użytkowanie wieczyste

Marek Wielgo

Opłata za użytkowanie wieczyste 2013

Opłata za użytkowanie wieczyste 2013

Czy jest sposób, by płacić mniej za użytkowanie wieczyste gminnego lub państwowego gruntu, a najlepiej - raz na zawsze pozbyć się tej opłaty? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie

Kolejne podwyżki za użytkowanie wieczyste

W całej Polsce gminy przygotowują się właśnie do podniesienia opłat za użytkowanie wieczyste gruntów. Komu grozi podwyżka? Jak się przed nią bronić?

Groźna opłata za użytkowanie wieczyste

Komu opłaca się przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu we własność? Powinni je koniecznie rozważyć zwłaszcza właściciele biurowców i centrów handlowych w największych aglomeracjach

Zamiana użytkowania wieczystego we własność

Przeszkody formalne to jedno, ale często użytkownicy wieczyści skarżą się na brak dobrej woli ze strony urzędników. Mieszkaniec jednej z warszawskich wspólnot mieszkaniowych opowiada nam, że niemal dwa lata temu wystąpiła ona do gminy o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Urzędnik

Użytkowanie wieczyste: opłata może być niższa!

Przypomnijmy, że zwolnienie z opłaty za użytkowanie wieczyste uzyskuje się wówczas, kiedy się je przekształci we własność albo wykupi grunt. Niestety, w przypadku wielorodzinnych budynków często nie jest to możliwe, bo taka operacja wymaga zgodnego działania wszystkich właścicieli mieszkań. Sęk w

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Ze względu na charakter społeczno-gospodarczy prawa oraz zmieniającą się sytuację prawno-gospodarczą w Polsce, Ustawodawca umożliwił przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W tym celu wprowadził do polskiego porządku prawnego ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu

Prezydent zaakceptował zmiany w użytkowaniu wieczystym

życie na początku października nowe przepisy utrzymają jedynie 50-proc. upust. 90-proc., który należy się użytkownikom spełniającym kryterium dochodowe, przestanie wówczas istnieć.Czy w tej sytuacji przekształcenie użytkowania wieczystego we własność ma sens? Rzecz w tym, że tylko tak można uwolnić się

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Pierwsza opłata podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Istnieje również możliwość rozłożenia opłaty na oprocentowane raty na czas nie dłuższy niż 10 lat, jeżeli oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste następuje

Opłata za użytkowanie wieczyste zbyt wysoka? Broń się!

przed rokiem gmina podniosła opłatę za działkę o powierzchni 1,3 tys. m kw. pod zabudowę jednorodzinną na obrzeżach miasta z 900 zł do 3,7 tys. rocznie. Podobny problem mają jednak nie tylko właściciele domów jednorodzinnych. Na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste znajdują się też budynki

Podwyżka opłat za użytkowanie wieczyste zniszczy firmy?

pracę.Współwłaściciel i wiceprezes Krakusa Jacek Jaskuła ma plan awaryjny. Jaki? Rozważa przeniesienie firmy pod miasto, aby nie płacić mu prawie 118 tys. zł rocznie (dotychczasowa opłata za użytkowanie wieczyste wynosiła 2 tys. zł).Dyrektor Instytutu Interwencji Gospodarczych i wiceprezes BCC Arkadiusz Protas twierdzi

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność możliwe także, gdy przysługuje większej liczbie współużytkowników

Dość częste są sytuacje, gdy prawo użytkowania wieczystego przysługuje kilku osobom. Dotyczą one na przyklad wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni, których nieruchomość jest posadowiona na użytkowanym gruncie. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Jak skorzystać z bonifikaty przy przekształcaniu użytkowania wieczystego nieruchomości we własność?

wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.). Aktualnie do wystąpienia z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uprawnione są osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie wskazanej powyżej ustawy (tj. w dniu 13 października 2005 r

Stop podwyżkom opłat za użytkowanie wieczyste

dostajemy podwyżkę z 200 zł na 3000 zł rocznie, można uznać, że przekroczone zostały granice przyzwoitości.Co więc należy zrobić, gdy uznamy, że zastosowana wobec nas podwyżka opłaty jest nieadekwatna do zmian wartości gruntu oddanego nam w użytkowanie wieczyste? W każdym wypadku możliwe jest

Wykup gruntu w użytkowaniu wieczystym

Wykup gruntu w użytkowaniu wieczystym umożliwiła ustawa z lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Chętnych, jak ocenił przed rokiem rząd, może być przeszło 1,4 mln.Jak się jednak okazuje, nie dla wszystkich wykup jest tak samo opłacalny.Cena za

Sejm zlikwidował prawo użytkowania wieczystego

użytkowania wieczystego we własność właścicielom domów, mieszkań, działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, użytkownikom gruntów rolnych oraz - warunkowo - spółdzielniom mieszkaniowym i firmom.Nieoczekiwanie przeszedł - leżący w Sejmie od jesieni 2003 r. - radykalny projekt PiS, który z mocy prawa

