pozwolenie na budowę terminy

Michał Wojtczuk

W czerwcu okaże się, czy można wznowić budowę Złotej 44

W czerwcu okaże się, czy można wznowić budowę Złotej 44

Naczelny Sąd Administracyjny wyznaczył na 24 czerwca termin rozprawy w sprawie pozwolenia na budowę 192-metrowego wieżowca przy Złotych Tarasach. Od tej decyzji zalezy czy i kiedy budowa zostanie wznowiona

Kerez spóźnia się z Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Szwajcarski projektant Muzeum Sztuki Nowoczesnej uzgodnił ostateczny kształt budynku z ratuszem. Mocno cisną go terminy - według umowy już za trzy miesiące powinien dostarczyć pozwolenie na budowę. Nie ma na to szans

Prawo budowlane ma zostać uproszczone zapowiada ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

W zeszły piątek na konferencji prasowej wiceminister MiB - Tomasz Żuchnowski - poinformował, że projekt ustawy związany z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Jakie korzyści płyną z nowego prawa budowlanego

Jakie korzyści płyną z nowego prawa budowlanego

Obecnie na mocy obowiązującego prawa budowlanego urzędnicy mają 65 dni na wydanie pozwolenia na budowę. Do tego terminu nie wlicza się jednak terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy

Nowelizacja Prawa budowlanego niedługo wejdzie w życie

Nowelizacja Prawa budowlanego niedługo wejdzie w życie

będzie musiał wezwać inwestora do ich uzupełnienia, w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Zniesiono termin na zawiadomienie właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robot budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, lub zgłoszenie przebudowy

Wieżowiec Libeskinda. O krok do wznowienia budowy

inwestycji - komentuje Alicja Kościesza, dyrektor sprzedaży i marketingu Orco. Inwestycji przy Złotej sprzeciwiają się sąsiedzi. To oni oprotestowali wszystkie decyzje administracyjne związane z wieżowcem. Orco niecierpliwie czeka teraz na wyznaczenie terminu rozprawy w NSA w sprawie pozwolenia na budowę

Będzie nowa siedziba NOSPR. Jest pozwolenie na budowę

MCK, w którym znajdzie się m.in. sala mieszcząca 12 tys. słuchaczy, ma kosztować ok. 300 mln zł (połowa to unijna dotacja), a sala NOSPR-u pochłonie ok. 260 mln zł (172 mln z UE). NOSPR ma już pozwolenie na budowę, a MCK dostanie je w lutym. - Rozpoczęcie prac budowlanych planujemy na 2011 rok. To

Jak zalegalizować samowolę budowlaną ?

wyznaczonym przez inspektora nadzoru budowlanego traktowane jest jak wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, jeżeli budowa nie została zakończona. Niezłożenie dokumentów w terminie oznacza niespełnienie obowiązków nałożonych na inwestora i wiąże się z

Budowa domu jednorodzinnego w 2014 roku

Budowa domu jednorodzinnego w 2014 roku

kw.), postaraj się jak najszybciej uzyskać pozwolenie na budowę i ją zacznij, przynajmniej formalnie. Ten pośpiech wynika z tego, że aby odzyskać część wydatków na materiały budowlane, musisz je kupić do końca grudnia. Ba, dopilnuj, by sprzedawca w tym terminie wystawił ci fakturę. Data odbioru

Dokumenty potrzebne do odbioru domu

Dokumenty potrzebne do odbioru domu

budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć: 1) oryginał dziennika budowy; 2) oświadczenie kierownika budowy: a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, b) o doprowadzeniu do

Miasto: zmieniamy tylko końcowy termin. Erbud: no to nie będzie hali

Miasto: zmieniamy tylko końcowy termin. Erbud: no to nie będzie hali

Zamówień Publicznych jest zakazane i stanowi naruszenie obowiązującego prawa, na co miasto nie może sobie pozwolić. - No to nie będzie hali - konkluduje Krzywicki. - Dokumenty, które posiadamy, pozwalają nie tylko na utrzymanie kontraktowego terminu budowy [grudzień 2013 - red.], ale wręcz na jego

Hanza Tower urośnie później. Na razie budowa stanęła

Hanza Tower urośnie później. Na razie budowa stanęła

obszaru [mają one pozwolić na budowę tam biur i sklepów - przyp.red.]. Procedury rozpoczęte zostały jeszcze w tamtym roku, ale ostatecznych aktów prawnych, które umożliwiałyby nam kontynuację inwestycji, jeszcze nie ma - mówi Piotr Misiło, menedżer projektu z ramienia J.W. Construction. Ta firma Józefa

Neocity oddaje I etap osiedla Intenso

Pomimo trudnej sytuacji na rynku mieszkaniowym, Neocity zakończyło budowę I etapu osiedla Intenso zgodnie z zakładanym terminem. Jednocześnie deweloper przystępuje do realizacji kolejnego etapu inwestycji, jakim będzie budowa budynku C. Dobre wyniki sprzedaży Intenso pozwoliły na rozpoczęcie

