umowa najmu domu

Odpowiada Marta Kowalska - prawnik, Kanceleria Małgorzaty Sobol

Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu

"Córka podpisała umowę wynajmu mieszkania (jako najemca) w dniu 07.08.2012r. na okres 1 roku tj. do 01.08.2013r bez okresu wypowiedzenia. Za m-ce sierpień i wrzesień zapłaciła 50% czynszu za przytrzymanie mieszkania, nie mieszkając w lokalu. Miesiąc po podpisaniu umowy dowiedziała się, że nie została przyjęta na studia i w związku z tym jest zmuszona zrezygnować z wynajmu w/w mieszkania. Jak powinna rozwiązać tę sprawę, aby uniknąć jakichkolwiek utrudnień ze strony wynajmującego?"

Wynajem - niektóre aspekty rynku

Rynek wynajmów ma się całkiem nieźle, a zainteresowanie wynajmem nie będzie słabło tak długo, jak długo banki utrzymają surowe kryteria udzielania kredytów hipotecznych na zakup nieruchomości.

Prawa najemcy lokalu

"W mieszkaniu, które wynajmuję jest wilgoć i nie ma ciepłej wody (tylko bojlery na prąd). Właściciel nie chce rozpalać w piecu, kiedy temperatura wynosi tylko 15 stopni, mimo, że w lokalu jest zrobione centralne ogrzewanie (na eko groszek). Właściciel tłumaczy, że w mieszkaniu jest wystarczająco ciepło. Co mogę w tej sytuacji zrobić? Jakie prawa przysługują mi z tytułu wynajmu lokalu?"

Obecnie w Polsce jest około 500 tysięcy mieszkań na wynajem

Obecnie w Polsce jest około 500 tysięcy mieszkań na wynajem

Kupujesz nieruchomość? Policz ratę kredytu Studenci, którzy na przełomie września i października gorączkowo szukali nowych mieszkań, z oferty funduszu raczej więc nie skorzystają. Na razie też ciągle niewiele wiemy o wysokości czynszów takich mieszkań oraz zasadach najmu zawartych w umowach. To

Najem lokali - rozliczenie za 2012 r. i wybór stawki w 2013 r.

działalności. Możliwe jest wtedy opodatkowanie najmu na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub ryczałtem. Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej

Najemca remontuje w porozumieniu

Najemca remontuje w porozumieniu

zadłużeń za media i czynsz. Jeżeli nie doszło do powyższych zdarzeń, kaucja jest zwracana najemcy w całości w momencie zakończenia najmu, ale nie później niż 1 miesiąc po opróżnieniu lokalu. Oczywiście wszelkie ustalenia pomiędzy stronami powinny być zawarte pisemnie w formie umowy najmu załączając do niej

Czy wynajem wielu lokali mieszkalnych to działalność gospodarcza?

. Żaden z przepisów tej ustawy nie uzależnia kwalifikowania przychodów z najmu według liczby wynajmowanych lokali (mieszkań). Podatnik który zamierza wynajmować posiadane lokale (mieszkania) na podstawie indywidualnych umów, nie musi rejestrować pozarolniczej działalności gospodarczej (wtedy mają

Wynajem mieszkań 2014

Wynajem mieszkań 2014

wydatków wynikała z umowy najmu. Jeśli ponosi je najemca, nie może ich sobie zaliczyć do kosztów. Uwaga! Kosztem jest też amortyzacja, która niejako rekompensuje właścicielowi mieszkania jego zużywanie się. Odpisy z tytułu amortyzacji mogą obniżyć twój podatek lekko licząc o kilkaset złotych. .... i

Czy najem okazjonalny może być okazją?

Czy najem okazjonalny może być okazją?

problemem jest zabezpieczenie własnych interesów wobec niesolidnego najemcy. Określenie warunków umowy najmu należy do kompetencji stron. W ramach osiągniętego kompromisu, ustalają one czas trwania umowy, termin wydania mieszkania i elementy jego wyposażenia, wysokość czynszu, tryb i zasady płatności

Czy warto wynająć mieszkanie studentom?

pewnego swojej sytuacji życiowo-zawodowej, że jest on gotowy podpisać długoterminową umowę najmu na okres powyżej roku. Coraz częściej właściciele stają przed wyborem - podpisać umowę na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, czy czekać dłużej na najemcę, który zgodzi się związać

Najem okazjonalny - nadzieja dla wynajmujących

studentów powodują, iż najemcy coraz częściej szuka się długo i cierpliwie.Pokonanie bariery rynkowej nie jest jednak jedynym kłopotem wynajmującego. Nie mniejszym problemem jest zabezpieczenie własnych interesów wobec niesolidnego najemcy. Określenie warunków umowy najmu należy do kompetencji stron. W

Co powinna zawierać umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami?

Co powinna zawierać umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami?

Do jej istotnych składników treści należą zobowiązania pośrednika i zamawiającego. W umowie pośrednictwa pośrednik zobowiązuje się do dokonywania dla zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów (m.in. umów sprzedaży, kupna, dzierżawy, wynajmu, najmu nieruchomości) określonych w art. 180

Refakturowanie opłat za wywóz śmieci - stawka VAT

Czynności wykonywane na rzecz podmiotów korzystających z zasobu lokalowego (mieszkalnego, czy użytkowego) spółdzielni, za które to czynności spółdzielnia pobiera opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, przypominają w swej istocie kompleksową usługę najmu

Prowizja od niedokonanej transakcji

, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, 3) najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części, 4) innych niż określone w pkt 1-3, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części."Co oznacza, iż jest to usługa starannego działania, a

Umowa najmu - broń najemcy czy wynajmującego?

