zgłoszenie nabycia

Dorota Ryterska, prawnik w spółce Ekspertax Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

Obowiązek zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych

Obowiązek zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych

Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2) stanowi warunek skorzystania z zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r. poz. 86, z późn. zm.), podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych na podstawie enumeratywnie wymienionych tytułów. Zwolnione od podatku jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę (art. 4a ust. 1 ww. ustawy). Jednocześnie ww. ustawa określa warunek, od spełnienia którego uzależnione jest stosowanie tego zwolnienia podatkowego.

Zgłoszenie nabycia nieruchomości

Osoby fizyczne, które nabędą nieruchomość, np. działkę, dom lub odrębny lokal muszą ten fakt zgłosić organom podatkowym. W tym wypadku wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) właściwemu ze względu na miejsce położenia nabytej nieruchomości.

Zawiadomienie urzędu skarbowego o otrzymaniu darowizny

Chcąc zabezpieczyć przyszłość swojemu dziecku, kupiliśmy z mężem mieszkanie. W akcie notarialnym jest nabycie 1/2 mieszkania przez syna oraz nabycie przez nas - rodziców 1/2 mieszkania do naszego majątku wspólnego. Mieszkanie nabyliśmy od dewelopera w formie aktu notarialnego. Czy nasz syn (18 lat) musi zgłosić ten fakt jako darowiznę do urzędu skarbowego?

Podatnicy przestaną tracić na uldze podatkowej

Dziś warunkiem zwolnienia najbliższej rodziny z podatku od spadków i darowizn jest zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych fiskusowi. Podatnik ma na to miesiąc od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeśli spadkobierca nie zdąży - zapłaci podatek. Komisja Janusza Palikota chce

Nie tylko Mieszkanie Plus - 5 sposobów na kupno tańszego mieszkania

Nie tylko Mieszkanie Plus - 5 sposobów na kupno tańszego mieszkania

konkretnego pracodawcy mogą się pojawić takie wymogi jak długość zamieszkania lokalu przed zgłoszeniem wniosku o wykup bądź brak możliwości sprzedaży lokalu przez nawet 10 lat od jego nabycia. Jednak i tak najtrudniejszym wymogiem jaki trzeba spełnić jest konieczność zatrudnienia w wyżej wymienionych firmach

Odkupienie przez fundusz inwestycyjny jednostek nabytych w drodze dziedziczenia

Odkupienie przez fundusz inwestycyjny jednostek nabytych w drodze dziedziczenia

opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Co do zasady, że nabycie spadku po członkach najbliższej rodziny jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem dokonania zgłoszenia w urzędzie skarbowym w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie

Budowa domu jednorodzinnego w 2014 roku

Budowa domu jednorodzinnego w 2014 roku

. Zmiany w Prawie budowlanym spowodują, że procedury poprzedzające rozpoczęcie robót pochłoną nie więcej niż 30 dni. Jak to możliwe? Zgłoszenie zamiast pozwolenia Przede wszystkim rząd chce znieść wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych (a także niewielkich budynków gospodarczych

Handel nieruchomościami. Stawka VAT dla dostawy lokalu przez gminę

Handel nieruchomościami. Stawka VAT dla dostawy lokalu przez gminę

części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. Jeżeli jednak zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych, rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę lub należy dokonać zgłoszenia robót

8 najważniejszych zmian na rynku nieruchomości w 2015

8 najważniejszych zmian na rynku nieruchomości w 2015

weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo Budowlane, która skraca proces rozpoczęcia budowy do 30 dni. Zamiast wymaganego dotychczas pozwolenia na budowę, w określonych przypadkach wystarczy jedynie forma zgłoszenia. W ciągu 30 dni od zgłoszenia  urząd będzie miał możliwość wniesienia sprzeciwu. Do

Fundusz Mieszkań na Wynajem publikuje ofertę kolejnych mieszkań w Poznaniu

Fundusz Mieszkań na Wynajem publikuje ofertę kolejnych mieszkań w Poznaniu

zostać każdy, kto przejdzie procedurę weryfikacji finansowej pod kątem możliwości regulowania czynszu oraz spełni wymogi związane z najmem okazjonalnym. Zgłoszenia rozpatrywane są zgodnie z kolejnością ich rejestracji. "W przypadku gdy stroną umowy będzie więcej niż jedna osoba, ich

Odsprzedajesz nieruchomości z zyskiem? Uważaj!

jednym roku podatkowym (por. wyrok NSA z dnia 16 lutego 2009 r., II FSK 1828/09). Zatem częstotliwa sprzedaż nieruchomości wymaga zgłoszenia wykonywania działalności gospodarczej i opodatkowania zasadach przewidzianych dla prowadzenia tejże działalności. Chcesz kupić mieszkanie? Zobacz oferty na

MdM - kiedy beneficjent zmuszony będzie zwrócić finansowanie?

