przekształcenie mieszkania własnościowego

sprawdź też:

mieszkanie

Marek Wielgo

Spółdzielcze własnościowe mieszkania nie do sprzedaży

Spółdzielcze własnościowe mieszkania nie do sprzedaży

Jeśli po lipcu 2007 r. przekształciłeś spółdzielcze mieszkanie lokatorskie we własnościowe na podstawie zwykłej umowy ze spółdzielnią, prawdopodobnie nie uda ci się go sprzedać ani podarować

Nabycie własności mieszkania spółdzielczego na korzystnych zasadach

Jeżeli ustawodawca nie zmieni przepisów regulujących przekształcenia praw do lokali spółdzielczych, zakwestionowane wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zasady obowiązywać będą jeszcze przez około 10 miesięcy. Korzystne dla spółdzielców regulacje stracą moc dopiero w dniu 30 grudnia 2009 r. Oznacza to, że można jeszcze domagać się od spółdzielni przeniesienia własności mieszkania zajmowanego do tej pory na zasadzie spółdzielczego prawa lokatorskiego lub własnościowego.

Spółdzielcza własność bez aktu notarialnego

Czy aby przekształcić spółdzielcze mieszkanie lokatorskie we własnościowe konieczna jest wizyta u notariusza? Ministerstwo Infrastruktury chce rozstrzygnąć spór dotyczący tej kwestii w sposób korzystny dla tysięcy lokatorów

Notariusze o spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu

ustanowienia prawa spółdzielczego własnościowego konieczne jest zawarcie aktu notarialnego. Odmienne stanowisko w tej sprawie ma Prezes Izby Notarialnej w Warszawie. W komunikacie, który otrzymała PAP, czytamy: "Zawarcie takiej umowy może nastąpić w formie aktu notarialnego, jeżeli strony wyrażą taką chęć

Sprzedaż mieszkania po przekształceniu w odrębną własność

nieruchomości.Problem jest istotny, bowiem niekiedy organy podatkowe stoją na stanowisku, że sprzedaż mieszkania nabytego na zasadzie własnościowego prawa do lokalu, na który przeniesiono tytuł własności może nie stanowić źródła przychodów i nie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast

Założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której wybudowano budynek. W takich przypadkach możliwe będzie przekształcenie z mocy prawa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność.Wystarczy, że zainteresowany złoży w sądzie wniosek o założenie dla lokalu księgi wieczystej. W tym celu nie

Spółdzielnie właścicieli mieszkań. Miliony Polaków czeka rewolucja

Spółdzielnie właścicieli mieszkań. Miliony Polaków czeka rewolucja

. spółdzielczych mieszkań o statusie własnościowym było ok. 2,3 mln. Prawie 800 tys. dawnych lokali spółdzielczych (głównie lokatorskich) zostało przekształconych w pełną własność, którą prawnicy nazywają prawem odrębnej własności. Być może wielu nie widzi sensu wyodrębniania własności mieszkania ze względu na

Wykup mieszkań za złotówkę na Nowy Rok

wystąpić z wnioskiem o przekształcenie mieszkania lokatorskiego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (do tej pory ustawa dawała taką możliwość tylko wtedy, gdy budynek stoi na gruncie, którego spółdzielnia nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym). Z nowej możliwości będą mogli skorzystać

Wykup mieszkań? Tylko na papierze. Problemy z własnością

lokatorowi przekształcenia jego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. A jeśli spółdzielnia odmówi przekształcenia mieszkania lokatorskiego we własność? Wówczas po sześciu miesiącach bezczynności władz spółdzielni lokatorzy mogą pójść do sądu

Rewolucja w spółdzielniach mieszkaniowych

każdym przypadku jest obowiązana na żądanie zainteresowanego przedstawić mu kalkulację wysokości opłat. Mało tego, zarówno posiadacz mieszkania o statusie spółdzielczym własnościowym, jak i prawa odrębnej własności, i bez względu na to czy jest członkiem spółdzielni, czy nie, może zakwestionować podwyżkę

Mieszkanie dla rodziny

spółdzielniach. Te nie mają bowiem prawa odmówić lokatorowi przekształcenia jego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Jeśli spłaciłeś koszt budowy swojego mieszkania, dopłacasz jedynie nominalną kwotę kredytu umorzonego kiedyś przez państwo. W

Błąd Sejmu słono kosztuje wykupujących mieszkania

tylko w takim przypadku pozostawiła możliwość przekształcenia mieszkania lokatorskiego w tzw. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Ten wyjątek od generalnej zasady, że lokator wykupujący lokal uzyskuje prawo odrębnej własności, przeforsowała PO, by rodziny z bloków stojących na cudzej ziemi nie

Spółdzielnie mieszkaniowe - co dalej?