Powszechną praktyką przy zawieraniu umów najmu jest reprezentowanie interesów strony, która jest bardziej obyta z tego typu dokumentami. Najemca z reguły występuje tutaj na pozycji przegranej. Z powodu nieznajomości kruczków prawnych często boimy się takie umowy podpisywać. Jednak nawet umowa

Mieszkania na wynajem czekają na studentów

Mieszkania na wynajem czekają na studentów

najemcę podpisuje z właścicielem umowę najmu, wpłaca mu kaucję i przez pierwsze miesiące regularnie opłaca zobowiązania wynikające z umowy. Do czasu, kiedy sam nie opublikuje ogłoszenia, w którym po wyjątkowo atrakcyjnej cenie proponuje wynajem tego samego mieszkania. Chętnych nie brakuje i rzadko kto

Nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na siedzibę dla spółki z o.o.

Nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na siedzibę dla spółki z o.o.

świadczenie, które stanowi dla niej przychód. Wartość tego świadczenia odpowiada rynkowej kwocie czynszu, jaki należałoby płacić w przypadku umowy najmu. Dla powstania tego przychodu bez prawnego znaczenia pozostaje fakt, że spółka nie prowadzi jeszcze faktycznie działalności oraz to, że posiadanie

Wynajmuj z głową

decyzji w sprawie lokalu. Poszukujący lokalu i ich właściciele drogę do umowy zaczynają od wizyty w internecie na portalach gromadzących oferty najmu. Jedni i drudzy szukają informacji przede wszystkim o cenach. Posiadacz lokalu do wynajęcia chce się zorientować, w jakiej cenie oferowane są lokale podobne

Wynajmę, ale komu?

Wynajmę, ale komu?

prowadzić podnajem, musimy mieć zgodę właściciela lokalu.  Nie zapominajmy również o spisaniu umowy najmu, ponieważ tylko ona jest podstawą do zaspokojenia roszczeń obu stron transakcji. Aby ułatwić cały proces wynajmu, można skorzystać z usług profesjonalnego pośrednika w obrocie nieruchomości

Zakup nieruchomości z wadą prawną

Zakup nieruchomości z wadą prawną

ograniczone prawa rzeczowe, a także prawa wynikające z umów najmu lub dzierżawy. Jeżeli w księdze wieczystej nie zostały ujawnione ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na rzecz określonych podmiotów to oznacza, iż uprawnieni z nich nie będą mogli się powoływać na ich posiadanie. W takim bowiem przypadku

Umowa najmu a obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości

Umowa cywilnoprawna, którą jest umowa najmu, jako regulująca wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy stronami tej umowy (prawo prywatne), nie spowoduje skutków na gruncie przepisów prawa publicznego, do jakiego zalicza się prawo podatkowe. Nie może tak być z tego względu, że na mocy umów

Rynek wynajmu: drogich mieszkań nikt nie chce, drogich biur też

obserwuje się niskie zainteresowanie najmem domów. Rozpiętość cenowa jest tu bardzo duża - stawka podstawowa mieści się w przedziale od 2000 zł do 9000 zł za miesiąc, w zależności od standardu, powierzchni, lokalizacji i wyposażenia domu. Powierzchnie biurowe i usługoweNa rynku wynajmu powierzchni

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce - podsumowanie 2014 roku

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce - podsumowanie 2014 roku

także mniejszą skalę budynków umożliwiającą, łatwiejszą niż w dużych centrach biurowych, identyfikację firm. W 2014 roku dominowały umowy wynajmu lokali biurowych o powierzchni 40 - 150 mkw. na okres 2 lub 3 lat, oraz 300 - 700 mkw. na 5 lat.   Konkurencyjną formą było też wynajmowanie domów

Mieszkanie dla studenta

wynajmującego mieszkania kandydat na najemcę podpisuje umowę najmu, wpłaca zaliczkę i przez pierwsze miesiące regularnie opłaca zobowiązania wynikające z umowy. Do czasu, kiedy sam nie opublikuje ogłoszenia, w którym po wyjątkowo atrakcyjnej cenie proponuje wynajem tego samego mieszkania. - Chętnych nie brakuje

Jakie podatki przy wynajmie

ogrzewanie czy wywóz śmieci. Kosztem mogą być też wydatki na remont mieszkania, a także na zakup mebli czy sprzętu RTV i AGD - to podnosi standard wynajmowanego domu czy mieszkania. Ważne, żeby konieczność poniesienia tych wydatków wynikała z umowy najmu. Jeśli te wydatki ponosi najemca, wynajmujący nie może

Zmiany w czynszówkach. Będą zabierać mieszkania?

