sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat

sprawdź też:

mieszkanie

Katarzyna Miazek, Tax Care

Po przekształceniu spółdzielczego prawa do lokalu trzeba odczekać 5 lat, aby nie zapłacić PIT

Po przekształceniu spółdzielczego prawa do lokalu trzeba odczekać 5 lat, aby nie zapłacić PIT

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest prawem niezbywalnym, w związku z czym nie można mówić o jego nabyciu ani też zbyciu w rozumieniu ustawy o PIT. 5-letni termin eliminujący zapłatę podatku od sprzedaży mieszkania może być liczony jedynie od daty nabycia prawa zbywalnego, tj. przekształcenia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo własności.

Słabnie popularność kawalerek i małych mieszkań

Największą popularnością cieszą się obecnie lokale o powierzchni ok. 50 m2, najczęściej dwupokojowe, a więc - jak na polskie warunki - średnie powierzchniowo. Bardzo popularne są także większe, trzypokojowe mieszkania

Sprzedaż mieszkania w Polsce a kupno lokalu za granicą

2,5 roku temu wykupiłam mieszkanie komunalne. Wiem, że mogę je sprzedać przed upływem pięciu lat, jeśli te pieniądze zainwestuję w inną nieruchomość w ciągu roku. Mieszkam na stałe w Anglii i mam możliwość wykupu tu mieszkania. Czy mogę zainwestować te pieniądze w angielską nieruchomość?

Jak mieć więcej na emeryturze?

Jak mieć więcej na emeryturze?

Kokosów z tego nie będzie. Wprawdzie odwrócona hipoteka da więcej niż ostatnia, zapowiedziana, podwyżka emerytur, jednak nadal będą to pieniądze stosunkowo niewysokie. Alternatywą może być samodzielna sprzedaż dotychczasowego i kupno mniejszego mieszkania, a kwotę uzyskaną z nadwyżki sprzedaży

Sprzedaż nieruchomości po śmierci małżonka

dotyczy części nieruchomości, udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawa wieczystego użytkowania gruntów. Sprzedaż domu lub mieszkania przed upływem pięciu lat, licząc od

Czynsz za mieszkanie komunalne wystawione na sprzedaż

o egzekucji z nieruchomości. Co do planowanej sprzedaży wykupionego mieszkania, wcześniej stanowiącego lokal komunalny, należy pamiętać, że w przypadku gdy mieszkanie nabyto z bonifikatą, jego zbycie przed upływem wymaganego okresu pociągnie za sobą obowiązek zwrotu bonifikaty na rzecz gminy

Sprzedaż mieszkania a podatek dochodowy

nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Podsumowując; obowiązek zapłaty podatku dochodowego powstanie wyłącznie wtedy, gdy sprzedajemy mieszkanie przed upływem 5 pełnych lat kalendarzowych od daty nabycia. Wysokość ewentualnego podatku dochodowego to 19 proc. dochodu. O tym, z jakiej ulgi należy

Wykup mieszkania komunalnego z bonifikatą

przez najemców pierwszeństwa do lokalu jest złożenie wniosku o nabycie nieruchomości przed upływem terminu określonego w zawiadomieniu. Od wartości rynkowej mieszkania, ustalonej przez rzeczoznawcę, gmina może przyznać kupującemu najemcy bonifikatę, która może teoretycznie wynosić od 1 do 99%. Sprzedaż

Jak wykupić mieszkanie od gminy

, jeśli sprzedaż nieruchomości nastąpi po pięciu latach od jej nabycia, licząc od końca roku, w którym to nabycie nastąpiło. Innymi słowy, jeśli ktoś wykupił swoje mieszkanie przed końcem 2006 r., to może je teraz sprzedać bez podatku. I spać spokojnie. Podatku nie zapłaci także ten, kto w ciągu dwóch lat

Mieszkanie wreszcie własne

Mieszkanie wreszcie własne

roku od sprzedaży mieszkania kupisz inne. - Mieszkanie można sprzedać bliskim. Jeśli jednak bliska osoba sprzeda je przed upływem 5 lat od daty zbycia go przez dotychczasowego właściciela, będzie musiała oddać bonifikatę. Osoby bliskie to: dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie

Zbycie mieszkania po śmierci współmałżonka nie zawsze podlega opodatkowaniu

Zbycie mieszkania po śmierci współmałżonka nie zawsze podlega opodatkowaniu

jego nabycia, a nabycie to nie nastąpiło w ramach działalności gospodarczej, odpłatne zbycie takiego mieszkania nie stanowi źródła przychodów, zatem nie podlega opodatkowaniu. Z uwagi na upływ 5-letniego okresu od momentu nabycia mieszkania, jaki jest wymagany do jego zbycia bez podatku, zbycie

