podatek rolny

Dorota Ryterska, prawnik w Ekspertax.pl

Zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości

Zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości

Podatnicy, którzy zapłacą podatek od nieruchomości (także rolny i leśny) nienależnie lub w wysokości wyższej niż należna, mają prawo wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty.

Sprzedaż działek wydzielonych z gospodarstwa rolnego a VAT

Sprzedaż działek wydzielonych z gospodarstwa rolnego jeżeli nie została dokonana w ramach działalności gospodarczej, nie podlega opodatkowaniu VAT.

Podatek katastralny - co to takiego?

Media straszą podatkiem katastralnym. Jednak już obecnie od niektórych nieruchomości płacimy podatek od wartości. Sprawdźmy, na czym polega podatek katastralny, kiedy i jak się go wprowadza.

Użyczenie lokalu mieszkalnego na działalność przedszkola

Użyczenie lokalu mieszkalnego na działalność przedszkola

z działalnością gospodarczą, należy stosować stawkę podatku od nieruchomości jak dla lokalu lub budynku przeznaczonego na cele mieszkalne. Dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku leśnego organy podatkowe prowadzą ewidencję podatkową nieruchomości w

Umowa najmu a obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości

Umowa najmu a obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości

cywilnoprawnych nie jest możliwe przenoszenie obowiązków publicznoprawnych na inny podmiot, którego te obowiązki z mocy prawa nie dotyczą. Z tego względu gdyby interesująca nas umowa przewidywała zapłatę podatku od nieruchomości przez najemcę, to i tak wynajmujący, na którym ciąży obowiązek podatkowy w tym

Ile można zarobić na inwestycji w mieszkanie, sklep albo pokój w hotelu?

perspektywie można liczyć też na wzrost wartości nieruchomości rzędu 1-2 pkt proc. rocznie ponad inflację. Lokaty rzadko dają dziś zarobić więcej niż 3,5 proc. w skali roku (minus podatek). Uwaga! Zakup mieszkania na wynajem nie jest pozbawiony ryzyka. Właściciel musi się liczyć z tym, że najemca zdewastuje

Rekompensata za słupy energetyczne i rury gazowe na działce

Rekompensata za słupy energetyczne i rury gazowe na działce

nich nieruchomości. Zgodnie zaś zaś z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odszkodowania dotyczące gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych, są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym. Również w interpretacji sądów administracyjnych rekompensaty wypłacane

Jak się wybudować na działce rolnej

, definicję "gospodarstwa rolnego" - są to grunty rolne wraz z budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, a także prawa i obowiązki związane z prowadzeniem tego gospodarstwa. Przepisy dotyczące podatku rolnego

Pamiętaj o podatku od nieruchomości

Pamiętaj o podatku od nieruchomości

Obowiązek zapłacenia podatku od nieruchomości dotyczy zarówno właścicieli gruntów, budynków, budowli, mieszkań i garaży, jak i użytkowników wieczystych gminnych i państwowych gruntów. Wyjątkiem są rolnicy, którzy daninę płacą w postaci podatku rolnego. Bartosz Turek z Home Broker szacuje, że ponad

Rosną ceny gruntów rolnych

wchodzą działki charakteryzujące się wyższymi klasami gleb, które osiągają ceny znacznie wyższe od przeciętnej. Z drugiej strony, jeśli celem inwestycji jest skorzystanie z programu zalesiania, to nie ma takiej potrzeby. Ponadto należy również pamiętać o bieżących kosztach związanych z podatkiem rolnym

Grunt to działka, czyli jak odrolnić ziemię

gruntu na Mazowszu kosztuje już 25 tys. zł. Ceny gruntów rolnych w ostatnich pięciu latach podwoiły się, bo nieustannie wzrasta liczba inwestorów, którzy kupują grunty tylko po to, aby je odrolnić. - Popyt rośnie zwłaszcza w związku z rozbudowywaniem się przedmieść - mówi Radosław Brodaczewski, doradca