Zmiany w prawie budowlanym

Zmiany w prawie budowlanym

Głównym założeniem zmian jest uproszczenie i skrócenie procesu inwestycyjnego, w tym czasu oczekiwania na pozwolenie na budowę. Zakłada się likwidację decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wynika to z tego, że plany zagospodarowania przestrzennego ma średnio tylko, co trzecia

Kolejny etap Bronowice Residence w sprzedaży

Kolejny etap Bronowice Residence w sprzedaży

mieszkania znalazły swoich nabywców. Dlatego też zdecydowaliśmy się na poszerzenie oferty na tym osiedlu - powiedział Mateusz Juroszek, Wiceprezes ATAL S.A. Budowa Bronowice Residence V rozpoczęła się we wrześniu bieżącego roku. Planowany termin oddania piątego etapu inwestycji do użytkowania to IV kwartał

Co będzie z wieżowcem przy Złotej 44?

Pozwolenie na budowę 192-metrowego apartamentowca Złota 44 wojewódzki sąd administracyjny uchylił latem ubiegłego roku. Inwestor budynku, firma Orco, w zaskarżył tę decyzję do NSA. Do dziś czeka na wyznaczenie terminu rozprawy. Pracownicy biura prasowego NSA mówią, że kolejka spraw czekających na

Galeria handlowa powstanie w zabytkowej fabryce

Galeria handlowa powstanie w zabytkowej fabryce

pozwolenia na budowę. - Jesteśmy w trakcie przygotowania projektu budowlanego, który złożymy do uzgodnień w drugim kwartale 2013 roku. Przekazanie obiektu do użytkowania powinno nastąpić w terminie 18 miesięcy po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia budowlanego - prognozuje Krenek.

Spółdzielnie budują krócej niż deweloperzy

Budowa mieszkań deweloperskich, licząc od dnia rozpoczęcia prac przygotowawczych na budowie do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, zajmuje dokładnie 24,7 miesiąca. Takie są średnie statystyki GUS dla mieszkań oddanych do użytkowania w 2011 r. - Co ciekawe, czas realizacji inwestycji deweloperskich

Pałac Ślubów na Czerwonym Prądniku? Protest mieszkańców

po terminie zakończenia przez miasto inwestycji przy rondzie Barei nie wbito nawet łopaty. Budowę zablokowali przedsiębiorcy z sąsiednich budynków. - Pozwolenie na budowę w tym miejscu dawno wydano, jednak mieszkańcy się od tej decyzji odwołali i w rezultacie sprawa utknęła w Wojewódzkim Sądzie

Biura zamiast mieszkań

gospodarcza. Pawilon jest do wyburzenia - informuje Karolina Kawska. Kiedy to nastąpi - nie wiadomo. - Jesteśmy w trakcie procedowania wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń. Trudno nam w tej chwili deklarować termin rozpoczęcia prac związanych z budową inwestycji - mówi przedstawicielka Włodarzewskiej. Obok

Zamieszkaj w nieukończonym domu - legalnie

wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania z drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; c) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów

Opóźniona budowa Narodowego Forum Muzyki. Jak teraz wygląda

To nie pierwsze opóźnienie na budowie, która według pierwotnych założeń miała się zakończyć trzy miesiące temu. W dotrzymaniu terminu przeszkodziło m.in. odkrycie archeologiczne - na budowie odnaleziono fragmenty muru z XVI w., co wydłużyło prace o dziewięć miesięcy. Kiedy spółka Wrocławskie

Ostatnie miesiące na budowę z ulgą

Ostatnie miesiące na budowę z ulgą

m.in. pozwolenie na budowę, faktury, dokument potwierdzający prawo do danego lokalu. Kiedy przyjdą pieniądze? Jeśli dokumenty są bez zastrzeżeń, pieniądze otrzymasz w ciągu 4 miesięcy. Nie możesz jednak zalegać z innymi podatkami. Oczywiście zwrot jest limitowany. Przykładowo limit zwrotu dla wniosków

Najlepszy kredyt na budowę domu

między innymi w Eurobanku czy Banku Millennium. W takiej sytuacji niezbędne jest dostarczenie wraz z dokumentami działki projektu budowlanego, a pozwolenie na budowę trzeba będzie dostarczyć przed wypłatą kolejnych transz kredytu. Najczęściej jednak uzyskamy jeden kredyt na działkę i budowę tylko w

Zobacz, gdzie powstaną nowe drapacze chmur w 2014 roku

na budowę i zapewnić finansowanie. Kto będzie pierwszy Jest parę wieżowców, które już mają pozwolenie na budowę. Ale nie oznacza to, że powstaną szybciej. To np. 130-metrowy biurowiec Liberty Tower, który u zbiegu Grzybowskiej i Żelaznej planuje firma Liberty Development. Teoretycznie budowa może się

Na Łasztowni kino, księgarnia i biura. Szansa na nową Starą Rzeźnię jeszcze w tym roku [WIZUALIZACJE]

