zabezpieczenie stosowane

Hipoteka

Wpisywane do księgi wieczystej ograniczone prawo rzeczowe dające wierzycielowi (bankowi) zabezpieczenie na nieruchomości. Pozwala ono bankowi dochodzić zaspokojenia wierzytelności z nieruchomości, niezależnie od tego, czyją stanie się ona własnością. Hipoteka zabezpiecza wierzytelności pieniężne i

Boimy się franka i telefonu z banku. Jak się bronić?

Boimy się franka i telefonu z banku. Jak się bronić?

Wczorajszy tekst "Gazety" o tym, że bankowcy dzwonią do klientów - nawet prawidłowo spłacających kredyty - i żądają od nich zgody na wycenę nieruchomości bądź dodatkowych zabezpieczeń, wywołał burzę. Dostaliśmy mnóstwo telefonów i e-maili od zaniepokojonych kredytobiorców. Głównie od tych

Spadki cen mieszkań - co oznaczają dla osób zadłużonych?

banki mogą stosować praktyki - powszechne kilka lat temu - wobec zadłużonych klientów. Zielone światło dają im zapisy w umowach kredytowych. - Część banków wpisywała w umowy kredytowe zastrzeżenie, że przy zmianie LTV (wskaźnik określający wysokość kredytu w stosunku do wartości zabezpieczenia) klienci

ABC kredytu hipotecznego

wartość bankowo-hipoteczna nie przekracza wartości rynkowej. Cesja ubezpieczenia - przeniesienie praw przysługujących Kredytobiorcy z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz banku Cesja wierzytelności - stosowana jako zabezpieczenie kredytu. Polega na zabezpieczeniu wierzytelności banku w formie umowy

Safe-room - bezpieczeństwo dla bogatych

Safe-room - bezpieczeństwo dla bogatych

pomysłem jest również umieszczenie w pokoju specjalnego przycisku bądź telefonu, by po zamknięciu móc wezwać pomoc. Ściany, podłogi oraz sufit powinny być wykonane trwale. Tak, aby zabezpieczyć wnętrze przed odłamkami bądź zawalającym się stropem. Często stosowanym sposobem jest wstawianie gotowego

Ubezpieczenie nieruchomości: konieczność, obowiązek czy decyzja zdrowego rozsądku?

Ubezpieczenie nieruchomości: konieczność, obowiązek czy decyzja zdrowego rozsądku?

Nie wszyscy inwestują w tego typu formy zabezpieczenia ryzyka, więc można zadać pytanie: ubezpieczenie nieruchomości jest kwestią obowiązku czy zdrowego rozsądku? Podstawowe formy ochrony i składka Każde ubezpieczenie nieruchomości w zakresie zdarzeń losowych zawiera ochronę nieruchomości od pożaru

Kupno działki: co sprawdzić, żeby dobrze trafić?

Kupno działki: co sprawdzić, żeby dobrze trafić?

się na tej działce. Jednak przykładowo banki BPH i Pekao SA udzielą kredytu na taki cel, ale będą wymagać zabezpieczenia na innej nieruchomości, np. na mieszkaniu czy domu. Ciekawe rozwiązanie stosuje także Deutsche Bank, który owszem udzieli kredytu na zakup działki budowlanej, ale kredytobiorca

Polskie prawo teoretycznie zakazuje wykonywania eksmisji "na bruk"

Polskie prawo teoretycznie zakazuje wykonywania eksmisji "na bruk"

bezwzględnie może odbyć się tylko na podstawie orzeczenia sądowego. Ma to na celu uniknięcie samowoli i zabezpieczenie interesów dłużnika. Nie można usunąć samowolnie dłużnika z lokalu, ponieważ w takiej sytuacji, dłużnik może wystosować do sądu powództwo o przywrócenie utraconego posiadania (inaczej

Ubezpieczony kredyt hipoteczny

procentu od kwoty przyznanego lub uruchomionego kredytu. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnegoJest to dodatkowe zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Stosuje się je, jeśli wysokość kredytu przekracza ustalony przez dany bank współczynnik LTV (ang. loan to value - stosunek kwoty kredytu do wartości

Nie spłacasz rat kredytu? Co robić?

W każdej umowie kredytu hipotecznego lub w regulaminie kredytu, będącym załącznikiem umowy, banki zastrzegają, że w przypadku spadku wartości zabezpieczenia kredytu (najczęściej kredytowanej nieruchomości), kredytobiorca może być zobowiązany do przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia.Hipoteka to

Top 4 na rynku nieruchomości wtórnych w 2014 roku

Top 4 na rynku nieruchomości wtórnych w 2014 roku

specjalistycznych kwalifikacji zawodowych osób posiadających Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządcy Nieruchomości. - Jest to dodatkowe zabezpieczenie interesów klientów po deregulacji, kolejny - po Kursach Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami i Zarządcy Nieruchomości - krok gwarantujący

Ile bank maksymalnie pożyczy pod hipotekę?

