prawo spółdzielcze odrębna własność

Tomasz Tatomir, Szef Departamentu Ochrony Środowiska i Nieruchomości, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, Wrocław

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a odrębna własność

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a odrębna własność

Kupując mieszkanie w spółdzielni, jego nabywcy mogą stać się właścicielami, de facto, dwóch praw: spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Jeśli istnieje możliwość wykupu, wówczas mieszkanie uzyska status odrębnej własności.

Sprzedaż mieszkania po przekształceniu w odrębną własność

Moment nabycia mieszkania ma decydujące znaczenie dla skutków podatkowych przy jego sprzedaży. W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze aktu notarialnego można ustanowić odrębną własność lokalu. Wraz z udziałem we współwłasności w gruncie oraz w budynkach i urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, lokal wcześniej spółdzielczy staje się własnością osoby, której przysługuje to prawo.

Założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Zebrania przedstawicieli w spółdzielniach zostaną zlikwidowane, a spółdzielcze lokatorskie prawo będzie można sprzedać lub odziedziczyć - to tylko niektóre zmiany, jakie znalazły się w nowych projektach ustawy o spółdzielniach i spółdzielniach mieszkaniowych, których autorem są posłowie Platformy Obywatelskiej.

Sprzedaż działki z rozpoczętą budową domu

przepisami prawa cywilnego. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (art. 46 Kodeksu

Spółdzielnie właścicieli mieszkań. Miliony Polaków czeka rewolucja

Spółdzielnie właścicieli mieszkań. Miliony Polaków czeka rewolucja

kształt. Cel - właściciel Czy PO chce likwidować spółdzielnie? Tak twierdzi Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP (skupia ok. 600 spółdzielni). Chodzi o to, że w spółdzielczych budynkach, w których choć jedno mieszkanie jest w pełni własnościowe (ma status prawa odrębnej własności), powstawałaby

Komu należy się premia gwarancyjna?

Premię może dostać ten, kto: uzyskał spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej (z wyjątkiem przekształcenia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność); kupił lub zamienił spółdzielcze własnościowe

Idź na walne zgromadzenie swojej spółdzielni!

budynkach, w których choć jedno mieszkanie ma status prawa odrębnej własności, powstawałaby automatycznie wspólnota). Obecnie takie przekształcenie też jest możliwe, ale wymaga sporej determinacji mieszkańców. Najprościej, jeśli większość posiadaczy lokatorskiego bądź własnościowego spółdzielczego prawa do

Rewolucja w spółdzielniach mieszkaniowych

pełni własnościowe (ma status prawa odrębnej własności), powstawałaby automatycznie wspólnota mieszkaniowa. W dodatku inny przepis miałby umożliwić przekształcenie spółdzielczych praw do lokali w pełną własność bez udziału notariusza, a więc odbywałoby się to niemal bez kosztów. Wystarczyłoby, że władze

Zwolnienie z podatku dochodów wydatkowanych na cele mieszkaniowe

, odrębny lokal mieszkalny) lub prawo majątkowe (np. spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego) musimy nabyć w ciągu 2 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie poprzedniej własności. Dotyczy to również przychodów ze zbycia nieruchomości gruntowej (np. działki) czy też

Zasady wykupu mieszkań spółdzielczych

prawa w przypadkach, gdy nie można było ustanowić odrębnej własności lokalu. Najpierw powinno się spłacić przypadającą na lokal część zobowiązań spółdzielni związaną z budową, w tym odpowiednią część zadłużenia z tytułu kredytu, a także część umorzenia kredytu, jeżeli spółdzielnia korzystała przy

Spółdzielnie mieszkaniowe - co dalej?

