rozwiązanie umowy najmu przez najemcę

Odpowiada Joanna Siekaczyńska - aplikant radcowski, Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzaty Sobol

Podpisanie protokółu zdawczo - odbiorczego lokalu

Podpisanie protokółu zdawczo - odbiorczego lokalu

"Wynajmowaliśmy mieszkanie i po rozwiązaniu umowy najmu rozliczyliśmy się z właścicielem z kaucji, którą wliczyliśmy w poczet ostatnich wpłat za czynsz. Niestety już od 2,5 miesiąca nie mogę doprosić się podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego lokalu. Czy jest jakiś na to określony czas, po którym mogę stwierdzić, że jesteśmy rozliczeni i najemca nie ma prawa dochodzić roszczeń co do stanu lokalu?"

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony

Podpisałam umowę najmu mieszkania na czas określony, ale chciałabym ją rozwiązać. Czy jest taka możliwość?

Fundusz Mieszkań na Wynajem publikuje ofertę kolejnych mieszkań w Poznaniu

Rusza druga tura wynajmu lokali w ramach Funduszu Mieszkań na Wynajem. Od dziś na stronie www.jakusiebie.pl dostępna jest oferta najmu kolejnych 75 mieszkań w bloku przy ul. Saperskiej w Poznaniu.

Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu

;Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie", strony tracą prawo do wcześniejszego wypowiedzenia umowy najmu. W takiej sytuacji na bazie jednej z podstawowych zasad prawa cywilnego, którą jest zasada swobody

Mieszkanie umeblowane łatwiej wynajmiesz

Mieszkanie umeblowane łatwiej wynajmiesz

mieszkanie wyposażone i nadające się od razu do użytkowania. Należy pamiętać że poza ceną i lokalizacją, to właśnie wyposażenie jest najważniejszym elementem dla potencjalnych najemców. Oczywiście nie jest tak, że mieszkanie "gołe" będzie z góry skazane na fiasko najmu. Nie - natomiast musimy

Wynajem mieszkań 2014

Wynajem mieszkań 2014

zatrudnienia, wysokości zarobków. Dopiero po weryfikacji tych danych przez właściciela mieszkania może ewentualnie dojść do podpisania umowy najmu. Mieszkanicznicy radzą zastosować namiastkę procesu aplikacji, czyli poprosić najemcę o wypełnienie (a potem o uaktualnianie) ankiety danych osobowych najemcy

Najem - uważaj na pułapki w umowie

Najem - uważaj na pułapki w umowie

, może uzależnić zawarcie umowy najmu od wpłacenia przez najemcę zwrotnej kaucji, która może w przyszłości pokryć koszty ewentualnej egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, jak i należności przysługujące właścicielowi z tytułu najmu lub naprawy. Kaucja ta nie może przekroczyć sześciokrotności

Czy najem okazjonalny może być okazją?

Czy najem okazjonalny może być okazją?

się konieczność rozwiązania umowy najmu. Jeśli najemca jest osobą poważną i szanującą prawo powinien się z danego mieszkania wyprowadzić. Jeśli jednak tego nie uczyni dobrowolnie, właściciel nie ma innego wyjścia i musi wnieść pozew do sądu o opróżnienie lokalu. Ponieważ aktualne przepisy w

Czego unikać w mieszkaniach na wynajem

Czego unikać w mieszkaniach na wynajem

nieruchomość wyposaży. Takie rozwiązanie może mieć sens jednak tylko wtedy, gdy jesteśmy gotowi długo czekać na zawarcie transakcji oraz, gdy celujemy w najemcę długoterminowego, bo tylko taki będzie gotowy inwestować w nieruchomość. Jeśli nie chcemy przestrzelić z wystrojem i wykończeniem mieszkania możemy

Poradnik wynajmującego (studenta)

powinny być określone obowiązki najemcy i wynajmującego, opis lokalu i jego wyposażenia, sposób i termin zapłaty za wynajem. Pamiętaj, że nie ma czegoś takiego jak jednolity wzór umowy najmu. Warunki najmu są na ogół ustalane w toku indywidualnych negocjacji przez dwie strony. Trzeba je potem ująć we

Najem okazjonalny - nadzieja dla wynajmujących

nie zechce tych ustaleń jednostronnie zmienić. Wówczas, wobec braku porozumienia lub naruszenia warunków, pojawia się konieczność rozwiązania umowy najmu. Jeśli najemca jest osobą poważną i szanującą prawo powinien się z danego mieszkania wyprowadzić.Jeśli jednak tego nie uczyni dobrowolnie

Umowa najmu - broń najemcy czy wynajmującego?

Powszechną praktyką przy zawieraniu umów najmu jest reprezentowanie interesów strony, która jest bardziej obyta z tego typu dokumentami. Najemca z reguły występuje tutaj na pozycji przegranej. Z powodu nieznajomości kruczków prawnych często boimy się takie umowy podpisywać. Jednak nawet umowa

Co z projektem ustawy o ochronie praw lokatorów?

Co z projektem ustawy o ochronie praw lokatorów?

rozwiązania umowy najmu w sytuacji, gdy najemca posiada tytuł prawny do innego lokalu, nie tylko w tej samej miejscowości, ale również w miejscowości pobliskiej. Aktualnie właściciel lokalu może wypowiedzieć stosunek najmu osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej

Czy Polacy nie lubią wynajmować mieszkań?

