podstawa prawna umowy deweloperskiej

Michał Brancewicz

Ekspert: ustawa deweloperska do poprawki

Ekspert: ustawa deweloperska do poprawki

- To jest podstawowym problemem tej ustawy. Zawiera wiele zapisów, które mogą być interpretowane w różny sposób, często sprzeczny - tak o ustawie deweloperskiej mówi Marcin Płoszka, radca prawny

Jak kupić mieszkanie z MdM i nie żałować?

W pierwszych dwóch miesiącach programu Mieszkanie dla Młodych średnia wartość dotacji wyniosła 22 tys. zł - wynika z danych Banku Gospodarstwa Krajowego. Taka kwota może uśpić czujność przy zakupie mieszkania, zwłaszcza że wybór lokali w wielu miastach jest ograniczony. O czym należy pamiętać?

Targi Nowy DOM Nowe Mieszkanie - 25 - 26 stycznia

Blisko 100 wystawców: deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, banków i pośredników kredytowych oraz agencji nieruchomości. Bez mała tysiąc mieszkań spełniających kryteria nowego rządowego programu Mieszkanie dla młodych oraz bankowe oferty finansowania zakupu mieszkania w programie MDM, badanie wstępnej zdolności kredytowej, pomoc w wypełnieniu wniosku oraz informacje o wymaganych dokumentach potrzebnych do rozpatrzenia wniosku, ocena ryzyka zakupu mieszkania. Warsztaty, wykłady i prelekcje. Publiczna debata dotycząca nowego rządowego programu Mieszkanie dla młodych. A wszystko to już 25 i 26 stycznia na Stadionie Narodowym.

Mieszkania przestały tanieć, ceny znów idą w górę

rachunków powierniczych. - Bank powinien dokonać oceny spełnienia przez dewelopera warunków wymienionych w ustawie. Ocena ta jest dokonywana na podstawie określonych dokumentów w zależności od etapu przedsięwzięcia deweloperskiego, np. decyzji o pozwoleniu na budowę, umowy o generalne wykonawstwo czy

Upadłość deweloperska

Upadłość deweloperska

jeszcze dokładniejsze standardy prawne umów z deweloperami. Tak by obowiązkiem było zawieranie umów deweloperskich najlepiej w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym z jednoczesną zgodą dewelopera na wpis takiego roszczenia do księgi wieczystej. Roszczenie

Nowe standardy umów przy kupnie mieszkania

posiadanej dokumentacji technicznej i formalno-prawnej, na podstawie której deweloper realizuje inwestycję wraz z pozwoleniem na budowę. Częścią umowy powinien być dokładny opis projektowanego obiektu obejmujący standard wykonania, prawa, lub obiekty przynależne, prawa wspólne, sposób liczenia powierzchni

Aranżacje pod klucz coraz bardziej popularne

Aranżacje pod klucz coraz bardziej popularne

Budujesz swój wymarzony dom? Policz najlepszą dla Ciebie ratę kredytu W Polsce tzw. standard deweloperski to ciągle dominująca forma oddawania mieszkań. W powszechnej świadomości funkcjonuje też przekonanie, że wykańczanie "na własną rękę" jest dużo tańsze, niż przy zamówieniu pod

Jak się dobrze umówić... na mieszkanie

niedozwolonych). Kompromis jest możliwy Specjaliści z Home Broker, którzy współpracują na co dzień z ponad 200 firmami deweloperskimi, przyznają, że umowy zwykle dużo lepiej chronią prawa tych firm niż ich klientów. Stąd pomysł stworzenia takiego wzoru umowy, w którym prawa i obowiązki obu stron byłyby

Co należy sprawdzić przed zakupem nowego mieszkania?

sprawdzenia dewelopera, stanu prawnego nieruchomości, na której prowadzona jest inwestycja, a także umowy, którą klient otrzymuje do podpisu. Weryfikacja dewelopera Niebagatelne znaczenie ma oczywiście to, kto prowadzi daną inwestycję. Informacji o naszym przyszłym kontrahencie można zasięgnąć przede

Zrób remont dzięki oszczędnościom na książeczce mieszkaniowej

podstawa to wystawiona na posiadacza książeczki (lub współmałżonka) faktura VAT za zakup okien lub faktura VAT za usługę wymiany okien. Trzeba też udowodnić, że ma się tytuł prawny do remontowanego mieszkania lub domu. Bank zażąda wypisu z księgi wieczystej (dla prawa odrębnej własności) albo pisma ze

Ostatnie przed wakacjami Targi Nowy DOM Nowe MIESZKANIE 5 i 6 kwietnia, STADION NARODOWY

Ostatnie przed wakacjami Targi Nowy DOM Nowe MIESZKANIE 5 i 6 kwietnia, STADION NARODOWY

dofinansowanie wkładu własnego, pomoc w spłacie części kredytu lub możliwość odzyskania części VAT za materiały użyte do budowy domu. Przy wypłacie kredytu bank pomniejsza kwotę kapitału o kwotę dopłaty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Klient zaciąga kredyt w banku komercyjnym, który podpisał umowę z

Książeczki mieszkaniowe - skorzystaj z premii

deweloperskiej, nie musi czekać do czasu przeniesienia na niego własności mieszkania. Ma prawo wystąpić do PKO BP o wypłatę premii w trakcie inwestycji. Warunek: wpłata co najmniej 50 proc. wkładu wymaganego przez tę spółdzielnię lub firmę. Spółdzielnia da stosowne pismo. Ponadto bank wymaga przedstawienia umowy

