podatkową ulgę

ms

Podatnicy przestaną tracić na uldze podatkowej

Podatnicy przestaną tracić na uldze podatkowej

Komisja "Przyjazne Państwo" chce by spadkobiercy nie musieli informować fiskusa o nabyciu spadku, aby nie płacić podatku od odziedziczonego majątku - pisze "Gazeta Prawna".

Idzie nowe na rynku nieruchomości

Mieszkanie dla młodych, nowe zasady udzielania kredytów hipotecznych oraz wygaśniecie ulgi podatkowej na materiały budowlane - to tylko niektóre ze zmian jakie czekają nas w nadchodzącym roku.

Meldunkowy bałagan podatkowy?

Z początkiem przyszłego roku z ustawy o PIT zniknie ulga meldunkowa. Zastąpi ją nowe zwolnienie podatkowe - to propozycja Ministerstwa Finansów. Eksperci ostrzegają, że to oznacza bałagan w przepisach.

Fiskus zniesie niewolnictwo kredytowe?

W pułapce podatkowej znalazło się przeszło 100 tys. osób korzystających z ulgi odsetkowej. Ulga przysługuje podatnikowi, który w latach 2002-06 zaciągnął kredyt na nowy dom czy mieszkanie. Co prawda z końcem 2006 r. ulga formalnie zniknęła, ale podatnicy, którzy się wcześniej na nią załapali nadal

Europejskie wsparcie dla budownictwa

Europejskie wsparcie dla budownictwa

Cięcia podatków dla inwestujących w nieruchomości to jeden z najpopularniejszych sposobów wsparcia sektora budowlanego. Przykładem może być Francja. Chociaż jesienią 2011 roku francuski premier Fillon zapowiedział ograniczenie ulg podatkowych dla budujących mieszkania na wynajem, inwestorzy ciągle

Ulga odsetkowa i "ulgowe trupy"

Tak źle jeszcze nigdy nie było. Źle, jeśli chodzi o ulgi podatkowe związane z budownictwem mieszkaniowym. W 2006 r. obowiązuje już tylko jedna taka ulga. Inaczej mówiąc, tylko na jedną ulgę mieszkaniową można się w tym roku załapać. Chodzi o ulgę odsetkową. Pozostałe to "ulgowe trupy"

Dom w spadku bez podatku

sprawą zwolnienia podatkowego w ustawie o PIT zwanego ulgą meldunkową. W art. 21 ust. 1 pkt 126 zapisano, że wolne od podatku są "przychody uzyskane z odpłatnego zbycia" domu i mieszkania, "jeżeli podatnik był w nim zameldowany na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed

Z meldunkiem sprzedasz mieszkanie bez podatku PIT

Z informacji "Gazety Prawnej" wynika resort finansów kończy prace nad ogólną interpretacją w sprawie ulgi meldunkowej. Szczegółów MF nie ujawnia, ale - zdaniem gazety - interpretacja ministra pójdzie w kierunku korzystnym dla podatników. Tak przynajmniej wynika z wypowiedzi wiceminister

Czy refinansując kredyt zachowujemy ulgę odsetkową?

podatkowe, brzmienie tekstu przepisu byłoby inne: kredyt "bezpośrednio" przeznaczony m.in. na budowę budynku mieszkalnego ". Sytuacja obecnaObecnie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na odliczenie w ramach tzw. ulgi odsetkowej odsetek od kredytów refinansowych

Ty zbudujesz fabrykę, my mieszkania dla pracowników

publiczna, a dokładniej - ulgi w podatku dochodowym. - Ale konkurencja między strefami jest coraz silniejsza i same ulgi nie wystarczą, by zdobyć inwestora - mówi Jarosław Witkowski, wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park (działają w niej m.in. Toyota, GE i Electrolux). Problemem

Ulga meldunkowa - jak z niej skorzystać?

zatem, gdy sprzedajemy nieruchomość lub udział w niej w okresie krótszym niż 5 lat od nabycia lub wybudowania, dotyczy nas obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Ulga meldunkowa - kiedy przysługuje? Od podatku zwalnia między innymi tzw. ulga meldunkowa. W jej ramach wolne od podatku dochodowego są

Jak podarować nieruchomość?

- jak również i to, że obdarowany chce skorzystać z ustawowego zwolnienia.Dawna ulga mieszkaniowaPoza tym zwolnieniem, funkcjonuje nadal ulga podatkowa. Tę ulgę ustawa przyznaje, jeżeli obdarowany ma obywatelstwo polskie lub mieszka na stale w Polsce, nie jest też właścicielem nieruchomości mieszkalnej

Rekompensata za słupy energetyczne i rury gazowe na działce

Rekompensata za słupy energetyczne i rury gazowe na działce

gruntowej ulga podatkowa z tytułu odszkodowania wypłaconego, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód) (art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).Organy podatkowe bardzo często domagają się zapłaty podatku

