wynajmujący

Milena Hernik

Pod jednym dachem z wynajmującym

Pod jednym dachem z wynajmującym

Mieszkanie na stancji kojarzy się głównie z pokoikiem u starszej pani, kontrolującej nocne powroty. Jednak wynajem piętra czy pokoju w miejscu, gdzie mieszka wynajmujący, zyskuje na popularności także wśród osób, które studia mają dawno za sobą. Podpowiadamy, co należy wiedzieć zanim zamieszkamy pod jednym dachem z właścicielem nieruchomości.

Wynajmujący schodzą z ceny, a ofert przybywa

Sytuacja wynajmujących mieszkania uległa pogorszeniu. Wskazują na to malejące stawki ofertowe wynajmu w połączeniu ze wzrostem liczby zamieszczanych ogłoszeń.

Poradnik wynajmującego (studenta)

Problemy z miejscami w akademiku powodują, że wielu studentów musi poszukać alternatywnego lokum do zamieszkania na czas nauki w innym mieście. Sierpień i wrzesień to czas na znalezienie odpowiedniego mieszkania do wynajęcia.

Najem okazjonalny - nadzieja dla wynajmujących

studentów powodują, iż najemcy coraz częściej szuka się długo i cierpliwie.Pokonanie bariery rynkowej nie jest jednak jedynym kłopotem wynajmującego. Nie mniejszym problemem jest zabezpieczenie własnych interesów wobec niesolidnego najemcy. Określenie warunków umowy najmu należy do kompetencji stron. W

Umowa najmu - broń najemcy czy wynajmującego?

problematycznych sytuacji związanych z wynajmem.Sposoby na wynajmującegoProblem nadużywania praw przez stronę wynajmującą nie jest niestety zagadnieniem nowym ani rzadkim. Co więcej - to problem na tyle częsty, że powstał specjalny środek prawny mający na celu ograniczenie wpływu właścicieli mieszkań na sytuację

Wynajmującym mieszkania grozi obowiązek instalowania kas fiskalnych

Opublikowany został projekt rozporządzenia dotyczącego kas rejestrujących. Zazwyczaj osoby wynajmujące komus mieszkanie nawet nie wiedzą, że są podatnikami zwolnionymi z VAT, a podatek dochodowy często rozliczają na zasadzie ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych. Jeśli wejdą w życie nowe przepisy

Wynajmujący mieszkania wybierają podatek

dwie stawki 18 i 32 proc.Zasady ogólne mają jeden niezaprzeczalny plus - od przychodów z najmu można tu odliczyć koszty ich uzyskania. Wiele osób wynajmujących swoje domy i mieszkania lekceważy koszty, tymczasem odpisanie kosztów od przychodów sprawia, że dochód, a tym samym podatek jest niższy

Czy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy najemca zalega z zapłatą czynszu?

Czy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy najemca zalega z zapłatą czynszu?

art. 673§3 k.c., który stanowi, że jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie. Zatem, aby można było wypowiedzieć umowę najmu zawartą na czas oznaczony strony muszą w niej wskazać klauzule umożliwiające

Wynajmujący mieszkania próbują podnieść czynsze

"W sierpniu koszty wynajmu były wyższe niż w lipcu w 13 spośród 15 miast. Tylko w Bydgoszczy i Lublinie było nieznacznie taniej" - czytamy w najnowszym raporcie serwisu nieruchomości www.szybko.pl i Expandera. Pamiętajmy jednak, że autorzy tego raportu dysponują stawkami ofertowymi. Z ich

Niektórzy właściciele domów w USA znów staną się wynajmującymi

Paulson spodziewa się, że w tym tygodniu amerykańska administracja i banki osiągną zgodę w sprawie planu pomocy kredytowej.Sekretarz skarbu USA powtórzył, że podczas gdy recesja na rynku nieruchomości i ograniczony dostęp do kredytów będą stanowić obciążenie dla wzrostu gospodarczego, to amerykańska

Czy wynajem mieszkań obcokrajowcom to większe ryzyko?

Czy wynajem mieszkań obcokrajowcom to większe ryzyko?

polsko - ukraińskich organizacji biznesowych, w tym roku w Polsce liczba emigrantów z tego kraju może wzrosnąć nawet o połowę. To oczywiście świetna wiadomość dla wynajmujących mieszkania. Na ten rynek będzie "wpływać" coraz więcej nowych klientów i bardzo dobrze, bowiem obecnie rynek najmu

Najemca remontuje w porozumieniu

Najemca remontuje w porozumieniu

zabezpieczenia się przed ewentualnymi sporami. Obowiązki zarówno wynajmującego jak i najemcy reguluje art. 6 ustawy o ochronie praw lokatora. - mówi Maciej Górka z Domiporta.pl - Ustawa stanowi między innymi o wysokości zabezpieczenia kaucyjnego, które służy do pokrycia spowodowanych przez najemcę szkód, oraz

Meldunek a nieuczciwy najemca

Meldunek a nieuczciwy najemca

uczestników rynku najmu, którzy od lat borykają się z utrudniającym im życie meldunkiem. Bo choć nie ma on nic wspólnego z prawem do mieszkania i jest jedynie obowiązkiem ewidencyjnym, mogą wynikać z niego spore komplikacje. Przede wszystkim osoba wynajmująca swoją nieruchomość nie ma żadnego wpływu na to

