umowa cywilnoprawna

wyb

Miasto może osłabić pozycję deweloperów. Jak to możliwe?

Miasto może osłabić pozycję deweloperów. Jak to możliwe?

- W sprawach mieszkaniowych oddaliśmy pole deweloperom. Budujemy za mało mieszkań socjalnych i komunalnych. Poznań nie ma oferty dla absolwentów i młodych ludzi pracujących na umowy cywilnoprawne, bez zdolności kredytowych. Nie mamy też ofert dla seniorów, którzy często muszą utrzymywać zbyt duże mieszkania, z czym sobie nie radzą - mówił radny Tomasz Lewandowski, szef komisji gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, podczas debaty o polityce mieszkaniowej miasta.

Kupno mieszkania, a wysokość podatku

Chciałabym kupić mieszkanie w Krakowie. Jaka jest wysokość podatku za kupno?

Obowiązek zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych

Obowiązek zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych

nabywanych składników majątkowych następuje zatem dopiero w zgłoszeniu dokonanym do organy podatkowego. Z tych też względów, wyłączony został obowiązek składania zgłoszenia w przypadkach, gdy nabycie dokonywane jest na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego (art. 4a ust. 2 ww. ustawy). W treści

Kłopotliwy finał RnS. Umowy rezerwacyjne z deweloperem nieuznawane

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej postanowiło 14 stycznia br. przypomnieć bankom, że "umowa rezerwacyjna nie jest umową zobowiązującą w świetle art. 5 ust. 3 Ustawy. W przypadku braku innej umowy zobowiązującej (umowy deweloperskiej, innej umowy cywilnoprawnej

Umowa najmu a obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości

Umowa cywilnoprawna, którą jest umowa najmu, jako regulująca wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy stronami tej umowy (prawo prywatne), nie spowoduje skutków na gruncie przepisów prawa publicznego, do jakiego zalicza się prawo podatkowe. Nie może tak być z tego względu, że na mocy umów

Kupno mieszkania - najtaniej wcale nie oznacza najlepiej

Kupno mieszkania - najtaniej wcale nie oznacza najlepiej

dokumentów, podpisywania umowy przedwstępnej i ostatecznej oraz odbioru lokalu. 4. Podatek PCCZakup mieszkania zawsze jest opodatkowany. Na rynku wtórnym jest to podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości mieszkania. Podatek ten naliczany i płacony jest w momencie podpisania umowy

Kredyt hipoteczny to dopiero początek. Są jeszcze inne opłaty

Kredyt hipoteczny to dopiero początek. Są jeszcze inne opłaty

. za udzielenie kredytu (zwykle ok. 1 proc. kwoty kredytu) oraz obowiązkowe ubezpieczenia, których suma może wynieść nawet 3 proc. kwoty. Wydatki transakcyjne » Podatki. - Przy zakupie nieruchomości z rynku wtórnego doliczany jest podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2 proc

Jak kupić mieszkanie na rynku wtórnym?

dokumenty, czas na podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży. Dla własnego bezpieczeństwa najlepiej zawrzeć ją w formie aktu notarialnego, a nie cywilnoprawnej. To dodatkowa gwarancja, że mieszkanie będzie nasze, nawet jeśli sprzedający zechce wystawić nas do wiatru, tłumacząc, że "przyszedł inny klient

Kredyt hipoteczny- informacje podstawowe

Kredyt hipoteczny to po prostu (długoterminowy) kredyt bankowy. Gwoli przypomnienia kredyt bankowy jest to umowa cywilnoprawna, zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą - osobą fizyczną, bądź prawną. W wyniku zawarcia umowy kredytowej bank zobowiązuje się udostępnić

Wynajmuj z głową

właściciela. Umowa o najem okazjonalny musi być zawarta u notariusza ze wskazaniem, gdzie należy eksmitować lokatora, jeżeli nie dotrzyma on warunków umowy i zostanie ona rozwiązana, zaś lokator nie opuści mieszkania dobrowolnie. Cywilnoprawna umowa najmu na czas nieokreślony niewątpliwie jest dla lokatora

Pełnomocnictwo do obrotu nieruchomościami - jak działa, jak je sporządzić?

