umowa spadku

Marian Szałucki, doradca podatkowy, Dorota Ryterska, prawnik w Ekspertax.pl

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

Mam zamiar skorzystać z ulgi mieszkaniowej w związku z planowanym nabyciem mieszkania (odrębna własność). Odziedziczyłem mieszkanie po matce, jednak jest ono dla mnie i mojej rodziny zbyt małe, zatem zamierzam kupić nowe - umowa przedwstępna zostanie zawarta w ciągu 2 lat, które upłyną od zbycia mieszkania ze spadku. Czy mam prawo do ulgi i jakie warunki muszę spełnić?

Warszawskie biura po trzecim kwartale 2010 r.

Aż za jedną czwartą wolumenu wszystkich umów najmu zawartych w trzecim kwartale 2010 r. odpowiada renegocjacja umowy na siedzibę Banku Pekao SA. Sytuacja na rynku powierzchni biurowych w stolicy jest stabilna, ale na horyzoncie rysuje się spadek dostępności powierzchni i wzrost czynszów.

Obowiązek zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych

Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2) stanowi warunek skorzystania z zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r. poz. 86, z późn. zm.), podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych na podstawie enumeratywnie wymienionych tytułów. Zwolnione od podatku jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę (art. 4a ust. 1 ww. ustawy). Jednocześnie ww. ustawa określa warunek, od spełnienia którego uzależnione jest stosowanie tego zwolnienia podatkowego.

Raport NBP: Dalsze, niewielkie spadki cen

podpisanych umów była natomiast najniższa od trzech lat. Banki od początku 2012 r. nie udzielały kredytów mieszkaniowych w walutach obcych. Obserwujemy także coraz większe kwartalne spadki stanu należności od gospodarstw domowych z tytułu kredytu mieszkaniowego w walutach obcych (po korekcie kursowej), co

Stagnacja na rynku kredytowym

Stagnacja na rynku kredytowym

1,75 proc. Jeśli chodzi natomiast o oprocentowanie - to spadło w tym samym okresie o 0,40 proc. i wyniosło przeciętnie 3,48 proc. Tymczasem w pierwszym kwartale 2015 zawarto ponad 42 tys. nowych umów kredytowych, co stanowi spadek wobec wcześniejszego kwartału o 1,9 proc. Wartość umów zawartych

Kiedy i jak przepisać mieszkanie?

- tłumaczy Łukasz Rafalski. Tak więc aby wnuczek mógł stać się faktycznie właścicielem mieszkania zmarłej babci, musiał on podpisać umowę cywilno-prawną przeniesienia własności. Po zmianach ów wnuczek nabędzie własność nieruchomości automatycznie, z momentem otwarcia spadku. Inny sposób? Umowa dwustronna

Co to jest zasiedzenie nieruchomości

Co to jest zasiedzenie nieruchomości

posiadacz samoistny? To ktoś, kto korzysta z danej rzeczy samodzielnie, niezależnie od prawnego właściciela i nie jest związany z właścicielem żadną ważną umową pisemną czy ustną. Użytkuje nieruchomość tak, jakby była jego własnością, dba o nią, zabezpiecza przed obcymi i przed niszczeniem, remontuje

Jak w 2014 roku zadłużali się Polacy?

Jak w 2014 roku zadłużali się Polacy?

udzielonych w badanym kwartale. W tym samym okresie nastąpił spadek udziału kredytów o wskaźniku LtV na poziomie od 50 do 80% - również o 1,77 p.p. Jeśli chodzi o czas trwania umowy - zdecydowanie najczęściej kredytowaliśmy się na najdłuższy możliwy okres, czyli od 25 do 35 lat. W IV kw. 2014 takich kredytów

Spadek bez podatku - krok po kroku

żeby z niej skorzystać, umowa opieki musi być zawarta oficjalnie i zgłoszona w urzędzie gminy. 2. Przyjąć czy odrzucić? Pierwszą decyzją, jaką musi podjąć spadkobierca, jest to czy spadek przyjąć, czy go odrzucić. To ważne z kilku powodów. Najważniejszy to oczywiście potencjalne zobowiązania zmarłego

Umowa przedwstępna przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym

akt notarialny obejmujący np. umowę sprzedaży czy darowizny, ale może to być także inny dokument, np. stwierdzający nabycie spadku, w przypadku zaś praw spółdzielczych może to być chociażby przydział ze spółdzielni. Oprócz dokumentu nabycia, który może pochodzić sprzed wielu lat, pamiętajmy o

Spadki cen mieszkań - co oznaczają dla osób zadłużonych?

rynku nieruchomości spadają, mieszkanka warszawskiego Bródna boi się, że bank ponownie zażąda dodatkowych zabezpieczeń. Czy najbliższy rok może oznaczać dla kredytobiorców złe wieści z banku? Zielone światło dają zapisy w umowach Jeśli w 2013 roku dojdzie do znaczącego spadku wartości nieruchomości

Ziemia w spadku? Zadbaj o prawa spadkobierców

przypuszczalnie mało kto zastanawia się, co się stanie, gdy nie przekształci użytkowania wieczystego, a prawo to wygaśnie. Fakt, perspektywa jest odległa. Są też pewnie i tacy, którzy sądzą, że staną się właścicielami gruntu przez zasiedzenie. Nic z tego. Kiedy upłynie określony w umowie termin użytkowania