W komunalnych czynszówkach mieszkania zajmuje około miliona rodzin. Na jakie zmiany powinni się przygotować? Umowa najmu Na akceptację rządu czekają przygotowane przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej założenia do nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, która zmieni

Pod jednym dachem z wynajmującym

telefoniczne umawianie się na odwiedziny, nieprzychodzenie bez zapowiedzi czy pod czyjąś nieobecność. Od początku uprzejmie, acz stanowczo reagujmy, jeżeli widzimy, że coś może w przyszłości nie układać się właściwie. Przyda się też znajomość umowy najmu - wynajmujący, zapraszając nas do zamieszkania u niego

Wynajem - za ile i jakie wyposażenie

prosta, ponieważ w większości umów najmu jest wpisany zakaz podnajmu, więc mając takie zamiary musimy otrzymać zgodę właściciela. Biorąc na siebie ciężar najmu całego domu z intencją podnajmu ryzykujemy poniesienie dodatkowych kosztów w momencie braku pełnego obłożenia. Uniedogodnieniem może być fakt

Mieszkanie dla młodych: wszystkie wymagane dokumenty

posiadają spółdzielcze, lokatorskie prawo do lokalu zobowiązane są do rozwiązania umowy najmu lub zrzeczenie się prawa do lokalu miesz kalnego na rzecz spółdzielni i opróżnienia mieszkania w przeciągu sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy kupna mieszkania. Osoby te muszą złożyć pisemne zobowiązanie, że

Podpisanie protokółu zdawczo - odbiorczego lokalu

bezczynność wynajmującego, najemca uznaje lokal za zwrócony w tym i tym dniu. Proszę pamiętać, że o ile umowa najmu nie przewidywała możliwości takiego jednostronnego spisania protokołu, który byłby skuteczny i wiążący dla obu stron, nie będzie on wiążący, a jedynie może pomóc dowodowo w razie ewentualnego

Jakie podatki przy wynajmie

ogrzewanie czy wywóz śmieci. Kosztem mogą być też wydatki na remont mieszkania, a także na zakup mebli czy sprzętu RTV i AGD - to podnosi standard wynajmowanego domu czy mieszkania. Ważne, żeby konieczność poniesienia tych wydatków wynikała z umowy najmu. Jeśli te wydatki ponosi najemca, wynajmujący nie może

Obowiązki właścicielki mieszkania na wynajem

. Jeśli lokal znajduje się w budynku wielorodzinnym, warto w umowie najmu zobowiązać najemcę do udostępniania lokalu w dniach takich przeglądów. Zamontuj w mieszkaniu czujnik na obecność tlenku węgla z alarmem. Kosztuje tylko 190 zł, a może być dodatkowym atutem przy poszukiwaniu najemcy.Zobacz również

Obowiązki właścicielki mieszkania na wynajem

. Jeśli lokal znajduje się w budynku wielorodzinnym, warto w umowie najmu zobowiązać najemcę do udostępniania lokalu w dniach takich przeglądów. Zamontuj w mieszkaniu czujnik na obecność tlenku węgla z alarmem. Kosztuje tylko 190 zł, a może być dodatkowym atutem przy poszukiwaniu najemcy.Zobacz również

Jak zarabiać na wynajmie?

pozostaje.Kontroluj kosztyW umowie najmu wyraźnie zapisz i w momencie jej podpisywania przypomnij najemcy, że to on poniesie wszelkie koszty bieżącej eksploatacji i zużycia mieszkania (pomalowanie ścian, odnowienie podłóg, pranie wykładzin itp.) oraz jego wyposażenia (naprawy sprzętu, wymiana żarówek itp.). Inaczej

Jak rozwiązać kwestię płatności przy wynajmie

Z jakiego rodzaju płatnościami będziesz miał do czynienia?1. Czynsz najmu Jedyny niezmienny element opłat, jaki ponosi najemca, przynajmniej w tych przypadkach, gdy umowa jest podpisana na czas określony. Nie powinno się zaskakiwać najemcy niespodziewaną podwyżką, ponieważ on lub ona także ma prawo

Szukamy w internecie mieszkania do wynajęcia

 z kimś umowę najmu i - przede wszystkim - warto zadbać o to, aby mieć zabezpieczenie w postaci takiego dokumentu. Pozwoli to w przyszłości uniknąć nieporozumień związanych z okresem wypowiedzenia, ewentualnymi naprawami czy też chociażby płatnościami.Kolejnymi graczami na rynku najmu

Wynajem mieszkań w 2012 roku

też wydatki na remont mieszkania, a także na zakup mebli czy sprzętu RTV i AGD - to podnosi standard wynajmowanego domu czy mieszkania. Ważne, żeby konieczność poniesienia tych wydatków wynikała z umowy najmu. Jeśli te wydatki ponosi najemca, wynajmujący nie może ich sobie zaliczyć do kosztów.Uwaga

Wynajem mieszkań w 2012 roku

też wydatki na remont mieszkania, a także na zakup mebli czy sprzętu RTV i AGD - to podnosi standard wynajmowanego domu czy mieszkania. Ważne, żeby konieczność poniesienia tych wydatków wynikała z umowy najmu. Jeśli te wydatki ponosi najemca, wynajmujący nie może ich sobie zaliczyć do kosztów.Uwaga

Kiedy można stracić dopłaty do kredytu "Rodzina na Swoim"?

nieruchomości w spadku - wchodząc w jej posiadanie w ten sposób, kredytobiorcy nie muszą bać się cofnięcia dopłat.Podpisując umowę kredytową w programie "Rodzina na Swoim", kredytobiorca zobowiązał się również do odstąpienia od ewentualnych umów najmu czy zrzeczenia się praw do mieszkania