Firmy z zagranicy zainwestują w budowę czynszówek

Firmy z zagranicy zainwestują w budowę czynszówek

budować czynszówki na zamówienie inwestorów instytucjonalnych. Sprzyjają im też: "stabilne otoczenie rynkowe, trendy demograficzne, potrzeba większej mobilności, polityczna wola wsparcia budownictwa czynszowego, rozsądne regulacje prawne oraz obecne warunki zakupu mieszkań". Okazuje się więc, że

ABC kredytu hipotecznego

jest zobowiązany do przedstawienia warunków umowy kredytu. Wartość nieruchomości - Brana pod uwagę przy określaniu wysokości kredytu, odzwierciedlająca wartość zabezpieczenia tego kredytu. Jest ona określana przez osobę uprawnioną na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Weksel in blanco

Pomyśl dwa razy, nim podpiszesz umowę z deweloperem

pisemnej nie jest, zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego, zawarta w formie wymaganej dla umowy przyrzeczonej (dla niej niezbędna jest forma aktu notarialnego). Oznacza to, że na jej podstawie nie możemy domagać się przed sądem zawarcia ostatecznej umowy i przeniesienia na nas własności mieszkania. Innymi

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie?

przy podpisaniu umowy, a pozostałe 90 proc. po podpisaniu aktu notarialnego przenoszącego własność. Jeśli firma deweloperska proponuje taki system płatności, to na pewno jest finansowana przez bank. Problem w tym, że takich firm jest niewiele. Czy jeśli deweloper nie dostał kredytu bankowego, to znaczy

Pół bliźniaka poproszę

stanu faktycznego jak i prawnego. Przy zakupie nieruchomości najważniejsze są dokumenty własnościowe. W pierwszej kolejności proponujemy, by sprawdzić w miejscowym wydziale geodezji w Urzędzie Miasta kto jest wpisany jako właściciel działki. Koniecznym dokumentem jest także aktualny odpis z księgi

Kolejne zmiany na rynku wynajmu?

nie pomagały nawet różnego rodzaju promocje stosowane przez firmy deweloperskie - zwraca uwagę Kędzierska. Jednak zmiany w wysokości czynszów to nie wszystko. Student jako podstawa zysku większości wynajmujących był klientem niewymagającym, mało dbającym o legalność zawieranej transakcji i jej

Trudniej o kredyt z dopłatą

się pula mieszkań, na które można uzyskać dopłatę, np. maksymalna cena dla mieszkań kupowanych od firm deweloperskich i spółdzielni zmniejszy się z 9816,1 do 7011,5 zł za m kw., a dla mieszkań na rynku wtórnym - do 5609,2 zł za m kw. Tymczasem przeciętna cena, po jakiej można kupić takie mieszkania, w

Rewolucja w książeczkach mieszkaniowych

ładne oczy. Musisz więc udowodnić, że zrealizowałeś któryś z wyżej wymienionych "celów mieszkaniowych". Wymiana okien. Podstawa to wystawiona na ciebie (lub współmałżonka) faktura VAT zakupu okien lub faktura VAT wykonania usługi wymiany okien. Oczywiście musisz też udowodnić, że masz tytuł

Nie bój się dewelopera

wstępnie wybrany, w trosce o bezpieczeństwo własnej inwestycji, nie należy podpisywać z nim żadnej umowy, dopóki nie sprawdzimy, czy ma on: - tytuł prawny do nieruchomości. Chodzi tu o ustalenie, czy deweloper jest rzeczywiście jej właścicielem oraz czy działka pod przyszłą budowę nie została na przykład

Co czeka ogrody działkowe?

od zgody PZD. W ten sposób gminy i państwo będą mogły swobodnie dysponować gruntami, które formalnie są ich własnością. Oczywiście nie można wykluczyć, że niektóre samorządy mogłyby próbować sprzedawać uwolnione tereny firmom deweloperskim pod budowę osiedli lub biurowców. Musicie jednak wiedzieć, że

Pożegnanie z "Rodziną na swoim"?

jeszcze tylko przez dwa, trzy miesiące będzie można sięgnąć po kredyt z budżetową dopłatą na zakup mieszkania na rynku wtórnym. Później dostaną ją wyłącznie ci, którzy kupią mieszkanie lub dom od firmy deweloperskiej, gminy czy spółdzielni albo wybudują go we własnym zakresie. Uwaga! Wciąż jest to tylko

Jak nie dać się oszukać przez dewelopera

w praktyce sporządzanie umowy zobowiązującej? Strony (czyli ty i deweloper) ustalają w pisemnej umowie warunki, na jakich lokal ma być wybudowany (terminy robót, płatności, standard wykończenia, różnego typu kary i sankcje itp.). Następnie idą z tym dokumentem do notariusza, który na podstawie

Problemy z VAT-em

Problem pierwszy VAT na budownictwo mieszkaniowe wynosi 7 proc., na grunt - 22 proc. Jaką stawkę podatku powinno się płacić, kupując lokal? Zgodnie z ustawą deweloper, sprzedając budynek lub jego część (np. mieszkanie), "nie może wyodrębnić z podstawy opodatkowania wartości ziemi"