Nie przepłacaj za grunt. 1200 zł zamiast 300 zł? Możesz podważyć podwyżkę

Nie przepłacaj za grunt. 1200 zł zamiast 300 zł? Możesz podważyć podwyżkę

nieruchomości potaniały. Niestety, czasem można odnieść wrażenie, że urzędnicy kompletnie nie liczą się z możliwościami finansowymi mieszkańców.Uwaga! Od otrzymania decyzji wypowiadającej wysokość dotychczasowej opłaty za użytkowanie wieczyste i ustalającej jej nową wysokość masz tylko 30 dni na złożenie

Grunt na własność - łatwiej, ale drożej

Najwięcej emocji wywołuje sprawa podwyżek opłat za użytkowanie wieczyste oraz przekształcania użytkowania wieczystego gruntu we własność. Zacznijmy od tej pierwszej, bo tu możemy mieć powody do zadowolenia.Przedsiębiorcy z bonifikatąObowiązująca od 9 października nowelizacja ustawy o gospodarce

Czy rzeczoznawcy wyceniają, jak im się podoba?

dwie równe części. Użytkownik wieczysty zapłaci je w następnych dwóch latach.Załóżmy, że w tym roku pan Karol zapłacił za użytkowanie wieczyste 300 zł. Jednak gmina podniosła mu tę opłatę do 1200 zł. Dzięki nowelizacji ustawy pan Karol zapłaci w przyszłym roku "tylko" 600 zł. Rok później

Ziemia w spadku? Zadbaj o prawa spadkobierców

Pozornie sprawa jest prosta - wystarczy przekształcić użytkowanie wieczyste we własność albo wykupić grunt od gminy lub skarbu państwa. Barierą mogą być koszty, a te są tym wyższe, im dłużej dany grunt jest w użytkowaniu wieczystym. W dodatku nie wszystkie gminy są skłonne udzielić bonifikaty

Użytkownicy wieczyści w sidłach gmin

Za niespełna tydzień wygaśnie przepis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, który gwarantuje co najmniej 50-proc. upust w przypadku gruntów należących do samorządów (przede wszystkim gminnych). Oczywiście, o ile te grunty są przewidziane m.in

"Dziennik Gazeta Prawna": koniec z gminną samowolką

"Lawinowe podwyżki w wycenach gruntów prowadzą do zachwiania budżetów, a nawet bankructw firm" - ocenia Arkadiusz Protas, wiceprezes Business Centre Club. Przykładowo aż o 5600 proc. wzrosła opłata za użytkowanie wieczyste jednej z działek w Krakowie. Nie musimy się na to godzić - zauważa

Powalcz z miastem o niższą stawkę opłaty

Powalcz z miastem o niższą stawkę opłaty

rodzaju podatku we Wrocławiu była dokonywana 12 lat temu. Dlatego ktoś, kto do tej pory płacił grosze, może teraz zapłacić np. 300 zł.Roczna opłata za użytkowanie wieczyste wynosi jeden procent wartości działki. Może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku. Rzeczoznawcy majątkowi dokonują wtedy

Wieczyste na własność

Wieczyste na własność

Ponad 86 tys. ha gruntów należących do samorządów znajduje się w użytkowaniu wieczystym. Do tej liczby należy dodać te, które należą do skarbu państwa. W samym tylko powiecie tarnogórskim w woj. Śląskim tego rodzaju działki, mają powierzchnię ponad 1,1 tys. ha. Użytkowanie wieczyste potocznie

Wykup gruntu bez bonifikaty?

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Tym, którzy spełniają warunki obu bonifikat, zawsze należy się ta wyższa. Nie ma znaczenia, czy o własność występuje pierwszy użytkownik, czy jego spadkobierca lub ten, kto odkupił nieruchomość (prawo użytkowania wieczystego podobnie jak własność

Jak kupić zadłużoną nieruchomość?

można sprzedać prawo własności, lub użytkowania wieczystego czy spółdzielcze prawo do lokalu obciążone innym prawem - hipoteką? Można - ale należy ostrożnie kupować nieruchomości z hipoteką. To wydaje się paradoksem, ale oznacza po prostu, że kupując taką nieruchomość trzeba z płaconej kwoty natychmiast

Wykup grunt z dużą bonifikatą

Użytkownicy gruntów należących do gminy na razie mogą spać spokojnie. Powody do narzekania mogą mieć ci, którzy mają w użytkowaniu wieczystym grunt należący do skarbu państwa.Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu nalicza się według określonego wzoru, takiego samego dla całego kraju. Nie znaczy to

Zamiast płacić więcej, może grunt wykupić?