Umowa najmu mieszkania

potrzeb mieszkaniowych, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawartych na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Najem okazjonalny ułatwia Wynajmującemu pozbycie się niechcianego Najemcy z lokalu i jest korzystniejszy dla niego

Umowa najmu lokalu użytkowego

potrzeb mieszkaniowych, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawartych na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Najem okazjonalny ułatwia Wynajmującemu pozbycie się niechcianego Najemcy z lokalu i jest korzystniejszy dla niego

Czy wynajem wielu lokali mieszkalnych to działalność gospodarcza?

osiągnięcie zysku (dochodu), w postaci czynszu i jego szeroki zakres (30 mieszkań) oznacza, że nie może on być prowadzony inaczej niż w sposób zorganizowany i profesjonalny. O zorganizowanym charakterze najmu zdaniem organów podatkowych świadczy również konieczność pozyskiwania klienta (wynajmującego

Wynajem lepszy od lokaty, gorszy od obligacji

;transakcji kupna mieszkań dokonywanych przez klientów Open Finance wskaźnik, przed dwoma miesiącami osiągnął poziom 4,64 proc., a jeszcze dwa miesiące wcześniej, czyli w marcu, było to 4,57 proc. Niemniej cały czas sytuacja wynajmujących jest lepsza niż analogicznym okresie roku ubiegłego

Najem: wzrost czynszu w Krakowie i Wrocławiu

czasu cieszą się popularnością należy również wymienić Mokotów, do którego w styczniu dołączył Ursynów. Na brak chętnych nie mogli także narzekać właściciele wynajmujący swoje mieszkania w Śródmieściu. W Krakowie już od kilku miesięcy bezkonkurencyjne są Dębniki, a za nimi znajduje się Podgórze. Z kolei

Prace dostosowawcze na potrzeby najemców powierzchni biurowych

. Rozliczenie tego typu prac może następować w różny sposób, w szczególności: - najemca może wykonywać prace na własny koszt, a następnie wynajmujący zwraca najemcy koszty prac do określonej kwoty na podstawie faktur wystawionych przez najemcę lub podmioty pracujące dla najemcy; - wynajmujący zleca najemcy

Wynajem mieszkań bardziej rentowny niż rok temu

Wynajem mieszkań bardziej rentowny niż rok temu

wynajmujących są więc teoretycznie lepsze niż przed rokiem. Dzieje się tak za sprawą rosnących stawek wynajmu. Tylko w pierwszym kwartale tego roku średnia ofertowa stawka wynajmu w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni mieszkania wzrosła o blisko 5 proc., zaś w ciągu roku o 3,1 proc. (dane dla Gdańska

Jak urządzić mieszkanie pod wynajem?

, dlatego w mieszkaniu na wynajem lepiej używać materiałów odpornych na zniszczenie. Powinny o tym pomyśleć zwłaszcza osoby oddające na wynajem mieszkanie, w którym w przyszłości chcą same zamieszkać lub przekazać je dzieciom. Wynajmujących ostrzegamy, że nawet najspokojniejszy najemca nie zagwarantuje, że

Mieszkanie dla studenta

Mieszkanie dla studenta

. Zaś 27 proc. decyduje się na dokwaterowanie do studentów, którzy mają już najęte mieszkanie.Najczęściej mieszkają oni w trzy-czteroosobowych grupach, wynajmując mieszkania dwu- i trzypokojowe. - Mimo że studenci najchętniej mieszkają w kilkuosobowych grupach, to mieszkania cztero- i pięciopokojowe nie

Wynajem po studencku

analitycy rynku. - Częstym utrudnieniem jest przeświadczenie, że student jest ciężkim lokatorem. Wynajmujący obawiają się częstych imprez, a w związku z tym uszkodzeń, wizyt policji, pogorszenia relacji z sąsiadami. Rzadziej boją się opóźnień z opłatami, bo wiedzą że studenci dostają środki od rodziców

Najem niewykończonego lokalu

Kwestie najmu lokali uregulowane zostały w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93), a dokładniej, w Dziale I - Najem. Artykuł 659 § 1 Kodeksu cywilnego określa, że przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania na czas

Sprzedaż węgla dla ogrzewania mieszkań a podatek akcyzowy

Kupujesz mieszkanie? Policz ratę kredytu W przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego nabytych w ramach zwolnienia, do celów innych niż zwolnione. Jeżeli sprzedawca węgla zostanie poinformowany, że jest on nabywany prz

Euro kokos 2012, czyli rozgrywki na rynku wynajmu

zł w Poznaniu oraz od 201 do 434 zł we Wrocławiu - podawała agencja nieruchomości Metrohouse & Partnerzy. Dziś spory jest wybór mieszkań do 150 zł za noc. Dodatkowo wynajmujący obserwują działania konkurentów na serwisach ogłoszeniowych. Jeśli ceny mieszkań w okolicy idą w dół, też zmieniają ofertę

