wniosek o uwłaszczenie

Adelajda Kołodziejska

Mieszkania za grosze nie dla każdego

Mieszkania za grosze nie dla każdego

W lipcu minie rok od wejścia w życie głośnej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Teoretycznie z atrakcyjnych przepisów mogły skorzystać dziesiątki tysięcy rodzin i wykupić mieszkania spółdzielcze za grosze. Czy tak się stało?

Wykup mieszkań: bałagan zamiast rewolucji

Prezesi spółdzielni celowo blokują uwłaszczenie - uważają spółdzielcy, którym ustawodawca w ubiegłym roku obiecał tanie mieszkania. - To ustawa jest bublem - oponują prezesi

Wykup mieszkań: Jak walczyć ze spółdzielnią?

Czytelnicy z całego kraju informują nas, jak spółdzielnie utrudniają lokatorom wykup mieszkań za grosze. Dziś piszemy pokonywać rafy, które piętrzą się na drodze do tego, by zostać właścicielem mieszkania. Jutro - dla kogo przekształcenie mieszkania spółdzielczego we własność będzie bardzo drogie, trudne lub niemożliwe

Uwłaszczenie działkowców - trzecia próba PiS

wniosku o wykup, a i to nie wszystkim. Wyłączeni byliby działkowcy z ogrodów objętych roszczeniami dawnych właścicieli, nie ujętych w planach zagospodarowania przestrzennego oraz ogrodów o nieuregulowanej sytuacji prawnej. W związku oceniają, że ok. 680 tys. działkowców nie ma szans na wykup. Pozostali

Ratusz sięga coraz głębiej do kieszeni warszawiaków

sięgnąć 95 proc. Dlatego warto skorzystać z uwłaszczenia. - Wnioski załatwiane są w miarę możliwości - twierdzi Ryszard Bill ze Stowarzyszenia na rzecz Demokracji, który wspierał właścicieli domów wojujących z miastem o prawo własności. - Osoby, które poskarżyły się do SKO na opieszałość prezydenta

Sejm zlikwidował prawo użytkowania wieczystego

likiwduje użytkowanie wieczyste! Przekształcenie w prawo własności - na wniosek zainteresowanych firm i osób fizycznych - będzie musiał potwierdzić starosta (nieruchomości skarbu państwa) albo wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa (nieruchomości samorządowe). Po uzyskaniu

Jak uzyskać własność przez zasiedzenie?

zabezpieczeniem jest hipoteka. Na szczęście, tę sprawę da się wyprostować, a służą temu przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 172-176). Sprawą zajmie się wydział cywilny sądu rejonowego, w którego okręgu nieruchomość jest położona). Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości (w dalszej części

Nabycie własności mieszkania spółdzielczego na korzystnych zasadach

Konsekwencje odroczenia Trybunał celowo odroczył utratę mocy obowiązującej przepisów przewidujących preferencyjne uwłaszczenia, by nie zaskakiwać spółdzielców nagłymi zmianami prawa i nie dzielić ich na dwie grupy - tych, którym się udało oraz tych, których wnioski z różnych przyczyn nie

Masz problem ze spłatą kredytu mieszkaniowego? Co czeka dłużnika i jego lokal?

dzieje się w sytuacji, kiedy dłużnik dalej zalega z płatnościami? Etap III: Komornik Kiedy polubowne metody wywarcia presji na upartego dłużnika zawodzą, do akcji wchodzi wymiar sprawiedliwości i komornik. Ten pierwszy, na wniosek wierzyciela, wydaje decyzję o egzekucji długu z nieruchomości, ten drugi

Jak wykupić mieszkanie spółdzielcze?

Ustawa obowiązuje od 31 lipca 2007 roku. ** Mogą z niej skorzystać przede wszystkim ci, którzy w spółdzielniach zajmują mieszkania lokatorskie. Jeśli spłacili koszty budowy, mogą zostać ich właścicielami po dopłaceniu nominalnej kwoty umorzonego przez państwo kredytu budowlanego lub dotacji. O co

Wykup mieszkań spółdzielczych: droższy albo niemożliwy

lub wręcz niemożliwe. Dla kogo droższe uwłaszczenie ** Nasza czytelniczka z Wrocławia złożyła wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w pełną własność. Jak pisze, spółdzielnia wyliczyła jej, że do pełnej własności musi dopłacić... 139 tys. zł. Największa część tej sumy

Szykuj się na wykup mieszkania za grosze

ustawa zacznie obowiązywać, złóż w biurze spółdzielni wniosek o przekształcenie swojego spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności. Jak napisać taki wniosek? To niezbyt trudne. W lewym górnym rogu kartki papieru podajesz swoje imię i nazwisko, poniżej adres oraz jeśli masz

Rewolucja w spółdzielniach mieszkaniowych

ten "wózek" w jednym kierunku. Jednak w takim przypadku już obecna ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych pozwala założyć wspólnotę mieszkaniową. Możliwe jest to w dwóch sytuacjach: na wniosek większości właścicieli lokali (obliczanej według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej) oraz

Mieszkanie za kilkaset złotych?

, jakie kwoty i kiedy wpłacałeś na książeczkę. Zawsze możesz ją zanieść do PKO BP, który wyliczy ci premię. Zwykle są to kwoty rzędu kilku tysięcy złotych. Jakie procedury i dokumenty? Wystarczy sam wniosek o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności. Wniosek