Wysokość opłaty za wieczyste użytkowanie zależy od wartości nieruchomości i wynika z ustawy. 1 proc. rocznie płaci się od gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe, a 3 proc. od tych pod usługi. Opłata zmienia się, gdy gmina dochodzi do wniosku, że wartość nieruchomości wzrasta. Aktualizacji może

"ŻW": Drożej za grunt, ale dlaczego?

za użytkowanie wieczyste wzrostem wartości działek. "Robimy porządek. Podwyżki muszą być duże, bo ostatnie wyceny działek są nawet sprzed 15 lat" - argumentują. A to właśnie od wartości działki zależy opłata za użytkowanie wieczyste - wynosi 1 proc.Mieszkańcy stolicy nie uchylają się od

Poznaniacy mają dość opłat wieczystych

nazywa się to przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności). Pozwala to pozbyć się uciążliwej opłaty. Wniosków o przekształcenie jest coraz więcej: w 2006 r. do poznańskiego magistratu trafiło ich 104. W 2008 r. było ich już 375, a w 2009 r. - 315. W tym roku do połowy marca wnioski złożyły

Opłaty z gruntu o wiele wyższe

Kiedy skarb państwa oddaje w wieczyste użytkowanie grunt, pobiera pierwszą opłatę - od 15 do 25 proc. ceny danej nieruchomości. A potem coroczne opłaty - wpłacane z góry za każdy rok - przez użytkowników znajdujących się na nim lokali. Trzeba je wnosić przez cały okres użytkowania wieczystego

Notarialna niespodzianka za tysiąc złotych

: - Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność jest decyzją administracyjną, więc akt notarialny jest zbędny.Problem w tym, że najpewniej wielu spośród ok. miliona użytkowników wieczystych o tym nie wie. Nie widzą różnicy między wykupem a przekształceniem gruntu we własność. W tym pierwszym przypadku

"Użytkownicy dostaną grunty za symboliczną opłatą"

stosowaniu zniżek.Nowelizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wprowadza obowiązek stosowania jednolitych zniżek przez wszystkie gminy - podkreśla "GP".

Własność na zawsze, a nie tylko na sto lat

Niebawem minie rok od wejścia w życie ustawy "o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości". To właśnie ona umożliwia ci przejęcie na własność gruntu, na którym stoi twój dom lub mieszkanie. Ale spokojnie! Na złożenie stosownego wniosku masz czas do

Ratusz sięga coraz głębiej do kieszeni warszawiaków

spieszą się z wyceną gruntów od stycznia, od kiedy gospodarka nieruchomościami w Warszawie nie jest już tak bardzo zależna od "centrali", czyli ratusza. Urzędnicy nie kryją też, że opłaty za użytkowanie wieczyste łatają dzielnicowe budżety, dlatego chcą jak najprędzej je zmieniać.Z użytkownika

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

uwzględnia w szczególności jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan nieruchomości oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami. Zasadą jest, iż starosta w decyzji o wywłaszczeniu ustala wysokość

Znani deweloperzy inwestują na Woli

Przy Kasprzaka będzie można zbudować tam osiedle na prawie tysiąc mieszkań oraz biura. Użytkowanie kosztowało dewelopera 176,9 mln zł. Zapłacił już w formie zadatku 13,5 mln zł, a 43,4 mln zł zostanie zapłacone w przeddzień zawarcia umowy. - Spółka wyemituje obligacje o wartości 120 mln zł - podał

Kiedy trzeba dokonać opłaty adiacenckiej?

Opłata adiacencka to swoisty rodzaj renty gruntowej, przypisanej przez ustawodawcę gminie z cudzej nieruchomości. Uzasadnieniem dla ustalenia tej opłaty jest wzrost wartości nieruchomości na skutek jej ewidencyjnego podziału. Należy przy tym dodać, że podział nieruchomości jest zatwierdzany decyzją

Zrozum swój czynsz

groszy od m kw. jej powierzchni miesięcznie, np. w Warszawie - ok. 6 gr za m kw. mieszkania.3. Opłata za użytkowanie wieczyste. Jest to forma prawa własności gruntu. Jego właścicielem jest skarb państwa albo gmina, a użytkuje (przez 99 lat) wspólnota albo spółdzielnia. Za użytkowanie co roku płaci się 1

Księga wieczysta

Urzędowy rejestr, prowadzony w celu ujawnienia stanu prawnego nieruchomości. W Polsce księgi wieczyste prowadzone są przez wydziały ksiąg wieczystych sądów rejonowych. Do księgi wieczystej mogą być wpisane wszelkie prawa rzeczowe na nieruchomości, takie jak: własność, użytkowanie wieczyste

Hipoteka

może być wyrażona jedynie w oznaczonej sumie pieniężnej. Może obciążać nieruchomość, a także niektóre zbywalne prawa rzeczowe, jak na przykład: spółdzielcze prawo do lokalu, prawo własności nieruchomości, użytkowanie wieczyste czy prawo do domu jednorodzinnego. Wygaśnięcie wierzytelności powoduje