Najem - uważaj na pułapki w umowie

, którego podstawę prawną regulują przepisy kodeksu cywilnego, wspomnianej wyżej ustawy oraz umowa. W umowie tej wynajmujący zobowiązuje się oddać lokal do używania najemcy, na czas oznaczony, w przypadku najmu okazjonalnego nie dłuższy niż 10 lat, przedsiębiorcy zaś mogą nadal zawierać umowy na czas

5,5 proc. straty z wynajmu mieszkań

GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł o 4,6 proc. Realny spadek cen mieszkań wyniósł więc blisko 9,2 proc.Przy średniej, wyliczonej przed rokiem rentowności netto wynajmu na poziomie niespełna 4,1 proc., dochody z jego tytułu nie były w stanie pokryć wynajmującym strat

Wynajem mieszkań w 2012 roku

opodatkowania ma zalety i wady. Tych drugich więcej ma podatek według skali, stąd jego mniejsza popularność wśród wynajmujących. Ale być może w twoim przypadku jest to lepsze rozwiązanie?Skala trudności i korzyściTaki podatek ma jeden niezaprzeczalny plus - od przychodów z wynajmu można odliczyć koszty ich

Wynajem mieszkań w 2012 roku

opodatkowania ma zalety i wady. Tych drugich więcej ma podatek według skali, stąd jego mniejsza popularność wśród wynajmujących. Ale być może w twoim przypadku jest to lepsze rozwiązanie?Skala trudności i korzyściTaki podatek ma jeden niezaprzeczalny plus - od przychodów z wynajmu można odliczyć koszty ich

Szukamy w internecie mieszkania do wynajęcia

czynszowych lub bardzo wysokich opłat za media.Jeżeli interesujące nas mieszkanie jest za drogie, warto i tak przedstawić wynajmującemu swoją propozycję ceny. Często bowiem wolą oni niższy, ale pewny zysk od tracenia czasu (i pieniędzy) na dalsze poszukiwania potencjalnych najemców.Podobnie jak z cenami ma

Wynajem mieszkania a obowiązek meldunkowy

tym lokalu. Wynajmujący obowiązany jest również do zawiadamiania właściwego organu gminy o stałym lub czasowym pobycie innej osoby w jego lokalu (pomieszczeniu) oraz o jego opuszczeniu, jeżeli osoba ta nie dopełni obowiązku meldunkowego. Zawiadomienie powinno być dokonane niezwłocznie po upływie

Wynajem mieszkania a obowiązek meldunkowy

tym lokalu. Wynajmujący obowiązany jest również do zawiadamiania właściwego organu gminy o stałym lub czasowym pobycie innej osoby w jego lokalu (pomieszczeniu) oraz o jego opuszczeniu, jeżeli osoba ta nie dopełni obowiązku meldunkowego. Zawiadomienie powinno być dokonane niezwłocznie po upływie

Wypowiedzenie umowy najmu

;Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie", strony tracą prawo do wcześniejszego wypowiedzenia umowy najmu. W takiej sytuacji na bazie jednej z podstawowych zasad prawa cywilnego, którą jest zasada swobody

Czy Polacy nie lubią wynajmować mieszkań?

trwania pojedynczej umowy sięga często nawet 20 - 30 lat. Pozwala to wynajmującemu łatwiej przewidzieć poziom dochodów oraz ogranicza okresy nieprzewidzianych pustostanów. Z drugiej strony najemcy są skłonni do podpisywania długoterminowych umów, gdyż wysokość czynszu jest ograniczona przez prawo

Wynajem w standardzie studenckim, czyli jakim?

końcu zdarzył się cud. Udało nam się wynająć kawalerkę na Żoliborzu w strzeżonym osiedlu, za 1300 zł. To był prawdziwa ulga - mówi Katarzyna. Standard od nędzy do luksusu Skąd tak dużo mieszkaniowych bubli? Niestety, wielu wynajmujących uważa, że i tak ktoś się na mieszkanie znajdzie. Warto jednak

Wynajem w standardzie studenckim, czyli jakim?

nam się wynająć kawalerkę na Żoliborzu w strzeżonym osiedlu, za 1300 zł. To był prawdziwa ulga - mówi Katarzyna.Standard od nędzy do luksusuSkąd tak dużo mieszkaniowych bubli? Niestety, wielu wynajmujących uważa, że i tak ktoś się na mieszkanie znajdzie. Warto jednak szukać. - Jest kilka typów

Wynajmuj, zamiast kupować

, a pieniądze ulokować gdzie indziej. - Mimo wszystko liczą oni, że ceny mieszkań wzrosną. Poza tym, wynajmując je, mają stały dopływ gotówki - uważa Szweda.A jednak Marta Kosińska z serwisu Szybko.pl zaobserwowała, że coraz więcej właścicieli mieszkań, wynajmując je, równocześnie szuka nabywcy. Z

Rynek mieszkaniowy: Najmuj zamiast kupować

, a pieniądze ulokować gdzie indziej. - Mimo wszystko liczą oni, że ceny mieszkań wzrosną. Poza tym, wynajmując je, mają stały dopływ gotówki - uważa Szweda.A jednak Marta Kosińska z serwisu Szybko.pl zaobserwowała, że coraz więcej właścicieli mieszkań, wynajmując je, równocześnie szuka nabywcy. Z

