umowa najmu domu

Odpowiada Marta Kowalska - prawnik, Kanceleria Małgorzaty Sobol

Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu

?Córka podpisała umowę wynajmu mieszkania (jako najemca) w dniu 07.08.2012r. na okres 1 roku tj. do 01.08.2013r bez okresu wypowiedzenia. Za m-ce sierpień i wrzesień zapłaciła 50% czynszu za przytrzymanie mieszkania, nie mieszkając w lokalu. Miesiąc po podpisaniu umowy dowiedziała się, że nie została przyjęta na studia i w związku z tym jest zmuszona zrezygnować z wynajmu w/w mieszkania. Jak powinna rozwiązać tę sprawę, aby uniknąć jakichkolwiek utrudnień ze strony wynajmującego?"

Wynajem - niektóre aspekty rynku

Rynek wynajmów ma się całkiem nieźle, a zainteresowanie wynajmem nie będzie słabło tak długo, jak długo banki utrzymają surowe kryteria udzielania kredytów hipotecznych na zakup nieruchomości.

Prawa najemcy lokalu

"W mieszkaniu, które wynajmuję jest wilgoć i nie ma ciepłej wody (tylko bojlery na prąd). Właściciel nie chce rozpalać w piecu, kiedy temperatura wynosi tylko 15 stopni, mimo, że w lokalu jest zrobione centralne ogrzewanie (na eko groszek). Właściciel tłumaczy, że w mieszkaniu jest wystarczająco ciepło. Co mogę w tej sytuacji zrobić? Jakie prawa przysługują mi z tytułu wynajmu lokalu?"

Najem lokali - rozliczenie za 2012 r. i wybór stawki w 2013 r.

działalności. Możliwe jest wtedy opodatkowanie najmu na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub ryczałtem. Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej

Czy wynajem wielu lokali mieszkalnych to działalność gospodarcza?

. Żaden z przepisów tej ustawy nie uzależnia kwalifikowania przychodów z najmu według liczby wynajmowanych lokali (mieszkań). Podatnik który zamierza wynajmować posiadane lokale (mieszkania) na podstawie indywidualnych umów, nie musi rejestrować pozarolniczej działalności gospodarczej (wtedy mają

Obecnie w Polsce jest około 500 tysięcy mieszkań na wynajem

Obecnie w Polsce jest około 500 tysięcy mieszkań na wynajem

Kupujesz nieruchomość? Policz ratę kredytu Studenci, którzy na przełomie września i października gorączkowo szukali nowych mieszkań, z oferty funduszu raczej więc nie skorzystają. Na razie też ciągle niewiele wiemy o wysokości czynszów takich mieszkań oraz zasadach najmu zawartych w umowach. To

Najemca remontuje w porozumieniu

Najemca remontuje w porozumieniu

zadłużeń za media i czynsz. Jeżeli nie doszło do powyższych zdarzeń, kaucja jest zwracana najemcy w całości w momencie zakończenia najmu, ale nie później niż 1 miesiąc po opróżnieniu lokalu. Oczywiście wszelkie ustalenia pomiędzy stronami powinny być zawarte pisemnie w formie umowy najmu załączając do niej

Zakup domu w celach inwestycyjnych

Zakup domu w celach inwestycyjnych

zdecydowanie konkurencyjna wobec rynkowych, zwłaszcza w porównaniu do cen w większych miastach. Innym celem kupna takiego domu może być wyodrębnienie poszczególnych mieszkań i ich późniejsza sprzedaż, bądź po prostu wynajem części domu. Na rynku najmu mieszkania w domach z osobnym wejściem cieszą się dużym

Wynajem mieszkań 2014

wydatków wynikała z umowy najmu. Jeśli ponosi je najemca, nie może ich sobie zaliczyć do kosztów. Uwaga! Kosztem jest też amortyzacja, która niejako rekompensuje właścicielowi mieszkania jego zużywanie się. Odpisy z tytułu amortyzacji mogą obniżyć twój podatek lekko licząc o kilkaset złotych. .... i

Czy najem okazjonalny może być okazją?

Czy najem okazjonalny może być okazją?

problemem jest zabezpieczenie własnych interesów wobec niesolidnego najemcy. Określenie warunków umowy najmu należy do kompetencji stron. W ramach osiągniętego kompromisu, ustalają one czas trwania umowy, termin wydania mieszkania i elementy jego wyposażenia, wysokość czynszu, tryb i zasady płatności

Czy warto wynająć mieszkanie studentom?

pewnego swojej sytuacji życiowo-zawodowej, że jest on gotowy podpisać długoterminową umowę najmu na okres powyżej roku. Coraz częściej właściciele stają przed wyborem - podpisać umowę na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, czy czekać dłużej na najemcę, który zgodzi się związać

Najem okazjonalny - nadzieja dla wynajmujących

studentów powodują, iż najemcy coraz częściej szuka się długo i cierpliwie. Pokonanie bariery rynkowej nie jest jednak jedynym kłopotem wynajmującego. Nie mniejszym problemem jest zabezpieczenie własnych interesów wobec niesolidnego najemcy. Określenie warunków umowy najmu należy do kompetencji stron. W

Co powinna zawierać umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami?