Nie będzie zmiany planu zagospodarowania pod działkę Bogackiego

Teren, o którym mowa, jest w użytkowaniu wieczystym spółki DDB AUTO Bogacka. Jej współwłaścicielem jest znany szczeciński dealer samochodowy Jerzy Bogacki. Według planu zagospodarowania to miejsce na teren zielony z dopuszczeniem usług sportowych i rekreacyjnych. Bogacki zawnioskował jednak o

Zakup nieruchomości z wadą prawną

W księgach posiadających cztery działy, w dziale pierwszym i drugim ujęte są wpisy dotyczące oznaczenia nieruchomości oraz wpisy związane jej własnością. Dział trzeci oraz czwarty przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, do których zalicza się użytkowanie, służebność

Uporządkuj "hipotekę", czyli notariusze doradzą

współużytkownikiem wieczystym albo komu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. Trzeci dział księgi wieczystej przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych (w szczególności służebności, użytkowania, prawa odkupu lub pierwokupu) oraz ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością, a

Wzrośnie maksymalna stawka podatku od nieruchomości

wieczyste gruntu, którą płaci większość mieszkańców stolicy. W przypadku gruntu przeznaczonego pod mieszkaniówkę taka opłata stanowi równowartość 1 proc. jego wartości. W grę wchodzi więc nawet 2-3 tys. zł rocznie.Jednak wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste może być aktualizowana (podnoszona) nie

Kupno mieszkania, a wysokość podatku

, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym lub prawa użytkowania wieczystego - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Stawka podatku wynosi 2

Sprzedaż działki z rozpoczętą budową domu

) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,c) prawa wieczystego użytkowania gruntów- jeżeli nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Likwidacja działalności pośrednictwa nieruchomości

zastrzeżeniem ust. 2: a)  nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b)  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, c)  prawa wieczystego użytkowania gruntów - jeżeli odpłatne zbycie

Zwolnienie z podatku dochodów wydatkowanych na cele mieszkaniowe

użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem; - nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie; - nabycie gruntu pod budowę

Biurowiec przy Grzybowskiej sprzedany. Deweloper ma już nowe plany

podpisał warunkową umowę przedwstępną, dotyczącą sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu i związanego z nim prawa własności budynku przy ul. Grzybowskiej 81 z Bankiem Polskiej Spółdzielczości. Generalnym wykonawcą inwestycji był UNIBEP S.A. który zrealizował projekt w niespełna półtora roku

Co warto sprawdzić, zaciągając kredyt?

użytkowanie wieczyste) - wylicza Bartosz Turek z Home Broker. Zdarza się, że są na tyle wysokie, że w połączeniu z ratą kredytu na zakup nieruchomości nadmiernie nadwyręży domowy budżet. - Co więcej czasem może się okazać, że uwzględniając koszty utrzymania może bardziej opłacić się zakup mieszkania o wyższej

Mieszkanie dla młodych: wszystkie wymagane dokumenty

także odpis z księgi wieczystej lub inny dokument świadczący o tym, że mieszkanie zostało oddane do użytkowania. Każdy bank ma własne wymagania, o które warto dowiedzieć się wcześniej, tak by cała procedura przebiegła szybciej. Chcesz kupić mieszkanie z dopłatą? Zobacz oferty MdM na Domiporta.pl Wolisz

Nabywanie mieszkań od spółdzielni

prawo użytkowania wieczystego.Takie tłumaczenie spółdzielni to próba wprowadzenia nas w błąd. Wraz z nabyciem prawa odrębnej własności lokalu, nabywamy również udział w gruncie tj. udział w prawie własności gruntu lub w prawie użytkowania wieczystego - w zależności od tego, które z tych praw przysługuje

Zamieszkaj w nieukończonym domu - legalnie

potrzeby także uzupełniający opis. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. Kary za nielegalne użytkowanie zależą od współczynnika kategorii i współczynnika wielkości obiektu. Jeżeli inwestor zacznie

Kiedy kredyt mieszkaniowy wymaga zgody współmałżonka

nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jeśli jest wspólnota majątkowa, konieczna będzie zgoda współmałżonka. Dla banków będzie więc to podstawowa sprawa, zwłaszcza, że - w sytuacji, kiedy kredyt nie będzie spłacany na czas, taka zgoda daje podstawę do wszczęcia egzekucji z majątku wspólnego

Nowy projekt. Co zamiast wieżowców na Polu Mokotowskim?

