wpis do księgi wieczystej

Bartłomiej Baranowski

Księgi Wieczyste Online - kompedium

Księgi Wieczyste Online - kompedium

Dawniej, zakup mieszkania wiązał się ze żmudną wyprawą do Sądu Rejonowego, który prowadzi ewidencję gruntów i tam w obecności pracowników można się było zapoznać z interesującym nas elementem wpisu. Od kilku lat działa Księga Wieczysta Online. Co warto o niej wiedzieć.

Księgi wieczyste

Jeśli planujesz kupno mieszkania, nie ominie Cię kwestia wpisu do księgi wieczystej. Przedstawiamy zatem kilka faktów o księgach wieczystych.

Księgi wieczyste

Jeśli planujesz kupno mieszkania, nie ominie Cię kwestia wpisu do księgi wieczystej. Przedstawiamy zatem kilka faktów o księgach wieczystych.

Zmiany w użytkowaniu wieczystym jeszcze nie teraz

Zmiany w użytkowaniu wieczystym jeszcze nie teraz

Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym. Do powstania prawa wieczystego dotyczącego nieruchomości gruntowej niezbędne jest podpisanie aktu notarialnego i wpis do księgi wieczystej

Księga wieczysta

; oznacza ono, iż akta ksiąg wieczystych - w przeciwieństwie do innych akt sądowych - nie są nigdy niszczone. Dzięki temu można dokładnie poznać całą historię nieruchomości, na przykład dowiedzieć się, kto, kiedy i na jakiej podstawie był jej właścicielem albo jakich innych wpisów dokonano od momentu

Hipoteka

Ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, ustanowione między wierzycielem i dłużnikiem przez wpis do księgi wieczystej. Wniosek do sądu o dokonanie wpisu może być złożony przez właściciela nieruchomości lub bank udzielający kredytu. W bankowości hipoteka jest formą zabezpieczenia wierzytelności

Uporządkuj "hipotekę", czyli notariusze doradzą

współużytkownikiem wieczystym albo komu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. Trzeci dział księgi wieczystej przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych (w szczególności służebności, użytkowania, prawa odkupu lub pierwokupu) oraz ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością, a

Zakup nieruchomości z wadą prawną

Zakup nieruchomości z wadą prawną

W księgach posiadających cztery działy, w dziale pierwszym i drugim ujęte są wpisy dotyczące oznaczenia nieruchomości oraz wpisy związane jej własnością. Dział trzeci oraz czwarty przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, do których zalicza się użytkowanie, służebność

Ile zapłacisz dodatkowo w przypadku kupna nowego mieszkania o wartości 150 tys. zł

Styczeń 2006 Styczeń 2007 40 zł - założenie księgi wieczystej 60 zł - założenie księgi wieczystej 1820 zł - opłata za wpis do księgi

Jak zmieniają się opłaty

Obecnie: 40 zł - założenie księgi wieczystej 1820 zł - opłata za wpis do księgi wieczystej 1781,2 - taksa notarialna zero bądź 455 zł - wniosek o wpis do hipoteki 244 zł - wniosek do sądu notariusza i czynności z nim związane 250-350 zł - wypisy Suma: 4135,2-4690,2 zł W marcu: 60 zł

Kupno mieszkania obciążonego kredytem

. Jak przebiegają formalności kredytowe? Po dokładnym sprawdzeniu księgi wieczystej mieszkania można przystąpić do rozpoczęciu procesu kredytowania. W tym celu zbywca powinien otrzymać od banku, który udzielił mu kredytu, zgodę na sprzedaż mieszkania - Zgoda ma formę opinii bankowej, a jej uzyskanie

Naprawdę wieczysta?

Określenie "księga wieczysta" nie jest przypadkowe - oznacza ono, iż akta ksiąg wieczystych, w przeciwieństwie do innych akt sądowych, nie są nigdy niszczone. Dzięki temu można poznać historię nieruchomości, np. kto, kiedy i na jakiej podstawie był jej właścicielem lub jakich innych

Księgi wieczyste w internecie

skomplikowanymi. - Osoby, które po raz pierwszy planują zakup nieruchomości i nigdy wcześniej nie miały do czynienia z księgą wieczystą, mogą mieć duży problemem ze zrozumieniem jej treści, a tym samym oceną stanu prawnego nieruchomości. W tym sensie sama możliwość przeglądania może nie wystarczyć i konieczna

Jak sobie poradzić w księgach wieczystych

przenoszeniu wpisów z dotychczasowej księgi do struktury informatycznej" - napisał sędzia przewodniczący. UWAGA! Takie pomyłki prostowane są z urzędu, tzn. na koszt sądu. 2. Komputerowy system ksiąg wieczystych się... zawiesza. - Czasem przez pół dnia system nie chodzi, a bywają dni, że w ogóle nie ma z

Wielki bank ułatwi życie kredytobiorcom. Koniec wizyt w sądzie!