, księgarnia, sala kinowa (na 100 osób), która w ciągu dnia będzie salą konferencyjną. Jest też wydzielona powierzchnia na restaurację - z okrągłym parkietem i widokiem na Wały Chrobrego. Na pierwszy etap prac - zewnętrzną renowację budynku - CSL ma już pozwolenie na budowę. Na drugi - roboty wewnątrz - trzy

Likwidacja pozwoleń może nie przyspieszyć budowy

na niego karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Jednak możliwość nałożenia na starostę kary za przekroczenie terminu na wydanie pozwolenia na budowę istniej już obecnie - w praktyce sankcja ta jest bardzo rzadko stosowana. Obaw inwestorów nie podziela Olgierd Dziekoński, wiceminister

Zapowiedzi deweloperów

poinformował, że złożył wniosek o pozwolenie na budowę osiedla przy ul. Berensona, które będzie się składać z dziewięciu dwupiętrowych domów, w których znajdzie się 166 mieszkań o powierzchni od 34 do 82 m kw. Domy zajmą 30 proc. działki. Resztę zajmą m.in. dwa place zabaw, ogródki, trawniki i alejki z ławkami

Sprzedają apartamenty bez pozwolenia na budowę

. - Absolutnie! Bierzemy kredyt i budujemy - uspokaja pracownica biura i kusi cenami od 10,3 tys. zł za m kw. Ale ani słowem nie wspomina, że inwestycja nie ma prawomocnego pozwolenia na budowę. Nie dodaje też, że tzw. warunki zabudowy, na podstawie których pozwolenie zostało wydane, uchylił sąd administracyjny

Co piąty deweloper nie dotrzymuje terminów

być na przykład zaskarżenie pozwolenia na budowę lub pojawienie się warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie prac budowlanych - tłumaczy Bartosz Turek. W umowie powinny być też określone kary umowne za opóźnienie w wydaniu lokalu kupującemu. - Stawki oscylują najczęściej wokół 0,01

Szkieletor Libeskinda postraszy podczas Euro 2012?

jest już największym problemem. - Niedawno przeprowadziliśmy rozmowy z bankiem o kredytowaniu inwestycji przy Złotej. Toczyły się w bardzo dobrym klimacie. Jednak warunkiem niezbędnym jest odzyskanie pozwolenia na budowę, bez tego nie możemy wznowić prac. A z tym jest kłopot - przyznaje Alicja

Dwie galerie handlowe powstaną w Wawrze

. roku. Maciej Krenek, członek zarządu firmy, zaznacza, że jeszcze nie ma wszystkich pozwoleń niezbędnych dla rozpoczęcia budowy. Ale liczy, że inwestycja będzie mogła wystartować jesienią 2013 r., a zakupy będzie można tam zrobić latem 2015 r. Terminów nie podaje jeszcze spółka Katharsis Development

Kupno działki: co sprawdzić, żeby dobrze trafić?

ewentualnym zagrożeniem. Zgłoszenie zamiast pozwolenia na budowę 20 lutego 2015 roku Sejm uchwalił zmiany w ustawie Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) dotyczące rezygnacji z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę dla domów jednorodzinnych. W przypadku budowy domu, którego obszar

Budowa dworca w Sopocie jeszcze w tym roku

wspólny projekt miasta, PKP i prywatnego inwestora. Ten wybrany został na początku stycznia. Została nim firma Bałtycka Grupa Inwestycyjna. Od tego momentu biec zaczął termin jednego roku, w czasie którego inwestor musi przygotować projekty, uzyskać niezbędne pozwolenia na budowę oraz zdobycie

Dni otwarte w Eko Parku i Ostoi Wilanów

konieczności wcześniejszej rezerwacji terminu. Do dyspozycji klientów będą sprzedawcy, którzy przedstawią szczegółowe informacje na temat inwestycji. Osoby zainteresowane zakupem mieszkania będą mogły również skorzystać z usług doradców finansowych, którzy zaprezentują warunki kredytowe przygotowane przez

Zanim się wprowadzisz

warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę. Inspektor powinien przeprowadzić kontrolę przed upływem 21 dni od dnia, w którym dotarł do niego wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku. Uwaga! O terminie kontroli organ musi powiadomić nas na piśmie - właściciel nieruchomości ma obowiązek w tej

Inwestycje: Budowa CEA już na półmetku

Sławomir Luziński, kierownik budowy CEA: - Budowa sali koncertowej jest zrealizowana już w 50 proc. stanu surowego. Czekamy na pozwolenie na budowę dwupoziomowego parkingu. Kierownik budowy dodaje, że sala koncertowa, a także parking zostaną oddane do użytku w jednym terminie. Pod koniec 2008 r

Dopłaty dla energooszczędnych

dofinansowanie będą mogły ubiegać się osoby, które: (mają pozwolenie na budowę oraz prawo do dysponowania gruntem, (dysponują uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera prawa własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym, albo użytkowania wieczystego i własności domu, (własności lokalu mieszkalnego

Pozwolenie na rozbudowę, przebudowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego

Wyjątki, jakie dopuścił ustawodawca, tj. roboty budowlane i obiekty budowlane, które są zwolnione z tego obowiązku, wymieniają przepisy art. 29 - 30 ustawy . To zamknięty katalog robót budowlanych i budów, których wykonywanie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. W określonych przypadkach

Formalne zakończenie budowy

Terminy. Zawiadomienie o zakończeniu budowy należy złożyć co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przeprowadzki. Ile to potrwa? Zawiadomiona o zakończeniu budowy gmina przyśle po 2-3 tygodniach potwierdzenie zgłoszenia domu do użytkowania i wtedy można się wprowadzać. Aby uzyskać pozwolenie

Koniec kryzysu budowlanego w Poznaniu?