nieruchomości wnoszonej jako poręka. Banki w analizie kredytowej stosują prosty iloraz - wyliczają stosunek wartości kredytu do wartości hipotecznego zabezpieczenia. Z angielskiego wskaźnik określany jest jako "Loan To Value" - w skrócie LTV. Bank przed przystąpieniem do poważnych rozmów o kredycie

Wycena nieruchomości

Operat szacunkowy, dołączany do wniosku kredytowego. Wymagany głównie wtedy, gdy zabezpieczeniem kredytu ma być lokal niestandardowy lub niewykończony, niezabudowana działka, rezydencja, dom albo dom w budowie. W takiej sytuacji - w zależności od praktyki stosowanej przez nasz bank - można: zlecić

Najem okazjonalny - nadzieja dla wynajmujących

studentów powodują, iż najemcy coraz częściej szuka się długo i cierpliwie. Pokonanie bariery rynkowej nie jest jednak jedynym kłopotem wynajmującego. Nie mniejszym problemem jest zabezpieczenie własnych interesów wobec niesolidnego najemcy. Określenie warunków umowy najmu należy do kompetencji stron. W

Sprawdź, jak być wiarygodnym klientem dla banku

stanowiły zabezpieczenie na tzw. czarną godzinę. Pomogą one uchronić przed koniecznością zaciągania drogich kredytów konsumpcyjnych w okresie przejściowych trudności. Uzbierane pieniądze będzie można również przeznaczyć na wkład własny na zakup nieruchomości. Jest to szczególnie istotne, ponieważ bank

Czy najem okazjonalny może być okazją?

Czy najem okazjonalny może być okazją?

przyjęcia ich pod swój dach. To powoduje, iż najem okazjonalny w praktyce stosowany jest stosunkowo rzadko. W takiej sytuacji powracamy do podstawowego modelu umowy i znowu pojawia się pytanie o skuteczne zabezpieczenie interesów stron. Pozostają metody klasyczne: kaucja, precyzyjny protokół zdawczo

Mieszkanie i włamanie - sposoby na włamywaczy

stopniu narażone na próbę sforsowania, co okna z niższych kondygnacji. Dlatego też, w tych miejscach można zastosować okucia standardowe lub z zabezpieczeniem podstawowym, tzn. jednym punktem bezpiecznym - wyjaśnia Janusz Grześkowiak z firmy Winkhaus. Grześkowiak wyjaśnia także na czym polegają

"Rz": Banki zwrócą klientom nawet 250 mln zł

Ubezpieczenie pomostowe jest stosowane jako zabezpieczenie kredytu mieszkaniowego do momentu wpisu hipoteki do księgi wieczystej. W wielu przypadkach banki pobierały opłaty dłużej, a niektóre wręcz pobierały je z góry, na przykład za trzy, a nawet za dziewięć miesięcy."Rzeczpospolita"

Mieszkanie dla Młodych - można już składać wnioski o dofinansowanie

obliczania odsetek, a tym samym zmniejszają koszt spłaty kredytu. Każdy, kto zaciąga kredyt może wybrać, w jakich ratach chce go spłacać: - w ratach malejących, - w ratach równych. Zazwyczaj formułę spłaty kredytu można zmieniać w trakcie obowiązywania umowy kredytowej. Zabezpieczeniem kredytu jest

Jak przygotować dach do zimy?

Jak przygotować dach do zimy?

korozji. W domach wyższych - piętrowych i z poddaszem - ze względu na bezpieczeństwo lepiej prace zlecić specjalistom. Poruszanie się po dachu wymaga odpowiednich zabezpieczeń i wprawy, dlatego lepiej zatrudnić firmę dekarską. Więcej informacji na www.ruukkidachy.pl  Chcesz kupić dom? Odwiedź

Bezpieczeństwo klienta czy dewelopera - co ryzykujesz wykładając pieniądze na przyszłe mieszkanie?

Senat zaproponował, a Sejm przyjął poprawkę, która wprowadziła do ustawy czwartą możliwość zabezpieczenia wpłat klientów - sam rachunek powierniczy otwarty. O taką poprawkę prosili deweloperzy, dowodząc, że wiele małych i średnich firm deweloperskich prawdopodobnie nie byłoby w stanie spełnić tego typu

Inwestycja w mieszkanie na wynajem nadal opłacalna

udostępnić pod wynajem około 20 tys. lokali, gdzie jedyną formułą umowy najmu będzie najem okazjonalny, coraz większa grupa inwestorów zaczęła stosować tą samą zasadę - zauważa Maciej Górka z Domiporta.pl. Najem okazjonalny to zabezpieczenie interesów właściciela nieruchomości. Najemca deklaruje przed

Hipoteka odwrócona

, ewentualnie jednorazowo w pełnej wysokości, zobowiązując się w zamian do ustanowienie prawa hipoteki na nieruchomości, jako formy zabezpieczenia kredytodawcy w zakresie udzielonego kredytu, tworząc możliwość dysponowania nieruchomością przez bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe po śmierci

Rekomendacja T wywoła sztuczny popyt na nieruchomości?