Co powinna zawierać umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami?

Do jej istotnych składników treści należą zobowiązania pośrednika i zamawiającego. W umowie pośrednictwa pośrednik zobowiązuje się do dokonywania dla zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów (m.in. umów sprzedaży, kupna, dzierżawy, wynajmu, najmu nieruchomości) określonych w art. 180

Prowizja od niedokonanej transakcji

Prowizja od niedokonanej transakcji

, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, 3) najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części, 4) innych niż określone w pkt 1-3, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części." Co oznacza, iż jest to usługa starannego działania

Wynajmuj z głową

decyzji w sprawie lokalu. Poszukujący lokalu i ich właściciele drogę do umowy zaczynają od wizyty w internecie na portalach gromadzących oferty najmu. Jedni i drudzy szukają informacji przede wszystkim o cenach. Posiadacz lokalu do wynajęcia chce się zorientować, w jakiej cenie oferowane są lokale podobne

Umowa najmu - broń najemcy czy wynajmującego?

Powszechną praktyką przy zawieraniu umów najmu jest reprezentowanie interesów strony, która jest bardziej obyta z tego typu dokumentami. Najemca z reguły występuje tutaj na pozycji przegranej. Z powodu nieznajomości kruczków prawnych często boimy się takie umowy podpisywać. Jednak nawet umowa

Rynek wynajmu: drogich mieszkań nikt nie chce, drogich biur też

Mieszkania i domy Najemcami są przede wszystkim osoby przyjezdne, które zmieniają miejsce zamieszkania w związku z nowo otrzymaną pracą. Najczęściej przedmiotem transakcji są mieszkania o niewysokim czynszu najmu, 2- i 3-pokojowe, o powierzchni 35-55 mkw., rozkładowe, czyli dające możliwość

Wzory umów

Najczęściej budowa wiąże się z wieloma transakcjami, podczas których należy spisać stosowne umowy lub akty notarialne. Jeśli więc chcemy kupić działkę lub nawet działkę z domem albo chcemy sprzedać mieszkanie, to trzeba spisać umowę przedwstępną kupna - sprzedaży nieruchomości, a następnie

Mieszkania na wynajem czekają na studentów

Mieszkania na wynajem czekają na studentów

najemcę podpisuje z właścicielem umowę najmu, wpłaca mu kaucję i przez pierwsze miesiące regularnie opłaca zobowiązania wynikające z umowy. Do czasu, kiedy sam nie opublikuje ogłoszenia, w którym po wyjątkowo atrakcyjnej cenie proponuje wynajem tego samego mieszkania. Chętnych nie brakuje i rzadko kto

Obowiązki właścicielki mieszkania na wynajem

kominiarskie. Jeśli lokal znajduje się w budynku wielorodzinnym, warto w umowie najmu zobowiązać najemcę do udostępniania lokalu w dniach takich przeglądów. Zamontuj w mieszkaniu czujnik na obecność tlenku węgla z alarmem. Kosztuje tylko 190 zł, a może być dodatkowym atutem przy poszukiwaniu najemcy. Zobacz

Obowiązki właścicielki mieszkania na wynajem

kominiarskie. Jeśli lokal znajduje się w budynku wielorodzinnym, warto w umowie najmu zobowiązać najemcę do udostępniania lokalu w dniach takich przeglądów. Zamontuj w mieszkaniu czujnik na obecność tlenku węgla z alarmem. Kosztuje tylko 190 zł, a może być dodatkowym atutem przy poszukiwaniu najemcy. Zobacz

Refakturowanie opłat za wywóz śmieci - stawka VAT

Refakturowanie opłat za wywóz śmieci - stawka VAT

Czynności wykonywane na rzecz podmiotów korzystających z zasobu lokalowego (mieszkalnego, czy użytkowego) spółdzielni, za które to czynności spółdzielnia pobiera opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, przypominają w swej istocie kompleksową usługę najmu

Umowa najmu a obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości

Umowa najmu a obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości

Umowa cywilnoprawna, którą jest umowa najmu, jako regulująca wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy stronami tej umowy (prawo prywatne), nie spowoduje skutków na gruncie przepisów prawa publicznego, do jakiego zalicza się prawo podatkowe. Nie może tak być z tego względu, że na mocy umów

Targi Mieszkaniowe Nowy DOM Nowe MIESZKANIE - Gdynia

gwarantuje m.in.: prawo do rezygnacji z podpisanej umowy (14 dni od jej zawarcia), daje możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłat (prowizja za wcześniejszą spłatę tylko przez 3 lata) a co najważniejsze w przypadku braku spłaty kredytu, to klient, a nie bank sprzedaje nieruchomość. Warto w takim

Jakie podatki przy wynajmie

ogrzewanie czy wywóz śmieci. Kosztem mogą być też wydatki na remont mieszkania, a także na zakup mebli czy sprzętu RTV i AGD - to podnosi standard wynajmowanego domu czy mieszkania. Ważne, żeby konieczność poniesienia tych wydatków wynikała z umowy najmu. Jeśli te wydatki ponosi najemca, wynajmujący nie może