MdM - kiedy beneficjent zmuszony będzie zwrócić finansowanie?

Podstawą prawną funkcjonowania programu Mieszkanie dla Młodych jest ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, która określa warunki, które należy spełnić, by móc z wsparcia programu skorzystać. Należą do nich między innymi: górna granica wieku beneficjentów

Mieszkanie dla rodziny

formularz - SD-Z2. Trzeba w nim podać szczegóły na temat spadku bądź darowizny, m.in. stopień pokrewieństwa łączący nas ze spadkodawcą bądź darczyńcą, udział procentowy w nabytym majątku i jego wartość rynkową, w przypadku nieruchomości (ziemia, mieszkanie czy dom) - jej powierzchnię. Brak zgłoszenia

J.W. Construction wyprzedaje mieszkania

Aby zainaugurować nowy sezon sprzedażowy, firma przygotowała limitowaną pulę lokali, które można nabyć z atrakcyjnym upustem. Ponadto, każdy, kto odwiedzi biuro handlowe przy ulicy Górczewskiej 181, będzie mógł zapoznać się z aktualną ofertą dewelopera, obejrzeć mieszkania pokazowe, a także uzyskać

Podatek od nieruchomości w trzech odsłonach

14 dni od sprzedaży musimy zgłosić chęć skorzystania z takiej ulgi do urzędu skarbowego, albo zapłacić podatek. Wolna od podatku jest także sprzedaż nieruchomości nabytych w spadku lub darowiźnie. Zakup nieruchomości od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008 roku: Zmianie ulega wysokość podatku

Podatek od nieruchomości

podatku od nieruchomości składa się na formularzu urzędowym (można go ściągnąć ze strony internetowej, np. www.gdansk.pl) Do wypełnionego formularza trzeba dołączyć: dowód własności nieruchomości (albo działki, albo domu kupionego razem z działką), potwierdzenie zgłoszenia do użytkowania lub decyzję o

Spadek bez podatku - krok po kroku

opisywanym przypadku - orzeczenie sądu lub testament. Deklaracji składać nie trzeba, jeśli wartość rzeczy otrzymanych od spadkodawcy za jego życia oraz otrzymanych w spadku jest niższa niż 9637 zł. Jeśli urząd leży na drugim końcu Polski zgłoszenie wysłać można pocztą. Na złożenie deklaracji spadkobiercy

Mieszkanie obciążone hipoteką

Mieszkanie obciążone hipoteką

Kupujesz mieszkanie? Złóż wniosek o dobry kredyt Jeśli kupujący nabył mieszkanie z hipoteką jest to nieruchomość z wadą prawną. Przez wadę prawną rozumiemy sytuację, w której sprzedający nie jest właścicielem nieruchomości, należy ona do osoby trzeciej, bądź też jest obciążona prawem osoby

MdM: mieszkanie z dopłatą. Kto może skorzystać?

MdM: mieszkanie z dopłatą. Kto może skorzystać?

znajdzie się w ofercie banków dopiero w pierwszym kwartale 2014 r., już dziś można wyliczyć limity cen mieszkań kwalifikujących się do programu oraz wysokość dopłat, które obowiązywać będą do końca I kw. 2014 r. Dla kogo dopłaty "Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi

"DRZWI OTWARTE" - konsultacje w biurach nieruchomości

Akcję "Drzwi otwarte" Polska Federacja Rynku Nieruchomości organizuje już po raz drugi. Ponieważ w tym roku święto pośredników przypada na sobotę - 30 marca, akcja DRZWI OTWARTE odbędzie się w dniu 26 marca we wtorek. W tym dniu, pośrednicy w obrocie nieruchomościami (którzy zgłoszą swój

Założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

nieruchomości, będą musiały zgłosić swoje żądania w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie projektowanej ustawy. Jeśli nie dokonają tego w przewidzianym terminie, spółdzielnia nabędzie te grunty na własność poprzez zasiedzenie. Odmieni się również sytuacja w spółdzielniach mieszkaniowych będących właścicielami