Ulga meldunkowa dla dwojga

Ulga meldunkowa pojawiła się w przepisach podatkowych 1 stycznia 2007 r. Miała związek z radykalną zmianą zasad opodatkowania sprzedaży domów i mieszkań, która mocno zagmatwała rozliczenia z fiskusem. Bo jeśli ktoś sprzedaje mieszkanie nabyte przed końcem 2006 r., płaci 10 proc. podatku od

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

jest równoznaczne z nabyciem innego budynku lub uzyskaniem pozwolenia na jego budowę albo nabyciem innego lokalu, o których mowa w art. 16 ust. 7 i 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn, nie powoduje zatem niemożności wygaśnięcia decyzji podatkowych w zakresie ulgi, o której mowa w art. 16 ust. 1

Zwolnienie z podatku od nieruchomości osoby niepełnosprawnej

, organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może m.in. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty. We wniosku, podatnik starający się o ulgę w spłacie zobowiązania podatkowego musi wskazać dokładnie

Czynszówki ze wsparciem: jak to robią na świecie?

Czynszówki ze wsparciem: jak to robią na świecie?

- obowiązuje wolny rynek.Francuzi wybierają ulgi podatkoweInaczej sytuacja wygląda we Francji. Przygotowany przez minister socjalistycznego rządu Cecile Duflot program bazuje na ulgach podatkowych i dedykowany jest osobom o niskich dochodach.Przez kolejnych dziesięć lat inwestorzy mogą odpisać od podatku kwotę

Odziedziczonej nieruchomości nie sprzedasz bez podatku?

, ekspert podatkowy w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, przywrócenie ulgi w PIT przy sprzedaży odziedziczonego lub podarowanego mieszkania lub domu, jakie obowiązywało do 31 grudnia 2006 r., wydaje się być mało prawdopodobne. Według niego iż budżet państwa stracił już na nowej uldze w podatku od

"GP": Przy sprzedaży domu nie będzie ulg

By podatnicy na zmianie nie stracili, w projekcie nowelizacji ustawy znalazł się zapis, że osoby, które kupią nieruchomość do końca 2008 r. i zameldują się w niej, przy sprzedaży będą mogły korzystać z ulgi. Nawet jeśli sprzedaż nastąpi po 1 stycznia 2009 r.Według "GP", podatnicy z ulgi

Sprzedaż mieszkania a podatek dochodowy

Na chwilę obecną wiążą nas dwa "systemy podatkowe" dotyczące mieszkań nabytych: w latach 2007 i 2008 oraz od roku 2009. Zasady opodatkowania sprzedaży mieszkań nabytych w wyżej wymienionych okresach są do siebie podobne, stąd też określenie w jakiej wysokości podatek dochodowy trzeba

Zakup materiałów budowlanych przed nabyciem nieruchomości

, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, adaptację na cele mieszkalne a także spłatę kredytu mieszkaniowego lub kredytu konsolidacyjnego.Istotnym jest jednak to, że aby skorzystać z ww. ulgi podatkowej trzeba spełnić wszelkie wymagania

Ulga meldunkowa czeka u fiskusa. Zostały trzy dni

Osoby, które w 2007 r. nie skorzystały z podatkowej ulgi meldunkowej przy sprzedaży mieszkania, bo zastosowały się do wadliwej interpretacji przepisów przyjętej przez fiskusa, mogą jeszcze odzyskać ulgę, pod warunkiem że do jutra wystąpią o to do urzędu skarbowego. Rozporządzenie w tej sprawie

Będzie trzeba zapłacić podatek od sprzedanego mieszkania i domu?

skorzystać bez zmiany przepisów ustawy o PIT. Tymczasem przedstawiając założenia do projektu znoszącego obowiązek meldunkowy, rząd nie wspomniał, że zamierza także zmienić przepisy podatkowe. A to ważna deklaracja - akcentuje gazeta. Musimy bowiem pamiętać, iż ulga przy sprzedaży mieszkań została wprowadzona

Ostatnie miesiące na budowę z ulgą

, które chciałyby skorzystać z ulgi na materiały budowlane nie mogą zwlekać z budową. Według proponowanych zmian podatnicy będą mogli występować z pierwszym wnioskiem o pieniądze (dokładnie o część zapłaconego podatku, tj. różnicy między stawką 23 proc., a 8 proc. VAT) tylko do końca 2013 r.Słowem, tylko

Francuzi zmianami w podatkach chcą pobudzić rynek nieruchomości. Stawiają na czynszówki

Francuska minister mieszkalnictwa Cecile Duflot zainicjowała program rozwoju budownictwa czynszowego o wartości 1,3 mld euro rocznie. Ma on zastąpić obecnie istniejącą ulgę na kupno mieszkania na wynajem (tzw. prawo Scelliera - od nazwiska francuskiego deputowanego, który ją przeforsował w 2008

Zwolnienie z podatku dochodów wydatkowanych na cele mieszkaniowe

związku z przeznaczeniem ww. środków na własne cele mieszkaniowe nie ma natomiast zastosowania do tej części wydatków na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek, które podatnik już wcześniej uwzględnił, korzystając z innych ulg podatkowych (chodzi o ulgę odsetkową obowiązującą do końca 2006 r.). Należy

