umowa najmu lokalu użytkowego

red.

Umowa najmu lokalu użytkowego

Umowa najmu lokalu użytkowego

Umowa najmu nieruchomości polega na oddaniu przez Wynajmującego na rzecz Najemcy określonej nieruchomości do używania. W zamian za to, Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu umówiony czynsz.

Czy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy najemca zalega z zapłatą czynszu?

Art. 659§1 k.c. stanowi, że przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać rzecz najemcy do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Powyższe jednoznacznie wskazuje, iż jednym z niezbędnych elementów umowy najmu jest uiszczanie przez najemcę czynszu wynajmującemu.

Czy umowę najmu lokalu można rozwiązać, wysyłając wypowiedzenie faksem?

Możliwość rozwiązania umowy najmu poprzez wysłanie wypowiedzenia faksem zależy głównie od tego, jaki lokal jest wynajmowany. Przepisy prawa regulują bowiem inaczej najem lokali użytkowych, a inaczej - mieszkalnych.

Zawarcie umowy najmu i jej zmiana

Zawarcie umowy najmu i jej zmiana

Zasadą umów zawieranych na czas oznaczony jest precyzyjnie określony termin ich obowiązywania, który zawiera się w oznaczonym przedziale czasowym. Oznacza to, że upływem terminu dotychczasowa umowa wygasa. Oznacza to również, że skoro dotychczas obowiązująca umowa najmu niedługo przestanie

Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu

umów, pozostaje nam możliwość rozwiązania umowy najmu poprzez zgodne porozumienie stron. Sprawdź oferty wynajmu mieszkań na Domiporta.pl Sprawdź oferty wynajmu domów na Domiporta.pl Sprawdź oferty wynajmu lokali użytkowych na Domiporta.pl

Refakturowanie opłat za wywóz śmieci - stawka VAT

Refakturowanie opłat za wywóz śmieci - stawka VAT

lokalu. Przy takim porównaniu należy mieć na uwadze cel świadczonej usługi, zatem stwierdzić należy, że zarówno przy usłudze najmu, jak i wykonywania czynności na rzecz mieszkańców, korzystających z lokali mieszkalnych i użytkowych, prowadzi on do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych (w przypadku lokali

Prawa najemcy lokalu

Prawa najemcy lokalu

w przyszłości podstawę rozliczeń przy zwrocie lokalu. Jest on także przydatny, gdy okaże się, że lokal posiada wady, o których istnieniu najemca nie wiedział przy zawieraniu umowy najmu, albo gdy wady te powstały - nie z winy najemcy - w czasie najmu lokalu. W przypadku wykrycia takich wad, jak np

Najem lokali - rozliczenie za 2012 r. i wybór stawki w 2013 r.

Najem lokali w ramach działalności gospodarczej Najem lokali mieszkalnych i użytkowych, jako usługa podlega takim samym zasadom, jak inne przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej. Przychody lub starty z najmu mogą być wtedy kompensowane z przychodami lub stratami z innych rodzajów

Zakup domu w celach inwestycyjnych

Zakup domu w celach inwestycyjnych

powierzchnia, tym łatwiej również utargować niższą cenę transakcyjną. Tak więc kupno dużego domu może być po prostu szansą na kupno taniego mieszkania - jeśli dokonujemy transakcji ze wspólnikami, a następnie z całego obiektu wyodrębniamy osobne lokale. Poglądowe wyliczenie: dom o powierzchni użytkowej 200 mkw

Protokół zdawczo-zbiorczy - co to jest i dlaczego warto go spisać

powierzone najemcy. I tu trzeba dokładnie uregulować w umowie co będzie z zainstalowanymi urządzeniami po zakończeniu umowy. Dodatkowo w protokole powinny znaleźć się spisane stany wszystkich liczników na dzień wydania lokalu, a przy zakończeniu umowy najmu ponownie na dzień oddania lokalu. Najem lokalu w