Spółdzielnie mieszkaniowe - co dalej?

przejściu własności mieszkań ze spółdzielni na posiadaczy lokatorskich i własnościowych praw do lokali. Stąd pomysł, by przeniesienie własności nie wymagało zawarcia aktu notarialnego. Wystarczyłyby obowiązująca uchwała określająca przedmiot odrębnej własności lokali w danej nieruchomości oraz zaświadczenie

Lokator czy właściciel? Wykup mieszkania od spółdzielni

. to mieszkania lokatorskie. Mieszkania lokatorskie można teraz przekształcić we własnościowe lub w odrębną własność, a spółdzielcze własnościowe w odrębną własność.Do niedawna spółdzielca mógł nabywać tylko własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu, dziś może otrzymać też prawo własności lokalu

Mieszkanie spółdzielcze bez taksy notarialnej?

przekształcenia mieszkania lokatorskiego w tzw. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W poniedziałkowej "Gazecie" napisaliśmy, że przeoczenie poprzedniego Sejmu może słono kosztować lokatorów, bo skasowane zostały przepisy, dzięki którym przekształcenie było prostą operacją - wystarczyła zwykła

Uwięzieni w cudzym kredycie. Spółdzielcy w pułapce

Uwięzieni w cudzym kredycie. Spółdzielcy w pułapce

Co to za pułapka? Notariusz Szymon Posadzy wyjaśnia, że 4 grudnia wejdzie w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która może być groźna dla spółdzielców mających mieszkania w blokach stojących na gruntach obciążonych hipoteką. Ludzie ci jeszcze długo mogą nie być świadomi tego

Idź na walne zgromadzenie swojej spółdzielni!

budynkach, w których choć jedno mieszkanie ma status prawa odrębnej własności, powstawałaby automatycznie wspólnota). Obecnie takie przekształcenie też jest możliwe, ale wymaga sporej determinacji mieszkańców. Najprościej, jeśli większość posiadaczy lokatorskiego bądź własnościowego spółdzielczego prawa do

Książeczki mieszkaniowe - skorzystaj z premii

kredytu mieszkaniowego (pieniądze z książeczki są tzw. wkładem własnym).Uwaga! W każdym przypadku ustawa stawia dodatkowe warunki. Np. remont domu lub mieszkania jest premiowany, jeśli posiadacz książeczki udowodni, że jest jego właścicielem lub ma do niego spółdzielcze prawo lokatorskie bądź własnościowe

Jak wykupić mieszkanie spółdzielcze?

SM Bieńczyce do tej pory wpłynęło 835 wniosków w sprawie przekształcenia mieszkań lokatorskich i własnościowych. - Zrealizowaliśmy 820. Pozostałe czekają, ale nie z naszej winy. Część lokatorów miała zadłużenia czynszowe, inni nieuregulowane sprawy po rozwodzie czy śmierci członka spółdzielni - mówi

Koniec z tanim wykupem

Takie są konsekwencje środowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który za jednym zamachem uznał za niekonstytucyjne aż cztery kluczowe dla przekształceń mieszkań lokatorskich w prawo odrębnej własności rozwiązania w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Lokatorów najbardziej zmartwi

Mieszkanie po rozwodzie

. rocznie x 5 lat podzielone przez dwoje współnajemców)."Stare" mieszkanie spółdzielczeMieszkania spółdzielcze - zarówno lokatorskie jak i własnościowe, przydzielone pod rządami "starego" prawa spółdzielczego (zostało zmienione w 2003 r.) - są traktowane przy rozwodzie podobnie do lokali

przekształcenie mieszkania własnościowego

powiedzieć ponad 2,6 mln rodzin, które poniosły znaczne koszty związane z przekształceniem mieszkań lokatorskich na własnościowe?Wygląda na to, że rząd boi się powtórki z 2001 r., kiedy Trybunał Konstytucyjny zakwestionował uchwalony przez AWS i UW przepis zakładający wykup mieszkań za 3 proc. ich wartości

