wypowiedzenie lokalu przez najemce

Joanna Borczyk - Adwokat oraz Monika Góralczuk - Aplikant radcowski, Departament Nieruchomości, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Czy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy najemca zalega z zapłatą czynszu?

Czy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy najemca zalega z zapłatą czynszu?

Art. 659§1 k.c. stanowi, że przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać rzecz najemcy do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Powyższe jednoznacznie wskazuje, iż jednym z niezbędnych elementów umowy najmu jest uiszczanie przez najemcę czynszu wynajmującemu.

Wypowiedzenie umowy najmu

?Córka podpisała umowę wynajmu mieszkania (jako najemca) w dniu 07.08.2012r. na okres 1 roku tj. do 01.08.2013r bez okresu wypowiedzenia. Za m-ce sierpień i wrzesień zapłaciła 50% czynszu za przytrzymanie mieszkania, nie mieszkając w lokalu. Miesiąc po podpisaniu umowy dowiedziała się, że nie została przyjęta na studia i w związku z tym jest zmuszona zrezygnować z wynajmu w/w mieszkania. Jak powinna rozwiązać tę sprawę, aby uniknąć jakichkolwiek utrudnień ze strony wynajmującego?"

Prawa najemcy lokalu

"W mieszkaniu, które wynajmuję jest wilgoć i nie ma ciepłej wody (tylko bojlery na prąd). Właściciel nie chce rozpalać w piecu, kiedy temperatura wynosi tylko 15 stopni, mimo, że w lokalu jest zrobione centralne ogrzewanie (na eko groszek). Właściciel tłumaczy, że w mieszkaniu jest wystarczająco ciepło. Co mogę w tej sytuacji zrobić? Jakie prawa przysługują mi z tytułu wynajmu lokalu?"

Najem - uważaj na pułapki w umowie

Najem - uważaj na pułapki w umowie

nieokreślony. Wynajmujący ma obowiązek wydania najemcy lokalu w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywanie go w odpowiednim stanie przez cały czas trwania umowy na swój koszt. Najemca ma obowiązek płacenia czynszu, a także używania lokalu w sposób przewidziany w umowie, dokonywanie drobnych

O czym warto pamiętać, zawierając umowę najmu okazjonalnego?

O czym warto pamiętać, zawierając umowę najmu okazjonalnego?

;zachowaniem co najmniej siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Ustawa nie reguluje jednak skutków uchybienia przez najemcę powyższemu obowiązkowi, w sytuacji, gdy wynajmujący nie wie o utracie prawa do lokalu wskazanego przez najemcę przez właściciela tego lokalu, który złożył wymagane oświadczenie. Może się

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony

Kwestię rozwiązania umowy najmu regulują przepisy art. 673 §1 - 3 Kodeksu cywilnego. Decyduje tu treść zawartej przez Panią umowy najmu. W oparciu o wskazane przepisy powiedzieć trzeba, że jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony (umowa okresowa), to zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą

Co z projektem ustawy o ochronie praw lokatorów?

Co z projektem ustawy o ochronie praw lokatorów?

rozwiązania umowy najmu w sytuacji, gdy najemca posiada tytuł prawny do innego lokalu, nie tylko w tej samej miejscowości, ale również w miejscowości pobliskiej. Aktualnie właściciel lokalu może wypowiedzieć stosunek najmu osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej

Najem okazjonalny - od strony prawnej

Najem okazjonalny - od strony prawnej

lokalu, z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Zawarcie umowy o najem okazjonalny może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu oraz ewentualnych kosztów egzekucyjnych. Kaucja nie może przekraczać sześciokrotności

Właściciel czy najemca - kto odpowiada za naruszenie porządku publicznego?