Co wpływa na ceny działek rekreacyjnych

Co wpływa na ceny działek rekreacyjnych

przed otwarciem rynku gruntów rolnych w 2016 roku. Obecnie inwestorzy szukają atrakcyjnych lokalizacji i terenów, które można będzie później sprzedać z zyskiem. Ponieważ w polskim prawie nie ma definicji działki rekreacyjnej, o jej funkcji przesądza po prostu plan miejscowy, bądź warunki zabudowy

Zmieniają się podatki lokalne

. UWAGA! Podatkiem od nieruchomości nie są objęte grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej! Skąd jednak podwyżka? W przepisach ustalono maksymalne

"GP": Będą nowe działki pod zabudowę

będą pobierały wyższy podatek od gruntów budowlanych zamiast niższego podatku od gruntów rolnych. Dodatkowo gminy zaoszczędzą, bowiem nie poniosą kosztów odrolnienia. Projekt Ministerstwa Infrastruktury jest korzystny również dla mieszkańców. Głównym profitem dla nich będzie spadek cen działek

Wynajęcie budynku lub lokalu mieszkalnego na działalność gospodarczą

Wynajęcie budynku lub lokalu mieszkalnego na działalność gospodarczą

podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku leśnego organy podatkowe prowadzą ewidencję podatkową nieruchomości w systemie informatycznym. To ewidencja określa kiedy mamy do czynienia z budynkiem mieszkalnym. Ostatecznym zaś kryterium stanowiącym o zaliczeniu budynku do poszczególnych

Grunty rolne - dobra inwestycja ?

inwestycja, która potrzebuje czasu, w którym kapitał nie może być inaczej wykorzystany. Poza tym trzeba brać pod uwagę koszty związane z podatkiem rolnym, który jest określany na podstawie wartości kwintala żyta. Kuszącym aspektem przemawiającym za taką lokatą nadwyżek finansowych może być za to możliwy zysk

Likwidacja działalności pośrednictwa nieruchomości

Likwidacja działalności pośrednictwa nieruchomości

nieruchomości sprzeda grunty będzie musi zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z wybraną dla prowadzonej działalności gospodarczej formą opodatkowania. Tylko jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym grunty zostały wycofane z działalności a dniem ich

Kupuj ziemię rolną zamiast działki budowlanej

rolnych roczny podatek wynosi równowartość pieniężną od 2,5 do 5 kwintali żyta od 1 hektara przeliczeniowego (obecnie od 69,7 zł do 139,4 zł.). Dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu równowartość pieniężną 5 kwintali żyta. W przeliczeniu na 1 tys. m kw. zapłacisz więc od ok. 7 do

Kataster rodzinny

Kataster rodzinny

prywatnych użytków rolnych w dzielnicy Śródmieście!) jest taki sam jak na dalekiej wsi. Podatek katastralny zastępujący trzy dotychczasowe podatki "powierzchniowe": od nieruchomości, rolny i leśny, byłby niewątpliwie bardziej sprawiedliwym podatkiem. Przygotowany według powyższych zasad będzie

Zasiedzenie - co to jest i w jakich okolicznościach do niego dochodzi

działkę, stawiała domek, opłacała jakiś podatek rolny. I trwało to latami. Dziś po latach użytkowania gruntu tacy samoistni i nieformalni właściciele występują o zasiedzenie. Sądy jednakże nie orzekają o zasiedzeniu w dobrej wierze przy tego rodzaju umowach i żeby taką działkę traktowaną jak własna

Wynajmij mieszkanie, ale zapłać podatek

następnego miesiąca, a do końca stycznia następnego roku złożyć zeznanie podatkowe PIT-28 - dodaje. Przepisy podatkowe dotyczą też wynajmu placów pod parkingi. Podatku nie zapłacą za to właściciele gospodarstw rolnych, którzy wynajmą pokoje turystom, ale pokoi nie może być więcej niż pięć