Spółdzielnie mieszkaniowe - co dalej?

nieustający lobbing środowisk reprezentujących oba skonfliktowane poglądy. Kością niezgody jest m.in. kwestia przekształcenia spółdzielczych praw do lokali (własnościowych i lokatorskich) w prawo odrębnej własności oraz to, czy i jak długo mają istnieć własnościowe prawa. Tak więc kolejne zmiany ustawy to

Idź na walne zgromadzenie swojej spółdzielni

Idź na walne zgromadzenie swojej spółdzielni

, czyli ma status prawa odrębnej własności. Spółdzielnia stałaby się wówczas jednym z właścicieli, który reprezentowałby we wspólnocie mieszkańców posiadających spółdzielcze prawo do lokalu (własnościowe i lokatorskie). Uwaga! Dopóki byłaby taka wola większości członków wspólnoty, ich budynkiem nadal

Problem współczesnych spółdzielni i sens ich działania

Problem współczesnych spółdzielni i sens ich działania

zasobami komunalnymi - krótkotrwały i zawsze pozostaną spółdzielcy, którzy z własnej inicjatywy nie przekształcą prawa spółdzielczego w odrębną własność. Konieczne są dalsze nowelizacje przepisów prowadzące do usprawnienia funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, ale z pewnością nie do ich likwidacji

Refakturowanie opłat za wywóz śmieci - stawka VAT

pobieranych przez spółdzielnię od posiadających spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz posiadających odrębną własność lokalu użytkowego podlegają opodatkowaniu 23% VAT. Zatem refakturowanie opłat za wywóz śmieci, np. przez zarządców domów (lub spółdzielnie) na właścicieli poszczególnych lokali

Kasy oszczędnościowo-budowlane? Jest już projekt

Kasy oszczędnościowo-budowlane? Jest już projekt

będzie można uzyskać na:1) odpłatne nabycie, budowę, odbudowę, remont z wyjątkiem bieżącej konserwacji, modernizację, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego,2) uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego,3

Kiedy można się starać o wypłatę premii gwarancyjnej

(przy uzyskaniu spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej przy nabyciu (zakupie lub zamianie) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem

Błąd Sejmu słono kosztuje wykupujących mieszkania

tylko w takim przypadku pozostawiła możliwość przekształcenia mieszkania lokatorskiego w tzw. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Ten wyjątek od generalnej zasady, że lokator wykupujący lokal uzyskuje prawo odrębnej własności, przeforsowała PO, by rodziny z bloków stojących na cudzej ziemi nie

LiD nie zablokuje wykupu mieszkań

na zawarcie stosownej umowy notarialnej ze spółdzielnią. Dlaczego? Np. w Płocku działa tylko pięć kancelarii notarialnych, a wniosków lokatorskich w tamtejszych spółdzielniach są tysiące. Operacja przekształcania spółdzielczych mieszkań lokatorskich w prawo odrębnej własności może potrwać w tym

Własność mieszkania po zawarciu związku małżeńskiego i rozwodzie

Własność mieszkania po zawarciu związku małżeńskiego i rozwodzie

gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym, - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów ustawy usm) jako ograniczone prawo rzeczowe, które jest majątkowym prawem zbywalnym, - ułamkowe prawo własności nieruchomości zabudowanej

Lokatorska własność: Wspólnoty wyprą spółdzielnie mieszkaniowe?

stanowiących nieruchomość) uzyskają pełną własność (przekształcą lokatorskie bądź własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu w prawo odrębnej własności). Sęk w tym, że spółdzielcy niezbyt się do tego palą. Związek Rewizyjny podaje, że przeszło 2,1 mln spółdzielców zadowala się spółdzielczą własnością. Dlaczego

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, - nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub

Uwięzieni w cudzym kredycie. Spółdzielcy w pułapce

Uwięzieni w cudzym kredycie. Spółdzielcy w pułapce

zagrożenia. Dopiero gdy wystąpią o przekształcenie lokalu o statusie lokatorskim bądź własnościowym w prawo odrębnej własności, dowiedzą się, że jest on zadłużony nawet na kilkaset tysięcy złotych! Obecnie ustawa zwalnia taki lokal z hipoteki obciążającej całą nieruchomość, a wspomniana nowelizacja to