Sprzedajesz mieszkanie? A książeczka wojskowa jest?

nieruchomości pochodzącej ze spadku/ darowizny: postanowienie sądu o nabyciu spadku, zaświadczenie z U.S. o uiszczeniu podatku od spadku/ darowizny - konieczne! 8. W przypadku osób kredytujących zakup - umowa kredytowa z bankiem (przy umowie przyrzeczonej przenoszącej własność) - konieczne! 8. Oczywiście ważne

Nabywcy mieszkań mogą liczyć na spore upusty

większych, gdzie ostateczna cena widniejąca na umowie kupna/sprzedaży jest średnio o 6,6 proc. mniejsza od ceny oferowanej pierwotnie przez sprzedającego. W poprzednim raporcie było to 7,5 proc. Dla mieszkań trzypokojowych różnica ta stopniała w ciągu dwóch miesięcy z 9,2 do 6,8 proc. Jeszcze większe zmiany

Ile zapłacimy z tytułu sporządzenia aktu notarialnego

z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn - nie więcej niż 7 500 zł. Ważny jest przy tym sposób ustalania wartości przedmiotu czynności notarialnej, który też reguluje ww. rozporządzenie. Co do zasady, za wartość przedmiotu czynności notarialnej notariusz przyjmuje wartość czynności

Kiedy można stracić dopłaty do kredytu "Rodzina na Swoim"?

Kiedy można stracić dopłaty do kredytu "Rodzina na Swoim"?

nieruchomości w spadku - wchodząc w jej posiadanie w ten sposób, kredytobiorcy nie muszą bać się cofnięcia dopłat. Podpisując umowę kredytową w programie "Rodzina na Swoim", kredytobiorca zobowiązał się również do odstąpienia od ewentualnych umów najmu czy zrzeczenia się praw do mieszkania

Ile zapłacimy z tytułu sporządzenia aktu notarialnego

z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn - nie więcej niż 7 500 zł. Ważny jest przy tym sposób ustalania wartości przedmiotu czynności notarialnej, który też reguluje ww. rozporządzenie. Co do zasady, za wartość przedmiotu czynności notarialnej notariusz przyjmuje wartość czynności

Płacisz raty? Nie daj się szantażować

warunków umowy kredytowej - wyjaśnia Małgorzata Ludwik.", pisze dziennik. Komisja Nadzoru Finansowego skrytykowała działania banków mające na celu zmianę warunków umów. Podkreśliła, że spadek zabezpieczenia nie oznacza spadku zdolności kredytowej klienta, a wszelkie działania podejmowane wobec

Niezależnie od waluty kredytu - jest problem

Niezależnie od waluty kredytu - jest problem

mieszkania staniały o około 20 -- 30 procent, a ceny wróciły mniej więcej do poziomu z 2006 roku. Dziś, gdy wrócił temat franka szwajcarskiego, oprócz pytań o konstrukcję umów kredytowych, mechanizmy zaradcze, przewalutowaniu itp. warto przyjrzeć się samym mieszkaniom, które dla tysięcy ludzi okazują się

MDM zawyża ceny mieszkań

MDM zawyża ceny mieszkań

przeciętnych cen na rynku, czyli w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, wysiłek deweloperów, aby zwiększyć podaż mieszkań w cenach mieszczących się w limitach owocuje spadkiem przeciętnych cen w całej ofercie w mieście." Podobne wnioski płyną z ostatniego raportu Amron - Sarfin, tyle, że wg niego w

Sprzedaż mieszkania a podatek dochodowy

, jest data nabycia mieszkania - należy pamiętać, że jest to nie tylko zakup mieszkania, ale również nabycie w drodze darowizny, a także spadku. W przypadku, gdy nabycie mieszkania następuje w drodze umowy sprzedaży, bądź w drodze umowy darowizny - datą nabycia jest dzień, w którym został podpisany akt

Jak podarować nieruchomość?

Umowa darowizny nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego, bo takiej umowy wymaga każde przeniesienie własności nieruchomości, również praw do niej - jak użytkowanie wieczyste czy własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. Darczyńca może odwołać darowiznę, jeżeli obdarowany okaże mu "

Zawiadomienie urzędu skarbowego o otrzymaniu darowizny

darowizny od osób najbliższych (m.in. wstępnych) nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, wtedy też darowizna między rodzicami i dzieckiem jest zwolniona z opodatkowania. W opisanym przypadku wszyscy ww. zostali współwłaścicielami mieszkania

Bloki i baza sportowo-rekreacyjna powstanie na Ludwinowie

Andrzej Klemba: Przed Garbarnią świetlana przyszłość - sprzedaliście część terenów i wychodzicie na prostą. Marek Siedlarz: Nie do końca jest tak, że sprzedaliśmy ziemię. Z deweloperem Murapolem utworzyliśmy spółkę celową Murapol Garbarnia Spółka Komandytowo-Akcyjna. Umowa partnerska przewiduje