Właściciel czy najemca - kto odpowiada za naruszenie porządku publicznego?

najemcy innych lokali mogą w oparciu o nie reagować na zakłócanie przez sąsiadów spokoju i spoczynku nocnego. Czytaj także: Czy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy najemca zalega z zapłatą czynszu? Stosownie do art. 13 ustawy o ochronie

Tak się mieszka - Kanada!

Tak się mieszka - Kanada!

płatności. Najczęściej koszt agencji ponosi właściciel lokalu, a w ofercie agencji są mieszkania zadbane, sprawdzone i takie których po prostu nie ma nigdzie indziej. Właściciele, którzy poszukują najemców na dłuższy okres czasu, korzystają właśnie z usług doradców nieruchomości. Oto niektóre z polecanych

Konsumenci niechętni umowom najmu okazjonalnego 
- podsumowanie akcji BEZPIECZNY NAJEM

Konsumenci niechętni umowom najmu okazjonalnego - podsumowanie akcji BEZPIECZNY NAJEM

lokali gwarantuje podpisanie umowy najmu okazjonalnego. - W razie jakichkolwiek problemów mogą oni łatwiej pozbyć się niechcianego lokatora. Tego rodzaju umowę zawiera się na czas określony, nie dłuższy jednak niż 10 lat. Zgodnie z przepisami do umowy należy dołączyć m.in. oświadczenie najemcy, w którym

Umowa najmu lokalu mieszkalnego - wzór

. § 3.1. Umowa zostaje zawarta bezterminowo. 2. Nie później niż na miesiąc naprzód, Wynajmujący może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli Najemca: 1) pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem, lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając

Wysokość czynszu w lokalu własnościowym i wynajmowanym

przez właściciela na budowę albo zakup lokalu lub b) 10% nakładów poniesionych przez właściciela na trwałe ulepszenie istniejącego lokalu zwiększające jego wartość użytkową - aż do ich pełnego zwrotu; a zysk uzyskany przez właściciela po podwyżce jest godziwy. W ciągu 2 miesięcy od dnia wypowiedzenia

Umorzenie zaległego czynszu wobec najemcy

Zdarza się, że właściciel nieruchomości, który na podstawie umowy najmu wynajmuje np. lokale mieszkalne osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej ma kłopot z odzyskaniem zaległych czynszów. Skoro najemcy lokali nie płacą czynszu, dochodzi do wypowiedzenia umowy najmu, a następnie do

Czy warto wynająć mieszkanie studentom?

pewnego swojej sytuacji życiowo-zawodowej, że jest on gotowy podpisać długoterminową umowę najmu na okres powyżej roku. Coraz częściej właściciele stają przed wyborem - podpisać umowę na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, czy czekać dłużej na najemcę, który zgodzi się związać

Umowa najmu lokalu mieszkalnego - podstawowe elementy

Umowa najmu lokalu mieszkalnego - podstawowe elementy

najemcy lokalu mieszkalnego są uregulowane w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów. Ponadto strony w umowie mogą nałożyć obowiązek spełniania świadczeń dodatkowych przez najemcę lub wynajmującego 8. Określenie sposobu wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego Umowę najmu lokalu

Jak lepiej chronić lokatorów - po europejsku

Jak lepiej chronić lokatorów - po europejsku

i przyznać dodatek (Wohngeld) pozwalający utrzymać mieszkanie. Dotyczy to tych przypadków, w których zagrożenie bezdomnością jest realne i nie ma innej możliwości rozwiązania problemu. Dzięki temu jednak najemca może utrzymać lokal, a właściciel otrzymywać pieniądze z czynszu. Inna sprawa, że

Zmiany w czynszówkach. Będą zabierać mieszkania?

nie można odziedziczyć. A jednak - na razie - prawo pozwala bliskim zmarłego najemcy zachować zajmowany przez niego lokal. Tę kwestię reguluje art. 691 kodeksu cywilnego: "W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci

Meldunek a nieuczciwy najemca

Meldunek a nieuczciwy najemca

zrobić. Żadne zapisy w umowach, które mówią o braku zgody na meldunek nie są brane pod uwagę, podobnie jak zgoda właściciela lub jej brak. Co prawda - przy zameldowaniu na pobyt stały właściciel lokalu powinien pisemnie potwierdzić fakt przebywania lokatora w danym miejscu, ale jeśli tego nie zrobi, a z

Wynajem po europejsku

właściciele w ogóle muszą liczyć się z dość daleko posuniętymi ograniczeniami w dysponowaniu swoimi lokalami. Wypowiedzenie można wręczyć najemcy jedynie ze ściśle określonego powodu (ich wykaz zawiera kodeks cywilny). A okres wypowiedzenia może trwać nawet rok. Co może być powodem wypowiedzenia? Oprócz

Wynajem po europejsku

właściciele w ogóle muszą liczyć się z dość daleko posuniętymi ograniczeniami w dysponowaniu swoimi lokalami. Wypowiedzenie można wręczyć najemcy jedynie ze ściśle określonego powodu (ich wykaz zawiera kodeks cywilny). A okres wypowiedzenia może trwać nawet rok. Co może być powodem wypowiedzenia? Oprócz

Skomplikowana kontrola licznika

najemca nie płaci za prąd co najmniej przez miesiąc, przedsiębiorstwo może wstrzymać dostarczanie energii, pod warunkiem uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności. Taką możliwość

Jak wynająć mieszkanie

Umowa najmu lokalu mieszkalnego - wzórMieszkania do wynajecia - zobacz oferty Zarówno dla właściciela, jak i potencjalnego najemcy niekorzystanie z agencji ma spore plusy. Nie płacisz prowizji pośrednikowi. Nie zostaniesz oszukany przez nieuczciwą agencję. Wreszcie nie jesteś uzależniony od bazy

Co z mieszkaniem po śmierci lokatora?

Wstąpienie w stosunek najmu W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we

Inwestycja w mieszkanie na wynajem lepsza niż w lokaty

. Poszukiwany standard Co do standardu lokalu, to konieczne jest, aby mieszkanie było w dobrym stanie technicznym, czyste i zadbane, z kuchnią zaopatrzoną w sprzęt AGD, z łączem internetowym, i co najważniejsze - nie przeładowane meblami. Najemcy chętniej wybierają wnętrza w jasnych neutralnych barwach

Co dziesiąte mieszkanie komunalne wynajęte na lewo

lokal komunalny. A to sytuacja nierzadka. Pracownicy ZGN zaskoczyli m.in. dwóch Wietnamczyków malujących ściany komunalnego lokum. Zapytani o najemcę odpowiedzieli, że właściciel jest daleko, a mieszkanie zajmują oni. W innym odkryto, że lokator od ponad roku mieszkał w domu opieki. Beata Wrońska

Czy umowa najmu z datą pewną jest pewna, nawet wówczas gdy przedmiot najmu zostanie sprzedany?

została najemcy wydana. Takiej umowy nabywca wypowiedzieć nie może. Brak daty pewnej Jeśli umowa najmu nie jest opatrzona datą pewną, nie jest zawarta na piśmie lub lokal nie został najemcy wydany, sytuacja w przypadku sprzedaży takiego obiektu, dla najemcy jest co najmniej niepewna. Nabywca może bowiem

Samodzielność lokalu - ustanowienie odrębnej własności lokalu

może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy najemca zalega z zapłatą czynszu?

