zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jarosław Sidorowicz

Sąd nad prawem własności. Miasto kontra właściciel działki

Sąd nad prawem własności. Miasto kontra właściciel działki

Nawet ważny interes społeczny nie uzasadnia naruszenia prawa własności potwierdzonego w studium - orzekł NSA w sprawie uchwały rady miasta, która część prywatnych terenów na Prądniku wykluczyła spod zabudowy m.in. ze względu na zagrożenie powodzią. Czy ten wyrok wywróci plany zagospodarowania w mieście?

Zmiany w prawie budowlanym

Rząd szykuje zmiany w prawie budowlanym. Miejsce wielokrotnie nowelizowanej ustawy prawo budowlane ma zastąpić kodeks budowlany o randze ustawowej.

Hotel Cracovia: Radni mają plan. Inny ma właściciel

Radni dopuszczają wprowadzenie mieszkań, sklepów i restauracji w hotelu Cracovia. Inwestor odpowiada: - Pasaż miejski z galerią handlową to jedyny do zaakceptowania wariant.

Możliwa nowa opłata - od tablic i urządzeń reklamowych

Możliwa nowa opłata - od tablic i urządzeń reklamowych

określono inne zasady. Celem umożliwienia uzgodnienia treści wcześniej ustalonych zasad z regułami ogólnymi projekt nowego prawa przewiduje możliwość uproszczonej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń

Od 2009 r. nie będą potrzebne pozwolenia na budowę

zamierzone zmiany ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym Chodzi o dopuszczenie mieszkańców do udziału w sporządzaniu planów, tak aby polityka przestrzenna gminy była egzekwowana w procesie inwestycyjnym - wyjaśnia Olgierd Dziekoński. Zmiany mają pozwolić na uniknięcie późniejszych protestów sąsiadujących z

Przybywa gruntów budowlanych. Maciej Górka dla Newseria.pl

Przybywa gruntów budowlanych. Maciej Górka dla Newseria.pl

budowlanego, należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów. Jednym z najważniejszych jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który zawiera informacje na temat planowanej zabudowy i infrastruktury w okolicach działki. Dzięki temu wiadomo, jakiego rodzaju nieruchomość

Dzisiejsze prawo budowlane - sprzyja czy utrudnia?

na zmianę poziomu świadomości społeczności lokalnych i władz samorządowych w tej dziedzinie. Sądzę, że zaczęłyby one dużo chętniej i bardziej racjonalnie sięgać do jedynego, dopuszczonego prawem sposobu wpływania na kształt przestrzenny terenu - do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania

Plany dla Krakowa. Gdzie będzie można budować

Obecnie 37 proc. powierzchni Krakowa pokryte jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które wskazują, co i gdzie może powstać. Dzięki nim inwestorom łatwiej się buduje, a miasto jest w stanie kontrolować ład w przestrzeni. Ich brak powoduje nadużycia, doprowadzając do powstawania

Kupno działki: co sprawdzić, żeby dobrze trafić?

Kupno działki: co sprawdzić, żeby dobrze trafić?

Zabudowa Informację, pod jaką zabudowę przeznaczony jest grunt uzyskać można w wydziale zagospodarowania gminy. Po otrzymaniu numeru działki urzędnik sprawdzi, czy ma ona charakter budowlany. Następnie należy uzyskać wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który pozwoli na

Rosną ceny gruntów rolnych

. Największe zyski można oczywiście osiągnąć w przypadku przekształcenia działki rolnej na budowlaną. W tym wypadku należy zacząć od sprawdzenia przeznaczenia gruntu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub jeżeli nie jest on opracowany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Nowa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie 11 lipca 2003 r., miała ułatwić i przyspieszyć inwestycje. Rzeczywiście - uregulowania w niej zawarte uproszczą niektóre procedury. Wcześniej jednak nie przedłużono ważności starych - sprzed 1995 r. - planów miejscowych