Nabywanie mieszkań od spółdzielni

Nabywanie mieszkań od spółdzielni

rozpatrzenia wniosku, a tym samym do nie zawarcia z nami umowy. Poza przypadkami wymienionymi powyżej, spółdzielnia obowiązana jest do przekształcenia w odrębną własność spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Jednakże członkowie spółdzielni mieszkaniowych skarżą się na

Nabycie własności mieszkania spółdzielczego na korzystnych zasadach

zostały jeszcze rozpatrzone. Odroczenie utraty mocy obowiązującej przepisów regulujących nabycie prawa własności do lokali spółdzielczych przez dotychczasowych lokatorów lub uprawnionych z tytułu własnościowych praw spółdzielczych oznacza również, że czynności dokonane na podstawie zakwestionowanych

Wykup mieszkań za złotówkę na Nowy Rok

zwłaszcza ci lokatorzy, którym bardzo zależy na czasie, np. chcieliby szybko sprzedać mieszkania, aby kupić inne. Zarówno spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jak i pełna własność są bowiem tak samo zbywalne, czyli mieszkanie można sprzedać, zamienić, podarować dzieciom.

Mieszkanie spółdzielcze bez taksy notarialnej?

). Ludzie ci jeszcze przez co najmniej kilka lat nie będą mogli uzyskać prawa odrębnej własności, bo tyle może potrwać prostowanie spraw dotyczących własności gruntu. Dlatego obowiązująca od niespełna czterech miesięcy nowela ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pozostawiła w takim przypadku możliwość

Książeczki mieszkaniowe - skorzystaj z premii

gruntów dotyczący własności gruntu (prawa wieczystego użytkowania), (zaświadczenie o zaawansowaniu budowy w wysokości co najmniej 50 proc. wartości kosztorysowej, (oświadczenie właściciela nieruchomości o zamiarze ustanowienia odrębnej własności nowo powstającego mieszkania.Kaucja lub partycypacja w TBS

Będzie VAT od mieszkań spółdzielczych?

"VAT rośnie, nieruchomości drożeją" - alarmuje czwartkowa "Gazeta Prawna". I dowodzi, że od 1 stycznia z ustawy o VAT zniknie przepis, dzięki któremu lokatorzy przekształcający spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w prawo odrębnej własności korzystają z preferencyjnej

Wykup mieszkań? Tylko na papierze. Problemy z własnością

lokatorowi przekształcenia jego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. A jeśli spółdzielnia odmówi przekształcenia mieszkania lokatorskiego we własność? Wówczas po sześciu miesiącach bezczynności władz spółdzielni lokatorzy mogą pójść do sądu

Mieszkania za grosze nie dla każdego

prawa spółdzielczego, założycielka Stowarzyszenia Obrony Spółdzielców: - Co prawda ustawa z 15 grudnia 2000 r. otwierała możliwość ustanawiania odrębnej własności przez spółdzielców, ale musieli oni pokonać ciernistą drogę, aby się uwłaszczyć. Zarządom nie groziły żadne sankcje karne za celowe

Mieszkanie dla rodziny

spółdzielniach. Te nie mają bowiem prawa odmówić lokatorowi przekształcenia jego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Jeśli spłaciłeś koszt budowy swojego mieszkania, dopłacasz jedynie nominalną kwotę kredytu umorzonego kiedyś przez państwo. W

Jaką podpisać umowę kupna mieszkania

. Przedmiot umowyW tym fragmencie umowy musi być dokładnie określone, co kupujesz: mieszkanie na prawie odrębnej własności (często określane jako własność hipoteczna) bądź tzw. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 1. Podstawowa różnica - spółdzielcze prawo do mieszkania nie daje ci własności lokalu