Raport: Kawalerki najdroższe? Wszędzie, ale nie w Łodzi

pokoi tym też jest tańszy. - Obserwując zmiany cen ofertowych rynku wtórnego w serwisie Domiporta.pl możemy zauważyć, że w ostatnich miesiącach średnie ceny mieszkań w największych aglomeracjach, po odnotowanych w pierwszej połowie 2013 r. spadkach, zatrzymały się. Wszystko wskazuje na to, że ten trend

Kredyty hipoteczne 2015 - 10 % wkładu własnego

banków. Z raportu Amron Sarfin dla Związku Banków Polskich wynika, że w IV kwartale 2013 liczba zawartych umów spadła wobec wcześniejszego kwartału o 0,78 proc., a wartość nowo udzielonych kredytów w złotówkach wzrosła tylko o nieco ponad 2 proc. A wszystko to przy rekordowo niskim oprocentowaniu

To dobry moment na decyzję o własnym M

mieszkania o powierzchni 50 mkw. spadła w tym okresie o około 75 tys. PLN Warto jednak mieć na uwadze, że coraz częściej słyszy się o wyczerpujących się możliwościach dalszych spadków. Na koniec czerwca 2013 roku nabywcy w Łodzi mogli wybierać spośród wciąż wysokiej liczby 2 113 mieszkań znajdujących się w

Zbycie mieszkania po śmierci współmałżonka nie zawsze podlega opodatkowaniu

Problem, w niniejszej często pojawiającej się sytuacji, polega na rozstrzygnięciu, czy w przypadku nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego w trakcie trwania małżeństwa do majątku objętego wspólnością ustawową, w razie śmierci jednego z małżonków i nabycia spadku przez drugiego małżonka

Jak kupić mieszkanie na rynku wtórnym?

"akceptowalne" - poszukajmy innego. Zasada ograniczonego zaufania Znaleźliśmy dom lub mieszkanie. Jeśli właściciel może je opuścić w każdej chwili, a my już mamy pieniądze, nie pozostaje nam nic innego jak zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży w formie aktu notarialnego. Takie sytuacje

Zamiana mieszkania z kredytem "Rodzina na swoim"

Zamiana mieszkania z rodzicami nie powinna nastręczać jakichkolwiek trudności. Wystarczy bowiem udać się do notariusza w celu sporządzenia umowy zamiany (wymagana forma aktu notarialnego). W jej wyniku każda ze strony umowy zobowiązuje się przenieść własność mieszkania na drugą stronę. Umowa taka

Targuj się, kupując mieszkanie. To się opłaca

nabywcę. Średni czas wynosił aż trzy i pół miesiąca. Kilka miesięcy temu nie przekraczał trzech miesięcy. - Przyczyną może być okres wakacyjny. Dla umów sfinalizowanych w październiku oferty wchodziły na rynek przeciętnie w czerwcu, a umowy przedwstępne były zawierane w sierpniu - tłumaczą analitycy z

Rok 2014, trudny i ciekawy dla branży mieszkaniowej oraz bankowców

- Sarfin) mniej kredytów i na mniejszą wartość niż w kwartale wcześniejszym, ale też względem tego samego okresu roku poprzedniego. Liczba nowych umów wyniosła 43 653 (spadek o 4,06% wobec II kwartału), a ich łączna wartość sięgnęła 9,232 mld zł (spadek o 3,61% wobec II kwartału). W porównaniu do

"Rz": Nie ma umów, nie ma kredytu

Tak wynika z badań firmy doradczej Cushman & Wakefield. Banki wstrzymują finansowanie inwestycji, których realizacji jeszcze nie rozpoczęto. Ryzykują przy tym konflikty z deweloperami i ewentualne procesy sądowe. Przyczyną jest spadek tempa sprzedaży lub, przy inwestycjach komercyjnych, wynajmu

Ceny mieszkań w ciągu 7 lat spadły nawet o 30 %

Będzie on tym większy im bardziej niekorzystną umowę kredytową zawarli. Na tym samym wózku jadą zarówno osoby, które zadłużały się we frankach szwajcarskich, jak i w złotówkach. Warto przypomnieć jakie nastroje panowały w latach 2007 - 2008. Klienci (utwierdzani przez banki i doradców kredytowych

Jak bezpiecznie kupić/sprzedać mieszkanie

Większość transakcji na rynku nieruchomości odbywa się dwuetapowo. Etap pierwszy: umowa przedwstępna - sprzedający ma czas na zebranie potrzebnych dokumentów, a kupujący, jeśli musi się wesprzeć kredytem, na załatwienie formalności bankowych. Umowa przedwstępna może być pisemna lub w formie aktu

Sprzedaż mieszkań wzrosła. Ceny zastopowały.

tej pory wakacje były dla sprzedających mieszkania zwykle nieco gorszym okresem. Z kolei drugi kwartał, w czasie którego rynek ożywał, przyniósł w tym roku nieznaczny spadek sprzedaży. Wygląda na to, że rację mieli ci analitycy, którzy oceniali, że Polacy odłożyli decyzję o zakupie mieszkania

Jak nie płacić podatku od spadku lub darowizny

Minął już rok, gdy fiskus zrezygnował z pobierania haraczu od spadków i darowizn przekazywanych w ramach najbliższej rodziny. Wiele osób ciągle jednak popełnia błędy, przez które mogą stracić prawo do zwolnienia od tego podatku. Co zrobić, by do tego nie doszło? Sprawdź, czy jesteś najbliższą