Prace dostosowawcze na potrzeby najemców powierzchni biurowych

Zakres prac dla poszczególnych najemców może być bardzo różny. Zdarzają się zmiany o niewielkim zakresie, zazwyczaj jednak prace aranżacyjne i dostosowawcze powodują całkowitą zmianę układu pomieszczeń w danym lokalu. Wartość realizowanych prac jest wtedy z reguły znaczna, przekracza 3500 zł

Dobrze umówieni

- tłumaczy Marcin Jańczuk z agencji Metrohouse. Więc gdy najemcy na głowę spadnie pół sufitu, nie będzie za to płacił. Koszty dużych prac pokrywane są z kieszeni właściciela. Wyjątek: sytuacja, kiedy zniszczenia powstały np. w efekcie hucznej imprezy urządzonej przez najemcę. W tym przypadku wszystkie

Mieszkanie dla studenta w 6 krokach

rynkowych cenach wynajmów, niezbyt dobra a często żadna znajomość miasta sprawiają, że potencjalny najemca może wpaść w pułapkę lokalizacyjną i cenową - wyjaśnia dalej. Polska Federacja Rynku Nieruchomości ze wsparciem serwisu Domiporta.pl rozpoczynają akcję "Bezpieczny wynajem". Dzięki niej każdy

Tani wykup mieszkań zakładowych

Kowalska mogła na piśmie wskazać np. córkę lub wnuczkę, aby wykupiły wynajmowane przez nią mieszkanie. Teraz lokal może nabyć tylko pani Kowalska. Jeżeli umrze, takie prawo przechodzi na żonę, męża, dzieci, konkubinę lub konkubenta, ewentualnie osoby, wobec których najemca był zobowiązany do świadczeń

Balkon - czyją stanowi własność?

oraz Monika Góralczuk - aplikant radcowski Departament Nieruchomości Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna Czytaj także: Kto odpowiada za naruszenie porządku publicznego - właściciel czy najemca? Czy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy

Szukamy w internecie mieszkania do wynajęcia

czynszowych lub bardzo wysokich opłat za media. Jeżeli interesujące nas mieszkanie jest za drogie, warto i tak przedstawić wynajmującemu swoją propozycję ceny. Często bowiem wolą oni niższy, ale pewny zysk od tracenia czasu (i pieniędzy) na dalsze poszukiwania potencjalnych najemców. Podobnie jak z cenami ma

Likwidacja barier na rynku wynajmu mieszkań

usunięcie niechcianego lokatora. Obecne przepisy dość mocno chronią najemców przez eksmisją. Wynajmującym bardzo trudno jest pozbyć się lokatorów, którzy są uciążliwi albo zalegają z czynszem. W myśl nowych przepisów właściciel będzie miał prawo zażądać w formie pisemnej opróżnienia lokalu po upływie czasu

Likwidacja barier na rynku wynajmu mieszkań

usunięcie niechcianego lokatora. Obecne przepisy dość mocno chronią najemców przez eksmisją. Wynajmującym bardzo trudno jest pozbyć się lokatorów, którzy są uciążliwi albo zalegają z czynszem. W myśl nowych przepisów właściciel będzie miał prawo zażądać w formie pisemnej opróżnienia lokalu po upływie czasu

Co warto wiedzieć

lata. 5. Właściciel może mieszkanie wypowiedzieć tylko na koniec miesiąca i z miesięcznym wyprzedzeniem. Jeśli chcesz, żeby lokator wyprowadził się 1 listopada, bo np. używa mieszkania w sposób sprzeczny z umową, musisz mu to zakomunikować najpóźniej 30 września. 6. Najemca wynajął mieszkanie komuś

Lokatorzy mniej chronieni

, nie dłuższy niż 10 lat. Ustawa przewiduje, że najemca będzie musiał złożyć oświadczenie, że jeśli nie wywiąże się z warunków umowy, wyprowadzi się na żądanie właściciela. Takie oświadczenie musiałoby być poświadczone przez notariusza. Ponadto lokator musi wskazać miejsce, w którym mógłby zamieszkać, a

Wynająć w Berlinie, zamieszkać w Hamburgu

remont we własnym lokalu. Wynajem z ograniczonym wypowiedzeniem Przepisy chroniące lokatorów to drugie zaskoczenie, które czeka Polaka chętnego na wynajem mieszkania w Niemczech. Regulacje obejmują większość obszarów związanych z wynajmem - od wspomnianych podwyżek czynszu, przez kwestie umowy, na