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży nieruchomości

małżeńskiej prawo własności (ewentualnie spółdzielcze własnościowe prawo do...) do lokalu mieszkalnego nr....".3. Przedmiot umowyW tym fragmencie umowy musi być dokładnie określone, co kupujesz: mieszkanie na prawie odrębnej własności (często określane jako własność hipoteczna) bądź tzw. spółdzielcze

Jak uzyskać własność przez zasiedzenie?

kwapiły się jednak z uregulowaniem spraw gruntowych, bo to kosztowna operacja. Poza tym lokatorzy mogą skorzystać z przekształcenia w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (bez udziału w gruncie). Podobnie jak prawo odrębnej własności, jest ono zbywalne i dziedziczne, a zatem może być przedmiotem

Zamiana użytkowania wieczystego we własność

wszystkich budynków spółdzielni i wspólnot. Opisywaliśmy przykład z Poznania, gdzie na przełomie 2007 i 2008 r. posiadacze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przekształcili je w prawo odrębnej własności, korzystając z możliwości wykupu mieszkań "za złotówkę". Ponieważ mieszkańcy, w

Lokator czy właściciel? Wykup mieszkania od spółdzielni

. to mieszkania lokatorskie. Mieszkania lokatorskie można teraz przekształcić we własnościowe lub w odrębną własność, a spółdzielcze własnościowe w odrębną własność.Do niedawna spółdzielca mógł nabywać tylko własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu, dziś może otrzymać też prawo własności lokalu

Spółdzielcze własnościowe mieszkania nie do sprzedaży

przez co najmniej kilka lat nie będą mogli uzyskać prawa odrębnej własności, bo tyle może potrwać prostowanie spraw dotyczących własności gruntu, obowiązująca od sierpnia nowela ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pozostawiła możliwość przekształcenia mieszkania lokatorskiego w tzw. spółdzielcze

Wykup gruntu bez bonifikaty?

własności. W spółdzielniach mieszkaniowych sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo w jednym budynku mieszkania mogą mieć status spółdzielczych własnościowych (wtedy o przystąpieniu do wykupu gruntu decyduje spółdzielnia) oraz odrębnej własności (wtedy decyduje właściciel mieszkania).

Książeczka mieszkaniowa na budowę

odrębnej własności, a nie - jak błędnie poinformowaliśmy w "Gazecie" w ubiegły czwartek - przekształcenie lokatorskiego mieszkania na własnościowe lub w prawo odrębnej własności (już teraz można dostać premię po uzyskaniu mieszkania lokatorskiego w spółdzielni albo jego przekształceniu w odrębną

Użytkownicy wieczyści w sidłach gmin

2008 r. posiadacze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przekształcili je w prawo odrębnej własności, korzystając z możliwości wykupu mieszkań "za złotówkę". Ponieważ mieszkańcy, w większości emeryci, przestraszali się drastycznej podwyżki opłaty za użytkowanie wieczyste, postanowili

Lokatorze, bierz się za spółdzielczą własność

czasach PRL za zgodą urzędników wydających pozwolenia budowlane postawiły bloki na cudzej ziemi. Teraz miałyby ją przejąć na własność z tytułu zasiedzenia. To pomysł posłów z PiS i LPR, którzy chcieli w ten sposób umożliwić lokatorom szybkie przekształcenie mieszkań lokatorskich w prawo odrębnej własności

Ile zapłacimy z tytułu sporządzenia aktu notarialnego

wybudowania budynku oraz przeniesienia własności znajdującego się w nim lokalu na nabywcę,- umowę sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub domu rozdzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,- umowę darowizny lokalu mieszkalnego, jeśli

Jak wykupić mieszkanie spółdzielcze?

