podatek od sprzedaży

Maria Musiałek, prawnik HILLS LTS S.A.

Sprzedaż mieszkania a podatek dochodowy

Sprzedaż mieszkania a podatek dochodowy

Z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego mamy do czynienia wówczas, gdy sprzedajemy mieszkanie przed upływem pięciu lat kalendarzowych od nabycia, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. W pozostałych przypadkach, obowiązek zapłaty podatku dochodowego przy sprzedaży mieszkania nie występuje i to jest najprostsza zasada, jaka wiąże się z zagadnieniem podatku dochodowego przy sprzedaży mieszkania.

Sprzedaż węgla dla ogrzewania mieszkań a podatek akcyzowy

Właściciel budynku, jako wynajmujący lokale osobom prowadzący, działalność gospodarczą, poza tym, że opłaca podatek dochodowy od najmu, może także dodatkowo być opodatkowany akcyzą z tytułu nabywania węgla do ogrzewania wynajmowanego budynku. Wyroby energetyczne, w tym wyroby węglowe określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Powstaje pytanie, czy wynajmujący budynek kupując węgiel ma obowiązek zapłacić podatek akcyzowy czy też korzysta ze zwolnienia od akcyzy?

Łatwo uniknąć podatku od sprzedaży mieszkania

Z końcem tego roku z ustawy o PIT znika zwolnienie od podatku dochodów ze sprzedaży domów i mieszkań otrzymanych w spadku i darowiźnie. Ale od podatku można się będzie legalnie ?wykręcić?.

Skarga pauliańska - urzędnicy będą mogli unieważniać transakcje nieruchomości by odzyskać długi sprzedawcy

Skarga pauliańska - urzędnicy będą mogli unieważniać transakcje nieruchomości by odzyskać długi sprzedawcy

, o których mowa dotyczą tzw. skargi pauliańskiej - czyli możliwości unieważniania aktów sprzedaży i darowizn np. od osoby zadłużonej. Oto przykład, jeżeli Jan Kowalski kupi działkę od dłużnika, urzędnicy mogą cofnąć tą transakcję w celu zebrania podatku. Na przykład, poprzez zlicytowanie gruntu. 

Zmiany w podatkach od darowizny i sprzedaży mieszkań

Fiskus nie będzie już pobierał podatku w przypadku spadków i darowizn od najbliższej rodziny. Jeśli dostaniesz od małżonka, rodziców, dziadków, dzieci, wnuków, pasierba, ojczyma, macochy czy rodzeństwa dom czy pieniądze na mieszkanie, nie zapłacisz podatku. Pojawia się nowy podatek od sprzedaży

Jak uniknąć podatku przy sprzedaży lub kupnie mieszkania

(nieruchomość) na rynku wtórnym. Deweloper nie jest płatnikiem VAT (bardzo rzadki przypadek). A kiedy nie płacisz podatku: Jeśli kupujesz mieszkanie (dom) od spółdzielni, czyli na tzw. rynku pierwotnym na prawie spółdzielczym własnościowym, w ogóle nie płacisz podatku od czynności cywilnoprawnych! Sprzedaż

Podatek od sprzedanej nieruchomości - kiedy nie trzeba go płacić?

tego długiego okresu w związku ze sprzedażą nieruchomości należy zapłacić podatek dochodowy i złożyć deklarację PIT z tego tytułu. W odniesieniu do terminu wybudowania budynku warto wiedzieć, że taki przypadek zachodzi jedynie wówczas, gdy będziemy mieli do czynienia z budynkiem lub jego częścią, która

Sprzedaż nieruchomości z majątku prywatnego a VAT

Sprzedaż nieruchomości z majątku prywatnego a VAT

Kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość? Złóż wniosek o dobry kredyt Za podatnika VAT może zostać uznana każdy, kto nawet okazjonalnie dokonuje transakcji sprzedaży nieruchomości, w szczególności jeżeli dotyczy to terenu budowlanego. Przyjęcie, że sprzedając nieruchomość jej zbywca działa w

Handel nieruchomościami. Stawka VAT dla dostawy lokalu przez gminę

Handel nieruchomościami. Stawka VAT dla dostawy lokalu przez gminę

użytkowych. W związku z tym przy planowanej sprzedaży dojdzie do dostawy nowych lokali mieszkalnych, które nie zostały wcześniej zasiedlone ani zamieszkałe. Tym samym podstawowy warunek konieczny do zastosowania zwolnienia od podatku VAT omawianej sprzedaży, nie zostanie spełniony. Organ stwierdził

Sprzedaż działki z rozpoczętą budową domu

"Po upływie 5 lat od nabycia lub wybudowania" W przypadku sprzedaży nieruchomości, stosownie do przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie: a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b

Sprzedaż nieruchomości po śmierci małżonka

upływie 5-letniego okresu od nabycia, sprzedaż bez podatku Odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i nastąpi przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, jest źródłem przychodów.To samo

Sprzedałeś mieszkanie? Zapłać podatek za przypisany do niego grunt

Chodzi o sprzedaż mieszkań kupionych w latach 2007-08. - Przez dwa lata przygotowywałam się do tej transakcji. Chodziłam do urzędu skarbowego, pytałam, chciałam się upewnić, jak będzie. Zapewniano mnie, że podatku nie zapłacę - opowiada pani Janina, czytelniczka "Gazety". I rzeczywiście

Odziedziczonej nieruchomości nie sprzedasz bez podatku?

