wniosek o umorzenie czynszu

Magdalena Kursa

Nowe zasady wykupu mieszkań. Brałeś dodatek? To poczekasz

Nowe zasady wykupu mieszkań. Brałeś dodatek? To poczekasz

Bierzesz lub brałeś dodatki mieszkaniowe od miasta? Teraz musisz odczekać pięć lat od ostatniej wpłaty, by móc wykupić z bonifikatą mieszkanie komunalne. Nowe zasady weszły w życie w środę.

Białystok - Ruszył program pomocy zadłużonym lokatorom

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku rozpoczął przyjmowanie wniosków od osób, które chcą wziąć udział w programie pomocy zalegającym z czynszami w mieszkaniach komunalnych.

Wykup mieszkań? Tylko na papierze. Problemy z własnością

Właśnie minął rok od wejścia w życie ustawy, która umożliwia wykup mieszkań wybudowanych przez TBS lub spółdzielnię za preferencyjny kredyt. Najpewniej na palcach rąk można policzyć lokatorów, którym się to udało

Zasady wykupu mieszkań spółdzielczych

Zasady wykupu mieszkań spółdzielczych

wystąpił z odpowiednim żądaniem do 29 grudnia 2009 r., spółdzielnia była zobowiązana do zawarcia z nim umowy o przeniesienie własności w ciągu kolejnych 6 miesięcy od złożenia wniosku, a najpóźniej do 30 czerwca 2010r. Warunkiem zawarcia umowy było uprzednie uregulowanie zobowiązań wobec spółdzielni. Z

Wykup mieszkań: bałagan zamiast rewolucji

Miejskiej Policji w Poznaniu. Jak tłumaczą policjanci, prezesi przekonali ich, że chcą uwłaszczać, ale nie mogą, bo są w trakcie wykupu gruntów od miasta. Są jednak wyjątki. Bo sprawa Hałuszczaka nie zakończyła się umorzeniem. Wniosek policji o ukaranie prezesów trafił w ubiegłym tygodniu do sądu grodzkiego

Jak wykupić mieszkanie od gminy

sprzedaży otrzymywali dodatek mieszkaniowy;- mieli obniżkę czynszu z powodu niskich dochodów;- skorzystali z umorzenia długu czynszowego albo wciąż są zadłużeni;- otrzymywali zasiłek stały lub okresowy;- nie płacili czynszu przez co najmniej pół roku.Ponadto z kwitkiem zostaną odprawieni ci najemcy, którzy

Jak wykupić mieszkanie spółdzielcze?

Ustawa obowiązuje od 31 lipca 2007 roku. ** Mogą z niej skorzystać przede wszystkim ci, którzy w spółdzielniach zajmują mieszkania lokatorskie. Jeśli spłacili koszty budowy, mogą zostać ich właścicielami po dopłaceniu nominalnej kwoty umorzonego przez państwo kredytu budowlanego lub dotacji. O co

Mieszkania za grosze nie dla każdego

wniosku przez chętnych na uwłaszczenie. Za opieszałość zagroziła karami. To nie wszystko. ** Na nowelizacji ustawy mieli również skorzystać ci, którzy rozpoczęli wykup lokali, ale jeszcze nie zapłacili całej sumy spółdzielni, bo ta rozłożyła ją na raty. Nowe przepisy dały możliwość umorzenia brakującej

Wykup mieszkań spółdzielczych: droższy albo niemożliwy

Przekształcenie spółdzielczego mieszkania we własność umożliwiła lokatorom nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (obowiązuje od 31 lipca tego roku). Jej ideą jest przekazanie spółdzielcom mieszkań po spłaceniu przez nich kosztów budowy i dopłaceniu nominalnej kwoty umorzonego przez

Jak wykupić mieszkanie od gminy lub zakładu pracy?

W Polsce jest ponad milion mieszkań komunalnych i ok. 370 tys. zakładowych. Ludzie, którzy je wynajmują, mogą starać się o ich wykup. Jakie zniżki powinni dostać? Mieszkania komunalne Na początek uwaga. Nie wszystkie mieszkania gminy mogą lub chcą sprzedać. Dlatego przed złożeniem wniosku o wykup

Państwo dopłaci do remontów i dociepleń

Państwo dopłaci do remontów i dociepleń

tego typu usługa kosztuje zwykle 1,2-2,5 tys. zł.W kolejce po premięPo wejściu w życie nowej ustawy procedury związane z uzyskaniem premii termomodernizacyjnej i remontowej najpewniej się nie zmienią.Po zawarciu warunkowej umowy kredytowej bank prześle do BGK wniosek o przyznanie premii wraz z audytem

Wykup mieszkań: Jak walczyć ze spółdzielnią?

złożyli wniosek o przekształcenie mieszkania, została odesłana z kwitkiem (choć spółdzielnie mają obowiązek zrealizować wnioski lokatorów w ciągu trzech miesięcy od ich złożenia). W październiku radziliśmy, co może zrobić spółdzielca, którego prezes nie chce uwłaszczyć. Dołączyliśmy wzór zawiadomienia o

Kredyt konsolidacyjny - czyli pozbieraj wszystkie raty w jedną

(czynsz, prąd, gaz, telefony) oraz wysokości rat i harmonogramów spłat dotychczasowych kredytów. Zbierz też informacje o majątku (zwłaszcza nieruchomościach), które posiadasz i które mogłyby być zabezpieczeniem kredytu konsolidacyjnego. Jest tylko jedno "ale": większość banków nie zechce

Umorzenie zaległości podatkowej

Umorzenie zaległości podatkowej jest to zwolnienie podatnika z jego długu podatkowego. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy, na wniosek podatnika, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe lub odsetki za zwłokę. Umorzenie

Instytucja procesowa

wspólne dla różnych rodzajów postępowań: wszczęcie postępowania (z urzędu, na wniosek), zawieszenie postępowania, podjęcie postępowania, umorzenie postępowania, wznowienie postępowania, forma czynności procesowych (strony, sądu, organu), termin (w tym zawity) na dokonanie określonej czynności procesowej

Postępowanie egzekucyjne

; jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności jeżeli egzekucję

Oskarżony

Oskarżonym w postępowaniu karnym jest to osoba: przeciwko której wniesiono do sądu akt oskarżenia lub co do której prokurator złożył do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Oskarżonego uznaje się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym

Cofnięcie pozwu

zawiadomienia na złożenie wniosku o przyznanie kosztów procesu. Jeżeli skuteczność cofnięcia zależy od zgody pozwanego, niezłożenie przez niego tego wniosku w tym terminie uważa się za zgodę na cofnięcie pozwu (art. 203 § 3 kpc). Jeżeli wniosek ten zostanie złożony, sąd przyzna pozwanemu od powoda zwrot kosztów

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.