Jak się wybudować na działce rolnej

, przysługujący ANR na skorzystanie z uprawnienia. Gdy obowiązuje plan miejscowy Zanim jednak strony transakcji spotkają się u notariusza, konieczne jest sprawdzenie wszystkich zapisów, dotyczących przeznaczenia upatrzonej działki, w aktualnym planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli jest to

Dużo nowych inwestycji przy Małych Garbarach [WIZUALIZACJE]

, wiceprezes poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, przypomina, że na teren w sąsiedztwie wzgórza Św. Wojciecha i Starej Rzeźni było już ogłaszanych kilka konkursów architektonicznych i urbanistycznych. - Efektem są długotrwałe prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

Tu na razie jest ściernisko

Odrolnienie polega na formalnym wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej, czyli zmianie jego przeznaczenia w gminnych planach zagospodarowania przestrzennego z użytku rolnego na budowlany. Działka w planach gminy Kto chce zmienić przeznaczenie gruntu rolnego na działkę budowlaną, powinien zacząć od

Jak zalegalizować samowolę budowlaną?

tym, którzy zapomnieli poinformować urząd o budowie ogrodzenia lub nie dopełnili innych obowiązków. Samowolę można zalegalizować, tyle że pod pewnymi warunkami. Dwa podstawowe warunki - zgodność z planem i przepisami Podstawowym jest zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. O co

Budowa domu jednorodzinnego w 2014 roku

Budowa domu jednorodzinnego w 2014 roku

musi uwzględniać wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Niezgodność zgłoszenia budowy domu z ustaleniami planu miejscowego lub wytycznymi decyzji o warunkach zabudowy będzie podstawą do sprzeciwu wobec takiej inwestycji. Bez zbędnych formalności

Chcesz budować w klinie zieleni? Nie ma sprawy

, zwłaszcza że dla tego obszaru nie ma jeszcze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podobnie jak dla ok. 10 proc. terenów znajdujących się w poznańskich klinach zieleni. Wśród przykładów przedstawionych przez urzędników znalazł się wniosek o budowę osiedla mieszkaniowego na Ratajach, przy ul

Obszar oddziaływania obiektu

już na etapie składania wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, jeżeli jest ona wymagana (tj. zazwyczaj gdy nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Zakres tego obszaru jest uzależniony od rodzaju i charakterystyki obiektu budowlanego, który ma

Nowy plan na miasto z 250-metrowymi wieżowcami

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to planistyczny kościec miasta. Zgodne z nim muszą być wszystkie miejscowe plany zagospodarowania, określające co, gdzie i jak wysoko wolno budować, a jakie tereny muszą pozostać zielone. W tej kadencji samorządu rozpoczęto zmiany w

8 najważniejszych zmian na rynku nieruchomości w 2015

8 najważniejszych zmian na rynku nieruchomości w 2015

. Projekt będzie też musiał uwzględniać wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast, gdy obszar oddziaływania obiektu wykracza poza obszar działki, trzeba będzie złożyć wniosek o pozwolenie na budowę i z rozpoczęciem budowy zaczekać do wydania decyzji administracyjnej. Opinie

Ostróda z nagrodą za renowację, a u nas zabytki się sypią

opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. - Dziwne, że to architekci mają wyznaczać, jakie funkcje powinny spełniać koszary - podsumowuje Iwona Liżewska z Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. - Najpierw raczej powinien pojawić się inwestor, który zaproponuje nowe funkcje

Dekalog klienta

niezaleganiu wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego - podpowiada dyrektor Śleziońska. Warto również dokładnie przyjrzeć się najbliższej okolicy, w której powstaje inwestycja. Gdy nie ma jeszcze żadnego sąsiedztwa powinniśmy sprawdzić zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli miejscowy plan

Grunt to działka, czyli jak odrolnić ziemię

kilkunastu istotnych kryteriów, takich jak bliskość do centrum miasta, dostęp do mediów, czy też brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Cały proces inwestycyjny trwa od 12 do nawet 30 miesięcy. - Wydłużenie czasu inwestycji daje nam więcej czasu na znalezienie potencjalnie najlepszego kupca