Najważniejsze w ustawie są jednak zapisy odnośnie do posiadaczy mieszkań lokatorskich, dotyczące prawie miliona osób. Znowelizowana ustawa dała spółdzielniom trzy miesiące na zamianę mieszkań lokatorskich na odrębną własność. - Wystarczy, że lokator napisze wniosek do swojej spółdzielni i spełni trzy warunki

Dla kogo dopłaty do kredytów mieszkaniowych?

wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową w celu ustanowienia odrębnej własności tego lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego, - wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Grunt na własność - łatwiej, ale drożej

najprawdopodobniej nie obejmuje wszystkich budynków spółdzielni i wspólnot.Przypomnijmy, że z taką sytuacją mamy do czynienia w Poznaniu, gdzie na przełomie 2007 i 2008 r. posiadacze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przekształcili je w prawo odrębnej własności, korzystając z możliwości wykupu mieszkań

Mieszkanie po rozwodzie

eksmisję nieznośnego małżonka.Co jednak, gdy mieszkanie jest wspólną własnością rozwiedzionych? Czy można eksmitować z lokalu kogoś, kto ma do niego własne prawo? Sąd Najwyższy stwierdził, że w uzasadnionych przypadkach jeden z małżonków może się domagać eksmisji drugiego, jeśli jego spokój, zdrowie, a

Koniec z tanim wykupem

Takie są konsekwencje środowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który za jednym zamachem uznał za niekonstytucyjne aż cztery kluczowe dla przekształceń mieszkań lokatorskich w prawo odrębnej własności rozwiązania w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Lokatorów najbardziej zmartwi

Ile zapłacimy z tytułu sporządzenia aktu notarialnego

wybudowania budynku oraz przeniesienia własności znajdującego się w nim lokalu na nabywcę,- umowę sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub domu rozdzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,- umowę darowizny lokalu mieszkalnego, jeśli

Lokatorzy nie muszą się martwić podatkiem VAT

przekształcający spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w prawo odrębnej własności korzystają z preferencyjnej zerowej stawki tego podatku. Dyrektor Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP Ryszard Jajszczyk zwrócił nam jednak uwagę, że 31 lipca tego roku zmieniły się zasady wykupu mieszkań

Szykuj się na wykup mieszkania za grosze

ustawa zacznie obowiązywać, złóż w biurze spółdzielni wniosek o przekształcenie swojego spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności. Jak napisać taki wniosek? To niezbyt trudne. W lewym górnym rogu kartki papieru podajesz swoje imię i nazwisko, poniżej adres oraz jeśli masz

Wykup mieszkanie w spółdzielni

przyjął senackie poprawki do nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która m.in. zakłada jednakową dla wszystkich, 50-proc. bonifikatę przy przekształcaniu mieszkań spółdzielczych o statusie lokatorskim na spółdzielcze własnościowe i - to nowość! - także w prawo odrębnej własności. Wprawdzie

Rzecznik Praw Obywatelskich skarży ustawę spółdzielczą

, bardzo atrakcyjnych dla ok. miliona lokatorów zasad przekształceń spółdzielczych mieszkań lokatorskich w prawo odrębnej własności. Lokatorzy, którzy spłacili koszt budowy swoich mieszkań, mogą zostać ich właścicielami po dopłaceniu nominalnej kwoty kredytu umorzonego przez państwo. Na przykład w

Będzie łatwiej o premię z książeczki

mieszkaniowej.Ponadto premię będzie można uzyskać w przypadku przekształcenia spółdzielczego własnościowego mieszkania w prawo odrębnej własności oraz zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego jako wkład własny.