Jakie podatki przy wynajmie

ogrzewanie czy wywóz śmieci. Kosztem mogą być też wydatki na remont mieszkania, a także na zakup mebli czy sprzętu RTV i AGD - to podnosi standard wynajmowanego domu czy mieszkania. Ważne, żeby konieczność poniesienia tych wydatków wynikała z umowy najmu. Jeśli te wydatki ponosi najemca, wynajmujący nie może

Mieszkanie dla studenta

wynajmującego mieszkania kandydat na najemcę podpisuje umowę najmu, wpłaca zaliczkę i przez pierwsze miesiące regularnie opłaca zobowiązania wynikające z umowy. Do czasu, kiedy sam nie opublikuje ogłoszenia, w którym po wyjątkowo atrakcyjnej cenie proponuje wynajem tego samego mieszkania. - Chętnych nie brakuje

Zakup nieruchomości z wadą prawną

ograniczone prawa rzeczowe, a także prawa wynikające z umów najmu lub dzierżawy. Jeżeli w księdze wieczystej nie zostały ujawnione ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na rzecz określonych podmiotów to oznacza, iż uprawnieni z nich nie będą mogli się powoływać na ich posiadanie. W takim bowiem przypadku

Jak zarabiać na wynajmie?

pozostaje. Kontroluj koszty W umowie najmu wyraźnie zapisz i w momencie jej podpisywania przypomnij najemcy, że to on poniesie wszelkie koszty bieżącej eksploatacji i zużycia mieszkania (pomalowanie ścian, odnowienie podłóg, pranie wykładzin itp.) oraz jego wyposażenia (naprawy sprzętu, wymiana żarówek itp

Jak rozwiązać kwestię płatności przy wynajmie

Z jakiego rodzaju płatnościami będziesz miał do czynienia? 1. Czynsz najmu Jedyny niezmienny element opłat, jaki ponosi najemca, przynajmniej w tych przypadkach, gdy umowa jest podpisana na czas określony. Nie powinno się zaskakiwać najemcy niespodziewaną podwyżką, ponieważ on lub ona także ma

Jak rozwiązać kwestię płatności przy wynajmie

Z jakiego rodzaju płatnościami będziesz miał do czynienia? 1. Czynsz najmu Jedyny niezmienny element opłat, jaki ponosi najemca, przynajmniej w tych przypadkach, gdy umowa jest podpisana na czas określony. Nie powinno się zaskakiwać najemcy niespodziewaną podwyżką, ponieważ on lub ona także ma

Zmiany w czynszówkach. Będą zabierać mieszkania?

W komunalnych czynszówkach mieszkania zajmuje około miliona rodzin. Na jakie zmiany powinni się przygotować? Umowa najmu Na akceptację rządu czekają przygotowane przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej założenia do nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, która zmieni

Wynajem mieszkań w 2012 roku

też wydatki na remont mieszkania, a także na zakup mebli czy sprzętu RTV i AGD - to podnosi standard wynajmowanego domu czy mieszkania. Ważne, żeby konieczność poniesienia tych wydatków wynikała z umowy najmu. Jeśli te wydatki ponosi najemca, wynajmujący nie może ich sobie zaliczyć do kosztów. Uwaga

Wynajem mieszkań w 2012 roku

też wydatki na remont mieszkania, a także na zakup mebli czy sprzętu RTV i AGD - to podnosi standard wynajmowanego domu czy mieszkania. Ważne, żeby konieczność poniesienia tych wydatków wynikała z umowy najmu. Jeśli te wydatki ponosi najemca, wynajmujący nie może ich sobie zaliczyć do kosztów. Uwaga

Nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na siedzibę dla spółki z o.o.

świadczenie, które stanowi dla niej przychód. Wartość tego świadczenia odpowiada rynkowej kwocie czynszu, jaki należałoby płacić w przypadku umowy najmu. Dla powstania tego przychodu bez prawnego znaczenia pozostaje fakt, że spółka nie prowadzi jeszcze faktycznie działalności oraz to, że posiadanie

Pod jednym dachem z wynajmującym

telefoniczne umawianie się na odwiedziny, nieprzychodzenie bez zapowiedzi czy pod czyjąś nieobecność. Od początku uprzejmie, acz stanowczo reagujmy, jeżeli widzimy, że coś może w przyszłości nie układać się właściwie. Przyda się też znajomość umowy najmu - wynajmujący, zapraszając nas do zamieszkania u niego

Wynajem mieszkania przez agencję

reprezentować nasz interes, wyselekcjonuje interesujące dla nas oferty oraz pomoże wynegocjować z właścicielem satysfakcjonujące warunki i przejść przez proces najmu. Szukasz mieszkania na wynajęcia? Sprawdź nasze oferty Chcesz wynająć dom? Sprawdź oferty wynajmu na Domiporta.pl A może szukasz pokoju do

Wynajmę, ale komu?