Dom w spadku bez podatku

fiskusowi. Przy spadku - termin na zgłoszenia biegnie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Zgłoszenie nie jest potrzebne jeśli darowizny i spadki przyjęte w ciągu pięciu lat od tej samej osoby nie przekraczają 9637 zł. Ale nieruchomości zazwyczaj są warte więcej

Limity cen MdM a rynek pierwotny

Limity cen MdM a rynek pierwotny

bezzwrotna - są tu pewne wyjątki wiążące się z modyfikacją mieszkania - i udzielana do wkładu własnego. W czwartkowym głosowaniu Senat nie zgłosił poprawek do ustawy "o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi" wobec czego jeśli prezydent podpisze ustawę programem

Jak nie płacić podatku od spadku lub darowizny

od podatku, trzeba je zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (uwaga - najczęściej chodzi o urząd darczyńcy). Ministerstwo Finansów przygotowało specjalny formularz "Zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych". Druk oznaczono symbolem SD-Z1. W SD-Z1 trzeba zdać

Jak sprzedać odziedziczony dom bez podatku

urzędu skarbowego", czyli w urzędzie, w którym składasz co roku PIT. Przy spadku - termin na zgłoszenia biegnie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Zgłoszenie nie jest potrzebne, jeśli darowizny i spadki przyjęte w ciągu pięciu lat od tej samej osoby nie

Jak uzyskać własność przez zasiedzenie?

sąd zobowiąże cię do umieszczenia w ogólnopolskiej gazecie ogłoszenia o trwającym postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości. Potencjalni uczestnicy postępowania (np. właściciel lub jego spadkobiercy) mają wówczas trzy miesiące na zgłoszenie się do sądu. Jeśli tego nie zrobią

Ogólne zasady oferty nieruchomości

VAT (w przypadku zgłoszenia przez Ogłoszeniodawcę zamiaru otrzymania faktury VAT), Ogłoszeniodawca zostanie odesłany do odpowiedniej strony internetowej, która umożliwi realizację płatności. VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Agora nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych przez Ogłoszeniodawcę

Dworek w Chocimowie na sprzedaż

zgłosił. Teraz gotowa jest sprzedać dworek, a za uzyskane pieniądze zbudować świetlicę środowiskową, do której mogłyby się przenieść wspomniane organizacje. - Próbujemy zainteresować kogoś z pieniędzmi i ciekawym pomysłem na jego wykorzystanie - informuje sekretarz Duda. Według niej, to dobre miejsce na

Zrób remont dzięki oszczędnościom na książeczce mieszkaniowej

PKO BP. Żeby jej nie stracić bezpowrotnie, trzeba o nią ponownie wystąpić do PKO BP w ciągu sześciu miesięcy. Oczywiście trzeba nabyć do niej uprawnienia, np. przenieść swój wkład budowlany do innej spółdzielni budującej mieszkania. Do tego czasu bank trzyma premię na nieoprocentowanym rachunku. Jeśli

Nowy blok komunalny wyrośnie przy Strzelniczej

Z tym przetargiem były spore kłopoty. - Został on ogłoszony jeszcze latem ubiegłego roku. Wybraliśmy wykonawcę i w tym momencie zaczęły się kłopoty - mówi Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta Rzeszowa. Jedna z firm biorących udział w przetargu zgłosiła zastrzeżenia. Miasto nie uznało protestów

Wykup tanio mieszkanie komunalne

), dzięki której będziemy mogli wykupić mieszkanie. Informacja o cenie przyjdzie do nas pocztą. Gdy potwierdzimy chęć wykupu mieszkania, urząd na 21 dni opublikuje obwieszczenie o zbyciu lokalu mieszkalnego. Następnie przez kolejne 21 dni możliwość zgłoszenia się z wnioskiem o skorzystanie z pierwszeństwa

42 edycja największych Targów Mieszkaniowych Nowy DOM Nowe Mieszkanie

chęć negocjacji i legitymują się specjalnymi, targowymi programami rabatowymi, np.: Bud-Rim przygotowała interesującą propozycję - w inwestycji Łabędzia realizowanej w Mysiadle można nabyć mieszkanie w cenie 4,4 tys. zł/m2, zaś w wilanowskim Zapłociu za 6,2 tys. zł/m2, natomiast w budowanej w

"Mieszkanie dla młodych" w Sejmie. Skorzystają również kupujący używane mieszkania

Takie wnioski wypływają ze środowej debaty w Sejmie, która poświęcona była rządowemu projektowi ustawy "o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych". Posłowie byli wyjątkowo zgodni, że ta ustawa jest potrzebna. Skierowali więc jej projekt do dalszej obróbki w

