rozwiązanie umowy najmu przez najemcę

Odpowiada Joanna Siekaczyńska - aplikant radcowski, Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzaty Sobol

Podpisanie protokółu zdawczo - odbiorczego lokalu

Podpisanie protokółu zdawczo - odbiorczego lokalu

"Wynajmowaliśmy mieszkanie i po rozwiązaniu umowy najmu rozliczyliśmy się z właścicielem z kaucji, którą wliczyliśmy w poczet ostatnich wpłat za czynsz. Niestety już od 2,5 miesiąca nie mogę doprosić się podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego lokalu. Czy jest jakiś na to określony czas, po którym mogę stwierdzić, że jesteśmy rozliczeni i najemca nie ma prawa dochodzić roszczeń co do stanu lokalu?"

Czy dostawa tzw. mediów przy najmie stanowi część kompleksowej usługi?

Przy wynajmie lokali komercyjnych często należy rozstrzygnąć problem dotyczący opodatkowania czynszu i opłata z tytułu dostaw mediów. Najemca może co do zasady ponosić odrębnie i niezależnie od czynszu koszty mediów oraz zużytej energii, gdyż sposób rozwiązania tej kwestii i ponoszenia tych kosztów należy do swobody kontraktowania.

Program Mieszkanie Plus z kontrowersyjnym zapisem ustawy

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości co można uznawać za początek programu Mieszkanie Plus. W ustawie znajdują się jednak kontrowersyjne zapisy o lokatorach.

Budynek Centrum Marszałkowska - ponad 40 proc. powierzchni biurowej wynajęte

Budynek Centrum Marszałkowska - ponad 40 proc. powierzchni biurowej wynajęte

Najemca jest dynamicznie rozwijającą się grupą kapitałową zarządzającą wierzytelnościami. Firma wynajęła 5270 mkw. powierzchni biurowej w Centrum Marszałkowska, zajmując aż 4 piętra budynku. Długoterminowa umowa została podpisana na 10 lat na warunkach korzystnych dla obu stron. Pozyskanie

Wynajem mieszkania - wady i zalety

Wynajem mieszkania - wady i zalety

strony wyprowadzka jednej osoby nie będzie powodowała zerwania umów najmu z resztą. Taki wariant przyjmuje się z reguły, gdy najemcami jest grupa obcych sobie ludzi, a wynajmujący decyduje się na wynajem na pokoje. Wtedy każdy z najemców odpowiada za swój pokój oraz za części wspólne. Drugi wariant to

Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu

;Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie", strony tracą prawo do wcześniejszego wypowiedzenia umowy najmu. W takiej sytuacji na bazie jednej z podstawowych zasad prawa cywilnego, którą jest zasada swobody

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony

Kwestię rozwiązania umowy najmu regulują przepisy art. 673 §1 - 3 Kodeksu cywilnego. Decyduje tu treść zawartej przez Panią umowy najmu. W oparciu o wskazane przepisy powiedzieć trzeba, że jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony (umowa okresowa), to zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą

Najem - uważaj na pułapki w umowie

Najem - uważaj na pułapki w umowie

, może uzależnić zawarcie umowy najmu od wpłacenia przez najemcę zwrotnej kaucji, która może w przyszłości pokryć koszty ewentualnej egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, jak i należności przysługujące właścicielowi z tytułu najmu lub naprawy. Kaucja ta nie może przekroczyć sześciokrotności

Wynajem mieszkań 2014

zatrudnienia, wysokości zarobków. Dopiero po weryfikacji tych danych przez właściciela mieszkania może ewentualnie dojść do podpisania umowy najmu. Mieszkanicznicy radzą zastosować namiastkę procesu aplikacji, czyli poprosić najemcę o wypełnienie (a potem o uaktualnianie) ankiety danych osobowych najemcy

Fundusz Mieszkań na Wynajem publikuje ofertę kolejnych mieszkań w Poznaniu

Fundusz Mieszkań na Wynajem publikuje ofertę kolejnych mieszkań w Poznaniu

Ryszard Słowiński, prezes Zarządu BGK Nieruchomości S.A. Projekt Mieszkań na Wynajem oparty jest na zasadach komercyjnych, a ceny wynajmu mieszkań zależą m.in. od długości trwania umowy najmu - są niższe dla osób, które zdecydują się na podpisanie umowy na okres od 2 do 4 lat.  Najemcą może

Poradnik wynajmującego (studenta)

powinny być określone obowiązki najemcy i wynajmującego, opis lokalu i jego wyposażenia, sposób i termin zapłaty za wynajem. Pamiętaj, że nie ma czegoś takiego jak jednolity wzór umowy najmu. Warunki najmu są na ogół ustalane w toku indywidualnych negocjacji przez dwie strony. Trzeba je potem ująć we

Czy najem okazjonalny może być okazją?

Czy najem okazjonalny może być okazją?

, pojawia się konieczność rozwiązania umowy najmu. Jeśli najemca jest osobą poważną i szanującą prawo powinien się z danego mieszkania wyprowadzić. Jeśli jednak tego nie uczyni dobrowolnie, właściciel nie ma innego wyjścia i musi wnieść pozew do sądu o opróżnienie lokalu. Ponieważ aktualne przepisy w

O czym warto pamiętać, zawierając umowę najmu okazjonalnego?