Od 2009 r. nie będzie ulgi meldunkowej

Milczanowski, p.o. zastępca dyrektora Biura Ministra. W przeciwnym przypadku, zwolnieniu z PIT miałaby podlegać tylko część dochodu. Likwidację ulgi meldunkowej pozytywnie ocenia doradca podatkowy z firmy doradztwa podatkowego Accreo Taxand Michał Galejczuk. "W tej uldze jest mnóstwo niejasności. Prowadzą

Tańsze zakupy budowlane jeszcze przez miesiąc

takiej możliwości zwrot otrzymają w przeciągu 25 dni od daty doręczenia decyzji o jego przyznaniu (decyzja wydawana tylko w niektórych przypadkach) lub w przeciągu czterech miesięcy od dnia złożenia wniosku - wnioski z reguły zatwierdzane są automatycznie. - Wygaśniecie ulgi podatkowej dot. zwrotu części

PIT 2009: Ulga odsetkowa od kredytów ostro w górę

w wysokości 486 920 zł, to limit ulgi z 2009 r. stanowi w jego przypadku 50 proc. wartości kredytu - do odliczenia ma 50 proc. odsetek spłaconych w 2009 r. od tego kredytu. Fiskus twierdzi, a eksperci podatkowi się z nim zgadzają, że z wyższego limitu ulgi za 2009 r. mogą korzystać jedynie ci

Zmiany we władzach Polskiego Związku Firm Deweloperskich

być ulga podatkowa lub przyspieszona amortyzacja. Zdaniem Bieleckiego wzorem dla nas powinny być Niemcy, Wielka Brytania i Szwajcaria, gdzie mieszkania na wynajem stanowią ogromny odsetek całych zasobów mieszkaniowych.

Zbycie mieszkania po śmierci współmałżonka nie zawsze podlega opodatkowaniu

do ich majątku wspólnego. Stanowisko organów podatkowych (pierwsza opcja) jest niezmienne od wielu lat. W opinii Ministra Finansów przychód uzyskany ze sprzedaży udziału nabytego w spadku po zmarłym współmałżonku podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym (chyba że objęty zostanie zwolnieniem

Sprzedałeś mieszkanie? Zapłać podatek za przypisany do niego grunt

takiej transakcji. Dzięki tzw. uldze meldunkowej podatku może jednak nie płacić, pod warunkiem że przed sprzedażą był w tym mieszkaniu zameldowany przynajmniej przez rok. To ważna ulga - bez niej mieszkanie bez podatku można sprzedać dopiero po 5 latach od jego nabycia. Nic zatem dziwnego, że podatnicy

Jak nie płacić podatku od spadku lub darowizny

podatku. Ulga mieszkaniowa Odziedziczyłeś po ciotce dom bądź mieszkanie? Mamy dobrą wiadomość. Choć ciotka to nie najbliższa rodzina, możesz się "wywinąć" od podatku. A przynajmniej od jego części. Wszystko za sprawą podatkowej ulgi mieszkaniowej. Ulga obejmuje 110 m kw. powierzchni domu czy

Ulga odsetkowa - jak ją zaklepać na lata

W programie wyborczym PiS jedną z najważniejszych obietnic była budowa 3 mln mieszkań w ciągu kilku lat. Jedną z najważniejszych decyzji podatkowych PiS po roku rządzenia jest zniesienie ostatniej ulgi mieszkaniowej - ulgi odsetkowej. Los ulgi, dzięki której podatnik może odliczyć od dochodu

Podatek od nieruchomości w trzech odsłonach

odróżnieniu do ulgi obowiązującej wobec mieszkań nabytych do końca 2006 roku mamy dwa lata podatkowe, a nie kalendarzowe na wykorzystanie uzyskanego przychodu. Dokładniej też zostało określone, co może być rozumiane jako cele mieszkaniowe. Zaznaczone jest np., że nieruchomość przeznaczona na cele rekreacyjne

Senat za rozszerzeniem ulgi mieszkaniowej

rozszerza zakres planowanej ulgi mieszkaniowej. Zgodnie z poprawką, z PIT zostaną zwolnione dochody ze sprzedaży mieszkania, jeżeli w ciągu dwóch lat zostaną przeznaczone nie tylko na spłatę kredytu hipotecznego, ale także na spłatę innych kredytów zaciągniętych na spłatę wcześniejszego kredytu hipotecznego

Mieszkanie dla rodziny

korzystać ze zwolnienia, to ma do dyspozycji specjalną ulgę mieszkaniową w podatku spadkowym. Z ulgi mogą korzystać osoby z I grupy podatkowej (np. od teściowej, synowa). Także dalsza rodzina mieszcząca się w II grupie podatkowej, a nawet osoby niespokrewnione ze spadkodawcą zaliczone do III grupy. W II i

podatkową ulgę

poziom w uldze odsetkowej, to decyzja o zamianie kredytu nie jest już tak prosta. Korzyści finansowe po refinansowaniu kredytu zależą od oprocentowania nowego kredytu oraz progu podatkowego. Dla kredytu w wysokości 300 000 zł warto rozważyć zamianę kredytu, gdy różnica w oprocentowaniu między starym a