Wynająć w Berlinie, zamieszkać w Hamburgu

remont we własnym lokalu. Wynajem z ograniczonym wypowiedzeniem Przepisy chroniące lokatorów to drugie zaskoczenie, które czeka Polaka chętnego na wynajem mieszkania w Niemczech. Regulacje obejmują większość obszarów związanych z wynajmem - od wspomnianych podwyżek czynszu, przez kwestie umowy, na

Jak otrzymać kredyt z dopłatą- poradnik Home Broker

się najemcą mieszkania. Jeżeli jednak jesteśmy najemcą lub przysługuje nam spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania, nasze szanse na uzyskanie kredytu preferencyjnego nie będą skreślone. Warunkiem jest zobowiązanie się, wraz z zawarciem umowy kredytowej do rozwiązania umowy najmu lub wypowiedzenia

Właścicielu, pamiętaj, że...

-krotności miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu podpisywania umowy). Musisz ją zwrócić w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu przez najemcę (oczywiście po potrąceniu należności za mieszkanie). 5. Od lutego nie wolno wyrzucać na bruk 22 lipca prezydent podpisał nowelizację kodeksu postępowania

Wykup mieszkań? Tylko na papierze. Problemy z własnością

zadłużenia kredytowego, którym obciążony jest dany lokal. Mało tego, jak już wspomnieliśmy wyżej, TBS-y i spółdzielnie muszą zwrócić umorzoną przez państwo część kredytu budowlanego (umorzenie wynosiło 10 proc. wartości inwestycji). A więc ta kwota też jest wliczana w cenę mieszkania. Lokator płaci także za

Condo System Dolcan już od 1,5 roku ułatwia zarabianie na nieruchomościach

zarabiali nie tylko klienci ale i on sam. Co ważne, zyski liczone są od każdej złotówki zainwestowanej przez klienta, czyli od wartości brutto wykończonego mieszkania wraz z garażem. Inwestor w każdej chwili może rozwiązać z firmą umowę, z uwzględnieniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Nie ma tutaj

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie

dokumentu przygotował notariusz Jerzy Olszewski z Rady Izby Notarialnej w Warszawie. Takie oświadczenie musi być poświadczone przez notariusza. Ponadto lokator wskaże miejsce, w którym mógłby zamieszkać, a dysponent tego lokalu - wyrazić na to zgodę (jego podpis musiałby być poświadczony przez notariusza

Na co musi uważać właściciel mieszkania?

je wynajmować, na ile chcą. Wyjątek stanowią lokale komunalne - ich najemcy powinni mieć umowy bezterminowe, chyba że zażądają umów na czas określony. 2. Czynsz możesz podnosić raz na pół roku Chyba, że wzrosły tzw. opłaty niezależne od właściciela (np. spółdzielnia podniosła opłaty za mieszkanie

Jak rozliczyć się z fiskusem, gdy wynajmujesz mieszkanie

to - mocno upraszczając - to, co dostajesz od najemcy. Dochód - przychód minus koszty, które poniosłeś. Dokonany przez podatnika wybór formy opodatkowania obowiązuje przez cały rok podatkowy. Nie ma możliwości jej zmiany w trakcie roku podatkowego. Więcej na ten temat niżej. Chcę się rozliczać na

Wola: 300 rodzin dostanie mieszkania komunalne

pięter najwięcej będzie lokali dwupokojowych do 55 m kw. (80 proc.). Reszta to kawalerki do 35 m kw. i mieszkania trzypokojowe (do 66 m kw.). Kto wprowadzi się pod nowy adres? - Na pewno nie popełnimy takiego błędu jak przy zasiedlaniu budynku przy Piaskowej 7 - zapewnia Marek Lipiński, wiceburmistrz

