umowa najmu do działalności gospodarczej

Dorota Ryterska, prawnik w Ekspertax.pl

Czy wynajem wielu lokali mieszkalnych to działalność gospodarcza?

Czy wynajem wielu lokali mieszkalnych to działalność gospodarcza?

Niezależnie od liczby wynajmowanych mieszkań, z których najmu wynajmujący uzyskuje przychody, może on zastosować ich zryczałtowane opodatkowanie według korzystnej stawki 8,5%.

Najem lokali - rozliczenie za 2012 r. i wybór stawki w 2013 r.

Najem lokalu można rozliczyć albo w ramach działalności gospodarczej, albo jako odrębny przychód opodatkowany ryczałtem lub na zasadach ogólnych.

Umowa najmu mieszkania

Umowa najmu nieruchomości polega na oddaniu przez Wynajmującego na rzecz Najemcy określonej nieruchomości do używania. W zamian za to, Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu umówiony czynsz.

Umowa najmu lokalu użytkowego

cywilnego (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93), zwłaszcza przepisy dotyczące najmu i najmu lokali (art. 659 - 692).W przypadku umów zawieranych po 28 stycznia 2010 roku umawiający się mogą skorzystać z nowej konstrukcji najmu okazjonalnego . Dotyczy on jednak TYLKO umów najmu lokalu służącego do zaspokajania

Najem - uważaj na pułapki w umowie

Najem - uważaj na pułapki w umowie

będącego osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowanie lokali. Do przedsiębiorców trudniących się wynajmowaniem lokali będą miały nadal zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o najmie. Zobacz oferty wynajmu w Warszawie »Najem lokalu jest to stosunek prawny

Refakturowanie opłat za wywóz śmieci - stawka VAT

funkcjach na mocy umowy zawartej z ich właścicielami. Działalność spółdzielni mieszkaniowej w zakresie zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie i nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków jest obligatoryjną działalnością gospodarczą takiej spółdzielni (zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia

Co z projektem ustawy o ochronie praw lokatorów?

Co z projektem ustawy o ochronie praw lokatorów?

podlegać regulacjom znajdującym się w Kodeksie cywilnym.Częściowym rozwiązaniem byłoby przestrzeganie przepisów najmu okazjonalnego i dopuszczenie do niego podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Najem okazjonalny zabezpiecza interesy właściciela nieruchomości, jednak przepisy te są w praktyce

Nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na siedzibę dla spółki z o.o.

Nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na siedzibę dla spółki z o.o.

świadczenie, które stanowi dla niej przychód. Wartość tego świadczenia odpowiada rynkowej kwocie czynszu, jaki należałoby płacić w przypadku umowy najmu. Dla powstania tego przychodu bez prawnego znaczenia pozostaje fakt, że spółka nie prowadzi jeszcze faktycznie działalności oraz to, że posiadanie

Czy najem okazjonalny może być okazją?

Czy najem okazjonalny może być okazją?

problemem jest zabezpieczenie własnych interesów wobec niesolidnego najemcy. Określenie warunków umowy najmu należy do kompetencji stron. W ramach osiągniętego kompromisu, ustalają one czas trwania umowy, termin wydania mieszkania i elementy jego wyposażenia, wysokość czynszu, tryb i zasady płatności

Co powinna zawierać umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami?

Co powinna zawierać umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami?

Do jej istotnych składników treści należą zobowiązania pośrednika i zamawiającego. W umowie pośrednictwa pośrednik zobowiązuje się do dokonywania dla zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów (m.in. umów sprzedaży, kupna, dzierżawy, wynajmu, najmu nieruchomości) określonych w art. 180

Protokół zdawczo-zbiorczy - co to jest i dlaczego warto go spisać

Protokół zdawczo-zbiorczy - co to jest i dlaczego warto go spisać

Protokół zdawczo-zbiorczy - co to jest i dlaczego warto go spisać?Protokół zdawczo - odbiorczy powinien być integralną częścią każdej umowy najmu nieruchomości. Przy takiej bowiem umowie jedna ze stron powierza drugiej do użytkowania swój majątek, niejednokrotnie o dużej wartości. Zrozumiałym jest

Kiedy uznać, że usługa pośrednictwa w wynajmie została wykonana?

