni wystąpić o wykup, ale gmina może się nie

Zamiast płacić więcej, może grunt wykupić?

Wysokość opłaty za wieczyste użytkowanie zależy od wartości nieruchomości i wynika z ustawy. 1 proc. rocznie płaci się od gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe, a 3 proc. od tych pod usługi. Opłata zmienia się, gdy gmina dochodzi do wniosku, że wartość nieruchomości wzrasta. Aktualizacji może

Ile więcej zapłacimy we Wrocławiu za wodę i ścieki

Spółka wyliczyła, że dotychczas miesięczna opłata wynosi średnio 20,52 zł od osoby (założono, że jeden człowiek zużywa miesięcznie 3,5 m szesc. wody). Po marcowej podwyżce stawka ta wzrośnie do 23,52 zł.Według MPWiK mimo wzrostu cen we Wrocławiu, w porównaniu z innymi dużymi miastami w kraju, woda

Dom, mieszkanie, działka coraz droższe

Wiele wskazuje na to, że nie skończy się na drastycznych podwyżkach opłat za użytkowanie wieczyste gminnych gruntów. Wielokrotnie pisaliśmy w "Gazecie", że niektóre gminy w majestacie prawa łupią swoich mieszkańców. W Wałbrzychu doszło do kuriozalnej sytuacji. Jeden z użytkowników

Wykup grunt z dużą bonifikatą

jednak, że w różnych częściach kraju użytkownicy takiej samej powierzchni gruntu płacą tyle samo. Opłaty mogą się diametralnie różnić, bo zależą od wartości działki. Tyle że w niektórych miastach ceny działek nie były aktualizowane od lat. Jeśli właściciel gruntu nagle zdecyduje się na naliczenie

Najem niewykończonego lokalu

umowy najmu (która to może zostać zawarta np. na okres 5 lat), nie pobiera żadnych opłat z tytułu czynszu najmu. Dodatkowo, w postanowieniach umowy najmu powinien znaleźć się także artykuł regulujący i określający wysokość czynszu najmu obowiązującego po okresie "zwolnienia" z jego uiszczania

Teraz możesz obniżyć marżę kredytu

? Na szczęście istnieje na to sposób. Po trzech latach spłaty w części banków kredytobiorcy są zwalniani z prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. Dzięki temu takie osoby, bez opłat, mogą uwolnić się od drogiego kredytu. Można to zrobić na dwa sposoby.- Po pierwsze, można zawnioskować o obniżenie

Ratusz: ci z mieszkań komunalnych wcale nie są biedni

Pierwsza od lat i do tego duża podwyżka czynszów w mieszkaniach komunalnych weszła w życie w kwietniu. Ratusz zebrał właśnie informacje z kilku miesięcy funkcjonowania nowych opłat. Są pierwsze wnioski. - Nie potwierdza się teza, że w mieszkaniach komunalnych żyją tylko ludzie znajdujący się w

Nakło - miasto zniechęcające do biznesu

Aureliusz Osetek, właściciel firmy Karteso handlującej papierem, dotychczas za dzierżawę działki o powierzchni 580 m kw. płacił gminie niespełna tysiąc złotych rocznie. Teraz opłata wzrosła do 6,7 tys. zł. - Nie rozumiem decyzji Urzędu Miasta. Z powodu kryzysu ludziom żyje się ciężko, a ja będę

Najszybciej w Polsce drożeją śmieci

Usługi komunalne to lider pod względem wzrostu cen - pisze gazeta. W zeszłym roku opłaty za sprzątanie śmieci wzrosły średnio o 35. proc. W niektórych miastach tempo było jeszcze szybsze, np. w Kaliszu ceny wzrosły o 60 proc. Ceny w poszczególnych miastach bardzo różnią się od siebie. Np. w

Ratusz sięga coraz głębiej do kieszeni warszawiaków

Opłaty dotyczą tych właścicieli domów jednorodzinnych i mieszkań w blokach oraz w kamienicach, którzy nie są właścicielami działek pod budynkami. Grunty należą do gminy, a właściciele lokali mają je tylko w użytkowaniu wieczystym.Miasto pobiera za to roczną opłatę. Najmniej kosztuje to właścicieli

Zamiana użytkowania wieczystego we własność

większości emeryci, byli przestraszeni drastyczną podwyżką opłaty za użytkowanie wieczyste, postanowili skorzystać z możliwości przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność. Oczywiście liczyli na przysługującą wówczas użytkownikom 90-proc. bonifikatę (trzeba było spełnić warunek dochodowy