"Mieszkanie dla młodych" a rynek wtórny

zrekompensowane podwyższoną ceną na przynależnych do lokalu komórek, garaży czy miejsc postojowych. Dotychczasowe doświadczenia ze stosowania różnych ulg i dopłat wykazują, że ani ulgi podatkowe, ani dopłaty do odsetek nie przysparzają większej liczby mieszkań. Wielokrotnie i sami deweloperzy wskazywali na

Rozliczenie wynajmu nieruchomości

przez mękę, a gąszcz przepisów prawnych i podatkowych dodatkowo komplikował sytuację.Czemu więc nie wykorzystać nowych technologii, aby ten żmudny proces zredukować do przysłowiowych kilku kliknięć na komputerze lub smartfonie, a zaoszczędzony czas przeznaczyć na coś znacznie bardziej interesującego czy

Są oferty na dwie działki w podstrefie ekonomicznej

zakłady produkcyjne na dwóch kompleksach między ul. Mickiewicza, Borsuczą, Myśliwską i Solnicką, cenę wywoławczą za m kw. ustalono na 330 zł. W strefie mają obowiązywać ulgi podatkowe w związku z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi i tworzonymi miejscami pracy. Magistrat zainwestował już w stworzenie

Trzy sposoby na PITy od zbycia domu

lat przeznaczą na cele mieszkalne.Drugi system - pisze "Gazeta Prawna" - będzie dotyczył nieruchomości nabytych w 2007 i 2008 roku. Tu będzie obowiązywała jedna ulga meldunkowa, a podatek będzie wynosił 19 procent dochodu.Trzeci system obejmie nieruchomości nabyte od 1 stycznia 2009. W tym

Rząd obiecuje zbudować 100 tys. mieszkań w 5 lat

funduszy i ulgi podatkowe. Program jest skierowany przede wszystkim do młodych ludzi, lokatorów eksmitowanych z dotychczasowych domów i do legalnych imigrantów, mieszkających we Włoszech od co najmniej 10 lat, a w tym samym regionie - od 5 lat. Rządowe plany nie przekonały jednak potężnej włoskiej Unii

Na mieszkanie od gminy raczej nie ma co liczyć

Niestety, nasze państwo pomaga głównie tym, którzy kupują mieszkania. Dawniej mogli oni skorzystać z ulg podatkowych, a ostatnio np. z dopłaty do kredytu w ramach obowiązującego do końca ubiegłego roku programu "Rodzina na swoim". Jak wynika z danych zarządzającego tym rządowym programem

Bez oszczędzania, bez kredytów na mieszkania

mieszkaniowych, którą od kilku lat proponuje swoim klientom PKO BP, pokazuje, że nawet taka zachęta może zadziałać. Z naszych informacji wynika, że na książeczce mieszkaniowej nowego typu oszczędza już ponad 700 tys. osób. Magnesem jest nie tylko ulga podatkowa, ale także niższe koszty uzyskania kredytu w PKO BP

PSL chce zmian prawnych, by pobudzić sektor budownictwa

ulgi podatkowej dla osób kupujących mieszkanie. Zaznaczył jednocześnie, że w tym roku nie ma szans na wprowadzenie tego rozwiązania, ale sama zapowiedź mogłaby pozytywnie wpłynąć na rynek. "W dyskusji o zniesieniu progów i skali podatkowej zapomniano o tym, że ulgi proinwestycyjne są pewnym

Zwrot VAT - bierz, póki możesz

budujesz lub remontujesz, a wcześniej nie odliczałeś wydatków w ramach nieistniejącej już podatkowej ulgi budowlanej lub remontowej, zwrot wynosi - w granicach ustawowego limitu - 65,22 proc. kwoty VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych. Ile można odzyskać? Jak już wspomnieliśmy na początku, zwrot

Analitycy: Warto kupić dom, ale na dłużej

. Wkłady własne pochodziły najczęściej z własnych oszczędności albo od rodziny w formie prezentu lub zaciągniętych pożyczek prywatnych. Aż 93 proc. kupujących skorzystało z programu ulgi podatkowej oferowanej przez rząd federalny. Według tych samych badań kupujący po raz wtóry ma średnio 49 lat i zarobki

MF: ulga meldunkowa dla zameldowanych co najmniej rok

W środę Ministerstwo Finansów wydało interpretację, doprecyzowującą zasady skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej. Chodzi o sposób liczenia okresu zameldowania, po upływie którego nie musimy płacić podatku od dochodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania. Wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch

Pogorszenie koniunktury na rynku nieruchomości w USA

, aby odtrąbić koniec recesji, gospodarka musi urosnąć dwa kwartały z rzędu. Walka z recesją była celem numer jeden najpierw dla administracji prezydenta George'a Busha, a później Baracka Obamy. Pierwszy zafundował wart 170 mld dol. pakiet pomocowy dla obywateli obejmujący ulgi podatkowe i dopłaty dla