Kiedy uznać, że usługa pośrednictwa w wynajmie została wykonana?

zobowiązanie powinna uwzględniać jego umownie określone obowiązki oraz ogólne kryteria wskazanych w art. 354 § 1 Kodeksu cywilnego, a wymagany stopień staranności związany jest zawodowym charakterem działalności pośrednika, pośrednik zawiera umowę z klientem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Najem okazjonalny - nadzieja dla wynajmujących

musi być osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmu, a umowa zostanie zarejestrowana w urzędzie skarbowym.Proste, ale nie do końca. Zasadniczy problem polega nie tylko na wskazaniu adresu, pod który można wyprowadzić najemcę, ale również na uzyskaniu potwierdzenia

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce - podsumowanie 2014 roku

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce - podsumowanie 2014 roku

najwyższe ofertowe stawki czynszów najmu dla klasy A w lokalizacjach ścisłego centrum do 22 - 24 euro/ mkw./ m-c netto. Poza centrum stawki dla wysokiego standardu znalazły się w przedziale 12 - 15 euro/mkw./ m-c, natomiast lokale biurowe w niższym standardzie można było wynająć za 10 - 11,5 euro/mkw./m

Umowa najmu - broń najemcy czy wynajmującego?

, aż upłynie okres przewidziany w umowie. Ma też prawo wypowiedzieć nam umowę, jeżeli nie będzie otrzymywał płatności terminowo lub jeżeli mieszkanie będzie wykorzystywane do innych celów, niż opisane zostało w umowie (to tyczy się szczególnie organizowania działalności gospodarczej w mieszkaniu

O czym warto pamiętać, zawierając umowę najmu okazjonalnego?

O czym warto pamiętać, zawierając umowę najmu okazjonalnego?

ustanawiających daleko idącą ochronę lokatorów w odniesieniu do tzw. najmu okazjonalnego, czyli umów najmu lokali mieszkalnych, zawieranych pomiędzy właścicielem lokalu nieprowadzącym działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, a najemcą.Warunki skorzystania z reguł najmu okazjonalnegoZgodnie

Podatek od najmu

Podatek od najmu

Najem może stanowić przedmiot działalności gospodarczej lub odrębne źródło przychodu dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. W przypadku, gdy podatnik wpisze do ewidencji działalności gospodarczej jako przedmiot najem oraz dokona rejestracji w urzędzie statystycznym, urzędzie

Mieszkanie dla młodych: wszystkie wymagane dokumenty

Mieszkanie dla młodych: wszystkie wymagane dokumenty

kupuje nieruchomość od dewelopera prowadzącego działalność gospodarczą, powinna dołączyć także jego oświadczenie, mówiące, że mieszkanie zostanie po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę. To ważne - tylko lokale z rynku pierwotnego dają prawo do dopłaty. Zobowiązanie Osoby, które wynajmują mieszkania lub

Kiedy można stracić dopłaty do kredytu "Rodzina na Swoim"?

Kiedy można stracić dopłaty do kredytu "Rodzina na Swoim"?

nieruchomości w spadku - wchodząc w jej posiadanie w ten sposób, kredytobiorcy nie muszą bać się cofnięcia dopłat.Podpisując umowę kredytową w programie "Rodzina na Swoim", kredytobiorca zobowiązał się również do odstąpienia od ewentualnych umów najmu czy zrzeczenia się praw do mieszkania

Najem okazjonalny - od strony prawnej

Najem okazjonalny - od strony prawnej

Zgodnie z projektem, najem okazjonalny lokalu, to oddanie do używania lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Wynajmujący odda lokal do używania najemcy na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu. Umowa

Biura zamiast mieszkań

Ursynowie, przy ul. Cybisa zamierza rozpocząć niebawem budowę osiedla Zakątek Cybisa.Biurowiec przy Jastrzębowskiego ma powstać na miejscu pawilonu handlowego. - Działał w nim niewielki supermarket, ale po wypowiedzeniu umów najmu od stycznia 2012 r. w istniejącym budynku nie jest prowadzona działalność

Co rozliczysz w kosztach prywatnego najmu?