Jak rozwiązać kwestię płatności przy wynajmie

Z jakiego rodzaju płatnościami będziesz miał do czynienia?1. Czynsz najmu Jedyny niezmienny element opłat, jaki ponosi najemca, przynajmniej w tych przypadkach, gdy umowa jest podpisana na czas określony. Nie powinno się zaskakiwać najemcy niespodziewaną podwyżką, ponieważ on lub ona także ma prawo

Coraz trudniej o zysk z wynajmu mieszkań

Coraz większe straty liczą osoby, które pod koniec ubiegłego roku zdecydowały się na zakup mieszkania na wynajem. Średni nominalny zwrot z inwestycji w przypadku siedmiu monitorowanych przez nas miast w skali 12 miesięcy wyniósł minus 1,4 proc. Stało się tak, ponieważ dochody z najmu nie 

Co zrobić, by sprzedać mieszkanie obciążone kredytem?

mieszkania i realizacji straty można próbować przeczekać gorszy okres tak w domowych finansach, jak i na rynku nieruchomości i np. wynająć mieszkanie. Jeśli najem będzie stabilny, umowa podpisana na długi okres, terminowość spłat czynszu zachowana - może być to nasz argument poprawiający naszą zdolność

Tańsze zakupy budowlane jeszcze przez miesiąc

, przydziału lokalu kwaterunkowego lub zakładowego, tzw. umowy użyczenia czy umowy najmu lub dzierżawy) oraz wypełnionego wniosku VZM-1. W przypadku budowy dołączyć należy kopię pozwolenia na budowę. Całość należy złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym. Wniosek składać można tylko raz w roku. Szukasz

Prawa najemcy - przyjmowanie gości

, specjalista ds. najmu Home Broker.- W większości przypadków w mieszkaniu mogą przebywać na noc osoby, które wynajmują i są stronami umowy lub te, o których właściciel wie np. żona z córką nie są wpisane do umowy, ale mieszkające z najemcą - dodaje Bukowski przyznając, że jeśli niespodziewanie w nocy z piątku

Wzory umów

Najczęściej budowa wiąże się z wieloma transakcjami, podczas których należy spisać stosowne umowy lub akty notarialne. Jeśli więc chcemy kupić działkę lub nawet działkę z domem albo chcemy sprzedać mieszkanie, to trzeba spisać umowę przedwstępną kupna - sprzedaży nieruchomości, a następnie

Wynajem mieszkania przez agencję

finansowych klientów. Aby zatem uniknąć dodatkowych kosztów w postaci czynszu wyższego niż planowaliśmy (powiększonego o opłatę agencyjną), weźmy to pod uwagę zawczasu, określając jasno nasz budżet, który przedstawimy pośrednikowi.Jak unikać oszustów?W transakcji najmu z udziałem agencji powinien uczestniczyć

Likwidacja barier na rynku wynajmu mieszkań

chodzi?Nowe przepisy skierowane są do właścicieli mieszkań, którzy uzyskują dochody z ich wynajmu. Wielu z nich "omija" obowiązujące przepisy i zawiera umowy najmu "na czarno". Proponowane przez Ministerstwo rozwiązania mają rozwiązać ten problem.Projekt ustawy z dnia 17 lutego 2009

Likwidacja barier na rynku wynajmu mieszkań

chodzi?Nowe przepisy skierowane są do właścicieli mieszkań, którzy uzyskują dochody z ich wynajmu. Wielu z nich "omija" obowiązujące przepisy i zawiera umowy najmu "na czarno". Proponowane przez Ministerstwo rozwiązania mają rozwiązać ten problem.Projekt ustawy z dnia 17 lutego 2009

Napisali o nas

: Łodź; Oferty dla Ciebie w Domiporta.pl; 30.04.2014 Gazeta Wyborcza: Warszawa; Ceny używanych domów; 30.04.2014 Dziennik Polski; Mniejsza rentowność najmu?; 30.04.2014 Puls Biznesu; Home Staging wkracza do Polski ; 29.04.2014 Gazeta Wyborcza: Warszawa; Co najmniej 200 tys. zł na mieszkanie

Bezpieczny wynajem okiem właściciela

odpowiedzialności cywilnej oraz oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu się do opróżnienia oraz wydania lokalu, stanowiącego przedmiot umowy - podpowiada Marcin Jańczuk.Przeczytaj także: Jak przygotować mieszkanie do najmu?Zobacz również: Domy do wynajęcia Mieszkania do

Jak się mieszka w innych krajach?