Masz mieszkanie, przygotuj się na wyższe podatki

, decydować o wysokości swojej części podatku, o jego stawce. Mogłyby więc zarządzić podwyżkę podatków dla swoich mieszkańców. Od części samorządowej PIT nie można by też było odliczać ulg podatkowych. - Udział samorządów w VAT (dziś nie dostają pieniędzy z tego podatku, mają udziały w PIT i CIT, ten drugi to

Ile zapłacimy z tytułu sporządzenia aktu notarialnego

darowizna ta następuje pomiędzy osobami zaliczanymi do tzw. I grupy podatkowej (zalicza się do niej: małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów), jeśli są uprawnieni do ulgi w podatku od spadków i darowizn,Zbycie nieruchomości nie jest oczywiście jedyną

Odzyskaj VAT za materiały budowlane

wydatków w ramach nieistniejącej już podatkowej ulgi budowlanej lub remontowej, zwrot wynosi - w granicach ustawowego limitu - 65,22 proc. kwoty VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych.Uwaga! Zwrot VAT jest limitowany. Jak już wspomnieliśmy na samym początku, te limity dotyczą okresów pięcioletnich

Rodzina na Swoim - podsumowanie Programu

Program "Rodzina na Swoim" został wprowadzony w roku 2007. Zastąpił stosowaną uprzednio ulgę odsetkową czyli odliczanie od dochodu do opodatkowania odsetek kredytów hipotecznych przez cały okres ich spłacania. Rodzina na Swoim zastępowała więc ulgę podatkową dotacją budżetową skierowana

Jak wykupić mieszkanie od gminy

sprzedaż nieruchomości nie zdaje sobie sprawy, że taka transakcja wiąże się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego. Wynika to z art. 10 ust 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na szczęście ustawa przewiduje zwolnienie podatkowe zwane ulgą pięcioletnią. Fiskus nie dostanie nic

Łatwo uniknąć podatku od sprzedaży mieszkania

ramach obowiązującej ulgi mieszkaniowej. Ulga zwalnia od podatku nabycie w drodze spadku lub darowizny (podatnicy zaliczeni do tzw. pierwszej grupy podatkowej, czyli bliska rodzina) bądź tylko spadku (druga grupa, czyli dalsza rodzina, a także - pod pewnymi warunkami - trzecia grupa, czyli osoby

Co zrobić aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego z tytułu sprzedaży nieruchomości

126, jest złożenie wymaganego prawem oświadczenia w zakreślonym przepisami terminie. Zatem należy przyjąć, że niezłożenie takiego oświadczenia wyłącza możliwość powstania uprawnienia podatnika do zwolnienia podatkowego. Wymienione oświadczenie jest normatywnym elementem konstrukcyjnym analizowanego

Ile zapłacimy z tytułu sporządzenia aktu notarialnego

darowizna ta następuje pomiędzy osobami zaliczanymi do tzw. I grupy podatkowej (zalicza się do niej: małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów), jeśli są uprawnieni do ulgi w podatku od spadków i darowizn,Zbycie nieruchomości nie jest oczywiście jedyną

Kataster rodzinny

nieruchomości do celów podatkowych. Wszystkie powyższe ulgi nie będą oczywiście miały większego znaczenia w odniesieniu do największych potentatów: posiadaczy okazałych rezydencji i nie jednej, ale szeregu nieruchomości. W minionych 18 latach powstało wiele wspaniałych posiadłości. Niektórym rzeczywiście się

Jak wygląda sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych?

kapitałowego.System oszczędzania umożliwiłby osobom o niskich dochodach zgromadzenie kapitału na wkład własny, który banki wymagają dziś na ogół w wysokości 20 -30 proc. nabywanej nieruchomości. Służyć miałby temu program odpowiednich zachęt np. ulg podatkowych albo państwowych dopłat dla oszczędzających. Czy uda się

Fiskus tkwi w mieszkaniach

kupione w 2007 r., trzeba oddać fiskusowi 19 proc. zysku - mówi Katarzyna Klimkiewicz ze spółki doradztwa podatkowego TPA Horwath Sztuba i Kaczmarek. - Ci, którzy kupili mieszkania wcześniej, mogą wybrać, co im się bardziej opłaca - 10-proc. podatek zryczałtowany od przychodu (taki obowiązywał przed 2007

Nowa moc

środki mające promować odnawialne źródła energii to: wprowadzone w 2002 roku regulacje prawne, które zmuszają dostawców do produkowania większej ilości czystej energii, ulgi podatkowe oraz dofinansowania "zielonych" projektów. Pozostanie tylko pytanie, kiedy w Polsce powstanie pierwszy budynek

Bank umorzy raty, fiskus każe zapłacić podatek

koniec z końcem - opowiada anonimowo członek zarządu jednego z banków, odpowiedzialny za windykację. Trudno się dziwić - jak wynika ze statystyk NBP, tylko w ciągu roku wartość zagrożonych kredytów Polaków wzrosła z 14,2 do 24,4 mld zł! Większość klientów nie ma co liczyć na ulgę w spłacanych odsetkach