Jak wykupić mieszkanie od gminy lub zakładu pracy?

dom. ** Nie stracisz bonifikaty także wtedy, gdy w ciągu roku od sprzedaży mieszkania kupisz inne. ** Mieszkanie możesz sprzedać bliskim. Pamiętaj, że jeśli bliska ci osoba sprzeda mieszkanie przed upływem pięciu lat od daty pozbycia się go przez gminę, to będzie musiała oddać bonifikatę. Komu możesz

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

tej podstawie bez prawnego znaczenia pozostawało to, czy spadkobierca mieszka w odziedziczonym mieszkaniu. Ulga mieszkaniowa w podatku dochodowym Z uwagi na to, że określenie "ulga mieszkaniowa" jest używane również w przypadkach sprzedaży lokali mieszkalnych przed upływem 5 lat od ich

Likwidacja działalności pośrednictwa nieruchomości

Likwidacja działalności pośrednictwa nieruchomości

nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Zasada ta nie ma zastosowania do

Ulga meldunkowa - jak z niej skorzystać?

Odpłatne zbycie nieruchomości może podlegać opodatkowaniu Odpłatne zbycie nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości podlega opodatkowaniu, jeżeli nie następuje ono w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego

Przeniesienie własności nieruchomości w drodze umowy o dożywocie

skarbowych, w którym wyjaśniło, iż w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawarta umowa o dożywocie może stanowić dla dożywotnika źródło przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, o ile nastąpi przed upływem określonego w tym przepisie 5-letniego

Wykup mieszkanie od gminy lub pracodawcy

). Przed nowelizacją prawa, gdy właściciele sprzedawali lokale komunalne przed upływem pięciu lat, musieli oddać zwaloryzowaną bonifikatę. Niektórzy obchodzili ten przepis, przekazując mieszkanie osobie bliskiej, która następnie sprzedawała lokal. Teraz nie jest to możliwe, bo zakazem sprzedaży mieszkania

Jak wykupić mieszkanie komunalne ze zniżką?

nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą. Uznanie w sprawie bonifikaty Podobnie jak nie ma obowiązku sprzedaży lokali komunalnych, tak też gmina nie musi przyznawać upustów (bonifikat) od ich cen ustalonych stosownie do aktualnej wartości

Chińska gospodarka przegrzana. Nieruchomości drożeją za szybko

średnia cena mieszkania wzrosła w ciągu roku o 22 proc., a nie o 1,5 proc. jak twierdzą chińskie władze. Od początku roku Pekin wprowadził szereg uregulowań mających schłodzić rynek, w tym podatek od sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od zakupu, większy depozyt wymagany przy kredycie na drugi i

Odbiór mieszkania krok po kroku

). Ogranicza on zarobki notariuszy. Za kupno mieszkania o wartości 100 tys. zł zapłacisz 1210 zł (teraz 1,3 tys. zł). Mniej zapłacisz też za wypisy z aktu - tylko 5 zł za stronę plus VAT. Podatek dla fiskusa U notariusza opłacasz też podatek od czynności cywilnoprawnej. Ile? Zależy to od tego, ile za swoje M

Targi mieszkaniowe Home Broker ,,Zamieszkaj z Rodziną na swoim''

było również to, że mieszkanie można sprzedać przed upływem okresu 8 lat, traci się jednak możliwość dalszego korzystania z dofinansowania. O Home Broker Home Broker jest doradcą na rynku nieruchomości. Świadczy usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (rynek pierwotny i wtórny) oraz

Jak zostać właścicielem, czyli wykup mieszkań komunalnych

do zapłacenia. TORUŃ Wykupić można tylko lokale w budynkach oddanych i zasiedlonych przed 1 stycznia 1994 r. Przy sprzedaży jednego lokalu gmina daje 80 proc. zniżki. Przy sprzedaży co najmniej trzech mieszkań w tym samym budynku - nawet 85 proc. Kombatanci mają dodatkową zniżkę - 10 proc. ceny

Wykup się od gminy

ustanowione prawo użytkowania wieczystego. UWAGA! Jeśli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków, jej cenę obniża się o połowę. Gmina może podwyższyć lub obniżyć tę bonifikatę. Bonifikata do zwrotu Jeśli sprzedasz mieszkanie (albo zmienisz jego przeznaczenie, np. na biurowe) przed upływem pięciu lat