prowadzić podnajem, musimy mieć zgodę właściciela lokalu.  Nie zapominajmy również o spisaniu umowy najmu, ponieważ tylko ona jest podstawą do zaspokojenia roszczeń obu stron transakcji. Aby ułatwić cały proces wynajmu, można skorzystać z usług profesjonalnego pośrednika w obrocie nieruchomości

Tak się mieszka - Kanada!

domów najczęściej stosują system płatności za pierwszy i ostatni miesiąc najmu przy pierwszej wpłacie. Jeżeli, późniejsza wyprowadzka odbywa się w sposób korzystny dla obu stron, ostatniego czynszu się po prostu nie płaci. Jest pobierany z pierwszej opłaty. Inną ważną informacją jest to, iż w

Likwidacja barier na rynku wynajmu mieszkań

rozwiązania chodzi? Nowe przepisy skierowane są do właścicieli mieszkań, którzy uzyskują dochody z ich wynajmu. Wielu z nich "omija" obowiązujące przepisy i zawiera umowy najmu "na czarno". Proponowane przez Ministerstwo rozwiązania mają rozwiązać ten problem. Projekt ustawy z dnia 17

Likwidacja barier na rynku wynajmu mieszkań

rozwiązania chodzi? Nowe przepisy skierowane są do właścicieli mieszkań, którzy uzyskują dochody z ich wynajmu. Wielu z nich "omija" obowiązujące przepisy i zawiera umowy najmu "na czarno". Proponowane przez Ministerstwo rozwiązania mają rozwiązać ten problem. Projekt ustawy z dnia 17

Szukamy w internecie mieszkania do wynajęcia

skonsultować z kimś umowę najmu i - przede wszystkim - warto zadbać o to, aby mieć zabezpieczenie w postaci takiego dokumentu. Pozwoli to w przyszłości uniknąć nieporozumień związanych z okresem wypowiedzenia, ewentualnymi naprawami czy też chociażby płatnościami. Kolejnymi graczami na rynku najmu

Podpisanie protokółu zdawczo - odbiorczego lokalu

bezczynność wynajmującego, najemca uznaje lokal za zwrócony w tym i tym dniu. Proszę pamiętać, że o ile umowa najmu nie przewidywała możliwości takiego jednostronnego spisania protokołu, który byłby skuteczny i wiążący dla obu stron, nie będzie on wiążący, a jedynie może pomóc dowodowo w razie ewentualnego

Coraz trudniej o zysk z wynajmu mieszkań

Coraz większe straty liczą osoby, które pod koniec ubiegłego roku zdecydowały się na zakup mieszkania na wynajem. Średni nominalny zwrot z inwestycji w przypadku siedmiu monitorowanych przez nas miast w skali 12 miesięcy wyniósł minus 1,4 proc. Stało się tak, ponieważ dochody z najmu nie 

Mieszkanie dla młodych: wszystkie wymagane dokumenty

posiadają spółdzielcze, lokatorskie prawo do lokalu zobowiązane są do rozwiązania umowy najmu lub zrzeczenie się prawa do lokalu miesz kalnego na rzecz spółdzielni i opróżnienia mieszkania w przeciągu sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy kupna mieszkania. Osoby te muszą złożyć pisemne zobowiązanie, że

Wynajmujący mieszkania wybierają podatek

wydatków wynikała z umowy najmu. Jeśli te wydatki ponosi najemca, wynajmujący nie może ich sobie zaliczyć do kosztów. Kosztem jest też tzw. amortyzacja. To nic innego jak stopniowe zaliczanie do kosztów wydatków na drogie elementy wyposażenia domu czy mieszkania. Można powiedzieć, że amortyzacja niejako

Jak wynająć mieszkanie bezpiecznie i tanio

mebli czy sprzętu RTV i AGD - to podnosi standard wynajmowanego domu czy mieszkania. Ważne, żeby konieczność poniesienia tych wydatków wynikała z umowy najmu. Jeśli te wydatki ponosi najemca, wynajmujący nie może ich sobie zaliczyć do kosztów. Kosztem jest też tzw. amortyzacja. To nic innego jak

Co to jest zasiedzenie nieruchomości

czynsz, na przykład na podstawie umowy najmu lub użytkowania wieczystego, ale też na podstawie bezpłatnej umowy użyczenia. Jeżeli właściciel wykazuje jakiekolwiek, nawet sporadyczne zainteresowanie nieruchomością, podejmuje decyzje respektowane przez użytkownika, a zwłaszcza ponosi opłaty związane z

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce - podsumowanie 2014 roku

także mniejszą skalę budynków umożliwiającą, łatwiejszą niż w dużych centrach biurowych, identyfikację firm. W 2014 roku dominowały umowy wynajmu lokali biurowych o powierzchni 40 - 150 mkw. na okres 2 lub 3 lat, oraz 300 - 700 mkw. na 5 lat.   Konkurencyjną formą było też wynajmowanie domów

Targi mieszkań i domów - 12/13 Września

potrzebie uporządkowania informacji o kredytach, umowach, aktach notarialnych. W tym sezonie zapraszamy do dwóch sal seminaryjnych: Strefy Najmu i Zakupu oraz Strefy Finansowej. Tam eksperci: finansiści, prawnicy, rzeczoznawcy, doradcy rynku mieszkaniowego będą w przystępny sposób przeprowadzać przez cały