zdolność kredytową jak dla kredytu złotowego, w dodatku powiększonego o 20 proc.; LTV, czyli stosunek kwoty kredytu walutowego do wartości jego zabezpieczenia, nie może przekroczyć 80 proc.; zobowiązania kredytowe nie mogą przekraczać połowy dochodu netto osoby o dochodzie poniżej średniej krajowej, a w

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane jako forma zabezpieczenia wykonawców

Cel wprowadzanych zmianWprowadzona zmiana ma na celu zapobieżenie nieterminowym wypłatom wynagrodzenia za wykonane prace budowlane na rzecz wykonawcy. Nowelizacja kodeksu prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa procesu budowlanego poprzez zabezpieczenie sfery finansowej wykonawców, realizujących

O czym musisz pamiętać remontując kuchnię?

PodłogaPo zrobieniu wylewki i wyrównaniu podłoża można przystąpić do położenia podłogi. Ważne, aby upewnić się, że posadzka ma już odpowiednią wilgotność i twardość. W tym wypadku warto stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu (zwykle czas oczekiwania na pełne związanie cementu to 3,4

Ranking kredytów hipotecznych - maj 2012

zabezpieczenie kupujących przed utratą wpłaconych pieniędzy w przypadku upadłości dewelopera. Najważniejszym elementem nowych przepisów jest uniemożliwienie deweloperowi dowolnego dysponowania środkami uzyskanymi od kupujących. Ustawa wymaga stosowania przez deweloperów otwartych lub zamkniętych bankowych

Ranking kredytów hipotecznych - maj 2012

zabezpieczenie kupujących przed utratą wpłaconych pieniędzy w przypadku upadłości dewelopera. Najważniejszym elementem nowych przepisów jest uniemożliwienie deweloperowi dowolnego dysponowania środkami uzyskanymi od kupujących. Ustawa wymaga stosowania przez deweloperów otwartych lub zamkniętych bankowych

Akcja wentylacja

mocowania desek. Pamiętać należy o zabezpieczeniu warstwy izolacji termicznej od wilgoci poprzez stosowanie folii paraizolacyjnej. Utrzymująca się w ścianach wilgoć stwarza sprzyjające warunki do rozwoju szkodliwych dla zdrowia grzybów, glonów i pleśni. Jej obecność obniża też izolacyjność cieplną ściany

Idzie nowe na rynku nieruchomości

20 proc. Po roku 2016 uzyskanie kredytu na 90 proc. ceny będzie możliwe pod warunkiem posiadania odpowiedniego ubezpieczenia lub zabezpieczenia w formie blokady środków na koncie czy zastawu w papierach dłużnych. Warto zwrócić przy tym uwagę na znajdujący się w rekomendacji przepis pozwalający uznać

Prace dostosowawcze na potrzeby najemców powierzchni biurowych

zniszczonej posadzki, zdemontowaniu i zamontowaniu sufitów podwieszanych, likwidacji, montażu lub przesunięć układu instalacji technicznych (oświetlenie, elektryczność, okablowanie informatyczne, klimatyzacja, ogrzewanie, instalacja przeciwpożarowa) ich opraw i zabezpieczeń, demontażu, montażu stolarki

Nadal będziemy pożyczać na mieszkania

niewystarczające do zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym. Według ZBP udział kredytów w walutach obcych w portfelach banków wzrósł w grudniu do 49 proc. z 38 proc. w czerwcu.

Pamiętaj o odśnieżaniu chodnika

zabezpieczenia naszej nieruchomości - twierdzi ten analityk. Zobacz również: Oferty - odśnieżanie w cenie domu lub mieszkania

Ekspert: ustawa deweloperska do poprawki

, które opisują uprawnienia klienta, takie jak prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nierzetelności dewelopera dają większe zabezpieczenie i pozwalają na wycofanie się z umowy w takim przypadku bez większych konsekwencji. Klient ma również prawo do bycia lepiej poinformowanym o powstającej inwestycji

Czy piorunochrony chronią sprzęt w domu oraz nasze zdrowie i życie?

elementów niewidocznych dla klienta, takich jak: sondy, otoki, zabezpieczenia wszystkich wystających elementów na powierzchni dachowej oraz prawidłowego odprowadzenia ich do ziemi. Jeśli któryś z tych elementów nie będzie wykonany należycie, instalacja po prostu nie zadziała. Zakładamy, że cała instalacja

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, czyli opłata za hojność banku

zabezpieczenia nie wymagają. Nie uda się jednak uniknąć ubezpieczenia niskiego wkładu własnego zaciągając kredyt walutowy (właściwie równoznaczny w obecnych warunkach w Polsce kredytowi w euro). Rozwiązanie "kredyty do 80 proc. wartości kredytowanej nieruchomości albo ubezpieczenie" zawiera bowiem