Na rozwój rynku najmu wpływają niewątpliwie rozwiązania prawne regulujące stosunki między jego uczestnikami. Wg Globar Property Guide, w zdecydowanie najlepszym położeniu znajdują się najemcy we Francji, Hiszpanii, Luksemburgu oraz Szwecji i Danii. Największą grupę (13 spośród sklasyfikowanych 37

Czy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy najemca zalega z zapłatą czynszu?

Czy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy najemca zalega z zapłatą czynszu?

umowy tak, by zabezpieczały one ich interesy.Natomiast wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony może nastąpić zarówno przez najemcę jak i wynajmującego z zachowaniem terminów umownych, a jeżeli strony nie określiły w umowie takich terminów, wówczas z zachowaniem terminów ustawowych

O czym warto pamiętać, zawierając umowę najmu okazjonalnego?

O czym warto pamiętać, zawierając umowę najmu okazjonalnego?

).- koszt notarialnego potwierdzenia podpisu w razie zażądania przez wynajmującego tej formy oświadczenia właściciela lokalu, do którego w razie egzekucji przeprowadził się najemca,- koszt świadectwa energetycznego, jeśli zażąda go najemca.Ponadto, zgodnie z ustawą zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu

Jak rozwiązać kwestię płatności przy wynajmie

Z jakiego rodzaju płatnościami będziesz miał do czynienia?1. Czynsz najmu Jedyny niezmienny element opłat, jaki ponosi najemca, przynajmniej w tych przypadkach, gdy umowa jest podpisana na czas określony. Nie powinno się zaskakiwać najemcy niespodziewaną podwyżką, ponieważ on lub ona także ma prawo

Pustostanów ubywa - czynsze idą górę

inwestycji. Zaczynają je więc tylko biurowi potentaci, np. GTC, Skanska czy Ghelamco, którzy dysponują własnym kapitałem. Banki wymagają np. podpisania wstępnych umów najmu (pre-let) na co najmniej 30-40 proc. powierzchni. Do tej pory najemcy obawiali się zawierania takich umów, bo wiąże się to z olbrzymim

Czy rząd odczaruje mieszkania na wynajem?

Czy rząd odczaruje mieszkania na wynajem?

dla rządowego funduszu? Otóż będzie on sam realizował inwestycje budowlane, a nie tylko kupował je po cenie rynkowej od deweloperów. Proponowane ceny najmu będą niższe niż obecnie oferowane przez rynek i atrakcyjniejsze dla najemcy. Poza tym koszty związane z utrzymaniem budynku zarządzanego przez

Jak rozwiązać kwestię płatności przy wynajmie

Z jakiego rodzaju płatnościami będziesz miał do czynienia?1. Czynsz najmu Jedyny niezmienny element opłat, jaki ponosi najemca, przynajmniej w tych przypadkach, gdy umowa jest podpisana na czas określony. Nie powinno się zaskakiwać najemcy niespodziewaną podwyżką, ponieważ on lub ona także ma prawo

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce - podsumowanie 2014 roku

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce - podsumowanie 2014 roku

, gwarancją sukcesu jest utrzymanie wysokiego standardu budynków oraz obniżanie kosztów bieżącej eksploatacji, dzięki wprowadzaniu rozwiązań z zakresu nowych technologii, przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjnych stawek czynszów najmu. Wydaje się więc oczywiste, że starsze budynki muszą być poddawane

Wynajmuj z głową

lokalem na podstawie pełnomocnictwa. Powinno być ono poświadczone przez notariusza i tego rodzaju dokumenty pośrednik w obrocie nieruchomościami powinien sprawdzić dokładnie, aby nie było niespodzianek po zawarciu umowy najmu - takich np. że pełnomocnictwo było np. sfałszowane albo lokal jest spadkowy, a

Zmiany w czynszówkach. Będą zabierać mieszkania?

Zmiany w czynszówkach. Będą zabierać mieszkania?

W komunalnych czynszówkach mieszkania zajmuje około miliona rodzin. Na jakie zmiany powinni się przygotować? Umowa najmu Na akceptację rządu czekają przygotowane przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej założenia do nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, która zmieni

Najem okazjonalny - od strony prawnej

wydania lokalu używanego na podstawie umowy o najem okazjonalny w terminie wskazanym w żądaniu właściciela, które ten przedstawia najemcy po rozwiązaniu umowy o najem okazjonalny, jeżeli najemca dobrowolnie lokalu nie opróżnił. Żądanie powinno być sporządzone na piśmie i opatrzone urzędowo poświadczonym

Dlaczego polski rynek najmu odstaje od Europy?

regulujące stosunki między jego uczestnikami. Poniżej przedstawiona została ocena otoczenia prawnego rynku najmu nieruchomości mieszkaniowych w poszczególnych krajach Europy.Ocena rozwiązań prawnych na rynku najmu w poszczególnych krajach Europy Silna na korzyść najemcy

Dlaczego polski rynek najmu odstaje od Europy?

regulujące stosunki między jego uczestnikami. Poniżej przedstawiona została ocena otoczenia prawnego rynku najmu nieruchomości mieszkaniowych w poszczególnych krajach Europy.Ocena rozwiązań prawnych na rynku najmu w poszczególnych krajach Europy Silna na korzyść najemcy