Wynajem lokalu użytkowego bardziej opłacalny niż mieszkania

wymagają, aby stopa zwrotu wyniosła 9 proc. brutto, a co za tym idzie - wyłożony kapitał zwrócił im się w postaci czynszów w ciągu 11,1 roku. Zdaniem analityków Lion's House i Home Broker za inwestowaniem w lokale użytkowe przemawia także to, że najemcy podpisują zazwyczaj umowy wieloletnie (np

Wynajem mieszkania czy pokoju - co bardziej opłacalne

Wynajem mieszkania czy pokoju - co bardziej opłacalne

pojęcie mieszkania studenckiego, czyli nieruchomości, zamieszkałej przez kilku najemców. Z punktu widzenia wynajmującego taki stan rzeczy oznacza oczywiście "więcej zachodu". Umowę najmu musi podpisać z każdym, określając precyzyjnie, o który pokój chodzi. Koszty mediów i czynszu

Państwowe mieszkania na wynajem nie dla każdego

Państwowe mieszkania na wynajem nie dla każdego

rynku najmu. Chcesz kupić mieszanie? Sprawdź ogłoszenia na Domiporta.pl Szukasz lokalu użytkowe do wynajęcia? Zobacz nasze oferty

Prowizja od niedokonanej transakcji

Prowizja od niedokonanej transakcji

, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, 3) najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części, 4) innych niż określone w pkt 1-3, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części." Co oznacza, iż jest to usługa starannego działania

Podpisanie protokółu zdawczo - odbiorczego lokalu

bezczynność wynajmującego, najemca uznaje lokal za zwrócony w tym i tym dniu. Proszę pamiętać, że o ile umowa najmu nie przewidywała możliwości takiego jednostronnego spisania protokołu, który byłby skuteczny i wiążący dla obu stron, nie będzie on wiążący, a jedynie może pomóc dowodowo w razie ewentualnego

Mieszkanie dla młodych: wszystkie wymagane dokumenty

Mieszkanie dla młodych: wszystkie wymagane dokumenty

posiadają spółdzielcze, lokatorskie prawo do lokalu zobowiązane są do rozwiązania umowy najmu lub zrzeczenie się prawa do lokalu miesz kalnego na rzecz spółdzielni i opróżnienia mieszkania w przeciągu sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy kupna mieszkania. Osoby te muszą złożyć pisemne zobowiązanie, że

Umowa najmu lokalu mieszkalnego - podstawowe elementy

Umowa najmu lokalu mieszkalnego - podstawowe elementy

1. Określenie miejsca i daty zawarcia umowy Określenie daty i miejsca zawarcia umowy powinno być elementem każdej umowy. W przypadku umowy najmu lokalu mieszkalnego data jej zawarcia ma o tyle ważne znaczenie, że zazwyczaj stanowi początek obowiązywania umowy, jak również jest dniem przekazania

Lokal handlowy od dewelopera - gdzie i za ile?

. Preferowany przez deweloperów okres najmu mieści się w przedziale od 3 do 5 lat. Oferty umowy na czas nieokreślony należą do rzadkości. Znaczna większość lokali przeznaczonych pod wynajem posiada czynsz w zł. Miesięczna średnia wysokość czynszów w analizowanym okresie w przeliczeniu na mkw. wyniosła 95,3 zł

Umowa najmu a obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości

Umowa najmu a obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości

Umowa cywilnoprawna, którą jest umowa najmu, jako regulująca wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy stronami tej umowy (prawo prywatne), nie spowoduje skutków na gruncie przepisów prawa publicznego, do jakiego zalicza się prawo podatkowe. Nie może tak być z tego względu, że na mocy umów

Mieszkanie umeblowane łatwiej wynajmiesz

Mieszkanie umeblowane łatwiej wynajmiesz

przypadkowych elementów, wyciągniętych ze strychu, czy z piwnicy. Dobrym rozwiązaniem nie muszą być sprzęty drogie. Liczy się ich funkcjonalność, prostota, dobry aranż i przede wszystkim trwałość.   Chcesz kupić mieszanie? Sprawdź ogłoszenia na Domiporta.pl Szukasz lokalu użytkowe do wynajęcia? Zobacz