Scoring - tajna, samobójcza broń banków

wniosku banki badają zdolność kredytową (analiza finansowa), dokumenty związane z zakupem nieruchomości (analiza prawna) oraz sprawdzają przedmiot zabezpieczenia, np. poprzez wycenę (analiza techniczna). Trzeba też przejść pozytywnie przez raport z Biura Informacji Kredytowej, tu różnie banki podchodzą np

zabezpieczenie stosowane

wymagają też lutowania. Stal pokryta grubą warstwą cynku jest w stanie wytrzymać 10-20 lat. Najbardziej narażone na uszkodzenia i korozję są połączenia lutowane. Dla zabezpieczenia przed korozją rynny ocynkowane można malować farbami przeznaczonymi do powierzchni ocynkowanych, np. rozpuszczalnikowymi

Bezpieczny wynajem okiem właściciela

. Dodatkowo, wynajmujący może zgodnie z prawem zażądać od najemcy kaucji, która będzie pełnić rolę zabezpieczenia przed potencjalnie możliwymi stratami materialnymi w lokalu. Na rynku wynajmu mieszkań najczęściej stosowaną kaucją jest równowartość jednego miesięcznego czynszu. Do umowy możemy dołączyć

Zanim wybierzesz pośrednika, spotkaj się i porozmawiaj

pośredników ten dokument - jest on tak naprawdę zabezpieczeniem profesjonalisty i właściciela mieszkania. Pośrednik wie kogo wpuszcza do nie swojego domu. Gdyby dokonano jakiejś kradzieży w danym mieszkaniu, pośrednik dysponuje listą osób podejrzanych. W ubiegłym roku było kilka takich spraw w Warszawie

Jeden kredyt wystarczy

) różnorodne możliwości zabezpieczenia zaciąganej pożyczki. Wszystko to razem wzięte składa się na ekonomiczną zdolność do regularnego spłacania zobowiązania kredytowego. Na szczęście każdy z banków posługuje sie inną metodę wyliczania tego parametru, bez którego nie sposób otrzymać pożyczki. Dzięki temu ta

W jakie pułapki możesz wpaść, kupując mieszkanie od dewelopera

zieleni jest kostka brukowa, place zabaw to jedna huśtawka, w garażu podziemnym jest tak ciasno, że żeby zaparkować, trzeba wpierw wypuścić całą rodzinę z samochodu, a świetny widok to hałdy rozgrzebanej ziemi. Zabezpieczenie. Nie wierz handlowcowi, wierz umowie. Dostaniesz tylko to, co jest wyraźnie w

Inne niebezpieczne pułapki, na które, podpisując umowę, możesz się naciąć:

całą rodzinę z samochodu, a świetny widok to hałdy rozgrzebanej ziemi. Zabezpieczenie. Nie wierz handlowcowi, wierz umowie. Dostaniesz tylko to, co jest wyraźnie w niej zapisane. Do umowy powinien być dołączony dokładny plan zagospodarowania terenu wraz z jego specyfikacją. Innymi słowy, gdzie będzie

Kredytowa czarodziejska kula, czyli jak widzą nas banki

zabezpieczenie pożyczki - np. hipotekę. Po wtóre, w wyniku analizy dotychczasowej rzetelności dłużnika. Dla umożliwienia realizacji ostatniego celu powołano Biuro Informacji Kredytowej. BIK, czyli magazyn kredytowej informacji Niemal każda forma obcowania z bankiem znajdzie odzwierciedlenie w bazach Biura

Gdzie po kredyt hipoteczny? - ranking najlepszych banków

. Maks. dopuszczalny stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia (tzw. LTV) przy kredycie w PLN - do 5 pkt.3. Maks. dopuszczalna wartość wskaźnika LTV przy kredycie w EUR - do 5 pkt.4. Maks. okres kredytowania - do 5 pkt.5. Udział w programie Rodzina na Swoim: tak - 5 pkt., nie - 0 pkt.6. Wysokość

Dach płaski

większą szczelność i trwałość konstrukcji dachowej. Jeśli więc decydujemy się na budowę domu z płaskim dachem (albo remontujemy stary dom z takim dachem), zdecydowanie powinniśmy wybrać rozwiązanie z odwróconymi warstwami.Uwaga: W dachu odwróconym ważne jest dobre zabezpieczenie jego brzegów. Najlepiej

Zanim podpiszesz umowę z deweloperem

podziemny. Po przeprowadzce okazuje się, że zamiast zieleni jest kostka brukowa, place zabaw to jedna huśtawka, w garażu podziemnym jest tak ciasno, że żeby zaparkować, trzeba wpierw wypuścić całą rodzinę z samochodu, a świetny widok to hałdy rozgrzebanej ziemi. ZABEZPIECZENIE. Nie wierz handlowcowi, wierz

Postaw się i zastaw się

? Mieszkanie. Zabezpieczeniem pożyczki hipotecznej może być mieszkanie własnościowe lub spółdzielcze, nie może natomiast - mieszkanie lokatorskie. Działka. Nie wszystkie banki akceptują pod zastaw działkę budowlaną. Te, które to umożliwiają, stosują wtedy trochę ostrzejsze warunki: okres spłaty ograniczają do