Zwrot VAT za materiały budowlane

remontujesz (a nie odliczałeś wydatków w ramach podatkowej ulgi budowlanej lub remontowej), zwrot wynosi 68,18 proc. kwoty VAT wynikającej z faktur.PRZYKŁAD 1. Załóżmy, że na materiały użyte do budowy domu wydałeś 50 tys. zł. Ta kwota obejmuje VAT - ok. 9 tys. zł. Oznacza to, że przysługuje ci zwrot przeszło

Jak pomóc kredytobiorcom

. Jednak wizja dramatu tych ludzi jest zbyt przerażająca, by pozostawić ich bez pomocy. Niech nie ważą się jej odmawiać zwłaszcza ci, którzy niegdyś skorzystali z budowlanej lub odsetkowej ulgi podatkowej. Tych kilkudziesięciu tysięcy złotych nie dostali w prezencie od państwa ci, którzy kupili mieszkania

Raport: Kawalerki najdroższe? Wszędzie, ale nie w Łodzi

Rok 2013 na rynku nieruchomości był okresem przejściowym między dwoma programami rządowych dopłat Rodziną na Swoim i Mieszkaniem dla Młodych. Był ostatnim rokiem, w którym obowiązywała ulga podatkowa za zakupione materiały budowlane (teraz zwrot uzyskać mogą wyłącznie osoby spełniających kryteria

Jak uciec przed podatkiem

- przeznaczonych na cele rekreacyjne,- podatnik korzysta z tzw. ulgi odsetkowej (czyli nowej ulgi budowlanej). Ulga a formalnościAby skorzystać ze zwolnienia podatkowego, należy w ciągu 14 dni od sprzedaży złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie o przeznaczeniu pieniędzy ze sprzedaży na cele, które są zwolnione z

Deweloperzy na wynajem

W ramach pakietu rozwiązań antykryzysowych specjaliści z tego resortu rozważają pozbawienie ochrony przed eksmisją (w razie niepłacenia czynszu) lokatorów, którzy zawieraliby umowy najmu na czas określony w nowo budowanych czynszówkach. Pod uwagę brane są również ulgi podatkowe. Ci, którzy płacą

Senat USA ratuje rynek nieruchomości, "sytuacja poprawi się natychmiast"

Senat uchwalił także nowe ulgi podatkowe dla nabywców pierwszych domów, aby zachęcić do ich kupowania. Rynek nieruchomości znajduje się w głębokim kryzysie, co falą odbija się na całej gospodarce. Krytycy ustawy twierdzą, że rząd bierze na siebie zbyt duże ryzyko i ratując zagrożone bankructwem

Amerykanie kupują domy, giełdy się cieszą

ekonomisty NAR Lawrence'a Yun'a na wzrost wpływ miał m.in. nowy rządowy program, który przewiduje ulgi podatkowe (nawet 8 tys. dol.) dla osób, które kupują dom po raz pierwszy. Dobre informacje zza oceanu pozytywnie wpłynęły na giełdy na całym świecie. W Europie po godzinie 16 niemiecki DAX i francuski CAC40

Jak sprzedać odziedziczony dom bez podatku

i mieszkań nabytych w spadku i darowiźnie była zwolniona od tego podatku. W całości. Płaciło się za to podatek od otrzymanej w spadku lub darowiźnie nieruchomości (choć tam była i jest nadal - o czym dalej - ulga mieszkaniowa). Teraz jest inaczej. Ktoś, kto po Nowym Roku dostał albo dostanie w

Dom, mieszkanie, działka coraz droższe

, o jego stawce. Mogłyby więc zarządzić podwyżkę podatków dla swoich mieszkańców. Od części samorządowej PIT nie można by też było odliczać ulg podatkowych. - Udział samorządów w VAT (dziś nie dostają pieniędzy z tego podatku, mają udziały w PIT i CIT). - Zwrot VAT od inwestycji samorządowych

Kredyt za darmo ożywi gospodarkę USA?

Od ponad roku na nic zdają się wysiłki rządu federalnego i Fed, aby zapobiec największej katastrofie gospodarczej w USA od czasów Wielkiego Kryzysu w latach 30. poprzedniego wieku. Ameryka pogrąża się w recesji. Wiosną nie rozruszał gospodarki wart ponad 170 mld dol. pakiet ulg podatkowych i

Odzyskaj pieniądze z VAT za materiały budowlane

podatku. 7. Kwota zwrotu. Musisz ją obliczyć samodzielnie (fiskus sprawdzi, czy się nie pomyliłeś). Na szczęście nie jest to trudne. Jeśli budujesz lub remontujesz, a wcześniej nie odliczałeś wydatków w ramach nieistniejącej już podatkowej ulgi budowlanej lub remontowej, zwrot wynosi 68,18 proc. kwoty VAT