Pierwsi najemcy w Cristal Parku

kontroli dostępu, całodobową ochronę oraz nowoczesny system zarządzania budynkiem (BMS). Kilka dni temu Yareal podpisał pierwsze umowy najmu. Firma Barentz Sp. z o.o. podpisała umowę najmu na okres siedmiu lat na nieco ponad 1,1 tys. m kw. powierzchni biurowej. Barentz Sp. z o.o. zajmuje się dystrybucją

Kiedy można stracić dopłaty do kredytu "Rodzina na Swoim"?

nieruchomości w spadku - wchodząc w jej posiadanie w ten sposób, kredytobiorcy nie muszą bać się cofnięcia dopłat. Podpisując umowę kredytową w programie "Rodzina na Swoim", kredytobiorca zobowiązał się również do odstąpienia od ewentualnych umów najmu czy zrzeczenia się praw do mieszkania

Bezpieczny wynajem okiem właściciela

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu się do opróżnienia oraz wydania lokalu, stanowiącego przedmiot umowy - podpowiada Marcin Jańczuk. Przeczytaj także: Jak przygotować mieszkanie do najmu? Zobacz również: Domy do

Wynajem - za ile i jakie wyposażenie

prosta, ponieważ w większości umów najmu jest wpisany zakaz podnajmu, więc mając takie zamiary musimy otrzymać zgodę właściciela. Biorąc na siebie ciężar najmu całego domu z intencją podnajmu ryzykujemy poniesienie dodatkowych kosztów w momencie braku pełnego obłożenia. Uniedogodnieniem może być fakt

Marks & Spencer w Domach Centrum

Sklep Marks & Spencer zaczął działać w Domach Centrum w grudniu na podstawie krótkoterminowej umowy. Brytyjskiej sieci handlowej zależało na tym, żeby jeszcze przed Bożym Narodzeniem otworzyć sklep z ofertą ograniczoną głównie do świątecznych upominków i dekoracji. Chodziło o to, żeby utrwalić swój

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie

RTV i AGD - to podnosi standard wynajmowanego domu czy mieszkania. Ważne, żeby konieczność poniesienia tych wydatków wynikała z umowy najmu. Jeśli te wydatki ponosi najemca, nie możesz ich sobie zaliczyć do kosztów. Kosztem jest też tzw. amortyzacja. To nic innego jak stopniowe zaliczanie do kosztów

Prawa najemcy - przyjmowanie gości

, specjalista ds. najmu Home Broker. - W większości przypadków w mieszkaniu mogą przebywać na noc osoby, które wynajmują i są stronami umowy lub te, o których właściciel wie np. żona z córką nie są wpisane do umowy, ale mieszkające z najemcą - dodaje Bukowski przyznając, że jeśli niespodziewanie w nocy z piątku

8 najważniejszych zmian na rynku nieruchomości w 2015

liczebności rodziny potencjalnego kredytobiorcy państwo dopłaci od 15 do 30 proc. do ceny zakupu mieszkania lub domu. Program od początku swojego istnienia nie miał dobrej prasy i spotkał się z lawiną krytyki. Wpływ na to miały głównie obwarowania niskimi limitami cen nieruchomości w zależności od regionu

Kupić mieszkanie, czy je nająć?

Dom" Magdalena Zając i Tomasz Kołodziejczyk z redNet Property Group wynika jednak, że nawet w dłuższej perspektywie zakup mieszkania może okazać się rozwiązaniem droższym od najmu. Analitycy spróbowali to policzyć na przykładzie młodego małżeństwa (jeszcze bezdzietnego), które stanęło przed

Jak rozliczyć się z fiskusem, gdy wynajmujesz mieszkanie

, w którym dochód przekroczył 3089 zł (tzw. dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku). Ile wynosi zaliczka? To zależy, w jakiej grupie podatkowej sytuują cię dochody z najmu. Jeśli w pierwszej, płacisz 19 proc., jeśli w drugiej - 30 proc. itd. Dochody uzyskane w bieżącym roku z wynajęcia domu

Czy nadejdą zmiany w czynszówkach? Rząd przygotowuje zmiany w ustawie

rozwiązanie prawdopodobnie zadziała z pewnym opóźnieniem, bo nie obejmie już zawartych umów najmu. Oznacza to, że po śmierci obecnych najemców ich dzieci czy wnuki będą mogły przejąć mieszkania na dotychczasowych zasadach. Z tą różnicą, że będą to nowe umowy, zawierane na ściśle określony czas. I jeszcze

Jak się mieszka w innych krajach?