Mieszkania na wynajem czekają na studentów

najemcę podpisuje z właścicielem umowę najmu, wpłaca mu kaucję i przez pierwsze miesiące regularnie opłaca zobowiązania wynikające z umowy. Do czasu, kiedy sam nie opublikuje ogłoszenia, w którym po wyjątkowo atrakcyjnej cenie proponuje wynajem tego samego mieszkania. Chętnych nie brakuje i rzadko kto

Mieszkanie dla studenta

wynajmującego mieszkania kandydat na najemcę podpisuje umowę najmu, wpłaca zaliczkę i przez pierwsze miesiące regularnie opłaca zobowiązania wynikające z umowy. Do czasu, kiedy sam nie opublikuje ogłoszenia, w którym po wyjątkowo atrakcyjnej cenie proponuje wynajem tego samego mieszkania. - Chętnych nie brakuje

Umowa najmu lokalu mieszkalnego - podstawowe elementy

najemcy lokalu mieszkalnego przez wynajmującego.2. Strony umowy i osoby umocowane do jej zawarciaStronami umowy najmu są wynajmujący i najemca. Wynajmującym jest podmiot, który zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania, najemcą zaś ten, który za daną rzecz będzie uiszczał czynsz. Stroną umowy najmu

Jakie klauzule w umowie najmu są niedozwolone?

Istotą umowy najmu jest zobowiązanie wynajmującego do oddania najemcy rzeczy do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony oraz zobowiązanie najemcy do zapłaty wynajmującemu umówionego czynszu . Zgodnie z art. 3853 Kodeksu cywilnego niedozwolonymi postanowieniami umowy najmu (także każdej innej

Jakie klauzule w umowie najmu są niedozwolone?

Istotą umowy najmu jest zobowiązanie wynajmującego do oddania najemcy rzeczy do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony oraz zobowiązanie najemcy do zapłaty wynajmującemu umówionego czynszu . Zgodnie z art. 3853 Kodeksu cywilnego niedozwolonymi postanowieniami umowy najmu (także każdej innej

Deweloper wyrzuca muzeum z Emilii. Czy to zemsta?

. Ale w środę do ratusza wpłynęło pismo, w którym właściciel pawilonu wymówił muzeum umowę najmu. - Muzeum dostało siedem dni na opuszczenie budynku - mówi Agnieszka Kłąb, rzeczniczka ratusza. Niespodzianka - to zabytek Pawilon Emilia, oddany do użytku w 1970 r., jeszcze latem służył jako sklep meblowy

Jak zarabiać na wynajmie?

przy odbiorze pod koniec najmu nie powstały wątpliwości, czy ewentualne uszkodzenia zostały spowodowane przez obecnego najemcę, czy winę ponosi jego poprzednik. Zrób ewentualnie zdjęcia usterek zgłoszonych w momencie podpisywania umowy najmu. Jeśli stwierdzisz jakieś zniszczenia (choćby nieduże

Dbaj o mieszkanie. To się opłaca

odwiedzał lokal w asyście "złotej rączki". Takie wizyty półroczne powinny być zapisane w umowie najmu i wcześniej każdorazowo uzgodnione z najemcą (każde wejście bez zgody najemcy może być potraktowane jako "najście" lub "włamanie"). Przy okazji takiej wizyty półrocznej

Dbaj o mieszkanie. To się opłaca

odwiedzał lokal w asyście "złotej rączki". Takie wizyty półroczne powinny być zapisane w umowie najmu i wcześniej każdorazowo uzgodnione z najemcą (każde wejście bez zgody najemcy może być potraktowane jako "najście" lub "włamanie"). Przy okazji takiej wizyty półrocznej

Wynajem mieszkań w 2012 roku

też wydatki na remont mieszkania, a także na zakup mebli czy sprzętu RTV i AGD - to podnosi standard wynajmowanego domu czy mieszkania. Ważne, żeby konieczność poniesienia tych wydatków wynikała z umowy najmu. Jeśli te wydatki ponosi najemca, wynajmujący nie może ich sobie zaliczyć do kosztów.Uwaga

Wynajem mieszkań w 2012 roku

też wydatki na remont mieszkania, a także na zakup mebli czy sprzętu RTV i AGD - to podnosi standard wynajmowanego domu czy mieszkania. Ważne, żeby konieczność poniesienia tych wydatków wynikała z umowy najmu. Jeśli te wydatki ponosi najemca, wynajmujący nie może ich sobie zaliczyć do kosztów.Uwaga

Energooszczędne biurowce są atrakcyjne dla najemców

deweloperska Echo Investment, poinformował właśnie o podpisaniu pierwszej umowy najmu. I to nie byle jakiej: firma Schneider Electric Polska zajmie 7 tys. m kw., czyli ponad jedną piątą powierzchni kompleksu. Przeniesie się tam z dwóch biurowców: jednego w kompleksie Empark na Służewcu i jednego w kompleksie

Wynajem mieszkania gminie? W Polsce się nie opłaca

Dzieje się tak m.in. dlatego, że wynajęcie lokalu w ten sposób zapewnia pewniejsze wpływy w postaci comiesięcznych dopłat od władz lokalnych niż ewentualne wpływy od najemców prywatnych. Inwestorzy są często w stanie zaakceptować nawet trochę niższe stawki najmu w zamian za ich regularność. Poza