Co rozliczysz w kosztach prywatnego najmu?

ust. 1 ustawy o pdof, podlegają stanowiące majątek trwały środki transportu wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu. Z tego względu samochód

Likwidacja barier na rynku wynajmu mieszkań

roku na nowo wprowadza pojęcie najmu okazjonalnego (obowiązywało ono już w polskim systemie prawnym, później jednak zostało z niego wyłączone). Taką umowę będzie mógł zawrzeć tylko właściciel mieszkania, który jest osobą fizyczną i nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali

Likwidacja barier na rynku wynajmu mieszkań

roku na nowo wprowadza pojęcie najmu okazjonalnego (obowiązywało ono już w polskim systemie prawnym, później jednak zostało z niego wyłączone). Taką umowę będzie mógł zawrzeć tylko właściciel mieszkania, który jest osobą fizyczną i nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali

Lokatorzy mniej chronieni

podatek wzrastał do 20 proc.). Natomiast od jutra zmienią się przepisy o tzw. najmie okazjonalnym. Mogą z nich skorzystać wyłącznie właściciele (osoby fizyczne), którzy nie wynajmują mieszkań w ramach działalności gospodarczej. Nowe przepisy obejmują jednak wyłącznie nowo zawierane umowy na czas oznaczony

Ile można zarobić na inwestycji w mieszkanie, sklep albo pokój w hotelu?

pośrednio prowadzenia działalności gospodarczej.- Szczególnie ważne jest więc, aby podpisać umowę ze stabilnym i wiarygodnym partnerem - podkreśla Bartosz Turek. I dodaje, że ważna jest lokalizacja obiektu, standard i rozwiązania, które pozwolą na utrzymanie obłożenia także poza sezonem.Lokal użytkowyW

Umorzenie zaległego czynszu wobec najemcy

Zdarza się, że właściciel nieruchomości, który na podstawie umowy najmu wynajmuje np. lokale mieszkalne osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej ma kłopot z odzyskaniem zaległych czynszów. Skoro najemcy lokali nie płacą czynszu, dochodzi do wypowiedzenia umowy najmu, a następnie do

Prace dostosowawcze na potrzeby najemców powierzchni biurowych

, o ile pozostają w związku z osiąganymi przychodami. Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Zatem do kosztów uzyskania przychodów

Jak bezpiecznie nająć mieszkanie?

korzystają, a normalnie służą im do "zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych") albo prowadzą działalność gospodarczą polegającą na wynajmie mieszkań.W praktyce właściciele mieszkań wynajmują swoje nieruchomości tylko i wyłącznie w ramach najmu okazjonalnego.Sprawdź, z kim masz do

Rusza budowa kolejnego budynku w OBC

prowadzeniu działalności gospodarczej w jednym miejscu.Kolejną firmą z branży finansowej, która dołączy do najemców Olivia Business Centre, jest Noble Bank. Na przełomie lipca i sierpnia bank otworzy na parterze Olivia Gate ekskluzywną placówkę z sektora private banking. Na powierzchni ok. 282 m kw. znajdą

Jak wynająć mieszkanie bezpiecznie i tanio

mebli czy sprzętu RTV i AGD - to podnosi standard wynajmowanego domu czy mieszkania. Ważne, żeby konieczność poniesienia tych wydatków wynikała z umowy najmu. Jeśli te wydatki ponosi najemca, wynajmujący nie może ich sobie zaliczyć do kosztów.Kosztem jest też tzw. amortyzacja. To nic innego jak

Jak wynająć mieszkanie

pełne okresy płatności, tylko za dwa. pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. w umowie najmu właściciel zaznaczył, że lokal jest mieszkalny, a lokator prowadzi w nim działalność gospodarczą); niszczy urządzenia przeznaczone do

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie

wynajmowanego domu czy mieszkania. Ważne, żeby konieczność poniesienia tych wydatków wynikała z umowy najmu. Jeśli te wydatki ponosi najemca, nie możesz ich sobie zaliczyć do kosztów.Kosztem jest też tzw. amortyzacja. To nic innego jak stopniowe zaliczanie do kosztów wydatków na drogie elementy wyposażenia domu

Jak rozliczyć się z fiskusem, gdy wynajmujesz mieszkanie

mieszkanie); pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. w umowie najmu właściciel zaznaczył, że lokal jest mieszkalny, a lokator prowadzi w nim działalność gospodarczą); niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez

Polski rynek nieruchomości komercyjnych ma się dobrze

, reprezentujących small business . Poszukiwane były lokale biurowe w dobrym standardzie, ale o umiarkowanych czynszach. Dominowały umowy najmu mniejszych powierzchni, do około 50-60 m2.Równocześnie lekko wzrosło zapotrzebowanie na biura w średnim standardzie z możliwością adaptacji przez najemcę do jego potrzeb w

Timesharing coraz popularniejszy

w oznaczonym w umowie czasie bez konieczności ponoszenia kosztów nabycia obiektu. Jest to umowa podobna do najmu, z tą jednak różnicą, że władającym nieruchomością jest zawsze przedsiębiorca, natomiast nabywcą - osoba fizyczna, zawierającą umowę poza zakresem prowadzonej działalności gospodarczej

Kup sobie kawałek hotelu

zawarcie umowy najmu z operatorem hotelowym - informuje Kamila Górecka-Kirwiel z firmy Condohotels Group zarządzającej ostródzka inwestycją. - W przypadku ostatnio sprzedawanej przez nas inwestycji umowa najmu była zawierana na okres 10 lat - dodaje. W Polsce tego rodzaju system dopiero raczkuje. Kilku

Właścicielu, pamiętaj, że...

umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. w umowie najmu zaznaczyłeś, że lokal jest mieszkalny, a lokator prowadzi w nim działalność gospodarczą); niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób "rażący" lub "uporczywy"

Kolejne zmiany na rynku wynajmu?

mieszkań na wynajem skłoniło Ministerstwo Infrastruktury do podjęcia działań mających na celu zlikwidowanie barier na prywatnym rynku wynajmu i ograniczenie szarej strefy, która jest na tym rynku bardzo duża. - Wielu właścicieli "omija" teraz obowiązujące przepisy i zawiera umowy najmu "

Na co musi uważać właściciel mieszkania?

); pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. w umowie najmu zaznaczyłeś, że lokal jest mieszkalny, a lokator prowadzi w nim działalność gospodarczą); niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo

Prawie jak cyrograf - jak sporządzić dobrą umowę

nastąpiła.Co zawrzeć w umowieSporządzając umowę, należy umieścić w niej następujące informacje: data zawarcia umowy; określenie stron; jeśli jest to:- osoba fizyczna - należy podać imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL i numer dowodu osobistego;- osoba prowadząca działalność gospodarczą na

Dzielnice multi-kulti

dla kilku osób (popularne jest Osiedle Za Żelazną Bramą w Śródmieściu). Gdy prowadzą w Polsce działalność gospodarczą wtedy często w 3- 4 rodziny wynajmują dom albo kilka mieszkań w bloku (pod miastem lub na Szczęśliwicach gdzie jest nowa mieszkaniowa zabudowa wielorodzinna). - Osoby z krajów

Podatki od wynajmu nieruchomości

osiągające przychody z tytułu umowy najmu". Czyli ryczałt możesz płacić zarówno jeśli wynajmujesz swoje mieszkanie osobie fizycznej, jak i firmie. Warunek? Nie możesz prowadzić działalności gospodarczej. UWAGA! Możesz korzystać z ryczałtu także wtedy, gdy chcesz wynająć komuś lokal użytkowy. W cytowanym

Dom po rozwodzie - podział majątku

małżonków (czyli z umów-zleceń, umów o dzieło, z prowadzonej dodatkowo działalności gospodarczej),- dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków (czyli np. zarówno dochody z dzierżawy działki kupionej za wspólne środki po ślubie, jak i czynsze z najmu mieszkań, które

Wykup mieszkań? Tylko na papierze. Problemy z własnością

rzecz Funduszu Dopłat? Izba zwraca uwagę, że TBS jako spółka prawa handlowego przygotował całe przedsięwzięcie, ponosił i ponosi ryzyko działalności gospodarczej, inwestował własne środki, poręczał kredyty, ustanawiał dodatkowe zabezpieczenia, był zmuszany przez BGK do podnoszenia kapitału zakładowego

Mieszkania - wynajem od dewelopera

niedługo właściciele mieszkań, którzy zdecydują się je wynająć, zapłacą 8,5 proc. podatek ryczałtowy od przychodów z najmu. Łatwiej będzie można też pozbyć się niechcianego lokatora. Tyle tylko, że nowe przepisy dotyczą osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej związanej z wynajmowaniem