Skutki bankructwa spółdzielni dla jej mieszkańców

Gdy domy stoją, a ludzie mieszkają Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności (po zamknięciu upadłości i wykreśleniu spółdzielni z rejestru sądowego). To korzystna zamiana, bo tzw. własność hipoteczna jest mocniejszym prawem, niż własność spółdzielcza

Mieszkanie za kilkaset złotych?

kwoty i kiedy wpłacałeś na książeczkę. Zawsze możesz ją zanieść do PKO BP, który wyliczy ci premię. Zwykle są to kwoty rzędu kilku tysięcy złotych. Jakie procedury i dokumenty?Wystarczy sam wniosek o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności. Wniosek ten

Zwrot VAT za materiały budowlane

, komórki czy garażu. Jeżeli rozbudowa będzie dotyczyć mieszkania, ale przeznaczonego na cele prowadzonej działalności gospodarczej, podatnik nie otrzyma zwrotu. Jednym z warunków koniecznych jest posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością albo tytuł prawny do budynku lub lokalu np. prawo własności

Rewolucja w książeczkach mieszkaniowych

książeczki w wydatkach wspólnoty lub spółdzielni poniesionych w ciągu dwóch lat na remont części wspólnej budynku, np. dachu czy elewacji;(przekształcenie spółdzielczego własnościowego mieszkania w prawo odrębnej własności;(zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego (pieniądze z książeczki są tzw. wkładem własnym

Jak zamienić się na mieszkanie

zamienianych lokali. Przy zamianie mieszkań własnościowych, które stanowią odrębne nieruchomości, procedura będzie wyglądać inaczej, niż gdy jesteśmy właścicielami spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu czy mieszkań komunalnych.Niewątpliwie najprościej jest zamienić dwa mieszkania własnościowe. Umowa

Kredyty dla młodych małżeństw - państwo dopłaci na dobry start

dnia uzyskania własności lokalu/ domu jednorodzinnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania / domu lub przystąpienia do użytkowania wybudowanego domu.

Wykup mieszkania spółdzielczego obciążony podatkiem?

podatek dochodowy (19 lub 30 proc., zależnie od progu podatkowego). Dochodem jest tu rynkowa wartość mieszkania, które przejmują. Równocześnie katowicka Izba potwierdziła wcześniejsze stanowisko resortu finansów, że lokatorzy przekształcający spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w prawo odrębnej

Książeczki wracają do gry

); przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego mieszkania na własnościowe lub w prawo odrębnej własności (do tej pory w grę wchodził tylko wykup mieszkania lokatorskiego od gminy czy zakładu pracy); zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego jako tzw. wkład własny (obecnie banki coraz częściej odprawiają z kwitkiem tych

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie z pierwszej i drugiej ręki

powierzchni i pod danym adresem. Wiele spółdzielni zamieszcza w zaświadczeniu także inne istotne informacje, np. czy sprzedawany lokal stanowi majątek odrębny sprzedającego, czy też jest wspólną własnością małżonków; datę nabycia przez sprzedającego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz numer

Wykup mieszkań spółdzielczych: droższy albo niemożliwy

lub wręcz niemożliwe. Dla kogo droższe uwłaszczenie ** Nasza czytelniczka z Wrocławia złożyła wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w pełną własność. Jak pisze, spółdzielnia wyliczyła jej, że do pełnej własności musi dopłacić... 139 tys. zł. Największa część tej sumy

Zrób remont dzięki oszczędnościom na książeczce mieszkaniowej

książeczki (lub współmałżonka) faktura VAT za zakup okien lub faktura VAT za usługę wymiany okien. Trzeba też udowodnić, że ma się tytuł prawny do remontowanego mieszkania lub domu. Bank zażąda wypisu z księgi wieczystej (dla prawa odrębnej własności) albo pisma ze spółdzielni informującego, że posiadacz

Odbiór mieszkania krok po kroku

do mieszkania. Formalności te załatwisz u notariusza.Wysokość opłaty zależy od tego, czy: kupujesz mieszkanie spółdzielcze własnościowe (dom) - co ważne: na rynku pierwotnym od spółdzielni. Płacisz wtedy 1/20 tzw. wpisu stosunkowego. kupujesz mieszkanie (dom) na tzw. prawie odrębnej własności