Mieszkanie czynszowe, znaczy dostępne

jednak, podobnie jak np. biurowce, centra handlowe i magazyny, atrakcyjną inwestycją dla funduszy, która zapewni im stały i bezpieczny dochód. Ulga podatkowa na zachętę Sęk w tym, że obecny poziom czynszów może nie być atrakcyjny dla funduszy inwestycyjnych. Kupując galerię handlową lub biurowiec, mogą

Nieudany przetarg nie kończy podstrefy

Białostocka podstrefa, w której przedsiębiorcy mogą inwestować, w zamian uzyskując nawet 70-procentowe ulgi podatkowe, działa od końca ubiegłego roku. To 30-hektarowy obszar podzielony na dziewięć działek w dwóch kompleksach między ul. Mickiewicza, Borsuczą, Myśliwską i Solnicką. 17 września ma się

Odzyskaj VAT za materiały budowlane

.7. Kwota zwrotu. Musisz ją obliczyć samodzielnie (fiskus sprawdzi, czy się nie pomyliłeś). Na szczęście nie jest to trudne. Jeśli budujesz lub remontujesz, a wcześniej nie odliczałeś wydatków w ramach nieistniejącej już podatkowej ulgi budowlanej lub remontowej, zwrot wynosi 68,18 proc. kwoty VAT

Jak kupować mieszkanie w czasach szaleństwa

przerażającym tempie w dużych miastach (i to też nie wszystkich). Jeśli mieszkasz poza wymienionymi miejscowościami, możesz spać w miarę spokojnie i mieszkanie kupować, jeśli go potrzebujesz, a nie bo "za chwilę zdrożeje". UWAGA! W mniejszych miastach popyt na mieszkania może wzmocnić nowa ulga

Mieszkania za drogie, budujemy domy

, którzy rozpoczęli budowy przed 2000 r., mogli jeszcze przez trzy lata korzystać z wysokich odpisów podatkowych. Kiedy zniknęła ulga, liczba pozwoleń na budowę domów dramatycznie stopniała.Tym razem kwestie podatkowe spadły na dalszy plan. Już przed wakacjami rząd zadeklarował, że nie dopuści do podwyżki

Jak uniknąć podatku przy sprzedaży lub kupnie mieszkania

skarbowego po interpretację podatkową. Jeśli się do niej zastosujesz, nie może cię spotkać żadna krzywda. Jak to zrobić?Wniosek składasz do naczelnika urzędu skarbowego. Piszesz w nim np. "w trybie art. 14a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa zwracam się z wnioskiem o udzielenie pisemnej

Pożyczka od rodziny i znajomych

powoduje utratę prawa do ulgi na systematyczne oszczędzanie. Uzyskane wcześniej odliczenia trzeba będzie zwrócić.Bez podatku od pożyczkiNie trzeba składać deklaracji podatkowych ani płacić podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli umowę zawarto:w między osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w

Po kredyt mieszkaniowy do innego kraju UE? Nieprędko!

(np. związane z koniecznością założenia dodatkowego konta) i orientacyjny koszt całego kredytu, rzeczywista roczna stopa oprocentowania, wskazówki odnośnie ewentualnych ulg podatkowych, a także ryzyko związane z oferowaną pożyczką. W wypadku kredytów udzielanych w obcych walutach bank będzie musiał

Własne mieszkanie: kupić, czy wynająć?

podejmowane decyzje banków o zmniejszaniu oprocentowania kredytów. Choć większość ulg podatkowych, związanych z ożywianiem budownictwa mieszkaniowego już dawno odeszła w niepamięć, to ze strony rządu pojawiają się zachęty innego typu, takie jak na przykład program refundowania części kosztów kredytu, noszący

Będą kolejne miliardy na ratowanie amerykańskich kredytobiorców?

nieruchomości unikną procedury przymusowego zajęcia domu na poczet niespłaconych kredytów. Z drugiej strony reforma przewiduje znaczne ulgi podatkowe dla osób kupujących swoje pierwsze domy, by ożywić popyt na te nieruchomości, które już zostały wystawione na licytacje. Projekt przeszedł przez Izbę

Dom mieszkalny bez dwutlenku węgla

osiągające kategorie szóstą, zostaną nagrodzone certyfikatem zapewniającym ulgi podatkowe, ma to na celu zachęcenie ludzi do inwestowania w ekologiczne projekty.W czasie ceremonii nadania pierwszego certyfikatu dla domu przyjaznego dla środowiska, zaprezentowano też logo "Zero-Carbon Homes" i

Buduj w kryzysie... budowlanym

wydatków w ramach nieistniejącej już podatkowej ulgi budowlanej lub remontowej, zwrot wynosi 68,18 proc. kwoty VAT wynikającej z faktur, jeśli zaś korzystałeś z tych ulg - 55,23 proc. kwoty VAT wynikającej z faktur. Uwaga! Zwrot VAT jest limitowany. Te limity dotyczą okresów pięcioletnich liczonych od daty

Pora na czynszówki

zagospodarowanie już istniejących, a stojących pusto mieszkań. Zachęcić do wynajęcia pustostanów mają ich właścicieli - subwencje remontowe, gwarancje otrzymywania czynszu, ulgi podatkowe, a także możliwość eksmisji w przypadku nie wywiązywania się lokatora ze swoich obowiązków. Jeśli przyjrzeć się stosowanym