Mieszkanie dla studenta

Sierpień i wrzesień to tradycyjnie okres największego ruchu na rynku wynajmu mieszkań, bo wówczas umowy finalizują dziesiątki tysięcy studentów. Co ciekawe, z ankiety przeprowadzonej przez serwis nieruchomości Szybko.pl, agencję Metrohouse & Partnerzy, serwis Students.pl oraz Parlament Studentów RP

Mieszkanie dla rodziny

III grupie ulga obejmuje domy i mieszkania nabyte w drodze spadków, zapisów czy poleceń testamentowych. Dodatkowo, gdy sprawa dotyczy III grupy - jeśli ma być ulga - trzeba nad spadkodawcą sprawować opiekę przez co najmniej dwa lata od podpisania umowy w tej sprawie u notariusza. Ulga obejmuje 110 m

Biurowce się zapełniają

Analitycy rynku biurowego skupieni w organizacji Warsaw Research Forum (WRF) przyznają, że to rekord. Równocześnie zwracają jednak uwagę, że udało się go osiągnąć głównie dzięki umowie podpisanej przez grupę Telekomunikacji Polskiej z Bougues Immobillier Polska na budowę kompleksu biurowców przy Al

Masz dziecko? Dostaniesz mniejszy kredyt!

okres umowy kredytowej na 30 lat, a wkład własny na poziomie 20%. Maksymalna zdolność kredytowa w PLN, EUR i CHF (zł) . PLN EUR CHF Rodzina Bezdzietna

Jakie są przyczyny wzrostu marż w bankach?

informowani o ubezpieczeniach, a te z kolei niewystarczająco zabezpieczały ich interesy. Co więcej często jest tak, że ubezpieczony kredytobiorca de facto nie jest stroną ubezpieczenia. Wielokrotnie na podstawie umowy pomiędzy bankiem a towarzystwem ubezpieczeniowym, ubezpieczyciel obejmuje grupową ochroną

Co z cenami mieszkań na rynku wtórnym?

przystąpienia do umowy ubezpieczenia grupowego, w której występuje jako ubezpieczający. Ponadto bankowcy mają zapewnić kredytobiorcom swobodny wybór ubezpieczyciela. Najbardziej istotnym pytaniem na 2015 rok jest jednak to, czy klienci poradzą sobie z wymogiem posiadania 10 - procentowego wkładu własnego, co

Jak długo jeszcze potrwa okres niskich stóp procentowych?

Na niskich stopach procentowych wydatnie oszczędzamy, nasze domowe finanse łapią oddech. Szacuje się, że przy kredycie na 300 tys. zł, ostatnie cięcie stóp, w wyniku którego ta podstawowa, referencyjna spadła o pół procent do poziomu 1,5 proc. przełoży się na spadek raty o około 80 zł miesięcznie

Mieszkania sprzedają się coraz szybciej

Poniżej przedstawiono zestawienie dotyczące czasu niezbędnego do sprzedaży mieszkania w latach 2008 - 2010 w Warszawie, Krakowie oraz Wrocławiu. W tabeli uwzględnione zostały dane firmy Emmerson dotyczące długości okresu pomiędzy zawarciem umowy pośrednictwa, a datą zawarcia umowy sprzedaży lokalu

Fachowca zatrudnię od zaraz

wielkiebudowanie.pl mamy obecnie do czynienia z początkiem spadku zainteresowania usługami firm i ekip remontowo-budowlanych. Inwestorzy znacznie częściej niż w przeszłości angażują się w budowy osobiście, rezygnując z usług fachowców. - Ceny usług budowlanych pozostawały na niemal niezmiennym poziomie od lipca 2009

Banki szybciej przyznają kredyty hipoteczne

Przypomina, że na początku roku (w styczniu i lutym) klienci musieli czekać ok. 40 dni na rozpatrzenie złożonego wniosku. W czerwcu bankom zajmowało to przeciętnie 34 dni. Czemu zawdzięczamy tę poprawę? Michał Krajkowski tłumaczy to przede wszystkim spadkiem liczby wniosków. Pod koniec ubiegłego

Mniej domów jednorodzinnych. Więcej mieszkań w blokach

". - Zawarte kontrakty i zapisane w nich warunki, zwłaszcza ceny, pozwalają z dużą dozą sprawdzalności prognozować sytuację na rynku materiałów budowlanych w drugim kwartale, a nawet w całym nadchodzącym sezonie budowlanym - mówi Lubarski. I dodaje, że "analiza zawartych podczas targów umów

Jak często zmienia się WIBOR w bankach? Sprawdź, kiedy mogą spaść Twoje raty kredytu!