O czym warto pamiętać, zawierając umowę najmu okazjonalnego?

). - koszt notarialnego potwierdzenia podpisu w razie zażądania przez wynajmującego tej formy oświadczenia właściciela lokalu, do którego w razie egzekucji przeprowadził się najemca, - koszt świadectwa energetycznego, jeśli zażąda go najemca. Ponadto, zgodnie z ustawą zawarcie umowy najmu okazjonalnego

Najem okazjonalny - nadzieja dla wynajmujących

nie zechce tych ustaleń jednostronnie zmienić. Wówczas, wobec braku porozumienia lub naruszenia warunków, pojawia się konieczność rozwiązania umowy najmu. Jeśli najemca jest osobą poważną i szanującą prawo powinien się z danego mieszkania wyprowadzić. Jeśli jednak tego nie uczyni dobrowolnie

Umowa najmu - broń najemcy czy wynajmującego?

Powszechną praktyką przy zawieraniu umów najmu jest reprezentowanie interesów strony, która jest bardziej obyta z tego typu dokumentami. Najemca z reguły występuje tutaj na pozycji przegranej. Z powodu nieznajomości kruczków prawnych często boimy się takie umowy podpisywać. Jednak nawet umowa

Czy Polacy nie lubią wynajmować mieszkań?

Na rozwój rynku najmu wpływają niewątpliwie rozwiązania prawne regulujące stosunki między jego uczestnikami. Wg Globar Property Guide, w zdecydowanie najlepszym położeniu znajdują się najemcy we Francji, Hiszpanii, Luksemburgu oraz Szwecji i Danii. Największą grupę (13 spośród sklasyfikowanych 37

Mieszkanie umeblowane łatwiej wynajmiesz

Mieszkanie umeblowane łatwiej wynajmiesz

mieszkanie wyposażone i nadające się od razu do użytkowania. Należy pamiętać że poza ceną i lokalizacją, to właśnie wyposażenie jest najważniejszym elementem dla potencjalnych najemców. Oczywiście nie jest tak, że mieszkanie "gołe" będzie z góry skazane na fiasko najmu. Nie - natomiast musimy

Co z projektem ustawy o ochronie praw lokatorów?

Co z projektem ustawy o ochronie praw lokatorów?

rozwiązania umowy najmu w sytuacji, gdy najemca posiada tytuł prawny do innego lokalu, nie tylko w tej samej miejscowości, ale również w miejscowości pobliskiej. Aktualnie właściciel lokalu może wypowiedzieć stosunek najmu osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej

Czy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy najemca zalega z zapłatą czynszu?

Czy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy najemca zalega z zapłatą czynszu?

umowy tak, by zabezpieczały one ich interesy. Natomiast wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony może nastąpić zarówno przez najemcę jak i wynajmującego z zachowaniem terminów umownych, a jeżeli strony nie określiły w umowie takich terminów, wówczas z zachowaniem terminów ustawowych

Jak rozwiązać kwestię płatności przy wynajmie

Z jakiego rodzaju płatnościami będziesz miał do czynienia? 1. Czynsz najmu Jedyny niezmienny element opłat, jaki ponosi najemca, przynajmniej w tych przypadkach, gdy umowa jest podpisana na czas określony. Nie powinno się zaskakiwać najemcy niespodziewaną podwyżką, ponieważ on lub ona także ma

Jak rozwiązać kwestię płatności przy wynajmie

Z jakiego rodzaju płatnościami będziesz miał do czynienia? 1. Czynsz najmu Jedyny niezmienny element opłat, jaki ponosi najemca, przynajmniej w tych przypadkach, gdy umowa jest podpisana na czas określony. Nie powinno się zaskakiwać najemcy niespodziewaną podwyżką, ponieważ on lub ona także ma

Pustostanów ubywa - czynsze idą górę

inwestycji. Zaczynają je więc tylko biurowi potentaci, np. GTC, Skanska czy Ghelamco, którzy dysponują własnym kapitałem. Banki wymagają np. podpisania wstępnych umów najmu (pre-let) na co najmniej 30-40 proc. powierzchni. Do tej pory najemcy obawiali się zawierania takich umów, bo wiąże się to z olbrzymim

Najem okazjonalny - od strony prawnej

Najem okazjonalny - od strony prawnej

wydania lokalu używanego na podstawie umowy o najem okazjonalny w terminie wskazanym w żądaniu właściciela, które ten przedstawia najemcy po rozwiązaniu umowy o najem okazjonalny, jeżeli najemca dobrowolnie lokalu nie opróżnił. Żądanie powinno być sporządzone na piśmie i opatrzone urzędowo poświadczonym

Jakie klauzule w umowie najmu są niedozwolone?

Istotą umowy najmu jest zobowiązanie wynajmującego do oddania najemcy rzeczy do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony oraz zobowiązanie najemcy do zapłaty wynajmującemu umówionego czynszu . Zgodnie z art. 3853 Kodeksu cywilnego niedozwolonymi postanowieniami umowy najmu (także każdej

Jakie klauzule w umowie najmu są niedozwolone?