Student szuka mieszkania w Krakowie

Student szuka mieszkania w Krakowie

temat prawa regulującego wynajem, cały okres najmu jest oparty w dużej mierze na zaufaniu. W wielu przypadkach obywa się bez problemów, natomiast zagrożenie związane ze źle zawartą umową nie jest małe. Mnogość istotnych aspektów, na które należy zwrócić uwagę stanowi bazę na odrębny artykuł

Ile można zarobić na inwestycji w mieszkanie, sklep albo pokój w hotelu?

pośrednio prowadzenia działalności gospodarczej. - Szczególnie ważne jest więc, aby podpisać umowę ze stabilnym i wiarygodnym partnerem - podkreśla Bartosz Turek. I dodaje, że ważna jest lokalizacja obiektu, standard i rozwiązania, które pozwolą na utrzymanie obłożenia także poza sezonem. Lokal użytkowy W

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce - podsumowanie 2014 roku

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce - podsumowanie 2014 roku

najwyższe ofertowe stawki czynszów najmu dla klasy A w lokalizacjach ścisłego centrum do 22 - 24 euro/ mkw./ m-c netto. Poza centrum stawki dla wysokiego standardu znalazły się w przedziale 12 - 15 euro/mkw./ m-c, natomiast lokale biurowe w niższym standardzie można było wynająć za 10 - 11,5 euro/mkw./m

Mieszkanie obciążone hipoteką

poniesionych nakładów, np. remontu mieszkania. Przypomnijmy, że na dochodzenie swoich praw mamy rok, od momentu wykrycia wady. Chcesz kupić mieszkanie? Sprawdź oferty na Domiporta.pl Szukasz lokalu użytkowego do wynajęcia? Zobacz nasze oferty

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego, 5) będzie Pan zamieszkiwać w nabytym lokalu, będąc zameldowany na pobyt stały i nie dokona Pan jego zbycia przez okres 5 lat: a) od dnia złożenia zeznania podatkowego - jeżeli w chwili złożenia zeznania mieszka Pan i jest

Właściciel czy najemca - kto odpowiada za naruszenie porządku publicznego?

najemcy innych lokali mogą w oparciu o nie reagować na zakłócanie przez sąsiadów spokoju i spoczynku nocnego. Czytaj także: Czy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy najemca zalega z zapłatą czynszu? Stosownie do art. 13 ustawy o ochronie

Umowa najmu lokalu mieszkalnego - wzór

Jak wynająć mieszkanie tanio i bezpiecznie - poradnikMieszkania do wynajęcia - zobacz oferty UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO Zawarta w dniu ..................... w............................... pomiędzy: ....................................................................., zamieszkałym w

Zmiany czynszu najmu lokali mieszkalnych

Kiedy najem okazjonalny? Po ostatniej gruntownej nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, która weszła w życie 1 stycznia 2007 r., pojawiła się możliwość niestosowania większości regulacji bądź co bądź ograniczających właścicieli lokali mieszkalnych, zwłaszcza w zakresie kształtowania

Wykup tanio mieszkanie komunalne

lokalu komunalnego umowa najmu wygaśnie. Jego bliscy (m.in. małżonkowie, dzieci, konkubent lub konkubina, którzy mieszkali z nim do śmierci) będą mogli zawrzeć nową umowę, jeśli spełnią kryteria dochodowe ustalone przez daną gminę czy miasto. Ale jeśli ich dochody będą wyższe niż te kryteria, w ciągu

Jak podarować nieruchomość?

nieruchomości mieszkalnej (domu ani mieszkania), nie dysponuje żadnego rodzaju lokalem spółdzielczym, ani nie jest najemca innego lokalu (chcąc skorzystać z tej ulgi musi rozwiązać umowę najmu). Korzystając z ulgi - musi w darowanej nieruchomości zamieszkać przynajmniej 5 lat. Informacja o tym, że obdarowany

Nieruchomości komercyjne w Polsce na celowniku inwestorów

regionalnych do około 25 euro w najlepszych warszawskich lokalizacjach. Przeciętne ceny najmu dla całego kraju w WGN wynoszą obecnie 33 zł za metr kwadratowy. Chcesz kupić mieszkanie z rynku pierwotnego? Zobacz oferty na Domiporta.pl Wolisz lokal z rynku wtórnego? Sprawdź ogłoszenia w naszym serwisie

Ile zapłacimy z tytułu sporządzenia aktu notarialnego

dewelopera do wybudowania budynku oraz przeniesienia własności znajdującego się w nim lokalu na nabywcę, - umowę sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub domu rozdzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, - umowę darowizny lokalu

Samodzielność lokalu - ustanowienie odrębnej własności lokalu

może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy najemca zalega z zapłatą czynszu?