Wielki bank ułatwi życie kredytobiorcom. Koniec wizyt w sądzie!

finansowe nie są jeszcze przygotowane do korzystania z elektronicznych ksiąg wieczystych. Nawet internetowy mBank potrzebował papierowego wydruku z pieczątką, nie honorując elektronicznego zaświadczenia jako wystarczającego dowodu na ustanowienie hipoteki. Czytaj też: Internetowy bank a nie lubi dokumentów

Elektroniczna księga wieczysta

przebiegiem całego procesu czuwa specjalnie powołana Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych. Celem wprowadzenia nowego systemu jest przede wszystkim terminowe dokonywanie wpisów oraz szybszy dostęp do ksiąg dla osób zainteresowanych ich przejrzeniem i uzyskaniem odpisu. Cała operacja - jak zakłada ustawodawca

Co to jest zasiedzenie nieruchomości

Co to jest zasiedzenie nieruchomości

prawomocne postanowienie sądu o zasiedzeniu nieruchomości, należy wystąpić do sądowego wydziału ksiąg wieczystych o wpisanie nowego właściciela do księgi wieczystej lub - w przypadku jej braku - założyć taką księgę dla nieruchomości. Tu opłaty wynoszą: 200 zł za wpis oraz 60 zł za założenie KW.   Ale to

Kredyt hipoteczny to dopiero początek. Są jeszcze inne opłaty

będącej przedmiotem aktu notarialnego prowadzona jest księga wieczysta, notariusz zobowiązany jest w umowie zawrzeć wniosek do sądu o zmianę wpisów w księdze wieczystej. Za zmianę wpisów pobierana jest przez notariusza opłata sądowa. Opłata za wniosek i sądowa kosztują po ok. 200 zł każda, niezależnie od

Kupno mieszkania - najtaniej wcale nie oznacza najlepiej

Kupno mieszkania - najtaniej wcale nie oznacza najlepiej

oszczędzania na umowie przedwstępnej sporządzonej u notariusza wydaje się bezzasadne. Chcesz kupić mieszkanie od dewelopera? Wejdź na Domiporta.pl 2. Wpis roszczeń do Księgi Wieczystej Oszczędzanie na wpisie swego roszczenia do księgi wieczystej jest również bardzo ryzykowne. Koszt takiego wpisu jest w

O czym wie księga wieczysta?

to zdecydowała się na kupienie działki), w księdze wieczystej dokonano wpisu dotyczącego służebności drogi koniecznej lub prawa dożywocia (np. dożywotniego utrzymania osoby, która - jak się okazało - mieszka w kupionej przez nas nieruchomości), po złożeniu nowego wniosku do księgi wieczystej

Ile naprawdę kosztuje kupno nieruchomości...?

do modelu dawnej hipoteki kaucyjnej i zabezpiecza zarówno wierzytelności istniejące, jak i przyszłe oraz odsetki, koszty postępowania i inne świadczenia uboczne wskazane w dokumencie będącym podstawą wpisu do księgi wieczystej Dla klientów banków oznacza to, że biorąc kredyt na przykład na kupno

Ile naprawdę kosztuje kupno nieruchomości...?

do modelu dawnej hipoteki kaucyjnej i zabezpiecza zarówno wierzytelności istniejące, jak i przyszłe oraz odsetki, koszty postępowania i inne świadczenia uboczne wskazane w dokumencie będącym podstawą wpisu do księgi wieczystej Dla klientów banków oznacza to, że biorąc kredyt na przykład na kupno

Jak sprawdzić stan prawny nieruchomości przed jej zakupem?

wymagają wpisy w dziale III i IV księgi wieczystej, gdzie mogą być ujawnione prawa i roszczenia innych osób, ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości i wreszcie hipoteki. Jeżeli w dziale III lub IV są ujawnione wpisy lub wzmianki, należy do transakcji podejść ze zwiększoną ostrożnością, a w sytuacjach

Skarb Państwa walczy o kamienice przyznane Niemcowi

zasiedzenie z dniem 1 stycznia 2006 roku. W kwietniu ubiegłego roku postanowienie sądu się uprawomocniło. Jego prawnicy nie zdążyli jednak dokonać wpisu do księgi wieczystej, bo pod koniec maja ubiegłego roku Słowik zmarł. Tymczasem opolski ratusz, nie wiedząc, że jest właściciel kamienic, w lipcu ubiegłego

Co warto sprawdzić, zaciągając kredyt?

cenie zakupu, zaciągając odrobinę wyższy kredyt, bo łączny koszt miesięczny zakupu i utrzymania nieruchomości może być bardziej racjonalny - mówi analityk. Zajrzyj do księgi wieczystej i aktu notarialnego - Zanim ostatecznie podpiszemy umowę kupna mieszkania, warto sprawdzić księgę wieczystą pod kątem

Nabywanie mieszkań od spółdzielni

wieczystej: 60 zł oraz dokonanie wpisu prawa własności do księgi wieczystej: 200 zł. Również koszty kopii dokumentów potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego obciążają nabywcę lokalu. Warto podkreślić, iż zarówno opłata za założenie księgi wieczystej, jak i opłata za dokonanie w niej wpisu własności

Założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której wybudowano budynek. W takich przypadkach możliwe będzie przekształcenie z mocy prawa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność. Wystarczy, że zainteresowany złoży w sądzie wniosek o założenie dla lokalu księgi wieczystej. W

Notariusz radzi

Wpis do księgi wieczystej i testament gonia.6: Mam mieszkanie po babci. Jest księga wieczysta, w którą wpisani są babcia z dziadkiem. Obydwoje już nie żyją. Swoją połowę babcia przepisała na mnie w testamencie. A kto miałyby dziedziczyć po dziadku, jego dzieci? Które postanowienia są ważniejsze, z

Kupno działki: co sprawdzić, żeby dobrze trafić?

rejonowego lub w Elektronicznym Rejestrze Ksiąg Wieczystych. Należy zwrócić szczególną uwagę na ujawnione w niej wzmianki - to dopiero zapowiedzi ewentualnych wpisów. Trzeba zdawać sobie sprawę, że nie wszystko wynika wprost z księgi wieczystej. Może okazać się, że gmina ma prawo pierwokupu, lub w przypadku

Jak sfinansować remont generalny domu

niedogodnością przy wnioskowaniu o pożyczkę hipoteczną jest ilość formalności oraz związane z nimi koszty. Obok prowizji to m.in. wycena nieruchomości, ustanowienie hipoteki przez bank, wpis hipoteki czy ubezpieczenie pomostowe (do czasu dostarczenia prawomocnego odpisu księgi wieczystej z wpisaną na rzecz banku

Kataster nieruchomości. O jakie zmiany można wnioskować?

może jedynie żądać zaktualizowania wpisu w ewidencji gruntów i budynków w oparciu o nowe zdarzenie prawne. Na wniosek może być prowadzone przed organem ewidencji gruntów i budynków postępowanie aktualizacyjne, wprowadzające do ewidencji zmiany objęte nowym zdarzeniem prawnym, powstałym już po

Mieszkanie obciążone hipoteką

, dzierżawa. Choć na etapie przygotowania do finalizacji kupna mieszkania, sprawdza się jego księgę wieczystą, to mimo wszystko przypadki kupna nieruchomości z wpisem hipoteki ciągle się zdarzają. Podstawowa sprawa, o której powinniśmy wiedzieć, to fakt, że w takiej sytuacji mamy uprawnienia wynikające z

Umowa przedwstępna przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym

decyzji o formie takiej umowy, możemy zagwarantować sobie pewne przywileje, choć z drugiej strony decydujemy także o naszych obowiązkach. Zawierając umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego mamy możliwość wpisania naszego roszczenia wynikającego z umowy przedwstępnej do księgi wieczystej prowadzonej

Kupujemy działkę pod budowę - poradnik krok po kroku

każdy, kto jest prawnie zainteresowany w uzyskani takiej informacji. W tej drugiej kategorii mieszczą się min. inwestorzy zainteresowani kupnem działki. Wszystkie dane z ewidencji są jawne. Samą transakcję kupna należy poświadczyć notarialnie i dopilnować odpowiednich wpisów w księdze wieczystej. W

Ranking pożyczek hipotecznych

dyspozycji. Ponieważ spłata pożyczki hipotecznej asekurowana jest odpowiednim wpisem w księdze wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie, takie produkty mają znacznie korzystniejsze oprocentowanie, niż kredyty samochodowe, limity w kartach kredytowych, czy zwykłe pożyczki gotówkowe. Coś za coś Ze

Koszty transakcyjne - zmora polskiego rynku nieruchomości?

decydując się na zakup mieszkania trzeba również liczyć się z opłatą za wpis do księgi wieczystej, choć akurat ten wydatek jest najmniej odczuwalny dla portfela. Od 2006 r. koszt wpisu został określony na poziomie 200 zł, bez względu na wartość samej nieruchomości. Wybrane koszty transakcyjne kupna

Kredyt pod hipotekę spłacanego lokalu

będzie pozwalała na obsługę obydwu kredytów. Po drugie - banki nie zgadzają się na zabezpieczenie w tej formie (obciążenie hipoteki), jeśli w księdze wieczystej tego lokalu figuruje wpis na hipotece na rzecz innego banku. Czyli, jeśli kredyt na zakup lokalu był udzielony przez np. Bank PKO BP, to drugi

Jak bezpiecznie kupić/sprzedać mieszkanie

. Kupujący też śpi spokojniej, bo gdyby sprzedający zmienił zdanie, musiałby zwrócić zadatek w podwójnej wysokości. Zadatek motywuje obie strony, by zawarły umowę sprzedaży. Wpis roszczenia do księgi wieczystej Kupujący powinien zadbać, żeby jego roszczenia były wpisane do księgi wieczystej. Dzięki temu