Wynajem coraz bardziej opłacalny

Kupno mieszkania na wynajem jawi się jako coraz lepsza inwestycja. Spadające ceny nieruchomości przy stabilnym poziomie ofertowych stawek wynajmu sprawiają, że jego rentowność staje się coraz bardziej atrakcyjna, zwłaszcza, jeśli porównać ją z alternatywnymi lokatami bankowymi czy obligacjami skarbo

Odpowiedzialność najemcy za szkody

Czy w przypadku nie wprowadzenia proponowanych przez najemcę postanowień do umowy, wynajmujący będzie miał prawo domagać się od najemcy wykonania remontu, jeżeli mieszkanie zostanie zniszczone z przyczyn zewnętrznych a ubezpieczyciel odmówi pokrycia szkód?Nie. Najemca zobowiązany jest jedynie do

Co rozliczysz w kosztach prywatnego najmu?

oddaniem lokalu do używania, choćby zostały zapłacone, nie mogą obciążać bieżących kosztów najmu. Jeżeli wynajmujący zdecyduje o zaliczeniu udostępnianego przez siebie lokalu do środków trwałych, wówczas odsetki naliczone do dnia oddania go do używania będą zwiększały jego wartość początkową. Dzięki

Dobrze umówieni

Wynajem "na gębę" nie popłaca. Właściciele mieszkań mogą się liczyć z kradzieżą lub zniszczeniami wyposażenia mieszkania, a nawet próbą sprzedaży mieszkania (po podrobieniu dokumentów własności nieruchomości). Z kolei lokatorzy padają ofiarą naciągaczy (wynajmujący ogłasza lokal do

Zawarcie umowy najmu i jej zmiana

Zasadą umów zawieranych na czas oznaczony jest precyzyjnie określony termin ich obowiązywania, który zawiera się w oznaczonym przedziale czasowym. Oznacza to, że upływem terminu dotychczasowa umowa wygasa. Oznacza to również, że skoro dotychczas obowiązująca umowa najmu niedługo przestanie obowiązyw

Wynajął mieszkanie i popsuł historię kredytową

Problemy pana Mirosława z Kielc zaczęły się, kiedy wynajął pokój parze. Lokatorów znalazł z ogłoszenia. - Nie mieli pieniędzy, więc zaciągnęli kredyt w Providencie. Na odbiór gotówki umówili się u mnie w mieszkaniu - opowiada pan Mirosław. Dodaje, że agentka przy nim obejrzała dowody osobiste pary.

Inwestycja a'la Paris Hilton

Trwa sprzedaż pokoi i apartamentów w trzygwiazdkowym Hotelu Puławska Residence. Inwestycja to III i ostatni etap budowy osiedla Albatrosów, położonego na Starym Imielinie, w zielonej części Ursynowa. Pięciokondygnacyjny budynek hotelu usytuowany zostanie u zbiegu ulic Puławskiej i Rybitwy. - Jedna z

"DGP": Niższy podatek za wynajem

Dziennik wyjaśnia, że zlikwidowana została 20-procentowa stawka, którą musieli opłacać, jeśli przekraczali limit przychodów, wynoszący w ubiegłym roku 13 510 złotych.Ustawa, wprowadzająca nowe zasady opodatkowania najmu prywatnego czeka teraz na podpis prezydenta. Ponieważ zmiany są korzystne dla po

Świadectwa energetyczne

Projekt ustawy w tej sprawie, który powstał w Ministerstwie Budownictwa, rząd miał rozpatrzyć już dwa miesiące temu, ale w ostatniej chwili zrezygnował. Dlaczego? Jak wynika z naszych informacji, by tą decyzją przed wyborami samorządowymi nie zrazić do PiS części wyborców. Ustawa narzuci bowiem właś

Podpisanie protokółu zdawczo - odbiorczego lokalu

Tak, po upływie jednego roku od dnia zwrotu lokalu wynajmującemu, nie może on skutecznie dochodzić od najemcy roszczeń o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, gdyż po upływie roku roszczenia te ulegają przedawnieniu. Oznacza to, że jeśli nawet wynajmujący zdecyduje się

Umorzenie zaległego czynszu wobec najemcy

wytoczenia powództwa o eksmisję oraz powództwa o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokalu. Nawet jeśli sąd uwzględnieni powództwo, prowadzona egzekucja może okazać się bezskuteczna, a wynajmujący nie odzyska swoich należności. Może się też zdarzyć tak, że wynajmujący, mając wiedzę o złej

Prawa najemcy lokalu

Podstawowym obowiązkiem wynajmującego po zawarciu umowy najmu jest wydanie przedmiotu najmu, tj. przekazanie najemcy faktycznego władztwa nad najętą rzeczą. Na podstawie art. 662 §1 Kodeksu cywilnego wynajmujący jest zobowiązany do wydania najemcy rzeczy w stanie przydatnym do umówionego