Żeby nie kapało i nie wiało, czyli szykuj się na zimę

pokrycie, często jest uszkodzone po letnich upałach. Pamiętajmy o zabezpieczeniu farbami fasadowymi ścian o północnej wystawie. Zimą są one narażone na stałe przemoczenie i należy je przed tym zabezpieczyć. O ile nie ociepliliśmy budynku, a mamy to w planach, to jest to naprawdę ostatni moment, szczególnie

Uwaga na pułapki przy kredytach hipotecznych

naruszają jego interesy, ale także godzą w dobre obyczaje. Tym samym stanowią, w ocenie UOKiK, niedozwolone postanowienia umowne.Urzędnikom nie spodobało się również nakładanie na konsumentów obowiązku ustanowienia weksla własnego in blanco, będącego formą zabezpieczenia spłaty kredytu, na rzecz

Umowy deweloperskie - na co zwrócić uwagę podpisując umowę

. Jedną z najważniejszych jest niewątpliwie zabezpieczenie się na wypadek niepowodzenia inwestycji. Umowy deweloperskie powinny zawierać postanowienia odnośnie możliwości odstąpienia przez kupującego od umowy w określonych okolicznościach (aby skorzystać z umownego prawa odstąpienia w umowie musi być

Jak rozsądnie wziąć kredyt? Poradnik na bank

, które wykluczają wypłatę odszkodowania. Jakich zabezpieczeń może wymagać od nas bank? Przede wszystkim ubezpieczenia niskiego wkładu. Banki wymagają go, jeżeli chcemy zaciągnąć kredyt na więcej niż 80 proc. wartości nieruchomości (każda instytucja wyznacza ten poziom indywidualnie). W ten sposób bank

Supertajna, samobójcza broń banków - scoring

Otóż nawet stosunkowo prosta sprawa, kiedy potencjalny kredytobiorca spełnia wszystkie warunki i nie ma też zastrzeżeń do nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie - może zakończyć się odmową. W życiu nic nie dzieje się jednak bez przyczyny. Opisana powyżej sytuacja może być spowodowana przez jeden

Nieruchomości - prowizja bez gwarancji

wygórowanych kar umownych. Jest to forma zabezpieczenia się przed nieuczciwym klientem, który w celu uniknięcia płacenia prowizji zawrze umowę z pominięciem pośrednika lub też gdy transakcja zostanie dokonana z osobą trzecią powiązaną najczęściej stosunkiem osobistym z klientem biura. Podobną nieprawidłowością

Ubezpiecz swoje mieszkanie

zależności od rodzaju - od 10 do 60 proc. W Generali zniżki za zabezpieczenia antywłamaniowe mogą wynosić nawet 40 proc. U niektórych ubezpieczycieli zniżki dostaniemy za osiedle z ochroną (np. Uniqa). Z kolei Commercial Union oferuje zniżki 10 i 15 proc. przy ubezpieczeniu lokalu lub domu na okres

Ustawa deweloperska: koszty dziś, korzyści w przyszłości!

mieszkań i domów przed jej wejściem w życie, czyli np. zamieścić stosowną informację na swojej stronie internetowej. W praktyce zatem na powszechne stosowanie rachunków powierniczych dla inwestycji deweloperskich przyjdzie nam jeszcze poczekać.Co najmniej kilka dalszych zapisów ustawy budzi liczne

Złe praktyki do lamusa - KNF szykuje rewolucję

stosunku do wartości nieruchomości (LTV w niektórych przypadkach nawet na poziomie 130%). KNF postuluje o obniżenie tej wartości zdecydowanie poniżej 100%, tak by spadające ceny nieruchomości nie zaważyły na jakości zabezpieczeń bankowych. - Zbyt wysokie wartości kredytu w odniesieniu do dochodów

Fundamenty

przede wszystkim na ustaleniu, na jakim poziomie występuje zwierciadło wody gruntowej. Wykonywanie fundamentów poniżej głębokości, na jakiej znajduje się woda gruntowa, wymaga zabezpieczenia wykopów przed zalaniem oraz wykonania ciężkich izolacji przeciwwodnych i drenażu (co znacznie podnosi koszty

Zaliczka w umowie najmu - czym jest i na jakich warunkach powinno się ją uiszczać

pierwszego czynszu. Wnioski końcowe Zaliczka w przeciwieństwie do zadatku nie jest formą zabezpieczenia, dlatego też wynajmujący jest zobowiązany ją zwrócić, jeżeli nie doszło do zawarcia umowy. W przypadku jego odmowy najemca powinien skierować sprawę na drogę sądową. W tym celu zaleca się, aby wszelkie

Przed urlopem ubezpiecz mieszkanie

porównania cen u różnych ubezpieczycieli znajdziesz w tabeli .Kiedy zapłacisz mniej? Jeżeli twój dom jest monitorowany albo twoje mieszkanie znajduje się na strzeżonym, zamkniętym osiedlu, to zapłacisz za ubezpieczenie mniej. Dodatkowe zabezpieczenie budynku, np. alarm, podwójne zamki, będzie kolejnym

Zakup nieruchomości z wadą prawną

muszę, że do ochrony praw wynikających z najmu lub dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o ochronie własności. Trudno jest odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób można się obronić lub zabezpieczyć przed zakupem nieruchomości obciążonej wadą prawną, ponieważ z odpowiednich

Jakich zabezpieczeń wymagają banki

Wpierw długo sprawdza, czy odpowiednio dużo zarabiasz, aby spłacać raty. Potem zastanawia się, czy przypadkiem nie grozi ci utrata pracy i jakie masz perspektywy na przyszłość. Żeby jednak mieć stuprocentową pewność, stosuje specjalne zabezpieczenia. Najważniejsza jest hipoteka Kredyt bankowy

Jak zabezpieczyć się przed złodziejem?