Lokator chroniony mniej. Rewolucja w prywatnych czynszówkach!

ludzie bez kwalifikacji.Resort gospodarki musi się też liczyć z niezadowoleniem samorządowców. Inna poprawka do ustawy o gospodarce nieruchomościami ograniczy bowiem podwyżki opłaty za użytkowanie wieczyste. Ta kwestia zaczyna spędzać sen z powiek wielu mieszkańcom największych aglomeracji. Jeśli grunt

Banki skubią klientów na szybkich kredytach

większość instytucji finansowych dodatkowo nalicza wysokie prowizje za udzielenie lub korzystanie z kredytu.Porównując oferty banków, najlepiej robić to na podstawie całkowitego kosztu kredytu, czyli sumy odsetek i wszystkich innych opłat, które trzeba zapłacić, aby kredyt uzyskać. Same odsetki niekiedy

Koszty transakcyjne - zmora polskiego rynku nieruchomości?

. Kolejnym wydatkiem, na który powinni być gotowi uczestnicy rynku nieruchomości jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Ta opłata stanowi 2% wartości nieruchomości kupowanej na rynku wtórnym (na rynku pierwotnym ta opłata nie występuje, gdyż deweloperzy podlegają przepisom o podatku VAT). Poza tym

Kiedy pośrednik rezygnuje z prowizji

sytuacji dla niego żadnej usługi, więc i opłata nie jest konieczna. Kupujący przychodzi po towar, a nie usługę. Co innego oczywiście, gdy chce np. podzielić działkę czy zmienić przeznaczenie lokalu - czyli zamówić konkretną, indywidualną usługę.Nie wszystkim pośrednikom się to podoba. Pojawiają się głosy

Ile kosztuje kredyt

Banki potrafią pobierać opłaty za: rozpatrzenie wniosku (ok. 50-100 zł, choć zwykle jest za darmo); przyznanie kredytu (najczęściej do 2 proc. wartości kredytu), i tak w niektórych bankach przy kredycie 100 tys. zł zapłacisz 1,5 tys. zł prowizji, przy 200 tys. zł - 3 tys.; ubezpieczenie niskiego

Jak rozwiązać kwestię płatności przy wynajmie

Z jakiego rodzaju płatnościami będziesz miał do czynienia?1. Czynsz najmu Jedyny niezmienny element opłat, jaki ponosi najemca, przynajmniej w tych przypadkach, gdy umowa jest podpisana na czas określony. Nie powinno się zaskakiwać najemcy niespodziewaną podwyżką, ponieważ on lub ona także ma prawo

Dzień Lokatora - 2 października

budynku opłat to dwa najczęstsze powody eksmisji. Ale myli się ten, kto uważa, że ludzie nie płacą, bo nie chcą. Oni często stoją przed wyborem: albo będę miał co jeść, albo zapłacę czynsz. To są często ludzie bezrobotni albo zarabiający 1,2-1,5 tys. złotych pensji, z które trzeba jeszcze opłacić gaz czy

Jak rozwiązać kwestię płatności przy wynajmie

Z jakiego rodzaju płatnościami będziesz miał do czynienia?1. Czynsz najmu Jedyny niezmienny element opłat, jaki ponosi najemca, przynajmniej w tych przypadkach, gdy umowa jest podpisana na czas określony. Nie powinno się zaskakiwać najemcy niespodziewaną podwyżką, ponieważ on lub ona także ma prawo

Mieszkanie spółdzielcze bez taksy notarialnej?

umowa pisemna z zarządem spółdzielni. Zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk uważa, że teraz niezbędna jest wizyta u notariusza. A ponieważ Sejm nie uregulował kwestii opłaty notarialnej, w praktyce lokatorzy uzyskujący spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zapłacą kilka razy

Prowizje bankowe - można sporo przepłacić

Klienci banków co miesiąc uiszczają prowizje za prowadzenie konta, korzystanie z karty, czy za zlecane przelewy. Zwykle są to niewielkie kwoty nie przekraczające kilku złotych. W bankowych tabelach opłat i prowizji można znaleźć jednak również bardzo wysokie prowizje. Co prawda te podawane

Zyskaj kilkadziesiąt tysięcy na wykupie mieszkania!

lat temu w ramach pomocy państwa. Należy też uregulować zaległe opłaty czynszowe. Przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt nowelizacji wprowadza zapisy pozwalające członkom spółdzielni podjąć samodzielną decyzję w sprawie wprowadzenia dodatkowej (oprócz obecnie obowiązującej) opłaty przy