Jak kupić działkę? - poradnik

rozmaitych roszczeń i tzw. praw osobistych osób trzecich. Przykład: dotychczasowy właściciel zawarł z kimś innym umowę przedwstępną z wpisem do księgi wieczystej. Wpisanej osobie przysługuje pierwszeństwo przy zakupie danej nieruchomości; w czwartym natrafisz (lub nie) na wpisy hipotek obciążających

Koszty przeniesienia własności nieruchomości

zdecydować o przeznaczeniu części środków na zatrudnienie dodatkowych osób, nawet na umowy zlecenia, do obsługi ksiąg wieczystych - mówi Lamparska. Ewentualnie, jeśli okaże się, że liczba wniosków o wpis do księgi będzie grubo powyżej oczekiwań, do pracy skierowane zostaną osoby z innych wydziałów. A jak

Kupiłeś mieszkanie i co dalej

założyć. Dlaczego? Bo wpis do księgi wieczystej jest najlepszym dowodem na to, że jesteś właścicielem danej nieruchomości. W przypadku aktu notarialnego sprzedaży czy darowizny nieruchomości właściciel może powiedzieć notariuszowi, aby ten w akcie notarialnym zawarł wniosek o założenie księgi wieczystej i

Mieszkanie z rynku pierwotnego czy wtórnego - co lepsze dla kredytobiorcy?

porównywarki finansowej Comperia.pl, wskazując, na jaką nieruchomość lepiej jest zaciągać kredyt. Ubezpieczenie pomostowe Ubezpieczenie pomostowe uiszcza się do momentu prawomocnego ustanowienia wpisu hipotecznego na rzecz banku w księdze wieczystej. Wcześniej bank nie ma zabezpieczenia udzielonego kredytu

Leopard - jeszcze nie wszystko stracone

drugie - wpis w księdze wieczystej nieruchomości (roszczenie z takiej księgi wypłaca się z ceny sprzedaży danej nieruchomości, a nie tylko z masy upadłościowej). Klienci Leoparda na szczęście mają akty notarialne, wpisali się też do ksiąg i na listę wierzycieli, którą sporządził syndyk po upadłości

Rozbudowują kamienice... w dół

wysokość do sufitu, zwłaszcza przy skosach, jest mniejsza niż 2,5 m, to powierzchnia liczona jest jako połowa - z perspektywy budowlanej jest po prostu mniej wartościowa. Dlatego też to, co wynika z obrysu, nie będzie się pokrywać z faktycznym wpisem powierzchni do księgi wieczystej. Kolejną sprawą jest

Czy kupno nieruchomości może być strzałem w dziesiątkę

odpowiednie zapisy w akcie notarialnym, że część lub całość kwoty transakcji w takim wypadku zostaje przelana na konto wierzyciela. Oczywiście należy pamiętać o późniejszym wykreśleniu hipoteki z księgi wieczystej. Inna, pokrewna, forma poszukiwania okazji to licytacje komornicze. Niestety w tego typu

Jak kupić mieszkanie na rynku wtórnym?

obciążone są solidarnie obydwie strony transakcji. Przyjął się jednak zwyczaj, że płaci kupujący. Można oczywiście uzgodnić własne, inne warunki transakcji. Uzyskanie wpisu do księgi wieczystej będzie nas kosztowało 200 zł. Pieniądze te weźmie od nas notariusz (a następnie przeleje je na rachunek sądu

Jak podnieść się z upadku dewelopera?

kredytu bankowego byłoby krokiem ryzykownym. Zaciągając kredyt na kupno mieszkania, które jest dopiero w trakcie budowy i nie posiada własnej księgi wieczystej, klienci banków ponoszą także zwykle koszt ubezpieczenia pomostowego kredytu (np. w postaci wyższej marży do czasu wpisu banku do księgi

Lista powodów, dla których klienci psioczą na ustawę deweloperską

bank nie da kredytu Osoby kupujące mieszkanie, po podpisaniu umowy mają obowiązek wpisu do księgi wieczystej. - W przypadku, gdy klient nie dostanie kredytu na mieszkanie, konieczne będzie rozpoczęcie procedury, która pozwoli na skuteczne rozwiązanie umowy oraz wykreślenie roszczeń z księgi wieczystej

Czy bardziej opłaca się kredyt w EURO czy w PLN? - Pojedynek ekspertów

bowiem, że obaj kredytobiorcy po trzech miesiącach otrzymali i dostarczyli do banku dokumenty potwierdzające wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości, - wzrosły stawki WIBOR i EURIBOR obydwu kredytów, będą one obowiązujące przy wyliczaniu trzech najbliższych rat. Aktualnie stawki te wynoszą

Książeczki mieszkaniowe - skorzystaj z premii

aktualnej wartości kosztorysowej budowanego mieszkania lub domu oraz informację o dokonanej wpłacie na pokrycie kosztów budowy, (dowód złożenia w sądzie wniosku o wpis do księgi wieczystej roszczenia o ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie tego prawa. W umowie zobowiązującej do wybudowania