Transakcja sprzedaży mieszkania przy ul. Kossaka

Opis Nieruchomości Gdańsk - Wrzeszcz; ul. Kossaka; m-3; 41 m2 Komentarz Agenta Klientka, która zgłosiła na sprzedaż w/w nieruchomość odziedziczyła ją w spadku. Chciała ją zachować, ale pomimo, że babcia w testamencie tylko ją określiła jako spadkobierczynię, jej ciocia, która nigdy nie interesowała

Niepewne "Mieszkanie dla młodych". Sięgną po nie także kupujący używane?

projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych sejmowe komisje finansów publicznych oraz infrastruktury zarekomendowały Sejmowi objęcie nią wyłącznie kupujących po raz pierwszy nowe mieszkania i domy. Zaś ci, którzy zdecydowaliby się na samodzielną budowę, odzyskaliby część

Nieudany przetarg nie kończy podstrefy

odbyć przetarg na dwie hektarowe, najmniejsze działki w kompleksie. Do poniedziałku inwestorzy powinni wpłacić wadia, inaczej procedura zostanie odwołana. Najpierw jednak potencjalni kupcy powinni wykupić specyfikację przetargową. Do późnego popołudnia w piątek nikt się po nią nie zgłosił. To tylko test

Książeczki mieszkaniowe - skorzystaj z premii

(spółdzielni, firmy deweloperskiej) do zwrotu premii gwarancyjnej. Chodzi o to, że gdy posiadacz książeczki wycofa się ze spółdzielni/firmy deweloperskiej, ta przeleje premię do PKO BP. Żeby jej nie stracić bezpowrotnie, trzeba o nią ponownie wystąpić do PKO BP w ciągu sześciu miesięcy. Oczywiście trzeba nabyć

Jak wykupić mieszkanie od gminy

nim biuro) przed upływem pięciu lat od dnia nabycia. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami trzeba wówczas oddać ulgę, i to powiększoną o wskaźnik inflacji. Pięcioletni zakaz sprzedaży obejmuje też bliskich właściciela lokalu (m.in. małżonków, rodziców, dzieci, wnuki, rodzeństwo). Jeżeli

Ogólne zasady oferty Dom Nowe Inwestycje

Wortalu Dom. Postaramy się, aby przerwy te miały miejsce w nocy i były jak najkrótsze. Jednakże przerwy w świadczeniu Usługi z przyczyn technicznych nie sa podstawa do zgłoszenia reklamacji. VII. Reklamacje 1. Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia co do sposobu i jakości realizacji

Ziemia w spadku? Zadbaj o prawa spadkobierców

. Sytuację właścicieli mieszkań w budynku stojącym na działce będącej w użytkowaniu wieczystym dodatkowo komplikuje wymóg, że wniosek o przekształcenie muszą złożyć wszyscy współużytkownicy wieczyści. W sytuacji gdy choć jeden z nich zgłosi sprzeciw, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia musi poprosić o

Mieszkania komunalne na własność

. Gdy potwierdzisz chęć wykupu mieszkania, urząd na 21 dni opublikuje obwieszczenie o zbyciu lokalu mieszkalnego. Następnie, przez kolejne 21 dni, możliwość zgłoszenia się z wnioskiem o skorzystanie z pierwszeństwa nabycia mieszkania, które nas interesuje, mają byli właściciele nieruchomości lub ich

Jaką podpisać umowę kupna mieszkania

płacić za mieszkanie (opłaty administracyjne, media) na długo przed przeprowadzką. Deweloperzy stosują w tym przypadku kilka metod. Najpopularniejsze haczyki to: - od dnia zgłoszenia przez sprzedającego wniosku o przyjęcie budynku do użytkowania (innymi słowy, od momentu, kiedy deweloper składa wniosek

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży nieruchomości

dnia zgłoszenia przez sprzedającego wniosku o przyjęcie budynku do użytkowania (innymi słowy, od momentu, kiedy deweloper składa wniosek do gminy o pozwolenie na użytkowanie - mało korzystne rozwiązanie, bo płacić trzeba na długo przed przeprowadzką); - od dnia odbioru kluczy (problem powstaje jednak

Świąteczne oferty warszawskich deweloperów

, klienci będą mogli dostać upust o wartości od 10 tys. zł do 20 tys. zł. Żeby go otrzymać, musieli oni zgłosić się do jednego z biur sprzedaży lub na stoisko na targach mieszkaniowych 17-18 listopada na Torwarze i przedstawić kupon rabatowy. Kupony w formie ulotek i kart-zdrapek, były dystrybuowane w