Jak wynająć i nie stracić?

przez dziesięć miesięcy w roku i jest opodatkowany. Eksperci uwzględnili też konieczność płacenia przez właściciela mieszkania czynszu (przyjęli poziom 8 zł za m kw.). Wnioski? We wszystkich badanych miastach (Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Katowice) niezależnie od powierzchni lokalu roczna stopa

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

obowiązana do zapłaty. Autorem artykułu jest Joanna Borczyk - adwokat oraz Monika Góralczuk - aplikant radcowski Departament Nieruchomości Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna Czytaj także: Kto odpowiada za naruszenie porządku publicznego - właściciel czy najemca? Czy wynajmujący może wypowiedzieć umowę

Jak wynająć mieszkanie bezpiecznie i tanio

żądanie właściciela. Takie oświadczenie musiałoby być poświadczone przez notariusza. Ponadto lokator musiałby wskazać miejsce, w którym mógłby zamieszkać, a dysponent tego lokalu - wyrazić na to zgodę (jego podpis musiałby być poświadczony przez notariusza). A gdyby lokator nie chciał się wyprowadzić

Kredyty dla młodych małżeństw - państwo dopłaci na dobry start

przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania lub jest najemcą mieszkania, pod warunkiem zobowiązania się do zrzeczenia się prawa do lokalu lub wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, a w przypadku najmu - rozwiązania umowy najmu i opróżnienia mieszkania, w terminie 6 miesięcy od

Ratusz: ci z mieszkań komunalnych wcale nie są biedni

domów, urzędach, na stronie internetowej ratusza i miejskich tablicach ogłoszeń przy szkołach czy przychodniach. Sytuacja zmieniła się tylko nieznacznie. Ratusz zebrał w październiku informacje z dzielnic, gdzie jest najwięcej lokali komunalnych. To Mokotów, obie Pragi, Śródmieście i Wola. Razem jest

Mieszkanie po europejsku

tam domy dla ubogich. Powojenny kryzys mieszkaniowy rozwiązano za pomocą inwestycji w system HLM (mieszkań o niskich czynszach). Od 1956 roku we Francji budowano po 300 tys. nowych lokali rocznie. Dziś rząd francuski stara się stymulować budownictwo własnościowe głownie przez system preferencyjnych

Szukamy mieszkania do wynajęcia: ja i mój pies

przez najmującego wyjdzie na pewno przy spotkaniu. - Jest to częste pytanie właścicieli mieszkań. Z reguły jednak wystarczy ustalenie, że nawet jeżeli najemcy palą, nie będą tego robić w mieszkaniu. Zdarza się też wymóg wniesienia wyższej kaucji - mówi Marcin Sulkowski. Często zapis o zakazie palenia w

Historia jednego najmu

Jerzy umówił się z panem Jankiem tak. Właściciel wyremontuje lokal (wymieni podłogi, założy drzwi antywłamaniowe) i go wyposaży, a najemca wprowadzi się, kiedy zakończą się prace. Zapisali to wszystko w umowie. Nalegał na to zresztą sam pan Janek, bo dzięki temu mógł koszty remontu odliczyć od podatku

Mieszkania - wynajem od dewelopera

nas wkręcają deweloperzy Według ekspertki serwisu Wynajem.pl kolejną z przyczyn fiaska pomysłu wynajmowaniu mieszkań przez deweloperów są przepisy o ochronie praw lokatorów, które mocno chronią najemców przed eksmisją. - Bardzo trudno pozbyć się lokatorów, którzy są uciążliwi albo zalegają z czynszem

Wynajmuj z głową

najemcy (imię, nazwisko, numery dowodów tożsamości); opis mieszkania (adres, powierzchnia, wyposażenie); wysokość opłat i dzień miesiąca, do którego mają być uiszczane, ewentualna kwota płatności dodatkowych po terminie; termin końcowy umowy i okres wypowiedzenia; wysokość kaucji - zwrotnej lub