Obniżka taksy nie dla nowych mieszkań

. Notariusze wytaczają tu dwa prawne argumenty. Zgodnie z interpretacją Krajowej Rady Notarialnej do powstania odrębnej własności lokalu niezbędny jest wpis w księdze wieczystej. Oznacza to, że dopiero po założeniu dla lokalu księgi - co trwa w zależności od regionu kraju kilka tygodni bądź miesięcy - staje

Własność na zawsze, a nie tylko na sto lat

- odpowiednio w przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego. 2. Prawo użytkowania wieczystego przekształca się w prawo własności nieruchomości z dniem, w którym decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna. Decyzja ta stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej. 3

Upadłość deweloperska

księdze wieczystej oraz praw i roszczeń jeszcze nieujawnionych, ale co do których istnieje podstawa do wpisu do księgi wieczystej, o ile uprzednio zostały zgłoszone sędziemu komisarzowi w terminie określonym w postanowieniu o ogłoszenie upadłości. Na tym przykładzie bardzo wyraźnie widać, jak potrzebne są

Kontrowersyjna przebudowa zabytkowej willi

uprzedzić. Informacja o wpisie do ewidencji powinna również figurować w księdze wieczystej budynku. PINB skontroluje W tym tygodniu PINB ma przeprowadzić swoją kontrolę przebudowywanej willi. Przedstawiciele inspektoratu nie chcą jednak rozmawiać o jej ewentualnych konsekwencjach. Wiadomo, że w niektórych

Zabezpieczenie kredytu hipotecznego

wpisu do księgi wieczystej. Niestety, nie są określone terminy, w jakich czynność ta ma zostać dokonana. Zależnie od miejscowości trwa to od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Za ustanowienie hipoteki trzeba wnieść odpowiednią opłatę według określonej taksy sądowej. Przykład. Wartość domu określono

Nadmierność zabezpieczenia hipotecznego

zabezpieczenia nie powstaje. Jednakże nie istnieje w praktyce ogólna definicja nadzabezpieczenia, nie można też jej stwierdzić bez szczegółowego zbadania wszystkich czynników. Podstawą wpisu obniżonej sumy hipotecznej do księgi wieczystej będzie odpis prawomocnego wyroku sądu, który na skutek stwierdzenia

Maleją dodatkowe opłaty przy kupnie mieszkania

. Opłata za wpis praw do księgi. Od 2 marca 2006 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dziennik Ustaw nr 167 z 2005 r.). Dzięki niej opłata sądowa za wpis własności do księgi wieczystej nieruchomości wynosi - bez względu na jej wartość - 200 zł. Poprzednio przy

Co daje umowa

notarialnego z wpisem praw do księgi wieczystej Dzięki niej w razie problemów (np. deweloper nie chce wydać ci mieszkania) możesz żądać przeniesienia na ciebie prawa własności zbudowanego lokalu. Ale musisz iść do sądu. Jego orzeczenie zgodnie z art. 64 kodeksu cywilnego "stwierdzające obowiązek danej

Odwrócona hipoteka - co to jest, plusy, minusy

przejmuje na własność nieruchomość. Wpis w księdze wieczystej uniemożliwia jakąkolwiek dyspozycję mieszkaniem czy domem na rzecz spadkobierców. Inaczej będzie działać odwrócony kredyt hipoteczny, nad którym pracuje Ministerstwo Gospodarki. W tym przypadku w księdze wieczystej wpisana zostaje informacja o

Rodzina na swoim tylko z notariuszem?

problemu, gdyby deweloperzy i ich klienci zawierali od razu umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego z wpisem roszczenia do księgi wieczystej nieruchomości. Okazało się jednak, że wiele wniosków kredytowych było składanych w oparciu o tzw. umowy rezerwacyjne (czyli bez notariusza). Polski Związek Firm

Deweloperzy: Nam także należy się ochrona

powierniczy. Jednak - zdaniem autorów poprawek - ustawa w obecnym kształcie nie przewiduje sankcji za niedostosowanie się do tego wymogu. Ba, niektórzy deweloperzy próbują uniknąć wpisania do księgi wieczystej nieruchomości roszczeń klientów wynikających z notarialnej umowy przedwstępnej. Zdaniem niektórych

Po pierwsze działka

;służebność drogi koniecznej" możliwość przejazdu z naszej działki przez działki sąsiednie do drogi publicznej. W księdze wieczystej określone jest, przez jakie grunty owa "droga konieczna" przebiega i że przysługuje ona każdorazowemu właścicielowi nieruchomości. Dział drugi to dane

Kiedy deweloperowi powinie się noga. Albo obie

stoją wówczas przed dylematem: mogą dochodzić utraconych środków i przyjąć karę umowną (lub też domagać się odszkodowania w sądzie ), albo pozostać z wpisanym roszczeniem do księgi wieczystej. Problem w tym, że niewiele będzie z tego wynikało. Załóżmy, że deweloper sprzeda daną działkę. Wtedy na nowym

Jak uzyskać własność przez zasiedzenie?