, ekspert podatkowy w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, przywrócenie ulgi w PIT przy sprzedaży odziedziczonego lub podarowanego mieszkania lub domu, jakie obowiązywało do 31 grudnia 2006 r., wydaje się być mało prawdopodobne. Według niego iż budżet państwa stracił już na nowej uldze w podatku od

Fiskus żąda VAT od sprzedaży ziemi

Podatnicy, którzy sprzedają działki z własnego majątku, powinni korzystać z drogi sądowej, jeśli organy podatkowe żądają zapłaty podatku od towarów i usług. Linia orzecznicza wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie opodatkowania VAT sprzedaży działek

Sprzedajesz mieszkanie, to zapłać podatek

obietnicę. Jeśli nie kupiłeś nieruchomości, musisz zapłacić podatek wraz z odsetkami: 1. od terminu płatności (14 dni od daty sprzedaży) do dnia, w którym upłynęły dwa lata, licząc od dnia sprzedaży połowę odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych; 2. za każdy następny dzień po upływie dwóch

Zwolnienie z podatku dochodów wydatkowanych na cele mieszkaniowe

Zwolnienie dochodu związane z przeznaczeniem środków na własne cele mieszkaniowe jest wygodnym sposobem nabycia nowej nieruchomości za środki de facto odzyskane w wyniku zbycia poprzedniej własności. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób

Jak uciec przed podatkiem

Podatek nalicza się od sprzedaży nieruchomości, jeśli sprzedaż ta nastąpiła przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym kupiliśmy nieruchomość lub wybudowaliśmy sprzedawane mieszkanie czy dom. Przy tym: - podatek trzeba zapłacić zarówno od sprzedaży całych nieruchomości

"GP" - Łatwo o błąd przy uldze mieszkaniowej

sprzedaży nieruchomości nabytych do końca 2006 roku. Drugie natomiast do zbycia nieruchomości kupionych po 1 stycznia przyszłego roku. Więcej szczegółów tej sprawy - w "Gazecie Prawnej".

Mieszkanie w spadku dla współmałżonka i dzieci

ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Natomiast postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci

Z meldunkiem sprzedasz mieszkanie bez podatku PIT

finansów odpowiedzialnej za podatki Elżbiety Chojny-Duch wynika. Oznacza to, że okres meldunku będzie liczony od zameldowania, a nie od nabycia nieruchomości. Ulga meldunkowa polega na tym, że podatnik, który w sprzedawanym mieszkaniu lub domu będzie zameldowany na pobyt stały na co najmniej 12 miesięcy

Sprzedaż działek wydzielonych z gospodarstwa rolnego a VAT

Sprzedaż działek wydzielonych z gospodarstwa rolnego a VAT

Kupujesz nieruchomość? Złóż wniosek o dobry kredyt Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Grunt także stanowi towar. Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu ustawy o VAT podlega

Jaki będzie 2018 roku w rynku nieruchomości? Opowiada ekspert  RE/MAX

Jaki będzie 2018 roku w rynku nieruchomości? Opowiada ekspert RE/MAX

niższe zyski. Z drugiej zaś strony inwestorzy zarabiają nie tylko na bieżących wpływach z najmu, ale też na różnicy w cenie przy sprzedaży. - twierdzi ekspert, Agata Stradomska.  Podatek od nieruchomości W 2018 r. wyższe będą maksymalne stawki podatkowe dotyczące nieruchomości. Oczywiście

Nieruchomościowy crowdfunding - 11 tysięcy osób złożyło się na zamek w zachodniej Francji

Nieruchomościowy crowdfunding - 11 tysięcy osób złożyło się na zamek w zachodniej Francji

Przez kilka lat zamek La Mothe-Chandeniers w zachodniej Francji popadał w ruinę. Został wystawiony na sprzedaż za niewielką kwotę 500 tysięcy euro (nieco ponad 2 miliony złotych), lecz mimo to nie mógł znaleźć kupca.  Crowdfunding nieruchomości Francuski portalu crowdfundingowy Dartagnans.fr

Dom przecięty granicą jest wystawiony na sprzedaż. Łączy Kanadę i Stany

wystawiony na sprzedaż. Życie na granicy Dom od 40 lat należy do Briana DuMoulin, który odziedziczył nieruchomość po swojej ciotce. Budynek ma powierzchnię liczącą 650 metrów kwadratowych posiada 9 sypialni i pięć łazienek. Ponadto jego elewacje pokrywa piękny regionalny kamień. Niestety wnętrze wymaga