Przybywa gruntów budowlanych. Maciej Górka dla Newseria.pl

Przybywa gruntów budowlanych. Maciej Górka dla Newseria.pl

, szczególnie takich, które leżą wokół miast, kiedyś było terenami rolnymi. Dopiero niedawno, na skutek znaczącego wzrostu cen i popytu, zostały przekształcone na działki budowlane. Obecnie ich właściciele próbują wyprzedać posiadane grunty. Podaż więc od kilku lat systematycznie rośnie

Jak nie płacić podatku od spadku lub darowizny

czy darowizny nieruchomości (nie tylko domu czy mieszkania, ale także np. ziemi lub gospodarstwa rolnego), jest wolne od podatku od spadków i darowizn. Nawet jeśli nieruchomość jest bajecznie droga i wprost niewyobrażalnie duża. Uwaga! Mówimy o nieruchomościach otrzymanych od najbliższej rodziny. Aby

Jak uzyskać własność przez zasiedzenie?

nienormalnym. Jeszcze w latach 70. wiele osób kupowało od rolników dosłownie za grosze działki rolne lub leśne o nieuregulowanym statusie prawnym. Umowy były więc spisywane na kartce papieru bez udziału notariusza. Nabywca takiej działki stawiał na niej domek letniskowy, płacił podatek rolny lub leśny i nie

Zmiana urzędu skarbowego

Każdy podatnik ma obowiązek dokonać aktualizacji danych w Krajowej Ewidencji Podatników. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie: a) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, których płatnikiem jest organ emerytalny lub rentowy; b) podatników będących wyłącznie podatnikami podatku rolnego

Dom w spadku bez podatku

Chcesz kupić mieszkanie lub dom? Przeszukaj nasze oferty Chcesz sprzedać mieszkanie? Dodaj ogłoszenie w naszym serwisie Od początku zeszłego roku nabycie w ramach spadku czy darowizny nieruchomości (nie tylko domu czy mieszkania, ale także np. ziemi lub gospodarstwa rolnego) jest wolne od podatku

Co czeka ogrody działkowe?

konieczność płacenia podatku rolnego lub od nieruchomości. A właśnie drastycznej podwyżki kosztów najbardziej obawiają się działkowcy. Np. w tym drugim przypadku stawka za m kw. działki sięga 45 gr, a dodatkowo 7,66 zł za m kw. powierzchni użytkowej altanki. Jeśli więc działka ma 500 m kw., a altanka - 25 m

Jak sprzedać odziedziczony dom bez podatku

pytania publikujemy. Od początku tego roku nabycie w ramach spadku czy darowizny nieruchomości (nie tylko domu czy mieszkania, ale także np. ziemi lub gospodarstwa rolnego) jest wolne od podatku od spadków i darowizn. W całości. Nawet jeśli nieruchomość jest bajecznie droga. Ale uwaga, taką nieruchomość

TK: Przepisy o ogródkach działkowych niekonstytucyjne. Ale co to oznacza?

podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Czy nowa ustawa mogłaby przyznać tego typu przywilej poszczególnym ogrodom? Wygląda na to, że Trybunał nie ma nic przeciwko temu, gdyż za niekonstytucyjne uznał to, że beneficjentem jest właśnie PZD. Sędzia sprawozdawca przywołał jednak przykłady Słowacji

Jak mieć więcej na emeryturze?

pośrednika, podatek od czynności cywilno-prawnych, taksa notarialna mogą w sumie wynieść 5-7 proc. wartości nieruchomości. Dodatkowo, od zysków z lokaty czy innej inwestycji trzeba zapłacić podatek Belki.   Emeryt mieszka jednak w swoim mieszkaniu. Może je zostawić bliskim budując ich bezpieczeństwo

Jak uciec przed podatkiem

zakup gospodarstwa rolnego czy gruntu leśnego - nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku. Uwaga! Nabywane nieruchomości lub prawa, które uprawniają do ulgi, muszą się znajdować na terytorium Polski. Wydatków należy dokonać w ciągu dwóch lat od sprzedaży nieruchomości. Z podatku zwolnione są też dochody

Czy opłaca się kupować ziemię rolną?

