umowa darowizny w rodzinie

Polska Federacja Rynku Nieruchomości

Jak podarować nieruchomość?

Jak podarować nieruchomość?

W Polsce sprawy darowizn reguluje Kodeks Cywilny. Aby podarować nieruchomość nie tylko darczyńca musi ją przekazać aktem notarialnym, ale i obdarowany musi złożyć oświadczenie, że darowiznę przyjmuje. Może odmówić jej przyjęcia np. gdy darowana nieruchomość jest ruiną i wymaga wysokich nakładów na remont, lub jest zadłużona.

Kiedy można stracić dopłaty do kredytu "Rodzina na Swoim"?

Zakończony wraz z końcem zeszłego roku rządowy program dopłat do kredytów mieszkaniowych cieszył się wśród Polaków dużą popularnością. Mimo, że kredyty w ramach programu nie są już przyznawane, osoby które skorzystały z pomocy państwa muszą pamiętać, że dopłaty mogą zostać odebrane!

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

Mam zamiar skorzystać z ulgi mieszkaniowej w związku z planowanym nabyciem mieszkania (odrębna własność). Odziedziczyłem mieszkanie po matce, jednak jest ono dla mnie i mojej rodziny zbyt małe, zatem zamierzam kupić nowe - umowa przedwstępna zostanie zawarta w ciągu 2 lat, które upłyną od zbycia mieszkania ze spadku. Czy mam prawo do ulgi i jakie warunki muszę spełnić?

Jak nie płacić podatku od spadku lub darowizny

Minął już rok, gdy fiskus zrezygnował z pobierania haraczu od spadków i darowizn przekazywanych w ramach najbliższej rodziny. Wiele osób ciągle jednak popełnia błędy, przez które mogą stracić prawo do zwolnienia od tego podatku. Co zrobić, by do tego nie doszło? Sprawdź, czy jesteś najbliższą

Odwołanie darowizny

Umowa darowizny domu, działki lub innej nieruchomości musi być sporządzona w formie notarialnej. Darczyńca w obecności notariusza oświadcza, że daną rzecz daruje, obdarowany zaś - że ją przyjmuje. W wyniku darowizny sytuacja majątkowa obdarowanego powinna się poprawić; darczyńca ma więc obowiązek

Sprzedajesz mieszkanie? A książeczka wojskowa jest?

wskazane - mówią eksperci.Oto lista koniecznych i wskazanych dokumentów:1. Umowy nabycia (akt notarialny umowy sprzedaży lub inny dokument może być również w formie aktu . Jeżeli weszliśmy w posiadanie lokalu w inny sposób niż umową sprzedaży , darowizny np. spadkobrania - postanowienie nabycia spadku

Dom w spadku bez podatku

od spadków i darowizn. Ale uwaga, taką nieruchomość trzeba dostać od najbliższej rodziny. Są nią: małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, pasierb, ojczym, macocha i rodzeństwo.Aby nie zapłacić podatku od nieruchomości otrzymanej w spadku lub darowiźnie, trzeba to zgłosić w ciągu miesiąca

Jak sprzedać odziedziczony dom bez podatku

przed datą zbycia". Sposób trzeci - pieniądze zamiast mieszkaniaKolejny sposób na uniknięcie podatku dotyczy darowizn przekazywanych w ramach najbliższej rodziny. Jeśli np. dziadkowie chcą dać wnuczce mieszkanie, a ta zamierza je szybko sprzedać, lepiej, żeby mieszkanie sprzedali dziadkowie i

Transakcja sprzedaży mieszkania przy ul. Kossaka

się losem matki, zażądała zachowku, czyli połowy tego co by się jej należało gdyby nie został sporządzony testament. Niestety takie sytuacje zdarzają się nierzadko, dlatego właściwsze wydaje mi się w podobnych sytuacjach zawrzeć umowę darowizny, którą oczywiście sporządzamy za życia właścicielki, lub

Mieszkanie dla rodziny

spełnią warunków zwolnienia podatkowego - czyli nie zgłoszą spadku lub darowizny w urzędzie skarbowym, a w przypadku darowizny przyjmą pieniądze bez pośrednictwa banku czy poczty. Druga grupa - to dalsza rodzina, m.in. ciotki i wujkowie.Trzecia grupa - osoby niespokrewnione. ** Najniższy podatek

Jak uzyskać własność przez zasiedzenie?

nienormalnym. Jeszcze w latach 70. wiele osób kupowało od rolników dosłownie za grosze działki rolne lub leśne o nieuregulowanym statusie prawnym. Umowy były więc spisywane na kartce papieru bez udziału notariusza. Nabywca takiej działki stawiał na niej domek letniskowy, płacił podatek rolny lub leśny i nie

Sprzedaż domu z dożywociem

opieki przenieść na kogoś innego (nie może go sprzedać, darować ani odstąpić komuś z rodziny czy znajomej niepełnosprawnej osobie). Jeśliby jednak między stronami umowy o dożywocie wystąpiły tak silne konflikty, że osoby te nie mogłyby pozostawać ze sobą w bezpośredniej styczności, każda ze stron umowy

Zmiany w podatkach od darowizny i sprzedaży mieszkań

Fiskus nie będzie już pobierał podatku w przypadku spadków i darowizn od najbliższej rodziny. Jeśli dostaniesz od małżonka, rodziców, dziadków, dzieci, wnuków, pasierba, ojczyma, macochy czy rodzeństwa dom czy pieniądze na mieszkanie, nie zapłacisz podatku. Pojawia się nowy podatek od sprzedaży