Rewolucja w książeczkach mieszkaniowych

2016 r. - książeczki z roku 1988, (od 2017 r. - książeczki z lat 1989-90. Uwaga! Musisz bardzo uważać, żeby premia z tego tytułu ci nie przepadła. Koniecznie wystąp o nią w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku, w którym nabędziesz uprawnienie. Wyjaśnijmy to na przykładzie. Załóżmy, że masz

Jak się przygotować do sprzedaży mieszkania?

nieruchomość samemu można wrzucać ofertę do Internetu? Można, ale znacznie rozsądniej z tym wszystkim udać się do pośrednika w obrocie nieruchomościami i zgłosić swój lokal do sprzedaży - zawierając z nim umowę popularnie zwana "na wyłączność". Zawierając umowę na wyłączność pośrednik na pewno

Planujesz zakup mieszkania? Zanim się zdecydujesz prześwietl dewelopera

których deweloper złożył wniosek o pozwolenie na budowę po wejściu w życie ustawy. Ponadto deweloper poda m.in. całkowitą cenę nabycia mieszkania. Sęk w tym, że w ustawie nie ma wymogu, by do umowy przepisana została z prospektu informacyjnego cena metra kwadratowego mieszkania. A jeśli dojdą ekstra

Jak bezpiecznie kupić własne M

deweloper lub spółdzielnia. To wielostronicowy dokument napisany prawniczym żargonem. Zastanów się, czy nie powinieneś poprosić o konsultacje znajomego radcę prawnego albo chociaż kolegę z pracy, który ostatnio kupował podobne mieszkanie. Jeśli nie masz takich osób wokół siebie, zgłoś się do Federacji

Mój jest ten kawałek drogi

kolei wszyscy. Z wymaganym pozwoleniem organu w garści i zgłoszeniami na utwardzenie powierzchni działek, z pomocą przyjaciół oraz z niezbędnym wsparciem władzy gminnej. Że pachnie czynem, ale się da. Prawdziwa szansa na sukces... Podstawa prawna: Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt

Tani wykup mieszkań zakładowych

Kowalska mogła na piśmie wskazać np. córkę lub wnuczkę, aby wykupiły wynajmowane przez nią mieszkanie. Teraz lokal może nabyć tylko pani Kowalska. Jeżeli umrze, takie prawo przechodzi na żonę, męża, dzieci, konkubinę lub konkubenta, ewentualnie osoby, wobec których najemca był zobowiązany do świadczeń

Polacy kupują coraz więcej mieszkań w Hiszpanii

półwyspie iberyjskim. Są to nieruchomości przejęte przez banki, które oprócz znacznie obniżonych cen proponują preferencyjne warunki kredytowania (kredyt jest udzielany do 80 proc. wartości nieruchomości przy oprocentowaniu około 2.2 proc.) Istnieje możliwość nabycia także poprzez licytacje bankową w

Jak zamienić się na mieszkanie

mieszkań komunalnych, gdzie jedno z nich znajduje się w kamienicy, do której zostały zgłoszone roszczenia albo została już zwrócona pierwotnym właścicielom. Cała procedura zamiany trwa około sześciu tygodni i jest bezpłatna. Po jej zakończeniu następuje zdanie mieszkań i każda ze stron podpisuje nową umowę

Zmierz siły na remont

przyszłym roku wymieni okna, a ma książeczkę np. z 1986 r., to po premię będzie mógł się zgłosić dopiero w 2014 r. Do tego czasu musi więc trzymać dokumenty (w tym faktury), których wymaga PKO BP. W tym przypadku o premię trzeba wystąpić w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku, w którym nabyło się

Czas na remont! Pomyśl, jak go sfinansować

premię będzie mógł się zgłosić dopiero w 2014 r. Do tego czasu musi więc trzymać dokumenty (w tym faktury), których wymaga PKO BP. W tym przypadku po premię trzeba wystąpić w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku, w którym nabyło się uprawnienie. Uwaga! Książeczka może być przedmiotem cesji

Kupić mieszkanie czy zbudować dom?

spadają. No i czekamy na spadek cen ziemi. M.W .: Chyba rzeczywiście możemy liczyć, że działki potanieją. Jedna z międzynarodowych firm doradczych podała, że ceny gruntów inwestycyjnych w okolicach Warszawy spadły nawet o połowę. ADAM BRONISZ : Ostatnio jeden z deweloperów zgłosił nam do sprzedaży dwa