umowa darowizny w rodzinie

Polska Federacja Rynku Nieruchomości

Jak podarować nieruchomość?

Jak podarować nieruchomość?

W Polsce sprawy darowizn reguluje Kodeks Cywilny. Aby podarować nieruchomość nie tylko darczyńca musi ją przekazać aktem notarialnym, ale i obdarowany musi złożyć oświadczenie, że darowiznę przyjmuje. Może odmówić jej przyjęcia np. gdy darowana nieruchomość jest ruiną i wymaga wysokich nakładów na remont, lub jest zadłużona.

Co to jest zasiedzenie nieruchomości

Dość specyficzną formą uzyskania własności nieruchomości jest przejęcie przez zasiedzenie. Z tą sytuacją mamy do czynienia, gdy osoba, która nie jest prawnym właścicielem a tylko użytkownikiem nieruchomości, nabywa prawo własności tej nieruchomości i to - co jest dodatkowo atrakcyjne - nieodpłatnie. Muszą być jednak przy tym spełnione ściśle określone warunki.

Jak nie płacić podatku od spadku lub darowizny

- Jakie piękne byłoby życie bez podatków - marzy wielu z nas. Podatki nie chcą jednak znikać. Musimy się więc cieszyć z częściowej likwidacji podatku od spadków i darowizn. Dobre i to.

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

Może Pan zbyć lokal mieszkalny, który nabył Pan w spadku po matce, nie tracąc ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn, jednak zakup nowego większego lokalu niezbędnego dla pańskiej rodziny musi nastąpić w całości w okresie 2 lat od dnia zbycia mieszkania, które Pan odziedziczył. Jednakże

Kiedy można stracić dopłaty do kredytu "Rodzina na Swoim"?

Kiedy można stracić dopłaty do kredytu "Rodzina na Swoim"?

nieruchomości w spadku - wchodząc w jej posiadanie w ten sposób, kredytobiorcy nie muszą bać się cofnięcia dopłat.Podpisując umowę kredytową w programie "Rodzina na Swoim", kredytobiorca zobowiązał się również do odstąpienia od ewentualnych umów najmu czy zrzeczenia się praw do mieszkania

Odwołanie darowizny

Umowa darowizny domu, działki lub innej nieruchomości musi być sporządzona w formie notarialnej. Darczyńca w obecności notariusza oświadcza, że daną rzecz daruje, obdarowany zaś - że ją przyjmuje. W wyniku darowizny sytuacja majątkowa obdarowanego powinna się poprawić; darczyńca ma więc obowiązek

Sprzedajesz mieszkanie? A książeczka wojskowa jest?

wskazane - mówią eksperci.Oto lista koniecznych i wskazanych dokumentów:1. Umowy nabycia (akt notarialny umowy sprzedaży lub inny dokument może być również w formie aktu . Jeżeli weszliśmy w posiadanie lokalu w inny sposób niż umową sprzedaży , darowizny np. spadkobrania - postanowienie nabycia spadku

Dom w spadku bez podatku

od spadków i darowizn. Ale uwaga, taką nieruchomość trzeba dostać od najbliższej rodziny. Są nią: małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, pasierb, ojczym, macocha i rodzeństwo.Aby nie zapłacić podatku od nieruchomości otrzymanej w spadku lub darowiźnie, trzeba to zgłosić w ciągu miesiąca

Jak sprzedać odziedziczony dom bez podatku

przed datą zbycia". Sposób trzeci - pieniądze zamiast mieszkaniaKolejny sposób na uniknięcie podatku dotyczy darowizn przekazywanych w ramach najbliższej rodziny. Jeśli np. dziadkowie chcą dać wnuczce mieszkanie, a ta zamierza je szybko sprzedać, lepiej, żeby mieszkanie sprzedali dziadkowie i

Mieszkanie dla rodziny

właścicielem, a nawet najemcą innego lokalu mieszkalnego. Dotyczy to wszystkich, niezależnie od przynależności do grupy podatkowej. Grupy podatkowe w podatku od spadków i darowizn Pierwsza grupa - są tu: teściowie, synowa, zięć. Jest także najbliższa rodzina, jednak jej członkowie zapłacą podatek tylko wtedy

Transakcja sprzedaży mieszkania przy ul. Kossaka

się losem matki, zażądała zachowku, czyli połowy tego co by się jej należało gdyby nie został sporządzony testament. Niestety takie sytuacje zdarzają się nierzadko, dlatego właściwsze wydaje mi się w podobnych sytuacjach zawrzeć umowę darowizny, którą oczywiście sporządzamy za życia właścicielki, lub

Jak uzyskać własność przez zasiedzenie?

nienormalnym. Jeszcze w latach 70. wiele osób kupowało od rolników dosłownie za grosze działki rolne lub leśne o nieuregulowanym statusie prawnym. Umowy były więc spisywane na kartce papieru bez udziału notariusza. Nabywca takiej działki stawiał na niej domek letniskowy, płacił podatek rolny lub leśny i nie