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony

Kwestię rozwiązania umowy najmu regulują przepisy art. 673 §1 - 3 Kodeksu cywilnego. Decyduje tu treść zawartej przez Panią umowy najmu. W oparciu o wskazane przepisy powiedzieć trzeba, że jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony (umowa okresowa), to zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą

Wynajem w kwietniu: w Krakowie drożej, we Wrocławiu taniej.

firmie Emmerson S.AW ubiegłym miesiącu największy poziom średniej obniżki stawek najmu, wynoszący 8,5% odnotowano we Wrocławiu. Do zejścia z ceny najtrudniej było za to przekonać właścicieli stołecznych mieszkań. W Warszawie wynajmujący schodzili z ceny średnio o 4,4 zł na każde 100 zł

Czy najem okazjonalny może być okazją?

wynajmu całorocznego. Niestety tutaj już popyt się kurczy. Słaba mobilność, mało aktywny rynek pracy i pracodawców i w końcu zmniejszająca się liczba studentów powodują, iż najemcy coraz częściej szuka się długo. Pokonanie bariery rynkowej nie jest jednak jedynym kłopotem wynajmującego. Nie mniejszym

Dodatkowe koszty - na co uważać podczas wynajmu?

- jeżeli umożliwi nam to wynajmujący - jeszcze wcześniej. Koszty mediów w wynajmowanych mieszkaniach zmieniają się w wolniejszym tempie niż ich lokatorzy, a zatem przez pewien okres po wprowadzeniu się możemy ponosić konsekwencje lekkomyślnej gospodarki naszych poprzedników i płacić za ich pomysły, jak np

Umowa najmu lokalu mieszkalnego - wzór

.................................., zamieszkał..... w........................... przy ul................................, legitymując....... się dowodem osobistym nr................................, PESEL..........................., NIP.................................. zwaną dalej Najemcą, o treści następującej:§ 1.1. Wynajmujący

Kwota wpłacona kontrahentowi na zachętę nie podlega opodatkowaniu

umowy najmu, z jednoczesną płatnością otrzymaną od wynajmującego na zachętę, jeżeli nie towarzyszą mu inne działania lub zaniechania najemcy, nie stanowi świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT (wyrok z 2 lipca 2013 r., sygn. akt I FSK 1218/12). Organy podatkowe w tego typu

Wynajem - za ile i jakie wyposażenie

mieszkań przez wynajmujących zmieniła się na lepsze w ciągu ostatnich kilku lat. Jest to wynikiem coraz większych oczekiwań najemców. Kiedyś studentom wynajmującym pokój ,lub małe mieszkanie do pełni szczęścia wystarczyło łóżko, biurko, ciepła woda i bliskość uczelni. Teraz jednym z warunków jaki stawiają

Wynajem mieszkania czy pokoju - co bardziej opłacalne

pojęcie mieszkania studenckiego, czyli nieruchomości, zamieszkałej przez kilku najemców. Z punktu widzenia wynajmującego taki stan rzeczy oznacza oczywiście "więcej zachodu". Umowę najmu musi podpisać z każdym, określając precyzyjnie, o który pokój chodzi. Koszty mediów i czynszu

Polacy niechętnie wynajmują mieszkania uchodźcom

wynajmującym odbywa się zazwyczaj przez telefon, a dopiero po rozmowie następuje bezpośrednie spotkanie, badacze zdecydowali się zastosować procedurę testu telefonicznego. Każdorazowo telefon wykonywał najpierw cudzoziemiec (pochodzenia białoruskiego lub czeczeńskiego), a następnie Polak. Test został

Tańszy najem

W minionym miesiącu największy poziom średniej obniżki stawek najmu, wynoszący równe 7% odnotowano we Wrocławiu. Najtrudniej do zejścia z ceny było przekonać wynajmujących w stolicy. Właściciele mieszkań w Warszawie schodzili z ceny średnio o 4,5 zł na każde 100 zł czynszu.Sam przeciętny

Mieszkań na wynajem jest więcej niż klientów

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pokazują, że w ciągu najbliższych 10 lat liczba studentów w naszym kraju zmniejszy się o pół miliona. Rynek klienta w związku z tym będzie się tylko wzmacniał, natomiast wynajmujący będą musieli rywalizować o klientów. Taki stan rzeczy zapewne wymusi obniżki czynszów

Umowa najmu lokalu mieszkalnego - podstawowe elementy

najemcy lokalu mieszkalnego przez wynajmującego.2. Strony umowy i osoby umocowane do jej zawarciaStronami umowy najmu są wynajmujący i najemca. Wynajmującym jest podmiot, który zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania, najemcą zaś ten, który za daną rzecz będzie uiszczał czynsz. Stroną umowy najmu

Wynajmę, ale komu?

wynajmujący mieszkanie studenci najczęściej nie dzielą się równo kosztami. O około 100-200 zł więcej płaci ten, który mieszka sam w pokoju. Czego oczekują studenci od mieszkania? Musi być przede wszystkim dobrze skomunikowane z uczelnią, mieścić się w zadbanym bloku i bezpiecznej okolicy. Maciej Górka z