Kupić mieszkanie, czy je nająć?

kosztach co kilka lat powiększałyby remonty niezbędne do utrzymania lokalu w stanie niepogorszonym (patrz: Tabela 1). Z kolei koszty związane z najmem są stałe. Powiększa je jedynie (nieznacznie) prowizja płacona agencji przy zamianie mieszkania co kilka lat. Dopiero po 16 latach koszty kredytu i

Finansowa strona wynajmu

warunków bytowych, utrzymania lokalu w należytym stanie, napraw lub wymiany mediów. Jednakże to ustalenia zawarte w umowie najmu (przy akceptacji przez strony umowy) mogą określać poszczególne kwestie, m.in. związane z potrzebami remontowymi. Z reguły remonty należą do właściciela. Kiedy właściciel może

Prace dostosowawcze na potrzeby najemców powierzchni biurowych

zapewnienia właściwego (z uwzględnieniem postępu technicznego) stanu technicznego i eksploatacyjnego przedmiotu umowy najmu, zwłaszcza utrzymania powierzchni biurowych w stanie wynikającym z normalnego użytkowania, a więc wykonywane prace nie spowodują wzrostu wartości użytkowej środków trwałych. Powyższe

Ile zapłacimy z tytułu sporządzenia aktu notarialnego

dewelopera do wybudowania budynku oraz przeniesienia własności znajdującego się w nim lokalu na nabywcę, - umowę sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub domu rozdzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, - umowę darowizny lokalu

Dla kogo dopłaty do kredytów mieszkaniowych?

. Z kolei najemcy lokali mieszkalnych oraz osoby, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych, mogą otrzymać kredyt na preferencyjnych warunkach, lecz muszą się jednocześnie zobowiązać, że w ciągu 6 miesięcy rozwiążą umowę najmu bądź doprowadzą do wygaśnięcia prawa

Warszawa lepsza niż Londyn

z sektora badań i rozwoju (R&D). Chętnie lokują się oni w dużych polskich miastach, gdzie koszty są niższe i łatwo o wysoko wykwalifikowanych pracowników. W pierwszym półroczu 2012 podpisano w Warszawie umowy najmu na łączną powierzchnię aż 298 tys. m kw. biur. To dwie trzecie wszystkich biur

Jak wynająć mieszkanie bezpiecznie i tanio

Chodzi o nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów. Jeden z zawartych w niej przepisów, który obniża podatek od przychodów z najmu nie tylko mieszkań i domów, ale także m.in. lokali użytkowych i garaży, miał wejść w życie 1 stycznia 2010 r. Ale mimo że ustawa trafiła na biurko prezydenta 18

Jak rozliczyć się z fiskusem, gdy wynajmujesz mieszkanie

: Rozliczając się na zasadach ogólnych, od przychodu z najmu odejmujesz koszty uzyskania przychodu. Odliczyć możesz np. opłaty za mieszkanie (jeśli w umowie najmu jest zapisane, że to ty będziesz płacił), ubezpieczenie (jeśli jest zapisane w umowie najmu, że lokator wymaga od ciebie ubezpieczenia lokalu

Kup mieszkanie na kredyt - przyjdź na Targi Nowy DOM Nowe MIESZKANIE

oferty mieszkań, domów, działek i gruntów, lokali użytkowych i biurowych, czy nieruchomości komercyjnych m.in.: na Mokotowie, w Śródmieściu, Wawrze, Ursynowie, Wilanowie i Ursusie. Przedstawione zostaną także nieruchomości w południowych okolicach Warszawy od Piaseczna po Grójec, lokalizacje na linii