Koszty przeniesienia własności nieruchomości

mieszkanie (dom) na tzw. prawie odrębnej własności lub mieszkanie spółdzielcze na rynku wtórnym.Mieszkanie spółdzielcze. Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej dla mieszkań spółdzielczych kupionych na rynku pierwotnym to 1/20 tzw. wpisu stosunkowego. Wpis stosunkowy oblicza się w zależności od wartości

Wykup mieszkań: Jak walczyć ze spółdzielnią?

problem ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Niektórzy prezesi nie chcą go przyznawać, tłumacząc, że nowa ustawa znosi to prawo. Niektórzy z kolei wymuszają takie przekształcenie - w miejsce pełnej własności - i przekonują, że na uwłaszczenie lokator musiałby czekać znacznie dłużej, a

Jak się będziemy budować w tym roku

. Może ona wystawić jedną fakturę z 7-proc. stawką podatku obejmującą zarówno usługę, jak i kupione przez tę firmę materiały .Wykup mieszkania z VAT Od 1 stycznia z ustawy o VAT zniknął przepis, dzięki któremu lokatorzy przekształcający spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w prawo odrębnej własności

Jakie stawki u notariusza?

musiałaby zapłacić notariuszowi 2210 zł. Teraz opłata wynosi 985 zł. 3. Umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność lub domu jednorodzinnego (w tym przypadku pojawia się pierwszy problem). Przykłady : ** Pan Tadeusz kupuje mieszkanie w tzw. bloku z wielkiej płyty na jednym z osiedli w

Zmieniło się prawo spółdzielcze

spółdzielczych o statusie lokatorskim na spółdzielcze własnościowe, a także w prawo odrębnej własności, dając spółdzielcom 50 proc. bonifikatę przy wykupie. Przed nowelizacją lokatorzy płacili różnicę między rynkową wartością lokalu a zwaloryzowanym wkładem mieszkaniowym. W sumie musieli więc wyłożyć z własnej

Co czeka ogrody działkowe?

sprawowałaby nad nim kontrolę. Oczywiście, działkowcy ustalaliby wysokość składek. Co ważne, prawo użytkowania działki miałoby być ograniczonym prawem rzeczowym, które - podobnie jak obecnie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - byłoby zbywalne i dziedziczne. Sprzedaż działki byłaby jednak uzależniona od

Zamień mieszkanie na mniejsze. To się opłaca!

sprzedaż swojego mieszkania i kupno mniejszego. O przeprowadzenie transakcji, a wcześniej przygotowanie i sprawdzenie dokumentów, zwróciła się do pośrednika. Ten wyręczył ją w kwestii wypisu z księgi wieczystej, który jest dowodem prawa własności. Przypomnijmy, że taki dokument jest niezbędny (każdy może

Zapomniana alternatywa dla mieszkań deweloperskich

, że spółdzielnia, w której pracuje zorganizowała ich w tym roku około dwudziestu. Dodaje, że ich liczba będzie coraz mniejsza, ponieważ mieszkania odzyskiwane przez spółdzielnie jako lokatorskie prawo do lokalu oferowane są wyłącznie jako odrębna własność. Czyli raz sprzedane do zasobów spółdzielni

Jak rozliczyć się ze sprzedaży nieruchomości

nabycie... i tutaj lista jest długa: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku; lokalu mieszkalnego na prawie odrębnej własności; spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału

Jak sobie poradzić w księgach wieczystych

. Możesz teraz zacząć już czytać następny paragraf.W wersji dłuższej (dla zapaleńców). Księgę trzeba założyć w dwóch przypadkach:1. Jeśli kupujesz od dewelopera bądź spółdzielni nowe mieszkanie (dom) hipoteczne (na tzw. prawie odrębnej własności). Taka nieruchomość nie ma oczywiście księgi wieczystej (bo

Jak dostać dopłatę budżetową do kredytu?