Kredytem hipotecznym banki finansują nie tylko zakup nieruchomości

przypadku polskie banki mówią "czemu nie?". Koszty wyceny czy postępowania notarialnego to wszak realne koszty, więc i je warto kredytować. Żadnych kłopotów nie powinno być ze znalezieniem banku gotowego sfinansować wykup mieszkania spółdzielczego z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży nieruchomości

małżeńskiej prawo własności (ewentualnie spółdzielcze własnościowe prawo do...) do lokalu mieszkalnego nr....".3. Przedmiot umowyW tym fragmencie umowy musi być dokładnie określone, co kupujesz: mieszkanie na prawie odrębnej własności (często określane jako własność hipoteczna) bądź tzw. spółdzielcze

Książeczka mieszkaniowa na budowę

zadłużenia związanego z tzw. starym kredytem spółdzielczym (dotyczy przeszło 100 tys. rodzin, które w latach 90. wpadły w pułapkę zadłużenia, gdy drastycznie wzrosło oprocentowanie kredytów budowlanych zaciągniętych przez spółdzielnie);- przekształcenie spółdzielczego własnościowego mieszkania w prawo

Jaką podpisać umowę kupna mieszkania

. Przedmiot umowyW tym fragmencie umowy musi być dokładnie określone, co kupujesz: mieszkanie na prawie odrębnej własności (często określane jako własność hipoteczna) bądź tzw. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 1. Podstawowa różnica - spółdzielcze prawo do mieszkania nie daje ci własności lokalu

Lokatorska własność: Wspólnoty wyprą spółdzielnie mieszkaniowe?

spółdzielczych mieszkań lokatorskich, najpewniej ucieszy wiadomość, że ich lokale uzyskają status ograniczonego prawa rzeczowego. Takowe ma obecnie prawo własnościowe. Oznacza to, że także mieszkanie lokatorskie będzie można dziedziczyć lub... sprzedać na wolnym rynku! Formalnie sprzedawane będzie nie mieszkanie

Szykuj się na wykup mieszkania za grosze

podpisać obydwoje małżonkowie. Uwaga! W sytuacji, gdy budynek, w którym jest twoje mieszkanie stoi na gruncie o nieuregulowanym statusie prawnym (spółdzielnia nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym), możesz przekształcić mieszkanie lokatorskie w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Wtedy

Mieszkania na własność czy na wynajem?

miesięcznie dochody w wysokości ok. 5 tys. netto. Przeciętnie plasuje to potencjalnych kredytobiorców w trzech najwyższych decylach rozkładu dochodów. Na rynku pozostaje więc grupa osób (ok. 60 proc.), dla których obecnie ani rynek mieszkań własnościowych, ani władze publiczne nie przedstawiają żadnej oferty

Komu należy się premia gwarancyjna?

Premię może dostać ten, kto: uzyskał spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej (z wyjątkiem przekształcenia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność); kupił lub zamienił spółdzielcze własnościowe

Lokatorze, bierz się za spółdzielczą własność

, wcale nie musi do tego dojść! "Rzeczpospolita" nie poinformowała, że spółdzielnie mogą uniknąć kłopotów, bo dzięki uporowi Platformy Obywatelskiej w ustawie znalazła się poprawka, która dopuszcza przekształcenie mieszkania lokatorskiego we własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. Wówczas

Nowe zjawiska na wtórnym rynku mieszkaniowym

pokój mieszkania własnościowego w bloku"Pośrednik szuka mieszkania wielopokojowego, a pokój który kupi powinien mieć ścianę łącząca się z korytarzem. W takiej ścianie wycina się otwór na drzwi. Zabieg jest od strony technicznej nieskomplikowany (wycinaniem otworów w żelbecie zajmują się