Zabłocone kalosze stojące przed wejściem do mieszkania są źle widziane. Podobnie, jak rowery, o workach ze śmieciami nie wspominając. Dlaczego? W Niemczech umowa najmu obejmuje tylko mieszkanie. Klatka schodowa to część wspólna, a nie podręczny magazynek na rozmaite różności. Kto nie przestrzega

Tańsze zakupy budowlane jeszcze przez miesiąc

nieruchomości (np. aktu własności, przydziału lokalu kwaterunkowego lub zakładowego, tzw. umowy użyczenia czy umowy najmu lub dzierżawy) oraz wypełnionego wniosku VZM-1. W przypadku budowy dołączyć należy kopię pozwolenia na budowę. Całość należy złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym. Wniosek składać można

Gdy rzeczy coraz więcej, a miejsca coraz mniej

nie musimy wynajmować magazynu na wiele lat. Okres najmu zaczyna się od 7 dni, tak jest na przykład w RóżaRent, choć standardem są umowy miesięczne. Górnego limitu nie ma, ponieważ są dostępne umowy na czas nieokreślony. Z magazynu korzystamy kiedy mamy na to ochotę. Większość  takich miejsc w

Państwo skończy z dopłatami do mieszkań, ale sfinansuje najem

i wtedy staną się właścicielami (jednak nie wcześniej niż po pięciu latach od podpisania umowy najmu). Do tego czasu obowiązywałaby umowa zwarta na zasadach najmu okazjonalnego. Taka umowa gwarantowałaby inwestorowi łatwe pozbycie się lokatora w sytuacji, gdyby przestał płacić czynsz lub nie chciał

Skomplikowana kontrola licznika

. 356 § 2 Kodeksu cywilnego firma jako wierzyciel nie może odmówić przyjęcia wymagalnej zapłaty od osoby trzeciej - czyli przykładowo od właściciela domu, mimo że zgodnie z umową najmu obciąża to najemcę. Dzieje się tak nawet w przypadku, gdy właściciel płaci za energię bez wiedzy swojego lokatora

Mieszkanie dla studenta

za wskazanie adresów. Uczciwy pośrednik wyróżnia się tym, że nie bierze pieniędzy przed wykonaną pracę. Jeśli decydujesz się na współpracę z pośrednikiem, podpisujesz z nim umowę pośrednictwa najmu. Upoważniasz go w ten sposób do poszukiwania dla ciebie mieszkania. Agent oferuje ci kilka lokali

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pralce w mieszkaniu!

mieszkanie nie jest ubezpieczone sprawa się nieco komplikuje. Wiele zależy od konstrukcji umowy najmu spisanej między właścicielem mieszkania, a najemcą. Jeżeli ta nie przewiduje takiej sytuacji, wszystko zależy od rodzaju awarii pralki. W przypadku pęknięcia, oderwania czy odłączenia się wężyka

Wynająć w Berlinie, zamieszkać w Hamburgu

obowiązków związanych z utrzymaniem budynku. To bowiem kolejna specyfika niemieckiego wynajmu. Jeśli właściciel budynku nie zatrudnia dozorcy, może zawrzeć w umowie najmu zapis, w myśl którego to lokatorzy zobowiązani będą do utrzymania w czystość np. chodnika przed domem. W takim wypadku, w lecie, będą

Wynająć w Berlinie, zamieszkać w Hamburgu

obowiązków związanych z utrzymaniem budynku. To bowiem kolejna specyfika niemieckiego wynajmu. Jeśli właściciel budynku nie zatrudnia dozorcy, może zawrzeć w umowie najmu zapis, w myśl którego to lokatorzy zobowiązani będą do utrzymania w czystość np. chodnika przed domem. W takim wypadku, w lecie, będą

Mediowa dolina na Służewcu

MTV zajmie 2,4 tys. m kw. na drugim piętrze biurowca Trinity Park III przy Domaniewskiej. - Po zawarciu tej umowy biurowiec jest już w 85 proc. proc. wynajęty. Obecnie finalizujemy kolejną umowę najmu - informuje Jarosław Zagórski z firmy Ghelamco Poland. Ten mocno inwestujący na Służewcu deweloper

Wykup mieszkania komunalnego z bonifikatą

pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje temu, kto jest najemcą, pod warunkiem iż umowa najmu zawarta została na czas nieoznaczony. Procedura przygotowania mieszkania do sprzedaży (m.in. wycena mieszkania) i sama transakcja sprzedaży może trwać, w zależności od gminy, od kilku do kilkunastu miesięcy. Zgodnie z

Kup mieszkanie na kredyt - przyjdź na Targi Nowy DOM Nowe MIESZKANIE

budowy domu. Program polega na jednorazowym dofinansowaniu wkładu własnego udzielanym w momencie wypłaty kredytu. Klient zaciąga kredyt w banku komercyjnym, który podpisał umowę z BGK. Po uruchomieniu kredytu bank pomniejsza kwotę kapitału o sumę dofinansowania i zwraca się do BGK o zwrot środków

Prawie jak cyrograf - jak sporządzić dobrą umowę

zresztą - na przykład umowa pożyczki kwoty większej niż 500 złotych - muszą być sporządzone w takiej właśnie formie (wymaga tego kodeks cywilny). Są też szczególne rodzaje umów wymagające zachowania formy aktu notarialnego, na przykład wszystkie umowy przenoszące własność nieruchomości (działki, domu

Co zrobić, by sprzedać mieszkanie obciążone kredytem?