Komu można udzielić pełnomocnictwa?Jako mocodawca możemy udzielić pełnomocnictwa innej osobie (osobom) do dokonania w naszym imieniu czynności cywilnoprawnej, takiej jak zakup lub sprzedaż nieruchomości. Podstawą pełnomocnictwa jest zawsze oświadczenie woli reprezentowanego (mocodawcy). Pełnomocnik

"Rz": Kupisz tanio mieszkanie, fiskus podwyższy cenę

Jeśli więc kupimy mieszkanie po cenie niższej niż to wynika z urzędowych tabel, od różnicy trzeba będzie zapłacić 2-procentowy podatek od czynności cywilnoprawnych. Takie sytuacje mogą być teraz dość częste, bo ceny nieruchomości idą ostro w dół. Przedstawiciele rynku nieruchomości wskazują, że

Umowa pożyczki - przykładowy tekst

urzędzie skarbowym i uiszcza podatek od czynności cywilnoprawnych. §8 Ewentualne spory strony poddają rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym. §9 Umowa została sporządzona w .... egzemplarzach, po ... dla każdej strony.

Koszty transakcyjne - zmora polskiego rynku nieruchomości?

. Kolejnym wydatkiem, na który powinni być gotowi uczestnicy rynku nieruchomości jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Ta opłata stanowi 2% wartości nieruchomości kupowanej na rynku wtórnym (na rynku pierwotnym ta opłata nie występuje, gdyż deweloperzy podlegają przepisom o podatku VAT). Poza tym

Spokojna rewolucja, czyli rynek kredytów mieszkaniowych w 2014 roku

Spokojna rewolucja, czyli rynek kredytów mieszkaniowych w 2014 roku

źródeł dochodu i ogólnej oceny kredytobiorcy. W tym zakresie kończący się rok nie przyniósł żadnych radykalnych zmian. Banki ciągle wymagają stabilnego zatrudnienia, popartego co najmniej kilkunastomiesięcznym stażem pracy. Jednak osoby prowadzące działalność gospodarczą, czy zatrudnione na umowach

Pożyczka od rodziny i znajomych

sprawie umowę pisemną lub ugodę przed sądem.Podatek od czynności cywilnoprawnychUmowa pożyczki niesie za sobą obowiązki podatkowe, których osoby bliskie mogą w pewnych sytuacjach uniknąć (o tym w ramce obok). Od umowy pożyczki trzeba bowiem zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, jeśli jej

Kto mieszka pod twoim dachem?

Do wynajęcia mieszkania lub domu wystarczy zwykła umowa cywilnoprawna. Podpisana bez notariusza. Z jednej strony to ułatwienie dla wynajmującego i najemcy, z drugiej - zielone światło dla oszustów.- Najpopularniejsze przestępstwa w branży nieruchomości to m.in. wynajem mieszkań na cudze nazwisko w

Mieszkanie od dewelopera - czy wiesz, ile ryzykujesz?

deweloperzy informują swoich klientów o możliwości wyboru między umową cywilnoprawną a notarialną. Związek radzi wystrzegać się takich firm. Udział kupujących mieszkania na wybranych etapach budowy (w proc.) Miasto Data badania Etap budowy I

Mieszkania i telefony za grosze na pewno bez podatku

podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych.Także i tu stanowisko resortu finansów jest korzystne dla podatników. "Przy zakupie telefonu komórkowego za 1 zł mamy do czynienia z umową cywilnoprawną, która w dowolny sposób może kształtować warunki sprzedaży, w tym cenę, za jaką jedna ze stron zbywa

Czy istnieje obowiązek zameldowania najemcy?

Czy istnieje obowiązek zameldowania najemcy?

osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być właśnie umowa

Kredyt hipoteczny - za co płacisz?

procentowymi w danym kraju (lub strefie w przypadku euro) i nastrojami uczestników rynku. Wysokość raty nie zależy więc tylko od wynegocjowanych warunków umowy z bankiem, ale i od... światowej sytuacji finansowej. Przykład? Oto pół roku temu (i cztery podwyżki głównej stopy procentowej o 25 punktów bazowych