Mieszkanie po europejsku

mieszkańców, to jeszcze koszty ich utrzymania należą do najniższych w Europie. To wynik szczodrej polityki państwa, które odważnie interweniuje na rynku mieszkaniowym. Wykorzystywane są ulgi podatkowe, dotacje i regulacje finansowe po to, żeby domów powstawało wiele i żeby były dostępne dla każdego. Nie

Jakie stawki u notariusza?

ocenie nowe przepisy w określonych przypadkach wcale nie obniżyły stawek. Za co w takim razie możemy zapłacić mniej? 1. Umowa darowizny lokalu mieszkalnego stanowiąca odrębną nieruchomość, jeżeli do "przepisania mieszkania" dochodzi między osobami bliskimi, należącymi do tzw. I grupy podatkowej

Rynek pierwotny: kupować czy czekać?

do budżetu). Nowa ulga podatkowa Parlament uchwalił kilka dni temu ustawę o preferencyjnym kredycie mieszkaniowym. Prawdopodobnie wejdzie ona w życie na przełomie września i października. Państwo będzie zwracać przez osiem lat część odsetek od kredytów bankowych na kupno mieszkania (zarówno nowego

Krakowskie kamienice nabiorą blasku

rozwiązania prawne mają sprawić, że w najbliższych latach Kraków wypięknieje. Bezzwrotne dotacje uratują fasady Uchwały są trzy. Pierwsza z nich - podatkowa - zakłada, że osoby, które w danym roku wyremontują fasadę, będą zwolnione z 50 proc. podatku od nieruchomości przez maksymalnie pięć lat (do kwoty

Jak rozliczyć się ze sprzedaży nieruchomości

, modernizację, adaptację lub remont budynku albo jego części). 2. Odliczałeś lub odliczasz odsetki od kredytu lub pożyczki w ramach ulgi budowlanej odsetkowej. Jak skorzystać ze zwolnienia Na wydanie pieniędzy na owe "mieszkaniowe cele" masz dwa lata od dnia sprzedaży poprzedniej

Rynek kredytów i pożyczek dostał zadyszki?

, samochodu oraz chęci dokonania remontu mieszkania za pożyczone pieniądze ustabilizowała się. Jednym z dość poważnych powodów jest cofnięcie ulgi podatkowej przy zakupie pierwszego mieszkania za kredyt bankowy na rynku pierwotnym i na remont mieszkania. Pogorszyły się, ale nieznacznie, prognozy dotyczące

Jak się będziemy budować w tym roku

. konserwacja i naprawy wind i domofonów.Niestety, nie zostały utrzymane preferencje podatkowe dla tzw. infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. A to oznacza, że w tym roku z 7 do 22 proc. wzrósł VAT m.in. na drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i tzw. małą architekturę oraz przydomowe oczyszczalnie

Jak podwyższane są czynsze na Zachodzie

czynszowych "starej unijnej Piętnastki" znajduje się w Niemczech, jedynym państwie, w którym mieszkań czynszowych jest więcej niż własnościowych. Wynika to z prowadzonej przez lata polityki zachęcania ulgami podatkowymi inwestorów prywatnych do budowania mieszkań na wynajem. Szczególnie korzystna

"Polska norma", czyli mieszkaniowy dobrobyt na wstecznym biegu

dostępności cenowej nieruchomości mieszkaniowych. Uwzględniając wspomnianą ulgę podatkową, znalezienie na rynku pierwotnym mieszkania, którego cena 1 mkw. korespondowałaby ze średnią miesięczną płacą brutto nie było czymś nadzwyczajnym. Dobrym przykładem tego typu sytuacji może być początek rynkowej kariery

Kupić, nie kupić? Oto jest pytanie

, zapisałem się do kolejki liczącej kilkaset osób - wspomina jeden z czytelników. - Udało mi się tylko dlatego, że w formularzu podałem nazwisko narzeczonej, które zaczynało się na A. Handlowcy dzwonili do klientów w kolejności alfabetycznej. 5. Ulga odsetkowa Kupując mieszkanie, możesz skorzystać z jednej

Wynajmować czy kupować

pieniądze". Poza tym spłacając kredyt, masz świadomie, że płacisz za swoją własność. 2. To się opłaca Jeśli kupisz mieszkanie, płacąc czynsz i ratę kredytu, wydasz miesięcznie mniej (a w najgorszym przypadku tyle samo), niż miałbyś płacić komuś za wynajem. 3. Ulga odsetkowa Kupując mieszkanie, możesz

Banki robią nas w jajo - listy czytelników o spreadzie

jest wszystko OK., a gdy przychodzi nowy rok i piszemy prośbę do banku o informacje, ile tych odsetek zapłaciliśmy (potrzebna ta informacja do rozliczenia podatkowego - ulga odsetkowa), to bank PKO BP ponownie od nas kasuje od 50 zł w górę, za taką informację. Dla mnie to jest złodziejstwo.A co do