Jak wziąć kredyt z dopłatą i zyskać kilkadziesiąt tysięcy złotych

o kredycie z dopłatą w kontekście przeprowadzki z mniejszego mieszkania do większego. Pozostaje wcześniejsza sprzedaż obecnego mieszkania i dogadanie się z nabywcą, że jeszcze przez np. pół roku będziemy w nim mieszkać. Albo zamieszkanie przez jakiś czas kątem u rodziców. Jeśli zaś mamy mieszkanie

Dom w spadku bez podatku

jego sprzedaży. Wnuczka natomiast nie zapłaci podatku od pieniędzy podarowanych jej przez dziadków. Sposób trzeci - na meldunek Jeśli będziesz chciał sprzedać odziedziczony bądź podarowany dom (albo mieszkanie) przed upływem pięciu lat, podatku nie zapłacisz, jeśli w takim lokalu zameldujesz się na co

Co to jest "efekt Scheiblera"? Raport - październik 2007 (rynek pierwotny)

. Miejsce miast w cyklu koniunkturalnym Budownictwo realizowane na sprzedaż koncentruje się nadal w pięciu polskich aglomeracjach o najlepszej sytuacji gospodarczej. W 2006 roku około 25% nowych mieszkań deweloperskich powstało w Warszawie, a kolejne 32% wybudowano w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i

Jak uniknąć podatku przy sprzedaży lub kupnie mieszkania

musisz mieszkać minimum pięć lat (najlepiej od razu zamelduj się w tym mieszkaniu na pobyt stały, będziesz miał wtedy dowód dla urzędu skarbowego!). Jeśli np. sprzedasz je przed upływem tego okresu, będziesz musiał zapłacić podatek. Dla urzędu skarbowego to, że jesteś w danym lokalu zameldowany, to za

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

publicznej dokonujący przekształcenia (wyrok NSA z 5 kwietnia 2012 roku I OSK 16/12). Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, musi się liczyć z możliwością zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli przed upływem 5 lat, licząc

Jak sprzedać odziedziczony dom bez podatku

mieszkanie otrzymane np. 1 lutego 2007 możesz bezpiecznie (bez podatku) sprzedać w 2013 r. Sposób drugi - na meldunek Jeśli będziesz chciał sprzedać odziedziczony bądź podarowany dom (albo mieszkanie) przed upływem pięciu lat, podatku nie zapłacisz, jeśli się w takim lokalu zameldujesz na co najmniej rok

Kredyt hipoteczny - za co płacisz?

mieszkanie nabywane jest na rynku wtórnym. Przede wszystkim jednak - o prowizji. Co prawda wiele banków od skreślenia tej właśnie pozycji zaczyna konstruowanie promocyjnej oferty hipotecznej, niemniej i tak często można napotkać ofertę, w której prowizja sięga nawet 4-5 proc. pożyczanej kwoty. Ubezpieczenie

Jak rozliczyć się z fiskusem, gdy wynajmujesz mieszkanie

stolicy dziś to koszt 3800 zł. 12 miesięcy temu - o pół tysiąca mniej. Bieżący rok zapowiada się spokojniej. Wzrosty mają sięgać tylko 10-15 proc. Jak twierdzą analitycy, na wysokość czynszów wpływać ma sytuacja na rynku sprzedaży. - Jeśli Polacy nadal będą się wstrzymywali z kupnem mieszkania w nadziei

Wynajmować czy kupować

kredytu. Nie mogli jednak bankowi przedstawić zaświadczenia o stałych dochodach. Bank zmusił ich do sprzedaży mieszkania, a w wyniku różnic kursowych okazało się że przez dwa lata udało się im spłacić tylko... 2 tys. zł kredytu. UWAGA! W miarę upływu czasu banki coraz liberalniej podchodzą jednak do

Kupić, nie kupić? Oto jest pytanie

, zapisałem się do kolejki liczącej kilkaset osób - wspomina jeden z czytelników. - Udało mi się tylko dlatego, że w formularzu podałem nazwisko narzeczonej, które zaczynało się na A. Handlowcy dzwonili do klientów w kolejności alfabetycznej. 5. Ulga odsetkowa Kupując mieszkanie, możesz skorzystać z jednej

W jakie pułapki możesz wpaść, kupując mieszkanie od dewelopera

będzie mieć wymiary. Pułapka. Klient, który chce się wycofać z umowy z deweloperem, musi: zapłacić karę umowną (zazwyczaj ok. 5 proc. ceny kupna mieszkania); znaleźć chętnego na mieszkanie, bo pieniądze są mu zwracane np. "w ciągu trzech tygodni od znalezienia nowego nabywcy tego samego lokalu