Czy Stalexport zbuduje główne autostrady na Euro 2012?

opłat autostrady A4 między Katowicami i Wrocławiem. A tymi właśnie drogami powinien płynąć strumień samochodów rozwożących najpierw zaopatrzenie, a potem kibiców między głównymi stadionami w Polsce i na Ukrainie. Na dodatek Stalexport ma mocnego partnera dla swoich planów. Tuż przed objęciem rządów

Mieszkania na pokaz

Firma Bouygues Immobilier Polska uruchomiła w ten weekend mieszkania pokazowe w inwestycji Villa Parc, powstającej na trójkątnej działce pomiędzy ulicami Włodarzewską, Maszynową i Drawską. Stanie na niej pięć budynków o wysokości od trzech do dziewięciu pięter. Zaprojektowała je pracownia FBT Marius

"GP": Legalizacja samowoli budowlanej do końca roku

administracyjną za użytkowanie obiektu bez wymaganego przepisami zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Dziennik wyjaśnia, że taka opłata może wynieść nawet 10 tysięcy złotych.

Podatek od nowych budynków i budowli

W tym wypadku mamy do czynienia z preferencją dotyczącą nowych obiektów. Nawet obiekt, którego budowę zakończono w styczniu 2013 r., będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości dopiero od dnia 1 stycznia 2014 roku. Problem w przypadku nowo wybudowanych budynków i budowli powstaje w przy

Coraz więcej mieszkań trafia na licytację

Gazeta zauważa, że w Internecie pojawia się mnóstwo ogłoszeń komorników o licytacjach zadłużonych mieszkań. O ile jednak jeszcze dwa lata temu takie lokale cieszyły się dużym wzięciem, o tyle dziś bardzo trudno je sprzedać.Zobacz: Licytacje mieszkańDlaczego? Gazeta zauważa, że ludzie boją się ryzyka

Domowe sposoby na oszczędzanie

Zacznijmy od kuchni, w której zużycie energii jest największe. Sporo też wylewa się wody. Jednak to właśnie tu możemy poczynić największe oszczędności. W jaki sposób?1. Kupując nowe AGD, wybierajmy urządzenia w klasie efektywności energetycznej A. Oznaczenie znajduje się na metce. Klas energetyczny

Rzeczywista roczna stopa procentowa

Uwzględnia nie tylko oprocentowanie tzw. nominalne, ale również prowizję za przyznanie kredytu, opłaty manipulacyjne i przygotowawcze, sposób naliczania odsetek.

Prowizja

Wynagrodzenie za usługi i czynności bankowe świadczone przez bank (np. za udzielenie kredytu albo za wcześniejszą spłatę kredytu) na rzecz klienta. Jej wysokość ustalana jest procentowo w stosunku do wartości kredytu albo określona w Tabeli opłat i prowizji.

Spadają ceny mieszkań do wynajmu

najczęściej decydują dwa parametry: korzystna cena i dogodne, szybkie połączenie z uczelnią. Młodzi ludzie są w stanie zaakceptować nawet skromniejsze warunki, jeżeli opłata nie jest wygórowana i blisko do szkoły. Zdecydowanie inne wymagania mają studenci przyjeżdżający z zagranicy - oni są głównie

Wzrośnie maksymalna stawka podatku od nieruchomości

Katarzyna Rola-Stężycka z Tax Care przypomina, że wysokość maksymalnych stawek podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat lokalnych określa ustawa. Jednak co roku minister finansów waloryzuje je w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług. Obwieszczenie ministra w tej sprawie ukazało się

Czynsz za mieszkanie komunalne wystawione na sprzedaż

W przypadku wykupionego na własność mieszkania komunalnego, nie ma już obowiązku wnoszenia opłat tytułem czynszu do gminy.Na skutek wykupu mieszkania na własność weszło ono jednak zapewne w skład wspólnoty mieszkaniowej. Zgodnie zaś z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności

Mieszkanie dla młodych: kupić, spłacić, wziąć dopłatę

wliczana jest w spłacane co miesiąc raty, ale także w postaci prowizji lub opłat naliczanych za wcześniejszą spłatę. Do tego dochodzą inne koszty, takie jak ubezpieczenie mieszkania czy konieczność poniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku. Prowizja do 4 proc. Wysokość prowizji jest różna. Niektóre banki