. Ale nie wiadomo, czy Irlandczycy wciąż będą mieć wtedy jeszcze prawo do dysponowania 12-hektarowym terenem. Nie są właścicielem gruntu, przejęli jedynie prawo użytkowania wieczystego, które kończy się właśnie w 2014 r. Ratusz nie chce go przedłużyć. Powód: wpisano w nm, że użytkownik terenu ma

To już przesądzone! Hale Banacha idą pod kilof

, na której stoją hale. Dopiero stara się o przyznanie jej prawa użytkowania wieczystego. BBI Development dał jej na załatwienie tego cztery lata. - Nowy budynek zaprojektuje pracownia JEMS. Staramy się pracować ze znakomitymi architektami - mówi Rafał Szczepański z BBI Development.JEMS-i doskonale

O hotelu Cracovia dyskutowali za zamkniętymi drzwiami

Koterba, wiceprezydent ds. rozwoju Krakowa, nie chce na tym etapie komentować tego, co zaprezentowali jej przedstawiciele inwestora - spółki Echo Investment SA, do której należy budynek wraz z prawem do wieczystego użytkowania działki, na której stoi. - To wariant maksimum. To dopiero początek dyskusji na

Nowy inwestor na Skrze: już nie chcą budować wieżowców

irlandzki inwestor nie są właścicielem gruntu. Dysponują tylko prawem wieczystego użytkowania tego terenu, przy czym jego termin upływa już za dwa lata. Ratusz stoi na stanowisku, że umowy nie powinno się przedłużyć. Powód: wpisano w niej, że użytkownik ma obowiązek utrzymywać obiekty sportowe, a stadion

Wycena nieruchomości

rejestru gruntów, badanie księgi wieczystej, dokumentację zdjęciową, decyzje, projekty i pozwolenia związane z użytkowaniem nieruchomości. Za wycenę w formie operatu szacunkowego płaci najczęściej starający się o kredyt.

Będą pieniądze dla działkowców

przypadki. Np. na 178 ogrodów w Warszawie tylko jeden ma grunt w użytkowaniu wieczystym. Tymczasem likwidacja grozi co najmniej sześciu innym ogrodom. Blisko 400 rodzin straciłoby wszystko, w co zainwestowały. Taki sam los spotkałby każdego działkowca, bez względu na to, czy użytkuje ziemię będącą w

Atrakcyjna działka przy ul. Karmelickiej na sprzedaż

sprawie tej nieruchomości. Kłopoty z nią zaczęły się w 1998 r. Wówczas gmina wystawiła teren między ul. Karmelicką a Dolnych Młynów na licytację. Wygrała ją osoba prywatna, która później sprzedała prawo do użytkowania wieczystego firmie Portico Galicja. Inwestor przez 10 lat nie mógł ruszyć z budową

Będzie taniej przejąć ziemię na własność

Z uchwalonej w piątek przez Sejm niemal jednogłośnie nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności może skorzystać ponad milion właścicieli domów jednorodzinnych i mieszkań wykupionych od gminy czy skarbu państwa oraz - warunkowo - spółdzielnie mieszkaniowe i

Co czeka ogrody działkowe?

nawet w użytkowanie wieczyste. Dodajmy, że akurat z tym przepisem (art. 10 ustawy o ROD) sędziowie się nie patyczkowali i postanowili uchylić go natychmiast. Dalszą konsekwencją zniesienia monopolu związku jest też to, że straci on wyłączność w przyznaniu prawa nieodpłatnego użytkowania działek. Sęk w

PO nie odda ogródków

umożliwiającą przyznanie działkowcom prawa wieczystego użytkowania ogródków.- Dzisiaj ogrody w wielu miastach są terenami pod inwestycje i proste uwłaszczenie działkowców może doprowadzić do sparaliżowania rozwoju - podkreślił Chlebowski.Wiceszef klubu PO Grzegorz Dolniak powiedział, że prezydium klubu

TK: Ustawa o przekazywaniu działek PZD niezgodna z konstytucją

Skargę do Trybunału wniosła Rada Miejska Wrocławia. Samorządowi prawnicy uznali, że ustawa ingeruje w konstytucyjne prawo własności gminy. Przepis pozwala za darmo przekazać w wieczyste użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców grunty przeznaczone pod rodzinne ogrody działkowe. Z powodu takiego

Mieszkanie tak, ale bez balkonu i gruntu

(to ułatwia potem sprzedaż mieszkania). Ale żeby tak się stało, to najpierw spółdzielnia musi wykupić grunt od miasta (z 95-procentową bonifikatą). Bo dziś nie ma go na własność, a jedynie w wieczystym użytkowaniu. W październiku zeszłego roku zastępca prezesa PSM Michał Tokłowicz obiecywał, że z

Łódź chce odebrać ziemię zgierskiemu TBS i sprzedać?