Zabłocone kalosze stojące przed wejściem do mieszkania są źle widziane. Podobnie, jak rowery, o workach ze śmieciami nie wspominając. Dlaczego? W Niemczech umowa najmu obejmuje tylko mieszkanie. Klatka schodowa to część wspólna, a nie podręczny magazynek na rozmaite różności. Kto nie przestrzega

Jak wynająć mieszkanie bezpiecznie i tanio

mebli czy sprzętu RTV i AGD - to podnosi standard wynajmowanego domu czy mieszkania. Ważne, żeby konieczność poniesienia tych wydatków wynikała z umowy najmu. Jeśli te wydatki ponosi najemca, wynajmujący nie może ich sobie zaliczyć do kosztów.Kosztem jest też tzw. amortyzacja. To nic innego jak

Kup mieszkanie na kredyt - przyjdź na Targi Nowy DOM Nowe MIESZKANIE

na usługę negocjacji ceny mieszkania czy domu, dodatkowo - kupon promocyjny ważny 7 dni po tragach uprawniający do bezpłatnego sprawdzenia umowy rezerwacyjnej i umowy w formie aktu notarialnego z deweloperem pod względem zapisów dotyczących: obliczania powierzchni nieruchomości, odbioru technicznego

Czy nadejdą zmiany w czynszówkach? Rząd przygotowuje zmiany w ustawie

rozwiązanie prawdopodobnie zadziała z pewnym opóźnieniem, bo nie obejmie już zawartych umów najmu. Oznacza to, że po śmierci obecnych najemców ich dzieci czy wnuki będą mogły przejąć mieszkania na dotychczasowych zasadach. Z tą różnicą, że będą to nowe umowy, zawierane na ściśle określony czas. I jeszcze

Wynajmujący mieszkania wybierają podatek

wydatków wynikała z umowy najmu. Jeśli te wydatki ponosi najemca, wynajmujący nie może ich sobie zaliczyć do kosztów.Kosztem jest też tzw. amortyzacja. To nic innego jak stopniowe zaliczanie do kosztów wydatków na drogie elementy wyposażenia domu czy mieszkania. Można powiedzieć, że amortyzacja niejako

Kupić mieszkanie, czy je nająć?

Mimo to dla rządu sprawa wydaje się być prosta - własne mieszkanie jest lepsze od najmu. Świadczą o tym zachęty do ich kupowania, np. ostatnio w formie dopłat do kredytu w ramach programu "Rodzina na swoim". Ma on obowiązywać do końca tego roku. W przyszłym ma pojawić się jednak nowy

Marks & Spencer w Domach Centrum

Sklep Marks & Spencer zaczął działać w Domach Centrum w grudniu na podstawie krótkoterminowej umowy. Brytyjskiej sieci handlowej zależało na tym, żeby jeszcze przed Bożym Narodzeniem otworzyć sklep z ofertą ograniczoną głównie do świątecznych upominków i dekoracji. Chodziło o to, żeby utrwalić swój

Pierwsi najemcy w Cristal Parku

dostępu, całodobową ochronę oraz nowoczesny system zarządzania budynkiem (BMS).Kilka dni temu Yareal podpisał pierwsze umowy najmu. Firma Barentz Sp. z o.o. podpisała umowę najmu na okres siedmiu lat na nieco ponad 1,1 tys. m kw. powierzchni biurowej. Barentz Sp. z o.o. zajmuje się dystrybucją dodatków i

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie

wynajmowanego domu czy mieszkania. Ważne, żeby konieczność poniesienia tych wydatków wynikała z umowy najmu. Jeśli te wydatki ponosi najemca, nie możesz ich sobie zaliczyć do kosztów.Kosztem jest też tzw. amortyzacja. To nic innego jak stopniowe zaliczanie do kosztów wydatków na drogie elementy wyposażenia domu

Wykup mieszkania komunalnego z bonifikatą

pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje temu, kto jest najemcą, pod warunkiem iż umowa najmu zawarta została na czas nieoznaczony.Procedura przygotowania mieszkania do sprzedaży (m.in. wycena mieszkania) i sama transakcja sprzedaży może trwać, w zależności od gminy, od kilku do kilkunastu miesięcy. Zgodnie z

Państwo skończy z dopłatami do mieszkań, ale sfinansuje najem

i wtedy staną się właścicielami (jednak nie wcześniej niż po pięciu latach od podpisania umowy najmu). Do tego czasu obowiązywałaby umowa zwarta na zasadach najmu okazjonalnego. Taka umowa gwarantowałaby inwestorowi łatwe pozbycie się lokatora w sytuacji, gdyby przestał płacić czynsz lub nie chciał

Skomplikowana kontrola licznika

. 356 § 2 Kodeksu cywilnego firma jako wierzyciel nie może odmówić przyjęcia wymagalnej zapłaty od osoby trzeciej - czyli przykładowo od właściciela domu, mimo że zgodnie z umową najmu obciąża to najemcę. Dzieje się tak nawet w przypadku, gdy właściciel płaci za energię bez wiedzy swojego lokatora

Sytuacja na rynku wynajmu

nie może być reprezentatywny dla tego segmentu.- Domy - spośród wielu domów zgłaszanych do wynajmu, najemców znajdują domy o czynszu nieprzekraczającym poziomu 4000 PLN/mcInteresuje Cię wynajem domu? Zobacz oferty na Domiporta.plŚredni czas wynajmu mieszkań - 45 dni (od zgłoszenia do podpisania umowy

Wynająć w Berlinie, zamieszkać w Hamburgu

związanych z utrzymaniem budynku. To bowiem kolejna specyfika niemieckiego wynajmu. Jeśli właściciel budynku nie zatrudnia dozorcy, może zawrzeć w umowie najmu zapis, w myśl którego to lokatorzy zobowiązani będą do utrzymania w czystość np. chodnika przed domem. W takim wypadku, w lecie, będą regularnie