W zeszłym roku Poznań przeżywał prawdziwy boom budowlany. Masowo powstawały nowe mieszkania i biurowce, ruch na rynku nieruchomości był rekordowy. W pierwszym półroczu 2008 r. Urząd Miasta wydał 1504 pozwolenia na budowę. W tym roku jednak Poznań zaczął odczuwać skutki kryzysu gospodarczego

Nowe projekty w Wilanowie

Marysieńki oraz osiedlu przy ul. Zdrowej. Terminu rozpoczęcia tej trzeciej inwestycji firma na razie nie podaje, bo dopiero stara się o zgody na budowę. Dobrymi wiadomościami finansowymi pochwalił się niedawno także Polnord, drugi z dużych inwestorów z Miasteczka Wilanów. Firma dostała 26 mln zł kredytu w

Inwestycja pochłonęła ponad 17 mln zł. Końca nie widać

musi uaktualniać pozwolenie na budowę. Ostatnio zrobiono to w zeszłym roku. Dyrektor Wyzgał zapewnia, że budynek jest odpowiednio zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych i choć stoi tak już ponad trzy lata, nie niszczeje. Innego zdania są fachowcy. - Optymalny okres budowy takiego gmachu

Osiedle przy Szaserów

w pobliżu służewieckiego toru wyścigów konnych. Mieszkania są już w sprzedaży, choć budowa ma się zacząć w kwietniu i potrwa 12 miesięcy. - Dodatkowe trzy miesiące rezerwujemy na uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń, w szczególności pozwolenia na użytkowanie budynku - mówi Robert Bracichowicz

Krótka instrukcja, jak postawić dom

drogi publicznej); UWAGA! Jeśli sąsiednia działka jest niezabudowana, mogą być kłopoty z uzyskaniem pozwolenia na budowę. - teren musi mieć dostęp do drogi publicznej; - istniejące lub projektowane uzbrojenie działki ma być wystarczające do rozpoczęcia budowy; - działka nie wymaga uzyskania zgody na

Zwrot VAT - bierz, póki możesz

darowizny. Gdy inwestycja wymaga pozwolenia na budowę, trzeba dostarczyć kopię tego dokumentu. Do wniosku trzeba dołączyć załączniki z wykazem faktur VAT oraz wartością poniesionych wydatków, a także kopie faktur. Jeśli chcesz odzyskać VAT w ustawowym terminie czterech miesięcy, nie możesz sobie pozwolić na

Ikea zacznie budować miasteczko handlowe

Inwestor, czyli Inter Ikea Centre (właściciel sieci sklepów Ikea) otrzymał właśnie pozwolenie na budowę handlowego kompleksu pod nazwą Bulwary Poznańskie. - Decyzja uprawomocni się jeszcze w tym tygodniu - przewiduje Karolina Horoszczak, rzecznik prasowy Grupy Ikea w Polsce. - Pozwoli nam to na

Umowy deweloperskie - na co zwrócić uwagę podpisując umowę

określony termin w jakim może to nastąpić. Same okoliczności, w jakich uprawniony może odstąpić od umowy, bez określenia terminu do wykonania umownego prawa odstąpienia, mogą skutkować uznaniem zastrzeżenia za nieważne). Dla przykładu - jeżeli umowa zawierana jest przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, to w

Przy lotnisku powstanie centrum biurowo-hotelowe

otrzymał pozwolenie na budowę pierwszego budynku biurowego. Docelowo na działce o powierzchni 11 hektarów stanie aż 12 obiektów połączonych łącznikami. - Nasza inwestycja będzie największą tego typu w Trójmieście - mówi Justyna Wojtaszczyk z BCB. - Szacowana wartość inwestycji to aż pół miliarda złotych, a

Mieszkanie i dom dla młodych

przypadku budowy domu można obecnie zaoszczędzić maksymalnie ok. 34,6 tys. zł. Ci, którzy już ją rozpoczęli albo zamierzają rozpocząć jeszcze w tym roku, żeby odzyskać część wydatków na materiały budowlane, muszę je kupić do końca grudnia. Co ważne, trzeba dopilnować, żeby sprzedawca w tym terminie wystawił

Deweloperzy z Bemowa kuszą metrem, ale to daleka i niepewna przyszłość

średnią cenę - 7,4 tys. zł za m kw. Wliczone są w nią ogródki oraz balkony, osobno zaś trzeba zapłacić za miejsce w garażu - 29 tys. zł. Bouygues nie ma jeszcze pozwolenia na budowę, spodziewa się je dostać we wrześniu. Inwestor nie podaje precyzyjnego terminu rozpoczęcia budowy, a jedynie, że nastąpi to