Inwestycja w mieszkanie na wynajem lepsza niż w lokaty

- daje to możliwość zamieszkania grupie osób, co np. przy wynajmie studenckim ma duże znaczenie, bo łatwiej udźwignąć wszelkie opłaty, dzieląc je na kilka osób. Natomiast w przypadku kawalerki czynsz najmu spoczywa na barkach jednej lub, co najwyżej, dwóch osób, toteż nie powinien być zbyt wysoki

Masz mieszkanie, przygotuj się na wyższe podatki

Podatek od nieruchomości to jeden z tzw. podatków lokalnych. Stanowi źródło dochodów samorządów, a nie budżetu państwa. W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych zapisano mechanizm corocznej waloryzacji kwot maksymalnych stawek tych podatków. One po prostu podążają za inflacją. Krótko mówiąc

Użyczenie lokalu mieszkalnego na działalność przedszkola

tym budynki mieszkalne i zajęte pod nimi grunty. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wskazuje budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (te zawsze podlegają opodatkowaniu według stawki najwyższej) oraz budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Budynek

Restrukturyzacja kredytu

kredytu kredytobiorca ma jednak obowiązek uiszczać opłaty i prowizje związane z zaciągniętym kredytem oraz ubezpieczenie wynikające z umowy kredytu.Wysokość raty odsetkowej zależy od obowiązującego indeksu, na którym oparty jest Twój kredyt (np. 3-miesięczny LIBOR dla franka szwajcarskiego, 3-miesięczny

Rekomendacja U - przygotuj się na zmiany

przykładowo do czasu ustanowienia hipoteki jest podwyższane oprocentowanie kredytu, to formalnie nie jest to ubezpieczenie, ale np. opłata za ryzyko. Warto mieć tego świadomość, że pomimo zwyczajowego określania tej opłaty ubezpieczeniem, formalnie nie jest to ubezpieczenie i nie podlega pod regulacje

"ŻW": Drożej za grunt, ale dlaczego?

"Płaciłam rocznie za użytkowanie 57 zł, a teraz mam płacić 1400 zł" - opowiada Iza Jabłońska z zarządu wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Piwnej. "Naszą działkę o powierzchni 3,3 tys. mkw. wyceniono na 20 mln zł. Skąd taka kosmiczna cena?". Urzędnicy tłumaczą falę podwyżek opłat

Jakie są przyczyny wzrostu marż w bankach?

wpływów z tytułu tzw. opłat interchange, czyli transakcji kartami płatniczymi. Na mocy ustawy, która weszła w życie na początku roku opłaty te spadły z 0,8-1,3 proc. do 0,5 proc. wartości transakcji, a stanowiły one istotny element przychodów operacyjnych wielu banków, a nawet miały wpływ na zysk netto

Jak uniknąć pułapek podpisując umowę kredytową

składkę ubezpieczenia okaże się, że oferta jest droższa od konkurencji, która nie wymaga ubezpieczenia.Zapoznaj się z tabelą opłat i prowizjiRóżnego rodzaju opłaty za czynności bankowe zawarte są w tabeli opłat i prowizji. Przed podpisaniem umowy kredytowej zapoznaj się z mogącymi pojawić się w

Podatek od nieruchomości 2014

Wysokość maksymalnych stawek podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat lokalnych określa ustawa. Jednak co roku minister finansów waloryzuje je na podstawie wskaźnika cen towarów i usług. Katarzyna Rola-Stężycka z Tax Care zwraca uwagę, że dzięki niskiej inflacji przyszłoroczna podwyżka

Wynajem mieszkania czy pokoju - co bardziej opłacalne

będzie nam znaleźć kolejnego najemcę. Jak już wspomnieliśmy, wynajem na pokoje jest bardziej pracochłonny z punktu widzenia wynajmującego. Oznacza konieczność monitorowania opłat oraz stanu technicznego nieruchomości, ewentualnych uszkodzeń pokoju u każdego najemcy z osobna. Jest też raczej pewne, że

Złotówka do złotówki - na co zwrócić uwagę licząc koszty eksploatacji mieszkania

Różnice w kosztach utrzymania mieszkania podobnej wielkości mogą sięgać kilkudziesięciu, a nawet kilkuset złotych miesięcznie. W zależności od tego, czy lokal należy do wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni czy znajduje się w prywatnej kamienicy, miesięczne opłaty mogą być różnej wysokości. Dlatego

Zmiana dostawcy prądu - na co uważać?