Jest wiele sposobów na zabezpieczenie naszego mieszkania przez złodziejem, ale według komisarza Adama Sowińskiego z Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, najlepsze są te najprostsze. Liczy się przede wszystkim nasza czujność, przewidywanie i rozsądek oraz dobre stosunki z

Umowa najmu lokalu mieszkalnego - wzór

. Kaucja jest pobierana jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu zniszczenia lokalu ponad normalne zużycie w trakcie używania oraz zabezpieczenia wszelkich należności finansowych. 6. Kaucja zostanie wpłacona do rąk Wynajmującego w dniu podpisania umowy najmu. 7. Kaucja zostanie zwrócona

Kredyty hipoteczne: Czym kierować się przy wyborze?

kilkaset złotych. Np. jeśli kredyt wynosi 300 tys. zł, a bank stosuje hipotekę kaucyjną na 170 proc. kwoty kredytu (do 510 tys. zł), wówczas taka usługa notariusza będzie cię kosztowała aż 840 zł.- Banki stosują różne zabezpieczenia hipoteki, więc powyższe wyliczenie pokazuje, z jakim kosztem dodatkowym

Ubezpiecz swoje mieszkanie

się w nieskończoność. Górny limit zazwyczaj jest zapisany w OWU - przykładowo w Hestii 60 proc., w Generali 40 proc.Są zniżki, ale także zwyżki. Jeśli nie mamy wystarczających zabezpieczeń w domu, to składka oferowana przez towarzystwa będzie wyższa. Więcej zapłacimy też, gdy w mieszkaniu prowadzimy

Jeden kredyt na działkę i dom

techniczny w banku ustala przyszłą wartość naszej nieruchomości, która jest zabezpieczeniem kredytu. Kredyt w transzach Umowa takiego kredytu opiewa na pełną wartość przyszłej nieruchomości, czyli wartość działki budowlanej oraz szacunkowy koszt budowy domu. Zgodnie z umową kredyt jest

Raport: Kryzys finansowy - Dlaczego nie grozi Polsce

poprzez emisję papierów wartościowych. Taka praktyka stosowana była również w przypadku kredytów typu subprime. Ponad 80 proc. kredytów wysokiego ryzyka stanowiło zabezpieczenie dla papierów wartościowych emitowanych na amerykańskim rynku finansowym. Wartość wyemitowanych papierów wartościowych, których

Oświetlenie mieszkania - poradnik

i funkcjonalnością powinno spełniać normy bezpieczeństwa - oprawy muszą być wodoodporne. Powinny mieć odpowiedni stopień szczelności. Określa się go symbolem IP (International Protection) i dwiema cyframi. Pierwsza z nich informuje o zabezpieczeniu oprawy przed wnikaniem pyłu do wewnątrz, druga

Jak ochronić dom przed złodziejami?

zabezpieczenie skonsultujmy z agentem ubezpieczeniowym. Towarzystwa ubezpieczeniowe muszą uwzględnić fakt, iż dom jest chroniony ale rzeczoznawcy tych towarzystw mają sporo do powiedzenia (i sporo wiedzą!) o tym jak w praktyce zachowuje się dany system.- Współczesny system ochrony budynku jest ZAWSZE

GDY KREDYT CIĘ DUSI

niemożliwa. Dlaczego?Przewalutowanie może spowodować wzrost twojego zadłużenia na tyle, że wartość zabezpieczenia okaże się dla banku niewystarczająca.Po trzecie: skonsoliduj długTo propozycja dla tych, którzy po uszy tkwią w różnych kredytach i pożyczkach i już ledwo dyszą. Zamiast pamiętać o wielu ratach w

Sięgnij po odszkodowanie

, sprawa w sądzie, ale nikt nie ponosi odpowiedzialności. Wypadek może być przecież skutkiem nagłych i intensywnych opadów atmosferycznych. A w takim przypadku to poszkodowany powinien zdawać sobie sprawę z okoliczności i tego, że nie jest możliwe zabezpieczenie śliskiej nawierzchni. I stąpać uważniej

Umowa najmu lokalu mieszkalnego - podstawowe elementy

mieszkalnego może być uzależnione od dokonania przez najemcę na rzecz wynajmującego wpłaty kaucji, która ma na celu zabezpieczenie pokrycie należności z tytułu najmu lokalu przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Pamiętać należy, że zgodnie a art. 6 ustawy o ochronie praw lokatorów kaucja nie