Zanim podpiszesz umowę z deweloperem

, gdzie będzie twoje miejsce parkingowe oraz jakie będzie mieć wymiary. PUŁAPKA. Klient, który chce się wycofać z umowy z deweloperem, musi: zapłacić karę umowną (zazwyczaj ok. 5 proc. ceny kupna mieszkania); znaleźć chętnego na mieszkanie, bo pieniądze są mu zwracane np. "w ciągu trzech tygodni od

Jak uciec przed podatkiem

Podatek nalicza się od sprzedaży nieruchomości, jeśli sprzedaż ta nastąpiła przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym kupiliśmy nieruchomość lub wybudowaliśmy sprzedawane mieszkanie czy dom. Przy tym: - podatek trzeba zapłacić zarówno od sprzedaży całych nieruchomości

Jak nie dać się oszukać przez dewelopera

papierze? Wtedy od dewelopera możesz żądać jedynie zwrotu wpłaconych pieniędzy (mieszkania już nie, bo polskie prawo do przeniesienia własności nieruchomości wymaga formy aktu). 5. Wpisz w umowie przedwstępnej dokładną datę przeniesienia na ciebie własności mieszkania aktem notarialnym. I nie gódź się

Kiedy spadną ceny mieszkań?

ubezpieczenie kosztuje średnio ok. 3,5 proc. za 20 proc. brakującego wkładu, czyli przy zakupie mieszkania za 300 tys. - 2,1 tys. zł - opowiada Kowalczyk 5. I spłacamy coraz dłużej To najprostsza metoda poprawienia zdolności kredytowej. Przy rosnących cenach mieszkań coraz mniej osób stać na ich kupno. Przy

Jak uniknąć pułapek, podpisując umowę z deweloperem

Sprzedającego do powyższych czynności. Po upływie tego terminu sposób administracji zostanie ustalony przez Właścicieli mieszkań w trybie wynikającym z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388). Dlaczego to jest groźne? Część deweloperów traktuje zarząd jako źródło dodatkowych

Kredyt refinansowy przyniesie oszczędności?

okresu spłaty. Często korzystają z pomocy rodziny, sprzedają inne posiadane mieszkanie lub zwyczajnie wraz z upływem czasu poprawiają swoją sytuację materialną, przez co stać ich na nadpłatę w celu skrócenia okresu kredytowania. Wcześniejsza spłata to wymierna oszczędność, gdyż jak wiadomo, im dłuższy

Własność na zawsze, a nie tylko na sto lat

Niebawem minie rok od wejścia w życie ustawy "o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości". To właśnie ona umożliwia ci przejęcie na własność gruntu, na którym stoi twój dom lub mieszkanie. Ale spokojnie! Na złożenie stosownego wniosku masz czas do

Jak się odnaleźć we wspólnocie

Na początku o blok troszczy się deweloper. Ba, większość firm wręcz zastrzega sobie w umowie przedwstępnej sprzedaży mieszkania, że będzie administrować wybudowanym przez siebie budynkiem przez rok lub dwa lata. Takie rozwiązanie ma plusy i minusy. Plusy to oczywiście brak kłopotów. Deweloper

Gdy zabraknie na ratę...

. Polacy nadal chętnie finansują nieruchomości własnymi pieniędzmi - średni udział własny w kredytach mieszkaniowych wynosi 30%. Tymczasem można te środki zatrzymać w kieszeni i pożyczyć od banku całość pieniędzy potrzebnych do zakupu mieszkania czy budowy domu. Takie rozwiązanie ma dwie zalety: - gotówkę

Mieszkanie w spadku dla współmałżonka i dzieci

spadkobiercóww. Dodać tu także należy, że jeżeli przed upływem tych sześciu miesięcy wszyscy znani spadkobiercy złożyli oświadczenie o nabyciu lub odrzuceniu spadku, to wówczas czy to postanowienie sądu, czy też poświadczenie dziedziczenia może być wydane wcześniej. Każde z wymienionych w pytaniu dzieci z

Mieszkań jest więcej niż klientów, a ceny ani drgną

Analiza ofert mieszkań wystawionych do sprzedaży w serwisie Oferty.net w kwietniu wskazuje na to, że właściciele lokali w dalszym ciągu wolą dokonywać rozciągniętych w czasie obniżek niż wystawić ofertę taniej i w efekcie tego przeprowadzić transakcję szybciej. I tak, w ostatnim miesiącu zmiany cen

Zakup materiałów budowlanych przed nabyciem nieruchomości

te nie mogły być uznane za wydatki na cele mieszkaniowe wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stąd uzyskany przez podatnika przychód z tytułu sprzedaży mieszkania, wydatkowany na zakup ww. usług i materiałów budowlanych na budowę domu, przed uzyskaniem prawa własności działki