Sprzedaż domu z dożywociem

opieki przenieść na kogoś innego (nie może go sprzedać, darować ani odstąpić komuś z rodziny czy znajomej niepełnosprawnej osobie). Jeśliby jednak między stronami umowy o dożywocie wystąpiły tak silne konflikty, że osoby te nie mogłyby pozostawać ze sobą w bezpośredniej styczności, każda ze stron umowy

Zmiany w podatkach od darowizny i sprzedaży mieszkań

Fiskus nie będzie już pobierał podatku w przypadku spadków i darowizn od najbliższej rodziny. Jeśli dostaniesz od małżonka, rodziców, dziadków, dzieci, wnuków, pasierba, ojczyma, macochy czy rodzeństwa dom czy pieniądze na mieszkanie, nie zapłacisz podatku. Pojawia się nowy podatek od sprzedaży

Pożyczka od rodziny i znajomych

rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn - do wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu tym podatkiem - obecnie 9637 zł (dotyczy łącznej kwoty pożyczek uzyskanych w ciągu pięciu lat od jednej osoby, a więc nie sumuje się pożyczek udzielanych przez różnych członków rodziny),w między innymi

Czy grozi nam kryzys na własne życzenie?

zawarciem umowy kredytowej z dopłatą z budżetu - kredyt taki także możemy bez problemu uzyskać. Po zawarciu umowy z wybranym bankiem wystarczy tylko "odwrócić" transakcje darowizn. I wszystko jest w tym wypadku lege artis. Te i inne anomalie programu "Rodzina na Swoim" poruszałem w

Wykup mieszkań? Tylko na papierze. Problemy z własnością

Takiego obrotu chyba nikt się nie spodziewał. A na pewno nie spodziewali się posłowie, którzy w ubiegłym roku zmienili ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Wcześniej nie dawała ona lokatorom żadnych nadziei na własność lokalu, mimo że wiele z ok. 95 tys. rodzin

Dopłaty dla bogatych

się najwyższymi dochodami, musiały one jednak spełniać bankowe kryteria zdolności kredytowej. Te zaś faktycznie ograniczyły możliwość otrzymania preferencyjnego kredytu np. do rodzin, w których oboje małżonkowie zarabiają znacznie powyżej średniej krajowej. To limit niedostępny dla większości osób

Wykup się od gminy

przeprowadził się na Nowy Świat, z ulgi w ogóle nie może skorzystać. Bonifikata zaczyna obowiązywać dopiero w momencie, gdy lokator ma przynajmniej pięcioletnią umowę najmu na mieszkanie, które chce wykupić. Gmina może, ale nie musi Od gminy zależy, czy sprzeda ci mieszkanie. Gdy podejmie taką decyzję

Kupiłeś mieszkanie i co dalej

Kupiłeś mieszkanie i co dalej

, pracodawcę, bank, fundusz emerytalny. Dodatkowo trzeba podpisać nowe umowy z dostawcą prądu czy gazu. Uff... kolejne kilka dni mamy z głowy. I kilkaset złotych mniej w portfelu.Jak założyć księgę wieczystą?Jeżeli kupiony przez ciebie lokal nie ma księgi wieczystej, to w twoim własnym interesie warto ją

Jak rozliczyć się ze sprzedaży nieruchomości

postawiłeś dom - w takim przypadku termin liczy się od daty zakupu działki). A jeśli sprzedajesz wcześniej niż przed upływem pięciu lat? Musisz zapłacić 10-proc. zryczałtowany podatek dochodowy. Podatek płaci się od kwoty wpisanej w akcie notarialnym umowy kupna-sprzedaży pomniejszonej o koszty sprzedaży

Mieszkanie za kilkaset złotych?

powinno być z tym najmniejszego problemu, jeśli masz mieszkanie w budynku, który stoi na gruncie będącym własnością spółdzielni lub jest ona jego użytkownikiem wieczystym. Wtedy wystarczy uzgodnić datę wizyty u notariusza.Władze spółdzielni nie mogą w tej sytuacji uchylać się od zawarcia umowy aktu

Jak zostać właścicielem, czyli wykup mieszkań komunalnych

Wynajmujesz mieszkanie komunalne? Gminy tylko czekają, by pozbyć się ich po bardzo okazyjnej cenie! Nawet z ponad 90-proc. bonifikatą. Właścicielami mieszkań komunalnych może stać się nawet milion rodzin. Nie wszędzie będzie to jednak proste. W lutym tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w

Bezpiecznie z kredytem

. Gdyby osoba taka umarła w trakcie spłaty, rodzina nie poradziłaby sobie z obsługą kredytu; - zaciąga kredyt na dużą kwotę (np. 300 tys. zł); - jest w podeszłym wieku;- wykonuje ryzykowny zawód (np. kierowcy rajdowego, żołnierza czy alpinisty myjącego wieżowce).Ale nawet gdy bank nie żąda wykupienia