Wynająć w Berlinie, zamieszkać w Hamburgu

związanych z utrzymaniem budynku. To bowiem kolejna specyfika niemieckiego wynajmu. Jeśli właściciel budynku nie zatrudnia dozorcy, może zawrzeć w umowie najmu zapis, w myśl którego to lokatorzy zobowiązani będą do utrzymania w czystość np. chodnika przed domem. W takim wypadku, w lecie, będą regularnie

We Wrocławiu przybywa nowoczesnych biur

2012 roku dominują umowy wynajmu lokali biurowych z przedziału 50 - 80 mkw., w standardzie klasy A, B+ i B, zawierane na okres 2 lub 3 lat, głównie przez przedstawicieli polskich firm, reprezentujących small business. Zwiększył się też popyt ze strony młodych firm, rozpoczynających dopiero swoją

Jak rozliczyć się z fiskusem, gdy wynajmujesz mieszkanie

3089 zł (tzw. dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku). Ile wynosi zaliczka? To zależy, w jakiej grupie podatkowej sytuują cię dochody z najmu. Jeśli w pierwszej, płacisz 19 proc., jeśli w drugiej - 30 proc. itd.Dochody uzyskane w bieżącym roku z wynajęcia domu bądź mieszkania musisz ostatecznie

Najlepszy kredyt na budowę domu

2 osoby z dochodami przystąpią do kredytu lub jeden kredytobiorca ma 2 źródła dochodów wówczas marża jest obniżana o 0,08-0,12 p.p.Najpierw działkę, później dom?To tyle z cech wspólnych. Kredyt na dom jest bardziej skomplikowany, ponieważ dochodzi nam tutaj jeszcze kwestia ziemi, na której zostanie

Jakie lokum na wakacje

. Ile to kosztuje? Cena najmu apartamentu zależy od pory roku, miejscowości, jego wielkości i wyposażenia, a czasami nawet od widoku z okna. Latem najdrożej jest w lipcu i w sierpniu. W tym okresie wypoczywający zapłacą za noclegi niemal dwukrotnie więcej niż poza sezonem. Koszt wynajęcia apartamentu

Targi Nowy DOM Nowe Mieszkanie na Stadionie Narodowym już 6 i 7 kwietnia

poświęcone zagadnieniu hipoteki (pojęcie, ustrój, znaczenie w obrocie prawnym) oraz klauzulom niedozwolonym w umowach deweloperskich czy rozliczeniom podatkowym przy zakupie, sprzedaży i najmie nieruchomości. Przede wszystkim jednak nie do przecenienia są spotkania z inspektorem nadzoru budowlanego, na

Mediowa dolina na Służewcu

MTV zajmie 2,4 tys. m kw. na drugim piętrze biurowca Trinity Park III przy Domaniewskiej. - Po zawarciu tej umowy biurowiec jest już w 85 proc. proc. wynajęty. Obecnie finalizujemy kolejną umowę najmu - informuje Jarosław Zagórski z firmy Ghelamco Poland. Ten mocno inwestujący na Służewcu deweloper

Mieszkania do wynajęcia - poradnik studencki

wykonaną pracą.Jeśli decydujesz się na współpracę z pośrednikiem, podpisujesz z nim umowę pośrednictwa najmu. Upoważniasz go w ten sposób do poszukiwania dla ciebie mieszkania. Agent oferuje ci kilka lokali, które odpowiadają twoim wymaganiom. Prowizję płacisz agencji dopiero w dniu podpisania umowy najmu

Umorzenie zaległego czynszu wobec najemcy

Zdarza się, że właściciel nieruchomości, który na podstawie umowy najmu wynajmuje np. lokale mieszkalne osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej ma kłopot z odzyskaniem zaległych czynszów. Skoro najemcy lokali nie płacą czynszu, dochodzi do wypowiedzenia umowy najmu, a następnie do

Mieszkanie dla studenta

za wskazanie adresów. Uczciwy pośrednik wyróżnia się tym, że nie bierze pieniędzy przed wykonaną pracę.Jeśli decydujesz się na współpracę z pośrednikiem, podpisujesz z nim umowę pośrednictwa najmu. Upoważniasz go w ten sposób do poszukiwania dla ciebie mieszkania. Agent oferuje ci kilka lokali, które

Dlaczego warto zatrudnić home stagera?

wprowadzić zmiany, które podwyższą jego wartość na rynku.Wydaje się proste, więc czemu nie zrobisz tego sam?Można by odnieść wrażenie, że samodzielne wprowadzenie drobnych zmian zaowocuje szybką sprzedażą lub podpisaniem przez nas umowy najmu. Jednak home staging to znacznie więcej niż przesuwanie mebli i

Biurowce się zapełniają

typu pre-let) i Warsaw Trade Tower (MSD - 5,3 tys. m kw., renegocjacje i rozszerzenie).Ponad 90 proc. zarejestrowanych w pierwszym kwartale umów najmu zostało podpisanych w strefach Południowej Górnej (czyli Mokotów, a głównie Służewiec), Centrum oraz Południowej Zachodniej Pierwszej (Włochy w rejonie

Certyfikaty energetyczne, ale niestosowane

wprowadzane do obrotu mieszkanie, w przypadku rynku wtórnego nikt nie zawraca sobie tym głowy. Od początku 2013 roku miał wejść w życie przepis, w myśl którego dokument ten miałby być dołączany do umowy najmu, do aktu notarialnego lub do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Miał, ale nie wejdzie. Ustawa, w