Eksperci przekonują, że zmiana dostawcy prądu może obniżyć rachunki nawet o 10 proc. W rzeczywistości trudno osiągnąć taki wynik. Dystrybutorzy energii i pośrednicy sprzedający prąd zastawiają na klientów różne pułapki, które podnoszą ostateczną opłatę. Oto kilka przykładów.Przykład pierwszy

Coraz więcej płacimy za utrzymanie mieszkań. Koszty drastycznie rosną

gospodarstwo domowe. Sęk w tym, że w Deloitte nie porównano kosztów utrzymania mieszkań z zarobkami w poszczególnych krajach. W takim zestawieniu wypadamy fatalnie. Z danych GUS wynika, że przeszło jedną piątą łącznych wydatków przeciętnej polskiej rodziny stanowią opłaty za nośniki energii (np. prąd, gaz

Konsumenci niechętni umowom najmu okazjonalnego - podsumowanie akcji BEZPIECZNY NAJEM

wcześniej oszukani. Najczęściej pobierano od nich nieuzasadnione opłaty za udostępnianie nieaktualnych już ofert. Akcja BEZPIECZNY NAJEM to gwarancja największej wiedzy i najwyższych kompetencji. Biorą w niej udział profesjonaliści posiadający licencję PFRN, instytucji z blisko 20-letnim doświadczeniem na

Gdzie czynsze są najwyższe?

uwzględniają opłat za media, czyli tzw. opłat licznikowych, które obejmują koszty zużycia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej i gazu - zastrzega Radzikowski. I dodaje, że opłaty za te media "mieszkanicznicy" przeważnie rozliczają według faktycznego zużycia w oparciu o odczyty liczników. Ich

Segregacja śmieci to kłopot dla wspólnot mieszkaniowych

34-letnia Edyta, mieszkanka Ząbek przyłączyła się - podobnie jak inni mieszkańcy wspólnoty - do protestu przeciwko podwyższeniu opłat za wywóz śmieci. Akcja mieszkańców polega na wysyłaniu ze swoich skrzynek e-maili do władz miasta z prośbą o obniżenie stawek. Te mają wynosić albo 28 zł - jeśli

Obecnie w Polsce jest około 500 tysięcy mieszkań na wynajem

. Do tego dochodzą opłaty. Okazuje się więc, że średnio zarabiający najemca (2800 zł netto) wyda na samo mieszkanie ponad połowę swojej pensji. Dla porównania - w Berlinie podobne mieszkanie będzie kosztować około 400 - 500 euro, co stanowi 20 - 25 proc. średniej pensji w Niemczech. Z pewnością

Wynajęcie budynku lub lokalu mieszkalnego na działalność gospodarczą

kategorii budynków jest dokumentacja architektoniczno-budowlana danego obiektu (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 26 października 2007 r., I SA/Po 948/07). Wynika to pośrednio z definicji zawartej w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przepis ten stanowi, że budynkiem jest obiekt

Opłata

Opłata – jest to kategoria finansowa oznaczająca każdą pobraną należność za świadczone usługi. Opłata jest jednostronnie określonym i odpłatnym świadczeniem pieniężnym (w przeciwieństwie do podatku, który jest nieodpłatny) o charakterze ogólnym, pobieranym od osób fizycznych i prawnych

Opłata targowa

Opłata targowa – danina publiczna pobierana od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach. Opłacie podlega sprzedaż na targowiskach i wszelkich innych miejscach, w których jest prowadzona sprzedaż z wyłaczeniem sprzedaży w budynkach lub w ich częściach. Opłatę pobiera się niezależnie

Opłata miejscowa

Opłata miejscowa (pot. opłata klimatyczna) – opłata lokalna pobierana na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznychUstawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z późn. zm.) przebywających czasowo w celach wypoczynkowych

Opłata interchange

Opłata interchange ? należność pobierana przez bank wydający kartę płatniczą (emitent) od agenta rozliczeniowego przy każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty. Przebieg przykładowej transakcji dokonanej za pomocą karty płatniczej wygląda następująco: Posiadacz karty - konsument, dokonując

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa zwana także opłatą stemplową – stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach. Czynności te obejmują dokonanie czynności urzędowych, wydanie zaświadczeń, zezwoleń oraz niektórych dokumentów. Sposoby zapłatyOpłata

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

opłata

Opłata adiacencka
Opłata bankowa
Opłata ekologiczna
Opłata ewidencyjna
Opłata interchange
Opłata miejscowa
Opłata prolongacyjna
Opłata sądowa
Opłata skarbowa
Opłaty lokalne
Opłata

więcej o opłata na pl.wikipedia.org