- za hektar ziemi trzeba tu zapłacić średnio prawie 10 tys. zł. W Wielkopolsce - ponad 8,5 tys. zł, na Śląsku - przeszło 8 tys. zł, w województwie mazowieckim 7,8 tys. zł, a w kujawsko-pomorskim 7,5 tys. zł. Grunty z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych, największego obszarnika w Polsce (zarządza 3300

Jak skorzystać z bonifikaty przy przekształcaniu użytkowania wieczystego nieruchomości we własność?

.) użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami, albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych. Z żądaniem takim mogą wystąpić również osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości

Opłata klimatyczna - gdzie i ile płacić?

szkoleniowy. Opłata uzdrowiskowa Opłaty klimatycznej nie należy mylić z opłatą uzdrowiskową, która również uregulowana jest w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Opłata uzdrowiskowa pobierana jest bowiem od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych

Nie wzrośnie VAT na mieszkania, ale na dojazdy tak

stawek VAT, które nowe kraje UE mogą stosować w ramach okresów przejściowych. Np. Polska wynegocjowała sobie prawo do zerowego VAT na książki, 7-proc. w budownictwie mieszkaniowym i restauracjach oraz 3-proc. na produkty rolne, m.in. mleko, mięso i jaja. Ponieważ było już zbyt mało czasu na zmiany w

Budujmy zgodnie z planem

planu zagospodarowania przestrzennego właściciele nieruchomości płacą podatek zgodnie z przeznaczeniem gruntu. Czyli w praktyce, jeżeli ktoś ma grunt rolny, a plan przewidywałby w tym miejscu zabudowę, stawka podatku od nieruchomości byłaby wówczas taka jak dla gruntu budowlanego, a nie rolnego. Z.N.: I

Dziura w budżecie: Gorzów tnie inwestycje

zł. Mniejsze są także dochody z tytułu podatku rolnego, od darowizn czynności cywilnoprawnych itp. Z drugiej strony miasto uzyskało ponad 60 mln zł dotacji z LRPO na prowadzone inwestycje. Ratuje się także kredytem bankowym. Niemniej jednak, z powodu dziury w budżecie samorząd musi ograniczyć wydatki

Zobacz, o które grunty w Gdyni upomnieli się byli właściciele

razie posiadanie tej ziemi oznacza dla nich tylko obowiązek opłacania podatku gruntowego. I żadnych korzyści - mówi Marek Woźniak, radca prawny reprezentujący właścicieli, który wysłał do Zarządu Dróg i Zieleni list z prośbą o usunięcie ze spornej działki miejskich latarń, ławek i śmietników oraz

Własność na zawsze, a nie tylko na sto lat

końca 2012 r. Kto może wystąpić o własno? Przede wszystkim właściciele domów i mieszkań (w tym przypadku udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego) oraz działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, ale także użytkownicy gruntów rolnych i - warunkowo - spółdzielnie

Czy reprywatyzacja podzieli koalicjantów?

prywatyzowanych firm), ze sprzedaży nieruchomości skarbu państwa (głównie rolnych), z dodatkowego "podatku" od samorządów, które dostały kiedyś nieruchomości od państwa. Jednak wówczas Bronisław Komorowski z PO ostro skrytykował tę propozycję. - Łatwo wam było mówić o prywatyzacji złodziejskiej. Nie

Odzyskaj pieniądze z VAT za materiały budowlane

Ministerstwo Infrastruktury skierowało pod obrady rządu. Kto może ubiegać się o zwrot VAT. Nie ma znaczenia, czy jesteś podatnikiem PIT, czyli płacisz podatek od swoich osobistych dochodów, czy też rolnikiem, który płaci podatek rolny. Warunek jest jeden: kupiłeś materiały budowlane na budowę albo remont domu