Sprzedaż mieszkań po remoncie a VAT

w wtedy zakupy całkowicie służą sprzedaży opodatkowanej. Dostawę budynków, budowli lub ich części, zwalnia się z podatku, z wyjątkiem gdy: a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął

Lokal mieszkalny nabyty w celu ulepszenia z przeznaczeniem na sprzedaż

Kupujesz nieruchomość? Sprawdź ratę kredytu Przychody ze sprzedaży wyremontowanych lokali mieszkalnych należy zaliczyć do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. Nr 361 ze zm

Kupno mieszkania, a wysokość podatku

Będzie Pani miała obowiązek zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Przy umowie sprzedaży obowiązek podatkowy ciąży na kupującym. Podatek oblicza się od podstawy opodatkowania, którą stanowi wartości rzeczy (cena) wynikająca z umowy sprzedaży. Dodać tu należy, że cena ta powinna odpowiadać

Nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na siedzibę dla spółki z o.o.

Chcesz wynająć mieszkanie? Weź kredyt gotówkowy Nieodpłatne udostępnienie nieruchomości spółce z o.o. wywołuje skutki na gruncie podatku dochodowego tylko dla spółki z o.o. Jest natomiast neutralne podatkowo w zakresie podatku dochodowego oraz VAT u małżonków. Brak skutków podatkowych w PIT dla

Sprzedaż działki rolnej a VAT

zaliczała się do czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz aby podmiot, który ją realizuje w związku z jej wykonaniem był podatnikiem VAT. Jeśli sprzedaż działki nastąpi w ramach zarządu majątkiem prywatnym, nie podlega opodatkowaniu VAT. Inaczej jest w wypadku, gdy zainteresowany podejmuje

Odkupienie przez fundusz inwestycyjny jednostek nabytych w drodze dziedziczenia

odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Ustawodawca uprzywilejował wyłącznie sprzedaż akcji otrzymanych w drodze spadku, a pominął dochód z umorzenia odziedziczonych jednostek uczestnictwa FI. Zmiana przepisów nastąpiła nowelizacją art. 2 pkt 7 lit. a tiret 3 ustawy z dnia 8 listopada

Zwolnienie z podatku od nieruchomości osoby niepełnosprawnej

W odniesieniu do pytania najpierw powiedzieć należy, że samo nabycie nieruchomości nie podlega w ogóle opodatkowaniu, bez względu na to, kto i w jakiej sytuacji nabywa nieruchomość oraz czy jest to na rynku wtórnym lub pierwotnym. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlega natomiast sama

Ulga meldunkowa - jak z niej skorzystać?

zastosowania, a sprzedaż gruntu podlega opodatkowaniu. Problem wynika stąd, że przepisy podatkowe (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) nie zawierają podatkowej definicji nieruchomości. Stąd też w tym zakresie zastosowanie powinny jednak znaleźć przepisy Kodeksu cywilnego (46 § 1 i następne

Ulga meldunkowa dla dwojga

Ulga meldunkowa pojawiła się w przepisach podatkowych 1 stycznia 2007 r. Miała związek z radykalną zmianą zasad opodatkowania sprzedaży domów i mieszkań, która mocno zagmatwała rozliczenia z fiskusem. Bo jeśli ktoś sprzedaje mieszkanie nabyte przed końcem 2006 r., płaci 10 proc. podatku od

Jakie podatki płaci się w innych krajach?

Sposobów naliczania podatków obciążających posiadaczy nieruchomości jest na świecie od metra. W niektórych krajach kwota wyliczana jest na podstawie powierzchni, w innych znaczenie ma wartość domu. Tu i ówdzie stosowane są podatki od bogactwa, a gdzie indziej wszystko zależy. Już nawet nie od

Zmieniasz mieszkanie? Uważaj na PIT

prawa wieczystego użytkowania gruntów.  Koszt nabycia minus wydatki  W przypadku sprzedaży mieszkania bez względu na datę nabycia podatek oblicza się od dochodu, czyli kwoty uzyskanej ze sprzedaży pomniejszonej o koszty uzyskania. Do kosztów zaliczyć można udokumentowane koszty nabycia lub

Sprzedaż mieszkania po przekształceniu w odrębną własność

nie nabycie nieruchomości. Problem jest istotny, bowiem niekiedy organy podatkowe stoją na stanowisku, że sprzedaż mieszkania nabytego na zasadzie własnościowego prawa do lokalu, na który przeniesiono tytuł własności może nie stanowić źródła przychodów i nie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Podatek od nieruchomości w trzech odsłonach

nowe przepisy dotyczące opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Zlikwidowano między innymi ulgę meldunkową w zamian przywracając, w nieco zmienionej formie, zwolnienie z podatku, jeśli pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na inne cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat. W związku z tym może powstać