Spadek WIBOR-u może sprawić, że raty Twojego kredytu hipotecznego spadną. Dziś pokazujemy, kiedy realnie może to nastąpić. Wszystko zależy od tego, w jakim banku wziąłeś kredyt i co jaki okres bank aktualizuje oprocentowanie kredytu w odpowiedzi na zmieniający się WIBOR. Sprawdź z nami wpływ WIBOR

Jak bezpiecznie kupić własne M

na każde nurtujące cię pytanie albo wiedzieć, gdzie jej szukać. Zanim podpiszesz umowę pośrednictwa, uważnie ją przeczytaj. Niczego nie podpisuj na schodach, masce samochodu czy w biegu. Upewnij się, z kim rozmawiasz. Powinieneś poznać nazwisko i numer licencji zawodowej pośrednika. Nie zawsze

We Wrocławiu przybywa nowoczesnych biur

, realizacja Skanska Property Poland, budowana również dwuetapowo. Po dość aktywnym 2011 roku, pierwszy i drugi kwartał 2012 przyniosły spadek popytu. Wyczuwało się spowolnienie aktywności biznesowej firm. Dopiero w drugim półroczu 2012 rynek ponownie się ożywił i popyt wzrósł. Według danych WGN, od początku

Kupować mieszkanie czy czekać?

spadek cen mieszkań (choć będzie wolniejszy niż do tej pory). Analitycy firmy Home Broker szacują, że na koniec roku koszt zakupu mieszkania powinien być o 1,5 proc. niższy niż dziś. W przypadku mieszkania kosztującego 290 tys. zł cena byłaby więc niższa o około 5 tys. zł. Spadek cen prognozuje także NBP

Obniżenie stóp procentowych - mikołajkowy prezent od RPP

najniższa stawka od połowy sierpnia, kiedy to zanotowano poziom 5,13 procent. Dla przykładowego kredytu w wysokości 250 tysięcy złotych zaciągniętego na 30 lat oznacza to spadek miesięcznej raty o około 120 złotych. Optymistyczne dla kredytobiorców informacje usłyszeliśmy także na konferencji prasowej po

3 czynniki, które mogą zmienić wysokość raty kredytu

Na oprocentowanie kredytu, czyli jego cenę, składają się w największej mierze dwa czynniki. Pierwszy to marża banku, która określana jest w umowie podpisywanej z klientem. Pozostaje niezmienna przez cały okres spłaty, chyba że klient wynegocjuje jej zmianę. Druga to rynkowa stopa procentowa

Mieszkania do wynajęcia już nie będą tanieć

W porównaniu z końcówką ubiegłego roku stawki czynszu za najem mieszkań w większości dużych miast spadły o 10-15 proc. Jednak od początku kwietnia czynsze już nie spadają lub spadki są minimalne. Najdroższym miastem pozostaje nadal Warszawa, gdzie za wynajęcie niewielkiego dwupokojowego mieszkania

Skomplikowana kontrola licznika

ku temu podstawa prawna, zaś art. 8 Prawa energetycznego pozwala poskarżyć się Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki i uzyskać decyzję administracyjną nakazującą umowę zawrzeć, lecz taka "wada" budynku może spowodować spadek jego atrakcyjności na rynku. Jest więc prawdopodobne, że

Jak sprzedać odziedziczony dom bez podatku

W środę pisaliśmy m.in., jak uniknąć podatku od spadku i darowizny. Dzisiaj wyjaśniamy, jak rozliczyć np. podarowane mieszkanie, oraz drukujemy relację z wczorajszego dyżuru telefonicznego. Dziękujemy panu Janowi Jodłowskiemu, radcy prawnemu z firmy doradczej KPMG za udział w dyżurze. Najciekawsze

Biura: będzie lepiej, ale dopiero za rok

powierzchni biurowych CB Richard Ellis Polska: - Najszczęśliwsi są ci, którym kończą się teraz umowy najmu. Ceny powinny ruszyć w górę w trzecim kwartale 2010 r. i teraz jest najlepszy czas na to, żeby zacząć negocjować umowy pre-lease. Drodzy najemcy, taniej może już nie być - mówił Klin, parafrazując hasło

"Rz": Czynsz bije w klientów

zawartych umowach. To tylko efekt spadku wartości złotówki - tłumaczą. Wysokość stawki za wynajem zależy od lokalizacji, branży i wielkości stoiska i może wynieść nawet 100 euro za mkw. Niektórzy handlowcy ratują się przed bankructwem najczęściej kosztem klientów. - Podwyżka cen już sięgnęła 30 proc. A to

Kredyt w MDM do 35 roku życia

innej nieruchomości (poza tym odziedziczonym w drodze spadku), bądź też zmienimy przeznaczenie mieszkania w taki sposób, że nie będzie możliwe zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych (np. przerobimy je na biuro). Jeśli podejmiemy któreś z tych działań będziemy musieli oddać część dopłaty proporcjonalną do

Ranking kredytów hipotecznych - maj 2012

pojawiły się reklamy kredytów mieszkaniowych. Obecnie klientów zainteresowanych kredytami przybywa, choć wielu z nich wciąż odkłada decyzję o zakupie mieszkania czy domu, czekając na większy spadek cen. Początek roku przyniósł obniżki marż kredytów w złotych. Przeciętna marża wynosi obecnie 1,2 proc

Ranking kredytów hipotecznych - maj 2012

pojawiły się reklamy kredytów mieszkaniowych. Obecnie klientów zainteresowanych kredytami przybywa, choć wielu z nich wciąż odkłada decyzję o zakupie mieszkania czy domu, czekając na większy spadek cen. Początek roku przyniósł obniżki marż kredytów w złotych. Przeciętna marża wynosi obecnie 1,2 proc