Skomplikowana kontrola licznika

Najemca nie płaci Załóżmy, że właściciel pozostawił najemcy swobodę w sprawie dostarczania energii. Lokator kupuje prąd we własnym imieniu, przedstawiając firmom energetycznym umowę najmu. Przedsiębiorstwu jest obojętne, kto płaci. Wynika to z ogólnych przepisów prawa cywilnego. Na podstawie art

Wynajmę, ale komu?

prowadzić podnajem, musimy mieć zgodę właściciela lokalu.  Nie zapominajmy również o spisaniu umowy najmu, ponieważ tylko ona jest podstawą do zaspokojenia roszczeń obu stron transakcji. Aby ułatwić cały proces wynajmu, można skorzystać z usług profesjonalnego pośrednika w obrocie nieruchomości

Czy nadejdą zmiany w czynszówkach? Rząd przygotowuje zmiany w ustawie

rozwiązanie prawdopodobnie zadziała z pewnym opóźnieniem, bo nie obejmie już zawartych umów najmu. Oznacza to, że po śmierci obecnych najemców ich dzieci czy wnuki będą mogły przejąć mieszkania na dotychczasowych zasadach. Z tą różnicą, że będą to nowe umowy, zawierane na ściśle określony czas. I jeszcze

Co robić, aby nie było przerw w najmie

nowego najemcy, jeszcze zanim wyprowadzi się poprzedni. Dodatkowym rozwiązaniem jest wydłużenie w umowie okresu wypowiedzenia przez najemcę np. do dwóch miesięcy. Utrzymywanie mieszkania w dobrym stanie Atrakcyjna oferta przyciąga i zatrzymuje na dłużej atrakcyjnych najemców. Jeśli twoje

Co robić, aby nie było przerw w najmie

nowego najemcy, jeszcze zanim wyprowadzi się poprzedni. Dodatkowym rozwiązaniem jest wydłużenie w umowie okresu wypowiedzenia przez najemcę np. do dwóch miesięcy. Utrzymywanie mieszkania w dobrym stanie Atrakcyjna oferta przyciąga i zatrzymuje na dłużej atrakcyjnych najemców. Jeśli twoje

Zakup mieszkania pod wynajem - czy to się opłaca?

rentowności wydatki. Należy pamiętać o kosztach ewentualnych napraw. Jeśli bieżące nakłady z tym związane wynikają z użytkowania lokalu, to zazwyczaj powinien pokrywać je najemca. W rzeczywistości jednak często zdarza się, że są one opłacane przez właściciela lokalu. Wynikać to może z nieformalnej umowy

Odkupienie mieszkania w systemie TBS

kwotę (90 000 zł) zyskujemy jedynie możliwość mieszkania w danym lokalu, żaden bank na tego typu transakcję nie udzieli kredytu, chyba, że przedstawimy inną nieruchomość jako zabezpieczenie.Osobiście jestem przeciwnikiem tego typu transakcji. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zwykła umowa najmu od

Rząd chce zwiększyć liczbę czynszówek ograniczając prawa lokatorów

rozwiązania nie obejmą obecnych najemców. Oznacza to, że po ich śmierci dzieci czy wnuki będą mogły przejąć mieszkania na dotychczasowych zasadach. Jednak w tym momencie będą to już nowe umowy najmu na maksymalnie pięć lat i bez "dziedziczenia". Jeśli więc nowy najemca osiągnie dochód umożliwiający

Biurowce przy Bramie Portowej otwarte. Innowacyjne, ale jeszcze puste

, czasu trwania umowy oraz zapotrzebowania na rozwiązania techniczne najemcy - mówi Szmilewska.Wszystko do recyclinguSzwedzka firma chwali się, że zbudowała jedne z najnowocześniejszych biurowców w Polsce.- Obiekty spełniają wszystkie wymogi amerykańskiego certyfikatu LEED, o który zabiegamy. Certyfikat

Ile można zarobić na inwestycji w mieszkanie, sklep albo pokój w hotelu?

mieszkanie. Albo nie zapłaci czynszu, a - co gorsza - konieczna okaże się eksmisja, co może się ciągnąć latami (to ryzyko można jednak ograniczyć stosując wciąż mało popularną formę najmu okazjonalnego). I jeszcze jedno. Inwestujący w mieszkania na wynajem naraża się na ryzyko czasowego braku najemców. Lokal

Właściciel czy najemca - kto odpowiada za naruszenie porządku publicznego?

najemcy innych lokali mogą w oparciu o nie reagować na zakłócanie przez sąsiadów spokoju i spoczynku nocnego. Czytaj także: Czy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy najemca zalega z zapłatą czynszu?Stosownie do art. 13 ustawy o ochronie

Aviva wynajęła aż 1,3 hektara biur

wartości, dla najbardziej wymagających najemców - dodał Kroenke. Podkreślił, że trzy powstałe do tej pory budynki kompleksu są wynajęte prawie w 100 proc.- Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z GTC oraz z podpisanej umowy najmu, która zapewnia naszej firmie nowoczesną i wydajną powierzchnię biurową

Sytuacja na rynku wynajmu

W przypadku studentów ważne, aby mieszkanie było niedrogie, wyposażone i żeby znajdowało się blisko uczelni. Istotnym warunkiem jest oczywiście wysokość czynszu. Bardzo częstym rozwiązaniem jest wynajmowanie większego mieszkania przez kilku studentów i wspólne partycypowanie w kosztach. Jest to