CityZen - w Warszawie powstało kolejne osiedle

, z mniej więcej setką mieszkań, położony od strony północnej. W sumie całe osiedle zaprojektowane przez pracownię Plus 3 Architekci będzie liczyć ok. 450 mieszkań. Nie wiadomo jednak, jak długo ludzie będą mieszkać na placu budowy, bo terminy uruchomienia kolejnych etapów nie są jeszcze określone

Libeskind prosi o pomoc Hannę Gronkiewicz-Waltz

kwestii tak prostej jak wyznaczenie terminu rozprawy w sprawie pozwolenia na budowę - mówi. Przeczytaj także: Muzeum Sztuki Nowoczesnej aż za pół miliarda złotych?

Mróz zatrzymał inwestycje

Stoi przebudowa widowni amfiteatru na Kadzielni, budowa nowego mostu "Herbskiego", nie da się kończyć szalunków pod nową siedzibę dla Filharmonii Świętokrzyskiej. Przy minus 10, minus 15 stopniach Celsjusza w dzień nie da się pracować na zewnątrz. - Dlatego wykonawca sprowadził całą

Zrób remont dzięki oszczędnościom na książeczce mieszkaniowej

najmniej 50 proc. wymaganego przez tę spółdzielnię lub firmę wkładu. Spółdzielnia da stosowne pismo. Ponadto bank wymaga przedstawienia umowy o budowę lokalu/domu wraz z pozwoleniem na budowę. Od dewelopera należy uzyskać: - pozwolenie na budowę, - umowę zobowiązującą do wybudowania mieszkania lub domu

Druga linia metra opóźniona. Przez wieżowce na Woli

. Andrzej Chołdzyński, który pracuje zarówno przy projekcie drugiej linii metra, jak i projektach biurowców przy rondzie Daszyńskiego, twierdzi, że "nie ma żadnego sporu, a drobne niejasności są na bieżące rozwiązywane". - Problemy są tak jak na każdej budowie, ale jesteśmy dobrej myśli. Termin

Inwestycje w podwarszawski handel

na razie w fazie wstępnych przygotowań. - Firma Broadway Malyan kończy projekt koncepcyjny galerii. Nie wszystkie działki potrzebne pod budowę są naszą własnością, ale sprawę gruntów już powoli zamykamy - mówi Michał Palma z IGI. - Liczymy, że pozwolenie dostaniemy w listopadzie 2010 r. i zaraz potem

Właścicielowi mieszkania nie wszystko wolno. Zemsta dewelopera?

budynku, można dowolnie ściany działowe burzyć i stawiać na nowo. Nie ma też problemu z niewielkimi przeróbkami hydraulicznymi, wymianą instalacji elektrycznej czy innymi remontami. Te zawierają się bowiem w pracach remontowych, na których prowadzenie nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę

Odzyskaj VAT za materiały budowlane

wykorzystasz całego limitu od razu, bo np. przeprowadzasz mały remont, będziesz miał jeszcze trzy podejścia. Ile można zaoszczędzić? Jeśli inwestycja wymagała pozwolenia na budowę, jest to dziś ok. 32,7 tys. zł. W przypadku remontu - ok. 14 tys. zł. Fiskus zwróci ci różnicę między stawką 23 i 8 proc., ale

Niepewne "Mieszkanie dla młodych". Sięgną po nie także kupujący używane?

użytkowania w pierwszym półroczu miał ok. 143 m kw. Zaoszczędzić na VAT można inaczej Posłowie PIS uważają, że pokrzywdzeni będą ci, którzy dostali pozwolenie na budowę, a rozpoczną ją (zaczną kupować materiały) w przyszłym roku. Ci inwestorzy nie odzyskają części wydatków. W tej sytuacji część z nich może

Budowa Galerii Korona utknęła w urzędzie

Galeria Korona, w której znaleźć ma się około 140 sklepów powstanie między ulicami IX Wieków Kielc, Warszawską, Polną i Radiową. Budowa miała się rozpocząć na przełomie kwietnia i maja, ale nie ma na to już szans. Bo inwestor nie ma jeszcze pozwolenia na budowę i poprzedzającej go decyzji

Nowy biurowiec na Służewcu

, obiekt będzie wyposażony w nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Inwestorem budynku jest firma HB Reavis, słowacka firma deweloperska, która inwestowała najpierw na Słowacji, potem w Czechach, Chorwacji i na Węgrzech, a teraz wkracza do Polski. Działkę na Służewcu kupiła wraz z pozwoleniem na budowę od

Książeczki mieszkaniowe - skorzystaj z premii

o budowę lokalu/domu wraz z pozwoleniem na budowę. Od dewelopera należy uzyskać: (pozwolenie na budowę, (umowę zobowiązującą do wybudowania mieszkania lub domu zawartą w formie aktu notarialnego, (zaświadczenie wystawione przez przedsiębiorcę zawierające numer konta bankowego, (informację o