Najemców przybywa szybciej niż biur

dotychczasową umowę najmu lub przeprowadzi się do tańszej lokalizacji. Wysoki poziom popytu oraz niewielka liczba projektów wchodzących w fazę realizacji przyczynią się do spadku dostępności powierzchni, co pociągnie za sobą zmianę sytuacji na korzyść wynajmujących w drugiej połowie roku. Ponieważ w budowie

Dom w spadku bez podatku

wczoraj), z drugiej jednak ciągle mieszczą się w tzw. pierwszej grupie podatkowej w ustawie o podatku od spadków i darowizn, co oznacza, że są jednak bliżsi niż wujkowie czy ciocie. A skoro tak, to i im się coś należy. W ustawie o podatku od podatku od czynności cywilnoprawnych zapisano, że umowy pożyczki

Problemy deweloperów: jakie mieszkania budować i gdzie

gospodarczej towarzyszy niebezpieczeństwo spadku cen nieruchomości. Ta bariera została oceniona przez deweloperów na 3,76 pkt i zajmuje trzecie miejsce wśród najważniejszych problemów, na jakie natrafiają firmy budujące mieszkania i domy. - Można tę kwestię rozumieć dwojako. Z jednej strony spadek cen

Transakcja sprzedaży mieszkania przy ul. Kossaka

Opis Nieruchomości Gdańsk - Wrzeszcz; ul. Kossaka; m-3; 41 m2 Komentarz Agenta Klientka, która zgłosiła na sprzedaż w/w nieruchomość odziedziczyła ją w spadku. Chciała ją zachować, ale pomimo, że babcia w testamencie tylko ją określiła jako spadkobierczynię, jej ciocia, która nigdy nie interesowała

Drożejąca stal zablokuje budowę dróg i mostów

Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij nasz gadżet. Drogowcy, PKP i samorządy, są zmuszeni do unieważniania przetargów lub renegocjacji umów, bo oferty wykonawców przekraczają ich budżety. Firm budowlanych nie stać natomiast ani na rozpoczęcie, ani na dokończenie inwestycji

Ceny mieszkań - Polska może podążyć śladem USA

Najnowsze raporty analityczne wskazują na znaczny, często przekraczający 10 proc., spadek cen mieszkań w największych polskich aglomeracjach w lutym 2009 roku w porównaniu z ubiegłym rokiem. Dwucyfrowe spadki cen mieszkań stały się wystarczającym pretekstem dla polskich mediów do pisania o tym, że

Znowu wydłużył się czas potrzebny do sprzedaży mieszkania

każdym z trzech rozpatrywanych miast wydłużył się średni czas, jaki mija od podpisania umowy pośrednictwa do ostatecznego zawarcia transakcji sprzedaży. W okresie od października do grudnia 2011 r. najłatwiej było znaleźć chętnych na lokale mieszkalne z drugiej ręki we Wrocławiu, co zajmowało przeciętnie

MdM - kiedy beneficjent zmuszony będzie zwrócić finansowanie?

w okresie pięciu lat od dnia zawarcia umowy lub przeniesienia własności uzyska prawa własności lub współwłasności innego lokalu lub budynku mieszkalnego. Dotyczy to także uzyskania spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu. Warto wspomnieć jednak, że założenia te nie dotyczą sytuacji powiązanych

Rosną nowe magazyny

? Obserwatorzy rynku są zdania, że powtórzenie wyniku może być co prawda trudne, w związku z tym rekordowym kontraktem, jednak spodziewają się wciąż stabilnego i dużego popytu, który spowoduje spadek dostępności powierzchni magazynowych w najważniejszych lokalizacjach, oraz tym samym nieduży wzrost cen. Obecnie

Ekskluzywne inwestycje poza centrum

budowy 160 metrowego wieżowca. Według analityków, Praga ma największy potencjał rozwoju budownictwa o podwyższonym standardzie. - Centralne położenie Pragi zachęca wiele osób do zakupu mieszkań. W naszej inwestycji przy ulicy Wileńskiej podpisaliśmy umowy już na połowę mieszkań, które mamy w ofercie. W

Pośrednicy nieruchomości uważają, że podrożeją małe mieszkania i domy

Warszawa. Niektórzy stołeczni pośrednicy oceniają spadek liczby transakcji na 50-90 proc. Są jednak i tacy, np. w Świnoujściu, którzy chwalą się większą niż w ubiegłym roku liczbą zawartych umów. Do poprawy koniunktury w niektórych miastach zdaniem pośredników przyczynił się rządowy program "Rodzina

Warszawa 30. na liście najdroższych biur

Ranking 63 najdroższych lokalizacji powierzchni biurowych opublikowała firma Cushman & Wakefield. W 2009 r. Warszawa na tej liście była na 19. miejscu, w tym zaś spadła aż o 11 miejsc, na 30. Większy spadek zaliczyła tylko stolica Ukrainy: Kijów z miejsca 12. spadł aż na 49. O 31 miejsc - z 15. na

Mamy już ponad 3 mln m kw biur w Warszawie

., co stanowi spadek aż o prawie 60 proc. w porównaniu do I kw. 2008. Łączny wolumen wszystkich umów najmu osiągnął 45,5 m kw., z czego ponad 45% odnotowano w strefie Południe Górne (obejmuje m.in. Służewiec), która po raz kolejny była najbardziej popularna wśród najemców. Umowy typu pre-lease, które

Odwrócona hipoteka czy dożywotnia renta - co lepsze dla emeryta?