masz mieszkanie lokatorskie (np. wynajmowane od gminy, zakładu pracy, spółdzielcze o statusie lokatorskim), to - po pierwsze - nie możesz go wykupić za kredyt z dopłatą. Jeśli zależy ci na własności, postaraj się w banku o zwykły kredyt (bez dopłaty) na wykup lokatorskiego mieszkania. Gdybyś jednak

Kupiłeś mieszkanie i co dalej

od tego, czy: kupujesz mieszkanie spółdzielcze własnościowe (dom) - co ważne, na rynku pierwotnym od spółdzielni; kupujesz mieszkanie (dom) na tzw. prawie odrębnej własności lub mieszkanie spółdzielcze na rynku wtórnym. W wariancie pierwszym płaci się mniej. Mieszkanie spółdzielcze. Opłata

Jak uniknąć podatku przy sprzedaży lub kupnie mieszkania

, skorzystaj z pomocy rzeczoznawcy majątkowego. Kosztuje to od 500 do 1 tys. zł. Płacenia podatku można jednak uniknąć. Możesz nie wliczyć do podstawy opodatkowania wartości nieruchomości mieszkalnej (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy odrębnej własności) o powierzchni użytkowej do 110 m kw

Zanim sprzedasz mieszkanie

spółdzielni lokal na prawie odrębnej własności, znajdź akt notarialny kupna. Będzie potrzebny do zawarcia transakcji. Masz mieszkanie spółdzielcze własnościowe? Poszukaj przydziału.A teraz pośrednikJeśli chcesz sprzedać lokal z pośrednikiem, zdecyduj, czy będzie dla ciebie pracował jeden pośrednik czy wielu

Mieszkanie lub dom za kredyt z dopłatą

. Jeśli zaś masz mieszkanie lokatorskie (np. wynajmowane od gminy, zakładu pracy, spółdzielcze o statusie lokatorskim), to - po pierwsze - nie możesz go wykupić za kredyt z dopłatą. Zależy ci na własności? Możesz starać się w banku o zwykły kredyt (bez dopłaty) na wykup lokatorskiego mieszkania. Ale

Mieszkanie lub dom za kredyt z dopłatą

. Jeśli zaś masz mieszkanie lokatorskie (np. wynajmowane od gminy, zakładu pracy, spółdzielcze o statusie lokatorskim), to - po pierwsze - nie możesz go wykupić za kredyt z dopłatą. Zależy ci na własności? Możesz starać się w banku o zwykły kredyt (bez dopłaty) na wykup lokatorskiego mieszkania. Ale

Podatki od wynajmu nieruchomości

to tzw. amortyzacja.Amortyzować możesz mieszkania (domy jednorodzinne) stanowiące tzw. odrębną własność podatnika, a także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. UWAGA! By rozpocząć amortyzację mieszkania (domu), trzeba wpierw

Zrozum swój czynsz

mieszkania mają odrębne prawo własności, nie płacą więc czynszu, tylko "opłaty mieszkaniowe". Na rachunku za mieszkanie są najczęściej trzy typy opłat: na koszty eksploatacji bieżącej (tzw. zaliczka na eksploatację); na fundusz remontowy; za media.Tajemnice eksploatacjiW ramach opłat

Raport: Kryzys finansowy - Dlaczego nie grozi Polsce

wartość udzielonych kredytów hipotecznych wzrosła z 30 mld zł do prawie 140 mld zł dzisiaj) nie zliberalizowały w takim stopniu swojej polityki kredytowej jak kasy pożyczkowe czy instytucje parabankowe w USA.Różnice w ofercie produktowejKolejną istotną różnicą pomiędzy rynkiem polskim a amerykańskim jest

RPO: Spółdzielnie nie zdążą z przekształcaniem mieszkań

legislacyjnych dla jednoznacznego określenia, w jakim trybie postępowania cywilnego należy dochodzić przewidzianych w ustawie roszczeń o przeniesienie odrębnej własności lokalu - napisał rzecznik w piśmie do ministra sprawiedliwości.