Czy grozi nam kryzys na własne życzenie?

zawarciem umowy kredytowej z dopłatą z budżetu - kredyt taki także możemy bez problemu uzyskać. Po zawarciu umowy z wybranym bankiem wystarczy tylko "odwrócić" transakcje darowizn. I wszystko jest w tym wypadku lege artis. Te i inne anomalie programu "Rodzina na Swoim" poruszałem w

Pożyczka od rodziny i znajomych

rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn - do wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu tym podatkiem - obecnie 9637 zł (dotyczy łącznej kwoty pożyczek uzyskanych w ciągu pięciu lat od jednej osoby, a więc nie sumuje się pożyczek udzielanych przez różnych członków rodziny),w między innymi

Wykup mieszkań? Tylko na papierze. Problemy z własnością

Takiego obrotu chyba nikt się nie spodziewał. A na pewno nie spodziewali się posłowie, którzy w ubiegłym roku zmienili ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Wcześniej nie dawała ona lokatorom żadnych nadziei na własność lokalu, mimo że wiele z ok. 95 tys. rodzin

Dopłaty dla bogatych

się najwyższymi dochodami, musiały one jednak spełniać bankowe kryteria zdolności kredytowej. Te zaś faktycznie ograniczyły możliwość otrzymania preferencyjnego kredytu np. do rodzin, w których oboje małżonkowie zarabiają znacznie powyżej średniej krajowej. To limit niedostępny dla większości osób

Wykup się od gminy

przeprowadził się na Nowy Świat, z ulgi w ogóle nie może skorzystać. Bonifikata zaczyna obowiązywać dopiero w momencie, gdy lokator ma przynajmniej pięcioletnią umowę najmu na mieszkanie, które chce wykupić.Gmina może, ale nie musiOd gminy zależy, czy sprzeda ci mieszkanie. Gdy podejmie taką decyzję

Kupiłeś mieszkanie i co dalej

Kupiłeś mieszkanie i co dalej

, pracodawcę, bank, fundusz emerytalny. Dodatkowo trzeba podpisać nowe umowy z dostawcą prądu czy gazu. Uff... kolejne kilka dni mamy z głowy. I kilkaset złotych mniej w portfelu.Jak założyć księgę wieczystą?Jeżeli kupiony przez ciebie lokal nie ma księgi wieczystej, to w twoim własnym interesie warto ją

Jak rozliczyć się ze sprzedaży nieruchomości

postawiłeś dom - w takim przypadku termin liczy się od daty zakupu działki). A jeśli sprzedajesz wcześniej niż przed upływem pięciu lat? Musisz zapłacić 10-proc. zryczałtowany podatek dochodowy. Podatek płaci się od kwoty wpisanej w akcie notarialnym umowy kupna-sprzedaży pomniejszonej o koszty sprzedaży

Mieszkanie za kilkaset złotych?

powinno być z tym najmniejszego problemu, jeśli masz mieszkanie w budynku, który stoi na gruncie będącym własnością spółdzielni lub jest ona jego użytkownikiem wieczystym. Wtedy wystarczy uzgodnić datę wizyty u notariusza.Władze spółdzielni nie mogą w tej sytuacji uchylać się od zawarcia umowy aktu

Jak zostać właścicielem, czyli wykup mieszkań komunalnych

Wynajmujesz mieszkanie komunalne? Gminy tylko czekają, by pozbyć się ich po bardzo okazyjnej cenie! Nawet z ponad 90-proc. bonifikatą. Właścicielami mieszkań komunalnych może stać się nawet milion rodzin. Nie wszędzie będzie to jednak proste. W lutym tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w

Bezpiecznie z kredytem

. Gdyby osoba taka umarła w trakcie spłaty, rodzina nie poradziłaby sobie z obsługą kredytu; - zaciąga kredyt na dużą kwotę (np. 300 tys. zł); - jest w podeszłym wieku;- wykonuje ryzykowny zawód (np. kierowcy rajdowego, żołnierza czy alpinisty myjącego wieżowce).Ale nawet gdy bank nie żąda wykupienia

Umowa darowizny

Darowizna – rodzaj umowy nazwanej prawa cywilnego, która ma na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy.W prawie polskim przepisy dotyczące darowizny są zawarte w Księdze trzeciej (Tytuł XXXIII) kodeksu cywilnego.Najważniejsze

Umowa

(np. umowa darowizny) – tylko jedna osoba jest zobowiązana, a druga uprawniona, dwustronnie zobowiązujące (np. umowa pożyczki) – obie osoby są zarówno zobowiązane, jak i uprawnione do określonych czynności, np. obowiązek wydania przedmiotu pożyczki i uprawnienie do jego uzyskania

Umowa sprzedaży

Sprzedaż – umowa cywilna, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę rzeczy w gotówce lub równowartości gotówki. Umowa sprzedaży w polskim prawie Charakterystyka umowy

Umowa renty

Umową renty jedna ze stron zobowiązuje się do okresowego świadczenia na rzecz drugiej umówionej kwoty pieniędzy lub ilości rzeczy oznaczonych co do gatunku.Umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej. W razie niezachowania formy pisemnej sąd nie dopuści dowodu ze świadków ani dowodu

Donatio

(należała wówczas do kategorii umów zwanych pacta nuda). Darowizna w prawie justyniańskimKodyfikacja Justyniana uwzględniała już zaskarżalność zwykłej, nieformalnej umowy darowizny (pactum donationis). Taka umowa darowizny należała już do kategorii pacta legitima.Ponadto prawo justyniańskie zachowywało

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.