Takie mieszkanko to okazja. Kto wiedział?

wszystkie trafili się najemcy, mimo że nie było żadnych ogłoszeń. Na liście osób, które złożyły podania do Rewitalizacji o najem mieszkań, jest obecnie kilkadziesiąt nazwisk. Ale nikomu nie zaproponowano lokali przy Wałowej 22 w zamian za częściowe koszty remontu mieszkań.Ustaliliśmy, że jednym z najemców

Jak wynająć mieszkanie

dopiero wtedy, gdy znajdzie ci odpowiednie lokum. Jak sprawdzać agencjeJeśli decydujesz się na pierwsze z brzegu biuro nieruchomości, sprawdź, czy to nie firma-krzak. Poproś o dokumenty, które uprawniają do prowadzenia działalności gospodarczej. Upewnij się, czy twój pośrednik ma pełnomocnictwa, które

Komu jaki kredyt?

się z fiskusem, będzie musiał dostarczyć bankowi całą stertę dokumentów m.in.: - wpis do Krajowego Rejestru Sądowego albo Ewidencji Działalności Gospodarczej, - zaświadczenie o przyporządkowanym numerze Regon, - PIT-y 5 (składane co miesiąc) oraz PIT-y roczne, - zaświadczenia o niezaleganiu ze

Banki od wszystkiego, czyli kto ma odpowiedź na nietypowe potrzeby klientów

. Nie chodzi tu tyle o warunki cenowe, co o indywidualne podejście do nietypowego klienta. Weźmy pod uwagę choćby źródła dochodów potencjalnych kredytobiorców. Z zaakceptowaniem dochodu z tytułu umowy o pracę czy prowadzenia działalności gospodarczej nie powinno być większych problemów. Schody zaczynają

Od wody ognia i złodzieja

akwaria, rośliny i zwierzęta domowe. Ubezpieczeniu mogą podlegać także przedmioty będące czasowo w posiadaniu ubezpieczonego i sprzęt służący do prowadzenia działalności gospodarczej - wymaga to jednak dodatkowych uzgodnień z firmą ubezpieczeniową. Stopniowanie ryzykaZasadą jest, że dom (oraz inne budynki

Wynajmować czy kupować

stałej pracy, ale działalności gospodarczej bądź umów o dzieło. 5. Rosną stopy procentoweJak na razie banki nie podnoszą oprocentowania kredytów (w większości przypadków ustalane są one raz na trzy miesiące, pół roku), ale specjaliści twierdzą, że to tylko kwestia czasu. A wyższe oprocentowanie to

Kupić, nie kupić? Oto jest pytanie

mieszkania. W przypadku rezygnacji z mieszkania Towarzystwo ją oddaje (zwaloryzowaną o wskaźnik inflacji). 3. Wynajem może się opłacaćZwłaszcza jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą (możesz sobie wrzucać czynsz w koszty) albo jeżeli firma, w której pracujesz, wynajmuje ci lokal (płaci za wynajem). Nad

Umowa najmu

Umowa najmu – w polskim prawie cywilnym umowa, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę. Przedmiotem najmu mogą być rzeczy ruchome

Powierzchnia najmu netto

Powierzchnia najmu netto - miara powierzchni stosowana przy wynajmowaniu nieruchomości i lokali komercyjnych.Powierzchnia najmu netto określa powierzchnię, którą dany najemca faktycznie wykorzystuje do bezpośredniego prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładowo jest to powierzchnia sali

Swoboda działalności gospodarczej

Swoboda działalności gospodarczej – podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej).Organ

Etyka w działalności gospodarczej

Etyka w działalności gospodarczej, czyli etyka biznesu – zespół norm rzetelnego i odpowiedzialnego postępowania przedsiębiorców we wzajemnych relacjach z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz organami publicznymi. Postępowanie to powinno być zgodne z obowiązującym prawem

Lokalizacja szczegółowa działalności gospodarczej

Lokalizacja szczegółowa działalności gospodarczej - polega na precyzyjnym określeniu miejsca realizacji konkretnej inwestycji (oznaczenie działki katastralnej, szkic zabudowy terenu). Jest to zagadnienie inżynieryjno-techniczne. Lokalizację szczegółową wyznaczają odpowiednie jednostki nadzoru

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.