Zwrot VAT za materiały budowlane

zrekompensować wzrost cen materiałów budowlanych po podwyżce stawki VAT z 7 do 22 proc. w maju 2004 r. Pamiętaj! Nie ma znaczenia, czy jesteś podatnikiem PIT, czyli płacisz podatek od swoich osobistych dochodów, czy też rolnikiem, który płaci podatek rolny. Warunek jest jeden: kupiłeś materiały budowlane na

Ziemia w spadku? Zadbaj o prawa spadkobierców

gruntu płaci dalej gminie podatek od nieruchomości. Jego wysokość ustala rada gminy, ale nie może przekroczyć stawek ustalanych przez ministra finansów. W 2012 r. gminy mogą żądać za metr kwadratowy mieszkania lub domu maksymalnie 0,70 zł, za metr działki zaś - 0,43 zł. 99 lat, a co potem? Obecnie

Odzyskaj VAT za materiały budowlane

Nie ma znaczenia, czy jesteś podatnikiem PIT, czyli płacisz podatek od swoich osobistych dochodów, czy też rolnikiem, który płaci podatek rolny. Warunek jest jeden: kupiłeś materiały budowlane na budowę albo remont domu lub mieszkania, a inwestycję wykonałeś tzw. systemem gospodarczym, czyli nie

Opłata za użytkowanie wieczyste 2013

;. Urząd informuje również, że do dochodu zalicza się m.in.: dochody z tytułu stosunku pracy, działalności gospodarczej, umów-zlecenia lub o dzieło, emerytur lub rent, stypendiów, alimentów, z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz inne stanowiące dochód. Uwaga! Dochody trzeba udokumentować. Np. od

Banki od wszystkiego, czyli kto ma odpowiedź na nietypowe potrzeby klientów

się, gdy klient czerpie korzyści materialne a tytułu otrzymanych dywidend od posiadanych akcji, prowadzi gospodarstwo rolne czy też po prostu zatrudniony jest w zagranicznej firmie. Nie w każdym banku uda się także zamienić formułę spłaty kredytu z rat równych na malejące bądź na odwrót. Kto obsłuży

Domy na wodzie

, żwiru, piasku oraz innych materiałów lub wycinaniem roślin z wody, wykonywaniem infrastruktury transportowej, przemysłowej, komunalnej lub rolnej, działalnością służącą do uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb, działalnością usługową służącą do innych celów niż

Porządna gmina

rolnej. Może na przykład wprowadzać zakaz utrzymywania zwierząt na określonych obszarach, a nawet w poszczególnych nieruchomościach. Każda z gmin może mieć w tym zakresie inne uregulowania, dlatego osoby planujące hodowlę powinny zapoznać się ze stosowną uchwałą rady gminy - powinna być podana do

Sprzedaż działki rolnej a VAT

nieruchomości. O zakwalifikowaniu takiej transakcji, jako podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT decydują czynności obiektywne, które można ustalić na podstawie kryteriów charakterystycznych dla wykonywania działalności gospodarczej. Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem VAT jest to aby czynność

Uwłaszczenie działkowców - prawda czy mit?

składki mogą być wyższe, bo poszczególne ogrody podejmują uchwały o dodatkowej zrzutce, co oznacza, że użytkownik 300-metrowej działki wpłaca do kasy tego ogrodu w sumie od 50 do nawet 300 zł. W zamian działkowiec nie martwi się o wywóz śmieci, wodę i ochronę. Ponadto (jak dotąd) nie płaci podatku od

Mieszkanie na dom zamienię

, trzeba mieć także uzbrojoną działkę budowlaną. Ich ceny mogą być różne. Od kilkuset tysięcy złotych za tysiąc metrów w dobrej lokalizacji i prestiżowymi sąsiadami i starodrzewiem, do kilkudziesięciu tysięcy około 30 kilometrów za miastem. Takie działki to często ziemia rolna “przerobiona” na