Istotą umowy najmu jest zobowiązanie wynajmującego do oddania najemcy rzeczy do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony oraz zobowiązanie najemcy do zapłaty wynajmującemu umówionego czynszu . Zgodnie z art. 3853 Kodeksu cywilnego niedozwolonymi postanowieniami umowy najmu (także każdej

Umowa najmu lokalu mieszkalnego - podstawowe elementy

najemcy lokalu mieszkalnego przez wynajmującego. 2. Strony umowy i osoby umocowane do jej zawarcia Stronami umowy najmu są wynajmujący i najemca. Wynajmującym jest podmiot, który zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania, najemcą zaś ten, który za daną rzecz będzie uiszczał czynsz. Stroną umowy

Wynajmuj z głową

lokalem na podstawie pełnomocnictwa. Powinno być ono poświadczone przez notariusza i tego rodzaju dokumenty pośrednik w obrocie nieruchomościami powinien sprawdzić dokładnie, aby nie było niespodzianek po zawarciu umowy najmu - takich np. że pełnomocnictwo było np. sfałszowane albo lokal jest spadkowy, a

Dlaczego polski rynek najmu odstaje od Europy?

często spędzają większą część życia w czynszowych, a nie własnych lokalach. Czas trwania pojedynczej umowy sięga często nawet 20 - 30 lat. Z jednej strony wynajmującemu takie rozwiązanie pozwala łatwiej przewidzieć poziom dochodów oraz ogranicza okresy nieprzewidzianych pustostanów. Z kolei najemcy

Dlaczego polski rynek najmu odstaje od Europy?

często spędzają większą część życia w czynszowych, a nie własnych lokalach. Czas trwania pojedynczej umowy sięga często nawet 20 - 30 lat. Z jednej strony wynajmującemu takie rozwiązanie pozwala łatwiej przewidzieć poziom dochodów oraz ogranicza okresy nieprzewidzianych pustostanów. Z kolei najemcy

Czego unikać w mieszkaniach na wynajem

nieruchomość wyposaży. Takie rozwiązanie może mieć sens jednak tylko wtedy, gdy jesteśmy gotowi długo czekać na zawarcie transakcji oraz, gdy celujemy w najemcę długoterminowego, bo tylko taki będzie gotowy inwestować w nieruchomość. Jeśli nie chcemy przestrzelić z wystrojem i wykończeniem mieszkania możemy

Dbaj o mieszkanie. To się opłaca

odwiedzał lokal w asyście "złotej rączki". Takie wizyty półroczne powinny być zapisane w umowie najmu i wcześniej każdorazowo uzgodnione z najemcą (każde wejście bez zgody najemcy może być potraktowane jako "najście" lub "włamanie"). Przy okazji takiej wizyty półrocznej

Dbaj o mieszkanie. To się opłaca

odwiedzał lokal w asyście "złotej rączki". Takie wizyty półroczne powinny być zapisane w umowie najmu i wcześniej każdorazowo uzgodnione z najemcą (każde wejście bez zgody najemcy może być potraktowane jako "najście" lub "włamanie"). Przy okazji takiej wizyty półrocznej

Mieszkanie dla studenta

wynajmującego mieszkania kandydat na najemcę podpisuje umowę najmu, wpłaca zaliczkę i przez pierwsze miesiące regularnie opłaca zobowiązania wynikające z umowy. Do czasu, kiedy sam nie opublikuje ogłoszenia, w którym po wyjątkowo atrakcyjnej cenie proponuje wynajem tego samego mieszkania. - Chętnych nie brakuje

Zmiany w czynszówkach. Będą zabierać mieszkania?

W komunalnych czynszówkach mieszkania zajmuje około miliona rodzin. Na jakie zmiany powinni się przygotować? Umowa najmu Na akceptację rządu czekają przygotowane przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej założenia do nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, która zmieni

Wynajem mieszkań w 2012 roku

też wydatki na remont mieszkania, a także na zakup mebli czy sprzętu RTV i AGD - to podnosi standard wynajmowanego domu czy mieszkania. Ważne, żeby konieczność poniesienia tych wydatków wynikała z umowy najmu. Jeśli te wydatki ponosi najemca, wynajmujący nie może ich sobie zaliczyć do kosztów. Uwaga

Wynajem mieszkań w 2012 roku

też wydatki na remont mieszkania, a także na zakup mebli czy sprzętu RTV i AGD - to podnosi standard wynajmowanego domu czy mieszkania. Ważne, żeby konieczność poniesienia tych wydatków wynikała z umowy najmu. Jeśli te wydatki ponosi najemca, wynajmujący nie może ich sobie zaliczyć do kosztów. Uwaga

Jak zarabiać na wynajmie?

tak, aby przy odbiorze pod koniec najmu nie powstały wątpliwości, czy ewentualne uszkodzenia zostały spowodowane przez obecnego najemcę, czy winę ponosi jego poprzednik. Zrób ewentualnie zdjęcia usterek zgłoszonych w momencie podpisywania umowy najmu. Jeśli stwierdzisz jakieś zniszczenia (choćby

Deweloper wyrzuca muzeum z Emilii. Czy to zemsta?