Podatek od nieruchomości jako koszt działalności gospodarczej

zalicza się natomiast: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. Podatek od

Odsprzedajesz nieruchomości z zyskiem? Uważaj!

kwalifikowania zawartych przez nich transakcji sprzedaży, jako dokonanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W ocenie podatników przychody ze sprzedaży kilku nieruchomości winny podlegać opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

tej podstawie bez prawnego znaczenia pozostawało to, czy spadkobierca mieszka w odziedziczonym mieszkaniu. Ulga mieszkaniowa w podatku dochodowym Z uwagi na to, że określenie "ulga mieszkaniowa" jest używane również w przypadkach sprzedaży lokali mieszkalnych przed upływem 5 lat od ich

Kupno mieszkania - najtaniej wcale nie oznacza najlepiej

zakupu nieruchomości? 1. Umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego Na rynku wtórnym nie ma obowiązku zawierania umów przedwstępnych w formie notarialnej, a ryzyko związane z zawarciem umowy zwykłej nie jest wysokie. Moc umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości zależy jednak od jej treści i formy

Francuzi zmianami w podatkach chcą pobudzić rynek nieruchomości. Stawiają na czynszówki

Budowlanych (FFB). Ten ostatni wyraził jedynie zastrzeżenia co do ograniczeń terytorialnych i wielkości ulg. Gabinet socjalistów planuje także podniesienie podatków od nieużywanych gruntów budowlanych. Spowoduje to wzrost kosztów ich utrzymania i ma zmusić właścicieli do sprzedaży lub rozpoczynania inwestycji

Koszty transakcyjne - zmora polskiego rynku nieruchomości?

/sprzedaży mieszkania na rynku wtórnym o wartości 300 tys. zł Rodzaj kosztów Zł Wartość mieszkania 300 000 Taksa notarialna wraz z podatkiem

Zakup materiałów budowlanych przed nabyciem nieruchomości

środki uzyskane ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe (podobne zwolnienie nadal obowiązuje na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku odhcodowym od osób fizycznych) Za cele mieszkaniowe uznaje się w tym wypadku nabycie innej nieruchomości, lokalu mieszkalnego, budowę, rozbudowę, nadbudowę

Dom, mieszkanie, działka coraz droższe

uchwalenia planu w momencie sprzedaży objętej nim działki. Z danych GUS wynika, że w 2010 r. wpływy z renty pokrywały zaledwie 0,8 proc. wydatków na wykup gruntów pod drogi w miastach na prawach powiatu i 2,1 proc. w pozostałych gminach. Tymczasem gminy bronią się przed uchwalaniem kolejnych planów, a jeśli

Czy bezpośrednia zapłata na rachunek bankowy wyklucza zwrot VAT?

nieuczciwych uczestników obrotu. W przypadku transakcji z jednostką samorządu terytorialnego uczciwość i bezpieczeństwo nie są zagrożone, dlatego dokonywanie płatności może odbywać się w dowolny sposób. Zgodnie z ustawą o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym

Darowizna lokalu mieszkalnego obciążonego hipoteką

W przypadku, gdy hipoteka przewyższa wartość nieruchomości, podatek od spadku i darowizn z tytułu nabycia nieruchomości w drodze darowizny będzie równy 0 zł, nawet jeśli darowizna miała miejsce między osobami, które nie są najbliżej spokrewnione (obcymi). Wartość nieruchomości, od której płacimy

Meldunkowy bałagan podatkowy?

Dziś przy sprzedaży domu czy mieszkania kupionych po 1 stycznia 2007 r. osoba, która była w nich zameldowana przez co najmniej 12 miesięcy, nie płaci podatku. To właśnie ulga meldunkowa. Jednym z argumentów za likwidacją ulgi jest bliska likwidacja obowiązku meldunkowego. Zamiast ulgi resort

Pierwszy deweloper podniósł VAT

, że jego oferta ważna jest tylko do końca 2010 roku. I tu pojawia się problem. Dzisiaj podatek VAT przy sprzedaży mieszkań wynosi nie 8, ale 7 proc. Przedterminowa podwyżka stawki VAT zaskoczyła klientów, którzy nie kryją oburzenia. "To miało być od nowego roku. Co jest? Interpretują prawo po

Pałac na sprzedaż

urządzić tam swoją ambasadę, ale do transakcji ostatecznie nie doszło. Teraz stołeczny ratusz zapowiedział, że wystawia pałac na sprzedaż. Cena wywoławcza to 21 mln zł (nie licząc podatku VAT). Nabywca będzie mógł zaadaptować na swoje potrzeby (pod troskliwym okiem konserwatora zabytków, który