Ile zapłacimy z tytułu sporządzenia aktu notarialnego

sprzedaży nieruchomości) podaną przez strony. Jeśli jednak akt notarialny dotyczy umowy zamiany (np. nieruchomości), wówczas tą wartością będzie najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy - czyli wartość cenniejszej nieruchomości. Z kolei przy umowie dzierżawy lub najmu wartością czynności notarialnej

Student szuka mieszkania...za granicą

razie niewywiązania się z umowy zobowiązuje się zapłacić zaległą należność. Na skutek wielu problemów i zażaleń na Wyspach powstały więc organizacje studentów prawa wspierające kolegów w potrzebie, tak zwane housing clinics.Co kraj, to obyczajJeżeli chcemy uniknąć problemów z pośrednikami, warto wybrać

Dlaczego Europejczycy wolą wynajmować niż kupować?

Francji podwyżki zależą od specjalnego wskaźnika, IRL, który ustalany jest na bazie inflacji, kosztów rekonstrukcji budynku i szacunkowych kosztów zarządu ponoszonych przez właścicieli. W 2010 roku wartość wskaźnika sięgnęła nieco ponad 3 proc.Także wypowiedzenie umowy najmu jest ściśle obwarowane. W obu

Umiarkowane nastroje na rynku wtórnym

transakcji przeprowadziło mniej. W ocenie Jerzego Sobańskiego z warszawskiej agencji Akces: "Liczba transakcji wzrosła niewiele o około 8- 10 % ale wzrosły kwoty transakcji inaczej mówiąc transakcje dotyczyły nieruchomości o wyższej cenie jednostkowej niż wcześniej. W 2013 roku wynająłem najdroższy dom

Trójmiejski wyścig na inwestycje. Biurowców przybywa najszybciej w Polsce

oznacza możliwość korzystania z biur bez podpisywania długotrwałej umowy najmu. Olivia Four stanowi kolejny, czwarty etap projektu biurowego Olivia Business Centre realizowanego przy głównej arterii Gdańska al. Grunwaldzkiej, w sąsiedztwie kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, a jednocześnie położonego

Ile zapłacimy z tytułu sporządzenia aktu notarialnego

sprzedaży nieruchomości) podaną przez strony. Jeśli jednak akt notarialny dotyczy umowy zamiany (np. nieruchomości), wówczas tą wartością będzie najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy - czyli wartość cenniejszej nieruchomości. Z kolei przy umowie dzierżawy lub najmu wartością czynności notarialnej

Jak podarować nieruchomość?

(domu ani mieszkania), nie dysponuje żadnego rodzaju lokalem spółdzielczym, ani nie jest najemca innego lokalu (chcąc skorzystać z tej ulgi musi rozwiązać umowę najmu). Korzystając z ulgi - musi w darowanej nieruchomości zamieszkać przynajmniej 5 lat. Informacja o tym, że obdarowany zamierza z ulgi

Prawie jak cyrograf - jak sporządzić dobrą umowę

zresztą - na przykład umowa pożyczki kwoty większej niż 500 złotych - muszą być sporządzone w takiej właśnie formie (wymaga tego kodeks cywilny). Są też szczególne rodzaje umów wymagające zachowania formy aktu notarialnego, na przykład wszystkie umowy przenoszące własność nieruchomości (działki, domu

Zanim wybierzesz pośrednika, spotkaj się i porozmawiaj

nieruchomości, przy najprostszej transakcji jaką jest na przykład najem, czyli brak weryfikacji aktu notarialnego, może oznaczać wynajęcie mieszkania od oszusta, który pobierze kaucję i zniknie. Z kolei przy zakupie mieszkania tych aspektów jest znacznie więcej. Podstawą jest oczywiście weryfikacja aktu

Czy Polacy przekonają się do odwróconej hipoteki?

osoby decydujące się na taki wybór muszą być rozliczone na tych samych zasadach, co w wypadku sprzedaży nieruchomości. Jeżeli umowa została podpisana w okresie krótszym niż 5 kalendarzowych lat od kupna domu czy mieszkania, to muszą oni zapłacić podatek. Wprawdzie zapisy projektu, nad którym już od

Samodzielne mieszkanie nie dla każdego

umowę i zapoznaj się z jej treścią; sprawdź, czy osoba, która wynajmuje nieruchomość, jest jej właścicielem, a także czy posługuje się autentycznym dokumentem; zawieraj umowę najmu (ureguluje ona zasady wynajmu i będzie podstawą dochodzenia roszczeń na drodze sądowej); spisz protokół zdawczo

SOS dla rynku mieszkaniowego! Młodych nie stać na kupno lub wynajem

na umowy zlecenie lub o dzieło. A dodajmy, że odsetek pracowników na tzw. umowach śmieciowych szybko rośnie. Postawmy na rynek najmu W Polski Związku Firm Deweloperskich (PZFD) doszli więc do wniosku, że bezpieczną przystanią w tak niepewnych czasach mogą być czynszówki. Jednak problem jest

Mieszkania na własność czy na wynajem?

pierwszeństwo zawarcia umowy najmu mieszkania społecznego.Gminy będą musiały weryfikować dochody lokatorów w trakcie trwania najmu, a gdyby wzrosły - odpowiednio podwyższyć czynsz. Tego typu mieszkań nie będzie można wykupić, mimo iż czynsz ma pokrywać koszty eksploatacji i remontów oraz spłatę kredytu