Współpraca gminy Łódź i Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu rozpoczęła się w pod koniec 2003 roku. Wtedy właśnie, spółka uczestnicząc w przetargu, nabyła prawo wieczystego użytkowania kilku działek znajdujących się między ulicami Zakładową i Wojewódzkiego (ul. Zakładowa 70/72a i 74/86a

Możliwa nowa opłata - od tablic i urządzeń reklamowych

art. 4 przewidziano, że opłatę od reklam , tj. od reklamy, nośnika reklamy, tablicy reklamowej, urządzenia reklamowego, poniosą:1) właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste;2) użytkownicy wieczyści nieruchomości

Bloki i baza sportowo-rekreacyjna powstanie na Ludwinowie

realizację inwestycji mieszkaniowej na części terenów od strony ul. Rydlówka. Z około 9 ha, które klub ma w wieczystym użytkowaniu [między ulicami Konopnickiej i Rydlówki, a rzeką Wilga - przyp. red.] 4,4 ha zostało przeznaczone właśnie na realizację umowy z deweloperem. Na pozostałych 4,8 ha od strony ul

Mieszkania dla niepełnosprawnych intelektualnie

powierzchni 12 tys. m kw. Stowarzyszenie chce ją przejąć w użytkowanie wieczyste. Samo sfinansuje budowę (z pieniędzy własnych lub pozyskanych). Podczas komisji zdrowia radni dopytywali, jaka będzie droga przydziału miejsc. Jaskierska mówiła, że mają listę oczekujących. Będą prosili MOPR i wydział zdrowia o

Dopłaty dla energooszczędnych

dofinansowanie będą mogły ubiegać się osoby, które: (mają pozwolenie na budowę oraz prawo do dysponowania gruntem, (dysponują uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera prawa własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym, albo użytkowania wieczystego i własności domu, (własności lokalu

Kup mieszkanie na kredyt - przyjdź na Targi Nowy DOM Nowe MIESZKANIE

mieszkaniowej, regulaminy i rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania, systemy głosowania współwłaścicieli hali garażowej nad uchwałami wspólnoty mieszkaniowej, czy orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczące własności mieszkań po zakończeniu terminu wieczystego użytkowania. Szkolenia poprowadzą znani i uznani w

"Gazeta Prawna: Nowe prawo ułatwi bezpieczne budowanie na cudzym gruncie

Prawa Cywilnego. Jak dodaje, prawo to będzie mogło być ustanawiane przez każdy podmiot, zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Także Skarb Państwa lub gminy będą mogły ustanawiać prawo zabudowy. To zasadnicza różnica w porównaniu z użytkowaniem wieczystym, które może być ustanawiane tylko na

Będzie tani wykup gruntów - z bonifikatą do 90 proc.

rozwiązać ten problem. Nowelizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gwarantuje 90-proc. upust wszystkim tym, których dochód miesięczny w przeliczeniu na członka rodziny nie przekroczy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dziś byłoby to ok

Jak sprawdzić stan prawny nieruchomości przed jej zakupem?

nieruchomości.Użytkowanie wieczystePewnych dodatkowych czynności wymaga transakcja zakupu prawa użytkowania wieczystego. Poza opisanymi wcześniej czynnościami wskazane jest zapoznanie się z umową o ustanowieniu tego prawa, w której określone są obowiązki użytkownika wieczystego. Warto sprawdzić, czy poprzedni użytkownik

Miasto zamienia się działkami ze spółdzielnią

było, że teren jest w naszym wieczystym użytkowaniu i musieliśmy płacić za sprzątanie - opowiada Jerzy Rózik, prezes RSM "Armatury". Podobnie było z przedszkolem przy ul. Chęcińskiej. Spółdzielnia jest wieczystym użytkownikiem gruntu, płaci za niego podatki, ale nic tam nie może zrobić, bo

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, - nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub

Są chętni na luksusowe mieszkania

;, a koszt kredytu i związane z tym ubezpieczenie pomostowe do czasu wpisania hipoteki do księgi wieczystej zwiększa koszt transakcji średnio o blisko 5 proc. Wszystkie nasze apartamenty są wykończone, co oznacza, że nasi klienci mogą się wprowadzić nawet w ciągu tygodnia od przeprowadzenia transakcji

Książeczki mieszkaniowe - skorzystaj z premii

pozwolenia na budowę wystawionego na właściciela książeczki mieszkaniowej lub współmałżonka oraz wypisu z księgi wieczystej lub rejestru gruntów potwierdzającego prawo własności/współwłasności gruntu albo prawo użytkowania wieczystego. Jeśli budowa już została zakończona, trzeba przynieść do banku dowód

Mieszkanie od dewelopera - czy wiesz, ile ryzykujesz?