Jak wykupić mieszkanie od gminy

albo gdy powierzchnia lokali użytkowych przewyższa powierzchnię mieszkań. Szczecin. Mieszkania komunalne sprzedawane są co do zasady z 95-proc. bonifikatą. Ale jeśli na wykup zdecydują się równocześnie wszyscy mieszkańcy danego bloku, gmina daje dodatkowe 2 proc. W ten sposób pozbywa się całych

Balkon - czyją stanowi własność?

oraz Monika Góralczuk - aplikant radcowski Departament Nieruchomości Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna Czytaj także: Kto odpowiada za naruszenie porządku publicznego - właściciel czy najemca? Czy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy

Mieszkanie po rozwodzie

art. 680 (1) kodeksu cywilnego małżonkowie bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe (np. mają podpisaną intercyzę) są najemcami lokalu, jeśli służy on zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny lub umowa najmu została podpisana już po ślubie. Uwaga ! Rozwód

Mieszkania do wynajęcia - poradnik studencki

pracę. Czy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy najemca zalega z zapłatą czynszu?

Kredyty dla młodych małżeństw - państwo dopłaci na dobry start

przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania lub jest najemcą mieszkania, pod warunkiem zobowiązania się do zrzeczenia się prawa do lokalu lub wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, a w przypadku najmu - rozwiązania umowy najmu i opróżnienia mieszkania, w terminie 6 miesięcy od

Kto może zaciągnąć kredyt z dopłatami rządowymi?

mieszkania, przepisy zostawiają pewną furtkę. Dopłata może być wówczas zastosowana, ale pod warunkiem, że kredytobiorca przy zawieraniu umowy zobowiąże się do wypowiedzenia/zrzeczenia się członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej bądź, w przypadku najmu, do rozwiązania umowy i opuszczenia najmowanego lokalu

Jak płacić małe podatki za wynajem mieszkania

wpisana wysokość czynszu). Współmałżonkowie mogą zadecydować, że jedno z nich rozlicza najem w całości bądź że chcą rozliczać go po połowie. Możesz korzystać z ryczałtu także wtedy, gdy wynajmujesz komuś lokal użytkowy. Minusy: Przy ustalaniu wysokości podatku ryczałtowego nie uwzględnia się

Nieruchomości - prowizja bez gwarancji

nieruchomościami. Polega ona na wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów nabycia lub zbycia nieruchomości, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, umów najmu lub

Jak załapać się na kredyt z dopłatami?

Swoim został przyznany osobie po 35 roku życia. Warto przypomnieć - dopłaty do kredytu w programie RnS mogą być stosowane tylko w przypadku, gdy kredytobiorca w dniu podpisania umowy kredytowej nie był właścicielem żadnego mieszkania ani nie przysługiwało mu spółdzielcze prawo do lokalu. W razie

Podatki od wynajmu nieruchomości

gospodarczej osiągające przychody z tytułu umowy najmu". Czyli ryczałt możesz płacić zarówno jeśli wynajmujesz swoje mieszkanie osobie fizycznej, jak i firmie. Warunek? Nie możesz prowadzić działalności gospodarczej. UWAGA! Możesz korzystać z ryczałtu także wtedy, gdy chcesz wynająć komuś lokal użytkowy

Jak wykupić mieszkanie od gminy lub zakładu pracy?

mieszkania, ma on trzy miesiące na to, by zdecydować się, czy wykupi lokal. Czas liczy się od dnia dostarczenia pisma. Jeśli zdecydujesz się kupić mieszkanie, to musisz zakładowi przedłożyć szereg dokumentów, m.in. decyzję o przydziale mieszkania, umowę najmu, zaświadczenie z urzędu miasta o liczbie osób

Mieszkania komunalne na własność

zawiadomienie na piśmie. Będzie w nim wskazany termin, w którym trzeba złożyć niezbędne dokumenty. Oprócz wniosku są to (identycznie jak wtedy, gdy sam wychodzisz z inicjatywą): ** umowa najmu lokalu mieszkalnego zawarta na czas nieokreślony, ** decyzja o przydziale lokalu, ** zaświadczenie o zameldowaniu

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy najemca zalega z zapłatą czynszu?