Budimex zbuduje osiedle na Gocławskiej

uprawomocnienie się pozwolenia na budowę. Przeczytaj także: 160-metrowy wieżowiec stanie przy ul. Twardej

Krótka instrukcja, jak postawić dom

budynku. Krok czwarty: pozwolenie na budowę Wydaje je starosta. Do wniosku musisz dołączyć: oświadczenie (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że jesteś właścicielem działki; projekt budowlany w czterech egzemplarzach wraz z opiniami i uzgodnieniami; decyzję o warunkach zabudowy, jeśli gmina nie

Wszystko o ustawie deweloperskiej

- np. czy ma prawomocne pozwolenie na budowę oraz kiedy zamierza ją zacząć i zakończyć. Jedną z najważniejszych rzeczy, która znajdzie się w tym dokumencie jest określenie sposobu finansowania inwestycji - jaki jest wkład własny dewelopera, a ile stanowi kredyt i z którego banku pochodzi. Dewloper musi

Cracovia Expo - nowe centrum w Czyżynach

. Jana Długosza czy cieszący się olbrzymim zainteresowaniem wśród fanów motoryzacji Tuning Show. Budowa centrum pozwoli zarazem na rewitalizację zdegradowanych terenów po byłych zakładach Prefabet przy ul. Centralnej. Tam też miałby stanąć ten nowoczesny obiekt wystawienniczy. W zamyśle autorów projektu

Nie ma Hiltona, ale będzie 10 milionów złotych kary

powstać ok. 10 tys. mkw. biur. Nie zmienia się natomiast część hotelowa - nadal ma to być pięciogwiazdkowy Hilton w niższej kamienicy. Inwestor liczy, że do końca roku uda mu się przygotować projekt i dostać pozwolenie na budowę. Prace mogłyby się wtedy rozpocząć w przyszłym roku. Hilton ma być gotowy

Przez opieszałość gmin mieszkania są droższe

Takie mało budujące wnioski wypływają z ankiety, którą wśród swoich członków przeprowadził Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD). Deweloperowi, który zainwestował w grunt i projekt osiedla, do szczęścia potrzebne jest już tylko pozwolenie na jego budowę. Problem w tym, że jeśli teren, na którym

Planujesz zakup mieszkania? Zanim się zdecydujesz prześwietl dewelopera

przestrzennego przeznaczenie sąsiednich działek oraz jakiego rodzaju inwestycje są przewidziane w promieniu kilometra. W prospekcie deweloper ma także określać stan przygotowań do inwestycji - np. czy ma prawomocne pozwolenie na budowę oraz kiedy zamierza ją zacząć i zakończyć. Z ogólnego opisu przedsięwzięcia

U dewelopera taniej

niższe o ok. 10 proc. niż w przypadku mieszkań już ukończonych. Lokale na wstępnym etapie budowy wystawiane do sprzedaży w największych miastach w Polsce, jak podaje firma redNet Property Group, można kupić średnio za 7,4 - 7,6 tys. zł/mkw. Stawki zależą od terminu ukończenia inwestycji i liczby pokoi

Rozbudowa czy przeprowadzka - łatwo nie będzie

powykonawczej lub projektu technicznego rozbudowywanego budynku, trzeba zrobić inwentaryzację. A jeśli dom jest w złym stanie - ekspertyzę techniczną. - Warunkiem rozpoczęcia rozbudowy jest posiadanie uprawomocnionego pozwolenia na budowę. - mówi Mariusz Jaworski. Na siedem dni przed rozpoczęciem prac, należy

Z apartamentowca przy Grzybowskiej zrobi się biurowiec

apartamentowiec Delpha przy al. Wilanowskiej), dla tego terenu wydane były warunki zabudowy dla 82-metrowego budynku. Deweloper rozpoczął starania o pozwolenie na budowę 110-metrowej wieży (dodatkowe 30 m. miało dodać budynkowi strzeliste zwieńczenie przypominające otwieracz do kapsli). Szły jak po grudzie, bo

"Mieszkanie dla Młodych" rozpocznie kuszenie niewybudowanymi lokalami?

pozwolenia, spadła w ujęciu rocznym o 7,4 proc., w ujęciu miesięcznym o 0,1 proc. Wielu deweloperów chce wysprzedać mieszkania w zakończonych już inwestycjach, lecz te z reguły są duże i nie zakwalifikują się do programu. Młodzi ludzie będą więc zmuszeni do zakupu mieszkań na wczesnych etapach budowy lub

Warszawa pełna wieżowców: także tych mieszkalnych

Łucką, która z jednej strony sąsiaduje z terenami dawnej fabryki Norblina, a z drugiej - wielki 106-metrowy blok Łucka City firmy JW. Construction. Na tej działce mają stanąć dwie 102-metrowe wieże. Pozwolenie na ich budowę kilka dni temu stało się ostateczne. Wola pełna wież Oba wieżowce będą połączone

Jak się wybudować na działce rolnej

wszystkie wymagania, które będą musieli spełnić przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Działkę gruntu rolnego może kupić każdy, również nie będący rolnikiem. Wówczas jednak prawo pierwokupu ziemi ma Agencja Nieruchomości Rolnych - albo też gmina, jeżeli wynika to z lokalnej uchwały - która otrzyma