Jak wykupić mieszkanie od gminy

. Wykupujący mieszkania mogą skorzystać z 30- i 45-proc. bonifikaty (od tego roku są one mniejsze o 20 pkt proc.). Wysokość stawki zależy od czasu trwania najmu. Przy czym minimum wynosi pięć lat. Cena wykupu jest obniżana o 5 pkt proc., jeśli nabywca wpłaci całą sumę przed podpisaniem umowy

Nothus gotowy do startu

Chcesz kupić mieszkanie lub dom? Przeszukaj nasze oferty Chcesz sprzedać mieszkanie? Dodaj ogłoszenie w naszym serwisieOkęcie Business Park to inwestycja realizowana przez Globe Trade Center (inwestor m.in. Galerii Mokotów) przy ul. 17 Stycznia, tuż obok lotniska Okęcie i biurowca LOT-u

Mieszkanie po rozwodzie

) kodeksu cywilnego małżonkowie bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe (np. mają podpisaną intercyzę) są najemcami lokalu, jeśli służy on zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny lub umowa najmu została podpisana już po ślubie.Uwaga ! Rozwód, separacja, intercyza

Rządowy program "Mieszkanie dla młodych". Wielka ulga dla niewielu

lokale zostaną objęte zasadami najmu okazjonalnego. Firmie łatwo będzie się pozbyć lokatora, gdyby nie płacił czynszu. Najemca musi złożyć oświadczenie (poświadczone notarialnie), że jeśli nie wywiąże się z warunków umowy, wyprowadzi się na żądanie właściciela. Uwaga! Przyjęty wczoraj projekt ustawy

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego, 5) będzie Pan zamieszkiwać w nabytym lokalu, będąc zameldowany na pobyt stały i nie dokona Pan jego zbycia przez okres 5 lat: a) od dnia złożenia zeznania podatkowego - jeżeli w chwili złożenia zeznania mieszka Pan i jest

Kiedy można się starać o wypłatę premii gwarancyjnej

użytkowania wybudowanego własnego domu jednorodzinnego przy uzyskaniu własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w związku z wykonaniem umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu jednorodzinnego lub budynku

Pierwsze mieszkanie - kupić, a może nająć?

sobie pozwolić, planując inwestycję. Za pierwsze wyliczenie premii PKO BP nie weźmie ani złotówki. Jeśli książeczkę ma ktoś z najbliższych, możemy go poprosić o jej przepisanie na nas. Warunki umowy stanowią, że "książeczka może być przedmiotem cesji - przekazania praw do wkładu - pomiędzy

Czy deweloperzy zdecydują się na wynajem mieszkań?

Chcesz kupić mieszkanie lub dom? Przeszukaj nasze oferty Chcesz sprzedać mieszkanie? Dodaj ogłoszenie w naszym serwisieZaostrzenie polityki kredytowej diametralnie zmieniło sytuację na rynku nieruchomości. Większość inwestorów bagatelizowała pierwsze sygnały, jednak po jakimś czasie przyznała, że

Jak otrzymać kredyt z dopłatą- poradnik Home Broker

się najemcą mieszkania. Jeżeli jednak jesteśmy najemcą lub przysługuje nam spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania, nasze szanse na uzyskanie kredytu preferencyjnego nie będą skreślone. Warunkiem jest zobowiązanie się, wraz z zawarciem umowy kredytowej do rozwiązania umowy najmu lub wypowiedzenia

Dzielnice multi-kulti

Wrocławiu - 617, w Poznaniu - 566, a w Gdańsku - 389. Ci, których na zakup nieruchomości nie stać albo są w Polsce np. tylko na czas studiów - wynajmują. Jakie dzielnice i nieruchomości w stolicy cieszą się największą popularnością? Wietnamczycy wynajmują domy wielorodzinne- Wielu obcokrajowców zajmujących

Umowa najmu

Umowa najmu – w polskim prawie cywilnym umowa, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę. Przedmiotem najmu mogą być rzeczy ruchome

Umowa

nieodpłatna umowa odpłatna umowa realna umowa rozporządzająca umowa wzajemna umowa zobowiązująca Umowy regulowane przez polski Kodeks cywilny umowa przedwstępna umowa sprzedaży umowa zamiany umowa dostawy umowa kontraktacji umowa o dzieło umowa o roboty budowlane umowa najmu umowa dzierżawy umowa leasingu

Umowa sprzedaży

Sprzedaż – umowa cywilna, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę rzeczy w gotówce lub równowartości gotówki. Umowa sprzedaży w polskim prawie Charakterystyka umowy

Umowa hotelowa

Umowa hotelowa – stosunki prawne stworzone między hotelarzem a gościem hotelowym. Umowa hotelowa jest umową nienazwaną, mieszaną, zwierającą w sobie elementy takich umów jak: umowa najmu umowa zlecenia umowa przechowania umowa sprzedaży. Do umowy hotelowej stosuje się przepisy kodeksu

Umowa o przeniesienie praw autorskich

Umowa o przeniesienie praw autorskich – umowa zawierana między stronami o przeniesienie praw autorskich majątkowych. Wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważnościArt. 53 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.Powinna zawierać dokładne zdefiniowanie stron i przedmiotu umowy

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.