Luksusowe mieszkania dostępne dla wszystkich

kilka lat temu - monitoring, grodzenie osiedli czy stosowanie złożonych systemów zabezpieczeń, jak karty magnetyczne spotykane było wyłącznie w apartamentowcach, bądź na osiedlach składających się z tego typu budynków. Dziś staje się to normą - mówi Monika Śleziońska, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży

Alterglobaliści zamykają grodzone osiedla

w "Gazecie" o zamknięciu osiedla przez nieznanych sprawców, to się roześmiałem. To bardzo zabawna akcja i w pełni ją popieram. Mam nadzieję, że ona uświadomi społeczeństwu nonsensowność grodzenia. Takie zabezpieczenie jest czysto iluzoryczne. Mieszkańcy za płotem czują się lepsi, bo

Ranking kredytów mieszkaniowych

wnioskodawca, tym niższą powinien uzyskać marżę, o ile oczywiście bank uzna ekwiwalent wkładu własnego w postaci zabezpieczenia na drugiej nieruchomości. Z praktyki doradców Expandera wynika, że obecnie najkorzystniejsze dla kredytobiorców rozwiązanie stosuje bank Millennium. Wymaga od właścicieli mieszkania

Banki robią nas w jajo - listy czytelników o spreadzie

zapłacenie robocizny. Teraz, kiedy porównuję kursy walut i czytam ile dodatkowo Dombank na nas zarabia, jestem załamana.Spread to nie jedyny sposób tego banku na łatwe pieniądze od kredytobiorcy. Drugim jest przeciąganie formalności. Zabezpieczeniem naszego kredytu hipotecznego jest działka. Zgodnie z umową

Wielkie malowanie

Do malowania ścian najczęściej stosowane są farby dyspersyjne, zwane potocznie emulsyjnymi. Spoiwo w tych farbach, od którego zależą właściwości użytkowe oraz odporność powłoki, to wodne dyspersje polimerów tworzyw sztucznych. Farby dyspersyjne są przede wszystkim wygodne w stosowaniu. Są

Banki kuszą: zaoszczędzisz 100-200 zł na racie kredytu. Ale są warunki...

względu na wartość kredytu i wskaźnik LtV (kwota kredytu w relacji do wartości zabezpieczenia). Standardowo klient musiałby płacić aż 4 pkt proc. marży. Żeby załapać się na zniżkę, trzeba mieć rachunek w tym banku i zasilać go pensją. Wymagana jest też karta kredytowa oraz dwa rodzaje ubezpieczeń: na

Jestem za młody na kredyt, bo nie mam żony i mieszkania

proc. wartości nieruchomości Po długim okresie luzu kredytowego, kiedy banki rozdawały kredyty nawet na 120 proc. wartości inwestycji, okazało się, że w wielu przypadkach nie było właściwego zabezpieczenia tych pożyczek. Stawiało to banki w bardzo ryzykownej sytuacji, a chodzi przecież o to

Kredyty i lokaty: Uwaga na przykre niespodzianki

grudnia w stosunku do 31 grudnia poprzedniego roku. Jeżeli zainwestujemy w fundusz w marcu i przetrzymamy jednostki do 31 grudnia, to ochrona nie będzie działać. Z taką konstrukcją zabezpieczenia kapitału wiąże się też inny problem. Planując umorzenie jednostki w dniu "ochronnym", trzeba

Wykup mieszkań? Tylko na papierze. Problemy z własnością

przymusową darowiznę na rzecz Funduszu Dopłat? Izba zwraca uwagę, że TBS jako spółka prawa handlowego przygotował całe przedsięwzięcie, ponosił i ponosi ryzyko działalności gospodarczej, inwestował własne środki, poręczał kredyty, ustanawiał dodatkowe zabezpieczenia, był zmuszany przez BGK do podnoszenia

Kredyt na drugą nieruchomość

jedynie odsetki. Okres kredytowania wynosi maksymalnie 30 lat. Zabezpieczeniem spłaty może być nieruchomość kredytowana lub inna nieruchomość stanowiąca własność kredytobiorcy lub osoby trzeciej.Bank nie określa w jakim czasie powinno zostać sprzedane wcześniej nabyte mieszkanie. Jednak w przypadku

Banki od wszystkiego, czyli kto ma odpowiedź na nietypowe potrzeby klientów

TBS? 10. Czy jest możliwość zmiany zabezpieczenia kredytu w trakcie jego spłaty? 11. Czy jest możliwość zmiany rat równych na malejące i na odwrót w trakcie spłaty kredytu? 12. Czy jest możliwość wydłużenia okresu kredytowania w trakcie spłaty kredytu?W kategorii kredytów hipotecznych samotnym liderem

Podłogi

się, zalewa nim wgniecenie, a gdy zastygnie wyrównuje i poleruje.Renowacja powierzchni. Jeśli zniszczona jest znaczna część podłogi, konieczne staje się szlifowanie (cyklinowanie) całej powierzchni i ponowne jej zabezpieczenie przed zniszczeniem. W ten sposób można wielokrotnie odnawiać wszystkie