Lato sprzyja poszukującym mieszkań do wynajmu

się grupa najemców. Spada liczba studentów, dają o sobie znać też negatywne czynniki demograficzne. Innym czynnikiem są z kolei ciągle tanie kredyty, gdzie rata będzie niejednokrotnie niższa od czynszu najmu. Do lamusa odeszły sytuacje, w których wynajmujący mógł przebierać wśród klientów i wybrać

Forum Rynku Nieruchomości

Jak wygląda przeciętny kredyt hipoteczny anno domini 2012? Na jakie mieszkania kredyty są zaciągane najczęściej? Czy rynek powierzchni handlowych jest już nasycony? Jakie są preferencje i oczekiwania krajowych najemców biurowych? Kim jest klient wynajmujący polskie hotele i apartamenty wakacyjne

Zaliczka w umowie najmu - czym jest i na jakich warunkach powinno się ją uiszczać

została nigdzie w kodeksie cywilnym uregulowana wprost, dlatego koniecznym jest odwołanie się do ogólnych zasad dotyczących zawierania umów wzajemnych. Umowa najmu stanowi umowę wzajemną, ponieważ wynajmujący zobowiązuje się w niej oddać rzecz do używania najemcy, zaś najemca zobowiązuje się płacić

Konsumenci niechętni umowom najmu okazjonalnego - podsumowanie akcji BEZPIECZNY NAJEM

, które obniżą standard mieszkania lub przed jego zadłużeniem (38 proc. odpowiedzi). Kolejnych 10 proc. wskazuje na możliwe trudności przy wypowiedzeniu umowy. Wynajmujący obawiają się, że trafią na nierzetelnych lokatorów, których nie będą mogli usunąć z mieszkania.   Większą ochronę właścicielom

Nowy biurowiec na warszawskiej Woli

pod konkretnego wynajmującego. W tym wypadku będzie to jedna z największych w naszym kraju firm ochroniarskich Konsalnet Holding - wyjaśnia A. Jagodziński ze Skanska.W ramach kontraktu wykonamy instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz instalację

Dobre prognozy dla rynku najmu mieszkań

Polsce - zwłaszcza z Ukrainy. Pośrednicy i osoby wynajmujące potwierdzają, że wzrasta liczba zapytań ze strony tych klientów. Taki stan rzeczy wynika nie tylko z ucieczki obywateli tego kraju przed wojną ale również z ułatwień w zakresie możliwości uzyskania pozwolenia na pracę i pobytu oraz długości

Ile za wynajem mieszkania?

cen transakcyjnych z rynku wtórnego dla wyżej wymienionych lokalizacji wynosiła w II kwartale 5500 zł/ m kw. W zależności od średnich cenowych nasz wynajmujący zaopatrzy się właśnie w mieszkanie o metrażu 40 - 55 m kw. Roczną stopę zwrotu obliczamy mnożąc miesięczne przepływy finansowe (czynsz

Obecnie w Polsce jest około 500 tysięcy mieszkań na wynajem

wpływ byłby odczuwalny. Pozostali wynajmujący musieliby brać pod uwagę państwową konkurencje i walczyć o klienta m.in. ceną. Niestety mieszkania funduszu po pierwsze będą "skapywały" na rynek w ratach (w tym roku może być ich bardzo mało, o ile w ogóle będą), a po drugie, nawet jeśli uda

Policja ostrzega: Nie przyjmuj najemcy w pojedynkę

właścicielami mieszkań i domów na sprzedaż lub wynajem, by poinformować o zagrożeniu oraz o środkach bezpieczeństwa, które należy przedsięwziąć. Skąd więc moje wątpliwości? Po prostu nie wyobrażam sobie, by policjanci dzwonili do tysięcy sprzedających i wynajmujących. O wiele skuteczniejsza byłaby medialna

Dlaczego polski rynek najmu odstaje od Europy?

Na korzyść najemcy Neutralna Na korzyść wynajmującego Dania Austria Chorwacja Bułgaria Francja Belgia Finlandia

Dlaczego polski rynek najmu odstaje od Europy?

Na korzyść najemcy Neutralna Na korzyść wynajmującego Dania Austria Chorwacja Bułgaria Francja Belgia Finlandia

Jak rozliczać się z właścicielem w przypadku ulepszenia lokalu mieszkalnego?

nieruchomości.W zakresie instalacji, o którym mowa powyżej i innych im podobnych, najemca nie musi uzyskać zgody wynajmującego na dokonanie zmian. Co więcej w przypadku, gdy do założenia wskazanych powyżej urządzeń potrzebne jest współdziałanie wynajmującego, najemca może domagać się tego współdziałania, za

O czym warto pamiętać, zawierając umowę najmu okazjonalnego?

