służebność osobista

Tomasz Boboryk, ekonomista w Ekspertax Spółka Doradztwa Podatkowego

Udostępnienie własnej nieruchomości pod gazociąg

Udostępnienie własnej nieruchomości pod gazociąg

Właściciel gruntu, przez który przebiega gazociąg, nie musi płacić podatku od towarów i usług. Podatnik obciążając odpłatnie nieruchomość służebnością przesyłu nie występuje jako podmiot zawodowo działający w tym zakresie (podmiot prowadzący działalność gospodarczą). Taki wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie zapadł w dniu 19 lutego 2015 r. (I FSK 276/14).

Notariusz radzi

Przedstawiamy odpowiedzi na pytania nurtujące czytelników

Księgi Wieczyste Online - kompedium

Dawniej, zakup mieszkania wiązał się ze żmudną wyprawą do Sądu Rejonowego, który prowadzi ewidencję gruntów i tam w obecności pracowników można się było zapoznać z interesującym nas elementem wpisu. Od kilku lat działa Księga Wieczysta Online. Co warto o niej wiedzieć.

Jak uzyskać własność przez zasiedzenie?

informatora będziemy używali nazwy skróconej - wniosek o stwierdzenie zasiedzenia) najlepiej złóż osobiście w biurze podawczym sądu, ale możesz też przesłać dokument listem (najbezpieczniej - poleconym). Pamiętaj, żeby załączyć tyle kopii wniosku wraz z załącznikami, ilu jest uczestników postępowania. Kiedy

Odpowiedzialność nabywcy a prawo dożywocia

Odpowiedzialność nabywcy a prawo dożywocia

pogrzebu. Zakres tych obowiązków może być rozszerzony wolą stron. W umowie takiej mogą zostać ustanowione na rzecz dożywotnika inne prawa obciążające tę nieruchomość, takie jak: prawo użytkowania ograniczone do części nieruchomości, służebność mieszkania lub inne służebności osobiste. Można również

Zakup domu z rynku wtórnego

, czy nieruchomość nie jest obciążona hipoteką lub jakąś służebnością, np. osobistą. Co to jest służebność osobista? Wyobraźmy sobie sytuację, że do dwóch posesji dochodzi ta sama droga dojazdowa, która należy do jednego z sąsiadów. Aby drugi mógł dojeżdżać do swojego domu, obaj sąsiedzi muszą się w tej

Odwrócona hipoteka czy dożywotnia renta - co lepsze dla emeryta?

nich zrzeczenia się prawa do użytkowania lokalu w zamian za wynagrodzenie. Spółka zapewnia jednak, że przestała stosować niektóre zapisy kwestionowane przez UOKiK. Co zaś się tyczy zrzeczenia się prawa do użytkowania lokalu (czyli służebności osobistej mieszkania) w zamian za wynagrodzenie, to przez

Jak kupić działkę? - poradnik

oraz imiona rodziców) oraz wpisy dotyczące użytkowania wieczystego; w trzecim znajdziesz wpisy tzw. ograniczonych praw rzeczowych (np. przysługującej komuś "służebności przechodu") oraz ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością (np. zakaz sprzedaży działki nałożony przez sąd), a także wpisy

Jak kupić działkę pod budowę domu i wybrać projekt

Jak kupić działkę pod budowę domu i wybrać projekt

drugim są informacje o jej aktualnym właścicielu (imię, nazwisko oraz imiona rodziców) oraz wpisy dotyczące użytkowania wieczystego; III. w trzecim znajdziesz wpisy tzw. ograniczonych praw rzeczowych (np. przysługującej komuś "służebności przechodu") oraz ograniczeń w rozporządzaniu

Jak sobie poradzić w księgach wieczystych

trzecim znajdziesz wpisy tzw. ograniczonych praw rzeczowych (np. przysługującej komuś "służebności przechodu") oraz ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością (np. zakaz sprzedaży domu nałożony przez sąd), a także wpisy rozmaitych roszczeń i tzw. praw osobistych osób trzecich. Przykład

Jak kupować mieszkania na rynku pierwotnym i wtórnym

należy wyszukać i porównać oferty. Można to zrobić poprzez internet, odwiedzić deweloperów osobiście. Bardzo dobrą okazją do znalezienia wymarzonego mieszkania są też targi mieszkaniowe. Również tam prezentowane są praktycznie wszystkie oferty zarówno z rynku pierwotnego, jak wtórnego. Jeśli mieszkania