wieczystą, a jako właściciel wpisany jest ktoś inny, o dobrej wierze nie może być mowy. Ponieważ taka księga jest ogólnodostępna i jawna, nie możesz się tłumaczyć, że nic o niej nie wiedziałeś. Poza tym do wniosku musisz dołączyć wypis z księgi wieczystej, jeśli nieruchomość ją ma. Uwaga! Licz się z tym, że

Na budowie rządzi łapówka

m.in. przy kupnie ziemi, przetargach, odrolnieniu ziemi i wpisie do księgi wieczystej. Przeciętna kwota łapówki wynosi ok. 1 tys. zł (taką sumę wymieniła 1/3 ankietowanych, 1/4 wskazała na kwotę w przedziale 1-3 tys. zł). Z kolei aż 27 proc. twierdziło, że zapłacili ponad 5 tys. zł - takie koszty

Co zrobić, by sprzedać mieszkanie obciążone kredytem?

najczęściej poniesiemy stratę. Mówiąc prościej - będziemy musieli nie tylko przekazać całą kwotę transakcji bankowi, ale jeszcze do tego dopłacić. Bank powinien wystawić nam promesę, czyli zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej pod warunkiem zapłaty określonej kwoty. Takie rozwiązanie jednak, mimo

Kredyt hipoteczny - za co płacisz?

zostaną przelane na konto. Mowa np. o wycenie nieruchomości (kilkaset złotych), taksie notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego ustanowienia hipoteki (nawet kilka tysięcy), opłacie za wpis do księgi wieczystej (kilkaset złotych) czy podatku od czynności cywilnoprawnych (2 proc. kwoty transakcji), gdy

Jak dobrze kupić ładny dom

opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej nieruchomości. Opłaty te - zależnie od wartości inwestycji - podniosą koszty kupna o kilka czy nawet kilkanaście tysięcy złotych. Określ swoje potrzeby Najważniejszy jest namysł i odpowiedź na pytanie, czego naprawdę szukasz. Gdzie dom ma się znajdować - w

Kup dom albo mieszkanie na targach

odnoszącej się m.in.: umów deweloperskich w świetle ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Ksiąg Wieczystych (pojęcie, ustrój Ksiąg Wieczystych i ich rola w obrocie prawnym, domniemania związane z wpisem, postępowanie wieczystoksięgowe) czy wyboru i kompetencji zarządu

Ustawa deregulacyjna: jakie zmiany w zawodzie pośrednika

ministra Gowina. Także praktyka zawodowa, ukończenie kierunkowych studiów podyplomowych, a nawet wyższe wykształcenie nie będzie konieczne do prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa. Aby uzyskać wpis do centralnego rejestru wystarczy pełna zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle

Ustawa deweloperska: firmy mogą się obawiać, klienci zacierać ręce

bezpieczeństwa transakcji. Efektem takiego działania jest wpisanie roszczeń kupca do księgi wieczystej nieruchomości. -Ten zapis niestety budzi obawy firm deweloperskich. Zdecydowana większość transakcji finansowana jest z kredytów. Jednym z warunków udzielenia kredytu jest przedstawienie umowy przedwstępnej

Wykup tanio mieszkanie komunalne

prawną. Gmina nie może sprzedać obiektu, który nie jest jej własnością - tak jest, gdy budynek stoi na działce nienależącej do gminy. Dlatego samorząd najpierw musi uregulować swoje prawo do nieruchomości i dokonać wpisu w jej księdze wieczystej. Dopiero wtedy może rozpocząć sprzedaż mieszkań. - Etap

Refinansowanie kredytu - tylko dla niektórych

otwarcia rachunku. Co kosztuje od kilku do kilkunastu złotych miesięcznie. Dodatkowe koszty, z którymi muszą liczyć się refinansujący kredyt związane są także z uzyskaniem zaświadczenia z banku, wpisem do księgi wieczystej czy ubezpieczeniem mieszkania. Do tego dochodzi opłata za ponowną wycenę lokalu

Jak kupić działkę pod budowę domu i wybrać projekt

nieruchomością (np. zakaz sprzedaży działki nałożony przez sąd), a także wpisy rozmaitych roszczeń i tzw. praw osobistych osób trzecich. Przykład: dotychczasowy właściciel zawarł z kimś innym umowę przedwstępną z wpisem do księgi wieczystej - wpisanej osobie przysługuje pierwszeństwo przy zakupie danej

Sprzedaż mieszkania obciążonego hipoteką

, więc łatwiej jest pozbyć się mieszkania obciążonego w tej walucie. - Cała transakcja przebiega wówczas standardowym trybem. Jedyna różnica - trzeba spełnić więcej formalności. Sprzedający mieszkanie z obciążoną hipoteką musi uzyskać w banku, który już jest wpisany w księdze wieczystej, informację o

