służebność osobista

Tomasz Boboryk, ekonomista w Ekspertax Spółka Doradztwa Podatkowego

Udostępnienie własnej nieruchomości pod gazociąg

Udostępnienie własnej nieruchomości pod gazociąg

Właściciel gruntu, przez który przebiega gazociąg, nie musi płacić podatku od towarów i usług. Podatnik obciążając odpłatnie nieruchomość służebnością przesyłu nie występuje jako podmiot zawodowo działający w tym zakresie (podmiot prowadzący działalność gospodarczą). Taki wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie zapadł w dniu 19 lutego 2015 r. (I FSK 276/14).

Notariusz radzi

Przedstawiamy odpowiedzi na pytania nurtujące czytelników

Jak uzyskać własność przez zasiedzenie?

Czujesz się właścicielem nieruchomości, ale nie jesteś w stanie tego udowodnić? Sprawdź, czy nie zostaniesz nim przez zasiedzenie

Odpowiedzialność nabywcy a prawo dożywocia

Odpowiedzialność nabywcy a prawo dożywocia

może być rozszerzony wolą stron. W umowie takiej mogą zostać ustanowione na rzecz dożywotnika inne prawa obciążające tę nieruchomość, takie jak: prawo użytkowania ograniczone do części nieruchomości, służebność mieszkania lub inne służebności osobiste. Można również określić wysokość świadczeń

Odwrócona hipoteka czy dożywotnia renta - co lepsze dla emeryta?

się prawa do użytkowania lokalu w zamian za wynagrodzenie.Spółka zapewnia jednak, że przestała stosować niektóre zapisy kwestionowane przez UOKiK. Co zaś się tyczy zrzeczenia się prawa do użytkowania lokalu (czyli służebności osobistej mieszkania) w zamian za wynagrodzenie, to przez kilka lat swojej

Zakup domu z rynku wtórnego

nieruchomość nie jest obciążona hipoteką lub jakąś służebnością, np. osobistą.Co to jest służebność osobista? Wyobraźmy sobie sytuację, że do dwóch posesji dochodzi ta sama droga dojazdowa, która należy do jednego z sąsiadów. Aby drugi mógł dojeżdżać do swojego domu, obaj sąsiedzi muszą się w tej sprawie

Jak kupić działkę? - poradnik

Jak kupić działkę? - poradnik

oraz imiona rodziców) oraz wpisy dotyczące użytkowania wieczystego; w trzecim znajdziesz wpisy tzw. ograniczonych praw rzeczowych (np. przysługującej komuś "służebności przechodu") oraz ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością (np. zakaz sprzedaży działki nałożony przez sąd), a także wpisy

Jak kupić działkę pod budowę domu i wybrać projekt

Jak kupić działkę pod budowę domu i wybrać projekt

. ograniczonych praw rzeczowych (np. przysługującej komuś "służebności przechodu") oraz ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością (np. zakaz sprzedaży działki nałożony przez sąd), a także wpisy rozmaitych roszczeń i tzw. praw osobistych osób trzecich. Przykład: dotychczasowy właściciel zawarł z kimś

Jak sobie poradzić w księgach wieczystych

rzeczowych (np. przysługującej komuś "służebności przechodu") oraz ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością (np. zakaz sprzedaży domu nałożony przez sąd), a także wpisy rozmaitych roszczeń i tzw. praw osobistych osób trzecich.Przykład: dotychczasowy właściciel zawarł z kimś innym umowę

Jak kupować mieszkania na rynku pierwotnym i wtórnym

należy wyszukać i porównać oferty. Można to zrobić poprzez internet, odwiedzić deweloperów osobiście. Bardzo dobrą okazją do znalezienia wymarzonego mieszkania są też targi mieszkaniowe. Również tam prezentowane są praktycznie wszystkie oferty zarówno z rynku pierwotnego, jak wtórnego.Jeśli mieszkania

Służebność osobista

Służebność osobista – obciążenie nieruchomości na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Zakres służebności osobistej i sposób jej wykonania oznacza się w braku innych danych, według osobistych potrzeb uprawnionego z uwzględnieniem zasad

Służebność

Służebność – ograniczone prawo rzeczowe, obciążające nieruchomość służebną w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości zwanej władnącą (służebność gruntowa), albo zapewnienie zaspokojenia określonych potrzeb osoby fizycznej (służebność osobista). Jak każde ograniczenie prawo rzeczowe

Prawa rzeczowe ograniczone

tylko dla oświadczenia właściciela. Do powstania hipoteki jest wymagany wpis do księgi wieczystej.Nie ma ogólnych reguł dotyczących przeniesienia prawa rzeczowego ograniczonego. Użytkowanie i służebność osobista są niezbywalne w ogóle, służebność gruntowa może zostać przeniesiona tylko wraz z własnością nieruchomości

Prawo sąsiedzkie

sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna, a w przypadku posiadacza samoistnego nieruchomości na jego rzecz może być ustanowiona wyłącznie służebność osobista); właścicielowi nie wolno dokonywać robót ziemnych w taki sposób, żeby to groziło nieruchomościom

Zasiedzenie

, służebność gruntowa (nigdy służebność osobista – art. 304 k.c.), użytkowanie wieczyste (ale tylko już wcześniej ustanowione), własność rzeczy ruchomej (tylko przez osobę będącą w dobrej wierze). Służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

służebność osobista

Służebność osobista - obciążenie nieruchomości na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Zakres służebności osobistej i sposób jej wykonania oznacza się w braku innych danych, według osobistych potrzeb uprawnionego z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego i zwyczajów miejscowych. Jest to prawo terminowe i wygasa najpóźniej z chwilą

więcej o służebność osobista na pl.wikipedia.org