Mieszkanie tak, ale bez balkonu i gruntu

lokatorom kupić mieszkania za przysłowiową złotówkę. Nic dziwnego, że do spółdzielni, w tym PSM, wnioski o wykup mieszkań posypały się jak z rękawa. Od złożenia pierwszego wniosku spółdzielnia ma trzy miesiące na dokonanie przekształceń. Pan Leonard i jego sąsiedzi też złożyli wnioski. Ale mina im zrzedła

Zapomniana alternatywa dla mieszkań deweloperskich

połowy Polaków, właśnie tych, którzy mogliby być takimi tanimi mieszkaniami zainteresowani. Zaletą tej opcji jest to, że prawo do takiego lokalu da się przekształcić w prawo do mieszkania własnościowego. Trzeba tylko sprawdzić, czy rzeczywiście działa w tym przypadku ustawa z 2007 roku pozwalająca

Mieszkanie za kilkaset złotych?

złóż w biurze spółdzielni, gdy tylko nowe przepisy zaczną obowiązywać.Uwaga! Nowela w obecnym kształcie nie pozwala na przekształcenie mieszkania lokatorskiego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Senat może to jednak jeszcze zmienić. Po co? O tym za chwilę.Jak napisać taki wniosek? To niezbyt

Zasady wykupu mieszkań spółdzielczych

powiedzieć ponad 2,6 mln rodzin, które poniosły znaczne koszty związane z przekształceniem mieszkań lokatorskich na własnościowe?Wygląda na to, że rząd boi się powtórki z 2001 r., kiedy Trybunał Konstytucyjny zakwestionował uchwalony przez AWS i UW przepis zakładający wykup mieszkań za 3 proc. ich wartości

Wykup gruntu bez bonifikaty?

własności. W spółdzielniach mieszkaniowych sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo w jednym budynku mieszkania mogą mieć status spółdzielczych własnościowych (wtedy o przystąpieniu do wykupu gruntu decyduje spółdzielnia) oraz odrębnej własności (wtedy decyduje właściciel mieszkania).

Będzie łatwiej o premię z książeczki

gwarancyjnych". Wiceminister infrastruktury Piotr Styczeń poinformował nas, że projekt ten zakłada m.in. rozszerzenie katalogu wydatków mieszkaniowych premiowanych dopłatą. I tak, premię będzie można uzyskać także w przypadku: przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego mieszkania na własnościowe (do

Rewolucja w książeczkach mieszkaniowych

książeczki w wydatkach wspólnoty lub spółdzielni poniesionych w ciągu dwóch lat na remont części wspólnej budynku, np. dachu czy elewacji;(przekształcenie spółdzielczego własnościowego mieszkania w prawo odrębnej własności;(zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego (pieniądze z książeczki są tzw. wkładem własnym

Książeczki wracają do gry

); przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego mieszkania na własnościowe lub w prawo odrębnej własności (do tej pory w grę wchodził tylko wykup mieszkania lokatorskiego od gminy czy zakładu pracy); zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego jako tzw. wkład własny (obecnie banki coraz częściej odprawiają z kwitkiem tych

Mieszkania za grosze nie dla każdego

kwoty, jeśli tylko wcześniejsze wpłaty pokryły koszty budowy mieszkania. ** Nowe przepisy pozwalają też na korzystny wykup lokali przez najemców byłych mieszkań zakładowych. ** - Umożliwiają też osobom, które już wykupiły własnościowe prawo do lokalu, przeznaczenie części zapłaconej kwoty na konto

Mieszkanie na miarę, czyli praktyczne rady dla tych, którzy szukają własnego M

własnościowe prawo do lokalu? O obu powie się mieszkanie własnościowe. I jedno, i drugie można sprzedać, darować, zapisać w testamencie, wynająć.Gdy kupujesz mieszkanie spółdzielcze, zapłacisz niższą taksę notarialną, a gdy lokal nie ma księgi wieczystej - zaoszczędzisz na opłacie sądowej. Nie musisz nawet

Wykup mieszkań spółdzielczych: droższy albo niemożliwy

Przekształcenie spółdzielczego mieszkania we własność umożliwiła lokatorom nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (obowiązuje od 31 lipca tego roku). Jej ideą jest przekazanie spółdzielcom mieszkań po spłaceniu przez nich kosztów budowy i dopłaceniu nominalnej kwoty umorzonego przez

Będzie łatwiej o premię z książeczki

mieszkaniowej.Ponadto premię będzie można uzyskać w przypadku przekształcenia spółdzielczego własnościowego mieszkania w prawo odrębnej własności oraz zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego jako wkład własny.