Urban sprawl po polsku

Najpierw pojawiają się inwestorzy indywidualni. Kupują grunty, często jeszcze rolne, żeby zaoszczędzić. Mozolnie walczą z urzędnikami, od których (z braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) zależy to, czy będą mogli postawić swój wymarzony dom na przedmieściach, czy nie. Kiedy

Jak sprawnie pokonać tor przeszkód przy budowie domu?

trakcie kupowania działki. Najlepiej kupić taką, która jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W tym przypadku, aby myśleć o rozpoczęciu budowy, musisz złożyć wniosek do gminy o wypis i wyrys z tego planu. Wypis informuje, co możesz wybudować na swojej działce: czy będzie to dom

Pokerowa zagrywka w Tormięsie

kontynuowanie inwestycji. Opracowanie nowego studium i uchwalenie zgodnego z nim planu może potrwać nawet 3 lata, a to dla Sulikowskiego - byłego sędziego i notariusza - za długo. Postanowił więc wykorzystać art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi: "jeżeli, w związku z

Po pierwsze działka

Pierwszym krokiem, jaki należy uczynić po "upatrzeniu" działki, jest złożenie wizyty w urzędzie gminy i dokładne zapoznanie się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (czy też projektem tego planu). Nigdy nie należy przy tym poprzestawać na wyciągu z planu przedstawionym nam

Krótka instrukcja, jak postawić dom

warunki zabudowy Sprawdź, czy twoja gmina ma aktualny plan zagospodarowania przestrzennego - ma je tylko kilkanaście procent gmin w Polsce. Wariant I. Jeśli gmina ma plan, składasz w urzędzie wniosek o wypis oraz wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wypis informuje, co możesz

Kiedy nieruchomość jest zabytkiem

. Ustawa ogranicza przysługującą ochronę jedynie do obiektów, które są wpisane do rejestru zabytków, uznane są za pomnik historii, ich ochrona została ustalona na mocy postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub znajdują się w granicach parku kulturowego (art. 7). Decyzja o wpisie to

Krótka instrukcja, jak postawić dom

urzędzie wniosek o wypis oraz wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wypis informuje, co możesz wybudować na działce, np. dom jednorodzinny albo bliźniaczy, ile może mieć kondygnacji, jaką powierzchnię itp. Wyrys to fragment planu, na którym zaznaczona jest twoja działka. Druk wniosku o

"Mieszkanie dla Młodych" rozpocznie kuszenie niewybudowanymi lokalami?

informacje o budowie, stanie prawnym i kondycji finansowej developera, wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, informujący o planowanych inwestycjach w najbliższym otoczeniu to tylko część formalności jakie muszą spełnić developerzy. Najistotniejsze zabezpieczenie finansowe dla kupującego

Jak sprawdzić stan prawny nieruchomości przed jej zakupem?

ustalenia przyczyn i ewentualnie uaktualnienia danych w ewidencji gruntu albo zmiany wpisu w księdze wieczystej. Co w planie miejscowym? W dalszej kolejności należy zapoznać się z aktami prawnymi z zakresu zagospodarowania przestrzennego, aby uniknąć przykrych niespodzianek związanych z przeznaczeniem

Rząd nakaże budowę placów zabaw

place zabaw. I nić dziwnego, bo istniejące prawo daje im wolną rękę. Podobnie dzieje się w gminach - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie precyzują, czy na danym osiedlu plac zabaw być musi. Gminy lekką ręką wyprzedają grunty deweloperom. Co tam postawią, nikogo w urzędzie nie interesuje

Przekształcenie sposobu użytkowania lokalu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - w przypadku braku takiego planu, a także - w zależności od potrzeb - niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami. Przy zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania

Rolne jak budowlane - i co z tego?

odrolnić działkę gmina musiała posiadać na danym terenie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli tak było, chętni na przekształcenie musieli złożyć w odpowiednim urzędzie wniosek o wyłączenie działki z produkcji rolnej. Do wniosku należało dołączyć szereg dokumentów takich jak wypis z

Własny dom? Czemu nie!