Likwidacja barier na rynku wynajmu mieszkań

chodzi?Nowe przepisy skierowane są do właścicieli mieszkań, którzy uzyskują dochody z ich wynajmu. Wielu z nich "omija" obowiązujące przepisy i zawiera umowy najmu "na czarno". Proponowane przez Ministerstwo rozwiązania mają rozwiązać ten problem.Projekt ustawy z dnia 17 lutego 2009

Likwidacja barier na rynku wynajmu mieszkań

chodzi?Nowe przepisy skierowane są do właścicieli mieszkań, którzy uzyskują dochody z ich wynajmu. Wielu z nich "omija" obowiązujące przepisy i zawiera umowy najmu "na czarno". Proponowane przez Ministerstwo rozwiązania mają rozwiązać ten problem.Projekt ustawy z dnia 17 lutego 2009

Jak bezpiecznie nająć mieszkanie?

przez najemcę kluczy).Jak uniknąć problemów?Przy podpisywaniu umowy powinien być sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania. Trzeba w nim wymienić rzeczy, które są w mieszkaniu. Czyli np. telewizor marki Sony nr seryjny XXX, stan bardzo dobry. Po zakończeniu najmu właściciel razem z najemcą

Mieszkanie czynszowe, znaczy dostępne

inwestor mógłby łatwo pozbyć się lokatora w sytuacji, gdyby przestał płacić czynsz lub nie chciał się wyprowadzić z mieszkania. Wyjaśnijmy, że najemca składa oświadczenie, że jeśli nie wywiąże się z warunków umowy, wyprowadzi się na żądanie właściciela. Takie oświadczenie musi być poświadczone przez

Lokatorzy mniej chronieni

, nie dłuższy niż 10 lat.Ustawa przewiduje, że najemca będzie musiał złożyć oświadczenie, że jeśli nie wywiąże się z warunków umowy, wyprowadzi się na żądanie właściciela. Takie oświadczenie musiałoby być poświadczone przez notariusza. Ponadto lokator musi wskazać miejsce, w którym mógłby zamieszkać, a

Wynajmuj mieszkanie po ludzku?

nie byłby to sposób na biznes. Umowy najmu byłyby zawierane na czas oznaczony, ale nie dłuższy niż dziesięć lat. W umowie najemca musiałby oświadczyć, że w razie niewywiązania się z jej warunków (np. zaległości czynszowych) wyprowadzi się na żądanie właściciela. Mało tego, lokator musiałby wskazać

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie

Przede wszystkim musisz się liczyć z tym, że mieszkanie może chcieć nająć od ciebie oszust posługujący się ukradzionym lub zgubionym przez kogoś dowodem osobistym. Policja odnotowała przypadek, gdy mężczyzna posługujący się takim dokumentem zawarł umowę najmu mieszkania, potem sprzedał znajdujący

Niemcy - dobre miejsce na inwestycję w nieruchomości?

ponad 27 zajmowanych przez właścicieli, w Niemczech tylko 1,5 lokalu. Ponadto warto dodać, że czas trwania pojedynczej umowy najmu sięga często nawet 20 - 30 lat. Takie rozwiązanie z jednej strony pozwala wynajmującemu łatwiej przewidzieć poziom dochodów, a ponadto ogranicza okresy nieprzewidzianych

Finansowa strona wynajmu

, kaucja powinna być zwrócona po rozwiązaniu umowy najmu. Uwaga dla poszukujących mieszkania: warto poprosić właściciela o szczegółowy opis stanu w jakim są meble, dywany, podłogi. Można też zrobić dokumentację fotograficzną. W ten sposób nie będzie wątpliwości, po której stronie zostaje kaucja. Czy

Napisali o nas

najemcy - przyjmowanie gości; 13.11.2012 Inwestycje.pl; Prawa najemcy - przyjmowanie gości; 13.11.2012 Bankier.pl; Prawa najemcy - przyjmowanie gości; 13.11.2012 Biznesportal.com.pl; Umowa na wyłączność: plusy i minusy; 8.11.2012 Inwestycje.pl; Umowa na wyłączność: plusy i minusy; 8.11.2012 Real

Jak wynająć mieszkanie bezpiecznie i tanio

mebli czy sprzętu RTV i AGD - to podnosi standard wynajmowanego domu czy mieszkania. Ważne, żeby konieczność poniesienia tych wydatków wynikała z umowy najmu. Jeśli te wydatki ponosi najemca, wynajmujący nie może ich sobie zaliczyć do kosztów.Kosztem jest też tzw. amortyzacja. To nic innego jak

Inwestuj w wynajem apartamentów

sprecyzowanie przez dewelopera wszystkich elementów związanych ze standardem, wyposażeniem oraz docelowymi grupami najemców. Czynniki te decydują bowiem o tym, kto będzie mieszkał w naszym domu.Warto też dokładnie sprawdzić, czy i na jakich warunkach możemy rozwiązać umowę, przejmując lokal w samodzielne

Mieszkanie komunalne odziedziczone przez zasiedzenie?