Przepisy nakładają na właścicieli (wynajmujących) lokale mieszkalne, w imię ochrony praw lokatorów, szereg ograniczeń utrudniających rozwiązanie lub wypowiedzenie stosunku najmu, a często praktycznie uniemożliwiających odzyskanie posiadania lokalu. Nowelizacja ustawy, która weszła w życie 28

Mieszkanie po studencku

), 20 proc. mieszka razem z rodzicami, 16 proc. - w akademiku, a 4 proc. - ma własne mieszkanie. I wcale nie chcieliby tego zmieniać. Na pytanie "jak chciałbyś mieszkać?" aż 39 proc. odpowiada: wynajmując ze znajomymi. A wydawałoby się, iż miażdżącą przewagą wygra własne mieszkanie. Okazuje

Meldunek czasowy: nieistotny, choć obowiązkowy

. Z punktu widzenia zarówno właściciela jak i wynajmującego taki obrót spraw byłby kłopotliwy. Na szczęście prawo także przewiduje wyjątki. Powyżej trzech miesięcy można się zameldować czasowo wtedy, kiedy ktoś jest zatrudniony poza stałym miejscem zamieszkania (np. osoba pochodząca z Białegostoku

Czynsze lekko w górę

m kw. (w Warszawie - 46 m kw.). Trzy czwarte wynajmowanych mieszkań ma dobry standard wykończenia, a co piąte - podwyższony. Ponadto mniej więcej co czwarte oferowane jest razem z miejscem postojowym (na ogół na zewnątrz budynku). Za to aż 79 proc. wynajmujących deklaruje udostępnienie w ramach

Mieszkania służbowe są w cenie

agencji pośrednictwa, dzięki temu mogą liczyć na fachową obsługę i skrócenie czasu poszukiwania lokalu. Prywatny wynajmujący powinien więc pomyśleć o zgłoszeniu luksusowego mieszkania do agencji pośrednictwa. Zobacz oferty luksusowych mieszkań na wynajem na Domiporta.pl

Najem a dobrowolne poddanie się egzekucji

Pytanie: czy w umowie najmu można wpisać klauzulę, że jeśli powstanie zadłużenie, to strona wynajmująca dobrowolnie poddaje się egzekucji? Odpowiedź: Niestety taki zapis w umowie najmu sporządzonej w formie pisemnej nie wywoła zamierzonego skutku. Tzw. dobrowolne poddanie się egzekucji możliwe jest

Mieszkanie umeblowane łatwiej wynajmiesz

cenach kredytów, rynkiem najmu rządzi klient, a sprawa wyposażenia staje się jedną z kluczowych płaszczyzn konkurencji między wynajmującymi. Od kilku lat, odkąd warunki na rynku znacznie się pogorszyły, obserwujemy rosnący standard wyposażenia mieszkań na wynajem. Obecnie standardem przestaje być już

Jakie klauzule w umowie najmu są niedozwolone?

Istotą umowy najmu jest zobowiązanie wynajmującego do oddania najemcy rzeczy do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony oraz zobowiązanie najemcy do zapłaty wynajmującemu umówionego czynszu . Zgodnie z art. 3853 Kodeksu cywilnego niedozwolonymi postanowieniami umowy najmu (także każdej innej

Jakie klauzule w umowie najmu są niedozwolone?

Istotą umowy najmu jest zobowiązanie wynajmującego do oddania najemcy rzeczy do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony oraz zobowiązanie najemcy do zapłaty wynajmującemu umówionego czynszu . Zgodnie z art. 3853 Kodeksu cywilnego niedozwolonymi postanowieniami umowy najmu (także każdej innej

Najemcy pytają o magazyny

umów spadła o mniej więcej 20 proc. Przykładowo w podwarszawskim Park Nadarzyn firma Kamis wynajęła 10 tys. m kw. powierzchni. Co ważne dla wynajmujących, czynsze za magazyny pozostają na stabilnym poziomie.Obecnie w budowie znajduje się ponad 330 tys. m kw. powierzchni magazynowych, z czego około 40

Wynajem mieszkań na Euro. Miał być interes, wyszła klapa

pozałatwiane noclegi - mówi Urszula Wojciechowicz, która razem z mężem Michałem wymyśliła Stowarzyszenie Sąsiedzi na Mecze 2012.Co poszło nie tak? Według osób wynajmujących mieszkania wszystko przez to, że do Gdańska przyjechało mniej turystów niż się spodziewano. - Liczyliśmy, że kibiców będzie o kilkanaście

Najem lokali - rozliczenie za 2012 r. i wybór stawki w 2013 r.

przychód do opodatkowania.Kaucja, którą wynajmujący pobrał z tytułu zawarcia umowy najmu również nie jest przychodem do opodatkowania, ponieważ ma charakter zwrotny. Jeżeli najemca sam pokrywa koszty określonych opłat związanych z wynajmowanym lokalem, niezależnie od tego, czy był zobowiązany do ich

Rosną nowe magazyny

w WGN za wynajem powierzchni magazynowych oferenci w ostatnich sześciu miesiącach oczekiwali średnio około 12 zł od metra kwadratowego. Oczywiście w najbardziej popularnych lokalizacjach stawki są nieco wyższe. Niedaleko Bielan Wrocławskich, za ponad 1300 metrów kwadratowych magazynów wynajmujący

Mieszkania na wynajem czekają na studentów

znaleźć m.in. wykaz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy mają w ofercie mieszkania na wynajem. Podobną akcję rozpoczął też w tym miesiącu serwis Szybko.pl. Sprawdź ofertę mieszkań w serwisie Domiporta.pl Fałszywy najemca Student też powinien wykazać się wyrozumiałością, jeśli wynajmujący zechce