? Ważne jest, by jeszcze przed kupnem działki wiedzieć, jaki dom chcesz zbudować. Jeszcze przed kupnem działki warto zwrócić uwagę, czy jest ona objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wtedy aby myśleć o rozpoczęciu budowy, musisz złożyć wniosek do gminy o wypis i wyrys z tego planu. Z

Jak wybrać projekt domu?

oczekiwania inwestora i wymogi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. - wyjaśnia Jaworski. Jego zdaniem projekt indywidualny powstaje tak długo, aż będzie dokładnym odwzorowaniem marzeń, zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym. Koszty dostosowania, koszty całego projektu Rzecz w tym

Inwestycje. Zobacz co w 2011 r. szykuje Ci dzielnica

pracować nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Komentarz eksperta: Karolina Jarkowska, Home Broker: - Budowa Nowolazurowej i obwodnicy na pewno zwiększy atrakcyjność Ursusa, łatwiej dojedziemy tu z centrum i innych dzielnic. Dzięki stacji "Niedźwiadek" z tej części

Nowe centrum Krakowa, czyli marzenia o Manhattanie

;szkieletora" i budowa nowoczesnego kompleksu biurowo-usługowego tuż przy rondzie Mogilskim. Drogę do tego ma otworzyć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który powinien być skierowany do rady miasta jeszcze przed wakacjami. Peerelowski Manhattan W końcu lat 60. powstała koncepcja nowej

Gdzie nie zbudujesz domu? Gdzie zrobią Ci ulicę?

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Łodzi to najważniejszy dokument opisujący rozwój miasta. Określa przeznaczenie i funkcje terenów, przebieg ulic, wskazuje obszary, które należy chronić. Na podstawie studium przygotowuje się szczegółowe plany miejscowe. Projekt nowego

Szpecą kamienicę na Saskiej Kępie. Znowu nadbudówka

"(...) zwracamy się o pilne wstrzymanie powstającej właśnie nadbudowy zabytkowego domu przy Francuskiej 12. Jest to wyjątkowo cenny obiekt, wpisany do ewidencji zabytków (...); według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (str. 8) nie wolno go przebudowywać ani nadbudowywać"

Bella Dolina w Rzeszowie zagrożona

Lubelskiej (wspomniane nieruchomości o powierzchni nieco ponad 1 ha) natomiast firma Mayland przekazałaby samorządowi część swoich działek. - Chodzi o te, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są rezerwowane pod publiczne drogi. Wcześniej czy później miasto i tak musiałoby te tereny od

Grunty rolne - dobra inwestycja ?

ostatnie rozwiązanie jest możliwe, należy jednak brać pod uwagę przeznaczenie gruntu ustalone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub jeżeli nie jest on opracowany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Ponadto należy liczyć się z tym, że żadna gmina nie wyrazi

Mój jest ten kawałek drogi

którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna. Kiedy można wywłaszczyć działkę pod budowę drogi Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, czy: - na danym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, - droga, o której mowa, ma status drogi publicznej. Dlaczego ważny jest plan

Zburzyć Rotundę i co dalej? Komentarze do projektu

Za dużo dyskusji i wizualizacji Od kilku lat śledzę dyskusje dotyczące pomysłów na zagospodarowanie centrum Warszawy. I odnoszę wrażenie, że nie dość, że władze miasta tkwią w martwym punkcie, na każdym kroku manifestując brak spójnej polityki przestrzennej, to jeszcze nie widać chęci zmiany tego

Zbuduj własny dom na przekór formalnościom

, jaki dom chcesz zbudować. Zaplanuj budowę domu - załóż kalendarz budowy Najlepiej kupić taką działkę, która jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wtedy aby myśleć o rozpoczęciu budowy, musisz złożyć wniosek do gminy o wypis i wyrys z tego planu. Z wypisu dowiesz się, co