" z punktu widzenia seniorów - z chwilą, gdy podpiszą umowę ze spółką, to ona staje się właścicielem mieszkania lub domu. Oznacza to również, że spadkobiercy nie mają szans na przejęcie nieruchomości (w grę wchodzi co najwyżej określona kwota spadku). Uwaga! Ministerstwo Gospodarki chce, by kwestię

Małe biura do wzięcia

. Zaś ostrożne szacunki na lata 2010-2011. mówią o podaży rzędu 250-300 tys. m kw. Według tej specjalistki, po 2011 r. dostępność powierzchni biurowej w stolicy może być bardzo ograniczona. - Spodziewać się zatem należy odwrócenia obecnego trendu rynkowego, czyli spadku pustostanów, małego wyboru

Spokojna rewolucja, czyli rynek kredytów mieszkaniowych w 2014 roku

, do 2,06 procent w grudniu 2014 roku. Warto także zwrócić uwagę, że na początku listopada notowaliśmy nawet niższe poziomy - wtedy to na kilka dni Wibor 3 miesięczny spadł poniżej 2 procent. Obniżenie stóp procentowych przełożyło się na spadek oprocentowania wszystkich kredytów złotowych, zarówno tych

Klient docenia produkt

dorobku, i narzędzie ożywiające sprzedaż. Zamieszanie gorączkowych zakupów ostatnich miesięcy 2012 r. mamy już za sobą. W rok 2013 wchodziliśmy z wielkimi obawami. Deweloperzy przewidywali, iż brak jakichkolwiek uregulowań, które zastąpiłyby "Rodzinę na swoim" spowoduje spadek zainteresowania

W Poznaniu jest dużo nowych mieszkań, bo mało kogo stać

elastyczność sprzedawców podczas ustalania ostatecznej ceny mieszkania. Okazuje się bowiem, że w ciągu ostatniego roku ceny transakcyjne na rynku mieszkaniowym spadły o ponad 11 proc. A w porównaniu z lutym 2008 r., kiedy to byliśmy na szczycie budowlanego boomu, spadek wynosi aż 22,7 proc. Oczywiście nie we

Pożyczka od rodziny i znajomych

im pożyczają pieniądze. Pożyczka według przepisów Pożyczanie pieniędzy jest w świetle prawa umową. Zgodnie z tą umową pożyczkodawca, czyli wierzyciel, zobowiązuje się przenieść na własność pożyczkobiorcy, czyli dłużnika, określoną ilość pieniędzy (albo rzeczy), pożyczkobiorca zaś zobowiązuje się

Mieszkania na wynajem czekają na studentów

najemcę podpisuje z właścicielem umowę najmu, wpłaca mu kaucję i przez pierwsze miesiące regularnie opłaca zobowiązania wynikające z umowy. Do czasu, kiedy sam nie opublikuje ogłoszenia, w którym po wyjątkowo atrakcyjnej cenie proponuje wynajem tego samego mieszkania. Chętnych nie brakuje i rzadko kto

"P": Ujemna sprzedaż mieszkań J.W. Construction

roku ich sprzedaż wyniosła -250 sztuk, wynika z badań firmy Appraisal Research Counselors. To najgorszy wynik w historii publikacji badań. Skąd ujemna wartość sprzedaży? Na rynku nie tylko nie było chętnych na nowe mieszkania, ale też kupujący widząc spadek cen, masowo anulowali wcześniej podpisane

Mieszkania mogą być tańsze?

końcówce 2008 r., bo w grudniu 2009 r. mediany były wyższe. Natomiast w Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Łodzi i Lublinie sprzedający byli przez ostatni rok w odwrocie. Szweda nie wyklucza jednak, że w najbliższych miesiącach także w Krakowie czy Wrocławiu ceny jeszcze spadną. W grudniu, który przyniósł spadek

Jak dobrze kupić ładny dom

, kredytu czy ewentualnej sprzedaży mieszkania lub innych dóbr - możesz przeznaczyć na zakup domu. Weź też pod uwagę to, że z umową kupna-sprzedaży nieruchomości wiążą się dodatkowe opłaty: podatek od czynności cywilnoprawnych, taksa notarialna (do której notariusz doliczy podatek VAT w wysokości 22%) i

Mieszkania przestały tanieć, ceny znów idą w górę

Brokers oraz Piotr Krochmal z Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości. Koniec spadków, ceny w górę Na rynek mimo kryzysu sukcesywnie spływają nowe mieszkania, których rynek nie jest w stanie wchłonąć, ale wiele wskazuje na to, że ze spadkami cen, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich

Masz kredyt we frankach? Jest pozew zbiorowy

zdecydowanie się pogorszył. Obniżki stóp procentowych, które przełożyły się na spadek stawki LIBOR, przestały odzwierciedlać rzeczywisty koszt pozyskania pieniędzy na rynku. Sytuacja ta spowodowała, że BRE nie mógł obniżać oprocentowania kredytów starego portfela - przekonuje. - Jak dotąd zapisy umów o kredyt

Żony to dom czy męża?