Kredytu Hipotecznego zaleca zawarcie z nim umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego.Uwaga! Roszczenie z niej wynikające należy wpisać do księgi wieczystej nieruchomości. Jak bardzo to jest ważne, pokazuje przykład klientów Leoparda. Nie wpisali oni roszczeń do księgi wieczystej, więc stracą

Asseco postawi swoją siedzibę w Wilanowie

projektowaniu systemów branżowych z firmą Asseco System. Budynek miał być budowany przez Polnord, jednak firma informatyczna postanowiła zrealizować tę inwestycję na własną rękę. Kilka dni temu podpisała z Polnordem umowę o przejęciu prawa użytkowania wieczystego do działki, na której stanie budynek, pozwolenia

O co chodzi z ustawą deweloperską?

rachunkach powierniczych, a także prawo własności lub użytkowania wieczystego działki, na którym realizowana jest inwestycja. Nabywcy będą mogli zdecydować o kontynuowaniu inwestycji lub odzyskaniu wpłaconych kwot z rachunku powierniczego. Nowa ustawa wprowadza korzystne dla klientów regulacje, zwiększając

Legendarny Prudential ożyje jesienią

tłumaczyli, że sposób wykorzystania budynku zawęża zapis w księdze wieczystej: "cel użytkowania - hotelowy". To wykluczało apartamentowiec. A samego hotelu nie można w Prudentialu urządzić, bo trzeba by go przebudować w sposób, na jaki nie zgodziłby się konserwator zabytków (m.in. przebić nową

Sprzedajesz mieszkanie? A książeczka wojskowa jest?

od zarządcy / administratora o podjętych uchwałach mających wpływ na koszty związane z używaniem lokalu (m.in. kredyty , remonty etc) - wskazane! 6. Potwierdzenie uiszczenia podatku od nieruchomości, zaświadczenie o opłaconej opłacie za użytkowanie wieczyste - wskazane ! 7. W przypadku nieruchomości

Rewolucja w spółdzielniach mieszkaniowych

niedogodności z tym związanych. Np. w przypadku wzrostu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, który może być bardzo duży, będą musieli samodzielnie walczyć o jej obniżenie w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Obecnie tę sprawę bierze na siebie spółdzielnia, bo formalnie to ona jest użytkownikiem wieczystym

Wszystko o ustawie deweloperskiej

na mieszkaniowych rachunkach powierniczych, prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, oraz dopłaty wnoszone przez nabywców.Ten zapis ustawy dotyczy inwestycji wprowadzonych do obrotu po 29 kwietnia, a jak dotąd, praktycznie wszystkie dostępne na rynku nieruchomości pojawiły się

Jak sobie poradzić w księgach wieczystych

, nazwisko oraz imiona rodziców) oraz wpisy dotyczące użytkowania wieczystego.Co to jest użytkowanie wieczyste? Jest to specyficzny rodzaj prawa do gruntu. W polskim prawie pojawiło się w 1961 roku (znają je też np. Francuzi i Niemcy). W użytkowanie mogą być przekazane grunty skarbu państwa albo samorządu

Miasto: Nie ma zgody na wyburzenie Hotelu Cracovia

-usługowym. O hotelu w tym miejscu nie ma już mowy. Nowy właściciel nabył prawo do użytkowania wieczystego gruntu, na którym stoi budynek, ale w umowie podpisanej z firmą Orbis istnieje zapis zakazujący prowadzenia w nim działalności hotelowej przez 10 lat pod groźbą kary na rzecz Orbisu w wysokości 5 mln zł

Co miasto to inne bonifikaty

WarszawaRadni stolicy uprzywilejowali osoby, które za lokal płaca od razu gotówką i grunt biorą nie na własność ale w tzw. użytkowanie wieczyste. I tak: 1. jeśli za mieszkanie zapłacisz od razu, a sprzedaż nastąpi z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu to bonifikata

Zasady wykupu mieszkań spółdzielczych

przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama lub jej poprzednicy prawni budynek, w którym znajduje się nasz lokal, albo jeżeli lokal znajduje się w budynku położonym na nieruchomości, dla której nie został określony przedmiot odrębnej własności lokali uchwałą

Nikt nawet nie próbował kupić Baru Extra

. Działka może być zabudowana jedynie w 50 proc. Cenę wywoławczą za wieczyste użytkowanie ustalono na 15 mln zł netto.Licytacja miała się odbyć 20 kwietnia. Ewentualny nabywca miał obowiązek w ciągu trzech lat od zakupu zabudować działkę - przynajmniej do tzw. stanu surowego. W innym przypadku miasto

Deweloper bankrutuje, ale klient jest bezpieczny

rachunkach powierniczych, prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, na której realizowane jest przedsięwzięcie deweloperskie, oraz dopłaty wnoszone przez nabywców. Zgromadzenie Nabywców będzie musiało zdecydować, co dalej. Jedną z opcji jest kontynuowanie inwestycji, co wiązałoby się z