. Ale w środę do ratusza wpłynęło pismo, w którym właściciel pawilonu wymówił muzeum umowę najmu. - Muzeum dostało siedem dni na opuszczenie budynku - mówi Agnieszka Kłąb, rzeczniczka ratusza. Niespodzianka - to zabytek Pawilon Emilia, oddany do użytku w 1970 r., jeszcze latem służył jako sklep meblowy

Czy rząd odczaruje mieszkania na wynajem?

dla rządowego funduszu? Otóż będzie on sam realizował inwestycje budowlane, a nie tylko kupował je po cenie rynkowej od deweloperów. Proponowane ceny najmu będą niższe niż obecnie oferowane przez rynek i atrakcyjniejsze dla najemcy. Poza tym koszty związane z utrzymaniem budynku zarządzanego przez

Odkupienie mieszkania w systemie TBS

są realizowane przez TBS. Na pewno jednak warto wcześniej zastanowić się czy taka transakcja jest opłacalna? Wchodząc w prawa obecnego członka TBS-u (co kosztuje w tym wypadku 90 000 zł) wcale nie stajemy się właścicielami tego mieszkania. Umowa z TBS-em to specyficzny rodzaj umowy najmu. Za znaczącą

Co robić, aby nie było przerw w najmie

najemcy. Warto zacząć szukać nowego najemcy, jeszcze zanim wyprowadzi się poprzedni. Dodatkowym rozwiązaniem jest wydłużenie w umowie okresu wypowiedzenia przez najemcę np. do dwóch miesięcy. Utrzymywanie mieszkania w dobrym stanie Atrakcyjna oferta przyciąga i zatrzymuje na dłużej

Co robić, aby nie było przerw w najmie

najemcy. Warto zacząć szukać nowego najemcy, jeszcze zanim wyprowadzi się poprzedni. Dodatkowym rozwiązaniem jest wydłużenie w umowie okresu wypowiedzenia przez najemcę np. do dwóch miesięcy. Utrzymywanie mieszkania w dobrym stanie Atrakcyjna oferta przyciąga i zatrzymuje na dłużej

Mieszkania na wynajem czekają na studentów

najemcę podpisuje z właścicielem umowę najmu, wpłaca mu kaucję i przez pierwsze miesiące regularnie opłaca zobowiązania wynikające z umowy. Do czasu, kiedy sam nie opublikuje ogłoszenia, w którym po wyjątkowo atrakcyjnej cenie proponuje wynajem tego samego mieszkania. Chętnych nie brakuje i rzadko kto

Skomplikowana kontrola licznika

Najemca nie płaci Załóżmy, że właściciel pozostawił najemcy swobodę w sprawie dostarczania energii. Lokator kupuje prąd we własnym imieniu, przedstawiając firmom energetycznym umowę najmu. Przedsiębiorstwu jest obojętne, kto płaci. Wynika to z ogólnych przepisów prawa cywilnego. Na podstawie art

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pralce w mieszkaniu!

mieszkanie nie jest ubezpieczone sprawa się nieco komplikuje. Wiele zależy od konstrukcji umowy najmu spisanej między właścicielem mieszkania, a najemcą. Jeżeli ta nie przewiduje takiej sytuacji, wszystko zależy od rodzaju awarii pralki. W przypadku pęknięcia, oderwania czy odłączenia się wężyka

Zakup mieszkania pod wynajem - czy to się opłaca?

Poniżej przedstawiono zestawienie zawierające średnie stawki najmu oraz przeciętne ceny mieszkań dla transakcji zawartych w trzech miastach, w których pośredniczyli przedstawiciele firmy Emmerson S.A. w lutym 2011 r. W przeprowadzonej analizie założono, że mieszkanie będzie wynajęte przez 11

Energooszczędne biurowce są atrakcyjne dla najemców

deweloperska Echo Investment, poinformował właśnie o podpisaniu pierwszej umowy najmu. I to nie byle jakiej: firma Schneider Electric Polska zajmie 7 tys. m kw., czyli ponad jedną piątą powierzchni kompleksu. Przeniesie się tam z dwóch biurowców: jednego w kompleksie Empark na Służewcu i jednego w kompleksie

Wynajem mieszkania gminie? W Polsce się nie opłaca

Dzieje się tak m.in. dlatego, że wynajęcie lokalu w ten sposób zapewnia pewniejsze wpływy w postaci comiesięcznych dopłat od władz lokalnych niż ewentualne wpływy od najemców prywatnych. Inwestorzy są często w stanie zaakceptować nawet trochę niższe stawki najmu w zamian za ich regularność. Poza

Właściciel czy najemca - kto odpowiada za naruszenie porządku publicznego?

najemcy innych lokali mogą w oparciu o nie reagować na zakłócanie przez sąsiadów spokoju i spoczynku nocnego. Czytaj także: Czy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy najemca zalega z zapłatą czynszu? Stosownie do art. 13 ustawy o ochronie

Czy nadejdą zmiany w czynszówkach? Rząd przygotowuje zmiany w ustawie

rozwiązanie prawdopodobnie zadziała z pewnym opóźnieniem, bo nie obejmie już zawartych umów najmu. Oznacza to, że po śmierci obecnych najemców ich dzieci czy wnuki będą mogły przejąć mieszkania na dotychczasowych zasadach. Z tą różnicą, że będą to nowe umowy, zawierane na ściśle określony czas. I jeszcze