Stary dom jak nowy

sprężonego powietrza z domieszką drobnego piasku lub szklanych mikrokulek. Usługę zamawia się w specjalistycznej firmie. Drewniana oblicówkaSpośród wielu gatunków drewna tylko egzotyczne nie wymagają żadnego zabezpieczenia. Są odporne na zmienne warunki atmosferyczne i wilgoć. Niechronione odpowiednio drewno

Usunięcie azbestu z Polski będzie kosztowało 48 mld zł

W 2002 roku Rada Ministrów przyjęła Program usuwania azbestu z Polski. Szacuje w nim, że w naszym kraju znajduje się ok. 15,6 mln ton azbestu. Był on stosowany głównie jako materiał budowlany, przede wszystkim do krycia dachów (w postaci eternitu). Dotychczas usunięto zaledwie 6,5 proc. azbestu

Banki usprawniają udzielanie kredytów: Pieniądze na koncie w kilka dni

, a jest on zwykle niezbędny do uruchomienia kredytu, gdyż potwierdza wartość zabezpieczenia. Wartość ta ma natomiast bardzo duże znaczenie, ponieważ decyduje o tym, do jakiej kwoty może zostać udzielony kredyt. Ponadto zależy od niej, jaki jest stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia (tzw

Kredyt po Unii

. Raz będą to zmiany korzystne, innym razem - nie. Najlepszym zabezpieczeniem przed takimi wahaniami jest stałe oprocentowanie. W najbliższych latach Polacy także zaczną się do niego przekonywać.

Kupić mieszkanie? Tak, ale tylko za gotówkę

rodzicami lub drugą bliską sobie osobą. Kolejną przeszkodą, by dostać kredyt jest to, że trzeba zaoferować bankowi podwójne zabezpieczenie, w postaci hipoteki na kupowanym lokalu i na innej posiadanej przez nas nieruchomości.Zdarza się, że banki proszą o spisanie oświadczenia, czy kobieta starająca się o

"Rodzina na swoim" - popularność wciąż rośnie

***wysokość kredytu nie może przekraczać 85 proc. wartości nieruchomości stanowiącej jego zabezpieczenie****jest możliwość uzyskania kredytu na 100% wartości nieruchomości, pod warunkiem, że 20% będzie ubezpieczone- Okazuje się, że ciągły wzrost zainteresowania kredytem z dopłatą, nie spowodował spadku cen, w

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie?

gwarantuje 100-proc. bezpieczeństwa klientom. Wpłacane przez nich pieniądze są bowiem zabezpieczeniem roszczeń banku względem dewelopera. Jeszcze za rządów PiS ówczesny minister budownictwa Andrzej Aumiller poinformował, że jego resort pracuje nad ustawą, która miałaby m.in. wymusić stosowanie tego typu

Ranking: gdzie dostać najlepszy kredyt mieszkaniowy

sprytny sposób. Raczej nie unikniesz też płacenia za tzw. ubezpieczenie przejściowe. Jest ono wymagane przez bank w okresie między wypłatą kredytu a wpisem hipoteki do księgi wieczystej, czyli prawomocnego zabezpieczenia kredytu na rzecz banku. To dla niego swego rodzaju polisa bezpieczeństwa. Formalności

Deweloper bankrutuje, ale klient jest bezpieczny

nieruchomości. Uwaga! Wymóg stosowania rachunku powierniczego nie będzie dotyczył przedsięwzięć, w których deweloper zaczął sprzedaż mieszkań przed wejściem w życie ustawy. Oznacza to, że bank nie skontroluje, na co idą wpłaty tych, którzy zdecydują się finansować budowę. Na szczęście wszystkie inwestycje

Własność na zawsze, a nie tylko na sto lat

dowolnie zmniejszać wartość opłaty. Zasady odpłatności obowiązujące w twoim regionie znajdziesz w naszym dzisiejszym dodatku lokalnym. Rozłożenie opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność wiąże się oczywiście z koniecznością zabezpieczenia wierzytelność skarbu państwa czy samorządu. W

Kredyt mieszkaniowy bez zaświadczeń o dochodach

podwyższona od 0,5 aż do 7,55%, zależnie od waluty i typu zabezpieczenia. Jedną z wyższych stawek bank zaaplikuje na przykład tym klientom, którzy figurują na czarnej liście Związku Banków Polskich. W GE od klientów korzystających z uproszczonej procedury bank wymaga wyższego wkładu własnego - 40% (kredyty

Od wody ognia i złodzieja

(wizyty lekarza albo dostawy leków) czy opieki nad zwierzętami domowymi, gdy ubezpieczony trafi do szpitala.Niektóre towarzystwa - TU Allianz, Commercial Union, Warta - dodają te usługi bezpłatnie do zakupionych polis.Kliencie, chroń się sam...Towarzystwa stawiają żądania dotyczące zabezpieczeń przeciwko