mieszkania i realizacji straty można próbować przeczekać gorszy okres tak w domowych finansach, jak i na rynku nieruchomości i np. wynająć mieszkanie. Jeśli najem będzie stabilny, umowa podpisana na długi okres, terminowość spłat czynszu zachowana - może być to nasz argument poprawiający naszą zdolność

Mieszkania do wynajęcia - poradnik studencki

wykonaną pracą. Jeśli decydujesz się na współpracę z pośrednikiem, podpisujesz z nim umowę pośrednictwa najmu. Upoważniasz go w ten sposób do poszukiwania dla ciebie mieszkania. Agent oferuje ci kilka lokali, które odpowiadają twoim wymaganiom. Prowizję płacisz agencji dopiero w dniu podpisania umowy najmu

Biurowce się zapełniają

typu pre-let) i Warsaw Trade Tower (MSD - 5,3 tys. m kw., renegocjacje i rozszerzenie). Ponad 90 proc. zarejestrowanych w pierwszym kwartale umów najmu zostało podpisanych w strefach Południowej Górnej (czyli Mokotów, a głównie Służewiec), Centrum oraz Południowej Zachodniej Pierwszej (Włochy w rejonie

Sytuacja na rynku wynajmu

finansowo dla jednej osoby, tymczasem przy rozłożeniu kosztów na trzy-cztery osoby można mieć coś na kształt "małego prywatnego akademika". Jeśli chodzi o segment rynku najmów, jaki obsługiwany jest przez system MLS - przeważają mieszkania powyżej 35m2, a znakomita większość (ok. 70%) to

Student szuka mieszkania...za granicą

razie niewywiązania się z umowy zobowiązuje się zapłacić zaległą należność. Na skutek wielu problemów i zażaleń na Wyspach powstały więc organizacje studentów prawa wspierające kolegów w potrzebie, tak zwane housing clinics. Co kraj, to obyczaj Jeżeli chcemy uniknąć problemów z pośrednikami, warto

Ile zapłacimy z tytułu sporządzenia aktu notarialnego

(np. umowy sprzedaży nieruchomości) podaną przez strony. Jeśli jednak akt notarialny dotyczy umowy zamiany (np. nieruchomości), wówczas tą wartością będzie najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy - czyli wartość cenniejszej nieruchomości. Z kolei przy umowie dzierżawy lub najmu wartością

Inwestuj w wynajem apartamentów

sprecyzowanie przez dewelopera wszystkich elementów związanych ze standardem, wyposażeniem oraz docelowymi grupami najemców. Czynniki te decydują bowiem o tym, kto będzie mieszkał w naszym domu. Warto też dokładnie sprawdzić, czy i na jakich warunkach możemy rozwiązać umowę, przejmując lokal w samodzielne

We Wrocławiu przybywa nowoczesnych biur

2012 roku dominują umowy wynajmu lokali biurowych z przedziału 50 - 80 mkw., w standardzie klasy A, B+ i B, zawierane na okres 2 lub 3 lat, głównie przez przedstawicieli polskich firm, reprezentujących small business. Zwiększył się też popyt ze strony młodych firm, rozpoczynających dopiero swoją

Kiedy można się starać o wypłatę premii gwarancyjnej

użytkowania wybudowanego własnego domu jednorodzinnego przy uzyskaniu własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w związku z wykonaniem umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu jednorodzinnego lub budynku

Ile zapłacimy z tytułu sporządzenia aktu notarialnego

(np. umowy sprzedaży nieruchomości) podaną przez strony. Jeśli jednak akt notarialny dotyczy umowy zamiany (np. nieruchomości), wówczas tą wartością będzie najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy - czyli wartość cenniejszej nieruchomości. Z kolei przy umowie dzierżawy lub najmu wartością

Nothus gotowy do startu

podpisał pierwsze umowy na najem powierzchni w tym budynku - 2,1 tys. m kw. wynajmie duńska firma farmaceutyczna NovoNordisk. - Zainteresowanie najemców wynajmem biur w budynkach Nothus i Zephirus jest potwierdzeniem światowych trendów - centra biurowe przy międzynarodowych lotniskach w głównych

Dlaczego warto zatrudnić home stagera?

spojrzeć i wprowadzić zmiany, które podwyższą jego wartość na rynku. Wydaje się proste, więc czemu nie zrobisz tego sam? Można by odnieść wrażenie, że samodzielne wprowadzenie drobnych zmian zaowocuje szybką sprzedażą lub podpisaniem przez nas umowy najmu. Jednak home staging to znacznie więcej niż

Umorzenie zaległego czynszu wobec najemcy

Zdarza się, że właściciel nieruchomości, który na podstawie umowy najmu wynajmuje np. lokale mieszkalne osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej ma kłopot z odzyskaniem zaległych czynszów. Skoro najemcy lokali nie płacą czynszu, dochodzi do wypowiedzenia umowy najmu, a następnie do