ABC kredytu hipotecznego

w strefie EURO są skłonne innym bankom udzielić pożyczki w euro na ustalony okres. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków ze strefy euro. Hipoteka - ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, ustanowione między wierzycielem i dłużnikiem przez wpis do księgi wieczystej. Wniosek do

Zanim kupisz mieszkanie na rynku wtórnym, sprawdź je dokładnie

nieruchomości. W dziale III mieszczą się informacje o ograniczonych prawach rzeczowych i ograniczeniach w rozporządzaniu nieruchomością. Ta część księgi wieczystej powinna być pusta, a jeśli znajdują się tam jakieś wpisy, musimy poprosić o ich wyjaśnienie. Jeżeli mieszkanie obciążone jest kredytem hipotecznym

Zamień mieszkanie na mniejsze. To się opłaca!

finansowe zamiany. Obie strony spotykają się wówczas u notariusza. Każdy musi przedstawić dokument potwierdzający tytuł prawny do mieszkania. Jeżeli jest się właścicielem, jest to wypis z księgi wieczystej. W tym celu należy pójść do sądu prowadzącego rejestr takich ksiąg. Wypis kosztuje 30 zł. Można też

Jak mądrze kupić mieszkanie?

na każdym etapie zakupu. Należy jasno przedstawić swoje wymagania, a później pytać o każdy szczegół dotyczący np. wykonawstwa, wpisu do księgi wieczystej, planów zagospodarowania okolicy i źródeł finansowania nowej inwestycji czy niejasnych punktów w umowie. Pośrednicy mają obowiązek udzielenia

Stop nieuczciwym deweloperom

oszczędności zgromadzonych na tzw. książeczkach mieszkaniowych. Boją się, że deweloper, który wciąż jest ich formalnym właścicielem, zaciągnie pod nie kredyt np. na kolejną inwestycję. Zaczynają ich też cisnąć banki. - Jest kryzys, banki upominają się o wpisy do ksiąg wieczystych zaświadczające o obciążeniu

Rozbudowa czy przeprowadzka - łatwo nie będzie

wpisy do księgi wieczystej czy prowizję dla agenta. To nie jedyne dodatkowe koszty. Według firmy Home Broker, żeby w ogóle doszło do transakcji, sprzedający muszą zgodzić się na obniżkę ceny przeciętnie o ponad 6 proc. A to w przypadku domu dobrych kilkadziesiąt tysięcy złotych. Trzeba też pamiętać o

Kupiłeś mieszkanie i co dalej

sądowa za wpis do księgi wieczystej dla mieszkań spółdzielczych kupionych na rynku pierwotnym to 1/20 tzw. wpisu stosunkowego. Wpis stosunkowy oblicza się podobnie jak taksę notarialną. od 10 tys. do 50 tys. zł: od pierwszych 10 tys. - 800 zł, a od nadwyżki ponad 10 tys. - 7 proc.; od 50 tys. do 100

Nareszcie! Trójkąt bermudzki na sprzedaż

stronie ulicy, czyli budynku urzędu wojewódzkiego. W międzyczasie urzędnicy finalizują regulowanie praw własności na tym terenie. Na ukończeniu jest już procedura wpisu do ksiąg wieczystych Skarbu Państwa jako właściciela niewielkich obszarów położonych przy al. IX Wieków Kielc (bliżej Silnicy). Później

Samodzielność lokalu - ustanowienie odrębnej własności lokalu

właścicieli lokali. Prawo odrębnej własności lokalu wraz z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości wspólnej podlega ujawnieniu w księgach wieczystych (księdze wieczystej nieruchomości lokalowej i odrębnej księdze wieczystej nieruchomości, w której własność lokalu została wyodrębniona). Stosownie do art

Sprawdź gdzie zaciągniesz najlepszą pożyczkę hipoteczną!

nieruchomości, czy ubezpieczenie pomostowe do czasu dostarczenia odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku. Gdzie po pożyczkę hipoteczną? Przy przyjętych przez analityków Comperia.pl założeniach (pożyczka na 15 lat na 150 tys. zł, tj. 50 proc. wartości nieruchomości), najtańsza

Ile kosztuje kredyt

120 zł), ale dziś banki przeważnie nie wymagają weksli; podatek od ustanowienia hipoteki to 19 zł od hipoteki kaucyjnej i 0,01 proc. od hipoteki zwykłej; założenie księgi wieczystej, wpis do niej swoich praw - 200 zł niezależnie od wartości nieruchomości; jeśli masz mniej niż 28 lat, możesz być

Zameldowanie

notarialny, wyciąg z ksiąg wieczystych) lub poświadczenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 3) wypełniony druk: - wymeldowania: E2 - z miejsca pobytu stałego i E4 - czasowego, - zameldowania na pobyt stały - E1, 4) dowód tożsamości: dowód osobisty lub ważny paszport polski (u powracających z

Z pamiętnika kupującego mieszkanie: jak przejść przez ten horror

niewykorzystanej części składki. Np. ubezpieczenie kredytu w wysokości 100 tys. zł przez pół roku będzie cię kosztowało 480 zł). UWAGA! Niektóre banki ubezpieczają kredyt tak, że do momentu dokonania wpisu hipoteki do księgi wieczystej płacisz większe odsetki (kredyt jest o od 1,2 do 2 proc. droższy). W sumie przy

Co to znaczy?