Wzrośnie maksymalna stawka podatku od nieruchomości

Katarzyna Rola-Stężycka z Tax Care przypomina, że wysokość maksymalnych stawek podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat lokalnych określa ustawa. Jednak co roku minister finansów waloryzuje je w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług. Obwieszczenie ministra w tej sprawie ukazało się

Stawka podatku, gdy współwłaścicielem nieruchomości jest przedsiębiorca

, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, chociażby był on tylko jednym ze współwłaścicieli, przesądza o uznaniu, że te przedmioty opodatkowania są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dla celów tego podatku nie ma też znaczenia, czy

Dom w spadku bez podatku

. Tu, niestety, mogą się pojawić problemy. Wszystko przez zmianę zasad opodatkowania sprzedaży takich nieruchomości podatkiem dochodowym od osób fizycznych (czyli PIT). Do końca 2006 r. sprzedaż domów i mieszkań nabytych w spadku i darowiźnie była w całości zwolniona od tego podatku. Płaciło się za to

Zawiadomienie urzędu skarbowego o otrzymaniu darowizny

ust. 1 pkt 1-2, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r.o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 ze zm.). Chcesz kupić mieszkanie? Zobacz oferty sprzedaży nieruchomości na Domiporta.pl

Kiedy uznać, że usługa pośrednictwa w wynajmie została wykonana?

żądanie nabywcy towaru lub usługi, chyba że sprzedaż, dostawa towarów lub świadczenie usług, dokonywana jest przez niego na rzecz innego podatnika VAT, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem. Zgodnie zaś z art. 106i ust. 1 i ust. 7

Pamiętaj o podatkach

mieszkanie we wrześniu 2005 r., pięć lat liczyć się będzie dopiero od 31 grudnia 2005 r. Podatek płaci się od kwoty wpisanej w akcie notarialnym umowy kupna-sprzedaży pomniejszonej o koszty sprzedaży (opłaty notarialne, sądowe, koszty wyceny biegłych). Trzeba go uiścić w terminie 14 dni od podpisania umowy

Likwidacja działalności pośrednictwa nieruchomości

likwidacyjnym nie ujmuje się składników majątku będących środkami trwałymi. Po likwidacji działalności gospodarczej, w przypadku sprzedaży przedmiotowego gruntu, były pośrednik nieruchomości ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z wybraną dla prowadzonej działalności

Barszcz zapowiada obniżenie prowizji dla pośredników nieruchomości

budownictwa trwają prace nad zmianą stawek podatku od czynności cywilno-prawnych pobieranego z tytułu sprzedaży nieruchomości. Zdaniem ministra koszty podatkowe ponoszone przy zakupie nieruchomości są dwukrotnie wyższe niż przy innych transakcjach i możliwe jest ich obniżenie. Jednak, jak zastrzegł, dochody z

Sprzedajesz mieszkanie? A książeczka wojskowa jest?

planem - sprzedał mieszkanie. 13 niezbędnych dokumentów - sprzedaż na rynku wtórnym Jakie dokumenty są niezbędne przy sprzedaży mieszkania? - odpowiedzieli nam Jerzy Sobański oraz Aleksander Skirmuntt z Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. - Rodzaj dokumentów koniecznych

Szkolenie "Podstawy Home Stagingu" w Gdyni

nieruchomościowych uczelni wyższych 200 zł + 23% VAT*- Pozostałe osoby *Pośrednicy w Obrocie Nieruchomościami zwolnieni z podatku VAT Formularz zgłoszeniowy i program szkolenia na stronie: www.sppon.pl/index.php/pl/9-o/828 Sprawdź oferty sprzedaży i wynajmu nieruchomości w całej Polsce na Domiporta.pl

Trzy sposoby na PITy od zbycia domu

wypadku, podatek będzie płacony od dochodu 19 procent, ale z licznymi zwolnieniami dla podatników, którzy przychód ze sprzedaży przeznaczą w ciągu dwóch lat na inne cele mieszkalne. Zdaniem ekspertów z tak skomplikowaną sytuacją w systemie podatkowym jeszcze nie mieliśmy do czynienia. W ich opinii

Europejskie wsparcie dla budownictwa

nowe mieszkania z 8 do 4 proc. Trzeba przy tym pamiętać, że przed kryzysem nieruchomości były w ogóle z niego zwolnione, podobnie jak zyski ze sprzedaży od podatku dochodowego. Podatków od zysków nie płacili też deweloperzy, o ile zarobione pieniądze reinwestowali na rynku. W zaciskającej pasa Wielkiej

Jak sprzedać odziedziczony dom bez podatku

dziedziczących domy czy mieszkania, ale także otrzymujących je w darowiźnie, chce je jak najszybciej sprzedać. Tu niestety mogą się pojawić problemy. Wszystko przez zmianę zasad opodatkowania sprzedaży takich nieruchomości podatkiem dochodowym od osób fizycznych (czyli PIT). Do końca zeszłego roku sprzedaż domów