Jak dobrze kupić ładny dom

, kredytu czy ewentualnej sprzedaży mieszkania lub innych dóbr - możesz przeznaczyć na zakup domu. Weź też pod uwagę to, że z umową kupna-sprzedaży nieruchomości wiążą się dodatkowe opłaty: podatek od czynności cywilnoprawnych, taksa notarialna (do której notariusz doliczy podatek VAT w wysokości 22%) i

Jak zdobyć mieszkanie w nieoczywisty sposób

jest trudno, gorzej ze sprzedażą), a także wysokość towarzyszących im kosztów (taksa notarialna, podatek od czynności cywilnoprawnych i ewentualnie prowizja pośrednika). W przypadku zamiany są one dużo mniejsze. Oppenheim Enterprise proponuje więc właśnie zamianę. W praktyce ma to wyglądać tak: państwo

Odbiór mieszkania krok po kroku

notarialnych, zakładaniu księgi wieczystej - słowem o całej kołomyi która czeka nas po kupnie mieszkania. Jak ją przeżyć i nie oszaleć. Krok po kroku.Odbiór za dnia1. Podstawowa zasada - nie rób nic w pośpiechu. Nie pozwól się poganiać przedstawicielowi developera czy spółdzielni.2. Na odbiór umów się, gdy

Jak pożyczać od rodziny

niezwrócenia pożyczki.Żądanie zwrotu pożyczki przedawnia się po 10 latach - zatem po tym okresie nie można już dochodzić zwrotu pożyczonych pieniędzy.Obowiązuje podatekUmowa pożyczki podlega obowiązkowi podatkowemu od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek ten powstaje w chwili podpisania umowy i ciąży na obydwu

Maleją dodatkowe opłaty przy kupnie mieszkania

, która w tym przypadku trwa krótko (najwyżej kilka tygodni). Z wyrokiem sądu w ręku bank idzie do komornika, który ściąga dług. Do weksla dołączona jest tzw. deklaracja wekslowa określająca warunki, na jakich bank może weksel wykorzystać.Weksel wypełnia się przy podpisywaniu umowy kredytu.Do końca

Deweloper zniknął. Inwestycję rozkradają

. Kancelaria premiera odpisała, że "nie może udzielić klientom oczekiwanej pomocy". Politycy (m.in. Jarosław Gowin) piszą w ich sprawie interpelacje do ministerstw - też bez odzewu. Naczelnik w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów Hubert Worobiej napisał, że "kwestie wykonania umów

5 proc. wartości kredytu hipotecznego pochłaniają dodatkowe koszty

ubezpieczenia na wypadek utraty pracy".Eksperci podają, że banki ponadto wymagają obowiązkowego ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości. "W tym przypadku kredytobiorca może sobie wybrać firmę ubezpieczeniową. Nie musi korzystać z usług ubezpieczyciela, z którym np. zawarł umowę bank, w którym pożycza

ABC kredytu hipotecznego

spłaty zobowiązań i tym samym zmniejszenia sumy miesięcznych spłat. Kredytobiorca - osoba fizyczna lub prawna zobowiązana do spłaty wierzycielowi (bank) długu pieniężnego. Zobowiązania te w relacji Kredytobiorca-bank wynikają głownie z umów cywilnoprawnych i kredytowych. Księga Wieczysta - urzędowy

Problemy z VAT-em

;. Deweloper nie może więc opodatkować oddzielnie gruntu 22-proc. VAT i mieszkania 7-proc. VAT. Musi zastosować jedną stawkę. A na budownictwo mieszkaniowe wynosi ona 7 proc. Problem drugi Klient za mieszkanie zapłacił przed 1 maja. Umowa sprzedaży mieszkania (akt notarialny) zostanie jednak podpisana po tym

Jak bezpiecznie kupić własne M

na każde nurtujące cię pytanie albo wiedzieć, gdzie jej szukać.Zanim podpiszesz umowę pośrednictwa, uważnie ją przeczytaj. Niczego nie podpisuj na schodach, masce samochodu czy w biegu. Upewnij się, z kim rozmawiasz. Powinieneś poznać nazwisko i numer licencji zawodowej pośrednika. Nie zawsze