Likwidacja barier na rynku wynajmu mieszkań

rozwiązania chodzi? Nowe przepisy skierowane są do właścicieli mieszkań, którzy uzyskują dochody z ich wynajmu. Wielu z nich "omija" obowiązujące przepisy i zawiera umowy najmu "na czarno". Proponowane przez Ministerstwo rozwiązania mają rozwiązać ten problem. Projekt ustawy z dnia 17

Likwidacja barier na rynku wynajmu mieszkań

rozwiązania chodzi? Nowe przepisy skierowane są do właścicieli mieszkań, którzy uzyskują dochody z ich wynajmu. Wielu z nich "omija" obowiązujące przepisy i zawiera umowy najmu "na czarno". Proponowane przez Ministerstwo rozwiązania mają rozwiązać ten problem. Projekt ustawy z dnia 17

Aviva wynajęła aż 1,3 hektara biur

podpisać umowę z tak renomowanym najemcą. Tym bardziej że budowa Platinium Business Park IV dopiero co ruszyła - skomentował zawarcie transakcji z Avivą Piotr Kroenke, dyrektor generalny GTC. Podczas negocjacji grupa Aviva była reprezentowana przez firmę doradczą Cushman & Wakefield. - Doceniamy duże

Rząd chce zwiększyć liczbę czynszówek ograniczając prawa lokatorów

rozwiązania nie obejmą obecnych najemców. Oznacza to, że po ich śmierci dzieci czy wnuki będą mogły przejąć mieszkania na dotychczasowych zasadach. Jednak w tym momencie będą to już nowe umowy najmu na maksymalnie pięć lat i bez "dziedziczenia". Jeśli więc nowy najemca osiągnie dochód umożliwiający

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce - podsumowanie 2014 roku

, gwarancją sukcesu jest utrzymanie wysokiego standardu budynków oraz obniżanie kosztów bieżącej eksploatacji, dzięki wprowadzaniu rozwiązań z zakresu nowych technologii, przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjnych stawek czynszów najmu. Wydaje się więc oczywiste, że starsze budynki muszą być poddawane

Wynajmuj mieszkanie po ludzku?

nie byłby to sposób na biznes. Umowy najmu byłyby zawierane na czas oznaczony, ale nie dłuższy niż dziesięć lat. W umowie najemca musiałby oświadczyć, że w razie niewywiązania się z jej warunków (np. zaległości czynszowych) wyprowadzi się na żądanie właściciela. Mało tego, lokator musiałby wskazać

Jak bezpiecznie nająć mieszkanie?

dopiero przy zdaniu przez najemcę kluczy). Jak uniknąć problemów? Przy podpisywaniu umowy powinien być sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania. Trzeba w nim wymienić rzeczy, które są w mieszkaniu. Czyli np. telewizor marki Sony nr seryjny XXX, stan bardzo dobry. Po zakończeniu najmu właściciel

Biurowce przy Bramie Portowej otwarte. Innowacyjne, ale jeszcze puste

, czasu trwania umowy oraz zapotrzebowania na rozwiązania techniczne najemcy - mówi Szmilewska. Wszystko do recyclingu Szwedzka firma chwali się, że zbudowała jedne z najnowocześniejszych biurowców w Polsce. - Obiekty spełniają wszystkie wymogi amerykańskiego certyfikatu LEED, o który zabiegamy

Lokatorzy mniej chronieni

, nie dłuższy niż 10 lat. Ustawa przewiduje, że najemca będzie musiał złożyć oświadczenie, że jeśli nie wywiąże się z warunków umowy, wyprowadzi się na żądanie właściciela. Takie oświadczenie musiałoby być poświadczone przez notariusza. Ponadto lokator musi wskazać miejsce, w którym mógłby zamieszkać, a

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie

Przede wszystkim musisz się liczyć z tym, że mieszkanie może chcieć nająć od ciebie oszust posługujący się ukradzionym lub zgubionym przez kogoś dowodem osobistym. Policja odnotowała przypadek, gdy mężczyzna posługujący się takim dokumentem zawarł umowę najmu mieszkania, potem sprzedał znajdujący

Wynajmę, ale komu?

prowadzić podnajem, musimy mieć zgodę właściciela lokalu.  Nie zapominajmy również o spisaniu umowy najmu, ponieważ tylko ona jest podstawą do zaspokojenia roszczeń obu stron transakcji. Aby ułatwić cały proces wynajmu, można skorzystać z usług profesjonalnego pośrednika w obrocie nieruchomości

Ile można zarobić na inwestycji w mieszkanie, sklep albo pokój w hotelu?

mieszkanie. Albo nie zapłaci czynszu, a - co gorsza - konieczna okaże się eksmisja, co może się ciągnąć latami (to ryzyko można jednak ograniczyć stosując wciąż mało popularną formę najmu okazjonalnego). I jeszcze jedno. Inwestujący w mieszkania na wynajem naraża się na ryzyko czasowego braku najemców. Lokal