Fiskus też będzie czerpać korzyści z integracji

umorzone, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te

Fiskus tkwi w mieszkaniach

do kosztów finansowania. Firma Reas i serwis GazetaDom.pl oceniają, że tylko na warszawskim rynku wtórnym jest wystawionych na sprzedaż prawie 4 tys. mieszkań, które powstały w latach 2006-07. Ich ceny wzrosły średnio o jedną trzecią. Co zrobić, by podatek był jak najmniejszy? - Sprzedając mieszkania

Listopadowe Targi Mieszkaniowe w Warszawie

właściwej decyzji o zakupie nowego lokum, z dziedziny m.in.: prawa, finansów czy podatków. Goście Targów Mieszkaniowych Nowy DOM Nowe MIESZKANIE ponadto mogą bezpłatnie korzystać z indywidualnych konsultacji w Centrum Bezpłatnych Porad, w którym działają punkty doradcze: porady finansowe, podatki, prawo

Pierwsze po wakacjach Targi Mieszkaniowe na Torwarze

czy ustawie deweloperskiej. Omawiane są także: bezpieczne kupowanie na rynku wtórnym i pierwotnym oraz rozliczenia podatkowe przy zakupie i sprzedaży nieruchomości. Przede wszystkim jednak nie do przecenienia są spotkania z inspektorem nadzoru budowlanego, na których można poznać techniczne

Ceny nieruchomości w Grecji czy Hiszpanii nie odbiegają od polskich

przecież za dodatkowe koszty związane z transakcją - podatki, opłaty, tłumaczenia itp. Jeśli chcemy mieć pewność bezpieczeństwa i właściwego przeprowadzenia transakcji najlepiej skorzystać z usług agencji pośrednictwa nieruchomości za co oczywiście trzeba będzie dodatkowo zapłacić. Przykładowo - w

Jak mieć więcej na emeryturze?

Kokosów z tego nie będzie. Wprawdzie odwrócona hipoteka da więcej niż ostatnia, zapowiedziana, podwyżka emerytur, jednak nadal będą to pieniądze stosunkowo niewysokie. Alternatywą może być samodzielna sprzedaż dotychczasowego i kupno mniejszego mieszkania, a kwotę uzyskaną z nadwyżki sprzedaży

Mieszkania mogą być tańsze. Bezczynność rządu drogo nas kosztuje

. - Trzeba tak zmienić przepisy, by podatek dochodowy zostawał w miejscu zamieszkania. Kowalewski przypomniał, że gminy mogą zarabiać na rencie planistycznej, gdy wskutek uchwalenia planu zagospodarowania wzrośnie wartość gruntu. Sęk w tym, że właściciel odprowadza ją dopiero w momencie sprzedaży działki

Drożej znaczy taniej

poprzestaną na tym. - Na rynku pojawia się coraz więcej nowych mieszkań, zapowiadane są kolejne nowe projekty. Firmy chcąc poprawić swoje wyniki sprzedaży będą zachęcały klientów coraz to nowszymi upustami. Wyższego podatku VAT w najbliższym czasie nie odczujemy - zapewniają.

Grunt to działka, czyli jak odrolnić ziemię

- czytamy w jednym z ogłoszeń Domiporta.pl . Dla porównania hektar ziemi rolnej w województwie Wielkopolskim kosztuje 35 tys. zł. Sprawdź oferty sprzedaży działek w województwie Wielkopolskim Na własną rękę Chcąc zamienić grunt rolny w działkę budowlaną, należy złożyć wniosek o odrolnienie terenu i o

Przeniesienie własności nieruchomości w drodze umowy o dożywocie

powstanie przychodu do opodatkowania na takich samych zasadach, jak gdyby zbył on odpłatnie swoją nieruchomość w drodze umowy sprzedaży. Źródłem przychodu, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm

Zmieniają się podatki lokalne

sześc. drewna obliczaną "według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy". Dziś jest to ok. 30 zł. Z podatku są zwolnione m.in. lasy: z drzewostanem w wieku do 40 lat; wpisane indywidualnie do rejestru

Zbycie mieszkania po śmierci współmałżonka nie zawsze podlega opodatkowaniu

do ich majątku wspólnego. Stanowisko organów podatkowych (pierwsza opcja) jest niezmienne od wielu lat. W opinii Ministra Finansów przychód uzyskany ze sprzedaży udziału nabytego w spadku po zmarłym współmałżonku podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym (chyba że objęty zostanie zwolnieniem

Zapraszamy na targi mieszkaniowe!