decydować tylko właściciel gruntu, na którym dom stoi, i to on będzie występował jako strona umowy kupna-sprzedaży. A jeśli - czego nikomu nie życzymy - małżeństwo się rozpadnie, małżonek, który finansował budowę, będzie mógł żądać wyłącznie zwrotu poniesionych przez siebie wydatków. Nie będzie miał

Szef Polnordu: Deweloperzy zaczną drastycznie schodzić z marżami

W sądach jest co najmniej 55 wniosków o bankructwo firm deweloperskich. Według Wojciecha Ciurzyńskiego winę za bankructwa firm ponoszą banki, które drastycznie zmniejszyły liczbę udzielanych kredytów hipotecznych. Tu pracy nie brakuje - Nawet osoby, które miały u nas podpisane umowy przedwstępne

Nowe limity kredytu "Rodzina na swoim" Obowiązują od kwietnia.

na swoim" trzeba posiadać zdolność kredytową, ale co istotne - zdolność do spłaty pełnych rat, a nie pomniejszonych o dopłatę do odsetek. Osoby będące (w dniu zawarcia umowy) właścicielami lub współwłaścicielami domu lub mieszkania nie otrzymają kredytu preferencyjnego. Podobnie, jeżeli

W ubiegłym roku oddano 23 nowe biurowce

W 2008 r. zasoby biurowe Warszawy osiągnęły poziom 523.900 m kw., co stanowi wzrost o 7 proc w porównaniu z rokiem 2007. Najsilniejszy popyt, podobnie jak w roku poprzednim, odnotowano na Mokotowie. W skali całego minionego roku największy udział w rynku miały nowe umowy najmu (trzy czwarte

Czy podrożeją mieszkania i domy?

. zł na każde 100 tys. zł ceny netto, czyli nieopodatkowanej VAT). Analitycy wychodzą jednak z założenia, że deweloperzy określają w umowach z klientami cenę netto, do której doliczają aktualną stawkę VAT. Gdyby ta wzrosła, wzrosłaby też automatycznie cena brutto, którą muszą zapłacić klienci. W

Czy podrożeją mieszkania i domy?

. zł na każde 100 tys. zł ceny netto, czyli nieopodatkowanej VAT). Analitycy wychodzą jednak z założenia, że deweloperzy określają w umowach z klientami cenę netto, do której doliczają aktualną stawkę VAT. Gdyby ta wzrosła, wzrosłaby też automatycznie cena brutto, którą muszą zapłacić klienci. W

Boimy się franka i telefonu z banku. Jak się bronić?

klientów PKO BP i Polbanku. W Polbanku uspokajają: - Zwróciliśmy się o wycenę nieruchomości do klientów, którzy zaciągali kredyt przed październikiem 2008 r., bo wtedy nie była sporządzana taka niezależna wycena. Wyceny nie są związane ze spadkiem cen mieszkań oraz wyższymi kursami walut, a przeprowadzamy

Jak uzyskać własność przez zasiedzenie?

nienormalnym. Jeszcze w latach 70. wiele osób kupowało od rolników dosłownie za grosze działki rolne lub leśne o nieuregulowanym statusie prawnym. Umowy były więc spisywane na kartce papieru bez udziału notariusza. Nabywca takiej działki stawiał na niej domek letniskowy, płacił podatek rolny lub leśny i nie

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce - podsumowanie 2014 roku

także mniejszą skalę budynków umożliwiającą, łatwiejszą niż w dużych centrach biurowych, identyfikację firm. W 2014 roku dominowały umowy wynajmu lokali biurowych o powierzchni 40 - 150 mkw. na okres 2 lub 3 lat, oraz 300 - 700 mkw. na 5 lat.   Konkurencyjną formą było też wynajmowanie domów

Deweloperzy doprowadzają klientów do ruiny

UOKiK ujawnił wczoraj raport, z którego wyłania się czarny obraz rynku deweloperskiego. Niemal wszystkie z 200 skontrolowanych firm podsuwały klientom niekorzystne dla nich umowy. Prezesa UOKiK Marka Niechciała najbardziej bulwersuje, że deweloperzy nagminnie zastrzegają sobie prawo do zmiany ceny

Ustawa deregulacyjna: jakie zmiany w zawodzie pośrednika

określony katalog przestępstw (m.in. przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi, czy przestępstwa skarbowe). Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości, w wyniku zwiększenia konkurencji nastąpi spadek cen usług połączony ze wzrostem ich jakości. Z kolei redukcja kosztów usług świadczonych

Brakuje ziemi pod domy? Tysiące hektarów czeka

ustne (licytacje), których zadaniem jest uzyskanie najwyższej ceny. Co do zasady cena sprzedaży ustalona w przetargu za nieruchomość inwestycyjną płatna jest w 100 proc. gotówką przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Przypomnijmy, że w 2006 r. w ramach planu budowy 3 mln mieszkań

Podsumowanie roku 2009 na stołecznym rynku biurowym

Ten wynik oznacza 46-procentowy spadek w porównaniu z 2008 r. Byłby on jeszcze większy, gdyby nie czwarty kwartał, w którym nastąpiło ożywienie - zawarto wtedy transakcje na 98,3 tys. m kw. biur, czyli o jedną trzecią więcej niż w trzecim kwartale. Najsilniejszy popyt został odnotowany w tzw