Kto może zaciągnąć kredyt z dopłatami rządowymi?

mieszkalnego (przy czym dotyczy to również posiadania prawa spółdzielczego własnościowego oraz spółdzielczego lokatorskiego), a także, gdy nie jest najemcą lokalu mieszkalnego. W przypadku własności domu lub mieszkania nie ma tutaj wyjątków, natomiast przy spółdzielczym lokatorskim prawie do lokalu i najmie

Kupić, nie kupić? Oto jest pytanie

puste, wynajmuje je. Ustawa nie precyzuje przy tym słowa "przejściowo". Nie wiadomo więc, czy chodzi o miesiąc, czy dziesięć lat. Poza tym właściciel ma problemy z pozbyciem się najemcy, który nie płaci. Może wypowiedzieć umowę najmu, jeśli lokator nie płaci czynszu przez trzy pełne okresy

Mieszkania do wynajęcia - poradnik studencki

pracę. Czy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy najemca zalega z zapłatą czynszu?

Co się dzieje po uwolnieniu czynszów

pierwszej kolejności lokatorzy mieszkający w atrakcyjnych punktach dużych miast, np. przy warszawskim Krakowskim Przedmieściu czy rynku w Krakowie. Właściciele żądają tam minimum kilkaset proc. więcej niż do tej pory - w granicach 30-40 zł za m kw. Przy 40-m. lokalu oznacza to miesięczny czynsz w granicach

Umowa z pośrednikiem nieruchomości

100 zł zaliczki. Agencja się jednak nie odzywała, więc klientka o sprawie po prostu zapomniała. Bomba wybuchła kilka tygodni temu. Pani Lidia odebrała telefon od pośrednika i usłyszała: masz dług 100 zł, który codziennie rośnie o 100 proc. Musisz nam zapłacić 86 tys. karnych odsetek. Pani Lidia przez

Kupić mieszkanie teraz czy jeszcze poczekać?

Londynie, Frankfurcie czy Berlinie, wynajmują mieszkanie. Bo jak się policzy wszystkie te procenty, koszty obsługi transakcji, to się kompletnie nie opłaca kupować. M.W.: Jednak u nas najemcy skazani są na tymczasowość. Boją się, że któregoś dnia przyjdzie właściciel i wypowie im umowę. Własne mieszkanie

Co dalej z czynszami

, Trybunał stwierdził, że Polska niesłusznie ogranicza wysokość czynszów, które często nie starczają na bieżące utrzymanie kamienic, a co dopiero na ich gruntowny remont. Właściciele postawili rządowi i parlamentowi ultimatum: przez pół roku (okres, w którym - według orzeczenia Trybunału - Polska ma się

Zawarcie umowy najmu i jej zmiana

można również uregulować w aneksie do dotychczasowej umowy, który po jego zaakceptowaniu przez obie strony staje się integralną częścią pierwotnej umowy. Warto bowiem zaznaczyć, że aneks jest również umową (zmieniającą) polegającą na uzupełnieniu treści, zmianie treści lub na ograniczeniu treści

Czy deweloperzy zdecydują się na wynajem mieszkań?

deweloperzy mogliby zdecydować się na wynajęcie mieszkań ale to nie jest takie proste. Zbyt dużą przeszkodą są przepisy o ochronie praw lokatorów, które mocno chronią najemców przed eksmisją. Bardzo trudno pozbyć się lokatorów, którzy są uciążliwi albo zalegają z czynszem. Okazuje się, że takie osoby trzeba

Wynajem od podszewki

, ale przede wszystkim w Internecie. Kilka dni spędziłyśmy na wertowaniu ogłoszeń i umawianiu się na spotkania. Ofert najlepiej szukać wśród tych wystawianych bezpośrednio przez właścicieli, bo umówienie się na spotkanie nie wiążę się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Inaczej jest z szukaniem przez