Sytuacja na rynku wynajmu

W przypadku studentów ważne, aby mieszkanie było niedrogie, wyposażone i żeby znajdowało się blisko uczelni. Istotnym warunkiem jest oczywiście wysokość czynszu. Bardzo częstym rozwiązaniem jest wynajmowanie większego mieszkania przez kilku studentów i wspólne partycypowanie w kosztach. Jest to

Jak wynająć mieszkanie bezpiecznie i tanio

mebli czy sprzętu RTV i AGD - to podnosi standard wynajmowanego domu czy mieszkania. Ważne, żeby konieczność poniesienia tych wydatków wynikała z umowy najmu. Jeśli te wydatki ponosi najemca, wynajmujący nie może ich sobie zaliczyć do kosztów. Kosztem jest też tzw. amortyzacja. To nic innego jak

Mieszkanie czynszowe, znaczy dostępne

inwestor mógłby łatwo pozbyć się lokatora w sytuacji, gdyby przestał płacić czynsz lub nie chciał się wyprowadzić z mieszkania. Wyjaśnijmy, że najemca składa oświadczenie, że jeśli nie wywiąże się z warunków umowy, wyprowadzi się na żądanie właściciela. Takie oświadczenie musi być poświadczone przez

8 najważniejszych zmian na rynku nieruchomości w 2015

programu jest budowa prawie 20 tys mieszkań w Polsce przeznaczonych na komercyjny wynajem. Dotychczas takie inicjatywy nie cieszyły się zainteresowaniem wśród inwestorów, ponieważ ustawa o ochronie praw lokatorów faworyzuje nieuczciwych najemców. BGK poszło na sposób i zastosowało formułę najmu

Niemcy - dobre miejsce na inwestycję w nieruchomości?

kupuje nieruchomości na własność, lecz spędza często większą część życia, jako najemca. Zgodnie z danymi Eurostatu w Polsce na jedno najmowane mieszkanie przypada ponad 27 zajmowanych przez właścicieli, w Niemczech tylko 1,5 lokalu. Ponadto warto dodać, że czas trwania pojedynczej umowy najmu sięga

Mieszkanie komunalne odziedziczone przez zasiedzenie?

. Zgodnie z projektem uchwały autorstwa Wojciecha Kozdronkiewicza z PiS, prawo do legalnej umowy najmu mieszkania komunalnego mieliby otrzymać ci, którzy udowodnią, że wprowadzili się do dotychczasowego najemcy lokalu co najmniej trzy lata przed jego śmiercią. Poza tym muszą udowodnić, że nie mają

Finansowa strona wynajmu

zwrócona po rozwiązaniu umowy najmu. Uwaga dla poszukujących mieszkania: warto poprosić właściciela o szczegółowy opis stanu w jakim są meble, dywany, podłogi. Można też zrobić dokumentację fotograficzną. W ten sposób nie będzie wątpliwości, po której stronie zostaje kaucja.  Czy najemca może

Jak rozliczyć się z fiskusem, gdy wynajmujesz mieszkanie

się na umowę na wyłączność, nie wolno ci będzie korzystać z usług innego agenta. Za skorzystanie z usług pośrednika będziesz musiał zapłacić prowizję. Zazwyczaj jest to równowartość jednego czynszu najmu. 2. Polskie prawo rozróżnia dwa rodzaje umów najmu - standardowy (regulowany przez restrykcyjną

Wynająć w Berlinie, zamieszkać w Hamburgu

proc. lokali w stolicy Niemiec i 20 proc. w najważniejszym porcie tego kraju jest własnością osób w nich mieszkających. Stabilizacja rynku wynajmu sprawia, że podpisywane są długoletnie umowy. Jak wynika z analizy przedstawionej przez firmę Emmerson, długość pojedynczej umowy najmu trwa w Niemczech

Wynająć w Berlinie, zamieszkać w Hamburgu

proc. lokali w stolicy Niemiec i 20 proc. w najważniejszym porcie tego kraju jest własnością osób w nich mieszkających. Stabilizacja rynku wynajmu sprawia, że podpisywane są długoletnie umowy. Jak wynika z analizy przedstawionej przez firmę Emmerson, długość pojedynczej umowy najmu trwa w Niemczech

Inwestuj w wynajem apartamentów

sprecyzowanie przez dewelopera wszystkich elementów związanych ze standardem, wyposażeniem oraz docelowymi grupami najemców. Czynniki te decydują bowiem o tym, kto będzie mieszkał w naszym domu. Warto też dokładnie sprawdzić, czy i na jakich warunkach możemy rozwiązać umowę, przejmując lokal w samodzielne

Właścicielu, pamiętaj, że...

sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. w umowie najmu zaznaczyłeś, że lokal jest mieszkalny, a lokator prowadzi w nim działalność gospodarczą); niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób "rażący" lub "uporczywy"

Kupić mieszkanie, czy je nająć?