Rynek Podgórski do remontu, projekt do poprawki

naiwny stara się monumentalizować ten nietypowy plac. Nie możemy myśleć w sposób nagły, działając pod presją kończącego się terminu pozwolenia na budowę - mówił dr Beiersdorf. Konserwator zaproponował powołanie zespołu, który wprowadzi poprawki w projekcie. Chodzi przede wszystkim o usunięcie maswerkowej

Największe osiedle Dom Development

TBS będącego własnością skarbu państwa. - 29 czerwca wydaliśmy zgodę na transakcję z Dom Development - informuje biuro prasowe ministerstwa. Decyzja ministerstwa pozwoliła na zawarcie transakcji w ubiegłym tygodniu. W sumie Dom Development zapłacił 170,2 mln zł netto (to suma zadeklarowanej kwoty oraz

Ratusz kupuje grunty pod drogi na Polach Wilanowskich

. Sarmacką z al. Wilanowską, przepiszemy także na ratusz pozwolenie na jego budowę - zapowiada. Jednak to nie znaczy, że zaraz potem miasto zbuduje mostek. - Na dziś nie mamy w planach tej inwestycji - mówi Agata Choińska z Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych. Mostek powstanie, jeżeli radni podejmą

Nowy inwestor na Skrze: już nie chcą budować wieżowców

zazwyczaj każe czekać na rozpatrzenie sprawy co najmniej rok. W tym czasie inwestor może zacząć starania o pozwolenie na budowę. Czy nowa, zgodna z planem inwestycja jest sposobem inwestora na przekonanie miejskich urzędników, by wycofali pozew z sądu? - Nie prowadzimy żadnych negocjacji z Reinholdem

Hiszpanie z pieniędzmi na Poznań Forum

projektem. Kiedy skończy, miasto wyda mu pozwolenie na budowę. Żeby formalności mogły pójść gładko, od teraz projekt będzie na bieżąco konsultowany z architektem miejskim Andrzejem Nowakiem. - Realny termin wydania pozwolenia na budowę to w tej chwili przełom maja i czerwca przyszłego roku - mówi prezydent

Więcej biurowców w Trójmieście

Neptun (CBN). To uroczystość symbolizująca zakończenie prac związanych z wykonaniem konstrukcji. Neptun powstaje przy alei Grunwaldzkiej 107/109 w Gdańsku. Budowę biurowca rozpoczęto w kwietniu 2012 r., po uprzednim wyburzeniu Domu Handlowego Neptun. Inwestor zdecydował się na zachowanie poprzedniej

Deweloper bankrutuje, ale klient jest bezpieczny

wolniej, to przedłuża się czas budowy. Może się też okazać, że deweloper sprzeda np. jedną trzecią mieszkań i następuje zastój. Ludzie przestali kupować kolejne mieszkania w danej inwestycji, a bank nie chce udzielić kredytu na jej dokończenie. Wówczas budowa staje. Deweloper, który nie ma pieniędzy na

Mieszkania przy Grzybowskiej

wliczone są tarasy lub balkony, za garaż w dwukondygnacyjnym podziemnym parkingu trzeba zapłacić 45 tys. zł. - Oxygen ma już prawomocne pozwolenie na budowę. Planowany termin rozpoczęcia budowy to jesień tego roku, aczkolwiek inwestor uzależnia to od efektów sprzedaży rezerwacyjnej. W tej chwili toczą się

Wirtualne ursynowskie parki - czy powstaną?

terminie. Pieniądze z gminnego funduszu pozwoliłyby na budowę kolejnych etapów parku, pod koniec 2010 roku mógłby być gotowy w 80 proc.. Pozostałe 20 proc. prac to budowa schowanego w skarpie budynku z kawiarnią. Na to też dzielnica nie ma pieniędzy. Rzecznik Mąkosa-Stępkowska przyznaje, że nie da się

Zobacz nową galerię handlową w Wilanowie. To plagiat?

według dzisiejszego kursu ponad 660 mln zł. Odkupując w październiku od firmy Polnord jej udziały w inwestycji, firma zapowiadała, że odda galerię do użytku jeszcze przed końcem 2014 r. Jednak, żeby tego terminu dotrzymać, budowa musiałaby się zacząć na wiosnę, a inwestor jeszcze nie ma kompletu pozwoleń.