. Są to stawki maksymalne; teoretycznie notariusz może pobrać niższą taksę. Do podanych stawek należy doliczyć 22% VAT. Ubezpieczenie pomostowe - przejściowe ubezpieczenie kredytu w czasie (zwykle kilku miesięcy) potrzebnym na wpisanie hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Przy pożyczkach

Jakich zabezpieczeń wymagają banki

, pożyczkę od przyjaciół, rodziny itp. możesz zabezpieczyć na rzeczy ruchomej (np. samochodzie) - wtedy mówimy o zastawie - lub na nieruchomości (domu, mieszkaniu, działce) - wówczas mamy do czynienia z hipoteką. Hipoteka powstaje w momencie dokonania odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości

Nabycie własności mieszkania spółdzielczego na korzystnych zasadach

) oraz za wpis prawa własności do księgi (200 zł). Termin nadal w mocy, lecz bez kar Wraz z publikacją powołanego wyroku TK, a więc z dniem 30 grudnia 2008 r., swoją moc utraciły jednak przepisy nakładające kary grzywny lub ograniczenia wolności na członków władz spółdzielni

Gdzie po pożyczkę hipoteczną?

jest jednak tak różowo jak może wnioskować z pierwszych linijek tekstu. Wady pożyczki hipoteczne też mają. Jakie? Liczne. Choćby oczywista - iż hipoteka nieruchomości zostaje obciążona wpisem banku. I że nie otrzymamy pożyczki, jeśli już w księgach wieczystych jakaś instytucja figuruje obok nas jako

Jak bezpiecznie kupić własne M

współwłaścicieli w razie ich nieobecności przy umowie sprzedaży (wymagana forma aktu notarialnego). Jeśli kupujesz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, żądaj: - odpisu z księgi wieczystej (jeżeli lokal taką posiada), - przydziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub umowy ze spółdzielnią

Zasiedzenie - co to jest i w jakich okolicznościach do niego dochodzi

, formalnie nabyć przez zasiedzenie - trzeba było posiadać ją całe 30 lat. Po 30 latach działka jest właściwie "zasiedziana", ale trzeba to formalnie potwierdzić i wpisać do księgi wieczystej. W tym celu należy wystąpić do sądu z wnioskiem o nabycie nieruchomości poprzez zasiedzenie. Opłata za wpis

Co należy sprawdzić przed zakupem nowego mieszkania?

jest właścicielem gruntu oraz czy dysponuje pozwoleniem na budowę. Notariusz zażąda więc od dewelopera okazania stosownych dokumentów. W akcie notarialnym zawarty zostanie wniosek do sądu o ujawnienie w księdze wieczystej prowadzonej dla gruntu, na którym prowadzona jest lub będzie inwestycja

Poznaj wartość swojego mieszkania - ranking pożyczek hipotecznych

swoich planów i mamy nieruchomość z księgą wieczystą z "czystą" hipoteką, to na pewno warto rozważyć zaciągnięcie pożyczki hipotecznej. Szukasz mieszkania? Sprawdź nasze ogłoszenia Chcesz wynająć mieszkanie? Odwiedź Domiporta.pl

Jak wykupić mieszkanie komunalne

przepisali je na swoich krewnych a krewni za grosze sprzedali biznesmenowi, który na jednym lokalu zarobił 30 - 40 tys. zł. Krok czwarty. Jeżeli akceptujesz wycenę i zaproponowane bonifikaty, to podpisywana jest umowa w formie aktu notarialnego, a później następuje wpis do księgi wieczystej. Z wypisem aktu

Odbiór mieszkania krok po kroku

założyć swojemu M księgę wieczystą (40 zł) i zapłacić za wpis do niej swoich praw do mieszkania. Formalności te załatwisz u notariusza. Wysokość opłaty zależy od tego, czy: kupujesz mieszkanie spółdzielcze własnościowe (dom) - co ważne: na rynku pierwotnym od spółdzielni. Płacisz wtedy 1/20 tzw. wpisu

Podpisanie aktu notarialnego

. Sąd Najwyższy uznał niedawno, że do sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, dla którego urządzona jest księga wieczysta, niezbędny jest wpis nabywcy do tej księgi. Jeśli tego nie zrobisz po kupnie nieruchomości, a poprzedni właściciel wpisze hipotekę, to będziesz musiał ją spłacać! I

Rewolucja w książeczkach mieszkaniowych

wystawione przez przedsiębiorcę zawierające numer konta bankowego, informację o aktualnej wartości kosztorysowej budowanego mieszkania lub domu oraz informację o dokonanej przez ciebie wpłacie na pokrycie kosztów budowy, dowód złożenia w sądzie wniosku o wpis do księgi wieczystej, ujawnionego roszczenia o