Szef MSP będzie odpowiadał za gospodarkę nieruchomościami

prowadzenia bardziej racjonalnej gospodarki tymi nieruchomościami" - wyjaśnia w komunikacie CIR. Minister skarbu nie będzie mógł jednak podejmować decyzji "w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, dokonania darowizny, zrzeczenia się własności, wywłaszczenia". "Kompetencje

Ratusz chce odebrać działkę wartą miliard złotych

Miasto tworzy listę takich nieruchomości, przygotowuje też kilka pozwów. Chodzi głównie o transakcje z lat 90. i grunty użytkowane niezgodnie z umowami notarialnymi. Obecni gospodarze działek nie płacą za użytkowanie wieczyste, ich długi sięgają milionów złotych. W dodatku mimo wcześniejszych

Jak uzyskać własność przez zasiedzenie?

przejmował się tym, że nieruchomość nie ma nawet księgi wieczystej. Problem pojawia się dopiero wtedy, kiedy np. taką nieruchomość przejmują spadkobiercy, którzy najchętniej by ją sprzedali. Jednak nie mając tytułu własności, nie znajdą chętnego. W takiej sytuacji nie ma też co liczyć na kredyt, którego

TK: Przepisy o ogródkach działkowych niekonstytucyjne. Ale co to oznacza?

przypadku gruntów państwowych, PZD może je dostać za darmo nawet w użytkowanie wieczyste. Dodajmy, że akurat z tym przepisem (art. 10 ustawy o ROD) sędziowie się nie patyczkowali i postanowili uchylić go natychmiast. Dalszą konsekwencją zniesienia monopolu związku jest też to, że straci on wyłączność w

Sprzedają Piotrkowską. Wiemy, ile będzie kosztował metr!

użytkowania wieczystego działek, na których stoją, w prawa własności.W magistracie nikt się jeszcze nie zastanawia, co dalej, jeśli nie będzie chętnych na kupowanie lokali we frontach kamienic. - Te warunki to nieporozumienie. Od miasta dostaje się w najem ruinę. Zanim otworzyłem klub, musiałem zerwać

Podatek od sprzedanej nieruchomości - kiedy nie trzeba go płacić?

będzie uznawana za nieruchomość (tzw. nieruchomość budynkowa). Jest tak w przypadku budynku zlokalizowanego na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym lub w przypadku lokalu (np. mieszkalnego) nabytego na własność w budynku, w którym w ramach sprzedaży na naszą rzecz wyodrębniona została własność

Samodzielność lokalu - ustanowienie odrębnej własności lokalu

odrębnej własności lokalu wraz z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości wspólnej podlega ujawnieniu w księgach wieczystych (księdze wieczystej nieruchomości lokalowej i odrębnej księdze wieczystej nieruchomości, w której własność lokalu została wyodrębniona). Stosownie do art. 7 ustawy o własności

Kup dom albo mieszkanie na targach

Ponad 200 deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych zaoferuje na Targach z górą 10 000 mieszkań we wszystkich dzielnicach i na przedmieściach stolicy, oddanych do użytkowania zarówno w 2011 roku, jak i w tych lokalizacjach, w których budowa rozpoczyna się w I kwartale tego roku. W nowych projektach

Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste – specyficzne dla polskiego prawa cywilnego prawo podmiotowe dotyczące nieruchomości gruntowej, jeden z trzech rodzajów praw rzeczowych, obok własności i praw rzeczowych ograniczonych. Polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością skarbu

Nieruchomość budynkowa

Nieruchomość budynkowa to budynek, który na podstawie przepisów szczególnych nie stanowi części składowej nieruchomości gruntowej, lecz jest odrębnym od gruntu przedmiotem własności. Może powstać gdy użytkownik wieczysty wybuduje budynek na gruncie oddanym mu w użytkowanie wieczyste

Prawo rzeczowe

polskiego prawa rzeczowego charakterystyczne jest zamknięcie przez ustawodawcę katalogu praw rzeczowych – tzw. zasada numerus clausus praw rzeczowych: własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebność, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Superficies solo cedit

wybudowane na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, rodzinne ogródki działkowe).

Stadion przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Gdańsku

Stadion przy ul. Kościuszki 49 – zbudowany w 1926 roku stadion piłkarski w Gdańsku (w dzielnicy Wrzeszcz Dolny), stanowiący własność od 2005 Gedanii S.A.W 2005 skarb państwa przekazał obiekt w wieczyste użytkowanie klubowi KKS Gedania, przekształconemu następnie w Gedanię S.A.[1]. Hasła

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste - specyficzne dla polskiego prawa cywilnego prawo podmiotowe dotyczące nieruchomości gruntowej, jeden z trzech rodzajów praw rzeczowych, obok własności i praw rzeczowych ograniczonych. Polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością skarbu państwa, województwa, powiatu bądź gminy lub związku tych jednostek osobie fizycznej lub prawnej na czas

więcej o użytkowanie wieczyste na pl.wikipedia.org