W Wawrze powstaje osiedle domów "bliźniaków"

strony Wału Miedzeszyńskiego osiedle ma domknąć trzykondygnacyjny biurowiec, częściowo osłaniający osiedle od ulicznego hałasu (tłumionego już przez ekrany dźwiękoszczelne stojące wzdłuż ulicy). Inwestor dysponuje pozwoleniem na budowę tego budynku, ale nie podaje jeszcze terminu rozpoczęcia prac. Na

Targi Nowy DOM Nowe Mieszkanie na Stadionie Narodowym już 6 i 7 kwietnia

inwestycjami, których budowę rozpoczęto w pierwszym kwartale 2013, oraz z planowanymi lokalizacjami, na które deweloperzy i spółdzielnie już otrzymały pozwolenia na budowę. W nowych projektach dominują mieszkania małe, na które jest największe zapotrzebowanie: dwupokojowe do 40 m2 i trzypokojowe do 55 m2

205 nowych mieszkań - Oaza Wilanów III

na trzecim etapie inwestycji przewidziane jest na III kwartał 2017 roku, natomiast planowany termin zakończenia budowy na pierwszym i drugim etapie przewidziane jest odpowiednio w III kwartale 2016 oraz II kwartale 2017 roku. Oaza Wilanów III składać się będzie z czterech budynków, komponujących

Szkielet ratusza przestanie straszyć na Wilanowie?

tę spółkę zostało także wystawione pozwolenie na budowę ratusza i budynku biurowego. - Ale spółka niedawno została postawiona w stan upadłości - mówi Robert Lasota. - Syndyk właśnie wystawił na sprzedaż działkę pod niedoszłym osiedlem oraz tę z biurowcem. Chcę, żeby spółka Ratusz Wilanów, którą

J.W. Construction obniżyło prognozy na 2008 r.

administracyjnych w ramach procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę (decyzje środowiskowe, różnego rodzaju pozwolenia itp.), - braki odpowiednich decyzji administracyjnych, dotyczących wyżej wymienionych inwestycji, w terminach prognozowanych we wcześniejszych harmonogramach, powodujące opóźnienia w realizacji

Pol-Aqua rozbierze Stadion Dziesięciolecia

w środku Warszawy wywieźliśmy 400 tys. m sześc. ziemi i nie było z tym kłopotów - mówił prezes Stefański. Na wykonanie prac Pol-Aqua ma 200 dni. - Jeszcze nigdy nie zawaliliśmy terminów. Często kończymy pracę przed czasem - chwalił się prezes. Ujawnił, że Pol-Aqua wygrała właśnie przetarg na budowę

Niezwykle ciekawy rok

Budowniczy 160-metrowego apartamentowca Cosmopolitan wyprzedzili kolegów pracujących na Złotej. Zaprojektowany przez słynnego Helmutha Jahna budynek niedawno dostał pozwolenie na użytkowanie. Są w nim 252 mieszkania. Ceny zaczynają się od 22 tys. zł za m kw. Górnej granicy cen inwestor, firma Tacit

Nowości na rynku nieruchomości

nowoczesny budynek biurowy klasy A - OPERA Office, zlokalizowany w pobliżu Opery Bałtyckiej w Gdańsku Wrzeszczu, nieopodal Śródmieścia, przy głównej arterii komunikacyjnej - al. Zwycięstwa 13 - dodaje Przybek. Spółka Robyg uzyskała pozwolenie na użytkowanie kolejnych trzech etapów w dwóch gdańskich

Uwaga na nierzetelnych deweloperów bez zezwoleń

, że ich sprzedaż bez zamknięcia przygotowania inwestycji od strony formalnoprawnej, czyli uzyskania pozwolenia na budowę, może doprowadzić do niedotrzymania zobowiązań umowy, np. w kwestii terminu zakończenia inwestycji czy też ceny - wyjaśnia. Prezes firmy doradczej Reas Kazimierz Kirejczyk

Legendarny budynek przedwojennego wieżowca sprzedany

lata temu przygotował Prudentiala do przebudowy. Od tamtej pory przedwojenny niebotyk stoi wypatroszony i straszy pustymi oczodołami okien. A to dlatego, że stołeczni urzędnicy z przyczyn proceduralnych nie chcą dać pozwolenia na budowę. W lipcu sąd administracyjny wydał wyrok stwierdzający, że decyzji

Czy Ławica zdąży przygotować się do Euro 2012?

w przyszłym budować. Skąd więc kolor czerwony w masterplanie? - Nie mamy jeszcze decyzji środowiskowej, a bez niej nie ma pozwolenia na budowę. Przygotowaliśmy już jednak raport oddziaływania na środowisko i na wiosnę powinniśmy mieć też decyzję - mówi Bykowski. - To nie przypadek, że lotniska we

Podatek od nieruchomości

pozwoleniu na użytkowanie (jeśli chodzi o naliczenie podatku od nowego domu, którego budowa właśnie się zakończyła). Zobacz projekty domów

Hotel Hilton będzie, ale później i ponad połowę niższy

przygotować projekt i dostać pozwolenie na budowę. Prace mogłyby się wtedy rozpocząć w przyszłym roku. Hilton byłby gotowy trzy lata po terminie wskazanym w umowie z miastem. Budowa pięciogwiazdkowca nie mogła się wcześniej rozpocząć, bo inwestor dostał zgodę na wzniesienie 76-metrowego wieżowca, a chciał

Państwo dotuje renowację zabytków

dopiero wystartuje. W tym zakresie zasadniczo różnią się np. od środków unijnych. Uzyskanie takich pieniędzy na starcie projektu może pozwolić w znacznym stopniu ograniczyć jego finansowanie z kredytu. Inwestor z reguły ma szansę uzyskać pokrycie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Minimalna kwota