Mieszkać na wodzie - krok po kroku

pamiętać o przepisach regulujących ochronę przeciwpowodziową czy sprawy związane z ochroną środowiska. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Szukając najlepszego miejsca na postawienie domu na wodzie, należy wcześniej sprawdzić, co dla danego terenu przewiduje miejski plan zagospodarowania

Uwłaszczenie działkowców - prawda czy mit?

więc, że te opłaty mimo 95-proc. bonifikaty i rozłożenia ich na dziesięć lat przekroczą możliwości finansowe większości działkowców. Ktoś może powiedzieć, że cena działek zależy od wielu czynników, a kluczowym jest przeznaczenie tego terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Jeśli

Mieszkanie przy II linii metra

dziewięćdziesiątych, czy całkiem współczesne projekty deweloperskie. Wbrew pozorom deweloperzy wciąż mogą tu znaleźć wolne działki. Szczególnie warto zwrócić uwagę na 38-hektarowy obszar portu praskiego, który od wielu lat czeka na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego. Nie ulega wątpliwości

Nieruchomości: gorzej już było, teraz będzie lepiej

budowlanych, co docelowo oznacza łatwiejszy dostęp do mieszkań. Regina Danek: Miasto działa w tym kierunku, tworząc miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które umożliwiają inwestycje nie tylko na terenach gminnych. W tej chwili planami objęte jest ponad 43 proc. powierzchni Wrocławia, a wiele z

Odwołanie darowizny

finansowych, chcąc w ten sposób doprowadzić do odwołania darowizny (a zdecydował się na to, ponieważ nagle okazało się, że np. podarowana przez niego działka zyskała kilkakrotnie na wartości na skutek uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Takie postępowanie nie tylko nie może

Rynek pierwotny: kupować czy czekać?

2003 r. wygasły w kraju wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone przed 1 stycznia 1995 r. Aktualne miało tylko kilkanaście procent gmin. Mamy lipiec i... niewiele pod tym względem zmieniło się na lepsze. Pozwolenia na budowę wydawane są najczęściej na podstawie decyzji o warunkach

Budować dom czy kupić mieszkanie?

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gmin hamuje podaż działek budowlanych, przyczyniając się do wzrostu cen nieruchomości, ponieważ w takiej sytuacji inwestorzy muszą ubiegać się o wydanie Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, co stwarza dodatkowe koszty i wydłuża

Co to jest "efekt Scheiblera"? Raport - październik 2007 (rynek pierwotny)

najważniejszych czynników ograniczających wzrost podaży jest niska wydolność warszawskiej administracji, brak planów miejscowych i protesty hamujące proces uzyskiwania pozwoleń na budowę dla nowych inwestycji. Obecnie zaledwie dla ok. 17% powierzchni miasta istnieją obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania

Własność na zawsze, a nie tylko na sto lat

użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności. Przez nieruchomość rolną rozumie się nieruchomość rolną w rozumieniu kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy na cele inne niż rolne. 2. Z

Lokalizacja budynku na działce - nowelizacja przepisów

budynku w przypadku, o którym mowa dopuszcza się, jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy nie stanowi inaczej" - podkreśla arch. Monika Lisowska - Łętocha. Rozporządzenie liberalizuje także kwestie dotyczące dopuszczalnych minimalnych odległości od

Zmiany w panoramie Warszawy. Wieżowce otoczą synagogę

opłaca. Nie ograniczają ich zapisy planu miejscowego, bo miasto go nie przygotowało (ratusz zapowiada, że projekt będzie gotowy w pierwszym kwartale przyszłego roku). Inwestycje powstają w oderwaniu od siebie, nie tworząc spójnej całości. Z przygotowanej przez TOnZ wizualizacji okolic pl. Grzybowskiego z

Mieszkania wyborcze

przepisy o wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, jeśli brakuje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego". Na czym to uproszczenie miałoby polegać, nie wiadomo. Jedno jest pewne, do koalicji na rzecz "dokończenia nowelizacji prawa budowlanego upraszczającej procedury biurokratyczne z