Jesienna edycja targów zapowiada się wyjątkowo. Deweloperzy deklarują niezwykle bogatą ofertę mieszkań w nowych lokalizacjach, wznowienie sprzedaży w projektach, w których czasowo wstrzymano ją z powodu impasu, dostosowanie cen do realnych możliwości finansowych klientów i specjalne promocje

Wielki kłopot ze zmianami, czyli VAT po nowemu

Kłopoty z przetargami Szczególne kłopoty mogą rodzić umowy zawierane w trybie wynikającym z Prawa zamówień publicznych. W każdej umowie może znajdować się klauzula waloryzacyjna przewidująca zmianę ceny w razie zmiany okoliczności wykonywania usługi, jak np. zmiana stawek podatku VAT, czy

Zasiedzenie - co to jest i w jakich okolicznościach do niego dochodzi

, zostawił gospodarstwo, na którym gospodarzyło jedno z dzieci. Pozostałe rozjechały się po świecie, nie upominały się o ojcowiznę i ten, który został i zagospodarował ziemię może po latach wystąpić o zasiedzenie. Są też inne przypadki np. zawieranie umów sprzedaży nieruchomości na kartce papieru bez udziału

Transakcja sprzedaży mieszkania przy ul. Kossaka

Opis Nieruchomości Gdańsk - Wrzeszcz; ul. Kossaka; m-3; 41 m2 Komentarz Agenta Klientka, która zgłosiła na sprzedaż w/w nieruchomość odziedziczyła ją w spadku. Chciała ją zachować, ale pomimo, że babcia w testamencie tylko ją określiła jako spadkobierczynię, jej ciocia, która nigdy nie interesowała

Więcej mieszkań niż chętnych

Początek II kwartału br. przyniósł kolejne korekty cenowe na rynku mieszkaniowym. Podobnie, jak w początkowych miesiącach roku obserwuje się lekki spadek obrotów po stronie popytu. Nadal utrzymuje się znaczna nadpodaż mieszkań i domów wystawionych do sprzedaży, jednak mniejszy jest napływ nowych

Czynsz za mieszkanie komunalne wystawione na sprzedaż

zarządu lub zarządcy, a także ubezpieczenia i podatki. Zatem obowiązkowo należy partycypować w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej. Zaliczki na ww. opłaty należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca w wysokości ustalonej w uchwale. Zaleganie z opłatami spowoduje, że wspólnota będzie dochodzić

Trik i mieszkanie jest tańsze

mechanizm jest następujący: załóżmy, że deweloper chce sprzedać apartamenty po 10 tys. zł za m kw. Ich wybudowanie kosztowało 6 tys. zł za metr. Od dochodu musiałby zapłacić podatek, w tym przypadku - niespełna 800 zł. Marża netto wyniesie więc ok. 3,2 tys. zł za m kw. W sytuacji, gdy tych mieszkań nikt

Mieszkania i telefony za grosze na pewno bez podatku

wedle skali podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych. Także i tu stanowisko resortu finansów jest korzystne dla podatników. "Przy zakupie telefonu komórkowego za 1 zł mamy do czynienia z umową cywilnoprawną, która w dowolny sposób może kształtować warunki sprzedaży, w tym cenę, za jaką

Jak wykupić mieszkanie od gminy

nowego mieszkania nie wrzucić ewentualnej prowizji pośrednika. Urzędnicy mogą bowiem wówczas zażądać zwrotu całej bonifikaty. ...i nie zapłacić podatku Ze sprzedażą wykupionego mieszkania nie warto się spieszyć także z innego powodu - fiskus może wyciągnąć rękę po swoją dolę. Wiele osób planujących

Deweloperzy łamią prawo podając ceny bez VAT

podawanej cenie trzeba uwzględnić podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy (np. przy paliwach), jeśli na podstawie przepisów sprzedaż taka podlega obciążeniu tymi daninami. Sprzedawca powinien więc w swoich ofertach podawać cenę brutto.

Ulga meldunkowa czeka u fiskusa. Zostały trzy dni

opublikowano w Dzienniku Ustaw nr 59. Od początku ub.r. obowiązują nowe zasady opodatkowania sprzedaży domów i mieszkań. Płaci się 19 proc. podatku od dochodu z takiej transakcji. Ale ulga meldunkowa pozwala nie płacić podatku, jeśli podatnik był w sprzedanym domu lub mieszkaniu zameldowany przez co najmniej

Mieszkanie na wynajem zamiast lokaty. Kupujący płacą gotówką

REAS, informując o niezłych wynikach sprzedaży mieszkań w pierwszym kwartale, komentowała, że deweloperzy zawdzięczają ją zwiększającej się grupie nabywców określanych potocznie mianem "gotówkowych". - Wśród kupujących mieszkania nawet 45 proc. stanowią klienci nabywający nieruchomości za

Kup, a my wynajmiemy

operator) i podatek od nieruchomości. Sprawdź oferty sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym na Domiporta.pl Sprawdź oferty sprzedaży domów na rynku pierwotnym na Domiporta.pl Sprawdź oferty sprzedaży działek na Domiporta.pl