. Zgodnie z projektem uchwały autorstwa Wojciecha Kozdronkiewicza z PiS, prawo do legalnej umowy najmu mieszkania komunalnego mieliby otrzymać ci, którzy udowodnią, że wprowadzili się do dotychczasowego najemcy lokalu co najmniej trzy lata przed jego śmiercią. Poza tym muszą udowodnić, że nie mają

Wynająć w Berlinie, zamieszkać w Hamburgu

stolicy Niemiec i 20 proc. w najważniejszym porcie tego kraju jest własnością osób w nich mieszkających. Stabilizacja rynku wynajmu sprawia, że podpisywane są długoletnie umowy. Jak wynika z analizy przedstawionej przez firmę Emmerson, długość pojedynczej umowy najmu trwa w Niemczech nawet 20-30 lat

Wynająć w Berlinie, zamieszkać w Hamburgu

stolicy Niemiec i 20 proc. w najważniejszym porcie tego kraju jest własnością osób w nich mieszkających. Stabilizacja rynku wynajmu sprawia, że podpisywane są długoletnie umowy. Jak wynika z analizy przedstawionej przez firmę Emmerson, długość pojedynczej umowy najmu trwa w Niemczech nawet 20-30 lat

Kupić mieszkanie, czy je nająć?

Bartosz Turek zwraca uwagę, że kupując mieszkanie za kredyt w Warszawie trzeba liczyć się z tym, że łączne koszty będą wyższe niż przy najmie. W krótkim okresie najem jest więc bardziej opłacalny. - Problemem jest jednak to, że taki wydatek pozwala zabezpieczyć tylko bieżące potrzeby mieszkaniowe najemcy

Państwo skończy z dopłatami do mieszkań, ale sfinansuje najem

się wyprowadzić z mieszkania.Wyjaśnijmy, że najemca składa oświadczenie, że jeśli nie wywiąże się z warunków umowy, wyprowadzi się na żądanie właściciela. Takie oświadczenie musi być poświadczone przez notariusza. Ponadto lokator musi wskazać miejsce, w którym mógłby zamieszkać, a dysponent tego

Jak rozliczyć się z fiskusem, gdy wynajmujesz mieszkanie

uzyskania pierwszego przychodu).Piszesz np. tak: na podstawie art. 9 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU nr 144, poz. 930 z późn. zm.) oświadczam, że jako osoba fizyczna osiągająca przychody z tytułu umowy najmu

Pałac Kultury też może być energooszczędny

, którego wnętrzom przyznano certyfikat LEED, jest nowojorski Empire State Building, który powstał w latach 30. XX w. W budynku tym Skanska podpisała umowę najmu 32. piętra wieżowca na 15 lat. Firma postanowiła dokonać renowacji oraz wprowadzić zielone i energooszczędne rozwiązania na zajmowanej przez

Mieszkanie dla rodziny

rządzą się własnymi przepisami. Ogólne zasady są takie, że o sprzedaży mieszkań decyduje właściciel czynszówki, a najemcy należy się prawo pierwszeństwa. Od ceny rynkowej mieszkania określonej przez rzeczoznawcę majątkowego zakład musi odliczyć lokatorowi: - 6 proc. za każdy rok jego pracy w

Rządowy program "Mieszkanie dla młodych". Wielka ulga dla niewielu

lokale zostaną objęte zasadami najmu okazjonalnego. Firmie łatwo będzie się pozbyć lokatora, gdyby nie płacił czynszu. Najemca musi złożyć oświadczenie (poświadczone notarialnie), że jeśli nie wywiąże się z warunków umowy, wyprowadzi się na żądanie właściciela. Uwaga! Przyjęty wczoraj projekt ustawy

Jak podarować nieruchomość?

(domu ani mieszkania), nie dysponuje żadnego rodzaju lokalem spółdzielczym, ani nie jest najemca innego lokalu (chcąc skorzystać z tej ulgi musi rozwiązać umowę najmu). Korzystając z ulgi - musi w darowanej nieruchomości zamieszkać przynajmniej 5 lat. Informacja o tym, że obdarowany zamierza z ulgi

Jak otrzymać kredyt z dopłatą- poradnik Home Broker

się najemcą mieszkania. Jeżeli jednak jesteśmy najemcą lub przysługuje nam spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania, nasze szanse na uzyskanie kredytu preferencyjnego nie będą skreślone. Warunkiem jest zobowiązanie się, wraz z zawarciem umowy kredytowej do rozwiązania umowy najmu lub wypowiedzenia

Właścicielu, pamiętaj, że...

umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. w umowie najmu zaznaczyłeś, że lokal jest mieszkalny, a lokator prowadzi w nim działalność gospodarczą); niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób "rażący" lub "uporczywy"

Dlaczego warto zatrudnić home stagera?

wprowadzić zmiany, które podwyższą jego wartość na rynku.Wydaje się proste, więc czemu nie zrobisz tego sam?Można by odnieść wrażenie, że samodzielne wprowadzenie drobnych zmian zaowocuje szybką sprzedażą lub podpisaniem przez nas umowy najmu. Jednak home staging to znacznie więcej niż przesuwanie mebli i

Wynajem mieszkania czy pokoju - co bardziej opłacalne

pojęcie mieszkania studenckiego, czyli nieruchomości, zamieszkałej przez kilku najemców. Z punktu widzenia wynajmującego taki stan rzeczy oznacza oczywiście "więcej zachodu". Umowę najmu musi podpisać z każdym, określając precyzyjnie, o który pokój chodzi. Koszty mediów i czynszu