Lokator czy właściciel? Wykup mieszkania od spółdzielni

samych prawach. Lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej przypomina zwykły najem. Lokator ma prawa zbliżone do najemcy. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa. W wypadku gdy przysługuje ono małżonkom, wygaśnięcie prawa

W jakie pułapki możesz wpaść, kupując mieszkanie od dewelopera

będzie mieć wymiary. Pułapka. Klient, który chce się wycofać z umowy z deweloperem, musi: zapłacić karę umowną (zazwyczaj ok. 5 proc. ceny kupna mieszkania); znaleźć chętnego na mieszkanie, bo pieniądze są mu zwracane np. "w ciągu trzech tygodni od znalezienia nowego nabywcy tego samego lokalu

Zanim podpiszesz umowę z deweloperem

musiał rozstrzygnąć sąd). Odbierasz lokal PUŁAPKA. Deweloper zastrzega w umowie, że "jeśli powierzchnia użytkowa będzie większa lub mniejsza o więcej niż 10 proc., to cena zakupu zostanie odpowiednio skorygowana". Oznacza to tyle, że jeśli kupujesz mieszkanie o pow. 100 m kw., a deweloper

Mieszkaniowa posucha raczej nam nie grozi

, ale równocześnie zrezygnowało z nich 17 klientów. Jest to dużo lepszy wynik niż rok wcześniej, gdy w tym najgorszym dla firm deweloperskich okresie Polnord miał na swoim koncie zaledwie 78 sprzedanych mieszkań i 27 anulowanych umów. - Przypuszczam, że w następnych miesiącach będzie lepiej - mówi

Jak uniknąć podatku przy sprzedaży lub kupnie mieszkania

prawami przekażesz je zstępnym lub do dyspozycji spółdzielni; nie jesteś najemcą lokalu ani budynku lub będąc nim, rozwiążesz umowę najmu. Wymienione warunki trzeba spełnić łącznie. Jeśli lokal jest większy niż 110 m kw., to podatek płacisz od metrów powyżej tej granicy. Dostałeś dom jednorodzinny

Mieszkanie na dom zamienię

mieszkania.Zakładając, że posiadamy mieszkanie o powierzchni 50 m2 i warte ok. 300 tys. PLN, oraz w pełni urządzone (bo przecież w nim mieszkamy), wpływy z najmu netto mogą sięgnąć 1200-1500 PLN miesięcznie (trzeba będzie zawrzeć oficjalną umowę o wynajem – wymagania banku). Za taką kwotę spłacaną co miesiąc

Kupiłeś mieszkanie i co dalej

notarialny, wyciąg z księgi wieczystej (lokal własnościowy), decyzję przydziału lokalu, umowę najmu (spółdzielcze własnościowe, najem). Jeśli masz tylko umowę przedwstępną - idziesz do administratora osiedla (będzie to przedstawiciel dewelopera albo spółdzielni), który da ci specjalny formularz meldunkowy

Co się dzieje po uwolnieniu czynszów

pierwszej kolejności lokatorzy mieszkający w atrakcyjnych punktach dużych miast, np. przy warszawskim Krakowskim Przedmieściu czy rynku w Krakowie. Właściciele żądają tam minimum kilkaset proc. więcej niż do tej pory - w granicach 30-40 zł za m kw. Przy 40-m. lokalu oznacza to miesięczny czynsz w granicach

Co rozliczysz w kosztach prywatnego najmu?

(Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.). Z tego względu zaliczeniu bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu będą podlegały wyłącznie odsetki naliczone i zapłacone po dniu oddania lokalu do używania w ramach umowy najmu, czyli

Ranking kredytów hipotecznych - wrzesień 2010

lub osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno dziecko w wieku do 25 lat (lub bez ograniczeń wiekowych, jeśli pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny). Rodzina, która chce zaciągnąć kredyt z dopłatą, nie może mieć własnego mieszkania, a jeśli jakieś wynajmuje, to powinna wypowiedzieć umowę najmu w