Targi Nowy DOM Nowe Mieszkanie na Stadionie Narodowym już 6 i 7 kwietnia

poświęcone zagadnieniu hipoteki (pojęcie, ustrój, znaczenie w obrocie prawnym) oraz klauzulom niedozwolonym w umowach deweloperskich czy rozliczeniom podatkowym przy zakupie, sprzedaży i najmie nieruchomości. Przede wszystkim jednak nie do przecenienia są spotkania z inspektorem nadzoru budowlanego, na

Jak płacić małe podatki za wynajem mieszkania

.). Rozlicza się go razem z innymi dochodami uzyskanymi w trakcie roku podatkowego, np. z pensją. Kiedy płacisz podatek? Deklarowanie dochodu z najmu w urzędzie skarbowym rozpoczynasz w miesiącu, w którym przekroczył on kwotę wolną od podatku (w przyszłym roku: 2790 zł). UWAGA! Jeśli masz umowę o pracę, twoją

Najlepszy kredyt na budowę domu

2 osoby z dochodami przystąpią do kredytu lub jeden kredytobiorca ma 2 źródła dochodów wówczas marża jest obniżana o 0,08-0,12 p.p. Najpierw działkę, później dom? To tyle z cech wspólnych. Kredyt na dom jest bardziej skomplikowany, ponieważ dochodzi nam tutaj jeszcze kwestia ziemi, na której

Podatki od wynajmu nieruchomości

miesiąc możesz pomniejszać przychód z najmu z tytułu amortyzacji Normalną Gdy mieszkanie (dom) dostałeś w spadku albo darowiźnie, wartość nieruchomości określa jej wartość rynkowa. Jeśli mieszkanie (dom) kupiłeś, wartość nieruchomości określa umowa kupna. Do kwoty z umowy możesz dodać koszty opłat

Mieszkania na własność czy na wynajem?

osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu mieszkania społecznego. Gminy będą musiały weryfikować dochody lokatorów w trakcie trwania najmu, a gdyby wzrosły - odpowiednio podwyższyć czynsz. Tego typu mieszkań nie będzie można wykupić, mimo iż czynsz ma pokrywać koszty eksploatacji i

Jak podarować nieruchomość?

nieruchomości mieszkalnej (domu ani mieszkania), nie dysponuje żadnego rodzaju lokalem spółdzielczym, ani nie jest najemca innego lokalu (chcąc skorzystać z tej ulgi musi rozwiązać umowę najmu). Korzystając z ulgi - musi w darowanej nieruchomości zamieszkać przynajmniej 5 lat. Informacja o tym, że obdarowany

Dlaczego Europejczycy wolą wynajmować niż kupować?

własność. Regulacje, które funkcjonują w Republice Federalnej sprawiają, że kupno mieszkania czy domu jest opcją drogą i dostępną dla nielicznych. Dlaczego? Nawet połowa na początek Przyczyną pierwszą jest utrudniony dostęp do kredytu. O ile w krajach anglosaskich, a w pewnym okresie także w Polsce, można

Lokum dla żaka, czyli drogie studiowanie

zostaniesz oszukany. Pamiętaj, żeby nigdy nie płacić pośrednikowi z góry, np. tylko za wskazanie adresów. Uczciwy pośrednik wyróżnia się tym, że nie bierze pieniędzy przed wykonaną pracą. Jeśli decydujesz się na współpracę z pośrednikiem, podpisujesz z nim umowę pośrednictwa najmu. Upoważniasz go w ten

Jak otrzymać kredyt z dopłatą- poradnik Home Broker

się najemcą mieszkania. Jeżeli jednak jesteśmy najemcą lub przysługuje nam spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania, nasze szanse na uzyskanie kredytu preferencyjnego nie będą skreślone. Warunkiem jest zobowiązanie się, wraz z zawarciem umowy kredytowej do rozwiązania umowy najmu lub wypowiedzenia

Czy Polacy przekonają się do odwróconej hipoteki?

osoby decydujące się na taki wybór muszą być rozliczone na tych samych zasadach, co w wypadku sprzedaży nieruchomości. Jeżeli umowa została podpisana w okresie krótszym niż 5 kalendarzowych lat od kupna domu czy mieszkania, to muszą oni zapłacić podatek. Wprawdzie zapisy projektu, nad którym już od

Samodzielne mieszkanie nie dla każdego

, podpisz z nim umowę i zapoznaj się z jej treścią; sprawdź, czy osoba, która wynajmuje nieruchomość, jest jej właścicielem, a także czy posługuje się autentycznym dokumentem; zawieraj umowę najmu (ureguluje ona zasady wynajmu i będzie podstawą dochodzenia roszczeń na drodze sądowej); spisz protokół

Czy deweloperzy zdecydują się na wynajem mieszkań?

Chcesz kupić mieszkanie lub dom? Przeszukaj nasze oferty Chcesz sprzedać mieszkanie? Dodaj ogłoszenie w naszym serwisie Zaostrzenie polityki kredytowej diametralnie zmieniło sytuację na rynku nieruchomości. Większość inwestorów bagatelizowała pierwsze sygnały, jednak po jakimś czasie przyznała

Nieruchomości - prowizja bez gwarancji

nieruchomościami. Polega ona na wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów nabycia lub zbycia nieruchomości, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, umów najmu lub