Jak bezpiecznie kupić własne M

na każde nurtujące cię pytanie albo wiedzieć, gdzie jej szukać. Zanim podpiszesz umowę pośrednictwa, uważnie ją przeczytaj. Niczego nie podpisuj na schodach, masce samochodu czy w biegu. Upewnij się, z kim rozmawiasz. Powinieneś poznać nazwisko i numer licencji zawodowej pośrednika. Nie zawsze

Dom w spadku bez podatku

mieszczą się w tzw. pierwszej grupie podatkowej w ustawie o podatku od spadków i darowizn, co oznacza, że są jednak bliżsi niż wujkowie czy ciocie. A skoro tak, to i im się coś należy. W ustawie o podatku od podatku od czynności cywilnoprawnych zapisano, że umowy pożyczki zawarte właśnie m.in. z teściową

Gdzie po kredyt hipoteczny? - ranking najlepszych banków

spreadu walutowego na parze EUR/PLN (spread liczony jako stosunek różnicy między kursem sprzedaży i kupna EUR oraz kursu sprzedaży EUR) - do 5 pkt.7. Min. staż pracy wymagany do otrzymania kredytu - po 2 pkt. w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej (zlecenie, o dzieło

Spadek bez podatku - krok po kroku

żeby z niej skorzystać, umowa opieki musi być zawarta oficjalnie i zgłoszona w urzędzie gminy. 2. Przyjąć czy odrzucić? Pierwszą decyzją, jaką musi podjąć spadkobierca, jest to czy spadek przyjąć, czy go odrzucić. To ważne z kilku powodów. Najważniejszy to oczywiście potencjalne zobowiązania zmarłego

Jak uniknąć podatku przy sprzedaży lub kupnie mieszkania

przedłużyć ten termin o kolejny miesiąc, o czym jednak musi powiadomić wnioskodawcę.Mieszkanie pod kontrolą fiskusaGdy kupujesz mieszkanie, dom lub działkę musisz zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 proc. od wartości nieruchomości. Robisz to gdy: Jeśli kupujesz mieszkanie

Zamień mieszkanie na mniejsze. To się opłaca!

jest zameldowany. Umowa zamiany jest zawierana w formie aktu notarialnego. Opłatę z tego tytułu liczoną od wartości większego, a więc z reguły droższego mieszkania płaci zwykle ten, kto je przejmuje. Kontrahenci mogą się też umówić, że zapłacą po połowie. Przykład. Pani Ewa mieszka sama w

Żony to dom czy męża?

decydować tylko właściciel gruntu, na którym dom stoi, i to on będzie występował jako strona umowy kupna-sprzedaży. A jeśli - czego nikomu nie życzymy - małżeństwo się rozpadnie, małżonek, który finansował budowę, będzie mógł żądać wyłącznie zwrotu poniesionych przez siebie wydatków. Nie będzie miał

Zamiana mieszkania - sposób na podreperowanie budżetu?

zamiany jest dokument, że w lokalu nikt nie jest zameldowany.Ile kosztuje taka zamiana?Umowa zamiany jest zawierana w formie aktu notarialnego. Opłatę z tego tytułu liczoną od wartości większego, a więc z reguły droższego mieszkania płaci zwykle ten, kto je przejmuje. Kontrahenci mogą się też umówić, że

Dom za granicą - masz wolne środki, zainwestuj

inwestycji, jakie są dodatkowe koszty takiej transakcji, jaką historię ma generalny wykonawca, sprawdzić dokładną lokalizację nieruchomości oraz oczywiście dokładnie przeanalizować umowę przedwstępną czy rezerwacyjną, którą przyjdzie nam podpisać.Na wstępie należy dokładnie określić właściciela gruntu, na

Koszty przeniesienia własności nieruchomości

kluczy do mieszkania.Czy grozi to horrorem?Część czytelników od października, listopada ubiegłego roku usilnie przekonywała więc deweloperów, aby ostateczną umowę sprzedaży podpisywać dopiero w marcu. Efekt? Sądy wieczystoksięgowe od drugiego przyszłego miesiąca będą prawdopodobnie maksymalne zapchane. A

Jak zamienić się na mieszkanie

zamienianych lokali. Przy zamianie mieszkań własnościowych, które stanowią odrębne nieruchomości, procedura będzie wyglądać inaczej, niż gdy jesteśmy właścicielami spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu czy mieszkań komunalnych.Niewątpliwie najprościej jest zamienić dwa mieszkania własnościowe. Umowa