Jak uzyskać własność przez zasiedzenie?

spółdzielnie, które w czasach PRL za zgodą urzędników wydających pozwolenia budowlane postawiły bloki na cudzej ziemi! W tej sytuacji przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności, jak formalnie nazywany jest wykup mieszkania, nie jest więc możliwe. Zarządy wielu spółdzielni nie

Wykup mieszkań: Jak walczyć ze spółdzielnią?

złożyli wniosek o przekształcenie mieszkania, została odesłana z kwitkiem (choć spółdzielnie mają obowiązek zrealizować wnioski lokatorów w ciągu trzech miesięcy od ich złożenia). W październiku radziliśmy, co może zrobić spółdzielca, którego prezes nie chce uwłaszczyć. Dołączyliśmy wzór zawiadomienia o

Skutki bankructwa spółdzielni dla jej mieszkańców

na mieszkania, ale nie doczekali się przydziału, wpisują się na listę wierzycieli upadłej spółdzielni. Pieniądze dostaną na szarym końcu, po pracownikach, ZUS-ie, fiskusie, bankach i wierzycielach hipotecznych. Nie mogą domagać się przekształcenia swoich umów realizacyjnych w umowy własności, bo nie

Nabywanie mieszkań od spółdzielni

W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż osoby które złożą do końca tego roku wnioski o wykup mieszkań, pomimo zmiany przepisów, nadal będą nabywać mieszkania na starych zasadach. Warto zatem jak najszybciej udać się do swojej spółdzielni i przedłożyć pismo w tej sprawie. Istotnym jest również

Dom w spadku bez podatku

tak interpretowała je znaczna część urzędów skarbowych.** Urząd w Poznaniu-Winogradach w połowie kwietnia zeszłego roku postanowił, że podatnik, który w lutym 2007 r. przekształcił lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego na prawo spółdzielcze, jeśli sprzeda to mieszkanie w 2007 r. będzie musiał

Rolne jak budowlane - i co z tego?

poprawi sytuację potencjalnych inwestorów. Zgadzają się jednak co do tego, że dużej różnicy w cenach nie ma. Chcesz kupić mieszkanie lub dom? Przeszukaj nasze ofertyJeśli chodzi o uproszczenie prawa i przyspieszenie procedur, to faktycznie, różnica może być znacząca. Do tej pory żeby inwestor mógł

Zmieniło się prawo spółdzielcze

elementem dekoracyjnym, a spółdzielcy nie będą chodzić na zebrania. Jakie są jednak najważniejsze zmiany w już obowiązującej ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych oraz prawie spółdzielczym? Wykup po nowemu Nowe przepisy są bardzo korzystne dla lokatorów. Ustawa ułatwia im przekształcenie mieszkań

ABC kredytu hipotecznego

rejestr prowadzony w celu określenia stanu prawnego nieruchomości (domu, mieszkania, działki). Księgi wieczyste są zakładane i prowadzone przez wydziały wieczysto-księgowe sądów rejonowych. LIBOR - (London Interbank Offered Rate) stawka dla terminów 1M, 3M, 6M i 12M z rynku międzybankowego, podawana na

Zasady wykupu mieszkań spółdzielczych

nami umowę o ustanowienie własnościowego prawa, do 31 grudnia 2012 roku. Poza tym, do końca 2012 roku spółdzielca może żądać przekształcenia lokatorskiego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Uchwalenie tego przepisu wiązało się z umożliwieniem szerszej grupie lokatorów uzyskania własnościowego

Ziemia w spadku? Zadbaj o prawa spadkobierców

. Sytuację właścicieli mieszkań w budynku stojącym na działce będącej w użytkowaniu wieczystym dodatkowo komplikuje wymóg, że wniosek o przekształcenie muszą złożyć wszyscy współużytkownicy wieczyści. W sytuacji gdy choć jeden z nich zgłosi sprzeciw, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia musi poprosić o