Wpływ demografii na rynek najmu w Polsce

W 2010 roku według GUS liczba ludności w wieku produkcyjnym była największa. Obecnie systematycznie maleje i do 2020 roku może spaść o 8 proc., do 25 milionów osób w wieku 16 - 64 lata. Najpopularniejsza grupa docelowa, do której wynajmujący adresują swoją ofertę, czyli studenci również się

Wynajem nieco bardziej opłacalny

Powoli, ale systematycznie poprawia się sytuacja osób wynajmujących mieszkania. Wskaźnik oczekiwanej rentowności - liczony w oparciu o bazę ofert wynajmu zamieszczonych w serwisie Domiporta.pl oraz transakcji kupna mieszkań dokonywanych przez klientów Open Finance - po raz kolejny wzrósł, osiągając

Wynajem nieco bardziej opłacalny

Powoli, ale systematycznie poprawia się sytuacja osób wynajmujących mieszkania. Wskaźnik oczekiwanej rentowności - liczony w oparciu o bazę ofert wynajmu zamieszczonych w serwisie Domiporta.pl oraz transakcji kupna mieszkań dokonywanych przez klientów Open Finance - po raz kolejny wzrósł, osiągając

Gdzie czynsze są najwyższe?

" lokal ma 42 m kw. (w Warszawie - 45 m kw.).Trzy czwarte wynajmowanych mieszkań ma dobry standard wykończenia, a co piąte - podwyższony. Ponadto przeszło co czwarte oferowane jest razem z miejscem postojowym (na ogół na zewnątrz budynku). Za to aż 81 proc. wynajmujących deklaruje udostępnienie w

Wynajmuję dwa, cztery siedem lat

, ale warunek jest jeden: bezkonfliktowy wynajmujący. Tylko z takim możliwy jest wieloletni związek.Po roku wynegocjowałem obniżkę!Jerzy, wynajmuje od 2 lat, na studiach mieszkał w akademikuMieszkanie, które wynajmuję znajduje się przy Al. Komisji Edukacji Narodowej, 200 metrów od stacji metra Natolin

Fiskus też będzie czerpać korzyści z integracji

halę na gruncie prawa cywilnego, mogą rodzić określone konsekwencje w zakresie obciążeń podatkowych. Jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, (te przepisy Kodeksu cywilnego stosuje się również w przypadku dzierżawy), wynajmujący, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru: . albo zatrzymać

Mieszkanie dla młodych w pięciu krokach

o zasiedleniu przez nabywcę po raz pierwszy mieszkania. Do tego dochodzi zobowiązanie osób wynajmujących do rozwiązania umowy lub zrzeczenia się spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu w ciągu sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy kupna mieszkania. Oprócz obowiązkowych dokumentów mogą być

Student szuka mieszkania...za granicą

Studiujący w największych miastach Polski mają w czym wybierać. W serwisach mieszkaniowych roi się od ogłoszeń, z których wiele przeznaczonych jest właśnie dla studentów. Wynajmujący prześcigają się w ich atrakcyjności, starając się przekonać potencjalnych najemców. Przyglądając się polskim realiom

1500 mieszkań w 45 budynkach. Budują w całym Wrocławiu

dużych remontów. Jeżeli wynajmujący zechce się wyprowadzić, spółka zwraca mu wkład własny pomniejszony o stopień zużycia lokalu. We wrześniu 2011 roku w życie weszła ustawa umożliwiająca wykup mieszkania w TBS.

Córka albo syn

Córka albo syn – polski film obyczajowy z 1979 roku. Główne role Eugeniusz Priwieziencew – Piotr Płaksin Jadwiga Walewska – matka Piotra Roman Stankiewicz – ojciec Piotra Joanna Pacuła – Irena, siostra Piotra Ryszard Dreger – Jędrek, wynajmujący mieszkanie

Trzeci człowiek

Winkel Ernst Deutsch jako 'Baron' Kurtz Siegfried Breuer jako Popescu Paul Hörbiger jako Karl Hedwig Bleibtreu jako wynajmujący Anny Robert Brown jako Żandarm Wojskowy Alexis Chesnakov jako Brodsky Herbert Halbik jako Hansl Paul Hardtmuth jako the Hall Porter Geoffrey Keen jako Żandarm Wojskowy

Umowa najmu

Umowa najmu – w polskim prawie cywilnym umowa, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę. Przedmiotem najmu mogą być rzeczy ruchome

Spółka rodzinna

? jako Apolonia Sławska Renata Kossobudzka ? jako ciotka Gloria Witold Dębicki ? jako Kazimierz Kublik Aleksandra Kisielewska ? jako pani prokurator W pozostałych rolach Andrzej Brzeski ? jako rozwodnik, klient Derki Andrzej Grąziewicz ? jako Rosjanin wynajmujący budynek instytutu Paweł Kleszcz

Najem lokalu

Najem lokalu – umowa, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać lokal do używania najemcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę. Wynajmujący ma obowiązek wydania najemcy lokalu w stanie przydatnym do umówionego użytku

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.