Nie bój się dewelopera

jedną umowę - ostateczną, na mocy której stajemy się formalnym właścicielem nieruchomości. Umowa ta musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, inaczej będzie nieważna.Przy spisywaniu aktu notarialnego notariusz pobierze od nas m.in. podatek od czynności cywilnoprawnych, a także opłatę sądową za

Opłata za użytkowanie wieczyste 2013

;. Urząd informuje również, że do dochodu zalicza się m.in.: dochody z tytułu stosunku pracy, działalności gospodarczej, umów-zlecenia lub o dzieło, emerytur lub rent, stypendiów, alimentów, z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz inne stanowiące dochód. Uwaga! Dochody trzeba udokumentować. Np. od

GDY KREDYT CIĘ DUSI

się okazać, że nie zapłacisz ani grosza - duża część banków nie pobiera za tę operację żadnych opłat.Jeśli będziesz miał mniej szczęścia, cała operacja może cię kosztować: prowizję za przewalutowanie - od 0,5 do 1 proc. od kwoty kredytu, płatne gotówką; 2-proc. podatek od czynności cywilnoprawnych

Jak sprzedać odziedziczony dom bez podatku

odziedziczonego mieszkania. Nawet jeśli ma ono 500 m kw. albo i więcej - jest zwolnione w całości od podatku.Rodzinne pożyczki też wolne od podatkuUwaga na pożyczki. Nadal podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tu mamy jednak dobre wieści. Od 1 stycznia 2007 r. fiskus nie miesza się już

Jakie stawki u notariusza?

ocenie nowe przepisy w określonych przypadkach wcale nie obniżyły stawek. Za co w takim razie możemy zapłacić mniej? 1. Umowa darowizny lokalu mieszkalnego stanowiąca odrębną nieruchomość, jeżeli do "przepisania mieszkania" dochodzi między osobami bliskimi, należącymi do tzw. I grupy podatkowej

Czy opłaca się kupować ziemię rolną?

. Na przeszło 74 tys. zarejestrowanych w ostatnim roku umów sprzedaży skorzystano z tego prawa zaledwie w 60 przypadkach. Choć ANR nie pali się do skupowania ziemi, to przysługujące jej prawo pierwokupu podziałało ostrzegawczo. Sztuczne zaniżanie ceny transakcji po to, by zapłacić niższy podatek od

Co musisz wiedzieć, zanim weźmiesz kredyt

sedesu.Zdolność kredytowaIle musisz zarabiać, aby dostać kredyt? To zależy od tego, ile chcesz pożyczyć oraz jakie masz wydatki (np. szkoła dla dziecka, kredyt za samochód). Ogólnie można przyjąć, że: 4-osobowa rodzina z dochodem netto 2000 zł uzyskiwanym z tytułu umowy o pracę na czas nieokreślony, zamieszkała w

Kredyty hipoteczne: Czym kierować się przy wyborze?

mały kredyt. Wtedy spróbuj w innym.- Różnice pomiędzy poszczególnymi bankami w obliczaniu tzw. zdolności kredytowej są bardzo duże - przyznaje Paweł Majtkowski z firmy brokerskiej Expander.Expander sprawdził, ile gotowe są pożyczyć banki czteroosobowej rodzinie mającej stałe dochody (na podstawie umów

Kupiłeś mieszkanie i co dalej

ETAP I Odbiór O terminach odbioru deweloper (spółdzielnia) poinformuje cię w specjalnym piśmie. Prawdopodobnie będziesz musiał zadzwonić do ich biura, aby umówić się na konkretny dzień i godzinę. Pamiętaj: 1. Na odbiór umów się, gdy jest jasno, np. wczesnym popołudniem. Przy świetle elektrycznym

Jak rozliczyć się ze sprzedaży nieruchomości

postawiłeś dom - w takim przypadku termin liczy się od daty zakupu działki). A jeśli sprzedajesz wcześniej niż przed upływem pięciu lat? Musisz zapłacić 10-proc. zryczałtowany podatek dochodowy. Podatek płaci się od kwoty wpisanej w akcie notarialnym umowy kupna-sprzedaży pomniejszonej o koszty sprzedaży