Kup sobie kawałek hotelu

zawarcie umowy najmu z operatorem hotelowym - informuje Kamila Górecka-Kirwiel z firmy Condohotels Group zarządzającej ostródzka inwestycją. - W przypadku ostatnio sprzedawanej przez nas inwestycji umowa najmu była zawierana na okres 10 lat - dodaje. W Polsce tego rodzaju system dopiero raczkuje. Kilku

Galeria handlowa i biura w Elektrociepłowni Powiśle

zabudowie mają ponadto zostać ulokowane apartamenty i penthouse'y Choć budowa części komercyjnej ma się zacząć dopiero w 2011 r. i zakończyć nie wcześniej niż w 2012, Menolly już zaczyna szukać najemców. - Mamy już zawarte umowy najmu z delikatesami, punktem prasowym oraz pralnią. Kolejne umowy są w fazie

Czy deweloperzy zdecydują się na wynajem mieszkań?

. Wymagałoby to stworzenia odpowiednich instrumentów przez instytucje finansowe, które prowadziłyby w tym zakresie działalność leasingową, co wydaje się mało prawdopodobne - szczególnie w obecnej sytuacji."Kolejny raz potwierdza się, że brakuje kompleksowych rozwiązań. Jedno uproszczenie nie rozwiąże

Kolejne zmiany na rynku wynajmu?

mieszkań na wynajem skłoniło Ministerstwo Infrastruktury do podjęcia działań mających na celu zlikwidowanie barier na prywatnym rynku wynajmu i ograniczenie szarej strefy, która jest na tym rynku bardzo duża. - Wielu właścicieli "omija" teraz obowiązujące przepisy i zawiera umowy najmu "

SOS dla rynku mieszkaniowego! Młodych nie stać na kupno lub wynajem

na umowy zlecenie lub o dzieło. A dodajmy, że odsetek pracowników na tzw. umowach śmieciowych szybko rośnie. Postawmy na rynek najmu W Polski Związku Firm Deweloperskich (PZFD) doszli więc do wniosku, że bezpieczną przystanią w tak niepewnych czasach mogą być czynszówki. Jednak problem jest

Biuro dla małej firmy

jako gwarancja umowy najmu.Parking Istotnym czynnikiem jest współczynnik miejsc parkingowych, który determinuje liczbę miejsc przypisanych dla najemcy. Na Służewcu jest to zazwyczaj jedno miejsce na 30 m kw. wynajętej powierzchni biurowej, co w praktyce oznacza trzy miejsca na 100 wynajętych metrów

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego, 5) będzie Pan zamieszkiwać w nabytym lokalu, będąc zameldowany na pobyt stały i nie dokona Pan jego zbycia przez okres 5 lat: a) od dnia złożenia zeznania podatkowego - jeżeli w chwili złożenia zeznania mieszka Pan i jest

Wykup mieszkań? Tylko na papierze. Problemy z własnością

, czyli zwykle kilka tysięcy złotych). Okazało się jednak, że pozostał inny przepis, który uzależniał przeniesienie własności na lokatora od spłacenia przez niego zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu (czyli czynszu oraz opłat m.in. za wodę i ogrzewanie). Oznaczałoby to, że lokator

Szukamy mieszkania do wynajęcia: ja i mój pies

przez najmującego wyjdzie na pewno przy spotkaniu. - Jest to częste pytanie właścicieli mieszkań. Z reguły jednak wystarczy ustalenie, że nawet jeżeli najemcy palą, nie będą tego robić w mieszkaniu. Zdarza się też wymóg wniesienia wyższej kaucji - mówi Marcin Sulkowski. Często zapis o zakazie palenia w

Mieszkania komunalne na własność

. dziadkowie do wnuków, ale tylko w przypadku takiego obowiązku alimentacyjnego). Musi być jednak spełniony warunek: takie osoby muszą mieszkać na stałe z najemcą w dniu jego śmierci. Trzeba też wybrać się do urzędu, aby spisać nową umowę najmu mieszkania.Prawo o wykupieSprzedaż mieszkań komunalnych regulują

Dla kogo dopłaty do kredytów mieszkaniowych?

. Z kolei najemcy lokali mieszkalnych oraz osoby, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych, mogą otrzymać kredyt na preferencyjnych warunkach, lecz muszą się jednocześnie zobowiązać, że w ciągu 6 miesięcy rozwiążą umowę najmu bądź doprowadzą do wygaśnięcia prawa

Kredyty dla młodych małżeństw - państwo dopłaci na dobry start

jest najemcą mieszkania, pod warunkiem zobowiązania się do zrzeczenia się prawa do lokalu lub wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, a w przypadku najmu - rozwiązania umowy najmu i opróżnienia mieszkania, w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania własności lokalu/ domu jednorodzinnego lub

Kto może zaciągnąć kredyt z dopłatami rządowymi?

mieszkania, przepisy zostawiają pewną furtkę. Dopłata może być wówczas zastosowana, ale pod warunkiem, że kredytobiorca przy zawieraniu umowy zobowiąże się do wypowiedzenia/zrzeczenia się członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej bądź, w przypadku najmu, do rozwiązania umowy i opuszczenia najmowanego lokalu