Bartosz Turek zwraca uwagę, że kupując mieszkanie za kredyt w Warszawie trzeba liczyć się z tym, że łączne koszty będą wyższe niż przy najmie. W krótkim okresie najem jest więc bardziej opłacalny. - Problemem jest jednak to, że taki wydatek pozwala zabezpieczyć tylko bieżące potrzeby mieszkaniowe najemcy

Państwo skończy z dopłatami do mieszkań, ale sfinansuje najem

się wyprowadzić z mieszkania. Wyjaśnijmy, że najemca składa oświadczenie, że jeśli nie wywiąże się z warunków umowy, wyprowadzi się na żądanie właściciela. Takie oświadczenie musi być poświadczone przez notariusza. Ponadto lokator musi wskazać miejsce, w którym mógłby zamieszkać, a dysponent tego

Jak wynająć i nie stracić?

prowizję. Zazwyczaj jest to równowartość jednego czynszu najmu. 2. Polskie prawo rozróżnia dwa rodzaje umów najmu - standardowy (regulowany przez restrykcyjną ustawę o ochronie praw lokatorów) oraz okazjonalny (stosuje się do niego głównie przepisy kodeksu cywilnego). Z tym drugim przypadkiem mamy do

Jak otrzymać kredyt z dopłatą- poradnik Home Broker

się najemcą mieszkania. Jeżeli jednak jesteśmy najemcą lub przysługuje nam spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania, nasze szanse na uzyskanie kredytu preferencyjnego nie będą skreślone. Warunkiem jest zobowiązanie się, wraz z zawarciem umowy kredytowej do rozwiązania umowy najmu lub wypowiedzenia

Pałac Kultury też może być energooszczędny

, którego wnętrzom przyznano certyfikat LEED, jest nowojorski Empire State Building, który powstał w latach 30. XX w. W budynku tym Skanska podpisała umowę najmu 32. piętra wieżowca na 15 lat. Firma postanowiła dokonać renowacji oraz wprowadzić zielone i energooszczędne rozwiązania na zajmowanej przez

Biuro dla małej firmy

jako gwarancja umowy najmu. Parking Istotnym czynnikiem jest współczynnik miejsc parkingowych, który determinuje liczbę miejsc przypisanych dla najemcy. Na Służewcu jest to zazwyczaj jedno miejsce na 30 m kw. wynajętej powierzchni biurowej, co w praktyce oznacza trzy miejsca na 100 wynajętych metrów

Jak podarować nieruchomość?

nieruchomości mieszkalnej (domu ani mieszkania), nie dysponuje żadnego rodzaju lokalem spółdzielczym, ani nie jest najemca innego lokalu (chcąc skorzystać z tej ulgi musi rozwiązać umowę najmu). Korzystając z ulgi - musi w darowanej nieruchomości zamieszkać przynajmniej 5 lat. Informacja o tym, że obdarowany

Czy deweloperzy zdecydują się na wynajem mieszkań?

. Wymagałoby to stworzenia odpowiednich instrumentów przez instytucje finansowe, które prowadziłyby w tym zakresie działalność leasingową, co wydaje się mało prawdopodobne - szczególnie w obecnej sytuacji." Kolejny raz potwierdza się, że brakuje kompleksowych rozwiązań. Jedno uproszczenie nie rozwiąże

Mieszkanie dla rodziny

, Lasy Państwowe i PKP rządzą się własnymi przepisami. Ogólne zasady są takie, że o sprzedaży mieszkań decyduje właściciel czynszówki, a najemcy należy się prawo pierwszeństwa. Od ceny rynkowej mieszkania określonej przez rzeczoznawcę majątkowego zakład musi odliczyć lokatorowi: - 6 proc. za każdy rok

Galeria handlowa i biura w Elektrociepłowni Powiśle

zabudowie mają ponadto zostać ulokowane apartamenty i penthouse'y Choć budowa części komercyjnej ma się zacząć dopiero w 2011 r. i zakończyć nie wcześniej niż w 2012, Menolly już zaczyna szukać najemców. - Mamy już zawarte umowy najmu z delikatesami, punktem prasowym oraz pralnią. Kolejne umowy są w fazie

Biura w Blue City

. - Zajęło nam dwa lata, by rozwiązać różne kłopoty Blue City - od komunikacyjnych po długi wobec wykonawców. Dwa lata temu nie zdobylibyśmy tak dobrych najemców. Nie uzyskalibyśmy też tak wysokich czynszów, bo przecież dopiero od niedawna ceny najmu biur podskoczyły - przekonuje prezes Blue City

Kolejne zmiany na rynku wynajmu?

umowy najmu "na czarno" - mówi Kędzierska. Projekt ustawy z dnia 17 lutego 2009 roku na nowo wprowadza pojęcie najmu okazjonalnego (obowiązywało ono już w polskim systemie prawnym, później jednak zostało z niego wyłączone). Taką umowę będzie mógł zawrzeć tylko właściciel mieszkania, który

Kup sobie kawałek hotelu

zawarcie umowy najmu z operatorem hotelowym - informuje Kamila Górecka-Kirwiel z firmy Condohotels Group zarządzającej ostródzka inwestycją. - W przypadku ostatnio sprzedawanej przez nas inwestycji umowa najmu była zawierana na okres 10 lat - dodaje. W Polsce tego rodzaju system dopiero raczkuje. Kilku