Przesadzone ceny mieszkań na rynkach wtórnych

: postanowiła przyjrzeć się zamieszczanym w serwisie GazetaDom.pl ofertom sprzedaży i najmu, a ściślej - relacjom między ceną a czynszem. I uznała, że szczególnie w Krakowie, ale również w Warszawie, we Wrocławiu, w Poznaniu i Trójmieście ceny mieszkań z rynku wtórnego są przeszacowane. Jak bardzo? Analityczka

Jak uzyskać własność przez zasiedzenie?

nienormalnym. Jeszcze w latach 70. wiele osób kupowało od rolników dosłownie za grosze działki rolne lub leśne o nieuregulowanym statusie prawnym. Umowy były więc spisywane na kartce papieru bez udziału notariusza. Nabywca takiej działki stawiał na niej domek letniskowy, płacił podatek rolny lub leśny i nie

Kogel mogel z mieszkaniowym VAT-em

kilku swoich osiedli. "Przyjdź i sprawdź! Oferta ważna do 30 listopada" - czytamy w reklamie. Z reklamy wynika, że czteroprocentowa stawka podatku VAT na mieszkania obowiązuje m.in. w Nowym Wilanowie, a także w inwestycjach Neptun Park w Gdańsku czy Rezydencji Flotylla w Międzyzdrojach. To

Jak rozliczyć się ze sprzedaży nieruchomości

postawiłeś dom - w takim przypadku termin liczy się od daty zakupu działki). A jeśli sprzedajesz wcześniej niż przed upływem pięciu lat? Musisz zapłacić 10-proc. zryczałtowany podatek dochodowy. Podatek płaci się od kwoty wpisanej w akcie notarialnym umowy kupna-sprzedaży pomniejszonej o koszty sprzedaży

Targi Mieszkaniowe Nowy Dom, Nowe Mieszkanie

Zobacz szczegóły imprezy Wystawcy przedstawią najnowsze realizacje i zaoferują atrakcyjne rabaty, niedostępne na co dzień w biurach sprzedaży. Specjalnie dla odwiedzających Targi banki przygotowały wyjątkowe oferty. Premiery i promocje zapowiadane są we wszystkich targowych stoiskach. Zwiedzający

Nieruchomości w Gorzowie: Ceny mieszkań stoją

utrzymują te same ceny sprzedawanych lokali mieszkalnych. To 3,1 - 3,2 tys. zł netto za metr kwadratowy, czyli po doliczeniu 7 - proc. podatku VAT, cena nie przekracza 3,4 tys. zł. W biurach sprzedaży obu firm dowiedzieliśmy się, że przy zakupie większych mieszkań lub np. dwóch i więcej lokali można liczyć

Jak dobrze kupić ładny dom

, kredytu czy ewentualnej sprzedaży mieszkania lub innych dóbr - możesz przeznaczyć na zakup domu. Weź też pod uwagę to, że z umową kupna-sprzedaży nieruchomości wiążą się dodatkowe opłaty: podatek od czynności cywilnoprawnych, taksa notarialna (do której notariusz doliczy podatek VAT w wysokości 22%) i

Stawka VAT na prace projektowe w budownictwie

, art. 41 ust.1, ust. 2 w zw. z poz. 162 zał. nr 3, art. 113 ust.1 i ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2013 poz. 312).     Szukasz działki na sprzedaż? Sprawdź nasze oferty Chcesz kupić dom? Odwiedź nasz serwis http

Wolnostojący garaż - stawka VAT

niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż. W związku z powyższym, aktualnie przyjęło się, że sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość

UOKiK kontra deweloperzy w 2010 roku - 44 decyzje i 2,5 mln zł kar

UOKiK przeanalizował wzorce umów stosowane przez deweloperów. Jedną z najczęściej stosowanych niedozwolonych praktyk było wpisywanie do umów zapisu, który pozwalał deweloperowi podnieść cenę mieszkania w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Jednocześnie kupujący nie mógł od takiej umowy odstąpić

Apartamenty Amber Gold i Marcina P. Nieruchomości warte miliony [ZDJĘCIA]

2009 r. Co ciekawe, podatek zaczęto ściągać dopiero dwa miesiące temu, gdy na jaw wyszły kłopoty Amber Gold. Sąd wpisał też w hipotece osoby fizyczne, które łącznie domagają się ponad pół miliona złotych. Kamieniczka przy ul. Stągiewnej 16 w całości należy do Amber Gold. Lokal ma powierzchnię 518 m

Co nowego u deweloperów? Sprawdź co i gdzie się buduje

Jak co tydzień mamy dla was garść informacji o tym się buduje i na jakie promocje można liczyć. Domy na os. Kameralnym Przedsiębiorstwo A. Grzegorczyk wprowadza do sprzedaży nowe projekty domów wolno stojących na poznańskim osiedlu Kameralnym. Osiedle Kameralne, zlokalizowane przy ul. Glebowej