Jak wynająć mieszkanie

dla wynajmującego, jak i najemcy. Jego praca ograniczy się wyłącznie do skojarzenia kontrahentów. Umowa na wyłącznośćLepsza, choć droższa, jest umowa na wyłączność. Klauzula wyłączności oznacza, że nie wolno ci korzystać z usług innego agenta. Przy pośrednictwie w najmie agenci rzadko ją stosują. Na

Mieszkania - wynajem od dewelopera

nas wkręcają deweloperzyWedług ekspertki serwisu Wynajem.pl kolejną z przyczyn fiaska pomysłu wynajmowaniu mieszkań przez deweloperów są przepisy o ochronie praw lokatorów, które mocno chronią najemców przed eksmisją. - Bardzo trudno pozbyć się lokatorów, którzy są uciążliwi albo zalegają z czynszem

Mieszkanie po europejsku

trzech lat podwyżka nie może przekroczyć 30 proc. W latach 2001 - 2005 przeciętne ceny najmu rosły o około 1 proc. rocznie. Najemcy mają zapewnione bezpieczeństwo tak długo, jak długo płacą czynsz. W tym czasie nie można wypowiedzieć im umowy, chyba że zachowują się źle, budynek ma być wyburzony lub

Zawarcie umowy najmu i jej zmiana

Zasadą umów zawieranych na czas oznaczony jest precyzyjnie określony termin ich obowiązywania, który zawiera się w oznaczonym przedziale czasowym. Oznacza to, że upływem terminu dotychczasowa umowa wygasa. Oznacza to również, że skoro dotychczas obowiązująca umowa najmu niedługo przestanie

Arvato Polska nowym najemcą w Piastów Office Center w Szczecinie

Inwestorem Piastów Office Center jest Realkapital II Sp. z o.o. Piastów Office Center to kompleks składający się z trzech biurowców klasy A+ o łącznej powierzchni 21.000 m.kw. Budynek A o pow. 8.500 mkw. został już oddany do użytku.Budynek B o pow. 6.800 m.kw. oraz budynek C o pow. 5.700 m.kw. zosta

Umowa z pośrednikiem nieruchomości

odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa, a także oświadcza, że ponosi odpowiedzialność zawodową określoną w obowiązującym ustawodawstwie za czynności objęte niniejszą umową, wykonywane przez inne osoby, działające pod jej nadzorem, i że ubezpieczenie

Jak uniknąć podatku przy sprzedaży lub kupnie mieszkania

prawami przekażesz je zstępnym lub do dyspozycji spółdzielni; nie jesteś najemcą lokalu ani budynku lub będąc nim, rozwiążesz umowę najmu. Wymienione warunki trzeba spełnić łącznie. Jeśli lokal jest większy niż 110 m kw., to podatek płacisz od metrów powyżej tej granicy. Dostałeś dom jednorodzinny

Jak wynająć mieszkanie

Umowa najmu lokalu mieszkalnego - wzórMieszkania do wynajecia - zobacz ofertyZarówno dla właściciela, jak i potencjalnego najemcy niekorzystanie z agencji ma spore plusy. Nie płacisz prowizji pośrednikowi. Nie zostaniesz oszukany przez nieuczciwą agencję. Wreszcie nie jesteś uzależniony od bazy

Co się dzieje po uwolnieniu czynszów

przez niego mieszkania. Organizacja właścicielska wyjaśnia, że chodzi o likwidację ewentualnych roszczeń lokatorów po zakończeniu najmu.Inny rodzaj porozumienia polegałby na tym, że lokator zobowiązałby się do rozwiązania najmu w określonym terminie i na określonych warunkach, a w zamian właściciel nie

Umowa najmu

gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. ze zm.)Umowa najmu lokalu mieszkalnego powinna zawierać co najmniej następujące elementyUmowa najmu - wzór: data i miejsce zawarcia umowy strony umowy (najemcę/najemców i wynajmującego/wynajmujących) opis przedmiotu najmu (lokalu mieszkalnego) określenie

Wypowiedzenie umowy o pracę

– ostatniego dnia miesiąca.Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika, jeśli nie było związane ze zmianą jego miejsca zamieszkania, skutkuje tym, że ewentualny zasiłek dla bezrobotnych przysługiwać będzie tej osobie dopiero po 90 dniach od zarejestrowania się w Urzędzie Pracy

Konwencja Antydopingowa Rady Europy

Konwencja Antydopingowa Rady Europy jest instrumentem harmonizującym międzynarodową kooperację w zakresie zwalczania dopingu i rodzajem zobowiązania dla organów rządowych jej sygnatariuszy.Jej celem nie jest rozwiązanie skomplikowanych problemów technicznych towarzyszących walce z dopingiem

Traktaty laterańskie

na rzecz Watykanu. Osoby tam mieszkające zostały uznane za nietykalne. Pierwszy akt prawny: porozumienie między Stolicą Apostolską a rządem włoskim, stanowiące rozwiązanie tzw. kwestii rzymskiej (powstałej w wyniku zaboru Państwa Kościelnego w 1870 oraz odrzucenia przez Piusa IX tzw. ustawy gwarancyjnej

Układy paryskie (1954)

i militarnych. Układy weszły w życie 5 maja 1955 r. GenezaPo odmowie ratyfikacji traktatu o EWO we Francji (30 sierpnia 1954 r.) z nową inicjatywą zjednoczeniową wystąpił brytyjski minister spraw zagranicznych, Anthony Eden. Zwołano naradę, której celem miało być rozwiązanie problemów powstałych w związku

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.