Rządowy program "Mieszkanie dla młodych". Wielka ulga dla niewielu

lokale zostaną objęte zasadami najmu okazjonalnego. Firmie łatwo będzie się pozbyć lokatora, gdyby nie płacił czynszu. Najemca musi złożyć oświadczenie (poświadczone notarialnie), że jeśli nie wywiąże się z warunków umowy, wyprowadzi się na żądanie właściciela. Uwaga! Przyjęty wczoraj projekt ustawy

Dlaczego warto zatrudnić home stagera?

spojrzeć i wprowadzić zmiany, które podwyższą jego wartość na rynku. Wydaje się proste, więc czemu nie zrobisz tego sam? Można by odnieść wrażenie, że samodzielne wprowadzenie drobnych zmian zaowocuje szybką sprzedażą lub podpisaniem przez nas umowy najmu. Jednak home staging to znacznie więcej niż

Wynajmuj z głową

wyremontowania lokum na własną rękę, należy jednak zastrzec w umowie, kto poniesie koszty, by nie wykonywać prac domowych za darmo. Dla żółtodziobów Dla żaka bez doświadczenia w wynajmowaniu mieszkań bezpiecznym rozwiązaniem będzie znalezienie czegoś o średnim standardzie. Studencka kieszeń na pewno nie wytrzyma

SOS dla rynku mieszkaniowego! Młodych nie stać na kupno lub wynajem

na umowy zlecenie lub o dzieło. A dodajmy, że odsetek pracowników na tzw. umowach śmieciowych szybko rośnie. Postawmy na rynek najmu W Polski Związku Firm Deweloperskich (PZFD) doszli więc do wniosku, że bezpieczną przystanią w tak niepewnych czasach mogą być czynszówki. Jednak problem jest

Dla kogo dopłaty do kredytów mieszkaniowych?

. Z kolei najemcy lokali mieszkalnych oraz osoby, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych, mogą otrzymać kredyt na preferencyjnych warunkach, lecz muszą się jednocześnie zobowiązać, że w ciągu 6 miesięcy rozwiążą umowę najmu bądź doprowadzą do wygaśnięcia prawa

Mieszkania komunalne na własność

zajmowanego przez nas mieszkania. Warto o tym pamiętać i wcześniej to sprawdzić, by uniknąć rozczarowania i kłótni z urzędnikami. Oto przykłady rozwiązań z kilku miast: ** Wrocław nie sprzedaje mieszkań w budynkach zbudowanych lub zmodernizowanych po 1990 r. i wpisanych do rejestru zabytków. ** W Bielsku

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego, 5) będzie Pan zamieszkiwać w nabytym lokalu, będąc zameldowany na pobyt stały i nie dokona Pan jego zbycia przez okres 5 lat: a) od dnia złożenia zeznania podatkowego - jeżeli w chwili złożenia zeznania mieszka Pan i jest

Kredyty dla młodych małżeństw - państwo dopłaci na dobry start

przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania lub jest najemcą mieszkania, pod warunkiem zobowiązania się do zrzeczenia się prawa do lokalu lub wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, a w przypadku najmu - rozwiązania umowy najmu i opróżnienia mieszkania, w terminie 6 miesięcy od

Wykup mieszkań? Tylko na papierze. Problemy z własnością

spółdzielnię, np. na ocieplenie bloku czy jego remont, czyli zwykle kilka tysięcy złotych). Okazało się jednak, że pozostał inny przepis, który uzależniał przeniesienie własności na lokatora od spłacenia przez niego zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu (czyli czynszu oraz opłat m.in. za

Szukamy mieszkania do wynajęcia: ja i mój pies

przez najmującego wyjdzie na pewno przy spotkaniu. - Jest to częste pytanie właścicieli mieszkań. Z reguły jednak wystarczy ustalenie, że nawet jeżeli najemcy palą, nie będą tego robić w mieszkaniu. Zdarza się też wymóg wniesienia wyższej kaucji - mówi Marcin Sulkowski. Często zapis o zakazie palenia w

Wynajem mieszkania czy pokoju - co bardziej opłacalne

pojęcie mieszkania studenckiego, czyli nieruchomości, zamieszkałej przez kilku najemców. Z punktu widzenia wynajmującego taki stan rzeczy oznacza oczywiście "więcej zachodu". Umowę najmu musi podpisać z każdym, określając precyzyjnie, o który pokój chodzi. Koszty mediów i czynszu

Kto może zaciągnąć kredyt z dopłatami rządowymi?

mieszkania, przepisy zostawiają pewną furtkę. Dopłata może być wówczas zastosowana, ale pod warunkiem, że kredytobiorca przy zawieraniu umowy zobowiąże się do wypowiedzenia/zrzeczenia się członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej bądź, w przypadku najmu, do rozwiązania umowy i opuszczenia najmowanego lokalu

Mieszkania - wynajem od dewelopera

nas wkręcają deweloperzy Według ekspertki serwisu Wynajem.pl kolejną z przyczyn fiaska pomysłu wynajmowaniu mieszkań przez deweloperów są przepisy o ochronie praw lokatorów, które mocno chronią najemców przed eksmisją. - Bardzo trudno pozbyć się lokatorów, którzy są uciążliwi albo zalegają z czynszem